Kommentar över Pekka Mellergårds bok om Trumpismen

Pekka Mellergård är en av profilerna inom Evangeliska Frikyrkan, under ett antal år rektor för Örebro missionsskola, också under ett antal år EFK-missionär i KIna. Dessutom till professionen neurokirurg.  Under mina år som EFK-ordförande 2002-2010 hade vi mycket med varandra att göra.

Vi har dessutom samma uppväxtmiljö. Pekka har vuxit upp inom Örebromissionen i en evangelikal-karismatisk miljö med en välkänd ÖM-pastor som far. Göran Carlsson, som jag lyssnade till en hel del under mina år på Betel-Institutet i Orsa 1971-73. Min far var ju också ÖM-pastor under några år på femtiotalet. Och min uppväxt var också evangelikal-karismatisk, dock kanske lite mer extrem än Pekkas, då vi var med i Maranata under en sjuårsperiod.

Jag har dock inte problematiserat och dekonstruerat min uppväxtmiljö lika mycket som Pekka har gjort. Han skriver om att han var nära att tappa tron efter ett besök vid en konferens i den församling jag var verksam vid på sjuttiotalet, Järfälla pingstförsamling, med Kjell Sjöberg som pastor. Jag minns inte den konferensen, då Don Basham var gästpredikant, så jag kan inte kommentera den händelsen. Enligt min erfarenhet var dock Järfälla pingst en mycket positiv miljö under sjuttiotalet där inte minst många ungdomar kom till tro, som sedan blev kristna för livet. Pekka nämner om Don Basham som huvudtalare på konferensen som en del av den så kallade shepherding- discipleship-rörelsen som var på agendan under den senare fasen av karismatiska väckelsen på sjuttiotalet. Det gick till överdrifter, där håller jag med om Pekkas kritik mot detta fenomen, men man bör också nämna att rörelsen ganska hårt utvärderade sig själv på åttiotalet och i stor utsträckning upplöstes. En av huvudkritikerna var Derek Prince som var en av nyckelpersonerna i denna rörelse.

Trots olika nivåer i att dekonstruera uppväxtmiljöerna, tycks vi ändå ha hamnat i ganska lika livsförlopp i ungefär samma kristna rörelser och engagemang så summa summarum tycks inte skillnaderna inte blivit så stora.

Pekka har alltså under 2023 kommit ut med den intressanta boken med titeln ”Hur kunde det gå så här långt?”. Pekka är en reflekterande och läsande person, som försöker förstå trenderna i kristenheten. Boken visar på en mycket god beläsenhet i kristen samtidslitteratur, och även kyrkohistoriskt.

Bokens frågeställning är hur det kan vara möjligt att kristna människor kan ge ett uttalat stöd till Donald Trump, och vilken jordmån som skapat dessa förutsättningar. De som läser vad jag skriver vet att jag sedan 2016 har ställt exakt samma fråga. Pekka gräver djupt för att försöka hitta ett svar på frågan. Lyckas han i boken ge ett svar på frågan?

Jag kan inte fullt ut bedöma den saken, men ska försöka kommentera hans tankegångar. Detta blir nog lite spretigt, boken har ett omfattande innehåll så det är svårt att ge rättvisa åt hela det tankegods som läggs fram.

Pekka ställer frågan hur kristna kan stödja en person med ett flertal konkurser bakom sig, flera tusen juridiska tvister, ett skamlöst skattesmitande och ett utnyttjande av en skattebefriad välgörenhetsorganisation för egen vinning. Dessutom inne på sitt tredje äktenskap, med en vana att kliva in i omklädningsrummen i miss Universum-tävlingar och anser sig ha rätt att tafsa på kvinnor.

Jag skulle nog vilja påstå att det är ännu värre än så.

Eftersom jag har plågat mig med att läsa Trumps tweets under fyra år (de tweets som inte längre finns tillgängliga då Trump blev avstängd från twitter 2020), under hans presidentperiod kan jag göra Pekkas lista mycket längre. En person som notoriskt svär och förbannar, notoriskt ljuger, notoriskt hyllar personer som är helt lojala med honom men notoriskt förbannar och förtalar allt och alla som inte håller med honom, kritiserar honom, tar avstånd från honom eller inte lyder honom. En läsning av hans tweets visar att Trump är extremt postmodern, det existerar inte några objektiva fakta eller objektiv sanning för honom, det enda som existerar är påståenden som gynnar hans intressen – dessa påståenden är bra, eller påståenden som inte gynnar hans intressen, vilket inte är bra.

Som vilken fascistisk diktator som helst. Hans förhållande till kristenheten måste förstås utifrån dessa ideologiska drag hos Trump.

Hur kan kristna se upp till och stödja en sådan person, Pekka ställer frågan, och jag har ställt frågan många gånger sedan 2016.

Pekkas bok är i stor utsträckning referat av olika böcker han har läst och som belyser hans frågeställning. Inte så mycket av egna ställningstaganden eller åsikter, utan mer ett försök till idéanalys och att spåra idéutvecklingen i kristenheten.

Pekka visar i första kapitlet på hur Trump ändrade sitt språk 2016 för att få med sig evangelikala väljare,  började använda religiösa ord och referenser till Gud. Min tweet-läsning visar dock att språkförändringen inte är konsekvent. Vid spontana kommentarer vällde förbannelserna och svordomarna fram som en mäktig flod. Det verkar som om Trumps alla kristna anhängare har missat detta faktum.

Kapitel 2 är mycket intressant och diskuterar begreppet evangelikal ur ett kyrkohistoriskt perspektiv. Rötterna i 1700-talets väckelserörelser betonas som evangelikalismens vagga. Pekka visar på att stödet till Trump finns både bland många klassiska evangelikaler och moderna karismatiker. Pekka pekar på den sociala radikalitet som präglar den tidiga evangelikalismen från 1700- och 1800-talet, bland annat var man spjutspetsar i kampen mot slaveriet. Väckelseprofilen Charles Finney var mycket socialradikal i sin framtoning. Mellergård pekar dock på att evangelikala rörelsen är hetoregen. Inom Lausannerörelsen till exempel hittar man inte de tankegångar som präglar amerikansk Trumpism.

Min bedömning är också att stödet till Trump är ganska fragmenterat bland dagens amerikanska evangelikaler och karismatiker. Den politiska polariseringen medför till exempel att i många amerikanska megakyrkor är det förbjudet att diskutera partipolitik i församlingsmiljön. Många kristna evangelikaler röstar också av vana på Republikanerna utan att därför vara några större Trumpanhängare. Pekka nyanserar här bilden och jag tror den kan nyanseras ytterligare.

Kapitel 3 handlar om vägen till Trump. Moral majority och Jerry Falwell diskuteras, liksom LaHaye och Pat Robertson. Tesen drivs att dessa banat vägen för Trump, att den kristna högern har fått den ledare man sökt efter. Även Oral Roberts och Demos Shakarian bidrag till utvecklingen kommenteras. Jag tror att bilden även här behöver nyanseras. Jag tror att Pekka har en poäng i att man kan hitta rötter till moderna Trumpismen hos vissa av dessa personer, alla barn får dock inte slängas ut med badvattnet. Flera av de omnämnda personerna har haft ett genuint kristet engagemang och det är ju bara Pat Robertson som har levt och varit aktiv under Trumperan och där man kan peka på denna direkta koppling att stödja Trumpismen.

Kapitel 4 innehåller en analys av Norman Vincent Peale och dess kopplingar till Trump och Trump-familjen. Man bör dock påpeka att denne Peale uppfattas som en ganska extrem framgångsteolog bland mainstream bland amerikanska evangelikaler, jag uppfattar honom inte heller som helt rumsren bland mainstream bland amerikanska pingstvänner och karismatiker. Men det är intressanta kopplingar som Pekka pekar på här, vissa kyrk-connections har uppenbarligen för Trumpfamiljen förekommit, det är inte bara fernissa med kristen profil.

För min personliga del ser jag Trumpismen som uttryck för avfall inom amerikansk evangelikal och karismatisk kristendom. Dels ett avfall från viktiga moraliska principer. Med de nya normerna kan man i princip acceptera att ledare lever hur som helst. Men också ett avfall från bönens och väckelsens väg, att Gud förvandlar nationer genom bön och väckelse, nu vill man tro istället på en stark mänsklig ledare som ska göra jobbet åt Gud. Jag kanske här tar ut svängarna ännu längre än vad Pekka gör, att Trumpismen är uttryck för en avfällig kristendom. Pekka antyder dock en sådan tankegången i slutkapitlen.

Det är viktigt att inte generalisera här, inte dra alla megakyrkor och evangelikaler över en kam. Pekka bidrar också med nyanseringarna, nämner om att den ledande demokraten Nancy Pelosi var med vid invigningen av Joel Osteens jättekyrka.

Kapitel 6 handlar om konspirationsteorier, falska profeter och Antikrists världsstat. Pekka driver tesen att Trump effektivt främjar och utnyttjar konspirationsteorier. Han hävdar också att kristna företrädare ofta gått i spetsen för att driva konspirationsteorier, Pat Robertson nämns särskilt och hans bok New World Order från 1991. Jag läste boken då, men minns den för fragmentariskt för att kunna bedöma saken, den innehåller dock spekulativa teser om styrningen av världen, så mycket minns jag. Att det finns hemliga nätverk som långsiktigt styr över världen är en konspirationsteori, kan inte beläggas vare sig med statsvetenskap eller seriös politisk journalistik. Mest har konspirationsteorin använts som ett inslag i antisemitismen, det är judar som hemligt styr över världen. Så har alltid nazister tyckt.

Visst har det funnits mycket spekulationer inom kristenheten om antikrist, vilket Mellergård visar på. Att sådana spekulationer används i det nya polariserade politiska klimatet är nog troligt. Personligen anser jag mer att antikrist är mer ett system än en person, och att det är ett system som dominerar i stora delar av världen redan nu. Ryssland, Kina, Iran, Gaza, Saudi-arabien – listan kan göras lång.

Det är dock viktigt även här att komma ihåg att läran om Jesu tillkommelse är en av de klassiska kristna doktrinerna. Bibeln är dock inte solklar över exakt hur detta ska gå till och framförallt när det ska ske. Därför alla dessa spekulationer, men det är inte något nytt för Trumperan, det har funnits i alla tider. Mellergård pekar dock på detta klart och tydligt, att dessa spekulationer har funnits i alla tider.

Kapitel 7 och 8 handlar om Darby och hans syn på Jesu återkomst och uppryckandet, och den kristna sionismen. Intressanta reflektioner av Pekka men jag tror inte att man ska blanda in Trump för mycket i detta. USA är Israelvänligt och det beror på flera orsaker, inte minst att man har en stor och inflytelserik judisk minoritet som övervägande röstar på Demokraterna, inte Trump. Trumps Israelpolitik är enligt amerikansk tradition och Biden driver en liknande linje. Kristen sionism är också en mångfascetterad rörelse, med enligt min  mening många bra inslag, och också spekulativa inslag. Darbys teser har varit ett inslag i modern evangelikalismen, men jag tvivlar på att någon majoritet av dagens amerikanska evangelikaler är Darbyister, trots genomslaget för LaHayes böcker med mera. Min gamla pastor Kjell Sjöberg, tog offentligt avstånd från Darbyismen i slutet av sjuttiotalet, det var vid den tidpunkten ganska radikalt inom pingströrelsen.

Kapitel 9 till 12 pekar ut Francis Schaeffer och Rushdoony som viktiga kristna ideologer som berett marken för Trumpismen. Kapitlen är även här kunniga och välskrivna. Jag delar Pekkas sympatier för Schaeffer. Hans sätt att driva dialog med nutidskulturen i sina tidiga böcker är enligt min mening mästerliga med en mycket intressant apologetik och försvar för kristen tro. Jag håller också med Pekka om att tonläget förändras i Schaeffers senare böcker, även om jag inte minns detaljerna, har läst en del av både Schaeffers tidiga produktion och hans senare. Dialogen med samtidskulturen var i centrum i hans tidigare böcker, hans senare böcker smalnade av och blev mer av en tydlig kamp mot sekulariserad humanism, och bibeltrons försvagning inom evangelikala rörelsen. Rushdoony har jag någon bok av i min bokhylla men har nog inte läst den vad jag kan minnas, kanske bara lite snabbt och översiktligt. Pekka gör en tydlig markering bort från Schaffer i likhet med vad Schaeffers son, Frank har gjort. Jag hänger nog inte helt med i den omsvängningen även om jag ser en poäng i det, kampen mot sekulariserade humanismen har sina poänger, men jag kan inte dela åsikterna när den kampen går över till en renodlad politisk kamp eller blir nästan militant som vissa kristna Trumpister har hamnat i under senare år. Bland annat Rick Joyner, som jag har träffat, och som predikade i den församling jag var pastor i på nittiotalet.

Kristen dominionism  kommenteras i dessa kapitel. Om kristna inflytandet i samhället inom olika områden. Det har också skapat en grogrund för Trumpismen. Det finns poänger här i Mellergårds resonemang. Men även på denna punkt vill jag betona att man inte får dra resonemang för långt. Att seriösa kristna med föredömlig karaktär får ledande positioner i samhället kan jag inte se som något fel. Exempel i nutid är Mukweges deltagande i presidentvalet i Kongo, att afrikanska länder får rättfärdiga kristna med god moral som ledare, måste uppfattas som något positivt för både kyrkan och för samhället i stort. Problemet är när kristna charlataner får sådan poster som skämmer ut kyrkan. Och problemet är att strävan efter kristen politisk makt blir ett mål i sig själv och uppfattas som en plan för att kristna samhället. Det var inte så kristna församlingen växte fram i Apostlagärningarna.

Kapitel 13 och 14 handlar om presidentvalet 2020 och frågan om det finns kristen fascism diskuteras. Det är framförallt valfuskteorin som lyfts fram och försöken att underminera grundläggande demokratiska institutioner.

Enligt min mening är detta det allvarligaste i hela detta händelseförlopp. Pekka ställer frågan om kristen fascism existerar, handlar detta om en sådan allvarlig sak?

Man bör komma ihåg att fascismen i regel har varit allierad med kristna kyrkan. Diktatorn Franco i Spanien ville främja kristna arvet. Diktatorn Mussolini som inte var särskilt religiös från början samarbetade med Katolska kyrkan. Hitler utnyttjade att lutherska kyrkan i Tyskland var teologiskt liberal och omvandlade kyrkan till en nazistisk stödtrupp. Dagens fascistiska Ryssland bygger på nära samarbete mellan Putin och ortodoxa kyrkan.

I samband med valet 2020 gick Trumpismen över alla gränser. Valfuskteorin har förkastats av samtliga domstolar i USA, samtliga valmyndigheter i de olika delstaterna och även av personerna i Trumps stab och kabinett som ansvarade för valfrågorna. Det är uppenbart att Trump försökte fuska sig till en valseger. Här passerades gränsen till fascismen enligt min mening när man inte längre respekterar grundläggande samhällsinstitutioner och normer om vad som är sant och falskt, utan vill tillgripa sig makt på helt manipulativa metoder, på liknande sätt som när Hitler blev diktator i Tyskland på trettiotalet.

Att det republikanska partiet inte tar avstånd från dessa tokerier, och att Trumps medtävlare inför presidentvalet inte tar tydligt avstånd visar på ett politiskt system i förfall. Och det visar på en moralisk och intellektuell dekadens. Vissa av Trumps anhängare bland evangelikaler har tagit avstånd från valfuskteorin, bland annat Pat Robertson. Men det har inte gjorts konsekvent och bland annat en profil som Eric Metaxas stöder helt valfuskteorin, vilket Pekka nämner i boken. Det är ett intellektuellt och andligt haveri enligt min mening.

På denna punkt vill jag nog uttrycka mig ännu tydligare än vad Pekka gör i sin bok.

I kapitel 16 tar Pekka upp frågan om svensk högerkristendom finns. Han refererar bland annat till forskarna Joel Halldorf och Magnus Hagevi som betonar att svensk evangelikalism är något helt annorlunda än amerikansk. Han refererar till Tomas Poletti Lundströms artikel i Aftonbladet som argumenterar för en svensk högerkristendom.

Jag håller delvis med Pekka, det finns Trumpisttendenser i svensk kristenhet, men det är svårt att ge tydliga exempel på det. Några namn nämns som även jag har tagit upp i mina skriverier. Världen Idag kan enligt min mening inte entydigt placeras in i detta fack, innehåller en stor bredd av skribenter och olika inslag. Pekkas referens till Carin Stenströms ledare efter presidentvalet kan jag hålla med om. Ledningen för dagens Livets ord med Janne Blom i spetsen kan omöjligt klassas som trumpister och kristen höger enligt min mening.

Här förs resonemang som saknar stringens. Han antyder bland annat att jag är Trumpist för att jag tidigare som ledarskribent hos Världen Idag drivit frågor om abort, homosexualitet, kritik mot evolutionsläran och Israel. Pekka skriver att jag är svåretiketterad, jag skriver om fler frågor än detta.

Även om Trumpismen har kidnappat några klassiska kristna kärnfrågor som kampen för ofödda barnens rätt till liv och en traditionell äktenskapssyn, har ju detta inte med Trumpismen att göra. Det är frågor som kristna kyrkan har drivit under 2000 år. Evolutionsläran har jag nästan aldrig skrivit om, jag är inte naturvetare, så jag behärskar inte den frågan. Jag tror det blir fel att blanda in kristen skapelsesyn, och hur Gud har skapat världen, i frågor som gäller fascistiska tendenser i amerikanska samhället och kyrkan. Samma sak när det gäller Israelsynen. Kristdemokraterna t.ex. var för fullständigt för abortförbud fram till cirka 1990, en linje man helt har övergivit under Ebba Busch-eran, det är svårt att hävda att KD under Alf Svensson-eran uppvisade trumpist-tendenser.

Även om jag ser poänger i Pekkas resonemang i detta kapitel tycker jag att det är nödvändigt att göra strikta definitioner när man kommer in på konkreta sakfrågor, abortmotstånd och försvar för kristen äktenskapssyn – det är orimligt att se detta som indikatorer på att man är trumpist. Då skulle Katolska kyrkan vara ännu striktare Trumpister än dessa amerikanska evangelikaler som sympatiserar med Trump.

Jag är alltså inte helt lycklig över att mitt namn dyker upp i kapitel 16 men jag kan gärna ha överseende med detta. Pekka skriver också att jag engagerat mig i både flykting- och klimatpolitik, och kritiserat Trump så rimligtvis finns jag en ganska bra bit bort från kristen extremhöger.

Kapitel 18-20 är de avsnitt i boken där jag har skrivit mest utropstecken i kanten. Det finns en annan evangelikalism. Pekka ger intressanta belägg från forskningen om att omvändelsekristendom har varit en viktig påverkansfaktor för demokratirörelser runt om i världen. 1800-talets store väckelsepionjär Charles G Finney var en frontfigur både i kampen mot slaveriet och för ursprungsbefolkningars rättigheter. Finney lyfte även fram kvinnliga predikanter. Arne Rasmussons forskning om hur svenska väckelserörelsen format svenska demokratin poängteras. Pekka visar hur väckelserörelser i marginalen under hela kyrkans historia har haft en påverkan på religionsfriheten och mänskliga rättigheter. Tankegods från Hauerwas och Ellul lyfts fram i dessa kapitel, vi påverkar mest med kristna värderingar i samhället när vi lever som kristen kyrka. Är huvudtesen. Jag delar helt den övertygelsen.

Man bör dock komma ihåg att kristen samhällspåverkan kan inte ställas i motsats till att leva som ett ljus i världen, som en kristen kyrka. Till exempel kampen mot slaveriet var en mångårig politisk kamp som behövde utkämpas. Eftersom jag har doktorerat på abortlagstiftningen, tycker jag också att kampen för de ofödda barnens rättsskydd är en politisk kamp som är legitim, och som kristna kyrkan har stått upp för i 2000 år. På denna punkt slirar Mellergårds i resonemangen, när frågan främst kopplas ihop med Trumpismen.

Men till sist, Mellergårds bok är en intellektuell prestation, mycket läsvärd, och ger mycket att fundera över, och reflektera över. Jag tycker han i vissa lägen spetsar till lite för mycket, och slänger ut barn med badvatten, och i vissa lägen tycker jag att man kan uttrycka sig ännu skarpare. Men många resonemang håller jag helt och hållet med om.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Stanley Östman

  Vilket ordbajsande över något/någon som inte behöver recenseras .
  Har inte Mellergård haft tillräckligt med mediaplattform för sina åsikter.
  Dagen släpper in hans artiklar frekvent & ni har sinsemellan tampats i samband med hans rektorskap.
  Nog har väl kristenheten bättre ämnen för dialogplattformar än Mellergårds åsikter om svensk kritenhet och ev. dess smitta av ”Trumpismen”.
  Ingen av er har dessutom rösträtt i det amerikanska valet – så låt de röstberättigade amerikanerna sköta detta.
  Se bara till att ni inte vuxenmobbar vidare de som råkar ”stå på fel läktare” enligt er.