Jesu himmelsfärd – dess historiska förankring, Jesus kontra Stålmannen

Tänkte skriva ner mina huvudtankar vid dagens predikan vid gökottan norr om Skellefteå.

Utgick från bibeltexten i Apg 1 om Jesu himmelsfärd.

Min utgångsfråga var, är bibelns berättelse om Jesu himmelsfärd sann? Och hur vet man att den är sann?

Är bibelberättelsen om Jesu himmelsfärd något liknande som att läsa Stålmannen? En vanlig människa som kan agera på ett övernaturligt sätt i vissa situationer. Stålmannen kunde flyga, färdas i ljusets hastighet, hade röntgenblick, kunde lyfta planeter. Alla vet att berättelserna om Stålmannen är saga och fantasier.

Men Jesu himmelsfärd då, är det också saga och fantasier? Hur kan någon ryckas upp i luften, och var ligger himlen?

Jag gav tre skäl till berättelsens trovärdighet. Dels Jesusberättelsens förankring i historien och trovärdiga vittnens berättelse och vittnesbörd. Jesu liv, mirakler, hans död och upptståndelse, liksom inkarnationen och himmelsfärden, det är en sammanhängande berättelse som var trovärdig för den tidens människor. Annars hade det inte blivit någon växande kyrka, som blev en mäktig folkrörelse. Med mer än 2 miljarder medlemmar och troende idag. Bara Katolska kyrkan har 1,2 miljarder medlemmar, pingstvänner i världen är 600-700 miljoner.

Det finns inte några kyrkor eller monument som uppkommit på grund av Stålmannen. Inte någon räknar med att det är något mer än saga. Så är det inte med berättelsen om Jesus.

Den andra bekräftelsen på Jesu himmelsfärd är människors Jesusupplevelser, som präglar även vår tid. Jag gav en del exempel på detta, hur Jesus i vår tid förvandlar människors liv. Det går inte att ge något liknande exempel när det gäller Stålmannen.

Det tredje argumentet för Jesusberättelsen jag betonade var alternativens svaghet. Huvudalternativet till att vara kristen idag, är att vara muslim. Jag har läst Koranen och jämfört med Bibeln. Enligt min mening är Bibeln överlägsen i sitt språk, mångfald i berättelserna, etiken, och Gudsbilden. Islam imponerar inte på mig även på grund av att en bred majoritet av de mest förtryckande länderna i världen är muslimska. Länder präglade av västerländska värderingar och mänskliga fri och rättigheter, med hög utveckling av kunskap och vetenskap, domineras av länder med kristen historia.

Ateismen ger inte ett svar på de grundläggande frågorna om livets mening, varför vi finns till, vad är grunden för kärlek och moral. Och vart är mänskligheten och planeten på väg? Finns det något mål eller är planetens utplåning och förintelse ett trovärdigt framtidsscenario.

Min slutsats i dagens predikan var, därför är berättelsen om Jesu himmelsfärd trovärdig.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399