Hur kan man bedöma om något är en sekt?

Jag har ju hamnat i ett nytt blåsväder efter det att jag utnämnt Jonas Lundström till sektledare. Det är ju kul, för jag har inte varit i blåsväder på flera dar, och det började bli förskräckligt lugnt. Har snabbt läst igenom alla kommentarer. Det finns ju en hel del personkritik mot mig, om hur och varför jag bloggar. Jag lämnar den frågan nu. Tar upp den i en senare bloggpost.

Jag har delvis vuxit upp i en kristen sekt, så jag vågar nog påstå att det är en av de frågor jag kan allra bäst. Någon kanske undrar var och hur. Jag var medlem som barn och yngre tonåring i Maranataförsamlingen i Stockholm. Det var från en början en mycket kreativ och livfull pingstliknande församling som utvecklades till en sekt, inte minst genom en mycket sekteristisk hållning och avståndstagande till andra kristna. Man utvecklade också en anarkism som var extrem, tog lagen i egna händer. Men levde i många avseenden en mycket radikal kristen livsstil, där kommunitetsliv nästan var ett villkor för församlingsmedlemskap. Sekter kännetecknas ju av att de gör en del bra saker, och blir extrema på vissa saker.

Med den bakgrunden är jag allergisk mot sektendenser, och luktar på långa vägar när kristna grupper utvecklas i sektriktning.

Enligt min mening kännetecknas en sekt av två särdrag, som skiljer den från vanliga kyrkor. Läromässigt och undervisningsmässigt rör man sig åt det extrema hållet, och har en förkärlek till att glida utanför kristna kyrkans tidlösa doktriner som finns sammanfattat i Nya testamentet och i de klassiska trosbekännelserna. Sekten kan ha en hög nivå av Bibeltro, som t.ex. Jehovas vittnen, men glider in i extrema bibeltolkningar som har en dåligt stöd både i sund exegetik och i kyrkans bredare historia. Mormonkyrkan har utvecklat en lära som på grundläggande punkter strider mot Nya Testamentet och kristna kyrkans samlade historia.

Ett annat särdrag hos sekten är att man är exklusiv. Man har en dömande attityd till andra kristna. Den egna sekten ses som bärare av en unik uppenbarelse, eller en unik förståelse av kristen tro, eller en unik insikt i Bibeln – som alla andra saknar. Den egenskapen kännetecknar också Jehovas vittnen och t.ex. mormonkyrkan. Det kännetecknade också Maranata, liksom Knutbyförsamlingen.

Trots allt högt i tak och teologisk relativisering som vi har upplevt i den svenska kristenheten senaste 25 åren, så har det gjorts många försök att utnämna olika kristna grupper för sekter. När det gäller Knutbyförsamlingen har det nästan varit konsensus om att utnämna dem till sekt, och många har stått för den bedömningen. Stora delar av svensk kristenhet dömde ut Livets ord som sekt under åttio- och nittiotalet som sekt, enligt min mening på mycket godtyckliga grunder. Ärkebiskop Hammar som har varit en spjutspets för en högt i tak och tolerant kyrka, han hade stora problem med att vara konsekvent, han räknade inte in Livets ord innanför gränsen för kristen kyrka. Hammar drog gränser även om han var vidsynt i vissa frågor.

Det har varit en konsensus i svensk kristenhet att inte räkna in Jehovas vittnen och Mormonkyrkan i den kristna gemenskapen, dessa grupper har inte heller önskat detta, eftersom man ser alla andra kyrkor som avfälliga. Vid ett av Sveriges kristna råds årsmöten häromåret ställde jag på skoj frågan om inte Jehovas vittnen skulle få inbjudas att vara med i SKR, jag ställde frågan retoriskt för att testa gränsdragningsdiskussionen. Svariet kom direkt och solklart, Jehovas vittnen ställer inte upp på den apostoliska trosbekännelsen, och kan därför inte räknas in i den kristna gemenskapen.

Fyrkedebatten har ju visat klart och tydligt att Jonas Lundström inte ställer upp på den apostoliska trosbekännelsen, så enligt min mening skulle inte han och hans kommunitet kunna bli medlemmar i Sveriges Kristna Råd, och därmed klassas man som något utanför kristna gemenskapen.

Svenska kyrkan har en berömd sektexpert och sektforskare som heter Karl-Erik Nylund, han har skrivit en handbok i ämnet som fungerar som standardsverk inte minst inom Svenska Kyrkan. Han definierar bl.a. sekter som kristna grupper som finns utanför de etablerade kyrkorna. I första upplagan av boken använde han ett mycket vitt sektbegrepp, förutom Livets ord och Vineyard räknade han in även bl.a. tre EFK-församlingar som sekter, bl.a. den församling som jag har varit med om att grunda och bygga upp. Vi tog dock debatten med Nylund om detta, och vi fanns inte med i bokens andra upplaga, om jag minns rätt. Men Nylund gjorde bedömningar och utsåg åtskilliga kristna grupperingar i Sverige som sekter, utifrån vissa kriterier, kriterier som enligt min mening var för strikta i vissa fall.

Så det jag försöker säga är att det inte är unikt att någon kallar något för sekt. Min bedömning utifrån det jag har läst av Jonas Lundström både i denna debatt och i tidigare bloggdebatter så uppfyller han sektvillkoret enligt båda punkterna ovan. Det handlar inte bara om en avvikande teologi, utan han ställer sig utanför det som definieras som grunder för kristen tro. Och han uppfyller också kriteriet att ta avstånd från andra kristna. Citatet om att han tycker att 99 procent av oss kristna har fel, kan jag lätt belägga med andra saker han har sagt i andra debatter. Han agerar ju här helt konsekvent genom att ställa sig utanför alla organiserade kristna gemenskaper. Jag tycker att han konsekvent har uppvisat en attityd om att kristna i allmänhet har fel, och att han själv företräder en unik insikt om hur man ska leva som kristen. Jag har dessutom fått ett antal mail senaste veckan från ett antal ledande EFK:are som kan situationen i Örebro mycket bättre än jag kan och som helt bekräftar denna bild av Jonas Lundström.

När detta är sagt så betvivlar jag inte Jonas Lundströms engagemang och vilja att göra det goda.

Jag tycker nog att jag har lika stor rätt som KG Hammar och Karl-Erik Nylund att bedöma om något är en sekt.

Men jag har ett förslag till kompromiss. De bloggläsare som tycker att jag är helt knäpp som utnämner Jonas Lundström till sektledare. Jag är beredd att diskutera frågan med Svenska Kyrkans sektexpert Karl-Erik Nylund och höra vad han tycker. Tycker han att jag har helt fel i bedömningen, är jag beredd att ompröva slutsatsen. Jag har haft kontakt med Nylund tidigare och känner honom litegrann.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Bibeltroende

  Jag tänker så här: Har man gått 4 år på pastorsutbildning så bör man ha inhämtat kunskap så att man inte behöver ta upp än den ena frågan efter den andra och problematisera. Det visar att man besmitttas med teologiskt ifrågasättande i den litteratur man studerat. Jag sörjer över att detta kommit in på Örebro Misisonskola och nu ser vi resultatet av detta på de yngre pastorernas frågeställningar. Jag vill inte därmed anklaga dessa unga pastorer utan de är snarare ”offer” för den undervsing som man fått. Hoppas att de kan rensa sig från den liberala teologin, då kan Gud använda dem på ett mäktigt sätt. Vi behöver sådan pastorer!

 • kjell

  Läs här under en längre tid, så förstår du vad wildwest står för Angående wikström gå tillbaka till den 22/2 så ser du klart vad han står för.

 • Andreas Bernberg

  Jag tänker att anledningen till att du inte får eller fick de tydliga avståndstaganden du önskade är att många, inklusive jag själv, tycker att den ursprungliga debatten inte handlade om just Lundströms teologi.

 • wildwest

  Agree. Människan har dock en förmåga att tycka att vägen är alldeles för jämn så man måste uppsöka diken med jämna mellanrum. Knäppt.

 • wildwest

  Felvänt bäste Thomas. Ett Kristuslikt sinnelag går inte att få utan renlärighet. Då är det inte kristuslikt. Med renlärighet = trosbekännelsens grunder. Annat går att diskutera.

  Man kan heller inte skilja på någons ord och den som sagt dem. Du kan ju testa irl. Säg till grannen att han är en idiot. När han blir ilsk så säger du att det bara var bokstäver som ramlade ur din mun, dom hänger inte ihop med dej som person. Jag tror du får en rak höger trots förklaringen.

 • wildwest

  Jag håller inte alls med!

  Det är inget personangrepp att säja att någon är heretiker som har skrivit offentlig som heretiker, uttryckt heretiska åsikter och lyfter fram dessa som efterföljansvärda. Du försöker skilja någons ord från den person som sagt dem.

  Det är i detta fall i högsta grad vederhäftigt att kalla Jonas för heretiker och villolärare. Visst är det starka ord men ibland finns situationer där de kommer till användning. Vad är det annars när man inte tror på trosbekännelsens grunder? Det är ju själva definitionen för kristendom.

  När andra debattörer mumlar med och är otydliga är det minsta man kan begära att de säger: nej, vi tror inte som Jonas gör och inte ger sken av att en villolärare har något viktigt att säja för den nuvarande kristna verksamheten. Det är som att be en räv vakta hönsen.

  Sen kan jag hålla med om att debatten tar alla möjliga spår. Det är dock charmen med bloggar. Tonläget är inte så värst högt om man jämför med andra kulturer eller för den delen med andra bloggar i Sverige.

 • Herr_Gusstafson

  Såg du inte vad jag skrev?

  Nu är detta ingen anklagelse utan mer en förklaring till varför många, tydligen, ser att du har ”vänstersympatier”, jag kanske mer skulle uttrycka det som om du är mer liberalteologiskt lagd.

  Dvs JAG anser inte nödvängtivis att han har ”vänstersympatier”…

 • Herr_Gusstafson

  Tack för rådet!

 • wildwest

  Jag har kärlek till mina trossyskon! Men alla här är inte trossyskon! Det borde väl en pastor som Du veta. Den som inte är för mej är mot mej säger Jesus. Kan man inte ställa upp på trosbekännelsen, den klassiska kristna tron, då är man mot Jesus och då är man inte mitt trossyskon. Det är min medmänniska, men inget annat.

  För strikt kristna sammanhang måste man dra en gräns så inte någon raserar hela huset. I det sekulärt demokratiska samhälle vi lever i får man tycka vilka galenskaper som helst. Det är upp till oss att övebevisa dessa om sin villfarelse och leda dem till Jesus. Men inte inkludera rubbet som trossyskon eller människor som jag bara ska stryka medhårs.

  Jag föreslår att Du läser Mikael Karlendals inlägg på sin blogg om villoläror, om hur Jesus och Paulus behandlade dessa och vilka ord dessa använde. Vi är ljusår från den debattnivån om Du så vill. Stefan har en länk till den i ett senare inlägg.

 • Anonym

  Eftersom mina grannar känner mig så skulle de i så fall tolka det som ett mycket ironiskt skämt. Men jag kan inte förstå varför jag skulle kalla min granne för idiot.
  Jag tror inte att man ska sätta Kristuslikhet och renlärighet emot varandra. Jag sa att ”frukten” handlar ”främst” om sinnelag (dvs karaktär) och inte om renlärighet (rätt kunskap), därmed inte sagt att inte det inte finns någon sanning.
  Men när tonvikten läggs på rätt lära blir det inte alltid Kristuslikt – se på kyrkans historia (eller delvis i den här debatten…). Jag tänker ex. på den lutherska ortodoxin som cementerade det levande budskap som Luther ”upptäckte” och proklamerade. Istället för att möta människor på ett nådefullt sätt så bedömdes man utifrån vilka dogmer man skrev under på.
  mvh, Thomas

 • Anonym

  Nä, just det, du för bara vidare lite diffusa anklagelser. Snyggt!
  Vi kan väl slopa de där ”namnskyltarna” vi så gärna sätter på varann. Det hjälper liksom ingen.

  mvh, Thomas

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Varför måste man låta som en tvivlare bara för att man samtalar om sin tro?

 • Bibeltrogen

  Jag hoppas att jag missförstår dig – du menar vål inte att du stämmer in i titelns budskap: ”Jag har inte sanningen, jag söker den”. Den kristne som inte kan säga att han har sanningen, han är ju fortfarande en som inte vet om han kommit rätt. Hoppas jag missuppfattade dig.

 • Tom

  Nej

 • Tom

  Blir alltid lite misstänkt mot mönniskor som inte förstår sig på humor. Det är en klar svaghet hos mig.

 • Tom

  Jo det är faktiskt bättre, Villolärare och heretiker bekriver ju vad det gäller. Kan inte förstå på vilket sätt sektledare gör det i det här fallet.

 • Bengt Wikstrom

  Min kommentar är möjligen ”dåliga nyheter”, definitivt inte ”goda nyheter”, ett evangelium.

  Att man delar med sig av sitt överflöd måste inte betyda att man slutar som utblottad.
  Vad Jesus lyfter fram är hjärtats integritet och oberoende. Guds rike ska vara oberoende världen.

  Det är inte konstigare än att Sverige som nation är suverän och oberoende andra nationer.
  I Sverige är det fortfarande saligare att giva än att taga: vi delar gemensamt sjukvård, skola, omsorg, försvar, rättsväsen, polis och brandkår.

  Vill du ändra på den ordningen?

 • Bengt Wikstrom

  Jag tror att Jesus och jag delar samma anspråk på att sant ska vara sant.

 • Anonym

  Suck!

 • Andreas Bernberg

  Utan att säga att ÖMS är en felfri utbildning så tycker jag inte att dina påståenden stämmer.

  Dels är studiet av Bibeln fortfarande i centrum, vilket flera kurser om bibelböcker och kurser i nytestamentlig grekiska är ett tydligt exempel på.

  Sen får man skilja mellan att ifrågasätta i bemärkelsen att man inte tror på en sak och ifrågasätta i bemärkelsen diskutera varför och hur man lever ut en viss övertygelse. Jag hör ingen på ÖMS som ifrågasätter t.ex. den kristna trosbekännelsen, men däremot kan vi ha goda samtal vad denna bekännelse innebär och hur vi ska förstå den och hur vi efterlever den.

  Om du kom och besökte missionsskolan skulle du inse att det bland eleverna finns en stor längtan och vilja att se växande församlingar, att människor ska komma till tro och att se guds rike utbredas.

  Som sagt, pastorsutbildningen på ÖMS är inte perfekt eller felfri, men jag har inte mött någon som ser sig som ett offer för undervisningen.

 • Andreas Bernberg

  Precis som du skriver, varken jag eller de flesta andra tycker att betvivlar att Jesu uppståndelse är en grundbult i kristen tro.

  Har lite svårt att se vilka eller vem det är du argumenterar emot?

  Sen tycker jag att det finns större frågor än overhead eller inte som inte är svartvita, men det är en annan diskussion.

  allt gott

 • Bengt Wikstrom

  Om jag följer dig ”wildwest”, var hamnar vi då?

 • Bengt Wikstrom

  Min Gud är den han är.
  Och han använder sig inte av alias…

  Och det folk jag beundrar mest är det judiska folket.

 • http://www.christianmolk.se Christian Mölk

  Bibeltrogen,

  Jag går på ÖMS och jag känner inte riktigt igen din bild av skolan. ÖMS lär inte ut liberal teologi. Har du någon erfarenhet av detta eller bygger du detta på hörsägen?

  ÖMS är bra på att ge elever redskap till att själva studera Bibeln. Har man från början en liberalteologisk hållning så förstärks detta givetvis om man lär sig studera Bibeln. Men har man en ”Bibeltrogen” (lånar ditt utomordenligt fina namn) hållning så förstärks den hållningen vilket förhoppningsvis leder till ”pastorer som Gud kan använda på ett mäktigt sätt”. :)

 • Bibeltrogen

  Svar till Mölk och Bernberg: Jag tror säkert ni är härliga ungdomar, fina kristna, och ärliga, det är inte det det handlar om. Jag har bara omsorg om er så att ni inte påverkas fel. Även om ni inte vill se att det finns liberal teologi på ÖMS, så finns det en glidning åt det hållet på ett försåtliga sätt. Jag tar ett exempel från Tellbes bok Lammet & odjuret: han skriver på sidan 44-45: ”Denna mer eller mindre systematiska användning av siffror för att förmedla budskap tyder snarare på en mycket skicklig författare (eller redaktör) som med siffrors hjälp kodar sitt budskap. Intressant att notera är att den här talsymboliken sällan används i beskrivningen av Satan,odjuret och de demoniska makterna. Här undviker man, till exempel, konsekvent sjutalet och fyrtalet. Ändå kan författaren inte dristar sig att leka med siffror… osv. Här ser man hur Tellbe tillskriver författaren (eller redaktör) vad man kan läsa i Upp. Detta strider emot vad boken inledning som förklarar att detta är en uppenbarelse från Gud … Det är han som är författaren, inte någon annan eller redaktör.
  Det är Johannes som skriver ner vad han såg och hörde. Tellbe förmänskligar budskapet genom att påstå att författaren kodar sitt budskap. Detta är att göra våld på Uppnenbarelsen, anser jag, och att förmänskliga det. Så kan alltså den liberala teologin ta sitt uttryck, just att förmänskliga Guds ord. Inget ont i övrigt om Tellbe, han är säkert bara påverkad genom sina studier där han måste ha läst liberal teologi för att uppnå sin examen. Jag ifrågasätter inte han är kristen, vill jag framhålla utan påverkad och genom vad han skriver påverkar han i sin tur er studenter. Var på er vakt. En annan, sak en högt uppsatt person på skolan skrev en recension om boken Evolutionens Gud i Dagen, Han rekommenderar denna bok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ni får gärna tala med Tellbe om detta, det är illa – hans påstående, som man inte kan belägga vara sanna.
  Jag vill tillönska Er Guds ledning och välsignelse till att göra ER kallelse och utkorelse fast!

 • O.P

  Vi är många som ser resultaten i församlingarna, pastorer som försöker skapa något efter eget huvud, och det är omöjligt att få enighet i en församling, och sparka ut dessa villolärare. Det behövs mer kunskap, jag efterlyser en ny bibeltrogen generation som tar över och rättar till det som gått fel. Åk runt i församlingarna, möjligen (anonymt) och lyssna, så får ni se hur bibeltrogna nuvarande ledare är, men det går inte att klara av på ett besök, i den församling som jag växt upp i är det inte ens tillåtet att sjunga om vägen och målet. Men du stannar väl hellre i Örebro och dricker kaffe med Andreas

 • Bibeltrogen

  Svar till Mölk och Bernberg: Jag tror säkert ni är härliga ungdomar, fina kristna, och ärliga, det är inte det det handlar om. Jag har bara omsorg om er så att ni inte påverkas fel. Även om ni inte vill se att det finns liberal teologi på ÖMS, så finns det en glidning åt det hållet på ett försåtliga sätt. Jag tar ett exempel från Tellbes bok Lammet & odjuret: han skriver på sidan 44-45: ”Denna mer eller mindre systematiska användning av siffror för att förmedla budskap tyder snarare på en mycket skicklig författare (eller redaktör) som med siffrors hjälp kodar sitt budskap. Intressant att notera är att den här talsymboliken sällan används i beskrivningen av Satan,odjuret och de demoniska makterna. Här undviker man, till exempel, konsekvent sjutalet och fyrtalet. Ändå kan författaren inte dristar sig att leka med siffror… osv. Här ser man hur Tellbe tillskriver författaren (eller redaktör) vad man kan läsa i Upp. Detta strider emot vad boken inledning som förklarar att detta är en uppenbarelse från Gud … Det är han som är författaren, inte någon annan eller redaktör.
  Det är Johannes som skriver ner vad han såg och hörde. Tellbe förmänskligar budskapet genom att påstå att författaren kodar sitt budskap. Detta är att göra våld på Uppnenbarelsen, anser jag, och att förmänskliga det. Så kan alltså den liberala teologin ta sitt uttryck, just att förmänskliga Guds ord. Inget ont i övrigt om Tellbe, han är säkert bara påverkad genom sina studier där han måste ha läst liberal teologi för att uppnå sin examen. Jag ifrågasätter inte han är kristen, vill jag framhålla utan påverkad och genom vad han skriver påverkar han i sin tur er studenter. Var på er vakt. En annan, sak en högt uppsatt person på skolan skrev en recension om boken Evolutionens Gud i Dagen, Han rekommenderar denna bok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ni får gärna tala med Tellbe om detta, det är illa – hans påstående, som man inte kan belägga vara sanna.
  Jag vill tillönska Er Guds ledning och välsignelse till att göra ER kallelse och utkorelse fast!

 • Läsare

  Det är så här Satan jobbar, tyvärr

 • Gäst

  VEM ”låter som en tvivlare bara för att man samtalar om sin tro”?? Och vem påstår det?

 • Anonym

  Jag vet inte vad du hoppas på, men jag tänker att om man tror att man är färdig/framme/äger sanningen så slutar man att vara på väg. Och jag tror att rörelse är avgörande när det handlar om att ”följa Jesus”.
  Det finns texter i NT som talar om att vi ex. ser allt som i en spegelbild, att vi lever i tro och inte i åskådning, att vi ska arbeta på vår frälsning m.fl. Att aldrig sluta söka mer klarhet, bli mer nådefull osv.
  Jag skulle därför inte säga att jag ”har sanningen”. Jag försöker lära känna Honom som ÄR sanningen – och enda sättet är att följa Honom och vara i rörelse. Och Han utmanar hela tiden mina försök att ”stänga in” tron i ett intellektuellt försanthållande. Kunskapen blåser upp men kärleken bygger upp.
  Men återigen – det är inte antingen eller, men det är viktigt vad som kommer först och främst.
  Jag vet inte om det var ett svar på din fråga men…

 • Bibeltrogen

  Jo, vad jag menar är man kristen och har funnit Honom som säger att Han är sannignen så, kan man säga att man har sanningen. Sedan är det en annan sak att man alltid måste söka att få mer förstålse av Guds ordets djupheter. Hoppas att vi är överns om vad jag skrivit.
  Mvh

 • Sofia

  Om du verkligen tycker så, så borde du kanske läsa mer av den där boken än titeln.

 • S-E Sköld

  JESUS rekommenderade ju inte det tilvägagångssättet; Han sa ju bara ”vaka och bed, anden är villigt men köttet är svagt”, det fick Han ju också se besannat i Getsemane. Men f.ö. står det ju skrivet: ”Hur skulle jag kunna lära dig bedja, om inte genom nöd och genom allt som prövat din kraft”.

 • Andreas Bernberg

  Bibeltrogen//

  Jag tror du menar väl, men jag inser att vi har lite olika syn på saker och ting.

  – Dels så har vi frågan om Bibelsyn. Det är skillnad på Bibeln och koranen. Enligt Islam (om jag förstått det rätt) har koranen gudomligt ursprung och Mohammed har typ skrivit av den. Det är inte så jag ser på Bibeln. Bibeln är Guds ord, men det är förmedlat genom människors ord och dessa människor skriver i en specifik historisk och social situation. Det är det som både är det intressanta och kluriga! När det kommer till Uppenbarelseboken så betvivlar jag inte att författaren haft en uppenbarelse från Gud, men han beskriver denna uppenbarelse med sina egna ord och jag ser inte att användandet av siffror för att koda budskapet motsätter detta.

  Jag tror att det är viktigt att hålla ihop detta och har svårt att kalla det för liberalteologi.

  Vad gäller boken Evolutionens Gud så har jag inte själv läst boken, men vad jag förstått handlar det inte om att förminska kristen tro, utan snarare att visa att det går att vara kristen utan att förkasta naturvetenskapens antaganden om evolutionen.

  Som kristna behöver vi aldrig vara rädda för naturvetenskapen, eftersom vi tror på en Gud som är sanning. Detsamma gäller Bibelforskning.
  Allt gott

 • Bibeltrogen

  Tack för ditt svar. Ja, dessvärre så är det just bibelsyn som det handlar om och det gör mig bekymrad att man på ÖMS blandar Guds ord med mönniskors. Hur skall man då veta vad som är Guds tilltal i Upp och vad som är Johannes tankar. Vaför skulle han koda budskapet om det är från Gud behöver han varken lägga till eller dra ifrån, vilket Gud varnar för i Upp. 22:18-19. Läs. Denna Guds varning överträder i så fall Johannes själv!
  Att Johannes kodade budskapet är moderna teologers fantasier, köp aldrig dessa. Du skall inte ha respekt för teologisk titlar, – du skall ha respekt för Guds ord. Om Du tro på Guds ord och protestera mot dylika angrepp på den gudomliga uppenbarelse- så tror jag Gud vill använda Dig! Jag önska det av hela mitt hjärta. Det som människor skrivit ner är Guds ord, inte innehåller Guds ord som de moderna teologerna påstår. De som skrev ner det av ledda av den Helige Ande och det var Guds orde de förmedlade. Läs 2 Petr. 1:21.
  Här är några exempel på vad jag menar är avsteg från klassisk bibelsyn som nu börjat annamats på ÖMS. Du är så omgiven av detta och kommer under dina år på skolan att påverkas av detta om Du inte ber om Guds beskydd och att Du säger ifrån. Gud vill använda Dig som en profetröst för att hjälpa andra elver till att få insikt i från detta avsteg från vad ÖMS tidigare varit. Ömskar dig också allt gott!

 • PeJ

  Är du pastor, elev och/eller lärare?

 • PeJ

  Vilken roll har du på ÖMS?

 • Herr_Gusstafson

  Rätt uppenbart….

 • Herr_Gusstafson

  Gillar ditt kaxiga överlägsna still…. Mer sånt tack!

 • Herr_Gusstafson

  Sen är humor olika för alla människor.. eller? Det kanske bara är din sorts humor som gäller?

  Då förstår jag att du är med i en sekt med sektledaren Jonas lundström…

 • Roger Gustavsson

  Andreas Bernberg har tidigare presenterat sig som student på ÖMS.

 • Hans

  Jag fattar inte riktigt allt i denna Swärds konflikt med Jonas Lundström. Men varför dra in Maranata i den på det här viset? Det finns frågor som kanske skulle ha kunnat behandlas på ett bättre vis.
  Minns med tacksamhet kollektivet i Järfälla på den tiden. Bröderna Stefan, Anders, Roine och Georg som var de första som välkomnade mig till en boende och vardagsgemenskap i Kristus i Stockholm. 1975 -76. Ett viktigt år för mig.
  Heliga minnen.

  Tack!

 • O.P

  Han låter (skriver) som en 25åring då är han kanske elev.

 • PeJ

  Hur ser du på rekomendationen i NT om att före det att någon utses till församlingsföreståndare så skall han/hon visat prov på en hel del praktiska moment och ansvarsuppgifter i det verkliga livet som också förutsätter ett längre antal års yrkesliverfarenhet med vad det kan ge i tolknigen av Ordet och kanske till och med lite annan syn på teologins tilämpning än att stänag in sig bakom en på nytt upphängd förlåt och skydda diverse företeelser som inte skyddas i samhället i övrigt.

 • PeJ

  Tack.

 • Andreas Bernberg

  O.P och PeJ//

  Eftersom det var jag som fick frågan så tänker jag att jag kan svara på den själv.
  Jag är elev.

  Vad jag låter eller skriver som tyckerj ag känns ganska oviktigt, eller?

 • Andreas Bernberg

  PeJ//

  Du får ursäkta mig, men jag förstår inte riktigt vart du vill komma?? Du får gärna förtydliga dig?!

  Jag förstår inte riktigt vart du vill komma? Det är självklart så att man med ökad livserfarenhet blir en bättre ledare. Det är inget jag förnekar eller argumenterar emot.

  Är det något särskilt av det jag skrivit som du vänder dig särskilt emot?

  Inget illa menat, men jag förstår faktiskt inte riktigt vad du menar med att stänga in sig bakom en förlåt? Vad är det för företeelser som jag skyddar som inte skyddas i samhället i övrigt? Jag är ledsen, men jag förstår inte alls vad du menar?! Kan du förtydliga dig är du snäll?

  Är det kritik riktad mot mig eller mot ett sammanhang i stort? Om det är mot mig så föreslår jag att vi kan fortsätta samtalet i något annat forum, eftersom vi vad jag vet, inte känner varandra. Blir väldigt konstigt annars.

  Allt gott

 • Andreas Bernberg

  Bibeltrogen//

  Hur läser du själv Paulus uppmaningar angående offerkött?

  Jag tror inte vi kommer att komma fram till något i den här diskussionen.

  Om du vill fortsätta samtalet kanske vi kan göra det i något annat forum?

  allt gott

 • wildwest

  Jag tror egentligen vi menar samma sak. Det finns en botten på hela kristendomen, den absoluta sanningen om att Jesus är enda vägen till Gud och därmed till himlen, den enda som kan förlåta mina synder.

  Den renlärigheten måste man ha för att kalla sej troende kristen. Har man inte den så är man på väg att bli kristen (får man hoppas), är en sökare, eller vill inte bli kristen.

  I denna debatt, som spretat åt många håll, så är den del som handlar om att Jonas Lundström avsagt sej tron på kristendomens grundsanningar, inte en renlärighet som vi slår i huvet på varann för att vinna debatter, utan den fullständigt nödvändiga renlärighet som låter oss få ta del av Jesus som frälsare. Den är inte förhandlingsbar!

  Ska jag diskutera renlärighet grundsanningarna förutan, ja, då är jag inte på kristen mark längre.

 • wildwest

  Förstår inte vad Du menar, men om Du följer mina råd att acceptera Jesus som enda vägen till Gud, som den ende som kan rädda oss från våra synder och ge oss evigt liv, då hamnar Du rätt. I alla andra fall hamnar Du fel!