Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Idag skriver 90-årige juden Emerich Roth i Dagens Nyheter och berättar om hur han överlevde Auschwitz. Han känner igen tongångarna från trettiotalets nazismen, i dagens Sverigedemokratiska propaganda. Man hittar intervjun med honom i DN här.

Det skulle vara väldigt intressant att höra kristna Sverigedemokraters kommentar över Emerich Roths bedömningar. Är tonläget likadant när man bedömer hans ståndpunkter, som när man kommenterar oss kristna kritiker av SD.

Jag och Tommy Dahlman har haft två timmars intervju och debatt hos Dagen idag.

Om invandring, flyktingar och om kristen syn på Sverigedemokraterna.

De både filmade, fotograferade och skrev, så intervjun och debatt blir nog både i skriftlig form och genom videoklipp. Jag vet inte hur snabbt Dagen lägger ut detta.

Aktuelltdebatten med Sverigedemokraternas Julia Kronlid

Kanal 10-debatten med Tommy Dahlman med Ruben Agnarsson som programledare, sändes på Kanal 10 både i Sverige och i Norge.

 

Skriver en ledare i Världen idag om att göra 2015 till bönens och bibelläsningens år i våra församlingar. All erfarenhet visar att både bön och bibelkunskap har gått kraftigt tillbaka i kristna församlingar i Sverige, både på individnivå och församlingsnivå, om man jämför med 50 eller 100 år tillbaka i tiden. Mycket positivt med fokus på bön i olika församlingar just nu, bland annat New Life i Stockholm och Livets Ord i Uppsala har just nu böneveckor, och det pågår i många andra församlingar också. Jag har själv flera bönedagar inplanerade närmaste veckorna.

Vill i detta sammanhang lyfta fram den kampanj som Svenska Bibelsällskapet startat som heter ”Anta utmaningen”. Det är ju Anders Blåberg, Evangeliska Frikyrkans tidigare missionsdirektor, som numera är chef för Svenska Bibelsällskapet. Jag och Anders har ju samarbetat ett antal år i ledningen av Evangeliska Frikyrkan.

Det handlar om att få oss kristna i Sverige att bli bibelläsare igen. Svenska Bibelsällskapet utmanar oss att bli dagliga bibelläsare och vill hjälpa oss att vara det, mer än 2500 har redan anmält sig för denna kampanj. Så här skriver man om kampanjen ”Anta utmaningen”:

Vilken hjälp kan jag få?

Att anta utmaningen är att bestämma sig för att bli daglig bibelläsare, men när beslutet är fattat kan man behöva hjälp.

Vi vill hjälpa till så gott vi kan. De resurser som finns i nuläget är läsplaner för alla spåren, det ska finnas en plan för alla livssituationer. Planerna går att ladda hem och skriva ut från hemsidan eller så kan man titta på veckans texter direkt på sidan. Du kan också beställa att få veckans texter direkt till din e-post varje natt mot måndag. Det gör du under respektive spår på hemsidan där det finns ett formulär att fylla i. Du kan också få inspiration via hemsidans bloggar. Där kan du dels läsa allmänna tankar om bibelläsande men också följa några av oss som läser de olika spåren.  Facebook-sidan är platsen för interaktion med andra läsare. Dagligen diskuteras texter från de olika planerna och människor delar med sig av sina upplevelser och tankar kring läsningen. Delta gärna med dina frågor och tankar.

Svenska Bibelsällskapet har skapat en särskild hemsida för denna satsning och här är länken till detta.

 

 

 

Nu är sändningen på kanal 10 och min debatt med Tommy Dahlman om Sverigedemokraterna, islam, främlingsfientlighet, rasism, m.m.

Tyvärr har jag inte tillgång till Kanal 10 så jag har inte en susning om hur det går.

Debatten om 380-uppropet går vidare. Idag skriver en av undertecknarna, Micael Grenholm, en helt utmärkt artikel i Dagen. Han är både kunnig, bibelförankrad, och har den sociala medkänsla som bör prägla varje kristen. Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson skriver också idag en utmärkt artikel i Dagen, han är också en av de 380, och förklarar varför han har skrivit under. Jag delar helt Stefan Gustavssons uppfattning, huvudproblemet med SD är inte bara migrationspolitiken, den kan diskuteras och behöver självklart förbättras och man kan hamna i olika uppfattningar. Men människosynen, den är ytterst problematisk. Stefan G förklarar detta tydligt och pedagogiskt som han brukar göra.

Världen Idag ger idag också en introduktion inför TV-debatten i morgon kväll i Kanal 10, då jag och Tommy Dahlman debatterar frågan om kristen tro, främlingsfientlighet, islam, Sverigedemokraterna m.m., under ledning av Ruben Agnarsson. Programmet sänds 21.00 lördag kväll både i Kanal 10 i Norge och i Sverige. Programmet spelades in i onsdags kväll i Oslo och Världen Idag har tydligen fått se det i förväg, och ger en glimt av programmets innehållet i dagens tidning.

Jag får numera leva med att utsättas för daglig kritik i olika kristna bloggar, via email, kommentarstrådar, facebookdiskussioner m.m, på grund av mina ställningstaganden för en generös flyktingpolitik i polemik mot Sverigedemokraternas icke-generösa flyktingpolitik. Denna smälek tar jag med glädje, för jag vet att de berörda flyktingarna är mycket mer utsatta än vad jag är, och att rädda några av dem är värt all smälek.

Det senaste jag läste idag var skrivet av någon som heter Peter Björk som skrev på facebook att:

1. Jag har öppnat upp för diktatur.

2. Jag har förrått Israel.

3. Jag har öppnat upp Sverige för islamskt våld.

Förutom att kritiken är obegriplig är det nog en av de mest grövsta överskattningar av min person jag någonsin har hört. Jag är ju inte ens politiker, utan bara en enkel pastor som driver en blogg och skriver lite artiklar.

 

Bild på kombattanterna Dahlman & Swärd vid inspelningen av kvällens TV-debatt i studio i Oslo. Programledare var Ruben Agnarsson. Det var en trevlig stämning men debatten kommer nog att visa att vi har lite olika uppfattningar i dessa frågor, vilket redan har framkommit.

IMG_0047

Malmölektorn Martin Kroon har skrivit i Dagen och kritiserat vår artikel, undertecknad av 380 pastorer. Kroon håller delvis med oss men menar ändå att uppropet till stor del är missriktat. Han menar att man inte kan förneka att många människor är uppriktigt bekymrade över ökade invandringen. Arbetslösheten är högre bland invandrare, de är överrepresenterade i brottsstatistiken, invandringen bidrar till en ghettoisering. Problemet är inte Sverigedemokraterna utan problemet är att övriga partier inte tar folklig oro på allvar. Det finns ett demokratiskt underskott i denna fråga. Kroon pekar sedan på flera problem i svensk migrationspolitik. En huvudregel att ge permanent uppehållstillstånd hellre än tillfälligt uppehållstillstånd, det leder till att många flyktingar söker sig till Sverige, vilket leder till överbelastning hos Migrationsverket. Det blir inte tillräckligt rättssäkra undersökningar. Policyn att pass inte är något avgörande skapar problem, många flyktingar uppmuntras att slänga pass och komma med uppdiktade historier. Kroon pekar också på fusk med ensamkommande flyktingbarn, ofta sägs att personer är under 18 som är över 18 år. Kroon pekar på att många kommuner går på knäna. Vi måste komma tillrätta med dessa problem när flyktingströmmen från Syren förväntas öka. Kroon sammanfattar: ”Jag vill föreslå för Stefan Swärd, Sven-Gunnar Hultman och övriga att de riktar sin frustration och energi åt annat håll. Rikta i stället frustrationen mot övriga partier, som inte har tagit det svenska folkets oro på allvar, och som konsekvent har vägrat att bidra till en öppen diskussion i flykting- och invandringsfrågan och de problem och utmaningar som faktiskt finns. Det utspel som Kristdemokraterna nyligen gjorde i migrations- och integrationsfrågan är ett sent men välkommet initiativ. Jag menar att vi ska stå upp för rätten till asyl för dem som verkligen behöver det.Men asylprocessen måste ske på ett rättssäkert och resurseffektivt sätt, och vi behöver hitta en flykting- och invandringspolitik som har en bredare folklig förankring än vad som i nuläget är fallet.”

Svar: Att den svenska migrationspolitiken behöver förbättras, där tror jag att vi är rörande överens med Martin Kroon om. Fokus i vår artikel är dock inte att svenska migrationspolitiken behöver förbättras. Utan fokus är på den kritik mot invandringen och alla dess problem som Sverigedemokraterna har lyft fram i svensk debatt, den ger en överdriven bild av problemen. Vi är kritiska mot tonläget i debatten, och vi är kritiska mot att många debattörer bara framställer invandring och invandrare som ett problem. Vi saknar moralisk patos i debatten. Människor flyr för sina liv från Syrien, då måste vi som kristna i första hand visa medkänsla, inte bara diskutera att det är dyrt för Sverige att ta emot flyktingar. Jag håller inte med om att övriga partierna inte har tagit tag i migrationsdebatten, alliansregeringen har ju ofta kritiserats för att ha drivit en för restriktiv invandringspolitik, jag hör ju till dem som fört fram den kritiken. Vår flykting- och invandringspolitik har hittills haft en bred folklig förankring, den största flyktinginvandringen hade vi under första halvan av nittiotalet, och då var inte debatten så intensiv. Det är uppenbart att Sverigedemokraterna har lyckats påverka debatten och agendan. Det är uttryck för att det klimat och debatt som finns i många andra europeiska länder har kommit till Sverige. Det har medfört att hela Europa idag är en sluten fästning för människor som flyr för sina liv. Det är tragiskt.

Thomas Forslin, ledare för Nätverket för Klassisk Baptism, har också skrivit i Dagen och kritiserat vår artikel. Han håller med om den allmänna inriktningen men menar att den underliggande argumentationen är inte hållbar. ”Pastorerna bekymrar sig över att fler kristna ser invandringen som viktig orsak till ökad arbetslöshet, kriminalitet, islamisering, ghettoisering med mera. Man kan därför fråga sig om det från och med nu skall klistras diverse bruna etiketter på de frikyrkomedlemmar som vågar använda samhällets statistik och fakta.För både kriminalitet och utsatthet för kriminalitet (detta bekräftas bland annat av Brottförebyggande rådet), arbetslöshet och sociala kostnader är högre bland utrikesfödda än bland svenskar och relaterar därför till invandring. Ökad islamisering drivs inte otippat av en ökad mängd muslimer. Peka själv ut de områden som skulle kunna kallas ghettoiserade i större städer, vilka bor där? Svaren är närmast självklara och visar att de många pastorerna försöker smita från att invandring självklart har en kostnad. Orsakerna till sambanden ovan varierar och är såväl kulturella, ekonomiska, sociologiska som religiösa.” Forslin menar att mångkultur ofta bidrar till spänningar och konflikter i samhället. Sverige är idag sämre rustat att ta emot invandrare än tidigare. Men Forslin säger också att ”Men, vi står upp för en generös invandring för att vår mästare Jesus kallar oss till det! Han gav själv upp sitt liv för människorna och mängder av efterföljare har också fått göra det. Vi är helt enkelt kallade att vara generösa, oavsett om vi är rika eller fattiga, oavsett om vi får det svårare. Att det kostar är helt i evangeliets tradition.” Här verkar ju Forslin helt hålla med oss. Forslin kritiserar oss för våra formuleringar i artikeln om Islam, om islams sanna natur. Finns inte våld och krigföring som en del av islams tradition. Det krävs också en tydlig förkunnelse av kristna evangeliet för att hantera dessa moderna samhällsproblem.

Svar: Att det behövs en tydlig förkunnelse av kristna evangeliet håller jag helt med om. Vår artikel handlade ju inte om islam, det fanns bara berört i 1-2 meningar, utan att på något sätt utveckla ett resonemang i frågan. SD vill dock använda islamkritik och rädslan för islam för att stoppa all invandring, det är detta som vi vänder oss emot. Visst finns det problem med invandrartäta områden som Forslin pekar på, vi menar dock att problemen överdrivs för att man vill motverka invandring. Gettoisering beror på perspektiv, många människor som bor i sådana bostadsområden upplever det inte som ett ghetto. Känner ett antal Rinkebybor och ingen av dem upplever det som ghetto. När det gäller våld och krigföring, och brist på demokrati, där är det allmänt bekant att detta präglar många islamistiska grupper och muslimska länder. Vi kristna bör dock ha en viss ödmjukhet när vi kritiserar detta, läser man europeisk 1500- och 1600-talshistoria så läser man om ett antal krig mellan katoliker och protestanter, vi kristna idag tycker inte att detta är uttryck för kristendomens sanna natur. De flesta muslimer vill leva lugna och fredliga liv och tar avstånd från våld i islams namn. Det är viktigt att här inte generalisera för mycket.

Notera att dessa kommentarer är mina personliga kommentarer, det finns inte någon förankring hos övriga 380 artikelförfattare.

 

 

Jag ska nu försöka gå igenom ytterligare kritik mot vårt upprop, både blogginlägg och artiklar. Återkommer närmaste dagarna med flera blogginlägg.

Vill också fästa er uppmärksamhet vad Bengt Sjöberg skrivit på facebook senaste veckan. Bengt är ju en yngre bror till Kjell och Stanley Sjöberg, och har i många år varit verksam i Filipstad som pastor. Han har varit en av spjutspetsarna bland frikyrkopastorer när det gäller engagemang för flyktingar.

Jag har fått Bengts tillåtelse att lägga ut hans kommentar med anledning av debatten efter 380-uppropet. Så här skriver Bengt Sjöberg: ”Det var angeläget för mig att skriva på uppropet. Som boende i Värmland, ett av främlingsfientlighetens starkaste fästen, med rasistiska anor från 30-talets rasbiologiska centrum, har jag sett hur både Nationaldemokrater/Svenskarnas parti och Sverigedemokrater agerat och agerar. Här lever vi med rasistiskt ”vi och dom-tänkande”, hatbrott, fönsterkross på flyktingförläggningar, stenkastning mot invandrarflickor och sabotage mot kristna som engagerar sig för flyktingar. Under jul och nyårshelgen har jag på olika sätt försökt ta debatten. Jag är förskräckt över att ta del av fler och fler kristnas hat mot muslimer och flyktingar. Tror det kristna budskapet måste få konsekvenser för hur vi ska leva i samhället. Jag m.fl skrev på helt frivilligt. Ingen påverkan. Ingen påtryckning. När Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige (där jag sitter med) lägger motioner om att repatriera 90% av våra nyanlända måste man reagera. Sd vill repatriera/skicka iväg/deportera 50% av vår församlings medlemmar. Tror inte ni som hackar på oss riktigt förstår den verklighet många av oss lever i.”Subscribe to Stefan Swärd