Om Corona

Jag skrev ett blogginlägg den 15 mars om corona. När man tittar tillbaka på inlägget så tycker jag nog att mina resonemang håller. Framförallt rubriken ”bevara sans och besinning” – tycker jag fortfarande är högaktuell. Jag vidhåller fortfarande att det var värre förr. Spanska sjukans härjningar 1918-1920 var betydligt värre, men det berodde framförallt på att sjukvården och smittskyddskunnandet var då på en mycket lägre nivå. Dock var spanska sjukan värre i det avseendet att den i stor utsträckning drabbade unga människor.

Jag tycker fortfarande att expertmyndigheter och inte politiker ska hålla i taktpinnen när det gäller smittskyddet. Politiker har inte kompetensen att bedöma sådana saker. Politiska beslut behövs, men de bör bygga på expertmyndigheternas rekommendationer. Kritiken mot regeringen och folkhälsomyndigheten har nått ett för högt tonläge. Det är lätt att vilja hitta syndabockar i detta läge. Sverige ligger på cirka 15:e plats i Europa när det gäller antalet döda i förhållande till folkmängden. Ett antal europeiska länder har drabbats hårdare än oss, och USA har drabbats hårdare än vad vi har gjort. Dock har flera av våra nordiska grannar klarat detta bäst i hela Europa, det gäller Norge, Finland och Island. Jag kan inte bedöma om detta beror på skicklighet i att hantera smittskyddet eller om det beror på att det är glesbefolkade länder i utkanten av Europa med mycket begränsade storstadsområden och där en hög andel av befolkningen bor i glesbygd. Jag är nog benägen att tro att våra nordiska grannar har hanterat denna epidemi på ett mycket skickligt sätt.

Min bloggtext 15 mars lyfter fram att redan 3 Mos 13 talar om smittskyddsregler, så det är en biblisk tanke, och detta var förenligt med Israels tro på Herren som läkare. Det ena utesluter inte det andra.

Och som mina bloggläsare vet, jag har själv drabbats av en svår variant av Corona, och vårdades på St Göran med syrgas dygnet runt i sju dygn första halvan av november. När jag tittar på min bloggtext från 15 mars så inser jag att denna erfarenhet inte har förändrat min inställning i dessa frågor.

Här följer mitt blogginlägg den 15 mars:

 

Kommentar angående Corona – bevara sans och besinning

I dagens panikläge är det viktigt att behålla sans och besinning. Allt tyder på att Coronaviruset är extremt smittsamt, de försiktighetsåtgärder som vidtas är befogade för att minska smittspridningen. Det är viktigt att låta expertmyndigheter som har vetenskaplig kunskap om smittspridning, att de bestämmer regler och rekommendationer. Politiker har inte den kompetensen. Jag tycker att det är bra att den svenska regeringen låter Folkhälsomyndigheten styra i dessa frågor.

Som kristna är vi kallade till att alltid tro och förtrösta på Gud, i alla livets stormar och utmaningar. Vi drabbas också av alla de umbäranden som drabbar mänskligheten. Blir det krig i ett land drabbas alla av det. Vi drabbas också av virus, i de flesta fall helt ofarligt, ibland kan virus göra oss sjuka, i värsta fall med dödlig utgång. Men vi kan alltid be till Gud för oss själva och för varandra. Den kristne behöver i alla livets lägen bygga sitt liv på Guds löften. Det innebär inte att man agerar tanklöst och ovarsamt, det är helt förenligt med att följa Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Men jag vill påminna bland annat om Psalm 91: ”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.”

Rädsla är inte en reaktion som är präglad av tron på Gud. Rädslan är inte heller konstruktiv, den skapar bara panik.

Det fanns en smittsam sjukdom på bibelns tid som kallades för spetälska. Bibeln talar om Herren som vår läkare, Jesus ägnade mycket av sin tid åt att bota sjuka, en praxis som sedan fortsatte i Apostlagärningarna, och i hela kyrkans historia. Men Bibeln innehåller också en hel del lagar och regler för att hindra spridningen av den smittsamma sjukdomen spetälska. Den sjukdomen var uppenbarligen ett stort hot i den miljö där bibeltexterna växte fram för 2000-3000 år sedan. Redan för 3000 år sedan fanns det detaljerade smittskyddsregler bland annat beskrivna i 3 Mosebok 13, personer sattes även då i karantän som bar på en smittsam sjukdom.

Min slutsats är att tro på Gud som vår beskyddare och läkare är fullt förenligt med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är också viktigt att ha lite proportioner på den nuvarande krisen, att vi som kristna ska hamna i apokalyptiska och eskatologiska spekulationer på grund av ett smittsamt virus, är enligt min mening en överdrift. För trots allt var det mycket värre förr.

Spanska sjukan härjade i Sverige och i världen 1918-1920. Man räknar med att cirka 40.000  av svenskarna dog i den farsoten, cirka 1 procent av svenska befolkningen vid den tidpunkten. Drabbade alla delar av samhället och särskilt unga människor. Globalt dog mellan 50 och 100 miljoner i spanska sjukan 1918-1920, och det är därför den pandemi i mänsklighetens historia som skördat mest dödsoffer på kort tid. Det motsvarade 3-6 procent av hela världens befolkning vid den tidpunkten, som dog i spanska sjukan. Man räknar med att 500 miljoner smittades, en tredjedel av hela världens befolkning. 10-20 procent av de smittade dog.

I skrivande stund är det 6 personer i de fem nordiska länderna som avlidit på grund av corona-viruset. Även om den siffran skulle öka kraftigt, så är vi inte på långa vägar på den nivå som gällde för spanska sjukan.

I vanliga influensaepidemier räknar man med att 0,1 procent av de som blir sjuka avlider på grund av sjukdomen. Det finns alltså betydande dödstal även i helt vanlig influensa. Dagens Coronavirus visar dock större smittsamhet än vanlig influensa och andelen av de smittade som avlider är högre.

Digerdöden är kanske den värsta farsoten de senaste årtusendena. I vissa former av denna smitta dog 100 procent av dem som drabbades. Detta pestutbrott började i Kina 1334 och spred sig sakta västerut via de handelsvägar som etablerats och som var en länk mellan öst och väst. Digerdöden kom första gången till Sverige 1350. Ett antal vågor av digerdödsepidemier inträffade ända fram till 1700-talet. Man räknar med att i mitten av 1300-talet dog en tredjedel av hela Europas befolkning i denna sjukdom.

I det religiösa Europa var man övertygade om att jordens undergång var nära när digerdöden härjade som värst. Många var också övertygade om att det var Guds straff för människans synd. Många ansåg att det var judarnas fel med denna pest, så judeförföljelser följde i digerdödens fotspår. Det utvecklades också plågsamma botgöringspraxiser för att försöka blidka Gud, så det var inte en sund andlig utveckling som följde i digerdödens spår.

Det är utmanande med de reserestriktioner som vi nu möter. Man bör dock komma ihåg att under andra världskriget var det nästan omöjligt att resa mellan länderna under en sexårsperiod.

Hur som helst, en liten tröst i nuvarande läge är att det var mycket värre förr.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Inge

  Någon gång måste jag ju få lov att vara helt överens med dina åsikter Stefan.
  Gott Nytt År önskar jag dej och låt oss alla dela glädjen i att Herren är vår läkare.

 • wildwest63

  Det är ett kinkigt tema och jag tror rent generellt att diskussionerna kring hur de olika strategierna har fungerat resp resultatet i döda och vårdberoende måste vänta tills vi är igenom pandemin. Det är vi inte. Jag skulle tro att restriktioner nånstans i världen kommer finnas kvar ända in i 2022. Däremot kanske vi kan släppa en del av de hårdaste i sommar när befolkningens vaccin börjar ge allmänt skydd.

  Det finns sekundäreffekter som vi ännu inte överblickar. Det sker paniska åtgärder av politiker, ingen tänker på det långsiktiga. En riktig utvärdering kanske först kan ske om 5-7 år. Vad händer med alla ungdomar som inte får sitt första jobb, alla som har haft en bristfällig skolundervisning under 2020, vilka långsiktiga effekter får det? Ska vi addera ett skolår? Vad händer med vårdpersonalen som är utsliten och kommer mynna ut i dyra långtidssjukskrivningar och att man slutar, personalbristen var enorm redan innan pandemin? Vad händer med vårdskulden, hur många som inte får sin vård nu kommer senare avlida som följd? Vad har hänt i hemmen av våld och övergrepp när alla tvingas jobba hemifrån? Vad händer med ekonomin? Den framrusande digitaliseringen som slår undan benen på alla fysiska butiker? Massdöden av kultur-, restaurang- och hotellföretag? Och det jag ofta tänker på – hur blir det med demokratin? Här har man hoppat bock över många demokratiska instanser i Europa under pandemin. Man inser att det ändå fungerar, man inser att man begränsa medborgares personliga friheter och det blir inga större uppror, man stänger kyrkor i ett halvår eller mer och inga nämnvärda protester hörs. Jonas Gardell hade helt rätt i sin Expressen-krönika till nyår – var är kyrkorna?

  Sverige har en samhällsstruktur som i mångt och mycket omöjliggör de massiva inskränkningar i människors personliga frihet som ägt rum och äger rum på andra ställen i Europa. Endast i krig kan de personliga friheterna inskränkas mera drastiskt. Annars krävs en pandemilag, och den är ju på väg, men det är till sin natur tillfällig och ska vara så. Därför kan inte Sverige legalt göra som många länder i Europa gör/kan göra. Det är det första som man måste tänka på vid länderjämförelser.

  Dödstal räknas enormt olika, de är inte jämförbara mellan länder. Enda chansen är att vänta in överdödlighetstalen för 2020. Så länge de inte mörkas (att Kina mörkar kan vi vara helt säkra på). Det dör ju trots allt väldigt många varje år i vanlig influensa också.

  Det dog många gånger fler bara i ”asiaten”, Hongkong-influensan, som den kallades, på 1950-talet. Den talar man inte alls om idag.

  För att inte tala om Spanska sjukan, jag råkar komma ihåg siffran för hur många som dog i Tyska riket, det var närmare 450.000 och eftersom Tyskland var större till ytan på den tiden så kanske man kan räkna med samma invånaranatal som idag. Tysklands dödstal galopperar nu förvisso, 9000 efter första vågen, nu snart 35.000, men det är långt ifrån 450.000 och lär aldrig komma dit.

  Eller backa till digerdödens dagar på 1300-talet, en tredjedel av Europas befolkning dog med omvälvande samhällskonsekvenser (en positiv var avskaffandet av träldomen). Mycket var inte återställt förrän vid 30-åriga kriget, 300 år senare (och då slogs benen undan igen). Vad vi ser är ett resultat av framsteg inom läkekonsten och en förvisso beundransvärd inställning att alla människor ska få hjälp som inte fanns tidigare.

 • kjell

  Jag hade asiaten 57, det var ingen upplysning om döda när sjukdomen pågick, tar inget vaccin på grund att jag upplevt livsfarliga allergiska reaktioner, riskerar nu att bli stoppad vid gränser, kanske ges tillåtelse för folksamlingar vid vaccinpass?
  Då kanske kyrkor kan öppna, är det möjligen en introduktion av märket?

  //Wildwest skriver, däremot kanske vi kan släppa en del av de hårdaste i sommar när befolkningens vaccin börjar ge allmänt skydd.//

  Men vad är det för skydd, när vaccinet bara väntas vara i mellan 4-9 månader, och sedan måste fyllas på igen?

 • wildwest63

  Jag vet inte varifrån du fått 4-9 månader. Så fungerar inte vaccin som släppts igenom alla vetenskapliga undersökningar. Det handlar inte om att man denna gång hoppat över en massa steg, det handlar om att man har varit ett mångdubbelt större antal forskare och att de extremt långsamma myndighetsprocesserna speedats upp. Du kan själv tänka dig ett byggnadstillstånd som ibland tar 3 år fastän det bara ska igenom tjänstemän och en byggnadsnämnd i en kommun. Om alla samarbetar kring en fråga som sannolikt är väldigt enkel (jag har själv suttit i kommunala nämnder) så kan ett beslut fattas på två veckor. Däremot har alla vaccin, även detta, inte 100% skydd och kommer inte heller vara fritt från biverkningar. Alternativet är ett fortsatt stängt samhälle med en massarbetslöshet som vi inte skådat sedan de stora krigen, samt död och förintelse av hundratusentals. Det vore dumdristigt att inte ta vaccinet om man nu inte, som du, har allergiska problem. Jag tror f ö dessa kan lösas om det inte är väldigt exceptionella yttringar.

  Vilddjurets märke har vi redan, det handlar om ekonomiska transaktioner. Här har vi bortrationaliserandet av anonyma sedlar och mynt, som i coronatider har fått sig en skjuts. Jag jobbar med detta och ser hur nämnder väljer bort företag som inte passar en av de nya gudomarna, Värdegrunden. De handlare som inte finns på en e-plattform kommer knappast överleva på sikt. Vilddjurets märke är de stora kortföretagens tillståndskod för e-handlare.

  Jag verkar inte vara tillräckligt gammal för att göra en distinktion mellan asiaten och Hongkonginfluensan, märker jag. Det var dryga 15 år emellan. Enligt Wikipedia så dog i båda dessa mellan 2 och 3 miljoner. Det kan nog bli samma för corona, men det är ju knappast särskilt många som kommer ihåg dessa två stora pandemier.

 • kjell

  Flera av dom ämnen jag drabbats av finns inte idag, men när man fått uppleva hur snabbt det kan slå ut oss, då blir man försiktig, Negram, confortid var extremt farliga, men tappar blodtryck på morfin, som verkar vara ”det enda som ges till oss gamla”
  Som inte har någon vän eller släkt inom vården.

  Har läst om varaktigheten på flera håll, och att det handlar om att fylla på ofta.
  Det är stort att fylla alla bara en gång, om, om detta skall bli återkommande, då får sjukvården jobb, och vaccinbolagen, som ihop med banker står som vinnare😇

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ger-vaccin-bara-skydd-i-nio-manader

 • wildwest63

  Banker står sannerligen inte som vinnare! Och vaccinbolagen måste ha täckning för sina kostnader. Det kostar miljarder att utveckla vaccin. De är aktiebolag, inga välgörenhetsinrättningar. Särskilt denna gång när ingen finansiell planering kunde göras innan man var tvungen att ta itu med ett nytt vaccin.

  Bankerna kan istället komma att drabbas hårt fram emot sommaren när konkursvågorna rullar över Europa och USA. Det finns absolut en risk för ny likviditetskris och det finns absolut en risk, större än på decennier, för en hyperinflationsutveckling som liknar Tyskland 1923. Vi trycker pengar (men inte sedlar alltså) som galningar. Vem ska återbetala? Kan man verkligen införa höjda skatter när man istället vill kicka igång konsumtionen igen? Det kommer ta en eller två generationer att komma tillbaka ekonomiskt till samma nivå som vi var före corona, när statsskulderna är tillbaka på hanterbara nivåer, t ex runt 50-60% av BNP.

  Jag har inte läst något annat om varaktigheten mer än att vi kanske får vaccinera oss inför varje influensasäsong vilket ju varit regel i ett antal år sedan länge. Viruset muterar hela tiden, blir mutationerna för omfattande får man justera vaccinet. Så det är absolut inget konstigt alls.

 • kjell

  Varken jag eller min fru har tagit någon vaccin, men ser när jag läser på 1177 att dom ändå påstår att vi är vaccinerade 2009, detta skrevs in strax före jul, varför skall detta vaccinregister starta nu, har dom tankar på att detta register skall bli öppet för alla bolag, det borde vara olagligt.

  Men jag håller distans så gott det går, och väntar under tiden på uppfyllelse av löften.

  1 Thess 4:16-17

 • Tord Ivarsson

  Experter på en expertmyndighet kan aldrig få ta ett totalt (el. partiellt) politiskt ansvar.
  Det förväntas inte av dem.
  Det måste den politiske ledaren axla. Eftersom han ansåg det enklare att lägga ut ansvaret, blev Sverige långt efter i kampen mot en ny, okänd fiende. Inga kraftfulla åtgärder tidigt vidtogs, och under tiden låg landet vind för våg. Ingen på FMH tänkte på att det nog är bäst att ögonblickligen stänga av alla flyg från Iran & Italien t.ex. och inga snabba smittspårningar och proaktiva tester vidtogs.
  Hela förloppet med dess resultat, betygsätter nivån på Sveriges politiska ledarskap.