Analys av Staksets budskap lördag kväll

Senaste blogginlägget handlar om det budskap som Sebastian Stakset lade ut lördag kväll på youtube. Jag tror att det är viktigt för svensk kristenhet. Därför vill jag kommentera det. För er som inte känner till det så jobbar jag ju numera tillsammans med Sebastian, är ordförande för hans organisation Heart of Evangelism. Så detta blir inte en utifrån-analys, utan en inifrån-analys.

Sebastians grundanalys är att Sverige står inför stora utmaningar, vi har en stor grupp av människor som har missbruksproblem och många av dem har också problem med kriminalitet. De vanliga församlingarna når oftast inte fram till dessa. Samhället för övrigt och politiken vet inte heller hur man ska lösa problemen. Sebastians svar är att evangeliet är lösningen. Men det räcker inte med att erbjuda nyfrälsta missbrukare och kriminella vanligt församlingsliv. Välkommen till kyrkan på söndag. De måste ha ett totalt miljöombyte för att omvändelsen ska bli bestående. Därför behövs också kristna behandlings- och omsorgshem för att hjälpa människor in i en bestående omvändelse och förvandlat liv. Stat, regioner och kommuner har dessutom monterat ner den här typen av verksamhet och ger inte längre stöd för att skicka iväg personer till ett behandlingshem. Tiden är inne för den kristna församlingen att ta initiativ på detta område.

Sebastian uttrycker sig mycket positivt och respektfullt om tidigare kristna satsningar på detta område. Han berättar om Erik Edin och hur LP-stiftelsen växte fram under sextiotalet, där behandlingshem växte fram med fokus på alkoholmissbrukare. I Norge finns liknande initiativ som Maritastiftelsen och Ludvig Karlsens arbete. Kommunerna har dock dragit in anslagen vilket gjort det omöjligt för LP att driva vidare de gårdar och behandlingshem som man hade tidigare.

I min ungdom arbetade vi med kristna kommuniteter som en lösning på dessa problem. Det var egentligen samma koncept. Ett behandlingshem är som en kristen kommunitet.

Senaste 6-7 åren har utåtriktade och progressiva kyrkor och församlingar i Sverige haft mycket fokus på att nå flyktingar. En praktik av både evangelisation och kristet socialt arbete. Utmaningen från Sebastian är att utvidga radarn för att nå också missbrukare och kriminella. Det är en utmaning från Gud som vi måste ta på största allvar. Och det behövs förändring i vår verksamhet för att klara denna omställning. De kristna behandlings- och omsorgshemmen är en nödvändighet.

Det är också viktigt att komma ihåg att detta är ett generellt samhällsproblem. Jag tog för två veckor sedan del av den senaste undersökningen som Stockholms stad har gjort angående ungas drog- och alkoholvanor. Den visar återigen att alkohol- och droganvändningen är störst på Östermalm och liknande välbeställda stadsdelar, betydligt större än i invandrartäta förorter.  Ungdomar i Rinkeby säljer drogerna och ungdomarna på Östermalm köper dem.

Vi behöver vara en socialt engagerad kyrka med evangeliet och frälsningen i fokus. Då är vi till välsignelse för hela samhället. Och då slipper vi hamna i en rad dikeskörningar som kyrkan lätt hamnar i när man tappar bort fokusen på barmhärtigheten och evangeliet som är Guds kraft till frälsning. Det jag lyft fram senaste tiden med politiserad Trump-kristendom är ett paradexempel på en kyrka som tappat fokus på evangeliet. En teologiskt liberal kyrka med ett urvattnat evangelium är en annan form av urspårning som inte har mycket att erbjuda de människor som det handlar om. Omvändelsens kraft och frälsningens kraft bygger på tron på Guds ord och Andens levande närvaro.

Ljuset lyser i mörkret. Vi jagar bort mörkret genom att tända ljuset. Låt oss göra 2021 till ett år när vi tänder många ljus. De nya kristna behandlings- och omsorgshemmen som ska växa fram nästa år är starka ljus som ska tändas i Sverige.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Elsmarie Kopparsjö Alfredsson

    Mycket viktigt budskap!