Den bibeltroendes syn på miljöfrågor och miljödebatt

Som kristen statsvetare-pastor-amatörteolog, intresserar jag mig särskilt för frågor som ligger i skärningspunkten mellan kyrka-samhälle-politik. Det var grunden för min doktorsavhandling som kom i januari 1984, om hur Sverige fick fri abort. Min huvudtes i avhandlingen var att det var avkristningen som låg bakom denna förändring.

Min krönika idag handlar framförallt om en kristen syn på miljöfrågor. Parallellt med att vara pastor har jag sedan jag disputerade 1984 jobbat inom svenska näringslivet, framförallt bland de internationella storföretagen, med samhällsanalys och politisk analys. Senaste 25 åren har fokus varit miljöpolitik, klimatpolitik och energipolitik. Jag vill nog påstå att jag kan dessa områden ganska bra efter att ha levererat tusentals konsultrapporter till ledande nordiska företag under flera decennier. Därför har jag under många år försökt formulera en bibeltroende hållning till aktuella miljöfrågor, om man har en hög bibelsyn, vad hamnar man då i för ställningstaganden? Dagens krönika ger en sammanfattning av 30 års reflektioner.

Den internationella klimatforskningen är unik i sin bredd. Det finns en samsyn bland forskare på området att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och kan långsiktigt leda till katastrofala konsekvenser. Jag begriper inte alls den kristna kritiken mot klimatforskningen, skulle det vara gudfruktigt och enligt Jesu vilja att släppa ut miljoner ton växthusgaser i atmosfären varje år? Skulle det vara gudfruktigt att vara beroende av diktatoriska oljestater som Venezuela, Ryssland, Qatar, Saudi-arabien med flera? Det mesta av oljan utvinns i fascistiska diktatoriska stater.

Här är länken till texten, jag hoppas den är öppen för alla.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

    Lysande, Stefan! Bra att du behåller bredden i din etiska undervisning. Uttrycket ”synd mot naturen” kan ju användas även på andra områden än sexualitetens (även om det också är ett viktigt område). Och ska vi kunna predika Evangelium För Skapelsen (EFS, Mark. 16:15) får vi nog se till att vara lite mer rädda om den. ”Jag ärar Gud genom att leva enkelt”, säger min missionsförbundiska svärmor, 85 år. Och Bo Setterlind sjunger: https://www.youtube.com/watch?v=4vVQYqZYV5E

  • Stefan Swärd

    Tack Andreas, bredden i den etiska undervisningen är nödvändig, Bibeln är bred i den etiska undervisning. Det är även en trovärdighetsfråga om man vill sticka ut som jag gjort i alla år med en konservativ abortsyn och äktenskapssyn och syn på sexualmoral.