Till försvar för församlingstukten

Här följer lite Bibelreflektioner över ämnet församlingstukt. Framförallt en Bibelanalys av ämnet, men också lite logiska resonemang.

Låt mig börja med en mycket enkel bild för att förklara vad församlingstukt är, för den läsare som inte är van vid att läsa i Nya Testamentet. Om en fotbollsspelare bryter mot regelverket, och kanske skadar motspelarna, blir man först varnad, och hjälper inte det blir man utvisad. Syftet är att det inte ska bli anarki, och skador på fotbollsplanen – och att det ska vara ett rättvist spel. Det är en princip som alla är överens om, som spelar fotboll, och alla är överens om att domaren ska avgöra när någon ska utvisas. En utvisning är inte på livstid, utan i ishockey bara några minuter, i fotbollen en eller några matcher. Egentligen är det en liknande tanke med församlingstukten i Nya Testamentet.

En av idéerna med en församlingsgemenskap är att leva i ett öppen gemenskap  med varandra, och hjälpa varandra att bli alltmer Kristuslika och vinna seger över synden. Att hjälpa varandra att vinna seger över synden, är ju en i synnerhet positiv verksamhet. Inget skadar oss själva, våra relationer och andra så mycket som synd. Synden kan vi bli renade och befriade från när vi bekänner och omvänder oss, det är något helt och hållet positivt. När vi varnar någon för synden och dess följder, och den personen varken lyssnar på den ene eller den andre, då träder församlingstukten in.

För att ta några exempel, lätt förklädda, från min egen pastorala erfarenhet. Vad gör man när en kristen man som är medlem i en församling, slår sin fru. Och det upprepas, trots själavård, förmaningar, tillsägelser. Han fortsätter slå sin fru. Där menar jag att man i en kristen församlingsgemenskap, ibland måste säga stopp. Hit men inte längre. Du lyssnar inte på vad vi säger, vi accepterar inte att du slår din fru. Vi delar nu ingen gemenskap med dig, du kan inte äta tillsammans med oss, komma hem till oss, delta i våra sammankomster, förrän du har omvänt dig, gjort upp med detta. Självklart fortsätter församlingen be för den ”utvisade”. Så fort personen visar tendens till ånger, omvändelse, bättring, att vilja gå till roten med det destruktiva beteendet, är man välkommen tillbaka, utvisningen upphör.

Jag kan ta ett annat exempel, en person i en församling som konsekvent förtalar och talar illa om andra personer i församlingen, bakom ryggen på folk. Skapar osämja, intriger m.m. i församlingsgemenskapen. Vad gör man då, när inte förmaningsord, tillsägelser hjälper. Finns det även där en gräns, när församlingstukten inträder, när man tydligt markerar. detta kan inte tolereras i vår församlingsgemenskap.

Eller vad gör man när en kristen broder, en församlingsmedlem, har problem med pedofili. Där kan en kristen församling vara en mycket känslig miljö, med många barn och barnfamiljer. Vad gör man då, när en person inte visar medvetenhet om problemet, inte visar ånger, öppenhet, en vilja att komma ifrån sin synd.

En församling som inte tillämpar församlingstukt, det den säger är att hos oss kan man göra hur som helst, och bete sig hur som helst, och behöver inte bry dig om när någon säger till någon om något. Och vi är inte på något sätt överens om vilka etiska regler som ska gälla i vår gemenskap. Det är ju horribelt.

Principen är ju inte särskilt märklig. Den tillämpas även i alla andra typer av organisationer. Fast med andra kriterier än vad som gäller i en kristen församling.

Jag minns häromåret när Vänsterpartiet uteslöt en medlem därför han hade medverkat i en porrfilm.

En direktör i en av Sveriges största företag, man fick misstankar om att mannen var pedofil, och drev viss spaning på honom. Han blev tagen på bar gärning vid ett tillfälle, när han köpte sex av en minderårig. Han fick omedelbart sparken från sin arbetsgivare.

Är man aktiv medlem i ett politiskt parti eller anställd i ett företag, finns det mycket strikta regler du måste följa. Att inte fler blir uteslutna, eller uppsagda, beror på att svenskar är så duktiga på att följa organisationsregler. Några Volvoanställda fick sparken för någon vecka sedan för de skrev ofördelaktigt på Facebook om sin arbetsgivare.

Jag har varit en del engagerad i ungdomsidrott. En trettonårig hockeyspelare fick sluta i sitt lag, därför att han hade dålig attityd till tränaren. Missade man en träning blev man automatiskt avstängd en match.

Det jag försöker säga är att alla typer av organisationer har sina regelsystem.

En kristen församling är inget undantag. Den behöver dels ha Bibeln som rättesnöre i lära och liv, men en församling kan dessutom besluta om specifika ordningsregler som gäller just den församlingen, det kan vilken organisation som helst göra. Det viktiga är att man tydligt kommunicerar vad som gäller.

Det är möjligt och till och med troligt att församlingstukt har använts felaktigt i frikyrkans historia i Sverige. Men att på basis av detta, dra slutsatsen att församlingstukt sysslar vi inte längre med, det är att slänga ut alla barn med badvatten. Ett världsberömt exempel på tveksam församlingstukt var när Katolska kyrkan uteslöt Martin Luther tidigt 1500-tal.

Vad säger då Bibeln om detta? Enligt min mening måste en församling som har någon ambition att vara lärjungaformande, att tillämpa någon form av församlingstukt, men det får inte göras godtyckligt, det måste finnas tydliga riktlinjer för vad som är oacceptabelt i en församling.

Standardtexten i Bibeln är Matt: 18:15-17, ”om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning eller publikan”.

Syftet med församlingstukten är tvåfaldigt. Dels att hjälpa den syndande församlingsmedlemmen tillbaka på rätt väg, till gagn både för den berörda personen och omgivningen.  Liknande tankegång finns i Gal. 6:1, Jakob 5:20, om att förmana den som syndar. Syftet är också att bevara församlingen ren, att se till att syndens ogräs inte sprider sig, och bevara församlingens helighet, att vara Kristi rena brud. Heb. 12:15 pekar på syndens spridningseffekt, bitterhet i detta fall. Församlingsledare som syndar ska offentligt tillrättavisas enligt 1 Tim. 5:20. 2 Petr. 3:14 och Ef. 5:27 talar om församlingens renhet och helighet. Upp. 2:14-15, 2:20 talar om att Kristus själv var bekymrad över synd i församlingen, och var beredd att gå tillrätta med det, om inte församlingen själv gjorde det.

Vilka synder leder till församlingstukt? Församlingstukten är ju inte första steget, utan den yttersta konsekvensen när församlingsmedlemmen vägrar lyssna på råd, förmaning och andlig vägledning. De fall som tas upp i Nya testamentet handlar om olika saker. 1 Kor. 5:1 handlade om incest, och där tillrättavisade Paulus församlingen för att man inte hade tagit itu med detta. 2 Tess. 3:6-10, handlar om en grupp i församlingen som var lata, drev omkring och inte ville arbeta. Rom. 16:17, Titus 3:10 handlar om personer som skapar splittring. 1 Tim. 1:20 handlar om en person som sprider hädelse. 2 joh v 10-11 handlar om att sprida villfarande läror. 2 Tess. 3:14,15 talar om personer  som helt avvisar Pauli undervisning. Detta är några konkreta församlingstuktsfall i Nya Testamentet, men det finns ju ett antal texter som tydligt markerar, att vissa beteenden inte är förenligt med kristen tro och livsstil. Apg. 5 och lögnerna från Ananias och Safira är ett klassiskt exempel. 1 Kor. 6:9-11 är ju en klassisk text, men en rad avsnitt i sändebreven, Romarbrevet, Efesierbrevet, Kolosserbrevet är också praktisk vägledning till de troende om hur de ska leva som kristna.

Det finns alltså ingen tydlig markering om vilka synder som leder till församlingstukt, men grundprincipen är att processen är stegvis, det är troligt att det mest åsyftar frågor som faktiskt skadar församlingsgemenskapen, och den berörda personen och dess anhöriga.

Några korta ord i ett stort ämne. Jag skulle vilja avråda folk från att vara med i en församling som inte alls tillämpar någon form av församlingstukt. Det innebär ju att församlingen struntar i hur folk lever, det innebär att en person kan leva i synder som påtagligt skadar både en själv och andra, utan att församlingen agerar, mer än kanske lite förböner och tillsägelser, men hjälper inte det, gör man inget mer. Det kan i värsta fall bli en ganska destruktiv miljö. En sådan församlingsmiljö hjälper inte heller människor att komma ifrån skadliga beteenden och missbruk, eftersom man inte utmanar människor.

Att hjälpa varandra som kristna att vinna seger över synden, är en av de viktigaste uppgifterna för oss i församlingarna, både genom undervisning, gemenskap och att i kärlek förmana och uppmuntra varandra. Synd är det värsta som finns, och något vi behöver bli fria ifrån. Och det är synd Jesu blod renar oss ifrån.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anonym

  Jo man kan nog gissa att det finns ett och annat sår i denne unga tjej.

 • PeJ

  Mikael (Karlander?), betydelsen av att Sackaios och Jesus först möttes i Sackaios hem och omvändelsen skedde där ska kanske inte underskattas?
  Hur är din uppfattning om ledarskap, är det en platt struktur med en tjänande/vakande Herde där de andliga gåvorna är fördelade jämnt över församlingen och vardagen med en vakande/tjänande Herde eller en pyramidstruktur där varje ny omvändelse bygger på att man går in genom kyrkporten och möter pastorn på det annonserade mötet? eller hur ser du på det?

 • O.P

  Visst finns det bröllop Joh.2 Handlar om bröllopet i kana där både Jesus och hans lärjungar var bjudna,Där gjorde Jesus sitt första under.Alla föreningar har regler det kan inte fungera annars,i trafiken har vi regler och du får inte vara med om du envetnas med att köra vänstertrafik i sverige,om du avbryter pastorn under predikan så kan jag tänka mig att du blir utvisad.

 • Bo Westin

  ??????????

 • O.P

  Jag är inte för abort,men jag menar att missionsbefallningen är det viktigaste.

 • Mikael

  Hej Bo Westin!
  Om du läser det som står före Matt 7:13 ser du en, ja nästan trolig anledning att om du gör vad Jesus säger i de 12 första verserna här är ganska svårt att leva efter och då gäller den trånga port dig i första hand för han inleder detta stycket med att förklar vem som är ditt/mitt ansvar att döma, den enda jag har ansvar för att döma är mig själv!
  Resten är Jesu ansvar!

  Visst kan jag göra så mycket fel att jag inte bör vara med i kyrkan.

  Det brukar stå i stadgarna hur vi skall föra talan om vår kyrka, för att få vara medlemmar i den

  Men att peka på min broders synd är och förblir kyrkans lednings ansvar!

  Men Kristus är Glasklar:
  Matt 7:1-2 ”Döm inte, så blir ni inte dömda.
  Ty med den Dom ni dömer med skall skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er.”

  Skall jag behöva fortsätta förklar Kristi lära för att du skall börja förstå?

  /Mikael

 • Anonym

  Vad är Guds församling?
  Hur blir man medlem där? Hur får man sitt namn skrivet i Guds församlings medlemsmatrikel, alltså livets bok?

  Enligt vad jag förstår när jag läser bibeln så blir man medlem där när man tror i sitt hjärta och bekänner med sin mun, vidare kan man också läsa uppmaningen att vi ska låta döpa oss.
  Nu är dopet i sig inte frälsande, eller hur var det med rövaren på korset, hoppade Jesus ned och döpte honom? Men däri ligger en stor andlig kraft, vi avväpnar djävulen när vi döper oss, och gör övriga diverse yttre manifestationer dvs, allt som vittnar om vår tro på Jesus. Satan tappar anklagelse punkter gentemot oss, för hela himlen vittnar till vår fördel.

  Vad är då Guds församling här på jorden? Är det alla samfundsorganisationer och kyrkobyggnader? Eller är det du och jag och alla andra som tror på Jesus som den enda vägen och frälsaren? Ja enligt vad jag får ut av mitt enkla bibelläsande så är vi stenar i det kyrkobygget. Vi är Guds församling. Vi tillhör samma församling som de som är i himlen tillhör, det är bara det att vi är här på jorden.

  Så enligt min simpla bondelogik så måste det ju vara på så sätt att jag blir medlem i den församling som är här på jorden (som är den samme i himlen) endast då jag tror i mitt hjärta och bekänner med min mun att Jesus Kristus är Herre!

  Sen börjar en resa, ett frälsningsarbete som pågår jordelivet ut, ett liv fullt av frestelser och potthål. Men tack och lov att jag har med mina kristna syskon på den vägen. De finns de som vågat varna mig för dessa potthål som jag själv missar, ibland har jag tack och lov lyssnat, andra gånger har jag struntat i det, men då har jag också fått trilla på näsan och det har varit mindre roligt. Med andra ord, jag är tacksam för systrar och bröder och ibland har Gud använt otroende också (Han kan använda vem han vill) som vågat förmana mig.

  /Kenneth M

 • Westinbo

  OK Mikael, jag ska försöka mig på ett seriöst svar. I hela Bergspredikan, kap. 5 – 7, undervisar Jesus om en mängd olika separata ämnen vilket den intresserade vid en genomläsning lätt kan förvissa sig om. I kapitel 7 som är slutat av Jesu Bergspredikan, undervisar Jesus i versarna 1-5 om att vi inte ska döma varandra. Vers 6 tar upp en annan sanning. Versarna 7- 11 behandlar bön. Vers 12 kan också stå för sig själv. Versarna 13-14 kan också stå för sig själva, och är alltså inte nödvändigtvis beroende av tidigare versar i kapitel 7. Osv på samma sätt i hela Bergpredikan där Jesus behandlar olika ämnen.

 • Mikael

  Hej PeJ!
  Nej Mitt namn må vara Mikael men efternamnet har inte varit det du skrev ovan.
  Det kanske är ett litet problem att vi är många som skriver anonymt med vårt förnamn.
  Därför avslutar jag alltid min text med /Mikael.

  När man går till Gudstjänst i många kyrkor börjar man med en inledning övergår till en syndabekännelse sedan får man syndernas förlåtelse.
  Efter det är man helt syndfri och den verkliga Gudtjänsten börjar med lovsång.

  När du tar upp frågan om Sakaios så finns det en sjö av goda tankar att hämta.

  Men språkligt så är att vara salig betyder att vara hos Gud. Och Sakaios satt och diskuterade med Jesus, kan man komma närmare en helig plats?

  Men när du läser Luk. 19:9-10! Så är Sakaios helt återupprättad.
  Men Sakaios har bara sagt att han skall göra rätt.
  Jesus avslutar orden ”Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som varit förlorat.”

  Jesus går inte ut med en kontroll för att se om allt blev utlovat, utan han avslutar med total bekräftelse av Sakaios!

  Man kan välja att säga, jag är frälst nu och Jesus vill att jag skall ha det bra, eller ta hans ok och leva det liv han önskar för dig.

  Men det handlar bara om min synd.

  Vi kan diskutera vad som är synd och varför det är dödsstraff på en del och inget på andra i Gamla Testamentet.
  Men en sak är klar på ingen plats i Bibeln ser jag Jesus tala för dödsstraff!

  /Mikael

 • Mikael

  Hej Bo Westin!
  Du rabblar upp texten som om det vore börslistor!
  Förstår du inte vad det står där?

  Om du inte tar dig tid att reflektera över
  Matt 7:1-12!
  Kan man då överhuvudtaget begripa eller få insikt i Kristi lära?

  Du kan svara det mesta står på andra ställen.
  Men om du inte bryr dig om denna text hur skall du då veta vad som är rättfärdigt eller inte?

  /Mikael

 • kjell

  Det kanske är dumt att svara jag kanske skulle stanna vid 6e versen

  Har du bara en liten bibel med endast Jesu ord? Titta då på vad han säger till sina lärjungar att allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Det innebär att T.e.x det Paulus skriver i kor 5:12 är fakta och där står det att dom som är innanför skall vi dömma. Men

 • Mikael

  Hej kjell!
  Du förklarade så tydligt!

  Det skulle vara så trevligt om du slutade med att du fullföljde din kommentar.

  Vad ville du säga efter: Men?

  /Mikael

 • PeJ

  Erfarenheter som talar är ofta den bästa förkunnelsen, gott.

 • PeJ

  Vid vilket tillfälel i berättelsen förklarade Jesus hela Sackaios hus räddat? Som jag läser det så är det först efter det att Sackaios gjort en helomvändning och bekänt men också upprättat de han kunde upprätta genom att AV FRI VILJA kompensera de han tagit ut för mycket av. Av omvändelse följer tankar och handlingar …
  Dina språkkunskaper funderar jag inte så mycket på utan det är främst VAR Jesusmötet med Sackaios ägde rum och vägen dit. Jesus sökte sig till Sackaois det byggde inte på att det fanns en kyrka med ekonomiska underhållsbehov dit alal syndare ska vända sig, därmed så fanns/finns heller ingen portvakt som hindrade vissa i första steget. Det bygger alltså på att omvända kristna hittar sin medmänniska och efter samtal för henne med till församlingen.

 • Mikael

  Hej PeJ!
  Det du frågar om hör nog mer till fråga om väckelse!

  I Frågan om Församlingstukt, hör frågan om när skall vi slänga ut de som inte är värdiga vår ansträngning.

  Och när kommer den tidpunkten?

  Som jag ser det är synden en ständig kamp.
  Om jag anser att jag är totalt syndfri, så får jag väl arbeta med min arvssynd.

  Och om jag anser att jag är totalt utan synd då är jag den som är största syndaren.

  I Joh. 8:7 så säger Jesus den som är utan synd kastar först stenen.

  Nu verkar det som man frågar! Var kan vi hitta mer stenar?

  Du frågar om hur jag vet att sakaios blev upprättad av Jesus.

  Läs Luk 19:9-10, Var i den text kräver Jesu att han utför vad han lovar innan han får frälsningen.

  Och var säger Jesus att när han slutfört sin skuld gör det inget att starta fiffla på nytt?

  Nej vi blir inte delgivna vad Sakaios visste om Kristi lära!

  Men det verkar som han var och är välkommen till Jesus!

  Fast jag vet inte om han klarar alla stadgar som våra församlingar skrivit in

  Du frågar vad din plats är i Församlingen,
  Försök att vara en vän bland vänner se de som inte får bra kontakt i föramlingen möt de kravlöst då startar du och lär dig grunden.

  Var i förbön och rådfråga din Herre och Gud om vägledning!
  Prata med någon som har ett kall om hur prövar jag ordet som kommit till mig.

  Och om du inte får bönesvar med en gång, ställ dig i det tjänandes tjänst och lär av dina bröder och systrar.

  Vi har vandrat i snart 2000 år utan Jesus närvarande på det sätt som vi önskar.

  Personer skriver till mig på denna blogg säger:
  Du skall inte bara läsa vad Jesus säger!
  Men när vi diskuterar Kristi lära skall jag då inte citera vad han lärt oss?

  /Mikael

 • wildwest

  Jag förstod inte på vilket sätt jag avvek från Kristi lära! Jag tog exempel direkt ur Bibeln.

  Lazarus med ”z” var ett varnande exempel på en playboy med ett stort ego som inte brydde sej om sina medmänniskor. Samma anledning hade Jesus när han drev ut månglarna ur templet. Det var ju inte fel på att dom sålde offerdjur, såna behövdes, felet var att de utnyttjade folks belägenhet och tog fruktansvärt bra betalt. Det må säkert i affärslivet (som jag själv tillhör) ses som en bra affärsmetod men det är fult. Jag ägnar mej inte åt sånt.

  Absolut, Kristus dömer oss alla på domens dag. Det är just därför det är svårt att bråka med dom rika och kräva att dom ska lämna allt ifrån sej eftersom vi inte har en aning om hur deras hjärtas inställning var.

  Bibeln är full av rika människor, Jesus har ett fåtal, men viktiga, exempel på att rikedom förblindar och för vilse. Man måste läsa hela Bibeln.

 • wildwest

  Nu förstår jag återigen inte vad Du menar!

  Frälsningen är den stora startpunkten, födelsen på nytt. När man säger att man är frälst och genom dopet har bekänt för hela församlingen och andevärlden att man vill vara Jesu efterföljare då är det helt okay för mej att bli medlem i en församling. Att man sedan begår fel, relativt grova ibland, det är tyvärr sant. Men man får ångra sej, få upprättelse och gå vidare.

  Det läge när man inte borde få bli medlem enligt min uppfattning är när man inte bekänt sin frälsning eller stadfäst det genom dop. När man är på väg men inte tagit steget till pånyttfödelse. Då får man vänta med medlemsskapet tills man kommit så långt i sitt sökande. Jag förstår att i dessa sambotider så är en sån förklaring ganska obegriplig. Samboskap handlar just om ett icke-dedicerat samliv där man testar och får se hur det blir men inte vågar bestämma sej och stadfästa det med ett bröllop.

  Uteslutningar kan rimligen bara göras av medlemmar, dvs såna som sagt sej vara pånyttfödda för att en gång ha kunnat bli medlemmar. Här handlar det om människor som virrat bort sej så fullständigt att deras synd inte längre är en synd för dem själva utan de vidhåller att leva med den. Då säger Paulus att man får känna på ökenlivet ett tag för att få tid till att förstå vad det är man gjort. Synder som renderar uteslutningar kan logiskt sett bara vara offentliga synder. Slår jag min fru och ingen vet om det kan jag inte bli utesluten, det är givetvis likväl en synd.

 • Kerstin

  Jesus ger inte missionsbefallningen åt dem som nedvärderar andra människor som inte bryr sig om de minsta, ”gör alla folk till lärjungar” ja kanske borde vi börja med att försöka göra alla abortliberala pastorer och församlings ledare till lärjungar.

 • Lotta

  Tack Stefan! Fortsätt sprida Guds ord, utan liberal insmetning för att nå bredast möjliga acceptans! Hade frikyrkorna satt ner foten för 15-20 år sedan gällande de enstaka samboskapen i församlingen, hade inte fenomenet nu varit en farsot av synd in i församlingen. Största felet är egentligen konflikträdda ledare i predikstolen, som inte tar upp ämnen som kan rensa upp i våra hjärtan. Jag är snart 34 år, uppvuxen i en Pingstförsamling, och jag har ALDRIG hört ens en appell om frosseri. Märkligt med tanke på att sådana inte ska ärva Guds rike…
  Nä, praktisk och ibland för egot stötande undervisning är nog ett måste för att få tillbaka Guds närvaro i våra liv.
  /Matglad som vill lyda Gud:)

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jag har skrivit ett inlägg som reaktion på denna diskussion, på min blogg: http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/

 • Ingrid R

  Jesus sa: Jag ska inte lämna er faderlösa utan jag ska be Fadern sända er Hjälparen, den Helige Ande som alltid ska vara hos er och lära er och påminna er om allt jag sagt er.
  Hjälparen ger oss kraft att klara av att leva i
  Guds nåd att lyda och helga oss. Vi måste våga gå mot det som är fel och i kärlek stå upp för det som är rätt.

 • Bo Westin

  Det medlemskapsbegrepp (och församlingstuktsbegrepp) som vi kan läsa om i Nya Testamentet är ju egentligen uttryck för omsorg om människan och ett resultat av att kristna lever i nära och levande relationer med varandra. Jag funderar på om det inte är så att den utveckling som lett fram till dagens medlemskapsdebatt bottnar i att frikyrkokulturen förändrats från att vara en relationsbaserad kultur till att bli en möteskultur med åtföljande förflackning av medlemskaps och församlingstuktskultur. Vi har inte riktigt tid för varandra tror vi och vi träffas och pratar vid söndagsgudstjänsten och kyrkkaffet. Sedan kanske vi möter några andra kristna i cellgruppen (bönemötet) en gång i månaden, en gemenskap som kanske (ofta) inte heller karakteriseras av en öppenhet och äkta omsorg. Om inte våra relationer kristna emellan präglas av äkta omsorg och att vi bryr oss om varandra så kommer inte en biblisk (vislig och kärleksfull) församlingstukt att kunna bedrivas.
  Jag tror att vi inom en inte en alltför avlägsen framtid kommer att behöva dela upp församlingen i mindre enheter, mer som husförsamlingar, och leva mer likt den första kristna församlingen. I en sådan miljö kan inte församlingen utvecklas till en folkkyrka.
  Det känns som att jag sagt mitt sista ord i detta ämne nu.

 • Ankawik

  Vem ska och på vilka grunder bedöma när det är dags för församlingstukt. Det mesta syndandet sker ju i det väl dolda.

 • wildwest

  Det syndande som sker i det fördolda kan inte bli utsatt för församlingstukt. Det är väl ganska logiskt. Annars får vi inrätta ett Pingst-Stasi.

  Det är när det kommer fram och förstör för andra som det blir ett problem. Om jag är medlem i Moderaterna men hemma i köket pratar med katten om att Vänsterpartiet är bra mycket bättre så lär ingen moderat partisekreterare utesluta mej. Annat är det om jag t ex ställer upp på Vänsterpartiets valmöten.

  Gör det inte så komplicerat! Församlingen har sina husregler, grundade på Bibeln, den som offentligt inte kan ställa upp på dessa får gå. Detta förutsätter förstås att reglerna är bekanta, att de inte urvattnas över tid och att de som är medlemmar när reglerna införs/ändras accepterar dem.

  Vilken förening/organisation/ideell sammanslutning/företag/skola/familj har inte interna regler?

 • kjell

  Det har jag glömt nu.MEN-Jag förstår när jag läser det du skriver att ibland är du i GT med Mose lag och ibland är du i NT jag vill föreslå dig att vänta med GT ett tag och läsa NT rakt igenom från pärm till pärm gärna flera gånger,då kommer du upptäcka hur allt hänger ihop.

 • Mikael

  Hej Wildwest!
  Här pratar du om uteslutningar ovan pratade du om att få bli medlem att göra Faderns vilja brukar tolkas med att följa Kristi lära.
  Och om du bryter mot kristi lära är du inte välkommen!
  Men säger inte Jesus något om nåd. Jag tror att vi alla bryter mot Kristi lära varje dag vi vill det inte men det händer ändå,

  Och nu kommer frågan om vi döper oss vi blir nyfrälsta bejakande kristna men inte kan upphöra med en del av de synder som du anser inte går att hålla sig med.

  Då skall man inte göra sig besvär att gå med i församlingen.
  Och så drar du fram en syndakatalog (församlingens husregler kallade du den) med mer eller mindre godkända synder.

  Vari ligger Kristi lära i detta förfarande?
  Och jag undrar hur går det att bygga en församling med sådant regelverk?

  /Mikael

 • PeJ

  Mikael, jag hade en diskussion med en ”Mikael” på denna blogg för ett tag sedan om ett våldtäktsexempel där en ”Mikael” ville vända det till att närmast Jesu ord vatr att den utsatta (minderårig) stod i skuld med förlåtelse till förövaren. Även en Kjell var inbegripen i denna diskussion Eftersom du ovan försöker lägga ord och tolkningar i min mun som jag inte är i närheten av och formuleringar med ordvändningar väldigt liknar tidigare erfarenhet så avslutar jag nu. Lev väl.

 • Mikael

  Hej kjell!
  Jag svarade med att föklara bort den rundgång många tar när de går tillbaka till Mose lag för att inte ställning på Jesu lära.
  Då jag varit i diskution med ”läsare” förr vet jag att de brukar svara med ett nytt ställningstagande och så får de Status Quo att råda i frågan.
  Och när man inte har svar förklar till slut du bör läsa bibeln bättre.
  Nu förklarar du, du bör läsa NT bättre att jag och eventuellt skulle gå på djupet med ett offentligt bibelstudium på webben om
  Matt 7:1-12 visade du att att jag kanske kan ha kommit på nått när du gick igenom Matt 7: 1-6.

  Jag rekomenderar dig till att göra en litet arbete med resterande du kan om du är lite öppen i sinnet få god insikt i Kristi lära då!

  /Mikael

 • kjell

  Var hälsad Per-Erik för jag antar att det är du/Det handlar inte om Kristi lära det handlar egentligen om gardells.

 • PeJ

  Kjell. Stefan Swärds beslut att ta bladet från munnen och med begreppet församlingstukt göra upp med i församlingen insmetade förövare och ogräs som egentligen är ute efter en maktposition med möjligheten att på något sätt sitta över andra medmänniskor känns verkligen stödjande efter våra erfarenheter, väntar bara på del två som förhoppningsvis handlar om församlingstukt i delen falskt ledarskap. Var gott hälsad själv!”

 • Mikael

  Hej Ingrid R!
  Vad säger vi om våra regler utesluter oss från olika kyrkor om vi gör det möjligt för att verka i alla kyrkor.

  När en Präst i Svenska kyrkan säger, jag har tagit ett Vuxendop. Så att jag aktivt kan ta del av Ekumeniken, om det kommer fram har han stängt dörren för att fortsätta sin tjänt där.
  Då får han välja hur skall han fullfölja Ekumeniken. Detta gäller även de i Katolska kyrkan och många andra stadgereglerande kyrkor.

  Om Jesus kommer tillbaks till jorden skall vi då peka finger och säga: Tar du avstånd från ditt Johannesdop.

  Allt du skrev i ditt inlägg håller jag med om!
  Men är det det ämnet handlar om?

  Nej snarare är det inställningen; Hur tunn är din Bibel läser du bara Jesu uttalande.

  De orden kom efter att visa Kristi lära, en man hade förklarat hur enormt viktigt det är med kristi lära.

  Om man inte får förklara Kristi lära?

  ÄR DET INTE PRECIS DEN KYRKAN VI HAR IDAG!

  /Mikael

 • David Svärd

  Hjärtligt tack Stefan!

  Dessa bibliska sanningar behöver vara aktuella och efterlevas i våra församlingar – eller Guds församlingar. Om inte Jesus får bygga sin församling såsom han vill vad blir det då av den?

  Jag har en fråga också. Citerar från det du skrev: ”Den behöver dels ha Bibeln som rättesnöre i lära och liv, men en församling kan dessutom besluta om specifika ordningsregler som gäller just den församlingen, det kan vilken organisation som helst göra. Det viktiga är att man tydligt kommunicerar vad som gäller.”

  Blir det inte fel om en församling lägger till egna ordningsregler och krav för ett genuint medlemsskap än Nya Testamentets egna? T.ex. att man måste ge ett visst belopp i kollekt, jobba ett visst antal timmar i någon församlingsverksamhet, komma på x antal möten varje vecka, bjuda in x antal vänner till möten, etc.

  Nåd och frid
  David

 • Anders Gunnarsson

  Stefan Svärd

  Varför skulle inte KK uteslutit Luther? Han förnekade ju uppenbarligen dess auktoritet och lärde sina egna ”hittepå”-läror (som ”endast Skriften”). Antingen är man katolik och bejakar påveämbetet, eller inte. Man kan ju knappast vara en del av katolska Kyrkan om man menar att påven är antikrist???

 • Anders Gunnarsson

  Stefan Svärd

  Varför skulle inte KK uteslutit Luther? Han förnekade ju uppenbarligen dess auktoritet och lärde sina egna ”hittepå”-läror (som ”endast Skriften”). Antingen är man katolik och bejakar påveämbetet, eller inte. Man kan ju knappast vara en del av katolska Kyrkan om man menar att påven är antikrist???

 • Anonym

  Jag håller med dig Stefan! Låt oss be att församlingen tar helgelse på allvar och slutar upp med att vara en ”lev som du vill”-uppmuntrare.

 • wildwest

  Alla bryter vi mot Kristi lära varje dag, varje timma. Det är dock skillnad när vi gärna vill försvara vår synd som icke-synd som det blir ett problem. Kanske t o m efter det att vi blivit överbevisade genom Bibelord att vi har fel. Det är dessa människor som löper risk för uteslutning. Skulle aldrig få för mej att utesluta människor som kämpar med sin tro, som gör fel, men som inser att dom gör fel och ber om nåd. Det vore inte Kristuslikt.

  Finns dock tillräckligt många av den första sorten, tyvärr.

  Det enda regelverk en församling egentligen behöver är att dess medlemmar ställer upp på trosbekännelsen. Sen behövs förtydliganden i vissa fall. T ex är det inte synd att gå i bikini men det kanske inte är lämpligt på söndagsförmiddagsmöten.

 • Mikael

  Hej Pej!
  Vi är nog samma förståsigpåare som förut!
  Jag hoppas du hittar det stöd du behöver i ditt liv.
  Alla sår behöver tid att läka!
  Vore roligt om ditt liv blev fint och tack för din uppmuntran!
  Jag hoppas att du skall leva väl med!

  /Mikael

 • Mikael

  Hej PeJ!
  Du väkte min nyfikenhet!
  Om du tolka att det var offret som skulle be om ursäkt och utövaren som skulle omhänder tas, så kan man nog tolka mina svar till du tog bladet från munnen och gav hela bilden.
  Då hade jag vad jag tyckte en ganska glasklar inställning!
  Agera!
  Följ lagen!!
  Ge allt stöd som krävs för den drabbade skall må bra!!!

  Nu när jag blev åter påmind av detta så har samma missfårstånd skett igen!

  Om du har Kristi lag i ditt hjärta så måste du veta att ett svar ges på varje infallsvinkel.

  Det är kanske detta som gör att människor som haft det jobbigt är bland de bästa på att stödja sin nästa!

  Jag säger inte att mina råd är slutgiltiga varje människa har sin utgångpunkt och du frågade om råd.

  PeJ får att ge mig rättvisa och se din erfarenhet av texten!

  Låt mig få se din tolkning i Sakaios möte med Jesus.

  Det skulle ge mig känslan av att vi två respekerar varandra igen.

  Jag lovar dig du har min fulla respekt!

  /Mikael

 • Sward

  David,
  Vilket trevligt namn du har, tillhör du någon Svärd-släkt med förankring i kristna sektorn?
  Det jag menar med ovanstående citat är att Bibeln ger allmänna riktlinjer på dessa områden, hur detta mer exakt ska tillämpas måste avgöras av den enskilda församlingen. Håller med dig om att man ska vara försiktig med att införa regler som inte är förankrade i skrifterna, det jag menar är att varje sammanslutning av människor ytterst avgör vilka spelregler som ska gälla just i deras gemenskap.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Anonym
 • David Svärd

  Tack för ditt svar. Jag är son till pastor Sigvard Svärd. Det är gott att heta svärd om man vill följa det andliga Svärdet (Guds Ord) (Jes 49:2). :)

 • Pingback: Man ska leva i Herrans tukt och förmaning! « Tankar i natten()

 • http://pulse.yahoo.com/_4CQF54K3CDY5XWEUXN2IWVQWUU Robert

  Jag tror att du, Stefan, och Pelle har olika åsikter om vad själva begreppet församlingstukt verkligen är. Jag är övertygad att om ni väl skulle sätta er ned och samtala så skulle ni ha så gott som samma åsikter i denna fråga. Jag anser att det bästa är att predika ett rakt, enkelt och starkt budskap så att folk blir berörda. Många vänder om och får sina liv förvandlade. Det är detta som är kristendom, inte medlemskapet i sig. Gör som David Wilkersons kyrka, Times Square Church, och kör utan medlemskap. Kolla in http://www.tscnyc.org.

 • Pingback: Fostran o försoning i Gemenskaperna « Stigen()

 • Rolf Lampa

  Sant. Absolut tystnadsplikt finns inte i Bibeln. Det är skillnad på ”absolut tystnadsplikt” och allmän diskretion (att inte för vidare en annans hemlighet Ords 25:9).

  Men Gud har själv försäkrat att låta allt komma fram i ljuset om vi inte gör upp med det medan nådens tid är. Guds profeter är helt makalöst indiskreta om folkets alla synder. Osv.

  Diskretion ja. Men lova aldrig 100% sekretess, ett sådant löfte kan effektivt blockera senare behov av att följa Matt 18 steg för steg, om det vore nödvändigt.

  Absolut tystnadsplikt är en katolsk uppfinning (från 700-800talet?) som helt strider emot Guds ord, en stadga som kan effektivt upphäva Jesu befallningar (bl.a. Matt 18). Sådana stadgar är av ondo.

 • Anonym

  Så tänkte även jag ge mig in i församlingstuktsdebatten :-) men jag överlåter de tunga teologiska diskussionerna till de som är mer lämpade för det.

  Jag håller i sak med dig, Stefan, så jag har inte så mycket att säga om det. Istället vill jag dela med mig av ett par personliga reflektioner.

  Tidvis i kyrkan har det ju pratats om att vi ska ha ”låga trösklar” så att folk kan komma in lätt. Men frågan är om det inte också ökar risken att människor i kyrkan lätt försvinner ut. Dessutom, i Bibeln kan jag inte hitta något om någon låg tröskel (finns det så berätta gärna var), däremot om att man ska gå in genom den trånga porten. Det syftar visserligen på den som vill komma in i Guds rike, men varför kan det inte lika gärna handla om församlingsmedlemskap?

  Även om inte den kristna församlingen är (eller ska vara) som ”vilken förening som helst”, så har ju ”vilken förening som helst” regler och stadgar för medlemskapet. Det är t.ex. sannolikt att om man inte betalar sin medlemsavgift, eller för den delen gör något som går emot föreningens syfte, så kommer man att bli utesluten. Det är inget konstigt med det.

  Till sist, när jag var yngre och fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar, tyckte jag ibland att de var väldigt orättvisa mot mig. Men sedan jag blivit lite äldre och fått lite distans till det, så är jag numera endast glad och tacksam för att de av ren omtanke och kärlek till mig lärde mig att skilja på rätt och fel, och lärde mig att man inte kan bete sig hur som helst. Även här ser jag praralleller till hur det /borde/ vara i en sund, kristen församling.

  Nu sätter jag punkt :-)

 • http://www.tankarkringbibeln.blogspot.com/ Theodor56

  Visst jag kommer in lite sent, men vill ändå gärna reagera. Matt.18 ger oss svaret, hur det ska gåt till! Det behövs heller ingen pastor till det :)
  ”Om din broder har begått en synd,* så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. 16 Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord.* 17 Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan”

  Detta har så klart ingenting med ”anmäla” att göra utan enbart med broderlig kärlek som inte vill att andra förvillar bort från den Gode Herden! Det betyder att där den kärleken inte finns lär det heller inte bli någon broderlig omvårdnad, för det är ju det det är i första hand. Uteslutning kommer in i allra sista änden! Men det vore hemskt om det skulle behöva bli så varenda gång!
  Detta med att förmana varandra, tillrättavisa är något som Gud har tänkt att alla församlingsmedlemmar ksn/ska tillämpa om så behövs!! Det är där kärleken råder där man inte tål att djävulen förleder ett får utan är beredd att i kärlek tillrättavisa varandra. Gal.6:1,2 säger något viktigt i det här sammanhanget: ”Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. 2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”

  Det är alltså så! det är ”tänkt”! :)

 • http://www.tankarkringbibeln.blogspot.com/ Theodor56

  Men gäller inte Matt 18 resp. Gal 6:1 även dig? Varför skulle det vara annorlunda för en anställd ”pastor” än en ”lekemanspastor”?

 • http://www.tankarkringbibeln.blogspot.com/ Theodor56

  Lite sådär att kalla Guds tankar till ett gott liv för ”husregler”….

 • http://www.tankarkringbibeln.blogspot.com/ Theodor56

  Oj… men vi är väl ingen vanlig förening? Det är då det bli såna helt obibliska jämförelser med husregler och allt.. Vilket elände detta föreningstänkande har fört med sig i frikyrkorna att tänka att vi är en förening! Vi är kristi kropp! Bibeln säger inget om en ”förening” utan att vi är en organism som stöder och hjälper ösesidigt sina lemmar!