Inför valet till Europaparlamentet

Min senaste ledare i Världen Idag handlar om EU-valet. Jag skriver att vi kristna är kallade till att be för kungar och all överhet och eftersom vi bor i Europa har vi ett ansvar att be för EU-valet och Europaparlamentet. Jag är mer positiv till Ministerrådet och EU-kommissionen då det är institutioner som är uttryck för mellanstatligt samarbete. Europaparlamentet är en överstatlig institution, och ligger mer i linje med ett Europas förenta stater, men nu finns dessa val och detta parlament och då får vi försöka göra det bästa möjliga av det och klokt rösta in bra personer i Europaparlamentet. Tyckte t.ex. att Lars Adaktusson gjorde ett utmärkt jobb under denna mandatperiod, och har aktivt arbetat med frågan om förföljda kristna bland annat. Jag gillar KD:s slogan ”Make EU lagom again”. Nej till överstatlighet, jag till samarbete mellan självständiga länder i Europa.

Den tragiska historien med Libris

Det anrika bokförlaget Libris har sjunkit ned i ett fullständigt träsk sedan norska Mentor medier blev huvudägare för verksamheten. Både ekonomiskt och innehållsmässigt, där teologisk relativisering blivit ledordet, tvärtemot den klassiska linjen hos de gamla ägarsamfunden med Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan i spetsen. Världen Idag uppmärksammar idag en bok som getts ut i år, som bekräftar bilden av en total avsaknad av teologisk kompass. Antingen får Pingst och EFK m.fl. sälja Libris, alternativt att man börjar utöva en aktiv ägarstyrning.

Idag skriver vi i Aftonbladet

Vi är 118 pastorer som idag skriver i Aftonbladet om migration och integration. För 10 år sedan har de ståndpunkter vi uttrycker varit mainstream och allmänt accepterade. Idag är det en hårt kritiserad minoritetsståndpunkt, tyvärr. Men som kristen kan man inte svaja som en vindflöjel utan behöver stå fast för tydliga värderingar, oavsett opinionstrender. Ser ett stort värde i att vanliga lokalt förankrade pastorer agerar tillsammans, så att inte alla kristna röster kommer via samfundsledningar och Sveriges kristna råd m.m.

pastorsuppropet på gång

Vi är nu klara med pastorsuppropet, det blir en debattartikel som med all sannolikhet publiceras på söndag i en av våra rikstäckande tidningar. Artikeln är en kritik mot växande främlingsfientlighet och bristande generositet i att ta emot och bedöma flyktingar, som bland annat visar sig i att Sverige utvisar muslimer som blivit kristna och där det finns ett akut dödshot vid en utvisning. Artikeln har ett fokus på det förestående EU-parlamentsvalet. Dock tacksam att de som vill kritisera artikeln först läser den.

120 personer har skrivit under. Största grupperna är 32 pastorer från Alliansmissionen inklusive dess samfundsledare, 29 pastorer från Evangeliska Frikyrkan, 22 pingstpastorer och nästa lika många kårledare från Frälsningsarmén inklusive samfundsledaren. Dessutom är det undertecknare från Equmeniakyrkan, Vineyard och EFS-pastorer som har skrivit under texten.

120 är färre än förra pastorsuppropet i december 2014. Men då publicerades det i Dagen och Världen Idag och där kunde man publicera 380 namn, det går inte i en av rikstäckande tidningarna. Vi hade kunna vara fler om det varit möjligt och vi ansträngt oss lite mer i att samla in namn. Men lite trögare gick det i att samla in namn i jämförelse med förra gången. Artikeln visar dock en bred opinionsyttring bland vanliga pastorer, och det löper tvärt över alla samfundsgränser.

Hur går det med pastorsuppropet?

Hur går det med pastorsuppropet. Just nu är det 66 personer som skrivit under artikeln. Men flera av samfunden har knappt börjat samla in namn än, och man har flera dagar till på sig.

Just nu är det Alliansmissionen och Frälsningsarmén som är mest alerta. 22 pastorer inom Alliansmissionen har skrivit på inklusive samfundsledaren Kjell Larsson. Inom Frälsningsarmén är det 16 kårledare m.fl. som skrivit under inklusive kommendören och Sverigechefen Clive Adams. Från Evangeliska Frikyrkan är det 14 som skrivit på, dock inte från samfundsledningen. Från Pingströrelsen är responsen ganska svag och det är 8 undertecknare just nu och inte från samfundsledningen. Inom Equmeniakyrkan är det svag respons än så länge men ett utskick till de anställda om denna sak gick ut idag, just nu är det fyra undertecknare därifrån. Från EFS har jag 1 undertecknare just nu.

Trosrörelsen har ställt sig positiva men de har ännu inte rapporterat in namnen till mig.

Pastorerna har fram till lördag på sig att vara med och skriva under. Vi har dialog med Sverige viktigaste debattforum om eventuell publicering.

Nu blir det ett nytt pastorsupprop

Jag tror på en kristendom som förenar evangeliets tydlighet och klarhet, med social passion och engagemang. Ett perfekt exempel på detta har alltid varit Frälsningsarmén som alltid varit klockrena både i sin evangeliska omvändelseframtoning och bibeltro, samtidigt som man visat på ett starkt engagemang för människor som är de mest utsatta. Det var något av den passionen som låg bakom det pastorsupprop som jag och pingstpastorn Sven-Gunnar Hultman författade i december 2014. Att värna om människor på flykt, är en grundläggande social fråga enligt Bibeln, och en av de mest utsatta grupper som vi ska värna om. På några dagar fick vi 380 pastorer att skriva under artikeln, även en del samfundsledare, och den publicerades samma dag i Dagen och Världen Idag. Den blev huvudnyhet i Aktuellt på kvällen då jag debatterade frågan med Julia Kronlid från Sverigedemokraterna. Jag har blivit konstant kritiserad från vissa håll i fyra års tid för denna artikel.

Inför EU-valet har jag och Sven-Gunnar Hultman skrivit ihop en ny artikel som vi nu erbjuder frikyrkopastorer att vara med och skriva under. Jag har lagt ut texten på interna facebooksidan för EFK-pastorer och namnen strömmar nu in från dem. Frälsningsarmén har på högsta ledningsnivå tagit ställning för detta och det går nu ut till officerarna som får möjlighet att skriva under. Vi försöker nu få Equmeniakyrkans ledning att uppmärksamma detta och Sven-Gunnar Hultman försöker lyfta frågan inom Pingströrelsen. Jag har fått en positiv respons från Trosrörelsen. Har även skrivit till samfundsledarna för EFS och Alliansmissionen och jag hoppas de går ut med informationen inom egna led.

Är du pastor och vill vara med och skriva under, maila namn och titel till mig, inklusive vilken församling du är pastor i. Du mailar mig på sward@src.a.se

Artikeln har en något annorlunda vinkel än förra gången, och har nu mer EU-valet i blickpunkten.

Skriver nu om evangelisation

Min senaste ledare i Världen Idag handlar om evangelisation och evangelisttjänsten.  Sitter nu och skriver på nästa ledare där jag ska försöka utveckla resonemanget.

Tidningen Världen Idag har ju rapporterat om det möte vi hade i Stockholm förra veckan angående evangelisation med ett stort mötestält. Sebastian Stakset har bildat ett evangelistteam tillsammans med Livets ord-veteranen Carl-Gustaf Severin och prästen Hans Weichbrodt. Tre personer med totalt olika bakgrunder men med en gemensam passion att nå svenskarna med evangeliet om Jesus.

I min ledare betonar jag betydelsen av evangelisttjänsten. Det är en av fem tjänstegåvor som Paulus tar upp i Ef. 4:11. Ska kyrkan vara visionär, dynamisk, enig och växande krävs att alla fem gåvorna är i funktion och samverkar. Om bara en gåva ska dominera skapas inte den handlingskraft och framåtanda som är nödvändig för att kristna församlingen ska röra sig framåt.

Jag har blivit ombedd att fungera som koordinator för en Stockholmskampanj och ambitionen är att få med så många kyrkor som möjligt. Tanken är att ha en tältkampanj på Gärdet i Stockholm i augusti 2020, och det handlar om kungens mark, så ytterst är det kungens medgivande som behövs. Vi jobbar just nu med en ansökan om denna sak.

Evangelisterna är spjutspetsar men kan också inspirera vanliga kristna att dela med sig av sin tro. Och känner man att det är väldigt svårt att prata med folk om sin kristna tro, så kan man ju försöka att ge bort en bra bok, Sebastian Staksets vittnesbörd är ett exempel på en bra bok som berör och skakar om.

Går in i debatten inför EU-valet

Idag går jag in i debatten inför valet till Europaparlamentet. I en artikel i Dagen argumenterar jag för att inte smeta antikrist-stämpeln över EU-projektet. EU är en ändamålsenlig organisation för samarbete mellan Europas länder. Däremot säger jag med tydlighet, att man ska hålla fast vid ursprungstanken, att vara ett samarbete mellan självständiga länder, inte ett Europas förenta stater. Inte välja samma väg som USA gjorde på 1800-talet med Amerikas förenta stater.