Kommentarsregler

 1. Använd ett respektfullt tonläge i dina kommentarer, skriv bara sådant du skulle kunna säga till berörda personer i ett vanligt samtal. Det är inte tillåtet att uttrycka sig kränkande eller sårande vad gäller andra personer, deras tro eller uppfattningar”.
 2. Håll dig till ämnet, kommentarer ska ha anknytning till ämnet. För intressanta diskussioner som lämnat ämnet hänvisar vi till Folkungasalen.
 3. Inlägg bör inte vara för långa, dock kan undantag göras vid väldigt intressanta eller relevanta inlägg.
 4. Om innebörden i din kommentar är oklar, bör du omformulera den så att den blir begriplig.
 5. Skriv helst under ditt riktiga för och efternamn. Undantag kan göras för personer som av yrkesmässiga eller personliga skäl måste vara anonyma, samt för personer som har en pseudonym som är så pass känd på nätet att det är mer relevant att ange den än privatnamn.
 6. Det är oacceptabelt att ge intryck av att vara olika personer genom att kommentera under olika namn. Ändrar du vad du kallar dig bör du tydligt ange det.
 7. Inlägg får innehålla högst två länkar. Länkarna får inte vara irrelevanta eller stötande.
 8. Kommentarer som bryter mot ovanstående kan komma att raderas av Moderatorn. Alla vars kommentarer raderas kommer att få en chans att omformulera sin kommentar i enlighet med reglerna.
 9. Precis som i en dagstidning råder ingen absolut yttrandefrihet på bloggen. Bloggägaren är juridiskt ansvarig för innehållet på bloggen, och kan hamna i fängelse om innehållet bryter mot svensk lag. De som vill utnyttja total yttrandefrihet uppmanas/uppmuntras att starta en egen blogg.
 10. Det är inte tillåtet att komma med ”syner” och ”uppenbarelser” till enskilda på denna blogg.

Moderator på denna blogg är Micael Gustavsson.

 • Birgit Hedström

  Micael, vill bara önska dig Guds välsignelse i denna uppgift att vara moderator. Kom ihåg att i Jakobs brev så står det om hur vi kan be till Gud om vishet när vi behöver det (brister i det), och Han är mycket villig att då ge oss det. Du kommer att behöva vishet i olika situationer här framöver, förlita dig då inte på ditt eget förstånd och klokskap, utan vänd dig till Honom som äger all vishet och förstånd.

  Gud välsigne dig Micael!

  Birgit

 • Micael Gustavsson

  Tack Birgit!

 • Per Niklasson

  Har jobbat som missionär i 15 år. Det var i de katolska länderna Fillipinerna och Argentina. Börjar med att säga att varken jag eller min fru har träffat någon katolik i dessa länder som inte har haft en före och en efter de tagit emot Jesus upplevelse. Alla har talat om att de var katoliker och sen hade de en frälsningsupplevelse. Jo jag har också träffat några få frälsta karismatika katoliker, de finns.
  Vad jag har svårt att förstå är varför säger ingen som det är, Ulf är ute och cyklar! Någon har redan tagit upp en del av skillnaderna i bibelsynen. Men den är verkligen stor. Sen har ju katolska kyrkan en förmåga att vidga på sitt accepterande av vad den står för, ofta för att inte bli av med medlemmar.
  Jag fattar inte att du Stefan inte står upp för det som du vet är rätt. Under de år vi jobbat ihop lärde jag inte känna dig så här.

 • Göran Åkesson

  Du påstår att det pågår en högernationalistisk väckelse i
  sociala medier. Det är väl äntligen på tiden i så fall! Ända sedan marxismen
  trängde in i kyrkan med ”1968-kyrkan”, har en vänstersocialistisk, aggressiv
  nermontering av kyrkan i Sverige skett. Marx påstod ju att ”religionen var ett
  opium för folket” och sedan dess har sk. kristna vänsterideologer som bl.a. du
  , verkat för en sekulariserad ”kyrka”
  som tappat sin roll att vara ett salt i samhället. Socialismen har upphöjt sig själv till sin
  gud, därför ser vårt samhälle ut som det gör idag!