Hur kan man bedöma om något är en sekt?

Jag har ju hamnat i ett nytt blåsväder efter det att jag utnämnt Jonas Lundström till sektledare. Det är ju kul, för jag har inte varit i blåsväder på flera dar, och det började bli förskräckligt lugnt. Har snabbt läst igenom alla kommentarer. Det finns ju en hel del personkritik mot mig, om hur och varför jag bloggar. Jag lämnar den frågan nu. Tar upp den i en senare bloggpost.

Jag har delvis vuxit upp i en kristen sekt, så jag vågar nog påstå att det är en av de frågor jag kan allra bäst. Någon kanske undrar var och hur. Jag var medlem som barn och yngre tonåring i Maranataförsamlingen i Stockholm. Det var från en början en mycket kreativ och livfull pingstliknande församling som utvecklades till en sekt, inte minst genom en mycket sekteristisk hållning och avståndstagande till andra kristna. Man utvecklade också en anarkism som var extrem, tog lagen i egna händer. Men levde i många avseenden en mycket radikal kristen livsstil, där kommunitetsliv nästan var ett villkor för församlingsmedlemskap. Sekter kännetecknas ju av att de gör en del bra saker, och blir extrema på vissa saker.

Med den bakgrunden är jag allergisk mot sektendenser, och luktar på långa vägar när kristna grupper utvecklas i sektriktning.

Enligt min mening kännetecknas en sekt av två särdrag, som skiljer den från vanliga kyrkor. Läromässigt och undervisningsmässigt rör man sig åt det extrema hållet, och har en förkärlek till att glida utanför kristna kyrkans tidlösa doktriner som finns sammanfattat i Nya testamentet och i de klassiska trosbekännelserna. Sekten kan ha en hög nivå av Bibeltro, som t.ex. Jehovas vittnen, men glider in i extrema bibeltolkningar som har en dåligt stöd både i sund exegetik och i kyrkans bredare historia. Mormonkyrkan har utvecklat en lära som på grundläggande punkter strider mot Nya Testamentet och kristna kyrkans samlade historia.

Ett annat särdrag hos sekten är att man är exklusiv. Man har en dömande attityd till andra kristna. Den egna sekten ses som bärare av en unik uppenbarelse, eller en unik förståelse av kristen tro, eller en unik insikt i Bibeln – som alla andra saknar. Den egenskapen kännetecknar också Jehovas vittnen och t.ex. mormonkyrkan. Det kännetecknade också Maranata, liksom Knutbyförsamlingen.

Trots allt högt i tak och teologisk relativisering som vi har upplevt i den svenska kristenheten senaste 25 åren, så har det gjorts många försök att utnämna olika kristna grupper för sekter. När det gäller Knutbyförsamlingen har det nästan varit konsensus om att utnämna dem till sekt, och många har stått för den bedömningen. Stora delar av svensk kristenhet dömde ut Livets ord som sekt under åttio- och nittiotalet som sekt, enligt min mening på mycket godtyckliga grunder. Ärkebiskop Hammar som har varit en spjutspets för en högt i tak och tolerant kyrka, han hade stora problem med att vara konsekvent, han räknade inte in Livets ord innanför gränsen för kristen kyrka. Hammar drog gränser även om han var vidsynt i vissa frågor.

Det har varit en konsensus i svensk kristenhet att inte räkna in Jehovas vittnen och Mormonkyrkan i den kristna gemenskapen, dessa grupper har inte heller önskat detta, eftersom man ser alla andra kyrkor som avfälliga. Vid ett av Sveriges kristna råds årsmöten häromåret ställde jag på skoj frågan om inte Jehovas vittnen skulle få inbjudas att vara med i SKR, jag ställde frågan retoriskt för att testa gränsdragningsdiskussionen. Svariet kom direkt och solklart, Jehovas vittnen ställer inte upp på den apostoliska trosbekännelsen, och kan därför inte räknas in i den kristna gemenskapen.

Fyrkedebatten har ju visat klart och tydligt att Jonas Lundström inte ställer upp på den apostoliska trosbekännelsen, så enligt min mening skulle inte han och hans kommunitet kunna bli medlemmar i Sveriges Kristna Råd, och därmed klassas man som något utanför kristna gemenskapen.

Svenska kyrkan har en berömd sektexpert och sektforskare som heter Karl-Erik Nylund, han har skrivit en handbok i ämnet som fungerar som standardsverk inte minst inom Svenska Kyrkan. Han definierar bl.a. sekter som kristna grupper som finns utanför de etablerade kyrkorna. I första upplagan av boken använde han ett mycket vitt sektbegrepp, förutom Livets ord och Vineyard räknade han in även bl.a. tre EFK-församlingar som sekter, bl.a. den församling som jag har varit med om att grunda och bygga upp. Vi tog dock debatten med Nylund om detta, och vi fanns inte med i bokens andra upplaga, om jag minns rätt. Men Nylund gjorde bedömningar och utsåg åtskilliga kristna grupperingar i Sverige som sekter, utifrån vissa kriterier, kriterier som enligt min mening var för strikta i vissa fall.

Så det jag försöker säga är att det inte är unikt att någon kallar något för sekt. Min bedömning utifrån det jag har läst av Jonas Lundström både i denna debatt och i tidigare bloggdebatter så uppfyller han sektvillkoret enligt båda punkterna ovan. Det handlar inte bara om en avvikande teologi, utan han ställer sig utanför det som definieras som grunder för kristen tro. Och han uppfyller också kriteriet att ta avstånd från andra kristna. Citatet om att han tycker att 99 procent av oss kristna har fel, kan jag lätt belägga med andra saker han har sagt i andra debatter. Han agerar ju här helt konsekvent genom att ställa sig utanför alla organiserade kristna gemenskaper. Jag tycker att han konsekvent har uppvisat en attityd om att kristna i allmänhet har fel, och att han själv företräder en unik insikt om hur man ska leva som kristen. Jag har dessutom fått ett antal mail senaste veckan från ett antal ledande EFK:are som kan situationen i Örebro mycket bättre än jag kan och som helt bekräftar denna bild av Jonas Lundström.

När detta är sagt så betvivlar jag inte Jonas Lundströms engagemang och vilja att göra det goda.

Jag tycker nog att jag har lika stor rätt som KG Hammar och Karl-Erik Nylund att bedöma om något är en sekt.

Men jag har ett förslag till kompromiss. De bloggläsare som tycker att jag är helt knäpp som utnämner Jonas Lundström till sektledare. Jag är beredd att diskutera frågan med Svenska Kyrkans sektexpert Karl-Erik Nylund och höra vad han tycker. Tycker han att jag har helt fel i bedömningen, är jag beredd att ompröva slutsatsen. Jag har haft kontakt med Nylund tidigare och känner honom litegrann.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • PeJ

  Absolut inget emot dig! Tyvärr så har jag kommit i kontakt meden situation där barn farit illa, miljonbelopp försnillats på telesexsamtal, familjemedlemmar utsatts för såväl fysiska som psykiska övergrepp/misshandel. Välutbildade pastorer gömde ett missbruk bakom förlåten tystnadsplikt under åratal av så kallade själavårdssamtal, det var verkligen SJÄLAvård, övriga familjen skulle injte få veta att det på gick ett omfattande bruk av tjänster från prostituerade, nätsexkontakter. Det jag vet med säkerhet är att tekniken att dölja sådant här i församlingens innersta bakom tystnadsplikten, stryka missbruk medhårs, fullständigt ignorera de som drabas i omgivningen är något man lär sig bl.a. på ÖMS. Den sortens teologi som lär att vad var och en i församlingen är vars och ens ensak. Men ni har säkert trevligt, det är säkert gott kaffe och en god kåranda. Jag hoppas inte du också förleds att fortsätta detta bedrägliga som verkligen är själavård, det vårdar själen hos den som borde konfronteras med sitt missbruk.

 • wildwest

  Det var ett uttömmande svar. Beundra det judiska folket kan man göra, men man kan inte följa deras religion. Judar förnekar Jesu gudom och väntar fortfarande på Messias. Det är ingenting som vi kan efterfölja, det vore att backa 2000 år av vår uppenbarelse.

  Kalla mej gärna Stefan Mosesson om mitt alias inte passar. Jag heter inte så heller. Jag har ingen aning om Du heter som Du heter heller även om namnet liknar folkbokföringens normer mer än mitt eget.

 • PeJ

  för att fortsätta:
  Hade det funnit sett grundlägande krav på minst fem års yrkeslivserfarenhet, där ledande position ockå ingått, inom svenskt näringsliv så hade dessa pastorer, utbildningen på exempelvis ÖMS, vetat om att det finns etiska riktlinjer på de flesta företag som förbjuder personalen att surfa på nätetsexsidor eller annars för den delen också, man ser inte med särkilt goda ögon på att de anställda förknippas med tjänster från prostituerade, man hade vetat om att samhället/socialstyrelsen har ett handlingsprogarm mot sexuellt överförbara sjukdomar. Men nu är det inte så, nu gäller själavård, att förklara orsakerna till missbruket och på det sättet legitimera och förstärka det och abslout hålal det inom det innerstas väggar i försmalingen även dolt för den övriga familjen äevn om ekonomin dräneras på 100 000 tals kronor.
  Det är så underligt att det skulle ha agerats direkt och självklart utanför i samhället, men de här teologiskt välutbildade och diskussionsvillga kretsarna inte vågar ta tag i det mest självklara inom de egna väggarna. Tack och lov för att det finns människor som Stefan Swärd med anknytning till det dagliga liv vi lever som vågar se vad brist på församlingsvård i den nya teologins anda leder till.
  Jag åker gärna till ditt pang och dricker kaffe, men jag stannar inte så länge att jag dras med i kulturen att blunda och hålla tyst.

 • Herr_Gusstafson

  JO ;.)

 • Elsa

  Hej Trollet! Och förresten så vet ni väl vad Sofia betyder?!

 • Bibeltrogen

  Jag kanske måste avsluta vårt fina samtal, problemet för er som studerar på ÖMS liggegr i att ni inte kan välja fritt vilken litteratur ni kan studera, för att bli godkända av Högskoleverket, därför kommer den liberalteologiska vinklingen in, läs gärna denna artikel:
  http://www.varldenidag.se/opinion/kommentar/2009/06/08/Behovet-av-fri-teologiutbildning/
  Stå upp mot allt ifrågansättande av Guds ord i vilken förfina och förföriska skepnad den en kommer, Det är egenligen bara en förlängning av Han som talade i Edens lustgård: Skulle Gud ha sagt…
  Gud välsigne Dig!

 • Herr_Gusstafson

  Alltså Arne Imsen… suck…

 • http://www.facebook.com/people/Jakob-Torneke/100001509404759 Jakob Törneke
 • http://www.facebook.com/henkeloov Henrik Lööv

  ”den som inte är emot er, han är för er” Luk 9:50 Viss skilnad skulle jag påstå. Glöm inte att det levt väldigt många kristna innan trosbekännelserna formulerades och att det garanterat lever många kristna idag som inte känner till den klassiska trons teologi. Jag fortsätter att hävda att man inte bör intellektualisera tron så fullständigt.