Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

22082016-IMG_1795 (003)Första bilden jag lägger ut på mitt andra barnbarn, född i Bergen Norge 1 augusti. Hon drar storasyster i håret medan morfar har läget under full kontroll.

 

Awakening Europe går av stapeln på Friends Arena i Stockholm 28-30 Oktober.

Jag har fått förtroendet att vara med i ledningsgruppen och vi möttes idag med initiativtagaren Ben Fitzgerald. Det arrangerades också idag på eftermiddagen en välbesökt pastorssamling hos Arken Kungsängen då vi bad för arrangemanget och det gavs en del information.

Bland annat vet vi redan nu är att det finns ett stort intresse i både Norge och Finland för detta, så det kommer en hel del folk från övriga Norden.

Ett antal evangelister på global nivå kommer och investera tid för att nå Stockholm, bl.a. Reinhardt Bonnke och Heidi Baker.

Jag är ju ofta skeptisk till kristna konferenser därför att de är för introverta, i regel inte särskilt missionella arrangemang.

Den här satsningen tror jag på för att hela syftet är att utrusta och inspirera kristna att sprida evangeliet, och det kommer att ges rikliga tillfällen att praktisera detta redan under helgen 28-30 oktober.

Att vi kristna möts kring det vi har gemensamt, evangeliet, och för att inspirera och mobilisera för dess spridning- det är hela poängen.

 

Nu är jag tillbaka från semestern och senaste etappen var besök i Bergen Norge där vi besökte vår dotter med familj, och beundrade det nyss födda barnbarnet. Hoppas på att kunna lägga ut någon bra bild på barnbarnen senare i veckan.

Startade med en teamsamling för Elimkyrkans medarbetarteam, och det var mycket positivt. Det händer spännande saker i våra sju församlingar. Människor kommer till tro och blir döpta och våra ledare visar stort engagemang i att predika och vägleda människor in i ett kristet lärjungaskap. En fråga som väcktes igår var att plantera ytterligare en församling, en fråga jag har anledning att återkomma till.

Min ledare i Världen Idag idag handlar om paradigmskiftet i synen på sex och äktenskap. Det blir flera ledare jag skriver som en serie i detta ämne.

Det handlar om sexuella revolutionens genombrott i västvärlden och den förändrade inställningen till skilsmässa, samboskap, föräktenskapliga förbindelser, äktenskapsbrott, samkönade äktenskap och förhållanden, och som en nödvändig del av paketet – en förändrad inställning till abort.

Tyvärr har detta fått alldeles för mycket genomslag och acceptans i kristna kyrkan. Det beror på att folk inte läser Bibeln och saknar elementär kristen kunskap, teologerna är tysta, och många pastorer blir försiktiga i att ta upp dessa saker

När man påpekar detta i svensk kristenhet hamnar man direkt i blåsväder, även i de sammanhang där det tidigare har varit full uppslutning bakom den klassiska kristna hållningen. Flera av debatterna på denna blogg senare år visar detta med all tydlighet. Ni som länge har läst denna blogg vet att både NOD-debatten, Fyrke-debatten och Piensoho-debatten handlade om just detta.

Anders Gerdmar har nyligen kommit ut med boken: ”Guds ord räcker – evangelisk tro kontra katolsk”.

Jag har haft en hel del kontakt med Anders under senare år och jag finns bland annat med i den styrelse som han har för Skandinaviska Teologiska högskolan, i det forumet möts vi regelbundet. Uppskattar mycket hans teologiska kompetens som han förenar med radikal tro och fokus på en väckelseorienterad karismatisk kristendom. Anders har ju vid olika tillfällen skrivit gästblogginlägg på denna blogg när teologiska debatter uppstått. Jag känner att vi är väldigt överens i teologiska och andliga övertygelser.

Hans nyutkomna bok är viktig och mycket aktuell. Det är också en granskning av katolicismen i ett tonläge som jag uppskattar.

I mitt förord till boken skriver jag så här: ”Anders Gerdmars bok om romersk-katolska kyrkan är kunnig och saklig, och ger en tydlig vägledning för kristna i aktuella frågor som skapar kontrovers och i vissa fall förvirring. Hans personliga vittnesbörd ger en inramning och tyngd at boken. Bibeln som grund för lära och liv och dess relation till kristna traditionen klaras ut på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Boken tar upp grundläggande kristna lärofrågor. Bland annat om förhållandet mellan kyrkan och Bibeln som Guds ord. Gerdmar är mycket kunnig i kyrkohistoria och kan ge en gedigen beskrivning av hur Bibeln kom till och dess kanonicitet. Katolska kyrkans anspråk på att vara den exklusiva kyrkan som Jesus grundade ifrågasätter Gerdmar kraftfullt, och visar på att olika centra skapades i urkyrkan där kyrkan i Rom inte var den enda arvtagaren till det apostoliska arvet. Gerdmar beskriver på ett bra sätt den kristna enheten och den tro vi har gemensamt. Allt tillhör oss. Han skriver: ”Allt tillhör oss, eftersom alla som är inlemmade i Kristi kropp genom nåden har samma tillgång till Fadern, Sonen och Anden. Gud är ande och det är i Anden alla välsignelser ifrån Gud förmedlas. När vi är i Kristus finns det inga filter mellan den troende och Fadern.” Han gör sedan en kritisk genomgång av de olika lärosatser som romersk-katolska kyrkan utvecklat under historiens gång och där man skiljer sig från den evangeliska kyrkan, bland annat Maria-kulten. Gerdmar skriver vidare att dels kan man inte i ett evangeliskt perspektiv acceptera den efterbibliska tanken att man måste ha en romersk-katolsk prästvigning för att leda nattvardsfirandet, och dels kan man inte acceptera att nattvarden bara är för romerska katoliker. Det senare grundar sig inte på någonting i Bibeln utan är en efterbiblisk ordning. För biblisk och evangelisk tro är den romersk-katolska synen på påven och läroämbetet bland de svåraste nötterna att knäcka. Detta för att romersk-katolsk tro menar att deras kyrka och ämbete är gudomligt sanktionerade, till och med att påven är Kristi ställföreträdare. Om det vore sant skulle detta innebära att alla människor och alla troende skulle vara underställda påven och att Gud har sanktionerat detta. Som en kontrast till detta lyfter Gerdmar fram det nytestamentliga perspektivet med en mångfald av gåvor och tjänster i kristna församlingen. Boken Guds ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk är en nödvändig läsning för den som vill första och reflektera över trender i svensk kristenhet.”

 

Är i Norge och har både haft semester och ägnar oss nu åt två barnbarn i Bergen Norge. Vårt andra barnbarn föddes 1 augusti och allt har gått utmärkt. Jag och hustrun är nu i Bergen Norge och ägnar oss åt dess två små charmanta damer. Från familjefronten har vi även stora bekymmer, min svärmor i Skellefteå har senaste veckorna fått besked om allvarlig cancer. Det tycks inte vara något som går att behandla, tacksam om ni tänker på henne i era böner, och min fru och hennes bror.

Min senaste ledare i Världen Idag som publicerades igår handlar om bibeltro och bibelsyn. Ett av mina favoritämnen som jag ständigt återkommer till.

Jag tror att det är en avgörande fråga som också genomsyrar inställningen till mission, evangelisation och församlingsplantering.

Jag väcker återigen frågan i ledaren om vi ska låta modernitetens världsbild styra vår tolkning och glasögon när vi läser Bibeln eller om vi ska sträva efter en mer förutsättningslös läsning ledd av Anden där Bibeln Guds ord, blir domaren över våra uppsåt och tankar mer än att vi blir domare över de bibliska texterna.

Jag har ägnat mitt liv åt att studera och läsa Bibeln. Det är fortfarande mycket jag inte förstår, men jag gör mig inte till domare över de bibliska texter jag inte förstår.

Har man studerat Bibeln så länge som jag har gjort, och hållit ett antal tusen predikningar, då behöver man förnya sin bibelläsning. Sedan november i fjol har jag börjat igen med Bibelmemorering. Jag läser mig Bibelböcker utantill. Har hållit på med 2 Timoteusbrevet sedan november i fjol, jag kan det nu nästan utantill. Men ack så långsamt det går att memorera Bibeln nu i jämförelse med när jag var i 18-19-års-åldern och lärde mig ett antal bibelböcker utantill ganska snabbt.

Här är länkar till mina två senaste artiklar med analys om frikyrkans utveckling, publicerat i Dagen i fredags och ledaren i Världen Idag i onsdags. Samma tema men lite olika inriktning på artiklarna.

En mycket kortfattad analys av förnyelserörelser i ett 50-årsperspektiv. Min sammanfattande utvärdering är att de hamnat i för mycket antingen interna strider eller för mycket fokus på interkristna frågor, för mycket konferenser för redan kristna på bekostnad av att nå ut med evangeliet till svenska folket.

Försöker undvika allmän gnällighet när jag skriver och försöker lyfta fram positiva exempel som ger hopp. Poängen är att Gud verkar där han får möjlighet, och bryr sig inte om samfundsetiketter. Det finns olika modeller som fungerar bra.

Den här typen av artikel får naturligtvis kritik för den handlar om att vinna människor för Kristus, och att församlingar ska växa genom att människor kommer till tro. Men detta är kärnan i själva kristna tron, inte någon variant av kristen tro.

Den här veckan är jag på semester i Skellefteå, så även nästa vecka, då vi även kommer att åka en sväng till Lofoten i Nordnorge.

Väntar dessutom på andra barnbarnet som kan dyka upp vilken dag som helst på BB i Bergen, Norge.

Har skrivit två artiklar den här veckan kring samma tema. Kommenterar EFK-ledaren Tholvsens studie om frikyrkans utveckling och trender, som uppmärksammats i en hel del vanliga tidningar den här sommaren. Oftast har man uppmärksammat att frikyrkan gått bakåt i en viss region. Studien pekar också på ljuspunkter.

Resonerar kring detta i en artikel i Dagen idag. Samma ämne tog jag upp i min ledare i Världen Idag i onsdags.

IMG_1258Man träffar många spännande personer under Almedalsveckan. Här ett exempel, legendaren Edward Blom. Vi möttes på Katolska kyrkans mingel.

Nu har vi börjat semestern, alltid intensivt före en semester. Men kommer säkert att ägna mig åt teologiska reflektioner under semestern som jag uttrycker på bloggen.

Har en extraledare i Världen idag idag och kommenterar de fasansfulla händelserna i Nice.

I fredags hade jag också en ledare i Världen Idag och skrev då om den stora eventen som blir på Friends Arena i höst 28-30 oktober.Subscribe to Stefan Swärd