Kommentar över karismatiska debatten

Tack för en engagerad debatt efter mitt inlägg om karismatisk kristendom och lite eko efter konferensen i Malmö.

Tyvärr har debatten blivit så omfattande med så många inlägg så det är inte möjligt för mig att kommentera enskilda kommentarer.

Bara några påpekanden. När Bibeln talar om karismatisk kristendom och Andens gåvor så är det ju en rad olika saker som åsyftas, inte bara helande och förbön för sjuka. Så mitt blogginlägg handlade inte specifikt om helande utan om betydelsen av att en mer övernaturlig kristendom slår igenom och blir självklar.

Det som gläder mig i diskussionen är att jag ser fler och fler unga kristna som visar en genuin hunger efter att uppleva Gud på ett påtagligt sätt och vill se Andens gåvor i funktion mer fullödigt, och som inte har fastnat i det kritiska åskådartänkandet som för ofta kommer fram i svenska kristenheten när vi talar om dessa saker. Och som är villiga att ta debatten, inte bara sitta tysta. Det är framtidshoppet för svensk kristenhet.

Mitt eget hälsotillstånd kommenterades. Det är sant att jag har haft en bräcklig hälsa under ett antal år och går på tunga mediciner. Efter det att jag kommit hem från Malmökonferensen gick jag dock till distriktsköterskan och mätte blodtrycket och det var bästa mätvärdet på kanske 30 år, nu med viss medicinering, men dock en avsevärd förbättring. Jag tror att läkare och mediciner kan också vara Guds redskap för att förmedla läkedom och hälsa till oss. Friskvård, motion och sunda vanor är också viktigt för vår hälsa – det handlar inte bara om förbön. Det har jag aldrig påstått.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anonym

  ”Så sluta fumla[…]” ska det naturligtvis stå.

 • Anonym

  Att samtala innebär alltid en risk att bli missförstådd, att ens egna perspektiv förvrängs. Den risken  är jag beredd att ta, men uppenbarligen inte du.
  Jag är inspirerad av Bibeln: ”Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt
  därutöver kommer från det onda.” (Matt 5:37)

  Jag har ingen licens att läsa Bibeln. Någon sådan kräver inte Jesus, och inte heller en garanti att man ska kunna rabbla katekesen.

  Ditt svar på min försiktiga påpekande om ”helhetsförståelse” var bra och klargörande. Jag delar din uppfattning. (Du behöver alltså inte vara så rädd för att missförstås.)

  Tredje gången gillt: Vill du svara på frågorna?

 • Anonym

  Det jag har svarat har jag svarat. Nu får det räcka.

 • Christian

  nu får det räcka svarar katoliken Bengt när debatten inte passar honom längre. D v s när man pressar honom på  Extra Ecclesiam nulla salus, d v s utanför Romarkyrkan ingen frälsning, motreformationens fördömelsedomar (anathema)  över oss som hävdar sola gratia, sola fide, rättfäridiggörelse av nåd genom tro allena etc. Det är roligare att skriva något allmänt om karismatik och ekumenik.  Ovanstående är inte lika kul att prata om eller att han och katoliker eg anser att vi alla ska böja oss under påven etc etc.

 • Christian

  Nu får det räcka skriver katoliken Bengt men det går bra att börja skriva här och antyda att Andeutgjutelsen under förra århundradet är påvens förtjänst…