Hur ska vi se en övernaturlig kristendom bryta igenom i Sverige?

När man läser i Nya Testamentet möter oss en kristendom med tecken och under. Jesus ägnade sig ständigt åt att bota de sjuka, göra under och mirakler, befria människor från onda andar, uppväcka döda, och levde i uppenbarelsegåvor på ett påtagligt sätt. Han undervisade sina lärjungar att fungera på samma sätt, något som blev möjligt genom Andens utgjutande. I Apostlagärningarna läser vi om hur detta fortsatte. Man brukar ofta kalla detta för en karismatisk kristendom. Om Andens gåvor i funktion och att Gud utrustar människor med specifika övernaturliga tjänster.

Många kristna har under historiens gång tagit avstånd från karismatisk kristendom. Man förnekar inte att det står om det i Bibeln, men att det inte gäller nu. Så vitt jag vet var reformatorn Luther inne på det spåret. I USA är det mycket vanligt, bland annat bland sydstatsbaptister, som har en mycket strikt Bibeltro, men som menar att det karismatiska inte gäller efter den första kristna tiden.

I Sverige dominerar en lågmäld kulturkristendom som inte direkt är mot-karismatisk men inte på något sätt för det karismatiska. Man vill forma en kristendomstyp som inte stöter någon, vinner allmänt förtroende, – att be för sjuka, driva ut onda andar, göra tecken och under, och försöka uppväcka döda passar ju då inte alls in i den bilden. Men det stämmer inte med Nya Testamentet.

Jag längtar efter mer karismatisk kristendom i Sverige. Jag vill se den form av kristendom som möter oss i Apostlagärningarna. Visst har man sett och upplevt en hel del av Andens gåvor under många år, men man längtar efter mycket mer och man känner att man ligger långt under den standard som vi läser om i Apostlagärningarna.

För mig var helandeskolan i Malmö förra veckan en mycket positiv signal. Där fanns det tro på den övernaturliga kristendomen, där predikades om den övernaturliga kristendomen, och där lärde man ut om den övernaturliga kristendomen. Och inte bara det vanliga kristna konferensstuket, att det gärna kan vara lite lagom karismatiskt men inte för mycket, och det ska balanseras med en massa annat. I Malmö pekades med hela handen. Också härligt att höra hur lovprisningen, lovsången och sången i Anden kunde bryta igenom så starkt.

I Evangeliska frikyrkan har vi som ett av våra ledord att vi ska ha en karismatisk öppenhet. Tänk om vi istället kunde säga att vi vill vara karismatiska, inte bara stanna på halva vägen och ha lite lagom. John Ongman var en gång i tiden en av de karismatiska spjutspetsarna i Sverige, men det var då det.

Vi behöver föredömen och spjutspetsar för en karismatisk kristendom i Sverige. De senaste decennierna har det framförallt varit trosrörelsen och Vineyard som har aktivt lyft fram dessa frågor, dock utifrån olika teologiska referensramar. Det som var intressant i Malmö var att Randy Clark visade respekt för både arvet från trosrörelsen, vineyard men också tidigare karismatiska rörelser under 1900-talet som helandeväckelsen, historiska pingströrelsen, latter rain m.m. Clark knöt ihop dessa erfarenheter och lyfte fram hur mycket både Vineyard och trosrörelsen har betytt för hans egen andliga utveckling. Detta har jag knappt hört sägas tidigare.

Jag tror att New Wine-nätverket har möjlighet att bli en av flera spjutspetsar för karismatisk kristendom i Sverige. Inte minst med tanke på den ekumeniska bredd som finns i nätverket så finns det goda möjligheter att sprida elden åt olika håll.

Vi måste också komma ihåg alla de nya församlingar som växer fram i Sverige med människor som har rötter i Afrika, Latinamerika, i Asien, och där den karismatiska och övernaturliga kristendomen är en självklarhet.

Vi som längtar efter att se Guds rike bryta igenom och ännu starkare i nya dimensioner, vi måste hitta samverkansformer och inspirationskällor, New Wine-nätverket och kontakter med nya immigrantförsamlingar tror jag kan vara två viktiga inspirationskällor. Och vi i den etablerade kristenheten måste komma längre än att bara ägna oss åt kritiska granskningar av karismatisk kristendom.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://job25-masken.blogspot.com/ Daniel Lundgren

  Förlåt, missade ditt svar. I stort sett samma halmgubbsargument som Micaels, se mina svar till honom.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Det jag syftade på är alla de tillfällen när fysiska sjukdomar sägs ha demoniska orsaker enligt Nya Testamentet, såsom kvinnan med krokig rygg i Luk 13, mannen med den dövstumme anden, pojken vid foten av förklaringsberget… men även om man gör en skillnad på helande och exorcism kvarstår min poäng: om Guds undergörande kraft inte finns tillgänglig för oss i samma grad som i Apostlagäringarna kommer vi inte kunna befria lika många från onda andar, vilket gör att många fler är besatta nu än vad som hade varit fallet om Gud inte begränsar sin undergörande kraft.

 • http://job25-masken.blogspot.com/ Daniel Lundgren

  Jag tror man ger sig ut på för djupt och farligt vatten om man ska försöka avgöra om vissa sjukdomar orsakas av demoner… det har hänt en hel del övergrepp p g a det.

  Men träffar vi på uppenbart demonbesatta människor så antar jag att vi ska driva ut dem i Jesu namn. Ser inte det som en speciell nådegåva vissa har eller jämförbart med att bota sjuka, utan det är kraften i Jesu namn. Andra menar ju att det också var en särskild sak för apostlarna och de 70 lärjungarna vid ett ställe och inte heller för alla kristna, att vi inte får tilltala demonerna utan be Gud driva bort dem. Detta är dock den strängt cessationistiska synen och jag ser det som lite väl strängt… Ska testa vilket som funkar om jag får tillfälle.

 • Nils

  Jag tror att ett svärmiskt flockbeteende som alltsomofta finns i våra frikyrkokretsar, förstör mer än flocken anar för verkligt behövande.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Jag håller helt och hållet med dig om att undren bekräftade Ordet som apostlarna predikade. Jag förstår att du inte sagt emot att vi ska be om under eller helanden. Däremot tolkar jag det du skriver som att under och tecken som apostlarna upplevde dem inte är möjliga för oss idag i samma frekvens, så jag tog exemplet från Jakob 5 för att visa att han jämförde med Elias undergörande böner när han uppanade församlingen att be för sjuka, han menade inte att de under som skedde på Elias tid var begränsade till hans tid. Att under enligt en viss frekvens är tidsbegränsade är en tanke som inte finns i Bibeln.

  Problemen med resonemanget att apostlarnas tecken och under inte förekommer idag utan en annan slags under som inte ser ut på samma vis är följande:

  1. När Evangeliet predikas på nya missionsfält är budskapet helt nytt där med, precis som det var i början. Man predikar samma budskap som apostlarna predikade för en helt ny publik. Där det sker många under, som i t.ex. Nepal, där har Evangeliet stor framgång, Gud bekräftar sitt Ord med tecken och under precis som i Apg.

  2. Bibeln är en fantastisk bok som många gånger leder till frälsning utan hjälp av under. Men ändå är Bibeln inte samma sak som när vatten förvandlas till vin. Skillnaden mellan hela kanon och apostlarnas undervisning är att det förra är nedskrivet och det senare muntligt, men att ett budskap är nedskrivet gör inte att det i alla avseenden kan ta över rollen av ett underverk.

  3. Undren bekräftade inte bara Ordet, de botade sjuka och befriade demoniserade. Jag tror Bibeln kan göra detta också, när man läser ett Skriftställe kanske demonen far ut eller så blir man botad, men faktum kvarstår att själva undrets roll måste fortgå för att det ska kunna ske. Gud är fortfarande barmhärtig och vill lindra lidande, och att Bibeln är färdigskriven är inte en tillräcklig anledning för att Han skulle vilja hela färre än på Apg:s tid, framför allt finns den tanken inte i Bibeln.

  4. Som sagt, den här tanken finns inte i BIbeln. Det är viktigt att det vi predikar har Bibliskt stöd så att vi vet att det är Guds tankar och inte människors tankar. Det vi har är en Bibel där Jesus uppmanar sina lärjungar att bota sjuka och där de uppmanar sina lärjungar att be för de sjuka (Jak 5, 1 Kor 12). Det finns inget Bibliskt stöd för att undren skulle bli färre nästa generationsskifte, det är en tanke inte tagen från Bibeln utan någon annastans ifrån.

  5. Tanken går emot vittnesbörd från väckelser där man upplever många under som påminner om Apg. Om man vill se många frälsta ska man be om många tecken och under, för det är så det går till enligt Bibeln. Om en nepales får en Bibel kommer han inte finna att de tecken och under som apostlarna levde i inte sker i lika hög grad, för det står inte där, han kommer be med dem enligt Apg 4:29f.

  6. De andliga nådegåvorna innehåller bland annat helandets gåvor, undrens gåva, tungotalets gåva, profetians gåva. En nepales som hittar en Bibel kommer inte kunna lista ut att dessa gåvor ser annorlunda ut än de apostlarna fick på pingstdagen, för det står inte där. Istället kommer han tro att samma Helige Ande som gav apostlarna kraft på pingstdagen kan göra det idag igen.

  7. Bibeln är vårt rättesnöre i allt vårt liv, och i allt är Jesus det främste exemplet. Vi ser på Honom när det gäller evangelisation, goda gärningar, förlåtelse, uppoffring, lidande. Han är vårt föredöme i allt. Vi ser också hur Hans utvalda apostlar och alla Hans andra lärjungar följde Honom i allt och levde som Han levde (1 Joh 2). Om underverken hade utgjort ett undantag för detta skulle det stått det. Det gör det inte.

  Hoppas diskussionen börjar klarna. Guds välsignelse!

  Micael

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Hejsan! Jag har utgått från det du skrev ovan: ”Jag lutar åt att det vi ser i Apostlagärningarna beskriver just apostlarnas gärningar och inte kyrkan för alla tider.” Det du skrev åsyftades på under och därmed drog jag slutsatsen att du menar att vi inte kan uppleva lika många och stora under som apostlarna hur mycket vi än ber om det.

  Allt Jesus säger i evangelierna sa han till första generationens kristna. All undervisning om Guds Rike, frälsningen, goda gärningar, fasta, bön, fattigdomsbekämpning, underverk, gav Han till dem. Han uppmanade dem att göra alla folk till lärjungar och lära de nya lärjungarna att hålla de bud Han gett dem. Cessationister utesluter underverken från denna regel trots att Bibeln inte säger att de ska undantas och värdesätter allt det andra som gällande idag. När Jesus säger åt lärjungarna att döpa i Faderns, Sonens och den Helige Andes Namn gör man så, men när Han uppmanar dem att bota sjuka och driva ut demoner menar man att det inte gäller oss. Jack Deere som var före detta cessationist skriver ”Fördelen med att vara cessationist är att man kan ta bort de ställen i Bibeln man inte gillar. Jag hatade att fasta så då lärde jag ut att inte bara Andens gåvor tog slut med apostlarna utan även fasta”.

  Återigen, jag veta tt du inte är cessationist, men ditt resonemang påminner starkt om det. Du argumenterar inte för att Andens gåvor upphört, däremot gör du en skillnad mellan de under apostlarna upplevde och Andens gåvor ”som är till för att uppbygga församlingen”. Men nådegåvorna bekräftade ordet och gjorde att människor kom till tro (1 Kor 14:25) precis som i Apg 14:3, nådegåvorna kopplas ihop med andedopet som både apostlarna och människor idag upplever, därmed hade apostlarna också Andens gåvor, Bibeln säger inte att de upplevde en särskild grad under som andra som lever efter dem inte har tillgång till.

  Slutligen, om vi blundar för Apg och ser till epistlarna så ser vi att Anden gjorde underverk bland församlingarna (Gal 3) alla som var sjuka uppmanades att få förbön för att ”trons bön ska bota den sjuke” (Jak 5), de kristna uppmanades att söka Andens gåvor ivrigt (1 Kor 14:1) framför allt gåvan att profetera. När Paulus skriver i 1 Kor 12 att vissa kristna får kraftgärningarnas gåva använder han samma ord som beskriver Jesu mirakulösa tjänst. Epistlarna är preskriptiv som du skriver, och Apg beskriver resultatet av att söka Andens gåvor: väckelse där mängder kommer till tro och där många under sker (APg 2:42-48)

  Låt mig avsluta med att berätta om min kompis, sen tror jag jag måste dra mig ur debatten, vi kan fortsätta den på Hela Pingsten om du vill. Jag har en kompis som vi kan kalla Elias som har en fantastisk kärlek till Jesus, han har gjort många uppoffringar för Honom och vill tjäna Honom med hela sitt hjärta. Han har varit tvungen att lämna sin familj för tron på Jesus. Han blev kristen genom att Jesus uppenbarade sig för honom i en dröm. Vid det läget visste han inte vem Jesus var, han hörde Honom bara säga ”Jag är Jesus, Jag är din Gud” och så såg han att Han hade märken i händerna. Jesus gav honom tre löften: att han skulle få stanna i Sverige (han hotades med att utvisas) att ingen skulle skada honom och att han skulle bli välsignad och kunna välsigna andra. Jesus visade honom en kvinna och sa att hon hette Majken och att hon skulle berätta ve Jesus var för honom. Efter tio dagar hittade Elias Majken, hon var kyrkoherde i byn där de bodde, och hon undervisade honom om Kristus.

  Elias har sedan dess levt ett mirakulöst liv i hängivenhet till Kristus, otaliga kan berätta om när han profeterat in i deras liv och sagt dem saker han inte kunnat veta, och många kan berätta om hur han lett dem till tro på Jesus. Hans främsta evangelisationssatsning är via internet där han har lett omkring 500 människor i arabvärlden till Jesus. Men flera andra exempel finns, en tjej i Stockholm kom till tro efter att han dykt upp i hennes lägenhet mitt i natten och räddat hennes liv efter att hon försökt ta självmord. De hade inte träffats innan, och när hon frågade varför han tog sig in sa han att Gud ledde honom dit. En annan gång sa Jesus till Elias i en dröm att led aen viss person till Jesus. Elias sa att han inte hade pengar till bussresa men Jesus sa att han skulle få  pengar i en kuvert kl 8:00 i sin brevlåda. Han vaknade vid 4:00 och kunde inte somna om, så han satt och väntade vid brevlådan tillsammans med en kompis. De kollade första att lådan var tom. när klockan hade passerat 8 öppnade den, där var ett kuvert där det stod Elias med guldskrift, och i det var 120 kr. Elias kompis brö iop i syndanöd när han såg detta.

  Elias åkte buss till den här mannen, knackade på och sa att Jesus älskar honom, men han blev utsparkad. Förvirrad gick Elias tillbaka till busshållsplatsen då mannen kom springande emot honom och sa att det gick som elstötar genom honom när han stängde dörren, och han insåg hur syndig han var och att han behövde lämna sitt liv till Gud.

  Elias är en god vän och han många historier mer, och jag känner människor som kan bekräfta dem och vittna om dem. Bör vi bli förvånade över att Elias upplever under större och fler än den kristna medelsvensson, eller bör vi se det som naturligt efterso han har större hängivenhet och kärlek till Jesus än den kristne medelsvensson? Bör vi tycka det är konstigt att hans liv för tankarna tillbaka till Apg eller naturligt eftersom Apg är en bok inspirerad av den Helige Ande som bor i honom? Bör vår erfarenhet av få under utgöra standarden för vad vi tror att Gud vill med kyrkan? Eller bör Apg vara standarden för Guds plan med kyrkan?

  Guds välsignelse, jag hoppas du en dag ska få uppleva Apg IRL. 

 • Margret Sundin

  Kritikerna av Lakeland måste fundera lite. Vi som var där upplevde den Helige Andes närvaro och visst fanns manifestationer som kunde ifrågasättas, men vi valde att ta emot vad Herren själv gav oss genom ofullkomliga människor. Bill Johnson rekommenderar Todd Bentley som förkunnare och menar att det är ett vittnesbörd att upprättas. 
  Margret Sundin
  Örkellljunga

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Det har som du säger förekommit mycket missbruk och det är förfärligt, därför behövs det god undervisning om detta. Men enligt Bibeln orsakas vissa sjukdomar av demoner, och vi bör göra vårt bästa för att befria dem. John Wimber hade principen att aldrig säga att någon hade en demon förrän demonen visat sig, i Bibeln står det ju att demoniserade kunde börja skrika, falla på marken och på andra sätt rycka kontrollen från personen när Jesus kom nära, och samma sak skedde när apostlarna sade Jesu heliga Namn till dem. Vi har drivit ut demoner genom att tilltala dem i Jesu Namn och det har funkat bra.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  När det sker få under i Israels historia kopplas det samman med att folket vände sig från Gud, Jack Deere har skrivit om detta i Surprised by the Power of the Spirit. Kyrkan i Sverige beter sig katastrofalt på massa områden och det är inte konstigt att vi ser få under här, kyrkan i Nepal är överlåten, kristna är beredda att dö för Jesus och där sker under. Jesus uppmanade oss att bota sjuka och sprida Evangeliet om Guds Rike, Han vill att människor ska bli frälsta och Han vill bota sjuka, om vi hade levt i total överlåtelse till Honom skulle vi se Apg i vår tid. Här är ett vittnesbörd från väckelsen i Nepal:

  http://www.youtube.com/watch?v=RddSgndsYhg 

 • Margret Sundin

  Jag fick del av ett brev skrivet av Bill Johnsson till Rick Joyner den 22/8, (som en bulletin) där framkom att BJ rekommenderar Todd Bentley igen efter omvändelse, själavård av bröder och återupprättelse. Det var det brevet som föranledda mitt tidigare inlägg. 
  Margret Sundin
  pastor Citykyrkan Örkelljunga

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Jag har spenderat timmar på den lista jag nyss länkade till, men jag hänvisar återigen till Katolska kyrkan eftersom de har tusentals vetenskapligt verifierade helanden i alla möjliga länder på lager och ditt resonemang om att deras ”agenda” diskvalificerar dem är inte seriöst.

  Och om du hade kollat noga på min lista hade du upptäckt en film där amerikanskan Crystal Carol enligt läkare får en helt ny gallblåsa av Gud på ett pingstmöte.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Eller så granskar man fel församlingar.

 • Anonym

  ”Om vi bara…” 

  Om man hade en krona för varje gång man hört karismatiker säga de orden skulle man vara rik. 

  De flesta av alla kristna i alla tider och överallt har levt i tider utan väckelse. Jag tror inte att det var deras eget fel, fel på deras överlåtelse eller tro. Då och då glimtar det till i historien när Gud griper in på ett särskilt sätt. Det tillhör undantagen. Att inte kunna hitta fram till ett kristenliv som fungerar i ”vanliga livet” är inte sunt och orsakar andlig mjölksyra. 

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  När få kommer till tro, är det för att Gud vill det, eller för att människor inte vill omvända sig? När få blir helade och befriade från onda andar, är det för att Gud bestämt sig för att inte bota dem, eller för att människor inte vill göra uppoffringar för Jesus? När få kristna lever heliga liv i goda gärningar, är det för att Gud vill att de ska synda eller för att människorna vill det? Att Gud vill ha perioder när Hans Rike sprids mycket mindre uttrycks aldrig i Bibeln. Att människor vill ha sådana perioder är klart i Bibeln.

 • Margret Sundin

  EFK:s kännetecken… hm det är sant, men kritik har gått ut om Helige Andemöten i allmänhet och Lakeland i synnerhet. Här måste Stefan svara hur han verkligen tänker, det blir intressant. Lakeland och Bill Johnson är svårt att skilja på. 
  Margret Sundin 
  Citykyrkan Örkelljunga

 • Magnus

  Jag vidhåller att katolska kyrkans undersökningar söker verfiera den teologi som hon redan företräder och är knappast förutsättningslös..

  När det gäller videoklippet som du nämnde kan vi ha att göra med ett riktigt under..  
  Låt oss dock hålla oss till fakta. Hennes augmented bladder har fått ”full function”. Alltså ingen ny urinblåsa utan en förminskad urinblåsa som nu fungerar.

  Jag hoppas att det har framgått tidigare ovan att jag tror att under Kan ske; men att de förmodligen nästan aldrig inträffar eller kan erhålla en annan förklaringsmodell. Likaså att jag efterlyser Nytestamentliga under bortom naturlig förklaring.

  I videoklippet du bifogade ovan har vi flickans berättelse och en pappersdokumentation att förhålla oss till. Talar hon sanning och dokumentationen stämmer är det m a o ett under så till vida inte andra läkare skulle kunna ge en naturlig förklaring till det som inträffat.  

  Magnus

 • Magnus

  Jag såg att jag skrev fel i en mening. Rätt mening lyder:
  När det gäller videoklippet som du nämnde kan vi ha att göra med ett riktigt under..  Låt oss dock hålla oss till fakta. Hennes ”augmented bladder” har fått ”full function”. Alltså ingen ny urinblåsa utan en augmenterad (d.v.s. förstorad) urinblåsa som nu fungerar.

 • Anonym

  Hej Margret!

  Om Todd Bentley och djävulen:

  Jag kan det mesta om hur djävulen tänker.
  Jag kan en hel del om hur Jesus tänker.
  Jag vet hur jag själv tänker.

  Därför resonerar jag så här:
  1. Hur tänker Jesus?
  2. Hur tänker djävulen?
  3. Vad måste min slutsats bli och hur ska  jag handla?

  Min slutsats:
  Att Todd Bentley är tillbaka i rampljuset är en triumf för djävulen och hans kyrka på jorden. (Det är uteslutet att Jesus skulle återinsätta Todd Bentley i andlig tjänst igen efter att ha Todd Bentely hädat Den Helige Ande ((Matt 12:31-32), skändat Nattvarden och missbrukat Herrens vår Guds namn.)

  Mitt handlande:
  Skriv en kort och koncis kommentar till kyrkoledare Margret Sundin. Invänta eventuellt svar. Uteblir svar. Gå vidare i livet.

  Jag vill tacka  för din uppmärksamhet om kommit  ända hit i texten!*

  * Jag provar här lite nya stilgrepp för att öka min trovärdighet och visa hur jag går till väga när jag ”prövar andarna”. Du har ju inte en aning om vem jag är. 

 • Westinbo

  Jag tycker att du Stefan gott och väl skulle kunna ha din blogg stängd för kommentarer mellan kl. 9.00 och 15.00 och be programmeraren införa ett räkneverk som begränsar antalet inlägg av en och samma person till 5 st. per dag. Med tid till reflexion över dina inlägg och med ökad sannolikhet för konstruktiva och visa tankar. De som inte har något arbete att gå till kan ju ägna dagen åt bättre saker till gagn för sina medmänniskor och sin egen mognadsutveckling än att surfa runt på internet !

  Fundera över det du!

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Hej igen Magnus! De medicinska undersökningar som ligger till grund för katolska kyrkans helandeförklaringar är inga beställningsarbeten, man tartill vara på läkarjournaler som redan finns. MÅnga av de läkare man samarbetar med är inte kristna. Undersökningarna är väldigt seriösa, jag rekommenderar Mirakler av Niels Christian Hvidt som beskriver undersökningarna i detalj.

  Jag urtryckte mig lite slarvigt när det gäller Crystal Caro, det jag menade var inte att hon inte hade en urinblåsa och fick en ny utan att hon inte hade en fullt fungerande urinblåsa som sedan blev som ny, till läkarens förvåning.

  Guds välsignelse!

 • http://job25-masken.blogspot.com/ Daniel Lundgren

  Låt det sägas att vi är inte helt oense, missförstånden kan bero på bristande kommunikationsförmåga från mitt håll, men jag får återkomma och skriva några rader till ditt blogginlägg http://helapingsten.wordpress.com/2011/08/22/argument-mot-semicessationism/

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Hej Magnus! Jag håller med dig om att det är tragiskt att man kallar naturliga händelser – tillfrisknanden med psykologiska orsaker, ”profetior” med hjälp av cold reading etc. – för under, likaså att det behövs mer undervisning om det eviga livet, korset och verkligen helgelse och lärjungaskap, men att vi ska sluta undervisa om Andens gåvor ser jag inget Bibliskt stöd för (det kanske du inte heller menar att vi ska göra, men du utelämnar Andens gåvor i din lista över predikoämnen), och inte heller att vi bara ska invänta Gud passivt på när Han kan tänka sig göra under, Bibeln säger att vi ska sträva efter Andens gåvor (1 Kor 14:1). Kommer verkligen ett utelämnande av den karismatiska förkunnelsen leda till fler under? Eftersom det är tydligt i Bibeln att evangelisation i kraft av tecken och under är en av de mest effektiva evangelisationsmetoderna behöver vi desperat Andens gåvor för att många ska bli frälsta, se http://helapingsten.wordpress.com/2011/08/18/sprid-evangeliet-i-kraft-av-tecken-och-under/ 

 • Ulf Stenlund

  Käre Stefan
  Eftersom vi har bibliska löften om att tecken och under följer den som tror och att Jesus själv lovade att hans efterföljare skulle göra större under än han själv gjorde står du på stadig grund vad gäller ditt önskemål. Låt dig inte nedslås av lösa påståenden typ att under aldrig sker. Följande hände för ett år sedan i den tillväxtgrupp (cellgrupp) jag tillhör. En dam i vår grupp som haft kärlkramp sedan tonåren och även ett hål i hjärtat skulle in för en operation. Hon kände sig orolig och bad om förbön för sin oro. Hon var lokalbedövad och hade möjlighet att se bilden från insidan av sitt hjärta på en skärm. Eftersom hon sett sitt hjärta  förr undrade hon varför de inte visade hennes hjärta, hålet var borta. Sedan undrade hennes läkare vem som remitterat henne till operation eftersom det inte fanns något att operera. Han såg sedan att det var en betrodd kollega som remitterat men operationen blev förstås inställd. När min väninna sedan besökte den remitterande läkaren fick denna en chock. Min min väninna hade nämligen gjort något oerhört. Hon hade tvärslutat med sin mycket starka medicin eftersom hon nu ansåg sig frisk. Att göra så är livsfarligt och följ inte exemplet men min väninna, som tidigare blev trött för minsta lilla, har nu massor av energi. Hon berättar att när vi bad kände hon värme kring sitt hjärta. Gud gör under än idag. Inte nog med att hon fick ett helande som hon inte specifikt bad om. Långt efteråt upptäckte hon att även andra krämpor försvunnit.
  Låt dig inte nedslås av raljerandet med dina svagheter. Eftersom det är Gud som verkar och inte vi själva är det väl bara att dela Guds förmaning till Paulus: ”Min nåd är dig nog”. Själv tycker jag det är värdefullt att Gud inte använder supermänniskor utan framför allt oss svaga.  Vi får förstås inte glömma att det största undret är när en människa får sina synder förlåtna.

 • http://davidwellstam.wordpress.com DavidWellstam

  Bra fråga! Enligt kalvinismen så har Gud sina anledningar till varför han helar en person, men inte en annan. Vi får helt enkelt lita på att han vet bäst och att vi ”förstår hans vägar bättre ovan där”. Enligt en armeniansk andlig konfliktsyn så sker inte alltid Guds vilja på jorden, eftersom änglar & människors fria vilja också påverkar utgången. Det finns en kamp mellan gott & ont där Gud verkar genom inflytande, inte detaljstyr allt som en diktator. Ofta behöver han människor som inbjuder honom (t.ex. genom bön) för att han ska kunna gripa in. Gud tränger sig aldrig på. Denna syn föredrar jag!

  När det kommer till helande finns det andra faktorer som spelar in: hur många gånger man ber, tro & förväntan, synd, man kanske ber för symptomet och inte orsaken (t.ex. inre sår m.m.), hur mycket kraft för helande som personen som ber har m.m. 

  För mera info om den andliga konfliktsynen och frågor såsom den du ställde läs gärna min bloggserie i ämnet: http://davidwellstam.wordpress.com/2011/06/03/den-andliga-konfliktsynen/

 • Carl

  Högmod är ursprungssynden. Vem det gäller? Det överlåter jag till dig Bengt att pröva.

 • Magnus

  Hej Micael! Nej, givetvis har du rätt; min lista var inte komplett på något sätt. Vi behöver givetvis förkunna allt Guds Ord. Däremot bör tonvikten i förkunnelsen ligga på de av mig uppräknade kategorierna. I dag finns det ett överskott av helandeförkunnelse (i synnerhet i USA) och ett enormt underskott på undervisning om den kristna vandringen i denna vår fallna värld. Alla gillar under och tecken; men få vill få sin livsstil och tro utmanad och korrigerad.  

  Det finns en stor anledning till att många karismatiska förkunnare misslyckas i moralisk mening; nämligen pga att tonviken i förkunnelsen och tjänsten är fel.

  Jag är dock inte säker att under och tecken är den mest effektiva metoden för evangelisation. Visserligen blir det stor uppmärksamhet men i ärlighetens namn: Leder under och tecken nödvändigtvis till omvändelse från synd och frälsning?
  Magnus

 • Jakob

  Det förvånar mig att pastor Stefan Swärd inte förstår och
  ser vad Bill Johnson är för figur. Men läs här

   

  http://www.vaknasverige.se/2011/08/20/vittnesbord-fran-kvinna-som-blivit-befriad-fran-bill-johnsons-laror-bethel-forsamlingen-och-musiken-av-jesus-culture/

   

   

 • Anonym

  Hur ofta har inte karismatiska kyrkoledare ”ertappats med byxorna nere” och förnedrat sina församlingar och kyrkor?

  Vad har hänt med ”sanningens bälte”? Ska inte ”bibelbältet” hålla brallorna uppe?

  ”Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte […]” står det i Efesierbrevet 6:14. Vem kunde ana att djävulen har lyckats göra en kopia?

  Hur kan ni köpa detta lurendrejeri och samtidigt kalla er kristna? Skäms!

  Och Carl, jag har varit en legosoldat hos djävulen i många år. Men jag deserterade.
  Nu är jag krigare i en annan arme´ och Gud har försett mig med den andliga vapenrustningen. Jag står beredd med ”Andens svärd som är Guds ord”. Vill du slåss?

  Är vi på samma sida ska jag försvara dig med mitt liv. Annars lämnar jag dig åt ditt öde.

 • Carl

  När vi  försöker försvara Jesus med svärdet ,hugger vi om vi inte passar oss av öronen på dem vi vill nå med sanningen.I sådana fall behöver Jesus komma med sin nåd och barmhärtighet och hela skadan.Guds godhet är att nåden räcker.Nåd och sanning.

 • http://davidwellstam.wordpress.com David Wellstam

  Den där berättelsen kan motsägas av tusentals andra berättelser som vittnar om inre helanden, förnyad evangelisationsiver, ökad kärlek till Jesus och större ödmjukhet. Man kan inte urskilja hela rörelser utifrån enskilda människors berättelser, utan måste ta in fler synvinklar för att kunna bedöma frukten. Mycket av det som denna fru säger att hon hört och läst i dessa sammanhang är hennes egna tolkningar och missförstånd, defintivt inget de säger eller förespråkar. Jag tycker inte artikeln övertygar över huvud taget, utan bara säger att vissa människors svaghet gör att de hanterar olika saker på ett dåligt sätt. Högmod och kicksökande kanske vär något som fanns inom henne och några andra hon kände. När de gick till dessa sammanhang så tog de med sig det dit. Det var ingenting som predikades framifrån eller uppmuntrades. Nu har hon förmodligen av andra fått läsa & höra diverse lösa anklagelser mot t.ex. Bill Johnson och riskerar att skylla allt på sammanhangen, istället för att blicka inåt. 

  Jag inser att jag nu drar vissa slutsatser om kvinnan ifråga och att det ofta är lite oklokt, menar ej att döma henne på något vis. Men när hon dömer ut tusentals andra kristna bara för att det blev tokigt för henne så måste andra kunna bedöma och analysera det hon säger, eftersom anklagelserna är så allvarliga. 

  Tråkigt att sidor som vaknasverige gräver fram bittra berättelser från avhoppare för att motverka de fantastiska vittnesbörd som fullkomligen sprudlar om vad Gud gör i dessa sammanhang. Det är allmänt känt att man inte ska lyssna för mycket på avhoppare, då de ofta har en extrem och obalanserad bild som inte nödvändigtvis återspeglar normen.

  Läs följande blogginlägg om du vill se 10 sanningar som motbevisar kundaliniteorin:
  http://davidwellstam.wordpress.com/2011/08/20/10-sanningar-som-motbevisar-kundaliniteorin/

  Läs följande inlägg om du vill se hur typiska anklagelser mot Bill Johnson inte håller:
  http://davidwellstam.wordpress.com/2011/07/26/respons-till-kritik-mot-bill-johnson/

  Inte alls omöjligt att jag kommer att göra en detaljerad granskning av kvinnans berättelse på vaknasverige. Håll utkik! :)

  Guds välsignelse och frid över er alla!

 • Anonym

  Varför behövs under och tecken i Kina men inte i Sverige?
  Du skriver att det ”särskilt behövs där för församlingens etablerande och i förföljelsetid.”
  Det är väl snarare så att förföljelsen är så intensiv just på grund av att den underjordiska kyrkan  lever i Andens kraft med under och tecken, helanden och kraftgärningar. 

  Förföljelsen börjar när kyrkan börjar leva i Andens kraft. Det är smörjelsen som man vill kväva. 

  Du kan vara kristen i Kina och slippa utstå förföljelse, men då måste du gå med i den kyrka som är godkänd av staten. Skillnadnen är att där får du INTE praktisera Andens gåvor. 
  Med andra ord, religion är okej, men Andens kraft ska tystas ned med alla medel.

  Det är likadant i Sverige. Om vi skulle blomma ut och börja leva i Andens smörjelse skulle vi också få utstå förföljelse. Så har det varit i väckelserörelserna tidigare i vårt land. 

  Alltså, under och tecken behövs inte i förföljelsetid. Utan förföljelse är en konsekvens av under och tecken. 

  varför skulle det vara mer nödvändigt med Andens kraft i förföljelsetid än i andra tider?
  It doesnt make sense.
  Syftet med gåvorna är ju att församlingen ska byggas upp och växa till, både i antal (nyfrälsta) och i kvalite (helgelse). Det är väl lika viktigt i alla tider. Förföljelse eller inte. 

  Fråga: vilka under eller kraftgärningar ser du i Apg som du inte tror finns idag?

 • Anonym

  Det hände sig också så att en man som var förlamad blev helad av Petrus och Johannes när de var på väg till templet. De predikade inte, utan talade ut ett ord i Jesu namn och undret skedde. 
  En förlamad man som börjar gå är en predikan i sig. Ett vittnesbörd om att Gud lever, Gud helar, Gud räddar, Gud älskar. 
  Men den berättelsen kanske inte finns i din bibel. 

 • Anonym

  Vilket väckelseland var detta? 

 • gab

  Jag tror du faller på din egen snara. 
  Ledare inom alla kyrkor och samfund har ertappats med byxorna nere. Jag är faktiskt tveksam till att det skulle vara mer vanligt i karismatiska kyrkor men om det är det skulle det kunna vara avsaknaden av ett högre, ordningsgivande organ som kan ta itu med sådant. 

  Om nu du har deserterat så kan man kanske anta att så också är fallet med den man du nyligen menade var djävulens triumf på jorden.

 • Anonym

  I Kristi kropp  råder kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Andens frukter är de egenskaper som befrämjas av långvarig kontakt med Den Helige Ande.

  Jesus är huvudet i Kristi kropp och ingen annanstans. Men den värdsvida kyrkan har många huvuden och är en hydra. När kyrkoledare ( ex Todd Bentley) har trekant med djävulen behöver ingen längre tvivla på att just den kyrkan är en hydra.

  Djävulen har aldrig varit så framgångsrik som i dag, utan en tanke på att ge upp.

  Ju fler brallor vi kan dra ner på falska kyrkoledare i hydran, desto bättre. Men glöm inte att ”Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens
  listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot
  furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans
  andemakter i himlarna.” (Efesierbrevet 11-12.

  Tillsammans med mina bröder och systrar i Den Helige Ande är jag from som lamm men i striden med hydrans är jag en krigare som ber Gud styra min hand och tanke.

 • Anonym

  Vi kan bara nå dem som vill nås av sanningen. De andra förmår inte att älska och kommer aldrig får uppleva kärleken till sanningen i detta liv.
  Matt 7:13-14

  Jesus sade: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid
  och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går
  in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till
  livet, och det är få som finner den.”

 • Anonym

  Tack för inbjudan! Den värmer!

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Det stämmer inte, de predikade direkt efter för folkmassan som samlades (Apg 3:11ff.). Berättelsen är ett lysande exempel på när under och predikan av Guds Ord samverkar, inte att under i sig utgör en predikan. Även djävulen gör falska under som liknar Guds under.

  Det man däremot inte kan säga är att under inte behövs i samma utsträckning för att bekräfta vår predikan pga att Bibeln är skriven. Det är inte samma sak att hänvisa till en text där det står att en man som var lam blev helad för 2000 år sedan och när en lam man som folket känner (Apg 3:16) blir helad, det förra kan anklagas för att vara uppdiktat (även fast vi vet att det inte var det tror alla ateister det) medan det är mycket svårare att förneka när ens kompis blir helad. Av denna och flera anledningar till finns det ingen grund att mena att undren har minskat i antal på grund av att apostlarnas undervisning förmedlades skriftligt istället för muntligt, dvs. genom Bibeln.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Jag håller helt och hållet med dig, det är glädjande att man i Bethel Chruch satsar mycket på undervisning om karaktär och livsstil, inte minst på det sexuella området, för att undvika gångna karismatikers misstag.

  Jag hänvisar till mitt Bibelstudium via länken jag gav: de flesta gånger Evangeliet predikas i Apg sker det i anslutning till under. När apostlarna behövde frimodighet att predika Evangeliet bad de om fler helanden och mirakler (Apg 4:29f.) Att under bekräftar Guds Ord poängteras om och om igen (Mark 16:20, Apg 14:2, Hebr 2:4). Misstaget i den karismatiska rörelsen är att man sett under som någon slags show. Enligt Bibeln är det ett evangelisationsredskap!

  Under leder inte nödvändigtvis till frälsning (tänk t.ex. på soldaterna vid Jesu grav) precis som predikan inte gör det, men de gånger när under leder till frälsning är för många i Bibeln för att kunna ignoreras. Folk har lättare att tro att Jesus lever när de ser att Han lever. http://helapingsten.wordpress.com/2011/08/18/sprid-evangeliet-i-kraft-av-tecken-och-under/

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Osund, missbrukad karismatik är förfärlig, det håller jag helt och hållet med om, och det är hemskt att man säger at saker är Andens verk som inte är det. Men om du kikar på vad jag debatterat ovan så är det inte hur den karismatiska rörelsen ser ut utan hur den ska se ut som vi diskuterar. Och det många här motsätter sig är att den ska se ut som Apostlagärningrana, där många genuina under sker. Det ’r konstigt att påstå eftersom det är en fullkomligt obiblisk tanke.

 • Carl

  Det finns en förvirring i Kristi kropp i dag utav olika skäl, men ett skäl är utan tvekan en del av dem som KÄNNER sig tvungna att kritiskt  granska allt som sker i Kyrkan.Kritisk granskning har sina rötter i upproriskhet och har inget med andebedömning att göra .Att bedöma en sak utifrån sina sår och erfarenheter leder också fel. Frukten blir fruktan, och det blir  bara jag och Gud kvar.Till sist blir jag lite osäker på Gud. Genom hela bibeln upprättar Gud människor och  ger ofta människor mer att ta ansvar för än innan fallet.

 • Anonym

  I stand corrected. Du har rätt, jag hade fel. 
  Det är precis som du säger ett bra exempel på hur Ordets förkunnelse och nådegåvorna samverkar, och Anden är verksam i allt detta. 
  Tack för korrigeringen. 

 • Anonym

  Kina. Dock inte som missionär utan enbart för att arbeta…. 

 • Anonym

  Och vilken kontakt hade du med den underjordiska kyrkan i Kina?

 • Haning Burseryd

  Jag menar, att Daniel Lundgren har skrivit bra och riktigt. Micael, du bör ta en funderare och ha perspektiv i din karismatiska iver. Svenska Pingströrelse är inget lysande exempel på växande församlingar och jag tror, at även sk. trosrörelsen har problem. Som jag förstår, du saknar rätt syn på bibeln och kyrkohistoria. Din syn på bibeln är spiritualistisk och kan jämföras med mormoners skriftsyn. Guds specifika uppenbarelse i bibeln ÄR avslutad, detta har den kristna kyrkan slagit fast. Guds uppenbarelse fortsätter INTE!

  Jag vet inte vem du är, vilka referenser du har, men jag önskar, att du kan få djupare insikt i den kristna tron, så att du slipper att ha dej själv i centrum, och dina under och mirakel. Paulus utförde under, men lämnade en sjuk medarbetare på en plats. Det är inte DU och JAG, som bestämmer över verkliga under, utan Gud!

  Det är en inbillning att se en sann väckelse bryta fram, om vi finge mer mirakler och under. Se på de svenska karismatiska samfunden! Även om tuggar hela tiden samma karismatiska budskap, händer det så lite!! För det andra, det viktigaste är INTE vad jag eller du ser att ske, utan vad Gud säger om det hela.

  Då är Guds Ord det bästa och den kristna kyrkans förståelse om Ordet. Micael, vår tid behöver vända tillbaka till våra reformatoriska rötter och se på Frälsningen i Kristus. Vi, du och jag är arma syndare, som får tacksamt ta emot nåden i Kristus. Detta är mycket mer värt än allt annat i världen inklusive våra karismatiska upplevelser!

 • Haning Burseryd

  Här talar kvinnopastor Sundin! Hennes ursprungliga medlemmar har försvunnit från hennes församling! Man flyger högt i de karismatiska drömmarna, men medlemmarna kommer och går i en ”vandrarhemskyrka”. Örkelljunga, en plats, där det finns mycket god kristen förkunnelse, där verkar hon. Det vore  väl om hon sände sina ungdomar till STRANDHEMs bibelskola och konfaläger, det är väl inte farligt att möta en klassisk reformatorisk kristendom? Då slipper man bli besviken och ”vandra vidare” eller hur?

  Jag själv har varit med i denna osunda sväng med under, men Gud ledde mej tillbaka till den kristna trons rötter, som är långt mycket mer än mina aktuella känslor och upplevelser.

  Jag beklagar, att en del kristna söker sej ”vidare” och de ärliga kommer att bli besvikna, men till slut kommer de till sans och återvänder till fadershuset, när man kommer till insikt om sin synd och Guds nåd. Detta är det evangelium, som den kristna kyrkan lever utav. Det dagliga brödet, som ger evigt liv!

 • http://job25-masken.blogspot.com/ Daniel Lundgren

  Håller inte med om att förföljelse beror på att man praktiserar Andens gåvor och att det sker under och tecken. Förföljelse beror på att folk hatar Jesus, de moraliska värderingarna, sanningsanspråken. Kina är ett kommunistiskt land. Kommunismen är också emot och förföljer andra religioner också, inte för att det sker under och tecken, utan eftersom religion är ”opium för folket”. De gör statliga varianter av religionerna som är OK att vara med i eftersom då kan de ändå ha kontrollen.

  Så Gud hjälper Sitt folk genom särskilda gudomliga ingripanden i de svåra tider de har.

  Skrev jag förresten om vilken splittring det blev i de kinesiska församlingarna när karismatiska rörelser från utlandet skickat dit sin förvirrande litteratur?

  Men du säger ändå något om varför vi inte skulle behöva under och tecken i Sverige. Det finns inte vad jag vet så många sanna församlingar som predikar det sanna Evangeliet så vi är på sätt och vis i ett pionjärsfält…

 • Haning Burseryd

  Jag vill veta, hur man får ”Guds tilltal”. Du och ni andra extrem karismatikerna, kan ni förklara detta. Jag erkänner det öppet, jag misstänker, att det gäller ”den inre rösten”. Kära vänner, är det inte just sådant, som reformatorerna fick slåss emot? Svärmare, som de kallades. Förstår ni inte, att vi bör leva i reformationen och det betyder, att man kämpar för Bibelns auktoritet och rättfärdiggörelsen genom tron. Då kolliderar man givetvis även med svärmare, som inte nöjer sej med Guds Ord och frälsningen av Guds nåd, utan söker sej till svärmiska upplevelser som bevis på levande kristendomen.

  Om man läser 1 Tim 2, får man rätt så klara besked om hur Gud har redan i skapelsen gett olika uppgifter och gåvor för man och kvinna. Denna könslöshetens tidsanda är verksam även i den kristna kyrkan, som idag har svårt att acceptera Pauli ord om ämbetsfrågan. Är detta endast tidsbundet och gammalmodigt eller är det Guds Ord för alla tider? Upplevelser och mirakel kan INTE bekräfta den gnostiska tron på könslösheten!!

 • Margret Sundin

  Det är sant att jag verkar i en bygd där den Lutherska kyrkan är störst genom Svenska kyrkan och dess föreningar, EFS och BV. De är självklart våra syskon i tron. Jag brukar förklara min bygd som Svenskkyrkligt präglad och att troendedopet i den här kontexten är kontroversiell!! Det är förstås lite annorlunda när man kommer från Örebro eller Jönköping, där frikyrkan är stark.  Den klassiskt kristna tron och läran är den som predikas i vår kyrka och ibland går våra ungdomar till BV och deras ungdomar kommer till oss. Det känns naturligt, men för den sakens skull är min förkunnelse, syndanöd, omvändelse, dop på egen bekännelse och lärjungaskap.

  Det är viktigt att få vara i en församling där man känner sig hemma, och jag tror att Jesus tänkte sig efterföljelse och överlåtelse i allt, det predikar jag. 

  Margret Sundin

 • Anders Gunnarsson

  in

  Om EFS/ELM (o SveK som i Örkelljunga faktiskt inte är så svekfull) är dina syskon, varför är ni inte en familj? Och varför kritiserar du dina syskon så bitskt?

  Rotlöshet är ingen bra ekumenisk egenskap!