Folkungasalen

Folkungasalen är ett utrymme för dig att fortsätta diskussioner som upplevs som viktiga, men som har rört sig bort från bloggpostens ämne. I övrigt gäller samma regler som för bloggen i övrigt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • westinbo

  I väntan

  Som det avrättningsredskap

  genom vilket spikarna drevs,

  babelstornet som inte mer är

  och fick en Gud att stiga ner,

  ligger jag med utsträckt arm

  och ansiktet mot blodig jord,

  i väntan på brinnande hästar

  som ska föra mig upp till Gud,

  fjärran från boklärda illiterata

  och tidens kloka moderatorer,

  där jag ska brinna som ett ljus

 • westinbo

  Byfånens ord

  Lämna ert fönster, ni pigtittare
  och ert hemtrevliga status quo,
  ni som kittlas av byfånens ord –
  apan ni känner, känner inte er

  Ta kyrkkaffet till gator och torg,
  stäng av din luftkonditionering
  för överraskningens vind blåser,
  utanför högteknologins tempel

 • Anders G

  LDS är säkert jättebra (förutom dess historieskrivning och 1800 år för sent).

  Jag har varit i SLC, men besökte mässan i Kyrkans katedral.

  The original and Best.
  Allt gott o katolskt tillönskas dig

 • Ulrika

  Någon som vet varifrån den allmänna bilden av Jesus utseende kommer från? Bilder, filmer o så ger en ganska samstämmig bild av hans ansikte osv

  Tänk om han kommer tillbaka i morgon och egentligen ser helt annorlunda ut. Känner vi igen honom då?

 • Micael Gustavsson

  Jag skulle tro att han kommer i förhärligad gestalt, strålande som solen, som Johannes såg honom i början av Upp. Som det står, alla ögon ska se honom. Det finns nog ingen marginal att ta misste.

 • Ulrika

  Tack!=)

 • Bo Westin

  Vart tog möjligheten att redigera sina egna gamla inlägg vägen?

 • Micael Gustavsson

  Hej, den borde vara kvar. Vi har inte tagit bort den. Försök logga in igen.

 • teagustavsson

  Måste bara göra ett litet test av inställningar…

 • teagustavsson

  och så ett litet till

 • teagustavsson

  hej hej

 • teagustavsson

  sista grejen

 • teagustavsson

  ljudtst

 • teagustavsson

  blubb blubb

 • Anders Gunnarsson

  Klistrar in Invändning 7:s första del (det finns fler på AveMarisStella);

  INVÄNDNING: Det är inte alls Petrus som menas vara klippan i Matt 16:16f, utan den grekiska grundtexten nämner Petrus som en liten sten (gr. ”petros”) och klippan som nämns senare är stor klippa (gr. ”petra”). Vidare hänvisar Matt 16:16ff endast till Petrus bekännelse. Därmed var inte Petrus utsedd till Kyrkornas huvud.
  SVAR: Invändningen härstammar från Luther, men namnbyte signalerar mer än ”små steniga” bekännelser. För det första om Jesus ville göra St Petrus liten, skulle Han ha använt ”lithos”, vilket är det vanliga grekiska ordet för ”liten sten” även i Matt1. För det andra beror skillnad petra-petros på grekiskans genus. På grekiska är klippa feminint och det skulle låta mycket märkligt om Petrus fick ett feminint namn som ”Petra” eller ”Petrinna”. För det tredje blir det för denna invändning ytterligare komplicerat genom att Jesus inte talade grekiska utan arameiska2. På arameiska – jämför med Joh 1:42 – är klippnamnet maskulint och här blir båda klipporna samma namn; nämligen Kefas. Alltså du är ”Kefas” och på denna ”Kefas” skall jag bygga min Kyrka, på arameiska; ”Ante kepha ve’al kepha dinnah ebanah kenisiyah sheli”. För det fjärde kan nämnas att uttalandet skedde vid Cessarea, vilket har en gigantisk klippa, och inte vid en liten sten3. För det femte tilltalas St Petrus sju gånger i denna text, vilket verkar märkligt om St Petrus inte har en särställning. Jesus kan omöjligt ha menat;
  ”Salig är du Simon. Du är en liten obetydlig sten, som inte har något att göra med grundläggandet av min Kyrka (i denna perikop). Här har du himmelrikets nycklar och min fulla auktoritet.”4
  Att någon bara kan komma på tanken att argumentera på detta sätt, säger en hel del. Frågan är bara om vad?
  Att stycket bara hänvisar till bekännelsen och inte till Petri ämbete är också en väldigt märklig argumentation. Det tog många år för mig, innan jag upptäckte hur sen den senare tolkningen är. Dessutom är en sådan tolkning väldigt krystad, då den går emot hela NT:s tendens och även kyrkohistoriens tendens.5 NT och hela historien har alltid presenterat St Petrus som den främste. Dessutom – om det nu är så att det är bekännelsen och endast bekännelsen som Kristus bygger sin Kyrka på – behöver inte detta utesluta att St Petrus var ledaren. Snarare tvärt om, för den som bekänner detta bör vara en grundsten. Sedan är det svårt att komma ifrån att de senare löftena i verserna om att ha nycklar och binda och lösa, skulle vara till en person. Brukar bekännelser inneha nycklar eller binda eller lösa?

  1 Matt 3:9; 4:3, 6; 7:9; 21:42, 44 (t.o.m. Jesus som stenen =”lithos” själv); 24:2 o.s.v..
  2 Det är alltså det språk som skådespelarna använder i ”the passion of the Christ”.
  3 Se vidare JAKI, The Keys of the Kingdom.
  4 Från MADRID, Surprised by truth, s69.
  5 Se t.ex. St AUGUSTINUS In Ioannis evangelium tractatus 124:5, där Kristus och Petrus BÅDA är klippgrunden.

 • Jonas Rosendahl

  Jag förstår inte invändningen i den här texten egentligen. Jag har inga problem med att det även avser Petrus, det är väl alldeles uppenbart att det menas det också. Och? Han var en apostel med ett särskilt ansvar, men att därifrån säga att han är första biskopen i Rom, var står det i bibeln? Och att utifrån det säga att hans apostoliska mandat har fortsatt till någon annan, var står det i bibeln?

  Apostlarna hade en särställning ingen tvekan, de skulle grundlägga församlingen och etablera den, men var står det om apostolisk succession om ett mandat som går vidare?
  Det enda jag med tydlighet kan se i Titus 1:5 är att äldste skulle insättas i varje stad. det står inte ens att det rörde sig om en person, det kunde vara flera.
  herde, äldste, pastor det kunde varit flera i varje församling, ingen pastor finns utnämnd, ingen biskop är särskilt utnämnd i bibeln heller några regionala ledare finns det inte heller.

 • Anders Gunnarsson

  Jonas

  Du får allt fortsätta läsa Invändning 7. Du hävdade att jag inte exegetiskt belaggt Petri primat.

  Då får du läsa vidare. Det är många sidor, ja faktiskt med citat från varenda bok i GT och varje kapitel i NT.

  I Matt 16:16ff finns en så klar hänvisning till Jes 22 (jmf jättegärna), så t o m SÅ inte kunde missa den.

  Exegetiskt är det superlätt att vara katolik (och konsekvent omöjligt att vara antipapist, sola scriptura-troende och sola fide-troende, jmf jak 2). Inte en dogm i Kyrkan har lite bibliskt stöd. Allt finns där, utvecklas rätt snabbt o får sin hela förklaring i Kyrkan.

  Mycket nöje, med Invändning 7:s alla underavd (sedan kanske 8 osv).

  Allt gott o döda en fördom varje dag (idag kan vara bra att döda: ”katolikers dogmer är obibliska”).

 • Anders Gunnarsson

  Nu blev det så där oroväckande tyst igen. Jag hjälper dig på vägen, och förväntar mig en seriös dialog lite senare.

  Petrus har en ledande roll som den förste i apostlaskaran och Jesu ger ett löfte om att; ”Kefas” är den klippa varpå han skall bygga sin Kyrka. Ingen kan förneka att St Petrus var apostlarnas ledare. Hans namn nämns oftare (ca 190 gånger) än alla andra lärjungar tillsammans (ca 130 gånger). St Petrus namn finns alltid först i alla apostlaförteckningar och en ängel indikerar att han är ledaren i Mark 16:7. Påveämbetet är härlett från detta primat och speciellt utifrån de nedan citerade Matt 16:18f; Luk 22:31f och Joh 21:15-17. Påveämbetet härleds från Petrus på samma sätt som biskopsämbetet härleds från apostlarnas ämbete. Det är möjligt att förneka att Jesu ord i t.ex. Matt 16:18f skulle ha giltighet för hans efterträdare, men det går inte att förneka att St Petrus hade en ledande position bland apostlarna. Men varför skulle inte primatet behövas i den fortsatta kyrkohistorien, när schismerna och heresierna ploppar upp i stor mängd. framför allt då behövs en yttersta instans, alltså en bergfast klippgrund. Kristus grundlade inte en stor mängd olika samfund med motsägande läror. För att se vilken Kyrka som är ”ursprunglig”, måste vi undersöka kyrkornas obrutna historisk förbindelse tillbaks till den nytestamentliga Kyrkan. Hennes attribut måste vara lätt igenkännbara om det ska vara Kristi Kyrkas fullhet. Kyrkans trogna kan visa denna förbindelse. De kan spåra sina ledare tillbaks i historien, biskop för biskop, ända tills apostlarna. Och de kan visa att påven är Petri efterträdare och den förste biskopen av Rom. Hela urkyrkan vittnar om att när St Petrus dog vigdes en ny påve som hans efterföljd.

  PETRINSKT ÄMBETE I EVANGELIERNA
  MATT 16:13-20 (jämför Matt 7:24ff, 23:2-3; Jes 22:21ff)
  ”Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Då sade Jesus till honom: Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min Fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan [gr. ”Petros”], och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

  Här och endast här får en person sådana stora och specifika löften som senare blir uppfyllda i Joh 21:15ff. framför allt fyra löften utlovas; 1. På St Petrus skall Kyrkan byggas. 2. Dödsrikets (eller helvetets) portar skall inte bli Kyrkan övermäktig 3. St Petrus skall få nycklarna och nycklar symboliserar ett permanent ämbete, se Jes 22:22ff. Nycklar finns före, under och efter ämbetsbäraren. 4. Vad än St Petrus binder/löser skall bli bundet/löst.

  Detta ställe är något av Skriftens mest studerade. Det är ett unikt tillfälle som vi här får del av. St Petrus ser vem Jesus är och Jesus uttalar vem Simon är. Detta är första gången någon kallas för Petrus i världshistorien. Simon får alltså klippnamnet och på denna klippa ska Kyrkan byggas.

  Vissa hävdar att detta bara är bekännelsen Jesus bygger på, men det är en väldigt märklig argumentation. Det tog många år för mig, innan jag upptäckte hur sen den senare tolkningen är. Dessutom är en sådan tolkning väldigt krystad, då den går emot hela NT:s tendens och även kyrkohistoriens tendens, där Kristus och Petrus BÅDA är klippgrunden i t.ex. AUGUSTINUS In Ioannis evangelium tractatus 124:5. NT och hela historien har alltid presenterat St Petrus som den främste. Dessutom – om det nu är så att det är bekännelsen och endast bekännelsen som Kristus bygger sin Kyrka på – behöver inte detta utesluta att St Petrus var ledaren. Snarare tvärt om, för den som bekänner detta bör vara en grundsten. Sedan är det svårt att komma ifrån att de senare löftena i verserna om att ha nycklar och binda och lösa, skulle vara till en person. Brukar bekännelser inneha nycklar eller binda eller lösa?

  Matt 16 är alltså ett unikt ställe. St Petrus intar här en särställning i Kyrkans uppbyggnad och detta går inte att förneka. St Petrus blir av Kristus själv tillsatt att vara den första hörnstenen, eller snarare klippgrunden, för Kyrkan. T.o.m. de flesta protestantiska kommentatorerna är överens om att detta ställe visar att klippan är Petrus. Det är dessutom ytterst ovanligt att en människa förknippas med en klippa. I GT, så nämns alltid klippa och Gud tillsammans (undantag i Jes 51:1f). Vidare ger Kristus ”klippan” en mycket speciell auktoritet. Den ”nycklamakt” som han här tilldelas, hade mycket långtgående konsekvenser, jämför med Upp 1:18; 3:7 och 20:1. En intressant passage är den ovan nämnda Jes 22 som har mycket intressanta likheter med Matt 16. Jesaja skriver också om en succesion eller efterföljd och se speciellt Jes 22:15, där nycklarna är bilden för auktoritet. I vers 19 får ”premiärministern” Eliakim nycklarna till ”Davids hus”. I vers 22 får Eliakim auktoritet att stänga och att öppna med nycklarna. Denna sortens auktoritet ges i NT av Jesus endast till St Petrus. De andra apostlarna får inte denna auktoritet, jämför Matt 18:18. Vi ser också att i den rabbinska traditionen, är ”binda och lösa” och ”nycklamakt” facktermer som betecknar fullmakt att fatta beslut när det gäller läran samt vidta disciplinära åtgärder. Nycklar är en bild för auktoriteten att lagstifta, förbjuda, tillåta och förlåta.

  Om St Petrus var ofelbar, när han skrev Bibeln. Om han ägde sådan ofelbarhet och därefter är alla kristna fria att tolka dessa ofelbara skrifter hur de sjäva vill, vad var det då för mening att skriva ner ofelbar Skrift. Utan ofelbar petrinsk tolkning, finns inte ofelbar petrinsk Skrift. Om alla kan läsa in vad de själva vill i skrifterna, vad är det då för mening med Skrifterna? St Petrus får ensam i anslutning till nycklamaktens auktoritet, makt att binda och lösa. Denna Kyrkans makt skall inte ens helvetets portar kunna bli övermäktig.

  LUK 5:1-11
  Jesus undervisar från Petri båt och här berättas om en mirakulös fångst. Detta har tolkats som en metafor för påvens uppdrag att vara en ”människofiskare”, se även Matt 4:19.

  LUK 22:31
  I Luk 22 ber Jesus att Petri tro (singularis) inte skall gå under;
  ”Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro, inte skall ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder.”

  LUK 24:12
  St Petrus var den första aposteln att gå in i den tomma graven, trots att han inte kom dit till graven först (även Joh 20:4-6). De andra apostlarna ser från början St Petrus unika ställning och underordnar sig honom, redan innan han fått påveuppdraget.

  JOH 10:16
  Johannes menar här att flocken ”…skall bli en hjord och en herde.”.

  JOH 21:15-17
  St Petrus får tre gånger frågan i Joh 21 om han älskar Jesus mer än de andra. Tre gånger säger Jesus att St Petrus skall vara herden för Hans får i Hans ställe. Citaten är följande; ”För mina lamm på bete”, ”Var en herde för mina får” och ”För mina får på bete”. Detta kan inte betyda annat, än att Petrus får påveämbetet. Herdeuppdrag (”poimainein”) ses både i orientalisk och judisk miljö, som uppdrag att föda, skydda, styra, vårda och leda. Se så visade Han sig först för honom efter uppståndelsen, se Luk 24:34.

  Se också att Jesus alltid har ett mycket speciellt förhållande till Petrus i Matt 17:24; Mark 1:29; 5:37; 9:2; 14:33; Luk 22:8; Joh 1:42; 6:68; 13:6; 18:10-27; 1 Kor 1:12; 3:22 och 15:5.

 • Jonas Rosendahl

  Påstående om att allt är katolskt, Petrus nämns mest av alla (och?), stora stenar, små stenar, exegetik hit och dit…
  En massa komplexa och långsökta konstruktioner, istället för det klara att äldste ska insättas i alla städer.

  Men jag ska återkomma så småningom, förhoppningsvis blir det ett omfattande arbete kring reformationen och i det läget ska jag titta än mer på de komplicerande konstruktionerna om små och stora stenar :-)

 • Anders Gunnarsson

  Jonas

  Jesus startade ingen Söndagsskola med en enkel lära.

  Nu är du både raljant och naiv.

  Döda en fördom varje dag. Idag är en bra dag att döda ”katoliker har inga bibliska belägg”.

  Det är ok om du gör det imorgon också, men just nu känns du allt annat än seriös.
  Allt gott

 • Jonas Rosendahl

  Gunarsson, du framlägger tolkningar med komplexa förklaringar, precis som du tolkade det jag skrev, jag är seriöst alltid i sådana här frågor, sedan har jag ett uttrycksätt som inte alltid faller alla i smaken. Tyvärr har jag tidsbrist så jag avser inte fortsätta diksussionen, men av det jag sett dig skriva så blir det nog en spännande fortsättning. Framförallt att titta på ”stenargumentet”.

 • Ulrika

  Hej,

  Har en tid sökt efter den lilla men kärnfulla lovsången ”Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske.” Men finner den inte och jag skulle så gärna vilja bli påmind om mellanfrasen som jag glömt. Vi sjöng den mycket på lägren under 70-80-talet.

  Mycket tacksam om någon kan länka till den lovsången. Kanske har du möjlighet att spela in den själv och länka? Du behöver inte vara ett proffs bara jag uppfattar texten. Tror jag minns melodin.

  Skulle vara så skönt att kunna nynna på den lovsången igen, inte minst i dessa tider.

  Mvh
  Ulrika

 • Micael Gustavsson

  Texten fortsätter ”utan genom min Ande säger Herren, utan genom min Ande”. Allt Gott!

 • Ulrika

  Är det så den är:) Nu kan jag med din hjälp nynna hela sången.
  Tack Micael:)

 • Ulrika

  Från Sak 4:6?

 • http://www.bjorkbloggen.wordpress.com/ Annika / Bjorkbloggen

  HÄR flyttar jag nu den dialog jag haft med Maria Liljenberg på ett annat ställe på den här Bloggen, eftersom vi kom från ämnet.

  Tack för ditt engagemang, Maria. Jag ser att du intresserar dig för dessa frågor och det är bara bra. Du måste förstås inte fortsätta på det här ämnet om du inte vill, och jag kan också säga att jag ännu inte hunnit läsa ditt blogginlägg på min Blogg, men det se jag fram emot. Det får tyvärr vänta till i kväll.

  Ämnet nedan handlar om synd och huruvida vi kan leva helt heliga liv:
  ————-

  /Nej, vi håller oss till detta diskussionsställe också tycker jag eftersom ditt blogginlägg i allra högsta grad hör till tråden…

  Tråden handlade om SD, men nu har vi gått över till att diskutera vad synd är (oavsett partibeteckning). Moderatorn bad oss att fortsätta någon annanstans eftersom vi bryter mot diskussionsreglerna. Det respekterar jag gärna.

  /Vi har samma syn på synden i sitt ursprung – vi skiljer oss åt i frågan om en frälst människa kan synda även efter sin frälsning

  Nej, det är inte där vi skiljer oss åt eftersom vi båda tror att alla människor *kan* synda även efter sin frälsning. Det är ganska givet eftersom även Jesus *kan* synda i människoform, även om han förstås aldrig valde den vägen.

  / Jag menar att Jesus uppmanar oss att INTE synda mera, nåden fostrar oss och den helige Ande leder oss bort från synd, men eftersom vi är människor och har fått en egen vilja och ett eget huvud att tänka efter så begår vi misstag och fel titt som tätt.

  Jag tycker det är lättare att skriva ”synda” om jag menar ”synda” så att alla ska förstås vad jag menar. Nu skrev du t. ex ”begår misstag”. Menade du ”synda” då? Att begå misstag behöver inte vara fel, men att synda är fel. Den där fostringen och ”den heliege Ande leder oss bort från synd” som du pratar om verkar vara helt misslyckat eftersom du ju säger att synd är helt normalt i en kristen människas liv, och att undvika synd är helt onormalt och det låter nästan som du blir nästan förskräckt när jag påstår att vi kan leva helt heliga liv :)

  / Vi kan undvika alltihop men ibland gör vi fel pga att vi är människor.

  När du skriver ”göra fel” menar du ”synda” då? Jag håller med dig om att vi självfallet kan välja att synda även efter att vi blivit omvända och att vi många gånger även valt den vägen. Frågan är om vi då omvänder oss och beslutar att inte göra om det, eller om vi varvar synd och ”omvändelse” ganska flitigt och tror att vi fortfarande är frälsta.

  / Jag hävdar utifrån Johannes 8:2- 11 att ingen människa är fri att kasta en första sten. Inte ens Jesus dömer kvinnan som står under dödshotet, utan han säger, Gå och SYNDA inte mer…

  Nu handlar sammanhanget om denna kvinnas risk för att bli dömd till stening under de judiska lagarna. Det är detta som inte Jesus dömer till. Däremot, som du säger, så säger han att hon borde upphöra med sin synd, vilket innebär att Jesus ansåg att kvinnan syndat. Om kvinnan skulle fortsätta med en sådan synd så kan hon inte vara ett Guds barn eftersom man är ett Guds barn om man gör Herrens vilja. Kvinnans räddning är därför omvändelse bort från synden. Då blir det stor glädje i himlen!

  / jag har svårt att tänka mig att hon gick med på otukt/prostitution eller vad det nu rörde sig om efter mötet med Jesus…

  Håller med!

  /Ja, vi kan undvika alltihop, stöld, fördömelse, generalisering, förtal och baktaleri, men vi gör det ändå…

  Menar du att vi gör det ändå för att vi inte kan undvika det, eller för att väljer att synda på ovan sätt trots att vi kunde undvika det? Jag hoppas det sistnämnda. Om vi lever på ovan sätt och inte känner att det är fel, så kan jag inte se att vi är frälsta. Då verkar den helige Ande vara helt frånvarande i våra liv.

  /t.om du i din blogg där du drar alla invandrare över en kam som slarviga och vad mer dumt det var…

  Var i hela friden har jag sagt något liknande som ”alla invandrare är slarviga”? Det har jag alls inte gjort. Däremot är det ett intressant ämne med generaliseringar, för det behöver nämligen inte alltid vara fel ens när det gäller stora grupper av människor. Även Paulus och andra kristna har gjort det och faktiskt även Gud själv som jag visar i den här bloggartikeln:

  http://bjorkbloggen.com/2014/11/11/vad-sager-bibeln-om-att-gifta-sig-mellan-raser-och-med-framlingar/

  /Skulle hon läsa det du skriver om henne —

  Jag förlåter dig för att du tillskriver mig saker som jag aldrig sagt här ovan. Liknande saker har ju Björn Söder råkat ut för från människor…

  /Pojkarnas fötter är fulla av ärr efter glasskärvor som ”poliserna” skurit dem med för skoj skull och för att deras pappa är från ”fel” land. Hur skulle du och SD ha hjälpt henne och hennes familj i deras land har ni tänkt???

  Du vet redan svaret om du läser på SD:s hemsida. Utan att gå in på enskilda fall (det är aldrig lyckat att basera sin politik på enskilda fall eller snyfthistorier hur hemska de än är) så måste vi först konstatera att Sverige inte kan vara hela världens socialbyrå. Vi kan inte hjälpa alla de 50 miljoner flyktingar i världen, och vi kan inte hjälpa alla fattiga i Afrika, Asien och övriga kontinenter. Hur kan vi åtminstone hjälpa så många som vi mäktar med och på ett sådant sätt att vi kan hjälpa så många som möjligt för en och samma peng? Jo, genom att göra som våra grannländer. Genom att koncentrera oss på de som verkligen är sanna flyktingar enligt FN:s definition. Det är ca 1/10 av asylsökande till Sverige idag. Utöver det så bör vi ge massor av miljarder (och SD:s ger mest av allt här….) till organisationer som kan hjälpa behövande på plats. De flesta har nämligen ingen möjlighet att betala smugglare som tar dem genom Europa till Sverige. På så sätt kan vi hjälpa ännu fler människor för en och samma peng, samtidigt som vi räddar vår välfärd och inte går under som land – för då kan vi inte rädda någon. Att ta emot asylsökande till Sverige är fruktansvärt dyrt och endast någon promille kan få hjälp. Det systemet är inte bra. Min filosofi är att det är bättre att hjälpa fler människor än färre människor om man kan.

  /Ett normalt kristet liv med den heliga Ande BORDE väl göra… skriver du och svarar på din egen fråga… ja, det BORDE det väl, men ibland glappar munnen och fingrarna över tangentbordet mer och s nabbare än själsligt hälsosamt.

  Jag märker det eftersom du anklagade mig felaktigt i detta inlägg, men om du helt enkelt tänker dig för innan du skriver så slipper du sådana händelser. Däremot så kan vi fortfarande missförstå varandra (och det måste inte vara en synd) men även där får vi göra vårt bästa att inte vara för snabba med att döma. Man kan försöka resonera…”Nu tänker jag anklaga min medmänniska för något allvarligt. Har jag verkligen undvikit att tillskriva personen åsikter han/hon inte har, och baserar jag min dom på något som jag vet verkligen kommer från den personen?” Ofta räcker det med att läsa det man reagerat på en gång till.

  /Bara så jag förstått dig klart och redigt… en vuxen människa som är kristen och lever med den heliga Ande, reflekterar ständigt över sina ord och sitt handlande på ett sådant sätt att hen aldrig begår en endaste liten synd eftersom hen är frälst och befriad från all synd och syndar därför icke mer?

  Människan KAN det ja. Om vi kan leva utan synd i 1 timme så kan vi leva utan synd i 1 dag, 1 vecka, 1 månad, 1 år och resten av livet. Däremot är det inte säkert att vi alltid väljer den vägen. Och vi vet att vi riskerar vår frälsning om vi varvar synd och ”omvändelse” eftersom Jesus säger att vi älskar honom om vi håller hans bud.

 • Inge

  Stefan det skulle vara intressant om du ville kommentera det nu aktuella flyktingfallet i Jämtland där ett antal Syrier vägrar att kliva ur bussen då de kräver att bli placerade i en större stad istället för den förläggning migrationsverket har anvisat dem.
  Vad skulle du rekommendera migrationsverket att göra i detta fall?
  Förstår du att vanligt folk blir upprörda om nu myndigheterna ger med sig för dessa krav?
  Förstår du att det är den typ av händelser som gör att SD får ökat stöd, då övriga agerar som om inget har hänt.
  Jag har försökt att följa alla de inlägg du nu haft i flyktingdebatten, jag kan inte se något tecken som tyder på att du tagit till dej något enda av de argument som ifrågasatt den linje du framfört?
  Och andra sidan så verkar heller inte dina kritiker låtit sig påverkats av alla de spaltmetrar till försvar du producerat?
  Stefan går det i din och övriga 379 pastorers värld att ifrågasätta dessa syriers handlande i Jämtland utan att bli kallad rasist eller placerad i SD fållan?

 • Inge

  Glädjande att de Syriska bussflyktingarna nu verkar trivas i förläggningen i Grytan i Jämtland. De menar att de blev missförstådda och tackar nu Sverige för att de funnit en fristad i det lilla samhället. ( media är nog många gånger medskyldiga till att händelser överdramatiseras)
  källa: Metro.

 • Inge

  Har censuren slagit till?
  Vart tog de två blogginläggen vägen där du berättade om din far som var kommenderar att köra tyska malmtåg under kriget?
  Samt inlägget från Aftonbladet där du utmålas som Kristen spjutspets i kampen mot SD?
  De gick att läsa 2015-02-01 1500 men inte 17:40?

 • Inge

  Censuren var inte så långvarig! 18:10 är de två inläggen tillbaka?

 • wildwest63

  Herr Moderator
  Jag lyckas inte skapa blankrader när jag skriver, därför är min text ofta kompakt. Hur gär man det i Disqus? Det har fungerat för mycket länge sedan. Vanlig Enter-tangent, hur många gånger jag än trycker på den, ger inget resultat.

 • gäst & främling

  Särskilt när man klistrar in något då kör det oftast ihop sig,
  ——————————————————————————-
  men då la jag märke till att man kan lägga en linje emellan,
  ——————————————————————————-
  som jag gjort här. om man sedan vill citera någon
  ———————————————————————————
  ////så kanske man kan lägga ett antal snedstreck//// eftersom det inte går att skriva med kursiv stil.

 • gäst & främling

  Man kan kanske också anpassa texten så att det slutar med en
  kortare rad.
  Då blir det luftigare när man startar på ny rad.

 • Jonatan Fransson

  …utan genom Min Ande säger Herren, utan genom Min Ande…

 • Lars Wärn

  Takhöjden verkar ok. Men hur är det med tröskelhöjden?

 • Lars Wärn

  Lyssnar till en ”digital sommarkonferens” från Shalom över Israel. En hel del tänkvärt sägs. https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=amv0oq7pLr4&feature=emb_logo

 • Lars Wärn

  Många generationer har gått miste om det viktigaste i livet, för livet. Själv fick jag god undervisning i grundskolan som var luthersk på den tiden. ”De tio orden” i Luther lilla katekes satt främst, efter sångerna, i psalmboken alla elever fick. Vilken undervisning om Guds bud har generationerna efter mig fått ta del av? Det kanske finns en ”naturlig” förklaring till att samhället, i alla sina beståndsdelar, ser ut som det gör idag? Ingen vacker syn i alla delar.

 • Stig OE Hedman

  Människans ”fria vilja” har blivit en helig dogm utan att ha stöd i Bibeln. Tvärtom delade Jesus ut frikort till härligheten till höger och vänster;
  ”Fader, förlåt dem för de vet INTE vad de gör!”
  Bönen gällde soldaterna vid Jesu kors och dom var alltså fullständiga hedningar.

  Dom behövde INTE välja och dom hade ju knappast kunnat göra det utan att känna till alternativen vilket är en minsta förutsättning för varje”fritt val”.Hur många har haft det i sitt liv?

  Gud HAR en plan för sin egen skapelse och den innebär fullständig upprättelse för HELA världen, för ALLA och ALLT! Läs Efesierbrevet 1, Kolosserbrevet 1, 1 Korintierbrevet 15:22-28 där det tydligt står att Gud ska bli ALLT i ALLA.

  I Romarbrevet 5:18 likställs fenomenet att ALLA har syndat med Jesu’ försoning som gäller ALLA; ”…en frikännande dom som leder till liv”.
  Fråga helvetestroende om den versen så får du inget rimligt svar!

  Detta underbara skeende äger inte rum i den här tidsåldern utan ligger framför men Bibelns budskap är det och även Guds övergripande plan.
  Våga tro Bibeln och glöm vår generande tradition i ämnet!
  Gud är bättre än sitt rykte!

 • Cissi

  @MicaelGustavsson

  Under flera år vägde jag för- och nackdelar med Disqus. Först nu, när mina gamla kommentarer ter sig lika aptitliga som fjolårets fallfrukt, inser jag att Disqusanvändare var klokare än jag. Det är förmodligen inte svårt att vara klokare än jag, det medges.

  Min poäng är att debattklimatet i allmänhet verkar kärvare än jag räknat med. Skulle jag kunna få hjälp av moderator att systematiskt rensa ut samtliga mina kommentarer?

  Ord 11:12-13

 • Micael Gustavsson

  Hej Cissi,

  Jag vet inte om det är för att tekniken ändrats, eller om du använder en annan mailadress, men jag får inte i Disqus fram några gamla kommentarer från dig som användare. Vilket innebär att jag inte kan göra något.

 • Cissi

  Jag tror att jag älskar din äkta hälft, du vita man.

  Min studentmejl är inte längre aktuell, annars hade jag använt den idag. Stefan&Eva har förmodligen fått den mejladress du behöver i ett privat meddelande.

  Jag vet att jag framstår en aning nojig. Poängen är att om jag på nytt sätter mig på skolbänken så aktiveras min gamla användare.

 • Cissi

  @MicaelGustavsson

  Jag har mejlfiskat litegrann. Har du ett mejl i din inbox under ämnesraden ”moderator?” så är det från mig. Jag kan skicka den mejladress, under vilken jag kommenterat tidigare år, direkt till dig. Den adress, från vilket mejlet i fråga kommer, har du redan.

  Ord 2:11

 • Cissi

  Apropå skrivfel blev det blev mer neutrum än befogat denna gång. Reale hade varit bättre, bekänner jag (pun intended). Jag tolkar mina språksvårigheter som en varningssignal. Förutom tydliga tecken på att jag behöver be om hjälp av radera mina bidrag. Jag är rejält stressad av tonläget.

  Om sanningen ska fram avstår jag till och med från att prata med JV. Ber dem hellre delge mig mötestider och så att vi kan sammanstrålar i Rikets Sal vid behov. ”Jesu vänner säger alltid tack och lov” ni vet. Det blir så lätt polemiskt och risken finns att någon känner sig kränkt.

  Menade inget illa, vänner

  Ord 9:8

 • Micael Gustavsson

  Hej Cissi, jag har inte fått något mail från dig. Försök maila mig på gustavsson_micael@hotmail.com Jag har inte fått något mail från dig.

 • https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=t%E4ltkatedraler Bo Westin

  Jag kom att tänka på familjen Wallenbergs valspråk ”Esse, non videri” när jag läser här.