Gästblogginlägg av Greger Andersson

Kära bloggläsare!

Jag har ju som praxis att när jag kritiserar något någon har sagt eller skrivit att jag ger dem chansen att kommentera eller kritisera det jag har sagt. Antingen genom ett personligt möte eller på annat sätt, i vissa lägen genom att skriva ett gästblogginlägg. Jag har nu gett Greger Andersson den möjligheten. Har suttit i möten hela onsdagen från tidig morgon till sen kväll så jag har varken hunnit läsa kommentarer eller Gregers inlägg men jag återkommer i debatten endera dagen när jag har hunnit läsa ikapp.

Här följer Greger Anderssons inlägg:

Nu har jag läst Stefans blogg och alla inlägg. Det är sannerligen inte lätt att svara på allt. Men här ger jag först ett svar där jag förklarar mitt resonemang en gång till. Sedan ska jag ta ”bladet från munnen” och säga varför jag tror att det är nödvändigt att diskutera dessa frågor.

Jag gick in i diskussionen utifrån uppfattningen att debatten i Dagen handlade om vad som ryms i den evangelikala bekännelsen att Bibeln är sann i allt den påstår. Så uppfattad blir innebörden i orden sann och påstår av avgörande betydelse. Syftet med mitt föredrag och mina inlägg har varit att försöka sortera bland argumenten. Jag prövade att skilja mellan litterära, historiska och teologiska resonemang.

Utgångspunkten i den litterära argumentationen är att en utsagas sanningsvärde måste bedömas utifrån vad som är utsagans karaktär och syfte. Låt mig exemplifiera. Om Jesus till exempel säger att senapskornet är det minsta av alla korn, eller Krönikeböckernas författare säger att det var vanligare med guld än sten i Jerusalem på Salomos dagar, så tar jag inte detta som faktapåståenden. Det innebär att de inte kan vara osanna eftersom de inte avser att förmedla som fakta att senapskornet är minst eller att det var vanligare med guld än sten på Salomos dagar. Jag förstår innebörden i dessa utsagor som att Jesus vill belysa en sanning om riket där kontrasten mellan litet och stort är centralt och att Krönikeböckernas författare vill visa på rikedomen under Salomos dagar. Det är texternas sanning. Detta kallar jag, lite slarvigt kanske, för ett litterärt argument. Om nu någon lägger ner en massa arbete på att bevisa att senapskornet visst är det minsta kornet på jorden eller att det faktiskt är rimligt att andelen guld översteg andelen sten på Salomos tid, så kommer det alltså inte att ha någon betydelse för min argumentation. De som svarar mig så gör nämligen ett kategorimisstag eftersom de uppfattar mitt litterära argument som ett historiskt argument.  Mitt svar på dessa hypotetiska motargument skulle alltså vara att de inte spelar någon roll, eftersom jag inte uppfattar att det är dessa sakförhållanden som utgör författarnas ”påståenden” och alltså dessas ”sanning”.

Nu kan man invända mot det litterära argumentet att det inte finns något säkert sätt att på ett slutgiltigt sätt ”veta” vad en text faktiskt ”påstår”, dvs. vilken typ av yttrande den utgör. Det är riktigt. Däremot menar jag att det finns goda skäl att försöka resonera om dessa frågor eftersom människor uppenbarligen gör en sådan skillnad. Det kan till och med framställas som en grundläggande kommunikativ kompetens. Min ingång är alltså generell eftersom vi som litteraturvetare sitter med denna diskussion ständigt. Jag är lite förvånad över alla de som tycks mena att allt ska uppfattas som historia om det inte anges i texten att det är något annat. Men min tolkning av den typen av påståenden är att man här bara refererar till bibeltexterna. I ett större sammanhang är hållningen nämligen helt omöjlig.  

Jag har utgått ifrån att det hör till det goda lyssnandet att man först ställer den litterära frågan och inte förutsätter att alla Bibelns texter är påståenden av samma slag och genast hamnar i diskussioner om materialets trovärdighet. Det är tendensen att göra det senare som jag menar är en eftergift till det sanningsbegrepp som förfäktas av just de ”liberala” bibeltolkare som man säger att man inte vill bli besmittat av.  Mitt påstående är inte att man inte uppfattade Bibeln som sann för upplysningen utan att ordet ”sann” kom att få en specifik betydelse och att vissa frågor därmed fick en dignitet som de inte tidigare haft i kyrkan.

När jag använde mig av Jona bok i föredraget var det alltså utifrån den litterära frågan: Vilken typ av text är detta? Vad vill den här texten säga mig? Vad ”påstår” den här texten egentligen? Jag argumenterade i mitt föredrag för att det finns goda skäl att inte se Jona bok som en historisk framställning. Detta uttryck betecknar då att bokens primära syfte inte verkar vara att ge oss korrekt information om partikulära personer och händelser. Den inbjuder oss inte heller till en kritisk reflektion över dess uppgifter. I stället finns det, menar jag, goda skäl att uppfatta Jona bok som en historia, en konfiguration med ett generellt budskap. Nu kan man säga att ingen av de som invänt mot mitt föredrag hävdat att Jona bok är historia i modern bemärkelse. Man tycks helt enkelt inte vilja godta att det finna anledning att skilja mellan olika kategorier av texter på det sätt som jag föreslår. Nåväl, man kan alltså uppfatta att de som kritiserar mig hävdar att Jona bok är en bok med ett budskap som utgår från historiska händelser, ungefär som en modern roman som är ”based on a true story”. En del gör ett kategorimisstag och tror att diskussionen handlar om de övernaturliga inslagen. Men det uppfattar jag som irrelevant. Den viktiga skiljelinjen går i stället mellan de som säger (a) Jona bok är en bok med ett budskap och på grund av detta syfte spelar det ingen roll om den utgår från historiskt material eller inte (jmfr. Jesu ord om senapskornet eller guldet och stenen på Salomos dagar) och (b) de som säger att Jona bok är en bok med ett budskap men att alla händelser som återges måste ha inträffat i historien.

Det är, enligt mig, alltså en missuppfattning att tro att det vi debatterar är en historisk fråga. Ursäkta att jag måste upprepa detta. Jag diskuterar ö h t inte om fiskar kan svälja människor och spotta upp dem levande på land, om man kan offra på en båt i storm, vilken den snabbväxande busken kan ha varit eller om hela Nineve blev omvänt. Det är inte detta diskussionen handlar om.

Det intressanta är i stället en tredje kategori, vid sidan av den litterära och den historiska kategorin, teologin. Jag menar att det är det som Gerdmar m.fl. gör. De har helt enkelt en teologi, i det här fallet bibelsyn, som säger att Jona bok måste vara historisk sann eller att Paulus måste ha skrivit alla brev som bär hans namn. Det innebär att de inte godtar det litterära argumentet att Jona bok kanske inte gör detta påstående eller att påståendet om Paulus författarskap inte ska tas som absolut. Här har vi olika uppfattningar.

I mitt föredrag anförde jag en annan typ av teologiska argument som jag själv tycker är intressantare. Jag hänvisade då till syndafallsberättelsen i 1 Mosebok och ett uttalande (jag tror det är av Bernard Ramm): ”If Adam didn’t do it, who did it?” Det intressanta med den här frågan är att den visar hur en text som har en tydlig mytisk karaktär lyfts in i en historisk kontext och att detta påverkar dess teologiska funktion. Syndafallet blir alltså inte enbart en konkret beskrivning av vad det innebär att vara människa utan ger en historisk förklaring till varför Guds goda skapelse blivit den svåra värld som är vår verklighet. Om vi nu inte godtar textens svar som historiskt står vi alltså där med Ramms fråga: Varför är då världen ond?

Det skulle vara ett misstag (för mig t om ett obegripligt misstag) att uppfatta att min litterära argumentation gör att sanningsfrågan inte blir akut. Tvärtom, om en text verkligen för fram historiska påståenden så kan inte dessa dribblas bort. På samma sätt måste vi ta texternas teologiska påståenden på yttersta allvar. Men vi måste också våga göra distinktioner. Låt mig ge ett exempel: Om vi t ex hävdar att evangelierna är fyra varianter av Jesusberättelsen så betyder det att de inte kan vara historia i modern mening. I modern historia kan det finnas versioner. Dessa är alltid konkurrerande eftersom logiken säger att två motsatta sanningar inte kan vara sanna samtidigt och eftersom historikerns mål är att genom källkritiskt metod söka komma så nära det faktiska händelseförloppet som möjligt. Om man tillåter varianter så betyder det alltså att man uppfattar texten som ”något annat” och att man läser dessa texter utifrån ett annat ”regelsystem” än det som gäller för ”historia”. Detta ”andra” måste kunna diskuteras och beskrivas. Självklart kan vi dessutom göra historiska påståenden i andra yttrandeformer än de rent historiska. Jag menar att evangelierna har historiska anspråk men är samtidigt intresserad av att förstå hur de har blivit lästa och förstådda.  

Nu till att ”ta bladet från munnen”
Det finns en utbredd föreställning om att det finns en mängd goda forskare som med goda skäl argumenterar för de klassiska konservativa uppfattningarna om Jona, Jesaja författarskap, etc. Det gör det inte! Orsaken till att evangelikala forskare inte tänker sig att det t ex finns en författare bakom Jesaja bok är helt enkelt att de inte kan komma på några hållbara – icke-dogmatiska- skäl för att så är fallet. Detta skapar ett dilemma. Detta dilemma tycks extra svårt för många amerikaner som har att försöka hålla sig till ”statements of faith” samtidigt som de vill vara goda forskare.

Man har emellertid funnit strategier för att kunna ”tala med två röster”. Man kan ha långa pinsamma utläggningar där man tar skydd bakom en naiv variant av postmodernismen för att med hjälp av en relativistisk kunskapsteori försvara tron på vissa absoluta sanningar, man kan äga sig åt diverse ”litterära läsningar”, utan att ens försöka sätta sig in i litteraturteori, som ofta blir ett slags mambo jambo, ytterligare en strategi är att ägna sig åt perifera ämnen så att man kan undvika de brännande frågorna.

Jag är innerligt trött på dessa dubbla röster och har fått för mig att jag vill tala med en och samma röst i de sammanhang där jag befinner mig. För att vi ska kunna göra det och kliva rakt in i mitten av forskningen måste vi kasta skygglapparna och försöka skapa reda i argumentationen. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna undvika den fruktade ”smygliberaliseringen” om en sådan nu finns. Finns den, så kommer den via dem som talar med dubbla röster. Antingen för att de döljer vad de egentligen tycker eller för att de helt enkelt ”blir för korta i den akademiska rocken”.

Om det i slutändan visar sig att Guds ord inte är Guds ord i precis de genrer som vi hoppas på eller i enlighet med en höger-evangelikal apologetik så menar jag att det är dags att fråga sig om den typen av föreställningar verkligen ska få stå i vägen för ett verkligt seriöst lyssnande till ordet.

Så några ord om akademin

Flera kommentatorer ger uttryck för ett direkt förakt för akademi och forskning. I flera fall tycks man tänka sig att akademin vill tillägna sig all tolkningsrätt. Jag tror att även detta är en missuppfattning. Akademin har att redovisa sina resonemang på ett sätt som gör argumentationen och bevisföringen synlig och genomskinlig. Det betyder att alla är inbjudna att delta i det akademiska samtalet. Alla har dock inte samma utrymme eftersom man inte kan slösa bort värdefull tid på ren okunskap.

Alternativet till detta samtal är ofta auktoriteter. Då inbjuder man inte till samtal utan tvingar folk att höra till eller att inte höra till. Då kan man t ex anföra som argument i en diskussion om Jona att man måste höra till den ena sidan om det ska bli väckelse eller också kan man fara omkring med etiketter och klassificera människor och åsikter.

För min egen del tvekar jag inte att välja akademin om detta är valet.     


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonas Rosendahl

  Tack Greger för att du tydliggör återigen var du står. För mig som deltog på bibelsynsdagen är ju detta fylligare också. Du är oerhört vältalig som på bibelsynsdagen och skicklig på att skriva, kanske mer än någon annan här på denna blogg. Däremot så använder du dig av ett sätt som också skymtade fram på bibelsynsdagen om de som inte delar din åsikt. Du misstänkliggör och nedvärderar dina meningsmotståndares motivbas som att de inte är seriösa och uppriktiga i sin forskning om de håller fast vid en konservativ syn. Du skulle tjäna på att argumentera med dina meningsmotståndare mer utifrån ”Honour by association” och istället lägga fokus på det du vill framföra. 

  Sedan använder du dig av kärnord ett av dem som jag hört min pastor använda tusen gånger ( goda). Ord som ”goda” och ”lyssnandet”. Frågan är vad du själv lägger för innebörd i dessa kärnord. Du implicerar att om man inte är tillräckligt ”lyssnade” om man inte kommer till samma slutsats, du implicerar att man inte förstår ”den goda tanken” genom att närma sig skriften på det sätt du gör.
   Eftersom jag är teologistudent själv också så är jag också nyfiken på om du i dina studier och det du framför upplever den helige Andes sanktion? Det är givetvis en ganska privat fråga som jag anar att du kanske inte vill svara på, men för en student som jag så är den ganska viktig speciellt när det gäller teologiska studier eftersom det är ett av fundamenten eftersom Anden leder oss till sanning.Sist men inte minst så skulle jag bli förvånad om du inte förstår varför en del vill kategorisera dig till det liberala facket. Liberalteologi innefattar ju en ganska stor bredd. Du tycks också luta dig mot ” vad de flesta anser idag” och där har du ju rätt i mitt tycke. Frågan är bara om det är en sandgrund utifrån en andlig horisont?

 • Joel Sjödelius

  Tack för ett tydligt och bra inlägg!

  ”Om det i slutändan visar sig att Guds ord inte är Guds ord i precis
  de genrer som vi hoppas på eller i enlighet med en höger-evangelikal
  apologetik så menar jag att det är dags att fråga sig om den typen av
  föreställningar verkligen ska få stå i vägen för ett verkligt seriöst
  lyssnande till ordet.”Det här är viktigt… Invanda mönster och förutfattade meningar ska inte behöva stå ivägen för vad Bibeln faktiskt säger och vad Bibeln inte säger. Också bra att du tar upp vikten av ett öppet samtal, både med mer och mindre utbildade, istället för at lägga all tolkning i händerna på ett fåtal auktoriteter (ofta en karismatisk predikant imho). Om jag förstår dig rätt menar du att Anders Gerdsmars färdiga teologiska uppfattning påverkar hans läsning av Jona så att han inte kan se den som annat än historieskrivning. Det var också den känsla jag fick när jag läste hans inlägg.

 • PeJohansson

  Det bränns

 • Pingback: Domsöndagen « Gunnels plats i rymden()

 • Westinbo

  Jag förstår fortfarande inte varför man kan negligera Jesu eget vittnesbörd om Jona bok. Kan det bero på tvivel om Jesus egen historicitet eller kanske på Jesu anspråk på gudomlighet? En del tror att Jesus (innan han blev inkarnerad) själv var aktiv och närvarande i GT under namnet ”Guds ängel”. Jag kan tänka mig att Jesus hade koll på vad som hände i GT genom sin kontakt med sin Far i himmelen och kommer att tänka på lärjungen Thomas vars intellekt stod i vägen, han var beroende av att kunna ”se och ta på”. Men han var ändå den lärjungen som vågade ställa ärliga frågor och Jesus gav honom svar som blivit till välsignelse för människor i alla tider. Men ibland kanske man måste inse att våra intellekt och våra förmåga har sina gränser och mycket av historien är just förhistorisk, dvs saknar skriftliga källor. Tron på Jesu uppståndelse en gåva från Gud och uppståndelsen är ett större mirakel än alla andra omtalade i bibeln. Den som kommit till tro på Jesus har bättre förutsättningar för att kunna tro på allt annat övernaturligt som omtalas i bibeln.

 • PeJohansson

  Greger, utifrån ditt sätt att resonera ovan, vad tror du om han från, enligt uppgift Nasaret, Jesus.Är han verkligen Guds enfödde son? Eller en mytomspunnen ideolog? eller vad säger den teologiska akademin?Jag är uppenbart inte teologisk akademiker…. och vet sedan tidigare att du inte har tid med annat än sådana, när du ska svara.

 • Westinbo

  Jag förmodar att det enda som skulle tillfredsställa en forskare som jobbar utifrån en historisk-kritisk/litterär metod eller ansats vore om man en dag hittade en sten i ökensanden där berättelsen om Nineves omvändelse fanns dokumenterad och kanske även de övriga miraklen i Jona bok, en sten som kunde dateras och verifieras utifrån olika vetenskapliga kriterier. Men då har man grävt ner sig i den historiskt-kritiska metoden och kan inte se längre än den tillåter. Men varför inte komplettera den akademiska diskursen genom att även inrätta en hermeneutisk-andlig (uppenbarelseinriktad) ansats i teologiutbildningen, skapa ett ”rum”, en liten vrå där studenterna kan få pröva att närma sig bibelordet även på detta sätt.   

 • Bengt Wikstrom

  Kyrkan har aldrig vilat på ”argumentets kraft” utan alltid på andliga auktoriteter.

  Kyrkan
  lär ut att man inte kan nå Gud med sitt förstånd. Först när man blir
  frälst får man ljus över bibelordet. Detta ”ljus” är den helige Ande
  (ett slags ”plugin” i hjärnan, för att tala modern internet-svenska).

  ”Ty
  denna världens vishet är dårskap i Guds ögon.[…] påstår Paulus och
  avfärdar därmed akademisk kunskap som dumheter. Men är kyrkan mer
  utvecklad och mogen än befolkningen i stort? Ingenting tyder på detta.

  Kristendomen
  blev tidigt en statsreligion i Romarriket men ingen vettig människa
  vill väl återupprätta romarrikets kristna ideal?
  Svenska kyrkan var
  länge vår statskyrka och den ”sunda kristna läran”. Nog är väl Sverige
  idag ett bättre land att leva i än på Svenska kyrkans tid?

  Jesus var ingen akademiker. Och för att förstå hans viktigaste budskap krävs ingen akademisk examen:
  — Om ni inte älskar mig, kommer jag att plåga er så svårt att ni önskar att ni aldrig blivit födda!

  Jesus
  har aldrig sagt dessa ord, det är jag medveten om. Men det är vad han
  menar. Detta är vad Bibeln säger, och ett flertal bibelställen stöder
  min lekmannamässiga tolkning.

  Kristendomen har aldrig trott på förnuftet och styrkan i sakliga argument, utan på hot om våld och ödeläggelse.

  Att hota folk för att få anhängare, som Jesus gör, kan aldrig bli en vetenskaplig disciplin.
    

   

 • Jonasq

  Eftersom Greger är en bekännande kristen kan man utgå ifrån att han bekänner Jesus Kristus som Guds Son i enlighet med det apostoliska vittnesbördet och kyrkans historiska bekännelser. Ingeenting i det hans skriver leder i riktningen att Greger som förneka Jesu gudom eller uppståndelse från de döda. Gjorde han det skulle han med största sannolikhet ta avsked från sin position vid Örebro Missionsskola. Att du tar klivet från hans öppenhjärtiga diskussion om genre och historicitet i relation till bibelns sanning i ”allt vad den påstår” säger kanske mer om dig än om Greger? Den typen av insinuationer behövs inte in det här samtalet.

  Jonasq 

 • Henrik Lööv

  Tack Greger, makalöst vad Glad jag är över att det finns sådana röster som din i den evangelikala delen av frikyrkan (ursäkta etiketten). Vet inte riktigt hur jag ska säga det men med de ord som brukar poppa upp i sportsliga sammanhang; 

  ”Heja Greger!” 

 • Jonas Rosendahl

  Jonasq – rent generellt kan du numera inte utgå ifrån nånting. Om någon säger sig vara kristen, kan det likväl vara att man ”håller med om den kristna moralen” osv. Det vore dock rent löjligt om någon menade Greger tillhöra den kategorin av ”kristna”. Sedan ska man inte vara alltför svart / vit i tron att det är särksilt tydlig vilken tuva någon står på. Teologin blir rätt snabbt komplex. Om man förnekar vissa bibelböckers författare, samt bortser från vissa böckers historicitet men ändå kallar sig troende, bekännande kristen och evangelikal, ja då är det många som inte får ihop den bilden. Gränsdragningen och definitionerna verkar sådana som Greger vilja flytta på. Men om man inte är klassiskt, konservativ bibeltroende vad är man då? Liberal evagelikal? Om man är klassiskt troende är man enligt Greger då höger evangelikal ? 
  Dessutom när är gränsen nådd för liberalteologi? 

  Teologerna kommer liksom under alla år att tvista om i första hans nyanser som kanske därefter någon gruppering kommer att glida iväg åt annat håll då linjerna blir tydligare.

  De med urskiljningens gåva kommer likväl i detta att varna folket för det som sker ur andlig horisont.
  Folket i sig kommer att bege sig dit där de får ordentligt med andlig mat. 

  Så saker kommer att utkristalisera sig. Men det jag tycker är mest tragiskt det är ju de pastorer som utexaminseras med fler frågor i huvet än svar så att säga, och dessutom förmodligen utan tilltro till den bibel vi har. 
  Det kommer att märkas ute i församlingarna, vi får förkunnare utan tydlig andlig auktoritet och även om förvisso väckelsefolket är en tynande grupp då vi både haft brist på väckelse och andliga genombrott den sista generationen så ska man inte nedvärdera människors djupa andliga behov. 
  I

 • David Wedegård

   ”Om ni inte älskar mig, kommer jag att plåga er så svårt att ni önskar att ni aldrig blivit födda!”
  Detta var nog den sjukaste tolkningen jag läst på länge! 

 • WO

  ”Men det jag tycker är mest tragiskt det är ju de pastorer som utexaminseras med fler frågor i huvet än svar så att säga, och dessutom förmodligen utan tilltro till den bibel vi har. Det kommer att märkas ute i församlingarna, vi får förkunnare utan tydlig andlig auktoritet ”

  Det märks redan.

 • PeJohansson

  Har vi inte kommit så långt i utvecklingen så att det kunde vara dags att i ett examensarbete inom akademin ratificera vilka händelser i Bibeln som anses som ren saga/fiction och vilka som beraktas som konkreta.

  Vi har nu en fisk som inte har existerat, den kommer ju med, lejongropen, ugnen, jungfrufödseln, vatten till vin-händelsen, grisarna utför stupet, den lame, den blinde, den döve, uppståndelsen?

  Som teologisk icke akademiker så skulle det underlätta att veta vad utbildningen medför för studenterna och vad som är att vänta i fortsättningen, gör gärna med glest radavstånd, stora bokstäver så att det blir lättläst.

 • http://dengodanyheten.wordpress.com/ Johan Ljungberg

  Andersson ser bara ”icke-dogmatiska” skäl för ev viss hållning som god forskning.

  Som litteraturvetare kan man vifta bort dogmatiska skäl för en viss tolkning. Men det kan man inte som teolog, och det är väl rimligtvis en teologisk diskussion det här handlar om.

  Gerdmars poäng om konsekvenserna för hur andra bibelställen tolkar, t.ex. Jona bok, blir en dogmatisk fråga av största vikt. Detta går obesvarat av Andersson.

  Och, varför uppfattas ’dogmatisk’ som ett fult ord?

  Frågan är om vi känner oss ’bundna’ av den övriga Skriften i vår tolkning av skriften. Det är en dogmatisk fråga.

  Vad gäller Andersson verkar svaret vara Nej.

 • Jonas Rosendahl

  Jag tyckte under bibelsynsdagen att man även där försökte ifrågasätta Anders Gerdmars integritet i hur man som forskare närmar sig skriften. Jag tycker det är ett märkligt sätt att närma sig andras uppfattningar. Jag skulle då likväl kunna fråga Örebro teologiska missionsskola att hur mkt har de måst anpassa sig för att dels eleverna ska kunna bli studieberättigade och sedan hur är det med lärarnas egna akademiska arbeten för att få sina titlar?  Är det inte i själva verket så idag eftersom Greger också bekräftar att hans uppfattningar tillhör ”de flesta ” i den akademiska världen att du inte ens får godkänt på ett sekulärt universitet om du ens skulle våga nämna att din egen uppfattning är att Jesaja troligen bara har en författare. 
  Vem är det egentligen som har anpassat sig till vem?  

  Men denna form av pajkastande att ifrågasätta varandras motivbas skulle ju lägga på locket på fortsatt dialog och det är olyckligt. 

  Låt oss hoppas istället på fortsatt teologisk dialog utan impliceringar om färdig motivbas för studier och dialog.

 • Jonas Rosendahl

  Jesus hotar folk? Du har då en märklig syn på Jesus. Kanske dags för några akademiska poäng ? 😉

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

   Måste något ha hänt för att vara sant?

  Vad gör vi med texter som ”Den barmhärtige samariern” (Luk 10:25). Är det en händelse som faktiskt har inträffat – Jesus säger bara ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko…” eller är det en liknelse?

  Spelar det någon roll? Gör det någon skillnad för vår förståelse av texten om händelsen faktiskt inträffat eller inte? Står eller faller Jesu undervisning om hur vi ska handla och vem som är vår nästa med huruvida händelsen inträffat eller inte?

 • http://dengodanyheten.wordpress.com/ Johan Ljungberg

  Det är naturligtvis frågan om ett sluttande plan.
  Här blir dogmatik faktiskt viktig (se ovan). Om Skriften själv ser en händelse som historisk så blir det en fråga om vilken auktoritet vi anser texten ha. Vilka implikationer får vår tolkning om den går emot Skriften? Om 1 Mos. 1ff inte är historiskt blir t.ex. Pauli argumentation i Rom. 5 ohållbart.

  Frågan är – vilken är vår slutliga auktoritet?
  Något måste ha hänt för att det ska ha hänt.

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

   Så – blev en man rånad på vägen till Jeriko och hjälpt av en samarier? Eller är det enbart ett berättartekniskt grepp av Jesus?

 • http://dengodanyheten.wordpress.com/ Johan Ljungberg

  I berättelsen om den barmhärtige samariten är det inte helt klart om det är en faktiskt historisk händelse eller om det är en liknelse. Det vi tar med oss från berättelsen är det samma.

  Oftast står ju dock om det är en liknelse.

  Poängen är att ingenstans i Bibeln är berättelsens historicitet avgörande för något annat.

  Jag vill dock trycka på faran med att, i andra fall,  ”vårdslöst” förutsätta att något inte är historiskt utan att se till Bibeln som helhet.

  Detta är viktigt eftersom kristendomen – likt ingen annan religion – grundar sig på att vissa övernaturliga saker faktiskt har hänt: att Jesus föddes av en jungfru, att han dog och uppstod igen från det döda.

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

   Jag håller med om allt i ditt sista inlägg här. Och påminner bara om att Greger inte heller har ifrågasatt dessa andra saker.

  Men Greger säger, som jag förstår honom, att vi ibland går vilse i en diskussion om historicitet, i stället för att ta hänsyn till syfte och mening i texten. Och att syftet och meningen med Jona bok är viktigare än händelsernas eventuella historicitet.

  Och – min poäng – där håller jag med honom och det är därför jag tar upp berättelsen om den barmhärtige samariern.

  Den akademiska teologin kan ibland hjälpa oss att hitta ledtrådar till vilken typ av text det är vi läser. Och då kan vi försöka läsa den med rätt glasögon. Läser vi poesi som lagtext missar vi budskapet i texten och det är lika illa som när vi läser lagtexterna som poetiska. Men inget av detta handlar om att ifrågasätta Bibelns auktoritet, utan att försöka texterna utifrån deras förutsättningar.

 • WO

  Så bäst är att det inte kommer att existera en konservativ bibelsyn någonstans i framtiden?
  Det finns gott om sammanhang / kyrkor / samfund där en hel-, halv-, semi-liberal teologi råder.

  Varför skall den ta sig in i kyrkor som sedan de grundades har varit ”konservativa”? Vad vinns på att INGEN kyrka står för ett konservativt sätt att läsa Guds Ord?
   (Menar då inte med ”konservativt” ett oreflekterat ’bokstavsdyrkande’, om nu något sådant verkligen finns bland frikyrkans folk)

 • WO

  Ja.

 • http://dengodanyheten.wordpress.com/ Johan Ljungberg

  Visst, jag är helt på det klara med att vi måste läsa en text för vad den är. Jag håller också med om att budskapet i Jona bok inte direkt är kopplat till händelsernas ev. historicitet. Så långt har Greger rätt.

  Problemet är att han här, och även på temadagen i Örebro, inte är villig att låta Jesu ord om Jona och Nineve påverka honom i avgörandet huruvida händelserna är historiska.

  Det verkar på honom ligga för nära ”statements of faith”, som tydligen inte står högt i kurs.

  Hans hållning är i och för sig inget ovanligt i den sekulära teologiska akademin; det nya är att han kallar det ”evangelikalt”.

 • WO

  Det vet ”vi” inte. Det är inte heller något som den texten kräver att vi vet för att både skall kunna förstå den, kunna ta den till oss, och för att vi skall kunna tillämpa dess budskap.

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

  Låt mig vara jättetydlig här – jag skriver inte detta med någon agenda eller så – men jag förstår dig inte. Var menar Jesus att händelserna är historiska? Är DET vad Jesus säger om ”Jonatecknet” osv?

  Förklara vad jag inte ser.

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

   Exakt. Min poäng. Och Gregers.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Vad händer med mig när jag dör? Jag älskar inte Jesus, jag fruktar honom inte. Jag vill inte ens bli räddad av Jesus.

  Jag ser honom som en simpel smitare. Om han vore kapten på ett fartyg skulle han hånas för att lämna skeppet och passagerarna i sticket när fartyget går under. Nu hyllas han som räddare.

  Visst lovade han att ”snart” komma tillbaka. Nu har det gått två tusen år! (Upp 22:20)
  Visst lovade han oss alla ”hjälp” från ovan, i form av den helige Ande för våra andliga behov.

  Men har någon sett till denna person? Är du uppfylld av den helige Ande?

  Nu har du chansen. Berätta vad som väntar mig när jag dör. Vad händer om jag inte älskar och tror på Jesus Kristus?

  Allt gott! Slutet gott!

 • http://dengodanyheten.wordpress.com/ Johan Ljungberg

  Det handlar om följande, parallella, bibelställen från Matteus och Lukas:

  ”Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona.” (Mat 12:41 SFB)

  ”Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona.” (Luk 11:32 SFB)

  Naturligtvis blir det även här en fråga om tolkning. Dock är det två avgörande saker som står ut:
  1) Om dessa ”män från Nineve” om vilka det står att de ”ska vid domen träda upp” inte är historiska, är det väl knappast passande att ta dem som närvarande vid en (faktisk, inte fiktiv) framtida dom?
  2) Anledningen till denna framtida förutsägelse har vidare för Jesus en historisk förankring; ”eftersom”/”ty” de ”omvände sig” (förfluten tid).

 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Vad skönt att höra att du har tagit till dig en del av Gregers argument! 

  Frid

 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Läs gärna min kommentar till en tidigare post där jag ger lite tolkningsnycklar på det du just beskriver, d.v.s. hur det refereras till Jona:

  http://www.stefansward.se/2012/11/19/kritisk-granskning-av-greger-anderssons-text-om-profeten-jona/#comment-714736429

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  ”Akademiska poäng” är ju ett meritsystem. Men bara genom Guds nåd kommer kommer till himlen. Inte på egna meriter.

  Slutsats:  Inga akademiker kommer in i himlen. Vi kan tolka Bibeln tills fan  avlöser oss utan att våra bibeltolkningar bereder oss plats i himlarna.

  Kant var kristen och klok. Han sade ”Vetenskap är organiserad kunskap. Visdom är organiserat liv.”

  Den universella kyrkan är en ormgrop där det är omöjligt se var huvudet börjar och svansen slutar på ormarna. Det rör på sig i kyrkan men det är inget liv för mig. Jag gillar inte ormgropar. Det är inget kärleksliv i min smak.  :)

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

   Jag gillar egentligen David Willgrens approach här så jag tänker inte göra en jättegrej av det här. Men på samma sätt som termer som ”lamm”, ”mörkrets barn”, ”getter” och ”får” faktiskt är symbolspråk, trots att de alla används om en kommande, faktisk, dom är frågan om Jesus faktiskt menade bokstavliga ”män från Nineve” eller mer ”män som hört budskapet och faktiskt omvände sig”.

 • http://dengodanyheten.wordpress.com/ Johan Ljungberg

  Det känns som att vi talar förbi varandra lite här – du skriver att ”Å andra sidan har vi frågan hur Jona bok lästes några hundra år senare, d.v.s. hur Jesus uppfattade Jona bok.”
  För mig, och många med mig ’uppfattar’ inte Jesus en bibelbok, han vet hur den ska förstås.

  Sedan är Mackans invändning om symbolspråk intressant och relevant, men ska vi se på vad som är generellt för bilder faller dessa andra (får, lamm, getter, mörkrets barn) i en annan kategori, eftersom de är otvetydiga.

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

  Ehum. ”Icke dogmatiskt” är väl detsamma som att inte komma till texten med en färdig föreställning, utan låta den tala för sig själv?

  Är inte det ganska rimligt, egentligen, om vi tror att texten är Guds Ord i något stycke? I stället för att komma med glasögon som vi läser texten genom, försöker man förstå vad texten säger, vad den betyder, varför den är där. Är det en dålig metod?

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Jag tror inte att akademiska poäng
  hjälper någon att nå himlen. Poängen hjälper nog ingen annan
  heller. Himlen kanske bara är ett litterärt mål, förresten. Den
  har ju ingen påvisbar historia.

  Snart har vi det som katolikerna, någon
  som har till uppgift att förmedla kontakt mellan människan och Gud,
  ett prästerskap, utbildade för detta ändamål.

  Jag redovisar mera i min blogg
  http://stig-melin.blogspot.se/

  Fariséerna var de som var utbildade i
  skrifterna på Jesus tid och de ville gärna bli kallade rabbi.

  Han kallade dem hycklare, fast de var
  utbildade!

  Paulus uttrycker i sitt brev till
  Timoteus, ” Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan
  göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.”

  Det visar, tycker jag, varifrån man
  skall hämta kunskap, Skrifterna. Inte från något lärosäte där
  olika ledare förmedlar mänsklig (o)förståelse. Även i övriga
  sammanhang framgår det att det är i skrifterna vi skall söka
  svaren.

 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Hej!

  Om det blir tydligare får du gärna byta ut ”uppfattar” mot ”utlägger” eller ”kopplar an till” eller något liknande. Betydelsen blir i stort sett densamma. 

  Den andra delen av din kommentar förstår jag dock inte alls. Vår förståelse av en viss genre, eller vår tolkning av en viss metafor kan väl knappast grunda sig i om det är otvetydigt?

  Frid
  David

 • Jonasq

  Ja, och  texten du refererar till ger ju också en bestämmelse av de bibliska texterna, nämligen ”att bli frälst genom tron i Kristus Jesus”. Det är Skriftens främsta ärende, att förkunna evangelium, att peka på Kristus. Inte att vara lärobok i historia, geologi eller biologi. Det betyder såklart inte att det inte finns gott om historiska anspråk i bibeln, framför allt det största undret av alla, Jesu uppståndelse från de döda. Men det är viktigt att inse att bibeln inte är någon sorts uppslagsbok om allt möjligt, särskilt om vi vill vara ”evangelikala”, det vill säga sätta evangelium i centrum för Guds uppenbarelse.

  Sedan tror jag inte att någon tror att man når himlen genom akademiska poäng, inte heller att insinuera att teologer är att likställa med fariséerna. Det är att göra saker och ting lite för lätt för sig. Och man kan också undra över behovet att ta till de hårda orden?

  Jonasq

 • Jonas Rosendahl

  Om jag säger till dig ” Är det sant?” Nä det är inte sant jag hittade bara på. Eller ja det är sant jag såg detta. 
  Känns inte det som ganska naturliga resonemang ?Kan även berätta för dig att jag var på bibelsynsdagen och där diskuterades bibelsyn, innehållet var väldigt intressant.Men egentligen saknar det väl betydelse vilka som besökte bibelsynsdagen?Det är väl ändå vad som sades på bibelsynsdagen som är det viktiga?Frågan är om inte bibelsynsdagen saknar helt betydelse om det skedde eller inte, vi vet ju ändå att de texter som vi läser här från Greger och Anders är texter som är relevanta för oss här och nu och det handlar om bibelsyn vilket är det vi diskuterar. Ska man dra det till sin spets så saknar egentligen vem som författat inläggen här om bibelsyn också betydelse. Det var kanske Greger och Anders från Luleå som skrev och inte Greger och Anders som påståtts varit i Örebro på bibelsynsdagen. Men vad spelar det för roll innehållet är väl det viktiga?Därmed saknar ju också påstått datum betydelse. Vi har en text som är relevant för mig här och nu och den berör bibelsyn. Det är viktigast för mig. Om den skrevs för 2 år sedan eller den 27 oktober i år saknar väl betydelse?Kontexten och upplåtande av forum saknar också betydelse, Stefan Swärd sägs det är den som har bloggen, men vad är det som säger att det är Stefan Swärd? Har det verkligen betydelse? Jag håller ju ändå med om mkt av det som skrivs på bloggen, det är viktigast för mig just nu. Kommer han kanske att ändra i texterna som dessa påstådda Greger och Anders skrivit? Kanske han ändrade lite granna bara? vad är det som säger att han INTE ändrat i texterna? Men det saknar väl betydelse, flera författare spela rulle texten är väl ändå det relevanta? Jag tror här och NU och texterna finns. Det kan väl ändå inte vara nåt annat som har betydelse?

 • Westinbo

  Själv kommer jag till texten med en föreställning om den, men samtidigt är jag öppen för att se nya saker i texten, bl.a. låta den heliga ande visa nya saker, eller att med hjälp av god litteratur ta reda mer om textens ursprungliga kontext. Det finns ingen motsättning i det. Betyder inte det att jag är dogmatisk och ickedogmatisk på samma gång, enligt den etikettering som verkar vara gängse bland kommentatorerna? Så skall det vara tycker jag, det är en sunt förhållningssätt.

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Några små protester på Gregers beskrivning av mina uppfattningar ska jag kosta på mig, eftersom jag är apostroferad:
  Greger skriver: ”Det intressanta är i stället en tredje kategori, vid sidan av den litterära och den historiska kategorin, teologin. Jag menar att det är det som Gerdmar m.fl. gör. De har helt enkelt en teologi, i det här fallet bibelsyn, som säger att Jona bok måste vara historisk sann eller att Paulus måste ha skrivit alla brev som bär hans namn.” Jag klargör i morgon i Världen idag varför jag inte alls skäms för att jag har en teologisk läromässig grundsyn som påverkar min läsning. Men Greger har läst och hört mig fel (trots att jag både muntligt och skriftligt har uttryckt det :/) när han hävdar att jag det endast är pga denna tro på Bibeln som Guds ord som jag hävdar att Jona bok är historisk. Nej, jag tar fasta på hur jag uppfattar Jonabokens anspråk, och dessutom är det naturligtvis viktigt för mig hur Jesus ser på boken. Vad gäller Paulusbreven: som jag också sagt hittills menar jag att det finns goda vetenskapliga argument för Paulus författarskap (och svaga mot). För detta se min blogg (http://www.andersgerdmar.com/blog/vad-menar-vi-med-att-bibeln-ar-guds-ord-videolankar-mm-pa-ett-stalle/550/). 

  Om jag också tar bladet från munnen kan jag nog tycka att Greger blir väl kaxig när han tar bladet från munnen och i princip avfärdar all forskning som inte är konform med vad som analogt med hans ”högerevangelikal” borde kallas vänster-evangelikal (jag föredrar det trevligare ”evangelical light”). Det finns verkligen många duktiga forskare som är mer eller mindre evangelikala eller konservativa. Som all forskning måste varje förslag och hypotes utvärdera, oavsett vem som producerat den.

  Om att tala med två röster (och här kommer Greger in på en ganska integritetskränkande väg eftersom dubbel tunga är både mänskligt och andligt förkastligt): jag förklarade för mig själv och inför Gud dyrt och heligt när jag började min forskarbana att alltid radikalt söka sanningen. Mig veterligt har jag gjort det utan kompromiss, gått emot en samfälld forskning på vissa punkter (Fråga min vän Tommy Wasserman som i sin doktorsavhandling hedrat mig (ingen ironi, jag ska svara när jag blir pensionär och får tid ;)) med en lång utläggning om varför jag har fel), och fortsätter störa både liberala och konservativa forskare med min forskning kring teologi och antisemitism. Det är enkelt och billigt att säga att man själv talar med en röst och de andra med två.   

  Greger: ”Om det i slutändan visar sig att Guds ord inte är Guds ord i precis de genrer som vi hoppas på eller i enlighet med en höger-evangelikal apologetik så menar jag att det är dags att fråga sig om den typen av föreställningar verkligen ska få stå i vägen för ett verkligt seriöst lyssnande till ordet.” Är det fler än Greger som vill ”seriöst lyssna till ordet”. Jag tror det. Jag har inga som helst problem med att diskutera genreproblematik i Bibeln och om litteraturvetenskapliga grepp skulle hjälpa oss göra så så låt oss använda dessa, det har exegetiken gjort så länge det funnits litteraturvetenskap. 
  Men att påstå att det bara är en viss kategori av forskare som vill lyssna seriöst kan jag inte uppfatta som annat än slags ärlighetselitism: ”jag är ärligast”.

  Jag tror man måste börja med att erkänna varandra som fullvärdiga speaking partners. Vi som fört debatten har jämförbar kompetensnivå, klarar av att sätta sig in i varandras teoripaket om vi så vill och borde kunna vara anständiga nog att kunna diskutera på ett sansat sätt. Jona hade inte rätt att vara arg… (4:9) 

 • WO

  Greger menar väl snarare (i fallet Jona) att det är mer rimligt, och underlättar förståelsen av boken, om man tänker sig någon av eller båda av punkterna som följer om den, som bästa sättet att läsa/ta till sig boken:

  *  Låter dess historicitet vara en nedprioriterad fråga, även om man nu kan tänka sig den är historiskt sann
  *  Ser den som ”story med gott budskap”

  Kanske jag läst GA:s inlägg här ovan fel, men så blir ”magkänslan”…

  Jag tror iaf inte att det finns anledning att mena att dess budskap når oss sämre om den ses som en berättelse om något som har ägt rum. Det handlar väl här mest om huruvida det ÄR så att boken är historisk eller ej, inte om vad vi skulle kunna tycka vore den ”bästa” sanningen om boken.
   För mig (för)blir det en god berättelse, men utan ”Biblisk auktoritet”, typ en apokryf, om den är bevisad som en ”story”.
   

  Ett framtidsscenario från den här diskussionen som helhet är ju att man kan vänta sig predikningar från texter där predikanten själv har tanken att ”detta är fiction, men bra saker finns” utan att redovisa denna åsikt för sin församling, och fortsätter predika ”som om” texten var sann. Få kommer at märka skillnad, och om man skulle göra det, är det för sent att göra något åt…typ.

  Tex att predikanten talar om skapelsen, Adam och Eva, och syndafallet, som om de var verkligheter, men ändå inom sig tror att A & E är bildliga figurer, och att människan tillkom genom Darwins evolution,  utan att detta sägs till åhörarna av rädsla att oroa eller liknande…

 • WO

  Berättelsen om den förlorade sonen har jag aldrig hört diskuteras om den är sann som händelse, eller ”bara” sann som vägledning genom historiens poäng. Dvs ingen har sagt rent ut att den är historia, ingen har sagt rent ut den är en liknelse.. (alltså som jag hört om) men jag har antagit den kan vara båda, och lutat mest åt liknelsevarianten.  Men när det är något som inte verkar självklart komma ur texten för en ”amatör” utan teologisk lärdom, så är det ju ganska lätt att låta det bero och ta den som den uppfattas.

  Så uppfattar jag inte Jona bok, och att den ifrågasatts på ”ett evangelikalt lärosäte hemma i Sverige” visste jag inte om innan detta kom fram av de olika artiklar och bloggar som skrivits efter temadagen på Missionsskolan Ö-o/ ÖTH 

 • Westinbo

   Det var väl bara Jesus själv som visste om det hade hänt. Nej, en liknelse måste inte vara en rekapitulation av något som hänt. Jesus använde liknelser som ett pedagogiskt verktyg när han ville få folk att förstå. Man när det gäller Jona bok är det mer än bara innehållet i boken i sig som avgör om det är historiskt sanna händelser. Jesu egna ord implicerar ju att det har hänt. Av hänsyn till detta drar jag slutsatsen att Jona bok precis som så många andra bibelböcker är en beskrivning av Guds handlande i tid och rum (historien).

 • PeJohansson

  Människors ”djupa andliga behov” är taget i beslag av den andra sidan.

  Exempelvis Personlighetstest! inom metoden för organsiationsutveckling som kallas NFU (är det inte märkligt hur metoder, 12-steg m.fl., kan bli ”kristna” med lite av rätt retorik och ordval) där man kryssar i lite tillsammans med en ackrediterad NFU-coach och vips kan man låsa tankarna mot en andlig nådegåva.

  Tarot-kort eller kristallkula, bidningarna funkar lika.

  Förr fanns bön och fasta.

  Vad gäller urskiljningens gåva så förmodar jag att den är avskaffad som en tillgång på akademisk nivå?

 • http://www.facebook.com/people/Gunnel-Bergstrand/100000230511760 Gunnel Bergstrand

  Nog tycker jag, att Rudolf Bultmann spökar lite över allt…

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Några små protester på Gregers beskrivning av mina
  uppfattningar ska jag kosta på mig, eftersom jag är apostroferad:

   

  Greger skriver: ”Det intressanta är i stället en tredje
  kategori, vid sidan av den litterära och den historiska kategorin, teologin.
  Jag menar att det är det som Gerdmar m.fl. gör. De har helt enkelt en teologi,
  i det här fallet bibelsyn, som säger att Jona bok måste vara historisk sann
  eller att Paulus måste ha skrivit alla brev som bär hans namn.”

   

  Jag klargör i morgon i Världen idag varför jag inte alls
  skäms för att jag har en teologisk läromässig grundsyn som påverkar min
  läsning. Men Greger har läst och hört mig fel (trots att jag både muntligt och
  skriftligt har uttryckt det :/) när han hävdar att jag det endast är pga denna
  tro på Bibeln som Guds ord som jag hävdar att Jona bok är historisk. Nej, jag
  tar fasta på hur jag uppfattar Jonabokens anspråk. Jag har argumenterat för att
  det är en, naturligtvis tidig men dock historieskildring med förankring av
  Jonas släktskap tid och t ex plats (om än svårlokaliserad idag) utanför
  Jonaboken (2 Kon 14:25).

  Dessutom är det naturligtvis viktigt för mig hur Jesus ser
  på boken.

  Vad gäller Paulusbreven: som jag också sagt hittills menar
  jag att det finns goda vetenskapliga argument för Paulus författarskap (och
  svaga mot). För detta se min blogg
  (http://www.andersgerdmar.com/blog/vad-menar-vi-med-att-bibeln-ar-guds-ord-videolankar-mm-pa-ett-stalle/550/).

   

  Om jag också tar bladet från munnen kan jag nog tycka att
  Greger blir väl vass när han i princip avfärdar all forskning som inte är
  konform med vad som analogt med hans ”högerevangelikal” borde kallas
  vänster-evangelikal (jag föredrar det vänligare ”evangelical light”). Det finns
  verkligen många duktiga forskare som är mer eller mindre evangelikala eller
  konservativa. Som all forskning måste varje förslag och hypotes utvärderas,
  oavsett vem som producerat den. Inte vill Greger att hans forskningsresultat
  ska avfärdas för att han är pingstvän, arbetar på ÖTH eller anses tillhöra den
  eller den falangen. Det är väl tvärtom detta akademin är till för, att vara en
  mötesplats där olika tolkare med samma spelregler diskuterar vetenskapliga
  problem. Din första Biblia Hebraica fick du pga den ”evangelikale” (konservative
  lutherske pieisten) Rudolf Kittel. Et cetera.

   

  Om att tala med två röster (och här går Greger in på en närmast
  integritetskränkande väg eftersom dubbel tunga är både mänskligt och andligt
  förkastligt): när jag började min forskarbana förklarade jag dyrt och heligt för
  mig själv och inför Gud att alltid radikalt söka sanningen. Mig veterligt har
  jag gjort det utan kompromiss, på grund av mina resultat gått emot en samfälld
  forskning på vissa punkter (fråga min vän Tommy Wasserman som i sin
  doktorsavhandling hedrat mig (ingen ironi, jag ska svara när jag blir pensionär
  och får tid 😉 med en lång utläggning om varför jag har fel), och fortsätter
  störa både liberala och konservativa forskare med min forskning kring teologi
  och antisemitism. Det är enkelt och billigt att säga att man själv talar med en
  röst och de andra med två.  

   

  Greger: ”Om det i slutändan visar sig att Guds ord inte är
  Guds ord i precis de genrer som vi hoppas på eller i enlighet med en
  höger-evangelikal apologetik så menar jag att det är dags att fråga sig om den
  typen av föreställningar verkligen ska få stå i vägen för ett verkligt seriöst
  lyssnande till ordet.”

   

  Finns det fler än Greger som vill ”seriöst lyssna till
  ordet”? Jag tror det. Jag har inga som helst problem med att diskutera
  genreproblematik i Bibeln. Och om litteraturvetenskapliga grepp skulle hjälpa
  oss göra det så låt oss använda dessa, det har exegetiken gjort så länge det
  funnits litteraturvetenskap (sedan kan jag tycka att exegetiken mår bäst av en
  lagom dos litteraturteori).

   

  Men att påstå att det bara är en viss kategori av forskare (nämligen
  Gregers) som vill lyssna seriöst kan jag inte uppfatta som annat än slags ärlighetselitism:
  ”jag är ärligast”. Jag kan då undra vad jag har hållit på med sedan barnsben,
  vad min far och farfars far läsaren gjorde. Alla ville och vill väl lyssna seriöst. Och jag
  tror faktiskt forskare med dubbel bokföring är ovanliga.

   

  Nej. Jag tror man måste börja med att erkänna varandra som
  fullvärdiga speaking partners. Vi som fört debatten har jämförbar
  kompetensnivå (även om jag är exeget och Greger är litteraturvetare), att vi klarar av att sätta sig in i varandras teoripaket om vi så vill
  och borde kunna vara anständiga nog att kunna diskutera på ett sansat sätt. Om
  jag å min sida har felat i dessa stycken, så vill jag rätta till det.

   

 • PeJohansson

  Ömsesidigt fullvärdiga speakingpartners!
  Anders, du satte fingret på en mycket intressant punkt där!
  Ärlighetselitism, även där!

 • PeJohansson

  Uttalanden typ

  ”Du är tyst när jag talar för jag har inte tid att lyssna på dig”

  är inte varken pedagoiskt, signifikativt för ett tjänande perspektiv och uppfattas inte heller allmänt som något med värdegrund som förenas i tanken på att personen har en kristen bekännelse annat än att den som får dylika uttalanden i örat vet om att vederbörande bär en titel som oprövat pekar åt det hållet.

  Men det är inte Greger Andersson tydlighet i i den praktiska bekännelsen eller lämplighet vad gäller att få ut lön i en av Högskoleverket finansierad verksamhet som jag diskuterar, snarare att vi som godtroget förväntas bidra i kristider via tiggarbrev ska få ett hum om vad som egentligen unga människor utan större del av livet i efarenhet får sig itutat under vedermödorna exempelvis ett antal år på ÖTH.