Slutit fred med Elsander

Jag har pratat med Joachim Elsander på telefon i början av kvällen och vi har klarat ut denna fråga. Han har också bett om förlåtelse på sin blogg för sitt sätt att formulera sig och då drar jag naturligtvis tillbaka min kritik.

Jag har ju också en benägenhet i debatten att dra ut argument till sin spets. Det är i vissa fall en styrka, det skapar debatt, och väcker intresse, och kan skapa pedagogiska poänger. Svagheten är att man övertolkar, och drar för mycket till sin spets. Jag blev rejält förolämpad av Elsanders text, som jag tolkade den, men vill be om förlåtelse för att jag onödigt spetsade till, och ifrågasatte hans lämplighet som EFK-pastor. Det var en tolkning och tillspetsning, som inte blev bra. Jag tycker att Joachim är en engagerad pastor, och är mycket mer initierad i teologi än vad jag är. Och jag gillar extra pastorer som bloggar och som är aktiva i sociala medier, tyvärr finns det inte så många inom EFK att älska utifrån dessa kriterier och därför gillar jag Joachim lite extra. Vårt telefonsamtal visar nog också att vi inte ligger så långt från varandra som det verkar när det gäller inställningen till var man ska tillbringa evigheten. Jag ska fundera ut något sätt att visa Joachim lite extra kärlek så snart som möjligt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Bengt Wikstrom

  Jag försöker förstå dig som människan nu. Vilken Jesus talar du om?

  Jesus i Nya Testamentet är ju bara döda bokstäver tills han
  lyfts ur det bibliska sammanhanget och blir konkret verklighet i vår värld.

  Tala om för mig var Jesus (genom den helige Ande) visar sin gudomliga kraft på jorden! Inte om tusen år. Här och nu!

  Var är väckelsen i Sverige? Var är kraften? Var är rättfärdigheten?
  Sanningen är att det finns ingenting där – det är tomt.
  Kyrkan har bevisat att Nya testamentet är tömd på mening och innehåll.
  Det spelar ingen roll hur många gånger du öppnar din Bibel – Jesus kommer inte att stiga upp från sidorna och frälsa världen.

  Världen är underbar tack vare förnuftet men är under ständig attack av er religiösa som är besatta av att sprida kaos och sätta skräck i befolkningen med er vanföreställningar.

  Sen har du fräckheten att hota mig med evig förtappelse i Jesus namn!

  Men jag förlåter dig. Du kan inte längre skilja godhet från ren ondska.
  Jag lovar att försöka älska dig trots att du vill plåga och förfölja människor med en annan tro än på din egen.

  Jag lovar dig ingen himmel men inte heller ett helvete. Bara att livet är förnuftigt och underbart. Så lycka till med att finna en rimligare värld än din egen!

 • S-E Sköld

  Jag gillar det sätt på vilket Du framför Dina synpunkter: rakt och utan krusiduller, som en Bibeltext t.ex, dock med ett delvist annat innehåll. Tycker att Du framför vissa sanningar, men är blind för andra.

  Den som dömer Dig och mig är Guds Ord. JESUS: ”De ord jag har talat skall döma er på den yttesta dagen”. D.v.s. vårt förhållande till Jesu Ord, dömer oss. Förkastar vi Hans frälsning, finns ingen frälsning. Frälsning undan vad? Satan och hans boningar.

  Vad gäller frågan, huruvida JESUS lever eller ej, så har jag själv upplevt Hans under och tilltal i mitt eget liv, och f.ö. sett mängder av Hans läkedomsunder ske.

 • Anonym

  Bengt, vad har hänt med dig eftersom du sade häromdagen, att du för inte så länge sedan slutade att följa Jesus? Vad har hänt eftersom du har tagit ett så drastiskt steg?

  Känner vi varandra? Jag känner igen ditt namn.

 • Bengt Wikstrom

  Troligtvis slutar inte universum vid en vägg.
  Och troligtvis slutar inte vårt samtal här…

  Men du ska få ett tips om hur man kan tänka ödmjukt:
  Nittionio procent rätt – kan visa sig vara hundra procent fel.
  Men nittionio procent fel – kan aldrig bli hundra procent rätt!

  Till sist säger jag:
  Jämfört med djävulen är vi alla goda! Även du min lojale vän!

 • Bengt Wikstrom

  Du skriver ”vad har hänt med dig?”
  Låt mig vända på ditt resonemang och fråga:
  ”Vad har hänt med Jesus?”

  Han är spårlöst borta. Men vart tog han vägen?

  Han försvann utanför Jerusalem och sen dess
  har ingen vettig människa sett honom…

  Jag trodde jag mött Jesus men det var ett misstag.

  PS
  Är du lulebo kanske vi känner varandra.
  DS

 • S-E Sköld

  100% av det JESUS sagt, är sant: om man får tro Honom själv. Sen är det mycket Han inte sagt, och där kan vi människor gissa -eller analyserar oss fram till ett svar. Rätt ibland och fel ibland. Här på bloggen har jag inte skrivit mina gissningar, utan vad JESUS och Guds Ord i övrigt säger: det Ord av vilka ”Inte en punkt, prick eller bokstav skall förgås”, utan att ha verkat det vad till Ordet är sänt. När det gäller min själ och andras själar gissar jag inte, eller antar; då är jag hellre tyst.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Själv anser jag förstås att Bibeln räcker som uppenbarelse men det behövs Helig Ande och syskongemenskap för att förstå dess budskap. Det är att göra Bibeln orätt att påstå att allt är så enkelt och tydligt. Ska vi ta med helheten av ordet behövs det ödmjukhet och lyssnande mer än tvärsäkra uttalanden.

  Jag anser mig inte var en bättre och klokare kristen än Petrus som tyckte Pauli brev kunde vara svåra att förstå. I dessa frågor om de yttersta tingen tjänar dessutom tvärsäkerhet inget till. Bibelns fokus ligger inte på efter döden så det står inte så mycket om livet efter detta, men det som står kan knappast kallas helt entydigt. Hels vite nämns tex aldrig i grundtexten.Så klart, det kommer från förkristen nordisk mytologi. Plågsamma straff som i Dantes Komedi kommer från icke-kristna hedniska antika källor. Bilden av Satan som mäktig och attraktiv är hämtad från Milton och inte från Bibeln.

  Ingen av oss kan låta bli att grumlas av vår förförståelse och våra fördomar. Därför är det så bra att brottas med dessa frågor tillsammans med andra kristna som oftast är klokare än jag själv och alltid ser det från en annan vinkel än jag gör, därmed kan vi kanske se bortom fördomarna vi alla bär på och förstå lite mer av Himmelrikets geografi och sociologi.

 • S-E Sköld

  JESUS talade om ”den eviga elden, tillredd för satan och hans änglar” plus en del människor som enligt JESUS hänvisades dit; då de inte var igenkönda av JESUS, som varande Hans. Jag kan ange ett antal bibelställen i frågan, om det behövs. Du kanske skulle läsa mer Bibel än Dante..

  F.ö. skrev jag inte om Paulus, utan om JESUS: ”JESUS är inte suddig på en enda punkt..” Ingen kan hävda – med Bibelns stöd – att Han var oklar på en enda punkt, inte heller vad gäller ”Gehenna”.

 • Bengt Wikstrom

  Det var väl en god idé, att vara tyst…

 • Bengt Wikstrom

  Tänk att hundra procent rätt (Gud) kan bli till hundra procent fel (Djävulen)…

  Det slog mig plötsligt…

 • S-E Sköld

  Den hamnade fel, som ett eget inlägg, men här hör raderna hemma:

  JESUS talade om ”den eviga elden, tillredd för satan och hans änglar” plus en del människor som enligt JESUS hänvisades dit; då de inte var igenkönda av JESUS, som varande Hans. Jag kan ange ett antal bibelställen i frågan, om det behövs. Du kanske skulle läsa mer Bibel än Dante..

  F.ö. skrev jag inte om Paulus, utan om JESUS: ”JESUS är inte suddig på en enda punkt..” Ingen kan hävda – med Bibelns stöd – att Han var oklar på en enda punkt, inte heller vad gäller ”Gehenna”.

 • S-E Sköld

  Den hamnade fel, som ett eget inlägg, men här hör raderna hemma:

  JESUS talade om ”den eviga elden, tillredd för satan och hans änglar” plus en del människor som enligt JESUS hänvisades dit; då de inte var igenkönda av JESUS, som varande Hans. Jag kan ange ett antal bibelställen i frågan, om det behövs. Du kanske skulle läsa mer Bibel än Dante..

  F.ö. skrev jag inte om Paulus, utan om JESUS: ”JESUS är inte suddig på en enda punkt..” Ingen kan hävda – med Bibelns stöd – att Han var oklar på en enda punkt, inte heller vad gäller ”Gehenna”.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Jag förstår. Du menar alltså att Paulus brev och andra delar av Bibeln inte är giltiga på samma sätt som Jesu ord? Jag tror nu att Jesus menade att det finns en dubbel utgång, men när han talar om den dubbla utgången verkar han tala om troende, sådana som känner honom ”Herre när såg vi dig…?” osv. Jesus talar oerhört lite om Satan dessutom så är han den enda källan i Bibeln om Satan så får vi inte veta mycket.

  Nå självklart gör Jesus helt rätt som lämnar Satan därhän. Men Jeus säger också att den heliga Ande ska leda oss till hela sanningen därför tycker jag inte att man helt kan rensa ut Paulus brev. När han till exempel säger att alla ska knäböja för Jesus eller Gud ska bli allt i alla. Jag undrar om det verkligen motsäger Jesu ord så mycket att man kan bortse från dem. Kanske kompletterar de bara Jesu ord? Kanske är det som Jesus säger en grundkurs och Paulus och Uppenbarelseboken förtydligar och utvecklar? Även Jesus antyder ju att han ska härska över allt och att han ska bli allt i alla när den dagen kommer.

  Jag tror också domen blir en bra dag då rättvisa ska segra, men nåden också. Det är en tröst inte bara för Lasse Lucidor att det är min broder Jesus som dömer. För bibeln säger ju att alla skulle förgås vid en rakt igenom rättvis dom. Jag vet då med mig att om inte nåden räcker är det kört för mig.

  Så funderar jag på saken.

 • Erik

  Skönt att läsa!

  Vi är alla olika. Vi är alla också lika.
  Väl hanterat, detta hedrar er båda.

  Fortsätter att läsa er båda med behållning!

  Erik

 • S-E Sköld

  Då ropar stenarna, enligt JESUS, om vi tiger med Guds Ord.

 • Kamau Mweru

  Jag skriver sällan här, och läser inte ofta heller, vad det beträffar. I alla fall inte sedan layouten ”förbättrades”.

  Men jag vill göra ett undantag och kommentera här direkt till Stefan.

  Svårigheten med att förstå många saker i Skriften ligger i ”tidsdimensionen”.

  De flesta tänker sig evigheten som en oändligt lång tid. Men det handlar just om att tidsdimensionen inte längre existerar.

  Det kommer en punkt där domslutet är ”Ingen tid skall mer givas” och inte förrän då blir det uppenbart vad allt betyder ”Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.” (Upp. 10:5-7)

  Alla frågor som innehåller tidsbegrepp kommer att visa sig felaktiga. Och man kan aldrig få nyttiga svar på felaktiga frågor.

  Hur länge kommer straffet att pågå? Frågan kan inte besvaras för straffet är evigt.

  Hur ett rättfärdigt utmätet straff ser ut i en ”värld” utan tidsdimension, får vi lämna åt den Rättfärdige Domaren för vi kan helt enkelt inte föreställa oss det.

  Som C. S. Lewis har uttryckt det ”Våra frågor går ofta i stolen med: ’Är grönt fyrkantigt eller runt?'”.

  Stefan, om du vill har jag mer att säga, men då utanför bloggen.

 • S-E Sköld

  JESUS talade om satan och hans eviga boningar, gissningsvis 90% mer än vad kristenheten, inkl Du, gör idag. Sedan skrev jag, att det JESUS talade är inte så lätt att vränga till och misstyda. Alltså inte, att hans apostlars ord inte är lika mycket värda som Hans; ett sådant påstående strider mot Jesu egna ord: ”Den som hör er, hör mig, och den som inte hör er, hör inte heller mig”.

  Vad gäller Dina ”fromma” önskningar och förhoppningar, så har JESUS gjort klart för oss, såväl som för Sina första lärnungar, att det finns en Himmel och ett Helvete, och att vi bereder oss här var vi – av de två alternativen – vill tillbringa vår evighet. Ingen skall kunna anklaga Gud i Kristus JESUS, att Han har varit minsta oklar på den punkten. Det är vi som genom vårt fromma flum rör till begreppen.

  Joh. 3:16 ”Så älskade Gud världen
  at han gav den sin ende Son, för att
  VAR och EN som TROR PÅ HONOM, inte
  skall gå förlorad, utan ha evigt liv”

  JESUS: ”Vad hjälper det en människa
  om hon vinner hela världen MEN
  FÖRLORAR SIN SJÄL”.

 • http://www.teaminorr.se Patrick Olund

  Bengt, jag ar inte Lulebo, jag ar Pitebo. Jag ar medlem i Betelforsamlingen i Rosvik. Jag tror att vi har traffats.

  Det ar valdigt trakigt det som du verkar ha gatt igenom. Du verkar ga igenom ngn sorts kris eftersom du har sadana tankar.

  Mvh

  Patrick

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Jag tror inte detta leder någon vart, du vill vantolka det jag skriver och du har en elak grundinställning till mig och de flesta här i bloggosfären. En inställning som inte leder till något gott samtal.De bibelord du tar upp har jag också tagit upp men du får det till att jag leds av ”fromma” förhoppningar och du har HELA SANNINGEN och vill bara se fel och brister hos dina samtalspartners. Därför anser jag mig ha använt nog av min tid till samtal med dig. Ha det!

 • Bengt Wikstrom

  Hej Patrick!

  Ordet `kris´ kan också betyda `vändpunkt´ eller `avgörande vändning´.
  I den betydelsen kanske man kan säga att jag genomgått en kris.

  Men det har skett helt odramatiskt och under ordnade former.
  Det är jag tacksam och glad för.

  Tack för din omtanke!