Gästkrönika om behovet av omvändelse och omvändelseförkunnelse

Min gästkrönika i Dagen idag handlar om behovet av omvändelse och omvändelseförkunnelse. Min allmänna bedömning är att det är för mycket betoning i dagens kristenhet på att bara komma som man är, billig nåd, det saknas omvändelseförkunnelse.

Resultaten blir där efter. På de flesta platser i Sverige befinner sig församlings- och kyrkoliv i stagnation och ibland i katastrofal stagnation, jämfört med för 50-100 år sedan.

Man hittar krönika här, jag hoppas den är öppen för alla läsare..

Fokus i ett kristet liv är att leva i helighet, då handlar omvändelsen om en livslång process. I ett blogginlägg för ett par veckor sedan skrev jag om liknande tankegångar.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Ulrika4

    Församlingen är platsen för omvändelse till Gud ja. Hörde en kvinna definiera omvvändelseprocessen som det skeende där hon i förtroende levde med att Gud utvecklade hennes samvete. Samvetet tolkas som att lära känna / få vetskap om Guds vilja. Därav undervisning / predikan i församlingen om Guds ord /vilja. Församlingen som platsen för denna utveckling och inte en plats för stagnation ja.