Inlägg angående konflikten Israel – Gaza

Jag har följt mellanösternkonflikten sedan sextiotalet, minns mycket väl samtalen i mitt föräldrahem i samband med sexdagarskriget 1967, ett krig som berörde inte minst pingstvänner och karismatiska kristna i stor utsträckning, kristna med hög bekännelse av bibeltrohet. Frågorna är komplexa. Som statsvetardoktorand för länge sedan skrev jag även akademisk uppsats i ämnet, jag fördjupade mig i frågan om fredsförhandlingarna mellan Israel och Egypten i slutet av sjuttiotalet. Här följer några kommentarer från min sida, notera jag går nu inte alls in på eskatologi och bibeltexter om att Jesus kommer snart. Jag kommenterar bara frågan ur politisk synvinkel. Och skriver från minnet, det kan finnas detaljer jag minns fel.

 1. FN beslutade efter andra världskriget att skapa två nya stater av det gamla området Palestina-Israel som då hörde till Storbritannien, Dessförinnan hade hela området hört till det Ottomanska riket under ett antal hundra år. En judisk-israelisk stat, en arabisk stat. Arabiska sidan vägrade att acceptera tvåstatslösningen, man gick istället ut i krig mot den helt nybildade israeliska staten för att stoppa en Israelisk statsbildning. Kriget medförde att Israel fick lite större områden än vad ursprungliga FN-planen angav, Egypten ockuperade Gazaremsan och Jordanien Västbanken och Syrien Golanhöjderna.
 2. Sexdagarskriget 1967 gick arabstaterna ut i krig igen för att krossa Israel, men Israel försvarade sig bra och det medförde att man ockuperade områdena som Syrien, Jordanien och Egypten hade tillskansat sig vid kriget 1948, Israel har slutit fred med både Egypten och Jordanien, Israel återlämnade ockuperade egyptiska områden i samband med fredan utom Gazaremsan som Egypten inte hade anspråk på. Jordanien hade inte anspråk på att få tillbaka västbanken. Golanhöjderna har Israel behållit av militärstrategiska skäl.
 3. Kravet på en palestinsk stat har drivits hela tiden. PLO och den mer moderata grenen av palestinierna har efterhand kommit att acceptera att det finns en israelisk stat. Hamas utgångspunkt har dock hela tiden varit att inte acceptera FN-beslutet från 1947, yrkandet är på en enda palestinsk stat och att krossa Israel.
 4. Israel byggde bosättningar på Gazaremsan, men lämnade Gaza helt och hållet cirka 2005. Palestinierna på Gazaremsan har haft omfattande ekonominskt stöd från många håll och har haft många möjligheter att bygga upp en fungerande statsbildning i Gaza. Hamas som regerat på Gaza är dock stämplad som extrem terroristorganisation av civiliserade västländer och har haft död åt Israel och judarna som stående målsättning under dessa år. Har med stöd av flera länder kunnat bygga upp militära resurser på Gazaremsan sedan 2005, nära sammankopplat med civilbefolkningen som fungerat som mänskliga sköldar. Sedan 2005 har Hamas haft många tusen raketanfall mot Israel, ett lågintensivt krig har pågått hela tiden som kraftigt eskalerade i oktober i fjol i samband med den omfattande massakern mot Israel.
 5. Efter detta har Israel bestämt sig för att besegra Hamas militärt en gång för alla. Vilket civiliserade västerländska rättsstater har accepterat, framförallt USA. Israel utkämpar ett renodlat försvarskrig för att händelser som det som hände i oktober inte ska kunna hända igen. Man bör dock komma ihåg att Hamas inte bara är en militär organisation, det är också ett tankesystem och en ideologi. Så även om Israel lyckas besegra Hamas som militär organisation kommer Israelhatet och judehatet att finnas kvar.
 6. Mönstret upprepar sig hela tiden. Israel får vissa sympatier och förståelse när man blir angripen. När man sedan ska försvara sig och försöka ta tag i de militära strukturer som ligger bakom angreppen mot Israel, möts man av hat från hela världen, klassisk antisemitism och judehat upprepas igen. Har själv stått och lyssnat på marscherna på Strandvägen i Stockholm när judehatarna har marscherat bort mot Israels ambassad. Det är horribelt att jämföra Gazasituationen med Ukrainakriget. Ryssland bedriver ett regelrätt angreppskrig mot en helt oskyldig part. Israel försvarar sig mot en angripare vars enda syfte är att utplåna Israel och döda så många judar som möjligt.
 7. Tyvärr drabbas det palestinska folket svårt av denna konflikt, deras stora problem är dock inte Israel, det stora problemet är den terrorstämplade egna regimen. Att aktionen i oktober skulle leda till dessa konsekvenser behöver man inte vara Einstein för att räkna ut. Det finns dock fredliga och Israelvänliga krafter bland araberna som lever i samarbete med Israel. Flera miljoner palestinier lever i Israel och är Israeliska medborgare och är representerade i Knesset genom sina partier. På mikronivå finns det också fredliga samarbeten även mellan Israel och ockuperade områden.
 8. En lösning av problemet vore att palestinierna fick en politisk ledning som helt överger den hatiska målsättningen att krossa Israel och döda judar, och istället inriktar sig på fredligt samarbete. Arbets- och företagssamarbete skulle skapa win-win för båda parter. Att börja i den änden jobb, ekonomi, arbetsutbyte – istället för att slåss om små landytor, skulle gynna medborgarna enormt. Jag tror inte att någon Israelisk regim skulle motsätta sig detta.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Stanley Östman

  Stefan !
  Har på förmiddagen lyssnat på ett bibelstudium av Anders Sjöberg om kristendomens judiska rötter i Frihamnskyrkan. Intressant & djupt…

  Jag vill bemöta din sista punkt som är det viktiga framtidscenariot.
  Det finns 2 faktorer som slagit mig den sista tiden när Israel är i fokus för världsopinionen.
  Antaganden som hade reducerat Isreals existentiella problematik, där man kan tillåtas spekulera.
  Det första är ett utav det nutida Israels intressantaste händelse är 6-dagarskriget 1967 & följderna i samband med 7 oktober.
  Båda dessa nutida händelser hade fått andra förlopp om Israel påvisat ”is i magen” tidsmässigt.

  * Ponera att Israel stannat upp endast någon eller några veckor längre vid stilleståndslinjerna efter kriget 1967. Då hade världssamfundet tvingats ta ställning till nya utvidgade gränser för Israel för att påvisa säkerställande av buffertzoner gentemot agresivt hatande grannländer.
  Ingen skulle våga hävda att Israel skulle gå tillbaka till gränserna före 1967.
  Problemet med västbanken (Judeen & Samarien) hade införlivats & Gaza hade inte existerat som flyktingläger. Jerusalem hade heller inte kunnat tas i anspråk av andra . Jordaniens överhöghet över tempelplatsen som Moshe Dayan generöst bortlovade hade aldrig kommit på tal.
  Istället förnekade = ljög de samlade förlorande arabstaterna vid deras samling i Khartoum, Sudan strax efter.
  Visserligen fick Israel till fredsavtal med Egypten & Jordanien, men förhandlingsläget hade varit med en annan styrkeposition om de haft ”is i magen” vid stilleståndslinjerna.
  * Det senaste exemplet med Israel med att de inte hade ”is i magen” var i saband, efter 7 oktober. Kort därefter erbjöd Frankrikes president Macron att komma med militär undsättning till Gaza. Säkert hade fler västländer erbjudit liknande support. Då hade med all säkerhet västländer delat på ansvaret & aggresionerna mot Israel hade reducerats då ansvarsfördelning utjämnats. Nu står Israel ensamt & t.o.m. deras bundsförvant USA trycker på Israel att reducera sina åtgärder.
  Det du nämner om Palestinska myndigheter är fromma förhoppningar i spåren va de ”FN-religiösa” politiker vi har som Jan Eliasson tidigare & nu Carl Bildt.
  2-statslösning nämns aldrig i samband med att de areal-rika arabländerna ska upplåta territorium. Det är endast Israel som förutsätts avstå sin lilla Scheizerost till land.
  Inga kan heller garantera Israel fred & buffertzon gentemot hatande grannfolk.
  FN har själv inga meriter av att upprätthålla fredzoner som de lovat.
  Varken Akaba-viken för handelspassage som var avtalat fram till 1967 & utlöste krisen för krig eller södra Libanon där FN förbundit sig att se till att Hizbolla inte får röra sig 40 km nära den Israeliska gränsen.

  Så om man nu ömmar för en Palestinsk stat, så ska landområden givetvis upprättas i Jordanien där deras palestinska kusiner bor.
  FN kan gärna bekosta attraktiva bostäder och infrastruktur, så att alla som inte trivs med att leva sida vid sida med en judisk befolkning erbjuds flytt. Sedan bör flyktingstatus & UNWRA:s engagemang helt upphöra då de får klara sig med egenförsörjning.

 • Micael Gustavsson

  Fast det är ju i Västbanken/Judeen&Samarien samt i Gasa som de palestinska araberna bor, och är födda och uppvuxna. Inte i Saudiarabien eller någon annastans. De kan därför med rätta kräva demokratiska rättigheter där de bor, är födda och uppväxta. Om Israel skulle ge dem medborgarskap och rösträtt i Israel, så skulle nästan hälften av Knessets parlamentariker vara araber. Det skulle skapa ett väldigt instabilt läge politiskt. Men om Israel behåller kontrollen utan att ge palestinierna medborskap förvandlas Israel långsiktigt till en apartheidstat. Jag säger inte att Israel är där nu; araber som levde innanför Israels gränser innan sexdagarskriget har medborgarskap och rösträtt. De utgör ca 15% av befolkningen. Men om Israel ska fortsätta vara ett anständigt land så kan de inte styra över människor vars rättigheter förnekas. Och som sagt, de är födda och uppvuxna i de byar och städer där de bor. Skulle du själv vilja vara tvungen att flytta från din hembygd till ett annat land för att få grundläggande medborgerliga rättigheter?

 • Stanley Östman

  Jag tror knappast du själv eller de flesta andra svenskar som aldrig upplevt krig, eller varit i närheten av grannar som hatar de styrande så de önskar att de försvinner från jordens yta…

  Därför är det befängt med det typiska vänsterperspektivet att värna det palestinska.

  De har haft tillräckligt med tid på sig att stärka sina demokratiska funktioner, men istället så har de odlat antisemitiska förhållningssätt även till skolbarn.
  Trots bosättares dåliga och olagliga uppträdanden som borde stävjas, så fungerar det inte med att ha en stat så nära inpå en annan där man lärt de sina att hata det judiska.

  Vem ska ansvara för säkerheten, när varken det palestinska eller världssamfundet kan garantera säkerhet ?!
  ”From the rivver to the sea” är endast 2 mil som de gör anspråk på att ta i anspråk från Israel.

  Självklart behöver Israel en större buffertzon.
  Jag skrev inte att uppväxt-kriterie väger något i jämförelse med fredsträvan. De palestinier som accepterar de villkor som israel-araber lever under i Israel, skulle givetvis erbjudas de på västbanken vilket förutsätter ett fredligt sinnelag.

  De som fortsätter sitt hat mot det judiska erbjuds bättre levnadsvillkor i Jordanien (och kanske andra grannländer), där världssamfundet erbjuder bättre boenden.
  Hittintills vägrar deras kusiner från arabstater ta sig an dem, för de har facit vad som ligger i deras av generationer odlade hat.

  Men det är mer naivt att anföra förslag likt Stefan Swärd & dig hur man ska tillgodose palestinier.

  Det är förvånande med vänsterperspektiven till stöd för Palestina nästan oavsett misshälligheter.
  Och jag har aldrig hört någon vänstersympatisör yppat något om att Karelen borde återlämnas till Finland som ett närliggande exempel