Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Som pastor brottas man med helt andra frågor än vad de internkristna debatterna ofta handlar om. Frågan om Katolska kyrkan och katolicisering är ett exempel på en sådan icke-fråga för vårt arbete i Elimkyrkan Stockholm. Men uppenbart är det en stor fråga i andra kristna sammanhang.

Idag predikade jag i varje fall i vår församling i Skärholmen, i sydvästra Stockholm. Vår gudstjänstplats i Skärholmen ligger vägg i vägg med moskén, vilket visar ramvillkoren för dagens församlingssatsningar i storstadsförorter. Elim har ju startat upp två arbeten i sydvästra Stockholm, dels en församling i Skärholmen där det nu samlas 50-60 personer per söndag för gudstjänst, och ett ”simple church”-nätverk som drivs av Forrest Hendrix och Andreas Edestav. Man har nu ett femtiotal personer i detta nätverk. Det är visionen, att pionjärt bryta ny mark, i stadsdel efter stadsdel, och hela tiden nå nya människor och nya språkgrupper.

Vi hade också en inspirerande heldagskonferens i Citykyrkan i onsdags som handlade om kraften i evangeliet. AT Kendall från USA var gästtalare. En erfaren pastor och predikant som förenar karismatisk övertygelse och en mycket tydlig evangelisk hållning. Mycket duktig teolog också.

Hade förmånen att medverka i ett panelsamtal, där jag, Magnus Persson, Carolina Torebring och Anders Gerdmar, under ledning av Dan Salomonsson, samtalade om evangeliets kraft och kärna, och där vi var väldigt överens om vad som behövs. Vi är allergiska mot alla former av urvattning av evangeliet, dess kraft består i att vi predikar hela evangeliet. Syndens allvar, Guds vrede över synden, Guds oändliga nåd, rättfärdiggörelsen, syndaren blir frikänd, korsets kraft, pånyttfödelsen, – allt detta är hörnstenar i evangeliet.

En mycket bra text av Peter Kreeft om vad katoliker och protestanter är överens om. Läs den om man ska försöka få sans och besinning i denna debatt.

Det har ju varit något av hela havet stormar senaste tiden i svensk kristenhet. Följer debatten delvis.

Jag tror dock att det är viktigt att vi alla tänker på Bibelns uppmaningar: ”Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band” Ef. 4:2,3

Jag hör ju till dem som förordar ett öppet debattklimat i kristenheten, och jag tycker att kristna ledares ståndpunkter som framförs offentlig måste få granskas och prövas offentligt.

Samtidigt är det viktigt att tala om varandra med respekt och i ett respektfullt tonfall.

Och att kritik framförs på ett sakligt sätt. I kristenheten är det ganska vanligt att hamna i konspirationsteorier och dåligt underbyggda svepande omdömen om andra kristna och rörelser.

Det gäller även hur man talar om Katolska kyrkan och katoliker. En katolik tror också att Gud har blivit människa i Jesus Kristus, att Kristus bar vår synd på korset, att han har uppstått från de döda, sitter på Faderns högra sida, och ska komma tillbaka. Man tror också på människans synd och syndafall och att frälsningen finns i Jesus. Man tror på Fadern, Sonen och Anden.

Även om det finns inslag i katolska läran som man som evangelikal och protestant inte håller med om, måste man bestämma sig om man ska räkna in dem som trossyskon. Om svaret är ja på den frågan måste de bemötas med respekt. Om man menar att katoliker inte är kristna och att katolska kyrkan inte är en kristen kyrka, då har man en ståndpunkt som jag inte känner till att någon seriös kristen ledare i Sverige har.

Jag har förståelse för alla känslor som Ekmans kommande konvertering orsakar. Man kan föra fram synpunkter på det, men man måste också visa respekt för människors beslut och övertygelser. Eventuell kritik måste då hamna i ett rimligt tonläge.

Vi behöver alla komma ihåg att Ulf Ekman sedan en tid tillbaka har lämnat alla ledaruppdrag inom hela Livets ord-rörelsen, och nya ledare har tagit över.

Det är naturligt att Ekmans i ett sådant läge gör något annat. Då får de nya ledarna fria händer att driva arbetet vidare. De som kraftigt kritiserar Ekmans tycker jag även bör besinna och något reflektera över deras insatser senaste 35 åren.

Jag tycker att vissa inslag i debatten, inklusive vissa bloggar blir osakliga och mest blir skvaller och förtal.

Varenda kyrka i Sverige kan kritiskt granskas. Det finns inte några perfekta församlingar.

Det skulle vara enkelt att göra en blogg och kritiskt granska Evangeliska Frikyrkan t.ex. Jag kan ge en lista 100 uppslag. I varje församling kan man hitta missnöjda och starkt kritiska personer, avhoppare kan man hitta från varje större församling.

Men den kritiske granskaren måste alltid ställa sig frågan, vad bygger jag själv för något. Lever jag brinnande i Anden? Är mitt liv ett vittnesbörd om en levande Kristus? eller håller jag bara på och kritiserar vad andra gör?

 

Skriver en ny ledare i Världen Idag, idag. Denna gång tar jag upp om höstens regeringsbildning. Om svårigheten med att bilda regering med åtta partier i riksdagen och där varken de rödgröna eller alliansregeringen har en egen majoritet. Varför det är viktigt att Kristdemokraterna håller sig kvar både i riksdagen och i regeringen.

Jag blev påmind om kyrkomötets beslut i höstas om HBT-certifiering av Svenska kyrkans stift och församlingar, och att låta RFSL sköta detta, när jag läste Rune Imbergs och Bengt Holmbergs artikel i Kyrkans tidning.

Jag tittade på handlingarna från kyrkomötet och noterade att beslutet fattades med en ganska bred majoritet, att biskoparna Åke Bonnier och Antje Jackelén var involverade i hanteringen av frågan. Och att Berit Simonsson förde fram en kommentar att RFSL inte står för samma värderingar som Svenska kyrkan när det gäller sexualetik.

RFSL är ju mycket mer än en kamporganisation för homosexuellas rättigheter. Det är en kamporganisation för fri sex. Man ska få göra det var man vill, med vem man vill, med hur många man vill, hur man vill – och man ska gärna få betala för det, eller ta betalt för det, det är en god summering av RFSL:s etik.

Man förordar bland annat ett avskaffande av svenska sexköpslagen. Organisationen har även uttryckt sig drogliberalt vid olika tillfällen.

Och nu ska man få utbilda och certifiera hela Svenska kyrkan.

Det är säkert många kyrkoherdar som tycker detta är knäppt och som säkert diskret kommer att se till att detta inte verkställs eller i varje fall blir försvårat i verkställandet.

Men kyrkomötet har fattat detta beslut.

Om man lyssnade på min predikan i Elimkyrkan förra söndagen så var det så långt bort från kyrkomötet man kan komma. Jag talade om Bibelns syn på sex och samlevnad. Förklarade hur lösaktighet, pornografi, lättillgänglig nätporr förstör våra liv, fantastier och värderingar.

Och att det finns en mycket bred gemensam nämnare mellan traditionell kristen sexualetik och många tankar inom radikal feminism, mot pornografi i alla former, mot trafficking, sexköp i alla varianter. Porrfria hotell. Jag vet, jag stod och höll torgmöte i Almedalen förra sommaren tillsammans med bland annat socialdemokraten Maj-Britt Theorin, och vi var helt överens om hur sexualiteten förvanskas.

Jag talade om sexualiteten som en underbar gåva från Gud, men så känslig och viktig, att den utövas inom ramen för en trogen förbundsrelation, med sikte på en exklusiv livslång relation. Det Bibeln kallar för äktenskap. Och som i Bibeln brukar ingås genom någon variant av bröllop.

Och vikten av att vara trogen, inte bara fysiskt, utan också i tankar, fantasier, blickar. Nyckeln till detta är att bevara erotiken och attraktionen i äktenskapet. Det är inte omöjligt. Det är möjligt.

 

Apr
04

Historiskt

Stockholm grundades av Birger Jarl 1250 (tror jag)

Gustav Vasa klev in i Stockholm 1523.

USA bildades 1789 med George Washington som förste presidenten.

Svensk-norska unionen upplöstes 1905.

Filadelfiakyrkan invigdes 1930.

Hela världen gladdes när andra världskriget var slut i augusti 1945 och galningarna gav upp.

Patrik Sjöberg slår världsrekord i höjdhopp 1987 på Stockholms stadion med 2,42.

3 april 2014 började mitt lilla barnbarn att krypa för första gången. Med kraftfulla, resoluta rörelser, med snabba golvförflyttningar.

Mänskligheten framskrider, världshistorien formas.

Man förundras.

Har idag vandrat med barnvagn i Vigelandsparken i Oslo, bebisen sov hela tiden, så jag kunde förbereda min predikan för i morgon.

Elimkyrkans månatliga celebration klockan 16.00 i Korskyrkan Stockholm.

Ska i morgon ge undervisning och vägledning för de troende om en kristen syn på sex och samlevnad. Utgår från 1 Kor. 7:1-9.

Frågor som tas upp är bl.a.

Hur kan man undvika i ett troget och med inriktningen ett livslångt äktenskap, att inte attraheras av andra än den man är gift med?

Hur ska kristna kunna undvika nätporr?

Grundsynen på hur sexualitet hör ihop med trogen förbundskärlek.

Hur ska singeltillståndet hanteras i kristna församlingen.

Hur ska man förhålla sig till varandra innan man gifter sig?

Kristen syn på onani?

Hur bevara attraktionen och känslan i ett livslångt äktenskap?

hur ska vi relatera till varandra i församlingen, kan karismatisk förbön och kramande bli erotiskt?

 

Datarhackers

Har nu gått runt Vigelandsparken i Oslo med världens sötaste bebis.

Idag ägnar jag mig åt den nya kärleken i mitt liv. Ute och går med barnvagn. Leker med bebis, bär på bebis, matar bebis.

Lägger ut någon trevlig bild senare idag.Subscribe to Stefan Swärd