Om Sverigedemokraterna

Jag har under många år vid sidan om att vara pastor och predikant, drivit ett konsultbolag med fokus på politisk analys. Jag har med åren specialiserat mig på energi- och klimatpolitik. Längre tillbaka i tiden var ekonomisk politik mitt huvudområde.

Ett av alla konsultuppdrag jag har jobbat med har varit att vara med på olika partikongresser, och analysera och göra bedömningar om vart de olika partierna är på väg. Att vara med på partikongresser är det bästa sättet att på djupet analysera trenderna och färdriktningen i ett politiskt parti. Alla ledande personer i partiet är på plats och hela politiken diskuteras och riktningsbeslut fattas inom alla politiska områden.

I november var jag med på Sverigedemokraternas Landsdagar i Västerås.

Det är uppenbart att SD har arbetat för att bli regeringsdugligt och alltmer accepterat politiskt parti. Att de nu ingår i regeringsunderlaget har kraftigt bidragit till denna sak. Samarbetet med KD, Moderaterna och Liberalerna har hittills dock endast gynnat SD som nu är i ett paradläge, både vara en del av regeringspolitiken men samtidigt delvis vara i opposition. Att gynnas av att kunna påverka politiken samtidigt som man inte behöver drabbas av det misstroende som ofta drabbar regeringar när obekväma beslut ska fattas, som kanske har positiva effekter främst på lång sikt. Partiet har lyckats få fram talespersoner som är allmänt kloka och kan klara sig bra framför TV-kamerorna, jag tänker t.ex. på miljö- och klimattalespersonen Martin Kinnunen som är kunnig och påläst. SDs anpassning och att alltmer bli ett accepterat parti har kraftigt underlättats av att både Socialdemokraterna och Moderaterna, inklusive KD, har förflyttat sina positioner i riktning mot där SD befinner sig i synen på migrationspolitiken.

När jag skrev boken Jesus var också flykting 2016, tillsammans med Micael Grenholm, skrev jag flera kapitel med analys av SD. Bland annat hade jag lusläst partiprogrammet. Jag pekade på fascistiska tendenser inom de nya högerpopulistiska tendenser som växt fram i västvärldens politik. Frågan ställdes i boken om SD skulle satsa på att bli mer rumsrent eller mer utveckla fascistiska tendenserna. Partiledningen har uppenbart satsat på att göra partiet alltmer rumsrent.

Mina intryck från SD:s landsdagar i november är dock att de extrema dragen lever kvar inom partiet. Min analys i boken som kom 2016 pekade på att SD:s politiska program egentligen innehöll en enda punkt, alla samhällsproblem är invandringens fel. Den viktigaste politiska åtgärden är att stoppa invandringen och satsa på återvandring. Det påminner om extremvänstern från sent sextiotal, och tidigt sjuttiotal, alla samhällsproblem berodde på kapitalismen och privata äganderätten. Att avskaffa detta skulle skapa ett blomstrande samhälle. Invandringen fyller samma funktion i SD:s partiprogram.

Lyssnade man noga på vissa inlägg under SDs landsdagar, lever den gamla retoriken kvar, invandrare har egentligen ingenting i Sverige att göra, de hör inte hemma här. Det är inte en del av Sverige, av svenskheten, och den svenska kulturen. I officiella retoriken uttrycker sig partiet mer nyanserat idag, men lyssnade man på landsdagarna mer noga, ser man att tänkesättet lever kvar. En annan detalj som jag uppmärksammade är att ledande SD-are, öppet säger att bistånd ska ett land som Sverige inte ägna sig åt. Vi ska inte göra något för att hjälpa fattiga länder.

Tankesättet med den renodlade svenskheten är fascistiskt. Ett uttryck för denna sak var nazisterna syn på Tyskland, tyska folket, tyska kulturen. Landet skulle renas från invandring och främmande kulturer, i Tyskland på trettiotalet var det ju judar och judiska kulturen som var den stora frågan. Delvis också romer, som liksom judarna massmördades i gaskamrarna.

 

 

 

Om Sebastian Stakset och Heart of Evangelism

Vi närmar oss jul. Våra barn med familjer som bor i Norge kommer till oss så det blir fullt hus, med alla barn och barnbarn med respektive, finns på plats hemma hos oss. Det ser vi mycket fram emot. Vår familj består nu av 12 personer förutom jag och Eva, och nummer 13 dyker upp i mars 2024 i Bergen Norge.

Senaste veckan har det varit viktiga och spännande möten i Heart of Evangelism. Det  nya centret i Stockholm utvecklas starkt, liksom söndagsmötena som vi har på söndagskvällarna i Folkungakyrkan. Flavia och Leo Perez gör ett utmärkt arbete i att leda detta, och ledningen i Stockholm kommer nu att förstärkas. Det stora filmprojektet vi har hållit på med i flera år går nu in i ett avgörande skeende. Second Hand-butikerna utvecklas också positivt, inte minst Second Hand-butiken i Kungälv ger fantastiska bidrag till våra satsningar på behandlingshem. Det är ett mirakel att vi nu har kunnat driva Barmhärtighetens hus i Östervåla i flera år, med minimalt med offentliga bidrag.

Pingstpastorn i Örebro Edward Sköllerfalk, är numera ordförande för styrelsen för Heart of Evangelism och gör ett utmärkt arbete i den rollen. Min roll är numera att vara senior rådgivare i styrelsen. Att vara senior rådgivare blir alltmer min roll, och det är jag ganska bekväm med. Det är kul så länge det handlar om att vara senior rådgivare, och inte senil rådgivare.

Sebastian Stakset gör ett fantastiskt arbete med att leda organisationen. Ett varmt och brinnande hjärta, extremt handlingskraftig, stor social kapacitet i att knyta kontakter åt alla håll, och en passion att nå människor med evangeliet, de som har fastnat i kriminalitet och drogberoende. Heart of Evangelism präglas av ett starkt socialt engagemang, men det är genomsyrat av tron på evangeliets kraft, frälsningen i Jesus Kristus som i grunden kan förvandla människors liv.

En fantastisk människa är också Sebastians fru, Isabella Stakset. Hon har troget stått vid hans sida i alla situationer i ett antal år och är djupt engagerad i allt vad Heart of Evangelism gör.

Undervisning om sex och samlevnad

Ett av mina specialområden under drygt femtio år som predikant och pastor är ämnet Sex och samlevnad ur en biblisk-kristen synvinkel. Hade bibelstudier för ungdomar i Järfälla pingstförsamling i detta ämne på sjuttiotalet som mynnade ut i boken ”Ungdomar och kärleksproblem” som kom ut 1978, blev uppmärksammad i bland annat Expressen och Sveriges Radio, samt mycket debatterad i kristna pressen. Min undervisning var mycket praktisk, hur kan man finna Guds vägledning i valet av äktenskapspartner, hur förbereda sig för ett äktenskap, hur ska man bära sig åt för att vänta med sex tills man gift sig, vad är bibliska grunden för att sex hör till äktenskap, hur man ska hantera sexuella frestelser, både för singlar, par i sällskap, och gifta, hur bygga trohet och långsiktighet i en kärleksrelation m.m. Som pastor har jag sedan lyft dessa frågor i en predikan en gång per år, för att främja öppenhet och samtal i församlingen kring dessa frågor.

Hade nu en predikan i ämnet i Folkungakyrkan 5 november.

Det verkar som att det har blivit mycket tystnad i dessa frågor i många församlingar, och en praktisk lärjungaformande undervisning saknas ofta. Erbjuder mig gärna att göra församlingsbesök om man önskar undervisning kring dessa frågor med Bibeln som utgångspunkt. Jag behöver ett arvode på 0 kronor så det är inte särskilt dyrt. Tipsa gärna pastorer och församlingsledningar om detta erbjudande. Min tid är begränsad men lite finns utrymme att boka in under nästa år.

Nedan omslaget till min bok Ungdomar och kärleksproblem, på omslagsbilden är det Kjell Sjöbergs son Samuel och hans fru Pia-Maria. Fotografen är Håkan Flank, tecknaren är Jimmy Bock. Alla dessa hörde till ungdomarna i Järfälla pingstförsamling.

Klicka på ikonerna nedan ser ni bilderna

IMG_3658 IMG_3659

Senaste nytt från min front

Har genomlidit 18 dagar med en ganska svår variant av covid-19, men är nu på bättringsvägen. Idag har jag försökt att börja jobba igen. Har haft som ett konsultuppdrag att vara med på Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås, och har varit här hela dagen. Man kan notera att SD alltmer börjar bli ett parti som alla andra inte minst när det gäller upplägget av partikongresser. Har i många år drivit ett konsultbolag där jag jobbar med politisk analys, och att vara med på de olika partiernas partikongresser för att analysera strömningar och trender inom de olika partierna, har jag ägnat mig åt i många år.

Mycket långa och detaljerade debatter som pågår hela dagarna. På söndag räknar jag med att kunna vara med i Folkungakyrkan då Martin Tebus kommer att avskiljas som pastor i församlingen. Det ser vi fram emot.

Exit-voice-loyalty – varför kristna lämnar en församling och byter församling

Efter ett helt liv i svensk frikyrklighet har man många gånger funderat över vilka mekanismer som gör att människor lämnar en församling eller går med i en församling eller byter en församling. Jag tänker då inte främst på intåg eller uttåg ur församlingar som beror på att man blir kristen-frälst, eller tappar sin tro, utan tänker främst på redan kristna som byter församling. Det är ett fenomen som vi inte minst har haft i Stockholm senaste 150 åren med frikyrklighetens intåg. Det har för en kristen varit möjligt att aktivt välja församling, att gå in eller ur.

Att man lämnar en församling i missnöje har hänt många gånger i Stockholms moderna kristna historia. Och att man går med i en annan församling efter att i någon form av protest lämnat en annan församling. Det finns också kristna som är totalt lojala med sin församling och är med i samma församling i ur och skur, i upp- och nedgångar, i motvind och medvind, i röriga situationer internt och när allt är frid och fröjd i församlingen.

Liknande rörelser finns också i förhållande till samfund. Både på individnivå och församlingsnivå. Jag har haft ett antal samtal med pastorer senaste halvåret kring ämnet om att lämna sitt samfund, eller att byta samfund.

En forskare vid namn Hirschman presenterade en inflytelserik teori för 100 år sedan om människors organisationstillhörighet som kallades för ”Exit-voice-loyalty”. Exit- innebär att man i protest lämnar en organisation. Voice- innebär att man är kritisk till vissa eller många förhållanden i den organisation man tillhör men istället för att lämna den, stannar man kvar och uttrycker sitt missnöje eller arbetar för en förändring. En tredje kategori är loyalty – de som är lojala med sin organisation. Inte överväger att lämna och är inte aktiva interna kritiker. Personer som ständigt sitter still i båten. Varken klagar eller hotar med att hoppa av.

Inom frikyrkligheten skulle jag också vilja lägga till en fjärde kategori. Att rösta med plånboken, man är skeptisk till utvecklingen i sin församling men ligger lågt, man lämnar inte, man är inte högljudd kritiker som föreslår förändringar, man är bara missnöjd och visar det genom att dra ner på givandet till församlingen. Samma mekanism finns på samfundsnivå, en församling är missnöjd med sitt samfund, men lämnar inte, men drar ned på ekonomiska bidragen till samfundet.

Det finns naturligtvis andliga förklaringar bakom dessa förflyttningar. Församlingar kan stagnera, och människor drar sig därför ur, på grund av att man längtar efter något mer. Församlingar kan uppleva väckelse, och människor dras dit av den anledningen. Väckelsen kan också få en del att lämna, det innebär stora förändringar som blir påfrestande för en del.

Men en poäng med Hirschmans teori är att dessa mönster ser man i alla typer av organisationer. Det finns inom politiska partier, det finns inom fackliga organisationer, beteendet finns på marknaden och människors köpbeteenden, det finns på arbetsmarknaden, att lämna ett jobb, att byta ett jobb. Och liknande mönster finns inom frikyrkor.

Jag skulle nog vilja påstå att mönstret är tydligast inom frikyrkovärlden där det finns många kyrkor att välja på.

Är man kritisk till sin församling eller sitt samfund är alltså ”exit”, en möjlig strategi. Att lämna. Det låter radikalt. Men ett dilemma är att man kan bara göra det en enda gång. Sedan är man ute. Möjligheten att därefter påverka sin församling eller sitt samfund är noll. Naturligtvis kan man be till Gud för det sammanhang man lämnat, men möjligheten att aktivt påverka till förändring det alternativet är borta. Min erfarenhet är att det finns ganska hög andel exit-kristna i Stockholm. Som byter församling på grund av missnöje med den församling man varit med i. En fara för en växande församling som drar till sig många nya medlemmar, är att man gärna lockar till sig många exit-kristna. Erfarenheten visar att de ofta blir missnöjda efter ett tag även i sin nya församling.

Ett alternativ till exit är voice – att inte lämna men ta debatten, uttrycka kritiken, arbeta för förändringar. Den reaktionen kan dock i många organisationer uppfattas som jobbig för befintliga ledningen. I vissa organisationskulturer motarbetas voice. En sund organisationskultur ger visst utrymme för voice, men för mycket voice skapar ofta en otrevlig och destruktiv miljö, som uppfattas som bråkig och inte särskilt kärleksfull.

Loyalty – det är drömmedlemmen för alla samfund och alla församlingar. De som är nöjda, inte klagar, är med i ur och skur, alltid ställer upp. I Stockholm har vi kristna som aktivt varit med i samma församling i hela sitt liv, det är urtypen för loyalty. Församlingar som samfunden alltid kan räkna med, det finns inte på kartan att de ska lämna sitt samfund. De äldre samfunden präglas främst av loyalty-församlingar. Nyare samfund präglas betydligt mer av fler exit-benägna församlingar.

Exit-voice-loyalty. Det finns något väldigt konstruktivt, utvecklande med detta. Det kan utveckla organisationer. I kyrkan kan det leda till väckelse och reformationer. Men det kan också vara destruktivt. Med för mycket exit och voice kan organisationer bli mycket dysfunktionella.

Som enskild kristen behöver man nog kunna utveckla alla dessa tre sidor. Det kan finnas tid för exit, när Gud vill flytta på en. För mig var en livsavgörande exit 1981 när Herren sade att vi skulle lämna Järfälla och Järfälla pingstförsamling och börja pionjärarbetet i Brandbergen/Vendelsömalm.

Det kan också finnas tid för voice. När vi ska säga ifrån. När vi ska höja rösten. När vi ska protestera. Kanske en profetisk insats.

Loyalty är en avgörande egenskap för den troende, och förmodligen normaltillståndet. Att vi troget och lojalt tjänar Kristus i det sammanhang där Herren har ställt oss.

 

Rapport från Covid 19-sängen

Har alltså varit golvad i Covid 19 i nästan en vecka. Det blev en ganska kraftig variant för mig denna gång. I går skulle jag gå ett kvarter till apoteket men kunde inte andas i backen upp till apoteket Storken på Styrmansgatan, så jag sjönk ihop på trottoaren. Ambulansen kom, alla undersökningar kunde göras i ambulansen, och det visade sig att jag hade tillräcklig syretillförsel i blodet, så ambulansen kunde köra hem mig, istället för att åka till St Göran. Det är ju bara om man inte får tillräcklig syretillförsel i blodet som man behöver sjukhusvård vid Covid19, och då behöver man syrgashjälp för att klara andningen. Det verkar som om jag klarar mig utan att läggas in på sjukhus denna gång. Min fru har också kroknat i samma sjukdom.

Har fått ställa in alla möten och samlingar under veckan som har varit och kommande vecka. Men kunde vara med lite via nätet, på Heart of Evangelism-möten både under torsdagen och fredagen. Mycket inspirerande vad som händer och gängkriminella som vänder om och tar emot Jesus, Sebastian Stakset fick bland annat predika för 30 intagna på Österåker-anstalten i veckan. Arbetet med centret i Stockholm expanderar och vi tog viktiga beslut i styrelsen om expansion.

Kommande vecka hade jag planerat att vara med på Evangeliska Frikyrkans medarbetardagar i Halmstad men hälsotillståndet gör detta mycket osäkert. Jag får ta en dag i sänder just nu.

Hade tillfälle idag, då jag låg hemma, att lyssna på TV-gudstjänsten från Jonsereds kyrka. En utmärkt predikan av prästen Andreas Thalenius om vår närhet till Gud genom att vi är Guds barn. Det finns många bra präster i Svenska kyrkan.

Covid 19 för tredje gången

Jag har varit rejält krasslig senaste fyra dagarna, med hög feber bland annat. Har varit hos min doktor idag, och det verkar som om jag har fått covid 19, för tredje gången i mitt fall. Snabbtestet visar att jag fått covid 19, labb-testet som är mer exakt, får jag svar på, på måndag. Första gången var i oktober/november 2020, låg inne på St Göran i åtta dagar med andningshjälp dygnet runt. Blev mirakulöst snabbt återhämtad. Det var före alla vaccinationer Andra gången var vid årsskiftet 21/22, men då blev det mycket lindrigt.

Jag ber till Jesus om hans nåd och beskydd och läkedom. Bibeln talar om Herren som vår läkare, och att söka förbön. Den talar också om att vi människor har ett ansvar för vår hälsa, allt beror inte bara på Gud. Därför kan man som bibeltroende kristen bejaka läkarvetenskap, medicinering inklusive vaccinationer och samtidigt tro på förböner och Gudsingripanden. Man bör komma ihåg att det var en läkare, Lukas, som skrev både Lukasevangeliet och Apostlagärningarna.

Predikan på söndag om sex och samlevnad

Befinner mig just nu i Bergen Norge och hjälper till med att ta hand om härliga barnbarn. Flyger hem till Stockholm på lördag.

På söndag kommer jag att predika klockan 11.00 i Folkungakyrkan på Södermalm. Kommer även att ha med mig mina böcker för signering. Kommer att tala om en kristen äktenskapssyn och en kristen syn på sex och samlevnad. Har gjort upp med nye pastorn i Folkungakyrkan, Martin Tebus, om ämnet. Frågor jag kommer att beröra är: Hur finner jag Guds vilja angående äktenskap? Hur och varför vänta med sex tills man gift sig? Hur långsiktigt bevara troheten i ett äktenskap? Hur långsiktigt bevara passionen i ett äktenskap? Hur leva i sexuell renhet, både som gift och som ogift? Hur ska man se på sambo ur kristen synvinkel? Hur gör jag när jag lockas av nätporr? Det är exempel på frågor som jag kommer att beröra. Man hinner inte allt på en 30-minuters predikan, men ska försöka ta upp en del centrala frågor. Samkönade relationer kanske jag också snuddar vid.

Efter ett helt liv som pastor i Stockholm har jag samlat på mig många erfarenheter kring dessa frågor.

Utmärkt text av Nima Motallebzadeh

Som kristen är Bibeln, Guds ord, vägledning för lära och liv. Därför behöver man som kristen argumentera med utgångspunkt från bibeltexter för sina ståndpunkter i olika frågor. Den bristande kunskapen i Bibeln bland moderna kristna medför att många texter blir helt undermåliga ur biblisk synvinkel, texter som t.ex. publiceras i kristna pressen.

Följande artikel i ett aktuellt ämne av Nima Motallebzadeh  är exempel på något annat, en artikel som argumenterar för ståndpunkter med Bibeln som utgångspunkt. Utmärkt Nima! Artikeln är publicerad på the Gospel Coalition Nordens hemsida.

Utmärkt att USA-baserade Gospel Coalition har nu en nordisk underavdelning. Har ofta uppskattat texter som publicerats på Gospel Coalitions hemsida i USA.

Kort kommentar om Israel och Hamas

Ett fasansfullt angrepp mot Israel senaste dagarna.

Man bör komma ihåg att den Hamas-regim som styr på Gazaremsan är en fascistisk islamistisk terrorregim. Minsta lilla opposition bland egna befolkningen kan straffas med döden omedelbart. Några allmänna val har inte hållits efter 2005 då befolkningen röstade fram Hamas, ett gigantiskt misstag av den palestinska befolkningen.

En orealistisk förhoppning är att en mer sansad och demokratisk regim tar över på Gazaremsan istället för Hamas.  Hamas har en ideologi som påminner om Hitlertyskland, som tur är har de inte samma ekonomiska och militära resurser som Hitler hade.

Det palestinska folket skulle gynnas väldigt mycket av att det var en demokratisk och civiliserad regim som styrde på Gazaremsan och som arbetade för ekonomiskt samarbete med Israel istället för att skicka raketer mot dem. Det är nog inte någon som tvivlar på att Israel skulle välkomna en sådan politisk helomvändning på Gazaremsan.