Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Nu känner jag mig som Askungen, sitter hemma vid spisen medan mina systrar dansar på bal.

New Wines styrelse är i London och bland annat besöker Holy Trinity Brompton, medan jag sitter hemma och är sjuk i influensa.  Det känns ju jättekul.

Jag har varit helt däckad i en influensa senaste veckan, men försöker lite att komma igång.

Ska strax på möte hos PMU med Micael Grenholm för att tala om nätverk som försöker förena karismatisk kristendom och en radikal syn på social rättvisa.

Sedan årsskiftet sitter jag i kyrkorådet för Oscars församling och dess arbetsutskott. I kyrkorådet kommer vi att mötas ikväll.

Besökte lunchandakten i Oscars kyrka i tisdags, då var det stiftsjuristen emeritus som höll i andakten. Han talade om tecken, under och mirakler och att Gud vill hela de sjuka. Han talade om en Gud som vill uppenbara sig i vår tid och göra väldiga gärningar. Har alltmer kommit till insikt att vi frikyrkliga betydligt behöver nyansera vår inställning till Svenska kyrkan, allt är inte svart eller vitt.

Fortsätter att be för, nätverka för, och planera för, en storskalig satsning på mission för att nå Östermalmsbor med evangeliet om Jesus Kristus. Just nu arbetar vi med olika alternativ när det gäller Alphalokaler. Vi tro på och vill planera för en storskalig Alphasatsning på Östermalm. Har man en Alphakurs med 10 pers är det enkelt med att ordna det praktiska med mat och lokal. Men planerar man för 50+ är det lite mer komplicerat . Har ett viktigt möte i dag i denna fråga.

På söndag bär det av till London med New Wine-styrelsen i Sverige.

Ligger sjuk hemma i influensan men hustrun påminner om att det är Melodifestival i kväll och Edward Blom medverkar.

Tänker då på denna bild som togs i Almedalen sommaren 2016 under ett träd utanför Katolska kyrkan i Visby, en äkta ekumenisk vänskap mellan en sann protestant och sann katolik.

IMG_1258

En av mina amerikanska favoritteologer, är sydstatsbaptisternas chefsteolog Al Mohler. Han har nu lagt ut en kortare text om att moralism är inte evangeliet. Utmärkt. Mohler varnar för falska evangelier och att evangeliet kan lätt bli förvanskat. Moralismen är en av de vanligaste snedstegen. Den säger sammanfattningsvis att våra goda gärningar gör oss rättfärdiga inför Gud. Det är nåden som frälser oss, budskapet att Kristus har burit vår synd och ger oss rättfärdigheten som en fri gåva när vi tror på Kristus, det är evangeliet. Det gör oss till Guds barn så att vi kan göra det goda.

Jan
30

The promise

Efter en dag med begravning så lyftande att lyssna till amerikanska gospelgruppen Martins, och sången ”The promise”, ett lyftande budskap om Herren som är med oss i alla livets omständigheter, han har inte lovat oss att slippa alla problem, och inte heller slippa döden, men han har lovat att alltid vara med oss och möta oss på andra sidan när vi möter dödens kyss.

Här är ett klipp med the Martins:

https://www.bing.com/videos/search?q=martins+gaither&qpvt=martins+gaither&view=detail&mid=3CB31345C310383E1EEA3CB31345C310383E1EEA&&FORM=VDRVRV

Idag blir det begravning av min mor i Söderhöjdskyrkan på Södermalm i Stockholm. En vemodets och sorgens dag där vi igen blir påminda om dödens existens och traumatiska verklighet, men där uppståndelsetron och Kristustron lyser som ett strimma av solljus genom de mörka molnen, en liten vacker blomma som tränger sig igenom asfaltens mörka beläggning.

New Wine-nätverket i Sverige har en regional indelning. Vi har ett nätverk för Stockholmsregionen, och där möts vi i en härlig gemenskap, en salig blandning av ledare, präster och pastorer från olika typer av kristna församlingar. En gemenskap präglad av Andens närvaro och där vi hittar varandra kring enheten i Kristus, över samfunds- och kyrkogränser.

I går möttes vi för en lunchträff i Citykyrkan i Stockholm. Under bönestunden fick jag en upplevelse av en syn. Det är fantastiskt att uppleva att Gud på olika sätt kan tala till en, det kan t.ex. ske genom syner, uppenbarelser eller drömmar. När vi läser i Bibeln ser vi att profetiska syner präglas ofta av ett bibliskt-symboliskt språk och bild. Ibland kan det präglas av mycket konkreta uppmaningar.

Jag såg under vår bönestund ett vattenfall i Stockholm. Ett mäktigt vattenfall, en stor fallhöjd, ett mäktigt dån, och en stor bredd i vattenfallet.

Ett vattenfall präglas ju av den intensiva kraft och rörelse som blir i vattenflödet, i jämförelse med lugna och stillsamma vattenflöden.

Jag upplevde att Gud ville säga att han vill utgjuta av sin Ande, en mäktig rörelse som inte någon människa kan kontrollera, genom att Guds Ande besöker, vidrör, uppfyller, påverkar, faller, och når fram till människor som kanske helt lever utanför kyrkliga och kristna sfärer och referensramar. Vattenfallet pekar på ett andligt gemenbrott, ett särskilt utgjutande av Guds ande, som blir på ett sätt som vi människor inte kan räkna ut i förväg.

Bibeln är fylld av vattensymboliken. ”Han visade mig en flod med livets, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron”, läser vi i Upp. 22:1. Detta handlar om fullbordandet och upprättelsen av Gudsriket.

Jesaja profeterade för 2700 år sedan om att ”vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor.” Jes. 35:6,7. I den texten kopplas det samman med tecken och under och genombrott i kraftgärningar, det synliga tecknet på uppenbarelsen av Guds rike.

Jesus kopplar samman symboliken med vatten med den Helige Andens verksamhet i våra liv. ”Om någon är törstig, kom till mig och drick, den som tror på mig som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om Anden ….” Joh. 7:37, 38.

Öppna dig för den Helige Andes verk och verksamhet i ditt liv, och genom ditt liv.

Bildresultat för Bild vattenfall

I min senaste ledare i Världen Idag utgår jag från frågorna jag brottades med i mina böcker ”Efter detta” och ”Inte utan korset”. Hur kan man som kristen tro på en Gud som dömer synden och syndaren men som också är oändlig i kärlek. Hur får man ihop den ekvationen. Gör ett försök i denna kortfattade ledare.

Aposteln Paulus ägnade sig åt att vara tältmakare för att periodvis finansiera sitt missionsarbete. Jag har ägnat dagen åt granskning av Europaparlamentets beslut förra veckan om ett nytt förnybartdirektiv, och granskat de 285 ändringsförslag som man beslutade om i förhållande till EU-kommissionens ursprungsförslag. Det finns många sätt att finansiera modernt missionsarbete.

Bibeln talar mycket om betydelsen av att vara flitig i kontrast till att vara lat. Tankegången är utmejslad framförallt i Ordspråksboken men märks även som en viktig tankegång i andra bibeltexter. Att värna om flit är rimligtvis en central kristen värdering. Men begreppet är relativt, och kan därför anpassas efter olika förmågor och livssituationer. Fliten är viktig oavsett om vi är gymnasister, studenter, hemma för att vårda barn, driver ett eget företag, har ett vanligt lönearbete, är pensionärer, är pastorer, eller har ideella uppdrag i församlingen.

Driver man ett eget företag kan man för det mesta utläsa ganska påtagligt hur flitig man är, genom att se hur det går för företaget.

Jag har kommit på en egen enkel definition av flit kontra lättja – lathet.

Den late gör vad som helst i morgon för att slippa göra det idag. Den flitige gör vad som helst idag för att slippa göra det i morgon.

Har man detta som en livsprincip kommer det att ge påtagliga effekter under ett liv.Subscribe to Stefan Swärd