Vad menar Pelle Hörnmark?

Vi är många som ber, kämpar, ibland är förtvivlade, över tillståndet i svensk kristenhet. Vi sörjer över brister på helighet, en slapp inställning till synd. Vi sörjer över tillbakagång, andlig kraftlöshet, brist på bibelkunskap, brist på bön m.m. Vi sörjer över när församlingar blir bara ytlig verksamhet, och inte varma, välkomnande, kärleksfulla, bedjande gemenskaper med engagemang för människor som har det svårt. Det finns dock en rad församlingar i olika kristna sammanhang runt om i Sverige som är positiva motkrafter, och som visar på en annan väg. Det ger hopp.

Jag blev inte gladare när jag läste intervjun med Pelle Hörnmark i Dagen idag. Jag tror att jag ska skriva ett separat blogginlägg om begreppet församlingstukt, och gå igenom alla de referenser i Nya Testamentet, som hela denna klassiska lära bygger på, för kunskapen tycks vara obefintlig om detta, bland moderna kristna i Sverige.

Dagen skriver så här: ”Han (alltså Pelle Hörnmark) menar att det funnits en föreställning om att församlingen på jorden är kopia av den himmelska. Därför fanns det förr församlingstukt, alltså att man kunde bli utesluten om man inte följde reglerna. Men vi har övergett den synen och nu välkomnar vi människor. Vi måste se på medlemskapet utifrån ett mycket mer praktiskt, pragmatiskt sätt, utifrån hur människor har det idag. De behöver komma med, känna trygghet och uppleva gemenskapen. Omvändelsen kanske tar tid.”

Nu är detta en kortfattad tidningsintervju men jag måste som läsare tolka texten som att den anger färdriktning för beslutsprocessen i denna fråga inom Pingströrelsen. Jag återkommer till begreppet församlingstukt i ett senare blogginlägg, det kräver en ingående genomgång av en rad olika texter i Nya Testamentet.

Men bara några spontana frågor på grundval av ovanstående citat:

1. Jag tycker att det är en mycket slarvig definition av begreppet församlingstukt, som är mycket centralt i hela den pietistiska-baptistiska-metodistiska och väckelserörelsernas tradition. Församlingstukt är den kraftigaste formen av förmaning, med syftet att få den syndande församlingsmedlemmen att ångra sig och omvända sig från sin synd, för att rädda en människa från evig förtappelse – så har församlingstukten alltid uppfattats, att kalla det för uteslutning är en för snäv bild. ”Förr blev man utesluten för att man inte följde reglerna”. Följa reglerna låter som vilken förening som helst. Synd i Guds församling, som är kallad att vara helig, och leva inför en helig Gud, är något mycket mer än att inte bara följa regler. Så såg tidigare generationer av pingstvänner och baptister på församlingstukten.

2. Jag uppfattar Nya Testamentets lära om församlingstukt som en genuin Biblisk lära, vilket har uppfattats så av Bibelförankrade kristna rörelser runt om i världen. När avskaffades detta? Utifrån vilken teologisk analys?

3. ”Vi har övergett den synen och nu välkomnar vi människor”. Jag har senaste tiden läst mycket om svenska pingströrelsens historia, både Arthur Sundstedt och Lewi Pethrus. Menar Hörnmark att pingströrelsen av årgång 1925, 1930 eller 1950 inte var välkomnande? Under 30-talet var det jämnt fullsatt i Filadelfia i Stockholm. Och ändå höll man på strikta doktriner om församlingstukt. Och tittar man runt om i världen, de allra mest toleranta kyrkorna och samfunden, är det inte minst folk där? Och är det inte mest väckelse i sammanhang med tydlighet kring omvändelse, helighet, och församlingsliv som bygger på detta? Att överge synen på församlingstukt och nu välkomna människor istället, jag tycker att det är att uttrycka sig minst sagt försåtligt, och visar en nedlåtande syn på tidigare generationer av pingstvänner.

4. ”Utifrån hur människor har det idag” – omvändelsen tar tid. Visst kan omvändelsen ta tid, men det har väl alltid varit så. Vilka specifika faktorer i vårt samhälle idag gör att församlingssynen i grunden behöver omprövas? Är det inte bara det faktum att de moderna svenska frikyrkorna har blivit så sekulariserade – och det är så många som inte längre lever enligt Nya testamentets riktlinjer på en rad olika områden, – att det är detta man behöver anpassa sig till? Men det är väl inget nytt i historien? Det var väl därför att man började bilda friförsamlingar på 1850-talet utanför Svenska kyrkan, därför att folk i kyrkan, och i vissa fall prästerna, inte längre levde som kristna? Avfall, synd och tillbakagång har ju ofta präglat perioder innan väckelser. En annan modell är att höja ribban i våra församlingar, höja tröskeln istället för att sänka den, mer tydlig undervisning, mer fokus på aktiv andlig vägledning och lärjungaskap, mer fokus på efterföljelse och att hjälpa församlingsmedlemmarna att leva som kristna. Jag tror personligen att sådana församlingar är mer välkomnande och attraktiva. Utslätade populistförsamlingar lockar inte till efterföljelse.

5. Vad är nytt med idéerna? Jag tycker inte att det är något nytt alls. Missionsförbundet genomgick denna process redan på 60-talet, och skapade konceptet med välkomnande församlingar, låga trösklar, inte fokus på gränser, Kristus i centrum som det så fromt heter. Baptisterna genomgick samma process på 70-talet. Är det nu Pingströrelsens tur att göra samma resa, eller kanske bara bekräfta den resa man redan har gjort.

Det var några funderingar jag fick när jag läste tidningen Dagens intervju med Pelle Hörnmark idag. Är det vad man vill, ska EFK och Pingströrelsen gå i missionsförbundets (som numera heter Missionskyrkan)  fotspår kring församlingssynen?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • WO

  Leva ”öppet” i en syndig relation är väl iaf inte att ”behålla sin relation till Jesus”(?)
  Att sluta leva i synd och öppet komma tillbaka in i ett kristet liv, DET är vad jag skulle säga vore ”bäst”.Det skulle förstås underlätts av att församlingar agerar vist och med kärlek gentemot de som kommit fel, men att låtsas det är OK leva kvar i synd ger inte den ”felande” någon fördel.Det vore närmast att lura dem…,

 • WO

  Oxfilé, en svår ledarsynd,,,,jaha, kanske det…är väl annars en del andra rikedomssynder som florerar, men då mest bland medlemmarna.En sjukt stor materiell lyx är idag ganska vanlig även bland folk som verkar vara ”vanliga”…de håller inte så hög profil att deras vräkiga liv märks så mkt som det kanske borde göra…men då skulle de kanske få anledning överväga en aningen enklare livsstil, och ge bort lite mer…sånt är ju svårt…”usch”…

  Alla borde vi ge bort mer, även vi ”fattigare” medlemmar…så detta talar lika mkt tillbaka till mej själv…märker jag, är dock sällan oxfilé intas…alltid något…

 • Ssvardblogg

  Får lite känslan att när man talar om församlingstukt så är det bara vissa synder som är aktuella. När gör vi upp med synder som maktbegäran, högmod, förtal och det som kanske är det mest aktuella i frikyrkliga sammanhang: att se ner på andra och att hålla sig själv alldeles för viktig

 • http://www.tankarkringbibeln.blogspot.com/ Theodor56

  Om du då själv antagligen lämnat pingströrelsen (?) har du då ställt dig helt utanför eller gått in i något annat?

 • Mikael

  Hej kjell!
  Jag påstår inte att vi inte välkomnar vissa barn. Men om du möter en man eller kvinna som råkat vara född innan 60-talet var de negativt särbehandlade, inte i alla församlingar men denna dumhet har varit verksam i flera församlingar och kyrkor.

  När det gäller Joh. 3:3-5 så tycker jag att det var klent med reflektion du delger.
  Men att ta fram det konkreta andemining och den är väldigt viktigt och du har nog rätt i att det räcker tills vidare.

  Jag ser fram emot Stefan Svärds kommande komentarer.

  /Mikael

  Och anledningen till att jag skriver under så här är för att vi är upp till tre stycken som använder namnet Mikael och av någon anledning har vi valt att sära på varandra med att skriva under med en egen vald signatur!

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark, är så långt jag vet, ingenjör och som sådan vet han, att om man skall bygga någonting söker man först och främst fram ritningarna, till det tänkta bygget, läser dem, sätter sig in i dem, ja, studerar dem noggrannt och sedan börjar man bygga.

  Är man byggledare gör man på samma sätt, och ger först sedan man själv satt sig in i ritningarna, direktiv till medarbetarna.

  Om man skall vara byggnadsledare för det värdefullaste bygge som Gud har på jorden, Guds ögonsten, den levande Gudens församling, som skall rädda eviga själar till himlen, så finns ju än större anledning att sätta sig in i ritningarna, innan man ö.h.t. företar sig någonting som har med byggnationen att göra!

  Det räcker inte med lovsång och rök och ljuseffekter! och applåder från dem som vet lika lite som byggledaren, hur Guds församling byggs -och är avsedd att fungera.

  Pelle lämnade de gamlas byggnadsritningar efter sig: Guds Ord, och gick sedan iväg för att bygga Guds församling. Hur det bygget blir, behöver man inte vara profet eller siare för att inse hur det kommer att att se ut. Misserabelt i alla avseende och framförallt inte fungerande som Gud har tänkt: man kan inte ersätta Guds tankar med sina egna, och få samma resultat som om man lytt Gud.

 • Anonym

  Bittrare kommentar får man väl leta efter SLJ. Lite mer kärlek och respekt kan man väl begära. Om du har blivit illa behandlad av kyrkan och dess ledare, så ta itu med det. Men detta är onödigt och kränkande. Du anklagar Stefan för att vara en hycklare, frossare med mera. Vad har du för belägg för ditt snack? Om du läser hans inlägg en gång till utan att blanda in dina egna sår, så kanske du märker att du läser in något i Stefans personlighet som du inte har belägg för. Det är inte första gången jag blir upprörd över en kärlekslös kommentar på en kristen blogg, men detta var lite väl.
  Det Stefan efterlyser är en sund form av församlingsdiciplin. Detta är inget konstigt utan helt i linje med de riktlinjer som NT ger. Detta handlar inte heller om hierarki. Tillrättavisande sker i kärlek och ska komma underifrån. Du verkar inte alls vara insatt i frågan utan vill bara sprida din bittra galla. Men snälla bespara oss det.

 • S-E Sköld

  Jag står helt utanför alla kyrkosammanhang, jag ”tillhör” alla och ingen: är sänd – av Gud – till hela kristenheten i vårt land, oavsett kyrkoettiketter. Är döpt i pingstkyrkan i Luleå (1969) och har tillhört bl.a. pingstförsamlingen i Jönköping, där jag fortfarande har min främsta, andliga gemenskap.

 • S-E Sköld

  Delar Din sorg över ointresset för Guds församling och Guds verk på jorden. Men det kan till del bero på, att ”medlemmarna” inte upplever sig delaktiga i det som pågår: de, det allmänna prästadömet, är helt satt åt sidan i vår tid! och vi har fått någonting som vi kan kalla ”tjänstemannavälde”.

 • kjell

  Du har fortfarande svårt för att fatta!
  Om Lelle eller någon annan skriver under med signatur så skall inte du avslöja den personens namn.

 • Anonym

  Vilka förhoppningar kan man ha på en rörelse som börjat gå i armkrok och förenat sig med den bibliska Skökan? Identifierad och avslöjad alltsedan femtonhundratalet och väl känd hos de gamla lärarna inom pingst. Ordet ger en klar och tydlig instruktion till de av Guds folk som vill fortsätta att följa Honom: Gå ut ur henne! Här gäller att tro, lyda och följa Ordet! Låt oss göra oss av med de präster och ledare som förde oss in i henne och skicka dem på omskolning och ge dem alla möjlighet till ånger och omvändelse, men aldrig mer låta dem inträda i några ledande funktioner, utan vi låter dem sitta på bänkarna och lyssna och lära tills Herren kommer tillbaka.

 • Anonym

  Jag tycker att det är starkt och modigt av dig Stefan att reagera på detta. Förhoppningsvis leder det till en bra diskussion. Jag upplevde också att en del varningsklockor ringde när jag läste artikeln. Jag tycker att det är positivt att Pingst ändå har insett att vi har en krissituation och något måste ske. Men för en kristen rörelse i kris finns det två vägar att gå. Det ena vägen är pragmatisk, man anpassar sig efter omvärlden. Minns att jag för flera år sedan var på Evangelistveckan där Pelle Hörnmark hade gjort en undersökning bland vanliga svenskar hur man såg på Pingströrelsen. Syftet var väl redan då att jobba fram en modell som är anpassad efter folkets vilja.
  Den andra vägen man kan ta är att försöka hitta tillbaka till Ordet och bönen, söka Gud helt enkelt. Ropa till honom om en förändring. Självklart innebär även detta initiativ och arbete men skillnaden ligger i attityden. Man lyssnar först och främst in Gud, inte människor.

  Som du sa Stefan, det här är ingen nytt. Vi har sett Svenska kyrkan gå i samma riktning. Det är väl så här det börjar.
  Jag tycker absolut att det finns saker man kan behöva se över när det gäller Pingsts medlemsbegrepp. Det är gamla strukturer, och inga strukturer är heliga. Själv är jag tveksam till att ha medlemsskap endast för vuxendöpta(troendedöpta). Där gillar jag mer EFKs linje.
  Så visst, se över strukturerna, det kan säkert behövas.
  Men det är nåt som inte känns bra här. Det är på nåt sätt fokuset som känns fel.
  Pelle kör sin ”vi måste ta oss i kragen”, ”vi kan bättre” attityd.
  Jag skulle önska lite mer ”vi måste söka Guds ansikte, ner på våra knän, ropa till Gud”.
  Att ”försöka lite hårdare” är en återvändsgränd..

  Men samtidigt är jag själv pinsamt dålig på att ropa till Gud om väckelse ibland.
  Men jag tror att den är på gång. Jag tror att vi kommer få se många nya spännande församlingar, och ett nytt ledarskap som söker Guds vilka, och inte folkets. Just för att kunna nå ut till folket med Guds kärlek.

 • http://www.teaminorr.se Patrick Olund

  Mikael, när har församlingen börjat dela ut andliga gåvor? Enligt Ordet är det Anden som ger andliga gåvor.

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Om en ingenjör vet var Hörnstenen skall vara är allt okej men blir den en stötesten blir det ingen bra byggnad.

  Om Johannes noggrant förklarar vikten av Jesu Kristi lära varför inte nämna detta i din text ovan.
  För övrigt så tycker jag faktiskt att det är precis vad du gör och jag tycker du gör en bra poäng av ditt inlägg.

  Det gäller bara att väga orden så ett uttalande inte blir dömande.

  Trots allt vi måste kunna pröva ett ställningstagande (dogm) emot Kristi lära.

  Och om en broder gör det offentligt, så skall väl vi inte döma honom till kättersk avfälling!

  Utan snarare diskutera detta öppet och hjälpa till att se om det nya ställningstagandet håller måttet!

  /Mikael

 • http://sofialillyjonsson.wordpress.com/ SLJ

  Tack för din analys av min personlighet, även om man osökt kommer att tänka på begreppet ”projicering”. Men det är väl svårt att vara självmedveten när man är så kärleksfull som du är.

 • kjell

  Vad jag vet har inte Efk någon annorlunda linje.
  Däremot har vissa församlingar lagt om växeln in på ett stickspår där det inte finns någon stoppbock.

 • Pingback: Jesus lever » År 2011/Elvor O fundering/Pingst identitet/Lagiskhet()

 • wildwest

  Wow, hela kristenhetens samlade problem i Sverige handlar om att nån pastor då och då äter oxfilé. Enormt skarp analys. Föreslår att vi förbjuder oxfilé i Sveriges grundlag. Så kan jag fortsätta med min löjromstoast.

 • S-E Sköld

  Vi behöver inte ”se över” vi behöver ”se efter”: vad som står skrivet, och av vem. Vems lära handlar det om? Är det Guds, genom Hans apostlar och profeter/Guds språkrör, och som gäller Hans församling? Det är väl fortfarande så, att ägaren bestämmer hur det skall se ut i det hus Han äger? Vem skall annars bestämma där, den Onde? Guds Ord: ”När ordningen har kommit till fullt välde bland er, är vi redo att näpsa all oordning”. Vilken ordning skall ha ”fullt välde” bland oss troende? Den Gudomliga.

 • http://sofialillyjonsson.wordpress.com/ SLJ

  Åh är du fortfarande sur över att jag avslöjade orsaken till din gaydar, wildwest? Så sött. Jo jag vet att många-män-med-gaydar *blink* har svårt fördra kvinnor inom sina cirklar – du får väl blunda med ena ögat när jag skriver helt enkelt, och hasta vidare till nästa man. Det lär ju gå ganska snabbt ändå. Det är trots allt inte så många kvinnor som skriver på dina favoritbloggar.

 • Mikael

  Hej Patrick Olund!
  En Pastor eller Präst SKALL HA ett kall!
  Och då handlar det inte om att vara cool.
  Utan att Gud har kallat dig till tjänst!
  I en del församlingar finns ett råd där de äldre utvalda stödje på frivillig basis.
  På något sätt anses att de manats till den tjänsten av den Helige Anden,
  Och de Andegåvor som finns i församling försöker dessa ta reda på och få de att verka i församlingen och detta handar om att vårda och stödja från vaktmästarn till kökspersonalen.

  Olika församlinggrunder bygger olika, en del församlingar bygger en församling helt utan kyrkbyggnad. Men något som är centralt för alla kristna kyrkor är Gud och då pratas det om Fadern, Sonen Och Den Helige Anden.

  Och när man pratar om Guds gåvor till församlingen så utgår man i från
  Den Helige Andes gåvor.

  När Pingströrelsen start 1906 på Azousa street så var det Andegåvan tungomål som startade en ny Väckelse. Man gjorde en rejäl återstart på den då varande Kristna. Och många av dåtidens Läsare ville mer. så de gick ur sina församling och bildade nya Pingstförsamlingar. Allt var bra men sakta men säkert börja ett regelverk att skapa regler som man inte ville missa både gamla och nya.

  Man tog från olika förbunds regler och (särregler) regler som var så hårda att få förbund höll sig med.

  En sådan regel är Vuxendop som endast Baptisterna och och Pingstvännerna var eniga om till för några år sedan nu är bara Pingstvännerna kvar med detta krav för att vara medlem i församlingen.
  Nu anser en del i Pingst att vi måste se över dessa regler.
  Det som hände på Azousa Street var något helt underbart anser jag.
  Så det är med största vikt att nästa generation prövar och testar och återvinner detta mirakel.

  /Mikael

 • PeJ

  Fantastiskt bra Stefan! Ser fram emot din undervisning i ämnet. Tydlighet och trygghet i församlingen, bra!

 • Mikael

  Hej kjell!
  Som du märkt så skriver jag så gott jag kan och kontrolläsningen som jag försöker att vara noga med har blivit svårare än vanligt, om det beror på modemet jag har eller bara att det systemet som Stefan nu använder till vår debatt är ovanligt knölig.
  Jag klagar inte på det i sig men man bör ha lite tid på att bli varm i kläderna i detta system.

  Så när jag läste hur lätt det var att missförstå texten jag skrev ovan, så tog jag helt enkel och förtydliga mitt svar med ett svar till mig själv.

  Nu när fler och fler ger reflektion på det så ser även jag att det inte är tänkt att göra så!

  Jag kommer att försöka lösa det bättre framöver.

  /Mikael

 • Anonym

  Jo det är vi väl överens om. Men är man ledare i en församling måste man också ta initiativ och leda i den riktning som Gud vill leda. Det är inte svårt att bara säga att vi måste se efter vad som står skrivet. Att vi måste tillbaka till Guds ord. Jag skulle uppskatta om du var lite mer konkret. Vad anser du i frågan? Att vi ska vända oss till Ordet är bara första fasen. Sedan måste vi komma fram till vad Ordet säger, sedan måste vi applicera det. Många av Hörnmarks tankar kan man hämta stöd i Bibeln för, exempelvis: Jesus inbjöd till lärjungaskap utan några större krav. T o m Judas fick vara med i den inre kretsen, trots att han var en tjuv och en förrädare. Nu stöder inte jag den här linjen, försöker bara problematisera lite. Att bara säga att vi ska gå tillbaka till Ordet är som att slå in en öppen dörr på nåt sätt.

 • S-E Sköld

  NT-församlingen fanns inte på Jesu tid, det var efter Sin himmelsfärd Han konstituerade den, främst via Paulus: den – församlingen . skulle ju ersätta Hans kroppsliga närvaro på jorden, och bli Han kropp, men inte Hans huvud! Och de ritningarna är enkla och lättfattliga: en kropp med många lemmar ”varandra till tjänst”. Men för att det skall kunna ske, måste frihet och respekt för Anden och Hans verk finnas: och det finns mestadels inte – så långt jag har kunnat se – i kristenheten i dag.

 • BirgittaB

  Stå fast i den uppgift Gud lagt på dig!
  Det kommer mothugg, men i orkanens öga kommer du att stå lugn

 • Jag

  S-E Sköld.
  Du skriver att Pelle Hörnmark inte ens lyssnar till Gud. En människa som lyssnar till Gud skulle aldrig skriva på det sättet. En människa som lyssnar till Gud vet att livet inte är så enkelt och inte var så snabb att döma. Han skulle inte använda förklenade argument om andra för att försöka stärka sin egen åsikt i en fråga.
  Av det resonemanget kan man dra slutsatsen att du inte lyssnar till Gud men det gör jag inte för säkert har du också gjort det också någon gång även om inte Gud har fått prägla ditt liv på allvar.

 • Jag

  Den som någon gång byggt Guds rike vet att det inte handlar om ritningar och strukturer utan om relationer. Tror faktiskt att Pelle Hörnmark har förstått det och att han är på rätt väg.

  Att försöka hitta en ritning i Bibeln på hur man skall bygga en församling leder automatiskt till att man kommer fel och det av en mycket enkel anledning. Det finns nämligen ingen sån ritning i Bibeln.

  Många har försökt få fram ritningen och trott att bara man har en ritning så kommer man att hitta beståndsdelarna i bygget och så är det bara att sätta dem på rätt plats. Så fungerar dock inte den av Gud skapade människan. Alla människor är unika och det finns inga ritningar som kan göra oss till stereotyper.

  Däremot finns en gemenskap med Gud som gör människan till en förlåten evighetsvarelse och en gemenskap i församlingen som lockar fram det allra bästa ur människan.

 • S-E Sköld

  Det Du skriver om fanns troligtvis i Knutby, varma relationer utan Andens gåvor och utrustningar. D.v.s. utan den församlingsbyggnad som Bibeln – Gud själv – undervisar om, det fanns kanske också i en del andra exempel, som på senare tid ödelagt unga – andligt oerfarna – människors liv. Du och en del andra med Dig, tror måhända att Ni vet bätte än Gud hur Hans församling skall byggas och fungera.

 • Rolfericson
 • Thommy

  Gamle Lester sumhrall sa att efter tredje generationen kan man slå igen butiken och börja om,för då har glöden slocknat helt…..Kastasten

 • Mikael

  Hej!
  Det konstigaste i din kommentar, är att där finns väldigt viktiga byggstenar att starta med!
  Alla är olika och unika.
  Vad Jesus säger att vi lär oss respektera varandra så är vi på väg och läs Matt 7:1-12.

  /Mikael

 • S-E Sköld

  Som Gorbatjov en gång – sig själv ovetande – öppnade dammluckorna för att släppa det undertryckat, Sovjetiska folket ut i frihet,

  har Stefan Swärd, sig själv ovetande, fått vara Guds redskap för att släppa ut det inom Pingstorganisationen instängda Gudsfolket i frihet.

  Och de dammluckorna kan bli svåra att stänga härefter, den floden kommer snarare att tillta, än att sina och minska.

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark enligt reportaget i Dagen: ”Men han poängterar att det traditionella synsättet inom Pingst, att teologin skapas i de lokala församlingarna, ligger fast.

  Så det kan komma att se olika ut på olika håll”.

  —-

  Men detta är inte – så långt jag förstår – en sann historieskrivning.

  Teologin/läran lades fast i en gemenskap med de övriga ledarna inom Pingstväckelsen: i bibelstudier (man rannsakade skrifterna tillsammans) och samtal i Predikantveckorna i Stockholm, konferenser som Nyhems -och Lapplandsveckan, och innan dessa Kölingaredsveckan, och givetvis i Bibelskolorna och i samband med evangelistveckor och regionala bönedagar ut över landet; där samtal/dialog var en självklar ingridiens.

  Detta gjorde att den gamla Pingströrelsen, hade en tro, ett dop och en församlingsordning!

  De veckorna och sammankosterna är nu, och sedan en tid tillbaka och i den mån de inte är nedlagda, i huvudsak, plattformar för envägskommunikationer.

 • http://www.tankarkringbibeln.blogspot.com/ Theodor56

  1991 skrev du boken Ofredstider – Står du fortfarande vid dess innehåll och anser du att det som händer har med dess innehåll att göra? Du får gärna skriva direkt till mig theodor at gmail.com om du så vill.

 • S-E Sköld

  Ett tillägg:

  Detta är den tidigare Pingströrelsens grund och uppbyggnadssätt, det var det man strävade efter – for efter – och inte att varje församling, som kallades Pingstförsamling, läromässigt, gjorde som den själv ville:

  Ef. 4:5 ”En Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla”

  Ef. 4:3-4 ”Vinnlägg er om att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, ni som blivit kallade att leva i ett och samma hopp, det som tillhör er kallelse”

 • S-E Sköld

  Boken Ofredstider tillkom under åren mars 1986 till hösten 1991, och utkom alltså 1991. Inte en punkt eller bokstav, frånsett ev felstavningar.. har förändrats i den. Allt som Guds Ande där säger, har alltså gällande kraft även idag och framåt, vilket kommer att bli mer och mer uppenbart – för fler och fler – i den tid vi går till mötes.

  Hösten 1974, jag bodde då med min familj i Habo, talade Gud till mig: ”I en tid som föregår en svår tid i Sverige, med krig och stora svårigheter, kommer jag att föra dig ut i en uppgift, att förbereda de kristna”.

  Det uppdraget kom i mars 1986, alltså 12 år senare. Det är därför jag inte tillhör något samfund eller särskild församling (Gud har lett det så) då jag har en Gudomlig kallelse till allt Guds folk och till allt Sveriges folk i övrigt.

 • Erik

  Vi håller helt med dig Stefan! Vad Hörnmark står för är ju Rick Warrens Emerging church koncept, som handlar om 1.tillhörighet 2. förvandling 3. ev omvändelse. Detta är ju tvärt emot vad Jesus lärde!
  Vi tycker att det här är så allvarligt att vi har gjort ett uskick till 1200 frikyrkor där vi både skriftligt och muntligt varnar för detta avfall. Lyssna gärna
  till länken nedan!
  Nåd och fri till er alla!
  http://www.bornagain.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=56

  till lånken

 • Gäst

  Den känslan, eller rent av erfarenheten, är du inte ensam om. Det är så lätt att peka ut och fördöma synder som man själv inte kan begå, exempelvis homosexualitet, medan man blundar för det som vi flesta gör oss skyldiga till då och då – högmod, förtal, egoism etc. Det är svårt det där med se grandet i sin nästas öga men inte bjälken i det egna…

 • Jag

  I Knutby fanns en hel massa av det du propagerar för: Hierarkier där det är vissa människor som hör från Gud medan andra skulle lyda, I Knutby fanns också mycket andliga manifestationer.
  Det som inte fanns var hjärtliga relationer med andra kristna som skulle kunna rätta till saker som gått fel på moderligt eller faderlikt sätt.
  Däremot fanns det ju förstås många som utanför stod med sin ritning och skrek att bygg så här. Men hjälpte det?

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Nu har du visat var ditt hjärta är och det verkar vara varmt. Att starta ny församlingsbygge är och förblir besvärligt men att återgå till Kristi lag och undvika att vara ljummen som man blev i Ladiokeia, måste väl också strävas efter.

  Nu är Sverige i en arméallians som stödjer en regering som är korrupt och bibehållt sin plats med valfusk.

  Det var inte FN som innledde kriget utan godskände det i efterhand.

  Så att säga att Sverige är i krig stämmer,
  Euron går närmare i fritt fall om det man befarar inträffar, Dollarn är snart värt det papper som man trycker sedlarna. cirka 3 öre.

  Människors situation blir mycket sämre i Sverige, vi har några % som skänat massor!
  75 % som känat bra på Sveriges nuvarande politik och rästern har fått det sämre.

  Långtidsarbetslösa är i Fas 3 och känar otroligt dåligt.
  De kraftigt Sjuka Funktionshindrade som har LSS har fått den sänkt, nästan alla funktionshindrade är nu arbetsföra det krävs bara en telefon och en röst som fungerar så är lagen ändrad nu och tillämpas.

  Nu är ju inte Euron värdelös heller inte Dollarn men vem betalar priset för att det skall fungera.

  Så allt du är förvarnad för i ditt kall har slagit in.
  Nu väljer Du om du skall stödja och arbeta för Lammen eller Getterna.

  Då Måste Kristi Lära vara i Fokus inte vad vi vill att den säger utan vad Jesus Kristus Värkligen Lärde UT!

  /Mikael

 • S-E Sköld

  Jag har varit i Knutby och vet hur där var: haft möten där tillsammans med Per Sundgren, medförfattare till boken Ofredstider. Jag känner ganska väl förhållanden där: och framförallt vad Guds Ande talade till den församlingen, och inte minst till dess ledning och detta var innan vargen fick fritt fram att härja där. Helge och Åsa fanns inte där då.

  Om man lyssnat till Guds tilltal, hade med all sannolikhet utvecklingen blivit enhelt annan. Gud varnade, men inge lyssnade: i vart fall inte bland dem som kunde ha ändrat färdriktningen.

 • Peter T

  Pelle Hörnmark menar nog att det är väldigt konstigt med en medlemsmatrikel som till hälften består av sådana som aldrig syns på gudstjänster, medan 20% av de som syns regelbundet på gudstjänsterna inte finns med i något adressregister.
  Sedan är det ju underligt att han inte känner till den församlingstukt som pågår inom Pingst, men han kanske inte har pratat med t.ex. någon f.d. medlem i Nyköping Pingst de senaste femton åren?
  Det är tvärt om vad många kommentatorer tror inte medlemsskapet som leder till frälsning, utan tron. Varför skulle Gud ge mer tro till den som är medlem? Eller är det Pelagius gamla irrlära som spökar så att individen själv skapar tron och sedan får nåd av Gud?

 • S-E Sköld

  ”Det uppdraget kom i mars 1986, alltså 12 år senare. Det är därför jag inte tillhör något samfund eller särskild församling (Gud har lett det så) då jag har en Gudomlig kallelse till allt Guds folk och till allt Sveriges folk i övrigt.”

  Kunde ha tillagt; därför att alla som bor i vårt land kommer att beröras av det Gud förvarnar oss om.

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Det ny systemet du fört in är stiligt!
  Men med ett dåligt modem och en rätt dåligt användarsystem för oss som skriver på din blogg, gör att man får överväga att skriva här. Nu när vi inte ens kan hänvisa till Nummer på inläggen blir det en uppsjö till rörighet.

  Snälla Stefan se över om det inte finns en bättre mer uppdaterat pogram.

  /Mikael

 • WO

  Erik:
  Har du skickat ditt utskick till Pingströrelsens församlingar?
  Det borde du iaf göra, då det är mkt som snurrar i de leden nu…
  Tack på förhand (känner mej inte kapabel göra som du, men kanske tala med ledningen i min egen P-kyrka…om jag får mod och kraft till det)

 • Låg Tröskel

  När jag lästa vad Pelle skrivit så tolkade jag hans ”förändring” i att vi idag behöver förändra Matrikel-tänk. Är man med i Guds församling p.g.a. att man finns med i en matrikel, eller för att man är delaktig i en lokal församling? Är det bra att bara av 10000 matrikelförda medlemmar är 500 aktiva. Å andra sidan finns 200 aktiva i församlingen, som inte är med i församlingens matrikel, men kanske i en annan församlings matrikel. Ytterligare ett stort antal är deltagande i församlingen, men hålls ändå till viss del utanför eftersom de i sin resa till tron inte nått dopet än.

  Jag tror att Pelle har en poäng i att vi behöver se över ”medlemsskap” i den lokala kyrkan.

 • wildwest

  Vad är gaydar? Hur vet Du att jag inte föredrar kvinnor? Vad menas med cirklar? Vad ska jag hasta vidare till en man för? Är Du en fluga på min vägg så Du vet så mycket om mej? Ditt provokativa nonsenssnack slipper jag gärna. Du är bara härinne för att bråka, inget annat.

 • S-E Sköld

  Sanningen är, att Pingströrelsens i vårt land avfällighet/ohörsamhet, under nu två decennier undanhållit svenska folket Guds buskap till dem; det som står nedskrivet i boken Ofredstider.

  Guds avsikt var och är – därför fick vi, Per Sundgren och jag, först gå till våra egna – att genom Pingströrelsen bära ut till vårt lands kristenhet -och hela vårt folk i övrigt, vad som står i den boken: för det gäller alla människor i vårt land, stora som små, unga som gamla.

  Men Pingströrelsens ledare ställde sig ohörsamma till budskapet och valde att gå sin egen väg; därför har de inte heller kunnat bli lyckosamma.

 • S-E Sköld

  Det står ju också, i Guds Ord, att om vi ställer oss ohörsamma inför det Guds Ande talar till oss, blir vi andligt förblindade, så att vi inte längre vet vart vi går. Det är exakt vad som hänt med pingströrelsens ledarskap: de vet inte vart de går och till slut blir det tillståndet ”uppenbart för alla”; möjligen inte för dem själva?!