Böcker

Några av Stefans böcker:

  • 1978 – Ungdomar och kärleksproblem
  • 1983 – Varför Sverige fick fri abort – ett studium av en policyprocess (avhandling)
  • 1985 – Kristendomen mot väggen (även som talbok 2008)
  • 1989 – De första grunderna
  • 1999 – Hur kan jag tro på en Gud som jag inte kan se? (rev utg)
  • 2011 – Efter detta : om Guds kärlek och rättvisa, himmel och helvete
  • 2015 – Inte utan korset
  • 2016 – Jesus var också flykting, med Micael Grenholm