EFK, Saron och äktenskapsdebatten

I det här blogginlägget vill jag ytterligare kommentera EFK-debatten och Göteborgsförsamlingen Sarons omsvängning i äktenskapsfrågan. Jag skriver i punktform för att skapa lite struktur i resonemanget.

 1. Det pågår en positionsförändring i äktenskapsfrågan inom svensk kristenhet. Ledande i omsvängningen är Svenska kyrkan med Equmeniakyrkan som god tvåa. Trenden är tydlig att många inom Evangeliska Frikyrkan vill gå in som trea i detta race. De äldre historiska kyrkorna, som katolska kyrkan och ortodoxa kyrkorna berörs inte av denna omsvängning. Påverkan på nya rörelser som Pingst och trosrörelsen existerar men är mycket begränsad.
 2. Man bör dock notera att omsvängningen är inte total. Svenska Kyrkan rymmer två olika äktenskapssyner, den traditionella och den modell som inkluderar det samkönade, det har inte minst betonats i ärkebiskopsvalet. Det var politikerna i kyrkomötet som drev på förändringen inom SVK. Frågan är främst symbolisk, endast cirka 1 procent av alla vigslar i Svenska kyrkan är samkönade. Equmeniakyrkan har inte tagit ställning i frågan, det är de lokala församlingarna som avgör själva vilken äktenskapssyn man ska ha.
 3. Två av EFK:s största församlingar, Saron i Göteborg som är störst, och Immanuelskyrkan i Örebro som är EFK:s fjärde eller femte största församling står inför beslut att införa samkönade äktenskap och vigselhandlingar, respektive fullt ut bejaka samkönade äktenskap som likvärdiga. Det är ett omfattande förändring i förhållande till EFK:s praxis och teologi tidigare. Äktenskapsfrågan är en grundläggande kristen fråga, det är anmärkningsvärt att två av de största församlingarna uppenbart inte bryr sig om vad samfundet säger i denna fråga. Vad ska vi då ha den utredning till som just nu pågår? Om EFK som samfund inte innebär någon form av grundläggande teologisk samsyn i grundläggande frågor, vad ska vi då ha EFK till? En teologisk samsyn i grundläggande frågor är nödvändig för att kunna driva internationell misssion, konferenser, teologiska utbildningar, och församlingsplantering tillsammans.
 4. Tycker att både Saron och Immanuelskyrkan agerar mycket nonchalant mot EFK som samfund. Om varje församling ändå gör som den vill i grundläggande lärofrågor, vad ska vi då ha EFK till? Man bör dock notera att besluten ännu inte är formellt fattade i de båda församlingarna. Det är Sarons ledning som lagt fram förslaget som församlingen ska besluta om, Immanuelskyrkan har fattat ett preliminärt beslut i bred majoritet, men ett definitivt beslut ska fattas i frågan inom snar framtid. Det jag här skriver gäller naturligtvis inte om de kommande församlingsmötesbesluten går i en helt annan riktning.
 5. Eller också har man i underhandskontakter bollat frågorna med samfundsledningen och fått visst klartecken, t.ex. genom förankring i pastorsgruppen för de stora församlingarna. Då är situationen ännu värre. Då kör samfundet på ledningsnivå ett eget race bakom ryggen på breda grupper av medlemmar och församlingar som står för en konservativ äktenskapssyn.
 6. Sarons och Immanuelskyrkans agerande leder till att EFK:s process och bearbetning av frågan har blivit överkörd. Man kan redan nu säga vad utgången blir, EFK blir ett nytt Egumeniakyrkan, med högt i tak i dessa frågor och varje församling får välja sin linje. Hur ska då äktenskaps- och samlevnadsundervisningen utformas i framtiden på Torpkonferensen och på våra gemensamma ungdomsläger? Den omfattande falang inom EFK som försvarar den hållning som samfundet hittills har haft behöver redan nu börja fundera över hur man gör i den situation som troligen kommer att uppstå inom några år.
 7. Hur har Saron och Immanuelskyrkan tänkt sig att detta ska förankras i EFK:s internationella samarbete? Jag har svårt att tänka mig att någon av våra partners i Asien, Afrika eller Latinamerika eller östeuropa och Balkan bejakar denna utveckling. Hur har man tänkt sig att det ska förankras i våra immigrantkyrkor och immigrantgrupper i våra församlingar, som inte alls bejakar en omsvängning i äktenskapsfrågan. Utvecklingen är svensk-västerländsk-teologiskt liberal, och avfjärmar oss från tredje världens kyrkor, immigrantkyrkorna och globala pingströrelsen. Hur tänker man här – de som vill liberalisera EFK i denna fråga?
 8. Jag är förvånad över att de krafter som driver på i positionsförändringen i äktenskapsfrågan, inte tar någon hänsyn till den splittring i kristenheten som det orsakar. Särskilt med tanke på att det är en begränsad symbolfråga, där sekulära samhället är den pådrivande kraften. Om det skulle vara fritt fram för alla EFK.-församlingar att genomföra samkönade vigslar, hur många kommer att göra det i praktiken? Min bedömning är att efterfrågan är mycket begränsad och en liten minoritet av församlingar kommer att praktisera en sådan norm.
 9. Tycker att den mest konsekvente är Esther Kazen, numera verksam i Immanuelskyrkan i Stockholm. Esther anser uppenbarligen att om vi ska dekonstruera klassisk kristen äktenskapssyn, då har vi inte anledning att begränsa det till könsneutraliteten. Då gäller det även antalsneutraliteten. Argumenten för samkönade äktenskap borde även kunna gälla antalsneutrala äktenskap, att ge legitimitet åt polyamorösa och polygama relationer. Det är enklare att hitta bibelargumentation för detta än samkönade relationer, något som var helt förbjudet i den judiska kontext där kristna kyrkan växte fram för 2000 år sedan. Skulle man gå på Esthers modell skulle kyrkan ligga i framkant. Tre politiska ungdomsförbund har föreslagit antalsneutral äktenskapslagstiftning men sekulära politiken tycker uppenbarligen att tankarna är för radikala. Finns det något argument för könsneutrala äktenskap som inte skulle kunna tillämpas på antalsneutrala?
 10. Det är tröttande att vi som står för en klassisk äktenskapssyn ständigt ska utmålas som novisa och kärlekslösa homofober. Jag har i närmare 50 år stått skuldra vid skuldra med kristna som har haft en kamp med sin sexuella läggning, och levt i spänningsfältet mellan bibelord och sina egna känslor. Jag tar helt avstånd från församlingsmiljöer som på ett felaktigt sätt skuldbelägger människor, och tvingar dem in i en garderob. Jag har alltid förordat öppenhet och ärlighet på detta område. Däremot menar jag att kristna kyrkan ska stå för en biblisk undervisning, och enligt min mening är den klassiska äktenskapssynen enda alternativet. Den behöver dock framföras med förståelse och medkänsla för att för enskilda människor kan detta vara en brottningskamp.
 11. Den linje som hävdar att detta inte är en bibelsynsfråga utan en bibeltolkningsfråga där man kan komma till olika slutsatser, det är inte i enlighet med EFK:s tidigare hållning. Per-Axel Sverkers riktningsgivande undervisning på 90-talet och mitt citat av EFK-teologen Hans Johansson relativiserar inte alls frågan på det sättet. Enligt min mening kan man inte komma ifrån att ”tidsandan-argumenet”, blir avgörande när man ska positionsförflytta sig i denna fråga, och då handlar det inte om bibeltolkning, då handlar det om bibelordets auktoritet i förhållande till samtidstrender.
 12. Sarons referens till dopfrågan som exempel på hur olika uppfattningar kan leva sida vid sida i en församling är ett svagt argument. Man bör komma ihåg att kristna kyrkan i alla tider har varit helt överens om dopet som avgörande vid inträdet i det kristna livet, det har dock varit åsiktsskillnader på grund av traditionen om hur och när dopet ska göras. Samkönade vigslar handlar inte om olika syn inom kyrkan historiskt, det handlar om anpassning till tidsandan.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Göran Andersson

  Tack, Stefan, för ett mycket värdefullt inlägg!

 • Inge

  ”Samkönade vigslar handlar inte om olika syn inom kyrkan historiskt, det handlar om anpassning till tidsandan.”

  Så är det! En anpassning som nu går i en allt snabbare takt, det är troligen i förlängningen också en förutsättning och ett villkor för att få ta del av alla statliga bidrag?

  Samfunden och församlingarna har idag tyvärr redan gjort sig helt beroende av statligt stöd, det är därför som många ledare låter som ”pastor Jansson” lagom luddigt i försök att blidka och anpassa sig efter myndigheternas direktiv. De som inte följer de statliga reglerna till punkt och pricka riskerar att helt missa de statliga bidragen. Frågan blir om det i framtiden går att öppet predika Guds Ord? Eller driva någon kristen verksamhet överhuvudtaget utan att riskera bestraffning från samhället. Detta är dock inget unikt för vår tid, historien och bibeln är full av exempel.

  Denna anpassning vi nu ser rör dock inte enbart vigselfrågan utan är betydligt mera omfattande.

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Det händer mycket nu: https://www.dagen.se/nyheter/2022/06/16/praster-vill-prata-om-polyamori-pa-pride/ Stefan Gustavsson kommenterar i Världen idag: https://www.varldenidag.se/ledare/vilken-manniskosyn-kommer-att-pa-sikt-fa-ta-over-forsamlingen/repves!9d3fa25DtZ@rRV6DuPWpA/

  Håller som vanligt med dej om det mesta, Stefan (tråkigt att verka som en alltför devot beundrare). Men jag vill invända mot beskrivningen att Equmeniakyrkan inte tagit ställning. Precis som Svenska kyrkan har Equmeniakyrkan infört det könsneutrala eller queera äktenskapet. Bara för att enskilda präster och pastorer (och, i Equmeniakyrkans fall, enskilda församlingar) kan anmäla avvikande uppfattning har dock samfundet som helhet infört en ny äktenskapssyn.

  Bara som en jämförelse: om någon av våra afrikanska systerkyrkor givit carte blanche för sina präster och församlingar att viga fler än två till ett kristet/kyrkligt äktenskap, så skulle vi ju säga att samfundet infört polygami hur många ”väjningsrätter” och ”samvetsklausuler” de än hade bifogat.

 • Stefan Swärd

  jag har nog uppfattat det som att Equmeniakyrkan inte tagit ställning som samfund men det är varje församling som avgör vilken hållning man ska ha. Eller har du någon referens till något beslut, annars får jag kontakta dem direkt, jag har i så fall sagt fel i media.

 • Inge

  Stefan du som är engagerad i SVK vad har du att säga om valet av ny ärkebiskop?

  https://www.qx.se/samhalle/28709/mikael-mogren-vald-till-biskop/

 • Inge

  Det blev visst fel länk☹https://svenskamorgonbladet.se/2022/06/08/annu-en-till-hbtq-positiv-arkebiskop-tillsatts-martin-modeus/