Kommentar till Pekka Mellergård

Tack Pekka för kommentarer på min kommentar över din bok. När det gäller oron för växande högernationalism och trumpism är vi mycket överens och lika oroade. Och vi är lika oroade över att dessa politiska trender förenas med evangelikal och karismatisk kristendom. Jag har ju i många år försökt driva tesen att kristna tron måste frikopplas från partipolitiska positioneringar. Kristna behövs i olika politiska partier. Det var enklare förr med mångfalden när företrädare för svensk väckelserörelse och friförsamlingsrörelsen, också var medlemmar i socialdemokratiska broderskapsrörelsen, även om redan då folkpartiets frisinne var huvudalternativet.

Vi får nog anledning att återkomma senare i år om frågan om Trumpismen, beroende på vad som händer på andra sidan Atlanten.

När det gäller Per Ewerts avhandling har jag bara läst avhandlingen. Den är mycket välskriven och ambitiös och jag tycker hans slutsatser är välgrundade. Hamnade i liknande slutsatser i min egen doktorsavhandling som försvarades 27 januari 1984. En slutsats är att socialdemokraterna har varit betydligt mer drivande i frågan om sekularisering och avkristning än de borgerliga partierna, men borgarna har efterhand hakat på. Ett paradexempel är dagens Liberalerna som på 70-talet var ett mycket frikyrkligt präglat parti, men idag är genomsekulariserat. Ewerts populärversion har jag inte läst och det tycks ju vara den som ni agiterat emot. Att använda sin forskning i populärdebatt, och kanske vrida argumenten längre än vad forskningsresultaten tillåter – är ju ett ganska vanligt fenomen inom både statskunskap, nationalekonomi och miljöforskning. Det är de tre områden jag känner till. Men som sagt var, jag har inte läst Ewert här, så jag kan inte bedöma det enskilda fallet. Att forskare deltar i offentlig debatt och uttrycker välgrundade ståndpunkter, som inte helt kan beläggas i deras forskning, det är ju mycket vanligt. Joel Halldorf använder sin professorstitel för att kampanja i många olika frågor där hans forskning inte har någon relevans, och det verkar ju inte vara någon som hetsar upp sig över detta.

Men tack Pekka, vi hörs och ses, och återkommer.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399