Kommentar angående Corona – bevara sans och besinning

I dagens panikläge är det viktigt att behålla sans och besinning. Allt tyder på att Coronaviruset är extremt smittsamt, de försiktighetsåtgärder som vidtas är befogade för att minska smittspridningen. Det är viktigt att låta expertmyndigheter som har vetenskaplig kunskap om smittspridning, att de bestämmer regler och rekommendationer. Politiker har inte den kompetensen. Jag tycker att det är bra att den svenska regeringen låter Folkhälsomyndigheten styra i dessa frågor.

Som kristna är vi kallade till att alltid tro och förtrösta på Gud, i alla livets stormar och utmaningar. Vi drabbas också av alla de umbäranden som drabbar mänskligheten. Blir det krig i ett land drabbas alla av det. Vi drabbas också av virus, i de flesta fall helt ofarligt, ibland kan virus göra oss sjuka, i värsta fall med dödlig utgång. Men vi kan alltid be till Gud för oss själva och för varandra. Den kristne behöver i alla livets lägen bygga sitt liv på Guds löften. Det innebär inte att man agerar tanklöst och ovarsamt, det är helt förenligt med att följa Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Men jag vill påminna bland annat om Psalm 91: ”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.”

Rädsla är inte en reaktion som är präglad av tron på Gud. Rädslan är inte heller konstruktiv, den skapar bara panik.

Det fanns en smittsam sjukdom på bibelns tid som kallades för spetälska. Bibeln talar om Herren som vår läkare, Jesus ägnade mycket av sin tid åt att bota sjuka, en praxis som sedan fortsatte i Apostlagärningarna, och i hela kyrkans historia. Men Bibeln innehåller också en hel del lagar och regler för att hindra spridningen av den smittsamma sjukdomen spetälska. Den sjukdomen var uppenbarligen ett stort hot i den miljö där bibeltexterna växte fram för 2000-3000 år sedan. Redan för 3000 år sedan fanns det detaljerade smittskyddsregler bland annat beskrivna i 3 Mosebok 13, personer sattes även då i karantän som bar på en smittsam sjukdom.

Min slutsats är att tro på Gud som vår beskyddare och läkare är fullt förenligt med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är också viktigt att ha lite proportioner på den nuvarande krisen, att vi som kristna ska hamna i apokalyptiska och eskatologiska spekulationer på grund av ett smittsamt virus, är enligt min mening en överdrift. För trots allt var det mycket värre förr.

Spanska sjukan härjade i Sverige och i världen 1918-1920. Man räknar med att cirka 40.000  av svenskarna dog i den farsoten, cirka 1 procent av svenska befolkningen vid den tidpunkten. Drabbade alla delar av samhället och särskilt unga människor. Globalt dog mellan 50 och 100 miljoner i spanska sjukan 1918-1920, och det är därför den pandemi i mänsklighetens historia som skördat mest dödsoffer på kort tid. Det motsvarade 3-6 procent av hela världens befolkning vid den tidpunkten, som dog i spanska sjukan. Man räknar med att 500 miljoner smittades, en tredjedel av hela världens befolkning. 10-20 procent av de smittade dog.

I skrivande stund är det 6 personer i de fem nordiska länderna som avlidit på grund av corona-viruset. Även om den siffran skulle öka kraftigt, så är vi inte på långa vägar på den nivå som gällde för spanska sjukan.

I vanliga influensaepidemier räknar man med att 0,1 procent av de som blir sjuka avlider på grund av sjukdomen. Det finns alltså betydande dödstal även i helt vanlig influensa. Dagens Coronavirus visar dock större smittsamhet än vanlig influensa och andelen av de smittade som avlider är högre.

Digerdöden är kanske den värsta farsoten de senaste årtusendena. I vissa former av denna smitta dog 100 procent av dem som drabbades. Detta pestutbrott började i Kina 1334 och spred sig sakta västerut via de handelsvägar som etablerats och som var en länk mellan öst och väst. Digerdöden kom första gången till Sverige 1350. Ett antal vågor av digerdödsepidemier inträffade ända fram till 1700-talet. Man räknar med att i mitten av 1300-talet dog en tredjedel av hela Europas befolkning i denna sjukdom.

I det religiösa Europa var man övertygade om att jordens undergång var nära när digerdöden härjade som värst. Många var också övertygade om att det var Guds straff för människans synd. Många ansåg att det var judarnas fel med denna pest, så judeförföljelser följde i digerdödens fotspår. Det utvecklades också plågsamma botgöringspraxiser för att försöka blidka Gud, så det var inte en sund andlig utveckling som följde i digerdödens spår.

Det är utmanande med de reserestriktioner som vi nu möter. Man bör dock komma ihåg att under andra världskriget var det nästan omöjligt att resa mellan länderna under en sexårsperiod.

Hur som helst, en liten tröst i nuvarande läge är att det var mycket värre förr.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Andreas Holmberg

  Tack för perspektiv och proportioner! Intressant att både helande och karantänsbestämmelser (och friskförklaring via myndighetspersoner) går hand i hand i bibeln. Ora et labora!

 • Swärd

  Tack Andreas, ska jag vara riktigt ärlig kan jag nog inte komma ihåg att smittskyddsreglerna i 3 Mosebok tagits med i kristen undervisning om helande, kan inte minnas att jag hört det någon gång i hela mitt liv, och då har jag hört åtskilliga predikningar i ämnet och läst ett antal böcker i ämnet.

 • Janne Melkersson

  Gud bevarar, men han har gett oss personligt ansvar, kanske dags att minska kyrkobesöken?

 • wildwest63

  Tack Stefan! Välgörande ord, särskilt Ps 91. Jag oroas inte för egen del, men dock för mina gamla föräldrar hos vilka jag bott ett tag och som numera är mycket sköra. Jag är satt i karantän av mitt företag, men försöker samtidigt isolera mig ändå mera drastiskt eftersom jag bor med 85-åringar.

  Det ska iof sägas att vi inte sett slutet på denna pandemi än, hur stora dödstalen kommer bli vet vi inte. Det kommer sannolikt flera vågor och nuvarande kulmen är inte nådd än.

  Mycket kommer ändras pga denna pandemi, vilket jag tycker är bra. Den svenska naiviteten att inte ha någon beredskap kommer omvärderas radikalt. Tänk att vi hade 25 fältsjukhus när jag gjorde militärtjänst på 80-talet, idag har vi inte ett enda. Vad bra det hade varit att ha dessa isolerade t ex på Gärdet i Stockholm. Vi har inga livsmedelslager och inga medicinlager, vilket också fanns på 80-talet. Vid upplopp, t ex pga upplevda skevheter i sjukbehov eller pga hamstring, finns det inte tillräckligt med varken polis eller militär. En anledning till att Sverige inte stänger gränsen är att vi inte har folk. Ser fram emot att, när detta är överståndet, saker och ting förändras till, vad jag tycker, det bättre.

  EU-samarbetet har fått sej en rejäl knäck redan, det är ju precis som jag alltid sagt, ta vara på din nästa, dvs dina närmaste. Länderna tar hand om sej själva, storvulna samarbetsdeklarationer rinner iväg som vatten i det här läget. Man måste kunna lita på sig själv. Och Sverige har byggt hela sitt offentliga liv, nästan, på att alla runt oss ställer upp, det såg vi redan i Västmanlandsbränderna. Men länder ställer inte upp för varann när det blir verklig kris, det behövde man sannerligen inte vara Einstein för att kunna förutspå.

  Det här blir en skjuts för det nationella. Jag tycker det är bra. Nu får vi dock inte hamna i andra diket. Efter de stora börskrascherna 1929-1930 och den enorma finansiella kris de utlöste vet vi vem som kom till makten 1933, inte till ringa del pga den höga arbetslösheten, hungern o fattigdomen som bredde ut sig i Tyskland. De ekonomiska konsekvenserna av att länder stänger ned är svåröverblickbara och kommer, relativt sett, vara enorma. Sjukvård och antal döda kommer vara det mindre problemet, även om det personligen för många blir svårt.

  Jag tvekar lite, men jag tänkte berätta om en dröm jag hade nån gång efter jul. Jag såg svenska ungdomar, tramsiga och fjantiga som de ofta är, försöka ta sig över S:t Eriksbron i Stockholm, från Vasastan till Kungsholmen. Där var en spärr av militär och polis. När ungdomarna, som inte förstod något av allvaret i avspärrningen, försökte gå över blev de nedskjutna. Jag vet inte vad denna dröm betyder. Jag kommer ihåg den i detalj fortfarande. Jag har funderat på vad det skulle kunna innebära. Kan det ha att göra nånting med nuvarande pandemi och avspärrningar? Det kanske inte betyder nånting, men nu har jag åtminstone delgett den nånstans i verifierbar form.

 • Mikael Nyman

  Bra skrivet! Enligt vad jag kan bedöma verkar det som om de flesta kyrkor och samfund intagit en balanserad inställning. Sedan finns det så klart ett och annat dåligt träd som har en tendens att uppvisa sin frukt under kristider. Vi har t.ex. predikanten i Visjon Norge som erbjöd virusskydd i utbyte mot pengar, och vi har Jim Bakker som försökt sälja silvervatten. (Ytterligare en ”merit” att lägga till listan av skandaler.) I den motsatt änden har vi det konspirationsteoretiska perspektivet, som menar att hysterin kring viruset i själva verket är ett sätt för eliten att begränsa människors frihet och bana väg för Antikrists diktatur… (De har en poäng så tillvida att sådana åtgärder som innebär inskränkningar i människors fri- och rättigheter alltid måste vara föremål för granskning, för att säkerställa att de är proportionerliga och effektiva.) Vi har också det svärmiska eller överandliga trädet, i det här fallet representerat av Enarson & co, som menar att eftersom de har Guds tilltal så behöver de inte bekymra sig för risker med smittspridning och ändå genomföra sin konferens.

  Men som sagt, de flesta kristna – som jag kan se – tycks tack och lov förstå det inte finns någon motsättning mellan Guds försyn och mänskligt ansvar, och att varken panik eller ignorans är några bra reaktioner.

 • Apg17

  Kyrkosverige bör skyndsamt förbereda lokala, regionala och nationella krisplaner. Det lidande vi nu har framför oss kommer innebära enorma påfrestningar på människor och samhället.

  Pastorer och övrig personal måste snabbutbildas i smittskydd.
  Insamling av mat och förnödenheter för distribution till äldre, sjuka och medellösa.
  Supportsystem för själavårdande personal.

  Stefan. Börja redan idag.

 • Tord Ivarsson

  Ha ha ha ha, så man ska lyssna mera på människor än på Gud?
  Regeringen medgav >500 personer tillsammans.
  Har vi dubbelt regelverk?

 • Mikael Nyman

  Något som jag reagerat starkt mot är att vissa länder har börjat, eller vill börja, platsövervaka folks mobiltelefoner för att kontrollera att de befinner sig på rätt plats. Det är ju en synnerligen drastisk åtgärd, som borde föra tankarna till det mest dystopiska övervakningsscenario. Risken är förstås att det blir som med ”kriget mot terrorismen”. Extraordinära åtgärder kräver extraordinära åtgärder, hette det. Risken är dock att alltmer vardagliga situationer betraktas som extraordinära. Åtgärder som var tänkta att användas mot terrorister kan utan vidare börja användas mot folk som råkar befinna sig på fel plats. Lägg till att det pågår en förskjutning i vad som är att betrakta som ett brott – att klä sig på fel sätt eller be ekonomisk hjälp är i vissas ögon ett brott.

  Man kan ju som en tankeövning fundera över om det finns flera politiska eller ekonomiska intressen som kan ha nytta av att platsövervaka människor.

  Läs t.ex. Världen idags artikel om Israels massövervakning:
  https://www.varldenidag.se/israelkommentar/bekampar-corona-med-digital-massovervakning-och-isolering/reptcf!1hMshItXXuJpdfgpm24HJA/ Märkligt att de inte fått med någon Antikrist-vinkling, detta borde väl få varningslamporna att blinka. Men det är väl för att det är Israel det rör sig om, och Israel får ju aldrig kritiseras enligt de kristna sionisterna… (Gamla testamentets profeter kritiserade ju aldrig de samtida makthavarna, obs ironi…)

 • Mikael Nyman

  Intressant att följa den högerpopulistiska reaktionen, de verkar som om deras företrädare och förebilder drar åt lite olika håll. Dels har vi hårda tag-perspektivet, man tycker att regeringen är fruktansvärt inkompetent som inte omedelbart satte in starkast tänkbara åtgärder. Dels har vi det konspiratoriska perspektivet, att ”hysterin” kring viruset är överdriven, och att det finns en politisk agenda bakom.

  Det som förenar populisterna är föreställningen att svaren alltid är självklara och lösningarna på komplexa problem enkla, och att experter och etablerade auktoriteter är inkompetenta. Fast ibland verkar man inte riktigt vara säker på vilka de självklara svaren är.

 • Janne Melkersson

  Jodå, de kristna sionisterna får kritisera Israel. Jag tror vi ska välsigna dem för vilka de är, vad de gör och inte gör kan vi ha synpunkter på. Tror man att Gud inte har förskjutit sitt egendomsfolk Israel och att de en dag kommer att bli återupprättade tror jag det är en rimlig hållning som kristen gentemot Israel.

 • Mikael Nyman

  Det är ju ändå märkligt att artikeln saknar antikristvinkling. Hade Sverige för ett år sedan bestämt att alla svenskar skulle digitalt massövervakas, hade det förmodligen låtit annorlunda. Man kan ju hävda att det handlar om en extrem situation, men man får väl förmoda att det är så ”antikrist” verkar. Man kan inte införa en global totalitär diktatur bara så där, utan man måste gå steg för steg med åtgärder som verkar bra i stunden.

 • Mikael Nyman

  Fast det är väl lite sent att börja idag, när ”katastrofen” redan är ett faktum? Borde man inte istället förbereda sig för *nästa* stora kris – vilken den nu är – som kommer att drabba samhället?

  Det är ju rätt intressant med alla ”profeter” som *i efterhand* kommer med apokalyptiska varningsord. Jag hörde nyss om en ”profetisk” konferens för ett par månader sedan, där tydligen inte ett ord nämndes om den kommande Corona-krisen. Man kan ju tycka någon av alla moderna profeter som tydligen står i något slags direktkontakt med Gud kunde ha fått en uppenbarelse om att i mars 2020 kommer stora delar av världen att lamslås att ett virus.

 • Janne Melkersson

  Världen idag hade kunnat skrivit om att övervakningen i Israel kan leda till det totalitära samhälle som ”laglöshetens hemlighet” strävat efter i det fördolda genom århundradena.

  Apropå övervakningskameror, enbart i SL trafiken fanns c:a 20000 övervakningskameror 2018, enligt https://www.stockholmdirekt.se

  ”Idag finns det cirka 20 000 övervakningskameror inom SL-trafiken, inklusive de som finns installerade i fordon. I ett första steg vill SL sätta upp runt 500 stycken kameror till, främst på platser som idag upplevs som otrygga. Till exempel busskurer och passager mellan olika trafikslag.”

 • Mikael Nyman

  Man kan ju tillägga att det inte bara är Israel som satsar på denna typ av digital massövervakning, utan ävn Tyskland, Österrike, Storbritannien mf.l. länder har infört eller funderar på att införa det.

  https://www.privacyinternational.org/news-analysis/3461/extraordinary-powers-need-extraordinary-protections

  Det tycks som om den här typen av kriser fungerar som ett utmärkt läge att ta till åtgärder som hade varit omöjliga annars. Man kan ju som sagt hävda att det rör sig om tillfälliga åtgärder under en extraordinär situation, men risken är ju uppenbart att folk vänjer sig vid mer och mer övervakning. I synnerhet eftersom det inte verkar finnas något politiskt lägger som försvarar liberala fri- och rättigheter (vänstern tror på statens godhet, och borgerligheten har tagits över av hårda tag-populismen).

  Jag börjar fundera på om inte den relativa frihet vi haft under 1900-talet att utöva vår religion kommer att bli en parentes i historien. Risken är vi går mot ett samhälle där varje steg vi tar övervakas och registreras och där alla möjliga situationer kan betraktas som ”extraordinära” och användas som skäl för att begränsa människors friheter.

 • Janne Melkersson

  Sverige har inte börjat använda mobildata för att spåra coronaviruset spridning men det kanske kommer. Därför kan coronaviruset föra oss närmare ett samhälle där övervakningen kan utvecklas till att bli som i Kinas megastäder. Jag tror som du att i det samhället kommer den frihet vi kristna har att begränsas.

 • Mikael Nyman

  En första tanke är att ”det är ju bara att lämna mobilen hemma”, så kan man inte bli övervakad. Men vem vet, vissa länder (som t.ex. Tyskand) har ju redan idag obligatoriska id-korts lagar (som säger att man alltid måste bära med sig sitt nationella id-kort). Från detta är det väl inget större steg att införa obligatoriska mobiltelefon-lagar.

 • Janne Melkersson

  Tror man att vedermödan är en framtida händelse så är den ingen konspirationsteori utan en kommande verklighet att det blir ett totalitärt samhälle som förmodligen kommer att innehålla mer än endast spårning av mobildata. Då blir den spårningen inget större steg att ta.

 • Pingback: Om Corona | Stefan Swärd()