Om utsläpp av växthusgaser

Förutom att vara pastor, predikant och teolog har jag i många år drivit ett konsultbolag som har specialiserat sig på energipolitik, klimatpolitik och miljöpolitik. Mina kunder har främst varit det internationella svenska näringslivet, men även stora företag från andra nordiska länder har hört till mina klienter, i enstaka fall även fackliga organisationer och politiska partier.

Har varit med på mer än 15 av FN:s globala klimat- och miljökonferenser.

Vetenskapen har slagit fast att vi släpper ut växthusgaser i atmosfären, framförallt beroende på användning av fossila bränslen, men också bland annat genom avskogning. Till exempel genom att hugga ner Amazonas.

Ökar andelen växthusgaser i atmosfären ökar uppvärmningen av planeten och det leder till klimat- och temperaturförändringar. Forskning och politik är ganska överens om detta.

Vad ska man göra åt det? Där går uppfattningarna i sär, framförallt inom politiken.

Utsläppen av växthusgaser, detta är ett speciellt miljöproblem, för det är inte de lokala utsläppen som är avgörande, det är summan av globala utsläppen som påverkar atmosfären.

Därför tycker många länder att det är någon annan som ska minska utsläppen. Några partier i Sverige betonar att vi är ett litet land och våra utsläpp påverkar mycket marginellt, därför är vår utsläppsminskning oviktig. Kina och Indien hävdar ständigt i FN-konferenserna, att det är västvärlden som ska minska utsläppen. Inte Kina och Indien, de anser att de har rätt att komma ikapp västvärlden när det gäller levnadsstandarden.

USA har många gånger hävdat, i varje fall med republikanska presidenter, att Kina måste minska utsläppen annars kommer de inte att minska några utsläpp.

De fattiga länderna påpekar att det är den rika världen som måste minska utsläppen, de står för de stora utsläppen per capita.

Vissa länder struntar helt enkelt i klimatforskningen, ett exempel på detta är Ryssland. Kina tar klimatforskningen på mycket större allvar än Ryssland.

Den rika världen poängterar att det är de fattiga länderna som behöver minska utsläppen, det är billigare att minska utsläppen där än i de rika länderna.

Så här håller det på, år efter år.

Trots aktiv klimatpolitik i världen sedan åttiotalet, Brundtlandrapporten kom 1987 och varnade för konsekvenser av utsläppen, så har globala utsläppen av växthusgaser ökat år efter år.

Gud har skapat vår planet, den är skapad med exakta definitioner och gränsvärden för att göra liv möjligt på vår planet. Ett sådant gränsvärde är andelen växthusgaser i atmosfären, människan håller självpåtaget på att ändra dessa gränsvärden, med troligen katastrofala konsekvenser på lång sikt, men egentligen är det inte någon som vet exakt vad som kommer att hände långsiktigt med förändrad andel växthusgaser i atmosfären. Vi spelar rysk roulette med vår planet, allt för att höja vårt ekonomiska välstånd genom att använda fossila bränslen så mycket som möjligt.

Och det ska tydligen bli en valfråga även i Sverige om rätten att få använda billiga fossila bränslen.

Herre, förbarma dig över vår värld.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • YOU CAN JOIN THE WEB AWARD

    Hello :) Your blog is really great. It is admirable that the content is useful for humanity. You can also participate in the web awards event organized by different categories among websites. In this way, you provide visitors to your web page through organic promotions about your website on the toplist, and you also strengthen your place in the channels where blogs gain effectiveness by creating your brand value with promotional evaluations and various social events. This message is not spam and it is approved via https web platform; we are family together and it would be an honor to see you at this fun web blogging activity. Now, if you want to apply with your blog, you can check the link where you can review the details and add your website to the index.

    List: https://www.blogaward.ga
    Web: https://www.blogaward.tk