Hur kan man bedöma om något är en sekt?

Jag har ju hamnat i ett nytt blåsväder efter det att jag utnämnt Jonas Lundström till sektledare. Det är ju kul, för jag har inte varit i blåsväder på flera dar, och det började bli förskräckligt lugnt. Har snabbt läst igenom alla kommentarer. Det finns ju en hel del personkritik mot mig, om hur och varför jag bloggar. Jag lämnar den frågan nu. Tar upp den i en senare bloggpost.

Jag har delvis vuxit upp i en kristen sekt, så jag vågar nog påstå att det är en av de frågor jag kan allra bäst. Någon kanske undrar var och hur. Jag var medlem som barn och yngre tonåring i Maranataförsamlingen i Stockholm. Det var från en början en mycket kreativ och livfull pingstliknande församling som utvecklades till en sekt, inte minst genom en mycket sekteristisk hållning och avståndstagande till andra kristna. Man utvecklade också en anarkism som var extrem, tog lagen i egna händer. Men levde i många avseenden en mycket radikal kristen livsstil, där kommunitetsliv nästan var ett villkor för församlingsmedlemskap. Sekter kännetecknas ju av att de gör en del bra saker, och blir extrema på vissa saker.

Med den bakgrunden är jag allergisk mot sektendenser, och luktar på långa vägar när kristna grupper utvecklas i sektriktning.

Enligt min mening kännetecknas en sekt av två särdrag, som skiljer den från vanliga kyrkor. Läromässigt och undervisningsmässigt rör man sig åt det extrema hållet, och har en förkärlek till att glida utanför kristna kyrkans tidlösa doktriner som finns sammanfattat i Nya testamentet och i de klassiska trosbekännelserna. Sekten kan ha en hög nivå av Bibeltro, som t.ex. Jehovas vittnen, men glider in i extrema bibeltolkningar som har en dåligt stöd både i sund exegetik och i kyrkans bredare historia. Mormonkyrkan har utvecklat en lära som på grundläggande punkter strider mot Nya Testamentet och kristna kyrkans samlade historia.

Ett annat särdrag hos sekten är att man är exklusiv. Man har en dömande attityd till andra kristna. Den egna sekten ses som bärare av en unik uppenbarelse, eller en unik förståelse av kristen tro, eller en unik insikt i Bibeln – som alla andra saknar. Den egenskapen kännetecknar också Jehovas vittnen och t.ex. mormonkyrkan. Det kännetecknade också Maranata, liksom Knutbyförsamlingen.

Trots allt högt i tak och teologisk relativisering som vi har upplevt i den svenska kristenheten senaste 25 åren, så har det gjorts många försök att utnämna olika kristna grupper för sekter. När det gäller Knutbyförsamlingen har det nästan varit konsensus om att utnämna dem till sekt, och många har stått för den bedömningen. Stora delar av svensk kristenhet dömde ut Livets ord som sekt under åttio- och nittiotalet som sekt, enligt min mening på mycket godtyckliga grunder. Ärkebiskop Hammar som har varit en spjutspets för en högt i tak och tolerant kyrka, han hade stora problem med att vara konsekvent, han räknade inte in Livets ord innanför gränsen för kristen kyrka. Hammar drog gränser även om han var vidsynt i vissa frågor.

Det har varit en konsensus i svensk kristenhet att inte räkna in Jehovas vittnen och Mormonkyrkan i den kristna gemenskapen, dessa grupper har inte heller önskat detta, eftersom man ser alla andra kyrkor som avfälliga. Vid ett av Sveriges kristna råds årsmöten häromåret ställde jag på skoj frågan om inte Jehovas vittnen skulle få inbjudas att vara med i SKR, jag ställde frågan retoriskt för att testa gränsdragningsdiskussionen. Svariet kom direkt och solklart, Jehovas vittnen ställer inte upp på den apostoliska trosbekännelsen, och kan därför inte räknas in i den kristna gemenskapen.

Fyrkedebatten har ju visat klart och tydligt att Jonas Lundström inte ställer upp på den apostoliska trosbekännelsen, så enligt min mening skulle inte han och hans kommunitet kunna bli medlemmar i Sveriges Kristna Råd, och därmed klassas man som något utanför kristna gemenskapen.

Svenska kyrkan har en berömd sektexpert och sektforskare som heter Karl-Erik Nylund, han har skrivit en handbok i ämnet som fungerar som standardsverk inte minst inom Svenska Kyrkan. Han definierar bl.a. sekter som kristna grupper som finns utanför de etablerade kyrkorna. I första upplagan av boken använde han ett mycket vitt sektbegrepp, förutom Livets ord och Vineyard räknade han in även bl.a. tre EFK-församlingar som sekter, bl.a. den församling som jag har varit med om att grunda och bygga upp. Vi tog dock debatten med Nylund om detta, och vi fanns inte med i bokens andra upplaga, om jag minns rätt. Men Nylund gjorde bedömningar och utsåg åtskilliga kristna grupperingar i Sverige som sekter, utifrån vissa kriterier, kriterier som enligt min mening var för strikta i vissa fall.

Så det jag försöker säga är att det inte är unikt att någon kallar något för sekt. Min bedömning utifrån det jag har läst av Jonas Lundström både i denna debatt och i tidigare bloggdebatter så uppfyller han sektvillkoret enligt båda punkterna ovan. Det handlar inte bara om en avvikande teologi, utan han ställer sig utanför det som definieras som grunder för kristen tro. Och han uppfyller också kriteriet att ta avstånd från andra kristna. Citatet om att han tycker att 99 procent av oss kristna har fel, kan jag lätt belägga med andra saker han har sagt i andra debatter. Han agerar ju här helt konsekvent genom att ställa sig utanför alla organiserade kristna gemenskaper. Jag tycker att han konsekvent har uppvisat en attityd om att kristna i allmänhet har fel, och att han själv företräder en unik insikt om hur man ska leva som kristen. Jag har dessutom fått ett antal mail senaste veckan från ett antal ledande EFK:are som kan situationen i Örebro mycket bättre än jag kan och som helt bekräftar denna bild av Jonas Lundström.

När detta är sagt så betvivlar jag inte Jonas Lundströms engagemang och vilja att göra det goda.

Jag tycker nog att jag har lika stor rätt som KG Hammar och Karl-Erik Nylund att bedöma om något är en sekt.

Men jag har ett förslag till kompromiss. De bloggläsare som tycker att jag är helt knäpp som utnämner Jonas Lundström till sektledare. Jag är beredd att diskutera frågan med Svenska Kyrkans sektexpert Karl-Erik Nylund och höra vad han tycker. Tycker han att jag har helt fel i bedömningen, är jag beredd att ompröva slutsatsen. Jag har haft kontakt med Nylund tidigare och känner honom litegrann.

 • Sefast Tronde

  Du behöver inte två dina händer genom någon diskussion med en sektexpert. Vad tror du det skulle nyttja till? Debatten har mer än väl klargjort dina motiv, och just dem får du pröva inför den Gud som ser dig.

  Jonas Lundström får likaväl svara för sitt. Och var och en får sin rättvisa dom, var förvissad om detta. Glädjen och friden får de renhjärtade.

  MVH / Sefast Tronde

 • Anonym

  Ja men då är frågan varför vi ens har en debatt överhuvudtaget.
  Jag ser ingen anledning att ha en debatt med ett Jehovas vittne eller en mormon, ändå
  är Lundström ännu mer extrem och längre bort från den kristna tron än dessa.

  Kanske är bäst att be.
  Sådant här brukar ju oftast inte bli så mycket av ändå.

  En riktig Jesus-älskande, karismatisk väckelse är på väg.
  Då ska vi inte låta oss störas av andra saker som vill stjäla vårt fokus.

  Jag är tacksam till dig Stefan, att du är en person som vågar ta debatter.
  Ibland tycker jag att det du skriver blir lite förhastat, men i så fall så är du man nog att ångra,
  ta tillbaka och be om förlåtelse.

  Men som sagt, jag tror att vi behöver se upp med vad som tar vårt fokus.
  Mycket konstigt dyker upp som vill distrahera.
  Gud vill göra något nytt i vårt land, det vet du Stefan.

 • Tomas

  Stefan, om du innan du dömde ut min församling inför hela det frikyrkliga Sverige hade bemödat dig att besöka oss så hade du fått veta att vi inte har någon ledare och aktivt motarbetat sådana tendenser. Du hade oxå förstått att vi har ett öppet samtalsklimat och inte tänker lika i alla frågor. Du hade oxå fått veta att vi inom kort planerar att lägga ner vår kommunitet för att fortsätta sökandet efter Guds rike på andra håll. Du hade dessutom förstått att vi aldrig haft några anspråk på exklusivitet. Jag är extremt besviken på dig Stefan, jag trodde mer om dig än det här och jag hoppas att du finner mer av den kärlek som Kristus lärt oss att leva i enlighet med. Du har sårat mig och många andra med din hårda penna. Du borde skämmas.

 • Ulf Stenlund

  Nationalencyklopedin definierar en sekt så här:
  ”Religiös grupp som markant avviker från ett samhälles religiösa huvudlinjer.”

  Min kommentar: Vi frireligiösa representerar alltså i världens ögon sekter och i denna mening är och vill jag vara sekteristisk. Samtidigt håller jag helt med Stefan att vi som kristna måste hålla rågångarna fria mot både villoläror och religiös manipulation.

  Wikipedia har under sökordet sekt följande försök att definiera sekttyper
  ”Ett vanligt sättet att klassificera sekter är utformat av Bryan Wilson:
  Omvändelsesekten betonar personlig radikal omvändelse och ändrad livsföring, som exempel nämns bland annat Maranata.
  Den revolutionära sekten betonar världens förfall och menar att världens slut är nära. Den som insett detta måste hjälpa andra att inse samma sak.
  Den introverta sekten vänder sig från den avfallna världen för att skydda sig från den. Exempel: Plymouthbröderna.
  Den manipulativa sekten förkastar inte världens värderingar och mål, utan erbjuder alternativa (esoteriska) vägar att nå dessa mål (som hälsa eller framgång). Exempel: Scientologikyrkan.
  Den thaumaturgiska sekten är ointresserad av samhället och koncentrerar sig istället på individen. Man erbjuder ofta helande, underverk och kontakt med döda. Exempel: Spiritism.
  Den reformistiska sekten inriktar sig främst på samhället och verkar för förändring genom att enskilda individer ägnar sig åt att bilda opinion. Sekttypen är ovanlig.
  Den utopiska sekten försöker påverka samhället genom att skapa egna alternativa samhällen som förebilder.
  Karl-Erik Nylund karakteriserar manipulativa och farliga sekter med fyra A.
  Aggression (intern kritik accepteras inte)
  Aversion (mot utomstående)
  Alienation (stänger av samhället utanför)
  Absolut sanning.”

  Min kommentar: Det som fattas i Wilsons klassifisering är om sekten kan betecknas som en grupp byggd på kristen grund eller är icke kristen. Stefans kriterier är utmärkta för detta ändamål.

  En orsak till sektbildning i frikyrkovärlden är, enligt min mening, att någon person/grupp vill komma tillrätta med upplevd ljumhet och att man därvid går i ”egen kraft”.
  Livets Ord är ett exempel på att sekteristiska tendenser kan stävjas genom att ledarna ändrar sin attityd till andra kristna. Maranata är dessvärre ett exempel på en rörelse som från att vara Jesuscentrerad hamnade i allvarliga konstigheter.

 • http://twitter.com/danieljakobsson Daniel Jakobsson

  Hmm.. dåliga kriterier för sekt tycker jag. Att inte hålla med om den kristna trosbekännelsen och att vara exklusiv.

  på de kriterierna är ju många andra religioner (islam, judendom) också sekter, och utifrån deras perspektiv är ju då också den kristna kyrkan en sekt (om än ganska stor), enligt samma kriterier.
  Jag tycker snarare att sektkriterierna handlar om att forma slutna grupper, en stark auktoritetstro och hierarki och ”dålig frukt” (på frukten känner du trädet).

  Jag tror att Stefan håller med om dessa kriterier och om han med dessa kriterier står fast vid Jonas som sektledare visar det bara att han inte fattat nått av vad Jonas står för och att han och Jonas kanske skulle må bra av att sitta ner och samtala om saker och ting istället för att kasta anklagelser på felaktiga grunder i bloggosfären (swärd) och uppta dyrbar tid från kristna över hela sverige till att reda ut de vattenglasstormar som uppstår i kölvattnet.

 • Tom

  Det blev ju inte bättre av det här Stefan. Gör man ett misstag är det ju bättre att erkänna det än att försöka gömma bort dig. Tycker inte att du på något sätt ”bevisat” att Jonas
  Lundström är en sektledare. Varför inte i det fallet nöja sig med att diskutera
  de teologiska sakfrågorna istället för att med härskarteknik försöka
  slå ner någon.

 • Pelle

  Stefan – Var leder det att benämna Jonas som sektledare? Som du själv konstaterar så läser och samtalar många EFK pastorer Jonas blogg. Ditt uttalande gör att samtalet antingen hårdnar eller upphör. Är det, det du vill?

 • Olov

  Om du är Tomas Lundström, bror till Jonas och även en del av ledningsgruppen för Frizon så väcks ju istället frågan om din egen inställning till historisk kristen tro, som EFK omfattar. Varför har du ett ledaruppdrag där? Att såra människor är vidare inte ett kriterium för att underkännas som kristen ledare, det sker lite nu och då när människor är hårdnackade och viker av från kyrkans tro och liv. Tror du inte att Fariséerna blev ”sårade” av Jesu ”dömande attityd”? Oavsett vilket gjorde Jesus rätt när han avslöjade deras skrymteri och religösa fanatism.

 • Sektbegreppet i bibeln är inte detsamma som det sektbegrepp som de historiska kyrkorna skapat genom de oerhört aggressiva kristologiska striderna. En sekt (hebr. kat) under det andra templets tid var en erkänd gren av judendomen. Därför finns det inget av kritik i det som de judar sa till Paulus när han sökte upp dem i synagogan:

  ”De svarade honom: ”Vi har inte fått något brev om dig från Judeen, och inte heller har någon av de bröder som kommit hit meddelat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra vad du tänker. Ty den här sekten blir motsagd överallt, det vet vi.”” Apg 28:21-22

  Det som du idag tycker är den absoluta sanningen, började som en sekt som var ”motsagd överallt”. I miljoner katolikers ögon är EFK också en avfällig sekt.

  Gud har alltid arbetat med ”sekter”. Jag försvarar inte avvikelser från bibelns lära, men även de mest högljudda sektvarnarnarna har sina vita fläckar. Det utmärkande för vita fläckar är att se bara kan ses av utomstående. :)

  Tack Gud för alla bra sekter i historien och idag!

 • http://twitter.com/StenbergJA Johan Stenberg

  Tråkigt att se hur ’relativismens tyranni’ breder ut sig i frikyrkovärlden och inte minst här bland kommentarerna. Stå på dig Stefan!

 • Anonym

  Vem är du Olof? Vilken stad bor du i? Vilken församling tillhör du? Var jobbar du? Vad tycker du om jungfrufödseln? Vad har du för ledaruppdrag i din församling? Inom EFK? Vad har du för skostorlek? Din favoritmaträtt? Din favoritfilm?

  Häxjakten fortsätter…eller så släpper vi den.

 • Christian

  Världen största sekt med en på de flesta punkter från evangelium väsentligt avvikande lära är romerskt katolska kyrkan. De lär t o m att man inte kan bli frälst om man inte tillhör den:
  Extra ecclesiam nulla salus (utanför påvekyrkan ingen frälsning). Även om de nuförtiden förnekar att det ska tolkas så är det lätt att visa på motsatsen genom t ex div påvars uttalanden.

  Dessutom förbannar de alla om inte omfattar den romerskt katolska läran, t ex alla vi som med reformatorerna säger att vi rättfördiggöres genom tro allena. I motreformationens Trient fastslogs t ex i 6:e sessionen: CANON XII.-If any one saith, that justifying faith is nothing else but confidence in the divine mercy which remits sins for Christ’s sake; or, that this confidence alone is that whereby we are justified; let him be anathema.

  Där ligger minsann Lundström i lä… :-)

 • Christian

  Påvekyrkan uppvisar f ö ett flertal egenskaper som är kännetecknande för destruktiva sekter som t ex maktmissbruk och blind auktoritetstro vilket inte minst alla dessa sexövergrepp på barn från präster och biskopar som nu avslöjas, trots att sekten har försökt mörklägga det hela. Det är dock inget nytt utan har pågått i hundratals år. Många av påvarnas leverne skulle få andra sektledare att rodna…

 • http://hallstromper.blogspot.com Per Hallstrom

  Stefan Swärds uttalande om Jonas Lundström är – i sak – inte så mycket att bråka om. Om Jonas Lundström ser sig som så exklusiv (”99 procent”) och om han så starkt avviker från klassisk kristendomstolkning, då är benämningen sektledare relevant relaterat till huvudspåret i kristen tro. Men när jag läser vad Swärd skriver och en del av kommentarerna får jag intrycket att de starka reaktionerna har en helt annan förklaring. Stefan Swärd har ”gett sig på” en nära vän/kompis till många inom EFK. Jag antar också att Jonas Lundström är en högst sympatisk person som också i teologiska frågor har skaffat sig en position inom etablerade EFK-kretsar. Och när Stefan Swärd då sätter tummen på själva sakfrågan kan det inte bli annat än en explosion. Swärd säger detsom absolut inte är tillået.

  Det här problemet med konflikt mellan sak och person är ju klassiskt. Under mina studieår i Uppsala diskuterades en gång begreppet objektivitet och seminarieledaren sa ungefär så här: ”Objektivitet är inte ett dugg svårt, bara det inte handlar om min gamla mamma.” I all sin enkelhet tror jag det sammanfattar problemet.

 • PeJ

  ”Dålig frukt”. Frukten där gemenskapen känns god, sättet att förkunna känns gott, ”samtalsklimatet” är ”gott” kort sagt där allt tilltalar själen känns gott behöver nödvändigtvis inte vara från Gud.

 • http://twitter.com/Elofioikos Elof i Oikos

  Stefan: jag är fortfarande kritisk till att du använder ordet sektledare om en person som inte har något ledaruppdrag, som inte har någon sekt runt sig som följer hans läror, att du inte som Tomas ovan påpekar, inte besökt gemenskapen som finns (som jag känner några i och tillräckligt väl för att veta att inte alla tänker som Jonas i).

  Att bedöma om något är en sekt eller liknande är lite vanskligt. Som några påpekar så brukar man i sociologin skilja på sekter och destruktiva sekter, men i vanlig media använder man nästan uteslutande begreppet sekt som det som är destruktivt. Alltså att något är kallas en sekt enligt sociologiska definitioner gör det inte till något destruktivt, där vet jag att om du läser Nylund så tar han upp det där. Vilket av detta menar du passar in på Jonas? och

  det är ingen som sagt att du inte får utnämna nån till en sekt, däremot att du får ha lite kött på benen för att göra det, och då borde du kunna svara på frågan nedan.

  min fråga kvarstår alltså, var finns den sekt som Jonas skulle vara en sektledare för? Är den den gemenskap han är med i som han inte är ledare för eller där det finns en stor bredd i trosuppfattningar? Är det hans vänner som du tidigare börjat namedroppa på bloggen? Eller finns den inte och i så fall, hur kan han då vara en ledare över nått som inte finns?

 • PeJ

  Verkar som det börjar beröra vissa bastioners förhållingssätt ( i vart fall ledare i dessa bastioner) i EFK, Frizon, ÖMS…. kanske time för en ledningsdiskussion?

 • http://larslar.blogg.se/da Lars Larsen

  Stefan Swárd: Du tycker inte att Jonas husgrupp kan vara med i Sveriges Kristna Ràd. Att utesluta de ”olydiga” fràn sin egen juridiska gemenskap ár exakt vad sekter handlar om. Kanske Sveriges Kristna Ràd ár en typisk sekt? Bara fór att man ár mànga, betyder det inte att man ráddas fràn sekterism.

  Jonas har inte uteslutit din fórsamling, Stefan, fràn sin egen juridiska gemenskap. Helt enkelt fór att han, till skillnad fràn dig, inte anvánder maktmedel, och inte sitter pà juridik óverhuvudtaget. Din fórsamling ár sjálvklart válkommen att delta i Jonas eget intima ”Ràd”, hans samtalsmóten pà Brickebacken, som om ni vore en och samma fórsamling. Det enda han har gjort ár att kritisera dig, inte genom hot om uteslutning ur juridiska gemenskaper, utan genom Jesu egen maktlóshet och anti-juridik. Han har kritiserat det ”kristet” juridiska maktapparat som du sitter inne i, och som ár exakt vad sekter handlar om.

  Du stáller allt pà huvudet, Stefan. Màtte du omvánda dig en dag.

 • Andreas Bernberg

  Tycker det ligger mycket i det Elof säger.

  Viktigt att skilja mellan sociologiska sekter och det vi i folkmun kallar sekter. Just därför bör man nog vara ganska försiktig innan man utser någon till sektledare.

  Som sagt. Det var det här med demagogiska begrepp…

  Noterar för övrigt att den här diskussionen börjar urarta i ett drev mot alla som på något sätt är relaterade till Jonas Lundström, vilket är oerhört tråkigt och destruktivt.

 • Bo Westin

  Hur är synen på Jonas i den kommunitet som han är medlem i: att han är en broder i Kristus, att han är en vilsegången själ som behöver återföras till den rätta vägen eller att han är en andlig sökare i största allmänhet? Finns det några speciella krav eller uppställda kriterier man behöver uppfylla för att få vara en del av gemenskapen? År det en kommunitet där den praktiska tilllämpningen av kärleksbudet är i fokus och där det inte är så viktigt vad man tror på för övrigt? Detta undrar jag bl.a. mot bakgrund av hans åsikter om Jesu gudom, treenigheten och jungfrufödelsen.

 • Andreas Bernberg

  PeJ och Olov//

  Någon måtta får det väl ändå vara på konspirationsteorierna??!!

  Visst, förmodligen är det så att hela ÖMS och Frizon är helt infiltrerade av människor vars stora dröm är att göra om hela EFK efter Lundströms teologi.

  Eller också är det inte så. Eller också är det så att Lundströms teologiska hållning är ett klart undantagsfall.
  Det innebär inte att han ska hängas ut som sektledare eller att människor eller för den del ÖMS och frizon, behöver misstänkliggöras.

 • Andreas Bernberg

  Nu räcker det väl ändå?

 • http://twitter.com/danieljakobsson Daniel Jakobsson

  tänkte bara att det kunde passa med ett bbibelord som grund för bedömningen. Men är väl medveten om det vanskliga i att bedöma vad som är god eller dålig frukt

 • Olov

  Konspirationsteorier. Alltså, jonas Lundström har kommit ut som en heretiker, han har till och med samtyckt till den benämningen på sin hållning till klassisk kristen tro (i enlighet med kyrkans ekumeniska trosbekännelser) och den historiska kyrkan. Denne Lundström har samlat en liten grupp omkring sig där de bedriver några slags samtal, och han torgför också år ut och år in sin kristendomskritik på sin blogg. I denna kommunitet ingör också, om jag har förstått saken rätt, hans bror Tomas Lundström. När Jonas blir kritiserad skriver Tomas ett inlägg och menar sig vara djupt sårad över att Jonas heretiska teologi nu har förklarats vara just heresi. Och eftersom denne Tomas sitter i ledningen för Frizon kan man ju börja undra vad han står för? Delar han också dessa klassiska heresier och avsky för den historiska kyran. För om han gör det bör han inte ha något ledaruppdrag inom EFK. Det var det hela, ingen komspiration, enkelt att reda ut.

 • Andreas Bernberg

  Olov//

  Om jag förstår Tomas rätt så är det inte så mycket att Jonas teologi framställs som heretisk, som att hela deras gemenskap hängs ut som en sekt, som han upprörs över.

  Jag tycker det blir väldigt märkligt när man börjar ifrågasätta människors ledaruppdrag utan att veta vad denna person står för.

  Är verkligen detta rätt forum för att ifrågasätta om folks lämplighet till vissa uppgifter?

  Mitt inlägg var addresserat till både dig och PeJ och han drog i sitt inlägg in både frizon och ÖMS, vilket jag tyckte var en aning magstarkt.

 • Tomas

  Jag blir sårad för att Stefan hänger ut min församling på det här sättet, inte för att Jonas anklagas för heresi.

 • Anonym

  Om man har åsikter som är heretiska (kraftigt avvikande från kristen tro) och sprider dessa, även om det så bara är genom bloggar, så utövar man ett inflytande.
  Ur den synvinkeln kan man säga att Jonas är en sektledare.
  Men jag skulle kanske inte använda det ordet, men det är ett problem om Jonas vill sprida sina åsikter i en kristen kontext.
  Jonas är i så fall en villolärare.

  Hursomhelst, det som gör mig mest chockad är att fler reagerar på att Jonas kallas sektledare än att han ger en falsk bild av Jesus.
  Det säger ganska mycket om vart man idag lägger fokus:
  Det viktiga är inte vad som är sanning, det viktiga är hur vi samtalar.
  Inte bra.

 • Anonym

  Lars jag ser att du har ett profetiskt budkskap på din blogg till olika ledare, bland annat J. Lundström:

  ”Write to the two spiritual leaders of the Anabaptist movement, Jonas Lundstróm and Harry Mànsus:

  You have suffered much because of the gospel, and you have experienced persecution for its sake. You have been the only great theologians in North to really understand the ecological aspects of salvation. And you have longed with deep passion for the redemption of Nature. Because of this, we will save you out of the big tribulation that will come upon earth soon. And we will testify about your love for Nature over against Mother Earth, at the Judgment Day. ”

  Intressant

 • Olov

  Ja, men du kan väl bara redogöra för vad din församling har för syn på de aktuella lärorna: Guds treenighet och Kristi Gudom? Om ni förnekar dessa så är ni ju en sekt. Jonas har ju kört rätt hårt med sina heretiska uttalanden på sin blogg och för en utomstående ligger det nära till hands att tro att han utöver åtminstone ett informellt ledarskap i er församling. Kan du förstå att det reser frågor kring er församling och ert engagemang i andra kristna sammanhang? Det här med att bli sårad tycker jag att du ska släppa, det handlar om långt viktigare saker än om du är på bra humör eller inte.

 • Herr_Gusstafson

  Du borde skämmas för att du tar i försvar en villolärare och hädare.

 • Herr_Gusstafson

  Jo han har bevisat det.. rädd för sanningen?

 • Herr_Gusstafson

  Eller mot alla som inte vill ta han i försvar….

 • Herr_Gusstafson

  Jag blir sårad och kränkt för att du inte kan ta saklig kritik…

 • Herr_Gusstafson

  Suck….

 • Jonas S

  Om man som Stefan har tydlig och saklig argumentation som är överbevisande är det då inte manipulation och brist på ödmjukhet att kalla det för ”härskarteknik”? Paulus överbevisade också.
  Om biblisk sanning skulle vara som talesättet ”allt är relativt” då finns inte den Gud som vi lär känna i Bibeln och då kan vi kan hålla på och diskutera i det oändliga från alla möjliga befängda utgångspunkter.
  Är det inte här vår tro och passion blivit besmittad av tidsandan? Att inget får vara sant på riktigt..? För då blir vi ansvariga och tvingas kapitulera ödmjukt inför nådens Gud! Praise!

  För mig är det uppenbart att Stefans personlighet (och gåva till Kristi kropp) i mindre grad
  är själavårdande men i mycket hög grad analytisk med profetisk och teologisk skärpa.
  Det är jag glad för och har respekt för. Det självklara måste få vara självklart även 2011!
  Andliga ledare som känner sig tvugna att i självklara frågor, balansera, själavårda
  och hålla dörren öppen för problematisering, riskerar fastna i människofruktan.
  En sådan ledare utrustar inte de heliga och frigör inte människor till Gudsfruktan och frimodig tjänst.

  Jag hade en anarkist på jobbet för många år sedan och efter några heta debatter insåg
  att han över huvud taget inte var intresserad av konsensus. Det var som att försöka sätta upp tavlorna innan man bestämt var väggen skall sitta. Han blev aldrig nöjd, ändrade infallsvinkel när han blev trängd och ifrågasatte i princip tyngdlagen för att få uppleva kicken i att provocera.
  Jag ber att Jonas Lundström skall få nåd från Gud att bli stilla, att vänta på Honom som ger de ödmjuka nåd och genom nåden urskilja att han inte behöver vara fånge för alltid i sina tankar utan är friköpt genom Jesu blod till att få njuta av Guds kärlek, få vingar som örnen, lita på vinden och låta den föra.

  Guds frid som övergår allt förstånd skall bevara våra hjärtan och tankar i Jesus Kristus.

  Jonas S

 • Bengt Wikstrom

  Är det inte dags att Gud slutar snacka skit om oss människor?
  Då kanske även ni kristna börjar bete som anständigt folk.

  Det är inte alls förvånande att ni ständigt smutskastar varandra – ni lever ju bara som ni lär.
  Bibel gör inget annat än bespottar och kränker oss människor i vår vardag. Inget är gott nog för Gud och alla vi syndare.

  De bibliska berättelserna är ingen bra miljö att växa upp i. Absolut inte.

  För att stoppa skitpratet måste Gud föregå med gott exempel – han kan börja med att tala gott om folk.

 • PeJ

  Vore gott om någon med gåvan att skija mellan andar läste detta och kom fram till att det är från Herren, dessvärre tror jag inte det.

 • PeJ

  Skön läsning!, Kanske har du också erfarenheter av den nya teologin med själavård framför andlig vård?
  Tackar särskilt för:
  ”För mig är det uppenbart att Stefans personlighet (och gåva till Kristi kropp) i mindre grad
  är själavårdande men i mycket hög grad analytisk med profetisk och teologisk skärpa.”

  Inte för att du nämner Steafn Swärd utan för att du sätter fingret på en kärnpunkt!

 • Anonym

  Vad dillar du om?

 • Anonym

  Bla, bla och bla!

  Saklighet är ditt ständiga signum!

 • Anonym

  SÅ: ”Gud har alltid arbetat med ”sekter”.” … Tack Gud för alla bra sekter i historien och idag!

  AG: It speaks volymes! :-)

 • Olov

  Vad har vi annars för Forum, menar du? Ska diskussionen föras i slutna rum av ett fåtal?Våra ungdomar formas på Frizon, vi vill veta vilka som står i ledningen för den, vad de har för teologisk grundsyn och så vidare. Framför allt vill vi försäkra oss om att de stämmer in i den historiska kyrkans grundläggande trossatser om Guds treenighet och Kristi gudomlighet.

 • wildwest

  Om Jonas har en kommunitet eller inte måste man nog vara internrevisor i EFK för att veta eller inte veta. Det som är viktigt för mej, som inte är EFK-are, är följande enormt simpla kedja av tankar:

  Jonas har på sin blogg och i andra sammanhang tagit avstånd från klassisk kristen tro.
  Han är därmed villolärare eller heretiker (sektledare när/om han har folk som ser upp till honom, det verkar ju som en viss Tomas ör en sådan person)

  Jag förväntar mej därmed att samtliga bloggkommenterande EFK-pastorer och ansvariga i EFK-sammanhang skarpt och entydigt tar avstånd från villoläran och beklagar att Jonas gått vilse.

  Det har inte skett. Istället blir många överlag irriterade på att man ger sej på denne profet. Jag ser inget klart uttalande nånstans, i bästa fall är de parade med en massa ”men”. Det finns inga ”men” för efterföljelse, det är antingen eller. Jesus är Guds son eller är han det inte.

  Det är då jag sätter äpplet i halsen och kaffet i vrångstrupen. Om den andliga klarsynen bland EFKs pastors- och ledarkader inte är bättre än så här så är kyrkan dödsdömd. Om personer av Jonas kaliber har inflytande i en sådan frikyrka är det en skandal och inget mindre!

  Att det då uppträder en för svenska förhållanden orädd och klarsynt fd samfundsordförande och har synpunkter på detta mycket allvarliga missförhållande är det absolut det minsta man kan begära av någon som har ögon att se med.

  Detta visar väl återigen att vill man stå för kristendomens grunder uttryckta i trosbekännelsen, då blåser det snålt.

 • wildwest

  Men fattar du inte vad en sekt är? En sekt är en heretisk utbrytning ur klassisk kristen tro. Jehovas vittnen är en sekt, mormonerna är en sekt osv. Sekt = heretisk lära = Jonas teologi!

  Och varför alltid detta evinnerliga skyfflande under mattan, en underbar specialitet inom alla frikyrkor genoma alla år. Jesus var ju naturligtvis så: han gjorde allt i det fördolda, ingenting av vad han sa till fariséer skrivs det om i Bibeln, inga tillrättavisningar av Paulus blev nedtecknade, Ananias o Safira har ingen hört talas om… Ironiskt alltså! Miljarder människor i 2000 år har fått dessa namngivna personer som varning.

  Det handlar knappast om själavård i det här fallet. Vi har ingen tvivlande Jonas med självmordsbenägenhet. Vi har någon som högst frivilligt har bekänt sin tro. Har han full rätt att göra. Men också full rätt att ta emot kritik för, lika offentligt som han har bekänt.

 • Mattias Berggren

  Hela denna diskussion handlar väl egentligen om många saker.

  1. Är Jonas Lundström en sektledare? Eftersom du nämner Karl-Erik Nylund så karakteriserar han manipulativa och farliga sekter med fyra A.
  * Aggression (intern kritik accepteras inte) Tvärtom brukar Jonas uppmuntra till kritiskt tänkande, och det är väl därför han själv också ifrågasätter kristna dogmer.
  * Aversion (mot utomstående). Ja, om man med utomstående menar systemet och makten. Annars verkar Jonas vara väldigt öppen mot människor utanför hans lilla gemenskap.
  * Alienation (stänger av samhället utanför). Ja, återigen så väljer han att ta avstånd från systemet och makten, men verkligen inte från de svaga och utstötte i samhället utanför.
  * Absolut sanning. Det är väl precis tvärtom, Jonas får ju kritik för att han inte ställer upp på kyrkans absoluta sanningar. Så slutsatsen blir väl att han inte är någon sektledare enligt Nylunds definition.
  Vill ni titta på en läskig sekt, titta istället här: http://svtplay.se/v/2321760/dokument_inifran/saljsekten?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2329491/sb,p103467,1,f,-1

  2. Är Jonas teologi kristen? Nej, det är väl tveksamt om man med kristen teologi menar de klassiska trosbekännelserna. Men vi som tillhör de 99% som Jonas vänder sig emot, borde kanske tänka efter lite när det gäller hur vi lever våra liv. En tro utan gärningar är som bekant död.. Vad är det egentligen värt att skriva under på en trosbekännelse när vi lever i överflöd samtidigt som syskon dör av svält? Åtminstone jag äcklas över min egen livsstil, men jag känner att jag inte får särskilt mycket stöd och hjälp att förändra den inom kyrkan!

  3. Den tredje frågan verkar handla om Jonas har något inflytande på EFK? Eftersom han inte är medlem av någon EFK-församling så är det väl lika intressant eller ointressant som om alla andra utanför EFK utövar inflytande på EFK. Och här tror jag att dagens samhälle med dess individualism, materialism, cynism och egoism är ett mycket större hot mot EFK och dess medlemmar än herr Lundström.

 • Emelie

  Tycker inte det lagts fram någon vidare saklig kritik mot församlingen/kommuniteten, bara dåligt grundade gissningar…

 • Andreas Bernberg

  wildwest och Olof//

  Så här tänker jag:

  – Jag delar inte Jonas teologiska ståndpunkter. Tycker de är högst tvivelaktiga, vilket jag tror de flesta håller med om. För mig handlar debatten inte om Lundströms teologi.

  – Jag förstår mycket väl vad en sekt är för något och har inte tillräcklig koll på Lundströms kommunitet för att uttala mig om den.

  – Däremot tycker jag inte att det är särskilt fruktbart att som Stefan nu gjort, kalla Jonas för sektledare. Detta eftersom begreppet sektledare är så oerhört negativt laddat. Måste tillhöra ett av de mest negativt laddade orden man kan använda i kyrkliga sammanhang. Det för ofta tankarna till väldigt mycket annat än en heretisk teologi. För mig startade hela den här debatten i en diskussion kring hur vi bemöter varandra och för goda samtal. Inte kring just det teologiska innehållet. Jag tror det är viktigt att komma ihåg det, annars pratar vi lätt förbi varandra.

  – Som blir konstigt när man ifrågasätter Tomas Lundströms lämplighet att arbeta med frizon i detta sammanhang är att ni kritiserar en person som ni, vad det verkar som i alla fall, inte känner och inte alls vet vad han står för. Men eftersom han står Jonas nära så blir han misstänkliggjord. Tycker jag är högst beklagligt. Guilt by association.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jag kan inte bedöma huruvida Jonas Lundström är en sektledare eller inte. Men, att han ställt sig utanför den kristna tron är ju helt klart. Självklart måste man benämna saker vid deras rätta namn. Villolärare är här lämpligt.

  Det är helt korrekt av Stefan Swärd att här på bloggen definiera vad som är kristen tro och inte. Det är hans skyldighet som pastor.

  Jag motiverar ytterligare mina ståndpunkter i ett blogginlägg som är för stort för att klistras in här: http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=882

 • Kristoffer Stenlund

  Det rymmer sjukt mycket inom det som Jonas kallar ”fyrke” fyrkantsevangelism! Vänd på myntet! Det finns ingen botten i Guds härlighet och helighet. Det är bra att pastorer, församlingsföreträdare och biskopar (biskop är mer biblisk än vad Jonas kanske vill medge då han gick ur EFK.) ryter ifrån när människor går utanför dessa gränser! Jesus är underbar! Det finns inga gränser för Guds kärlek att fånga upp oss! Men det finns också tydliga gränser för var vi mår bäst.

 • PeJ

  Offentligheten har sitt pris…
  Efter en erfarenhet där en pastor med stor karisma, fantastisk utstrålning, mediemänniska, ledande för teologins utvecklig och tillämpning i sin församling valde att inte svara på ett nödrop och när svaret kom:
  1.Om vi i vår församling skulle ingripa när en tonårsledare umgås med prostituerade, ringer upp 100 000tals kronor till telesextjänster, helt klart är i en missbrukssituation, ja då skulle vi behöva ta tag i så mycket i vår församling så det gör vi bara inte.
  2. Eftersom jag är själv syndare så har jag inget mandat (som pastor) att ifrågasätta någon annans eventuella synd.
  Vilka kopplingar eller om det finns kopplingar till nämda enheter behöver jag inte gå in på, men så länge inte någon i den församlingen eller personalvården har tagit ett totalt avstånd ifrån en sådan teologi och församlingsvård och meddelat att man vill korrigera/göra rätt så finns det ingen anledning att inte ställa frågan om på vilket sätt undervisningen sker på nämnda ställen och vad de som leder undervisar bekänner sig till för läror/varför man väljer passivitetens bekväma fåtölj . Det innebär inte att personen har ifrågasatts eller hängts ut, eller hur.