Vad menar Pelle Hörnmark?

Vi är många som ber, kämpar, ibland är förtvivlade, över tillståndet i svensk kristenhet. Vi sörjer över brister på helighet, en slapp inställning till synd. Vi sörjer över tillbakagång, andlig kraftlöshet, brist på bibelkunskap, brist på bön m.m. Vi sörjer över när församlingar blir bara ytlig verksamhet, och inte varma, välkomnande, kärleksfulla, bedjande gemenskaper med engagemang för människor som har det svårt. Det finns dock en rad församlingar i olika kristna sammanhang runt om i Sverige som är positiva motkrafter, och som visar på en annan väg. Det ger hopp.

Jag blev inte gladare när jag läste intervjun med Pelle Hörnmark i Dagen idag. Jag tror att jag ska skriva ett separat blogginlägg om begreppet församlingstukt, och gå igenom alla de referenser i Nya Testamentet, som hela denna klassiska lära bygger på, för kunskapen tycks vara obefintlig om detta, bland moderna kristna i Sverige.

Dagen skriver så här: ”Han (alltså Pelle Hörnmark) menar att det funnits en föreställning om att församlingen på jorden är kopia av den himmelska. Därför fanns det förr församlingstukt, alltså att man kunde bli utesluten om man inte följde reglerna. Men vi har övergett den synen och nu välkomnar vi människor. Vi måste se på medlemskapet utifrån ett mycket mer praktiskt, pragmatiskt sätt, utifrån hur människor har det idag. De behöver komma med, känna trygghet och uppleva gemenskapen. Omvändelsen kanske tar tid.”

Nu är detta en kortfattad tidningsintervju men jag måste som läsare tolka texten som att den anger färdriktning för beslutsprocessen i denna fråga inom Pingströrelsen. Jag återkommer till begreppet församlingstukt i ett senare blogginlägg, det kräver en ingående genomgång av en rad olika texter i Nya Testamentet.

Men bara några spontana frågor på grundval av ovanstående citat:

1. Jag tycker att det är en mycket slarvig definition av begreppet församlingstukt, som är mycket centralt i hela den pietistiska-baptistiska-metodistiska och väckelserörelsernas tradition. Församlingstukt är den kraftigaste formen av förmaning, med syftet att få den syndande församlingsmedlemmen att ångra sig och omvända sig från sin synd, för att rädda en människa från evig förtappelse – så har församlingstukten alltid uppfattats, att kalla det för uteslutning är en för snäv bild. ”Förr blev man utesluten för att man inte följde reglerna”. Följa reglerna låter som vilken förening som helst. Synd i Guds församling, som är kallad att vara helig, och leva inför en helig Gud, är något mycket mer än att inte bara följa regler. Så såg tidigare generationer av pingstvänner och baptister på församlingstukten.

2. Jag uppfattar Nya Testamentets lära om församlingstukt som en genuin Biblisk lära, vilket har uppfattats så av Bibelförankrade kristna rörelser runt om i världen. När avskaffades detta? Utifrån vilken teologisk analys?

3. ”Vi har övergett den synen och nu välkomnar vi människor”. Jag har senaste tiden läst mycket om svenska pingströrelsens historia, både Arthur Sundstedt och Lewi Pethrus. Menar Hörnmark att pingströrelsen av årgång 1925, 1930 eller 1950 inte var välkomnande? Under 30-talet var det jämnt fullsatt i Filadelfia i Stockholm. Och ändå höll man på strikta doktriner om församlingstukt. Och tittar man runt om i världen, de allra mest toleranta kyrkorna och samfunden, är det inte minst folk där? Och är det inte mest väckelse i sammanhang med tydlighet kring omvändelse, helighet, och församlingsliv som bygger på detta? Att överge synen på församlingstukt och nu välkomna människor istället, jag tycker att det är att uttrycka sig minst sagt försåtligt, och visar en nedlåtande syn på tidigare generationer av pingstvänner.

4. ”Utifrån hur människor har det idag” – omvändelsen tar tid. Visst kan omvändelsen ta tid, men det har väl alltid varit så. Vilka specifika faktorer i vårt samhälle idag gör att församlingssynen i grunden behöver omprövas? Är det inte bara det faktum att de moderna svenska frikyrkorna har blivit så sekulariserade – och det är så många som inte längre lever enligt Nya testamentets riktlinjer på en rad olika områden, – att det är detta man behöver anpassa sig till? Men det är väl inget nytt i historien? Det var väl därför att man började bilda friförsamlingar på 1850-talet utanför Svenska kyrkan, därför att folk i kyrkan, och i vissa fall prästerna, inte längre levde som kristna? Avfall, synd och tillbakagång har ju ofta präglat perioder innan väckelser. En annan modell är att höja ribban i våra församlingar, höja tröskeln istället för att sänka den, mer tydlig undervisning, mer fokus på aktiv andlig vägledning och lärjungaskap, mer fokus på efterföljelse och att hjälpa församlingsmedlemmarna att leva som kristna. Jag tror personligen att sådana församlingar är mer välkomnande och attraktiva. Utslätade populistförsamlingar lockar inte till efterföljelse.

5. Vad är nytt med idéerna? Jag tycker inte att det är något nytt alls. Missionsförbundet genomgick denna process redan på 60-talet, och skapade konceptet med välkomnande församlingar, låga trösklar, inte fokus på gränser, Kristus i centrum som det så fromt heter. Baptisterna genomgick samma process på 70-talet. Är det nu Pingströrelsens tur att göra samma resa, eller kanske bara bekräfta den resa man redan har gjort.

Det var några funderingar jag fick när jag läste tidningen Dagens intervju med Pelle Hörnmark idag. Är det vad man vill, ska EFK och Pingströrelsen gå i missionsförbundets (som numera heter Missionskyrkan)  fotspår kring församlingssynen?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Mikael

  Hej igen!
  Nu får jag kommentera mig själv så det blir förståligare.
  Du S-E läser inte in teologers arbete för att förstå Kristi lära, du frågar den Helige Ande!
  Du slår på Pelles ställningstagande utan med att han håller inte måttet och skall vända om!

  Men om vi slutar att rycka nyckelverser och ser styckevis vad Apostlarna försökte lära oss, kan det bli rätt.
  Men om man inte förstår Kristi lära kommer kyrkan att drabbas än värre.

  /Mikael

 • WO

  Kanske vore bra att berätta vilka synder som du vet ”just ledare” är utövare av…innan du hoppar på en hel grupp människor (frågar jag som både läser SS blogg och förstår vad du skrev)

  Möjligen implicerar du att de (ledarna) är bra på att undvika sexuella felskär, men sysslar med annat du inte gillar (och som du menar att Gud inte gillar) (???)

  Min syn är att brist på ledarskap och brist på förkunnelse utifrån Bibelns helhetssyn är en synd många ledare är ”bra på”, dvs borde omvända sej från.

  Den bristen finns som jag ser det inte enbart hos ”liberala” ledare utan även hos ”konservativa”, alla är i behov av att vända åter till en sund människoälskande förkunnelse, som både säger sanningen och har omsorg om de som kommit fel.

 • Thommy

  Stefan tack, tyvärr tror man att man vinner människor för Guds rike genom att anpassa sig till denna världen som är så fattig på liv och glädje så folket är på väg tillbaka till 1800 talets alkohol intag och bottenlösa supande.
  Läste lite om den tid som William Booth frälsnings armen grundare fick uppleva i England under sin tid och det finns många likheter med den tid vi lever och den tid som han fick uppleva av fullständigt förfall.
  Under dom år på 90 talet som jag arbetade i Lp-stiftelsen varnade Erik Edin för den utveckling vi ser i dag, med så kallade förebilder som dricker alkohol inom frikyrkans väggar inte minst inom pingströrelsen.(krogsnobbarna)
  Det är mycket tragiskt och det är en enda lång utförsbacke för den svenska frikyrkan så länge vi tillåter herdarna roma ut sitt urvattnade tomma budskap om att allt står väl till, och att vi anpassar oss så gott det går.
  Nej tack till allt vad som erbjuds på denna simpla marknad och åter till grundvalarna i Guds ord och ett meningsfullt liv i Jesus Kristus. v v Thommy Bergenwall kastasten.se

 • Mikael

  Hej Lennart Jacobson!
  När och var går gränsen, mellan att förmana din broder till att fördömma/dömma honom!

  När du Lennart drar upp frågan om att Jesus inte ändrade Lagen så ser vi klart och tydligt på texten Matt 22:37-40 att du har fullständigt rätt! Han ändrade bara på det sätt vi skall tillämpa den på!

  Till det stora hela verkar vi vara överens.

  Ett av det allra viktigaste i denna fråga tror jag kommer när Stefan Swärd går vidare i frågan.

  /Mikael

 • Mikael

  HEJ Kjell!
  Intressant iaktagelse, den kommentaren du skrev först, började kyrkorna fullt fatta efter cirka 1930 år! Om det skall ta så lång tid att fatta ett så enkelt budskap!
  Hur lång tid till skall det ta Kyrkan att förstå Joh.3: 3-5!

  /Mikael

 • Läsare

  Tack Stefan
  Jag är väldigt glad att jag lämnat denna rörelse där PH är en av ledarna, man slutar aldrig att häpnas över vad som sker idag.
  Tack för att du och några fler här ute i bloggosvären vågar ryta till, det behövs.

  Dan
  Som flerbarnsfar så köper jag inte ditt resonemang ett dugg och jag blir väldigt förvånad när jag läser detta.
  Det är ju just sådan uppfostran som oftast skapar vlisna barn. det är väl just tack vare kärleken som man bör och kan tillrättavisa och med
  bestämdhet avisa ett handlande av tex ett
  barn. Detta är ju vad hela bibeln handlar om, det finns ingen kärlek i att godkänna eller bara le åt ett barn eller vuxen som beter sig illa det trodde jag varje människa förstod. Men vid närmare eftertanke så förstår man ju att det är just det som sker därför ser sammhället ut som

  det gör idag och även många av våra församlingar, nämligen på grund av en kraftig
  feltolkning av just kärleken.

 • Anonym

  Jag menade inget illa.

 • S-E Sköld

  Nu ligger bevisbördan på Dig, vad säger Dig att Pelle Hörnmark är en apostel eller profet? Själv har han sagt sig inte vara profet. Och Kristi lära, som är Guds Ord, säger, att ”Herren gör alls inget, utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna”, ”ha tro på Herren eder Gud skall ni ha ro, och tro på hans profeter, så skall ni bli lyckosamma” ”Men
  genom en profet förde Herren Israel upp ur Egypten, och genom en profet blev folket bevarat” ”Där profeter saknas, blir folket tygellösa”.

 • S-E Sköld

  Kristus är inte huvud för en organisation, utan för församlingen. Alltså är organisationer huvudlösa – i andlig mening – och därför inte lämpliga att leda Guds folk, Guds församlingar. Om så sker, blir den ledningen människotankar. De kan fungera som verktyg åt församlingarna, men absoult inte som ledare!

  De är mer av församlingarnas svans, än huvud.

 • S-E Sköld

  Till Efesus: ” Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna”( Upp. 2:7).

  Till Smyrna: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna”( Upp. 2:11).

  Till Pergamus: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna”( Upp. 2:17).

  Till Tyatira: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna”( Upp. 2:29).

  Till Sardes: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna”( Upp. 3:6).

  Till Filadelfia: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna”( Upp. 3:13).

  Till Laodicea: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna”( Upp. 3:22).

  ———

  Här är det uppenbarligen inte Pelle Hörnmark eller några andra, kristna ledare som sänder budskap till Guds församling; utan Han som har köpt dem åt Gud med Sitt eget blod, och är mån om deras eviga välfärd!

  Kan han f.ö. sitta i Stockholm eller Jönköping och veta vad pingstförsamlingarna utöver vårt land behöver höra?! Vet någon mer än huvudet Kristus det? och dem Han uppenbarar Sina rådslut för, gällande
  specifika/enskilda församlingar!

  JESUS kom med en smal, men banad, väg till himlen. De som går fram på den räddar sina själar. På den vägen finns ett pris att betala.. för att bevaras ren! Ingen oren går nämligen fram på den vägen. Det kan ingen förändra! De må vara pingstledare eller andra. Bredden på den vägen är redan bestämd, och den som gjorde det, har inte beställt någon breddning av den.

  Undervisar man människorna på annat sätt, än det som står skrivet i Guds Ord, ljuset på den vägen, bedrar man dem; lurar dem bort från den vägen och lurar dem därmed också på deras eviga själars frälsning.

 • S-E Sköld

  Jes. 35:8-9 ”Och en banad väg,
  en farbar väg, skall gå där fram,
  den skall kallas ”den heliga vägen”;
  ingen oren skall färdas på den, den
  skall vara för dem själva.

  Den som vandrar på den vägen
  skall inte gå vilse, om han än
  hör till de okunniga.

  Där skall inte vara något lejon,
  ej heller skall något annat rovdjur
  komma dit.

  Inget sådant skall finnas där, men
  ett frälsat folk skall vandra på den”.

  Det är denna väg som Guds folk, med sina ledare i täten, är satt att förvalta och förkunna; inte att bredda, eller släppa rovdjur/ulvar dit in. Där måste även de svaga – de minsta av Jesu lärjungar – kunna känna sig trygga!

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Än en gång ”ta till er Kristi lära” först när vi gör det förstår vi att tolka alla de Bibelcitat som vi använder för att skydda det vi är bekväma med.

  Du ser att jag stödjer Pelle Hörnmark.
  Men sanningen är att jag stödjer Kristi lära.
  Om vår kyrka har gått emot Jesu lära i cirka 1930 år när det gäller barnen!
  Hur lång tid tror du att kyrkan behöver för att låta Jesus själv vara ansvarig för att döma oss!

  När vi alla tar oss i akt att utgå från Kristi lära blir det aldrig fel.

  Men när vi rycker ut med Bibeln och vinklar vår svar för att få den Kyrka som vi är bekväma i. Då kan ett misstag från 400-talet att styra i mer en det är skäligt.

  När vi ifrågasätter kyrkan rättesnören (dogmer)
  Så anser jag att vi gör något gott så länge vi har Kristi lära i våra hjärtan och då om vi kommit så långt i vår tro att vi kan vägledas av Den Helige Ande så är det underbart.

  /Mikael

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Här skriver du så kränkande om kyrkan så jag häpnar.
  Alla de ord som förklarar vad en kyrklig församlingsledare är.
  Är en Hederstitel att bära.
  Dessa hederstitlarna är komna från vår kyrkas begynnelse.

  Om du anser att detta är fel, hur klarar du då vara ett föredöme för dina bröder?

  Om Kristi lära är Grunden vår Hörnsten, går vi inte fel.

  /Mikael

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Den som undervisar i från den Heliga skrift utan att förstå Kristi lära! Är en skränande cymbal.
  Läs nu Upp 3:22. Så kanske du börjar förstå vad som jag vill säga dig!

  /Mikael

 • kjell

  Mikael

  Hur lång tid skall det ta för dig att förstå Joh.3:3-5

 • S-E Sköld

  Gud är en god Far som kommer

  hjärtevägen till alla sina barn,

  men om de då inte lyssnar

  utan bara rusar vidare

  mot avgrunden:

  mot avfallet

  kan Han komma stjärtevägen!

 • wildwest

  Någon tycker att det är bra att även Pingströrelsen går ut i öknen, vi superheliga ba’ lämnar, vi startar nya församlingar istället. Hur rimmar det med Jesu förhoppning om att alla ska vara ett? Vi har redan alldeles för många varianter på småpåvar som inte kan samarbeta med någon.

  Varför inte för en gångs skull testa metoden att väsnas lite? Att inom sin rörelse/församling försvara det man tror på och låta det bli till den nödvändiga konflikt som det ändå blir? Varför bara sticka så fort det blir hett?

  Ut med allt i ljuset, bort med hemliga konsensusöverenskommelser via nattliga telefonsamtal. Bort med taktiksnack och interna krumbukter. Det har sällan något än rena själavårdsärenden tjänat på. Vi får se hur många pastorer inom Pingst som reagerar när det här temat blir mer officiellt. Jag är skeptisk…

  Sen är det ju ingen som vill ha en inkvisitorisk uteslutningsnämnd som står med anteckningsblock i folks sovrum! Det handlar om uppenbar galenskap när vi förvillar dom vi vill vinna genom att folk fortfarande kan vara medlemmar fastän dom rent av kan propagera för en helt annan tro än den man har genom ett medlemsskap i en pingstförsamling. Säg t ex att jag blir överstepräst i asatro-förbundet men fortfarande är medlem i Filadelfia Stockholm. Eller att man blir homosexuell präst i Sv kyrkan, men samtidigt är medlem i en pingstförsamling. Det är väl inte konstigare än att man blir utesluten ur socialdemokraterna om man visar sej vara lokalpolitiker för sverigedemokraterna.

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Kör en Wiki på ”et al” så klarnar det nog.

 • Anonym

  Att starta en obibliskt organisation som Pingst ffs var helt fel. Och det enda som var värre var att få en ledare för denne organisation som inte längre lever för Herren.
  Pelle Hörnmark: Avgå!

  Jag minns två saker väl:

  En ung gripen Peter Halldorf som predikade över att vi måste vara redo när Jesus kommer tillbaka och inte låta lura oss som på Noas tid….

  En ung gripen Pelle hörnmark som predikade att vi måste ge allt för Gud….

  Nu finns inget av detta kvar. Avfällighet är en process i rikting mot världen och ifrån Bibelns underbara och frälsande ord.

 • http://lewanu.wordpress.com Lewanu

  Peter Jonsson ”Och kärleken till medlemmen står i direkt proportion till lojaliteten. Inte minst karaktäriseras den av att medlemmarna inte får en egen stark relation till Gud och Jesus (givetvis finns det undantag). Identiteten är inte Kristus utan församlingen. Sammanhanget har en stark själ men är oandligt. Man tror mer på sin förmåga att skapa en häftig, attraktiv verksamhet än på den Helige Andes vidrörande. ”

  – Amen!!

  Jag har tidigare tagit med ett antal vänner till denna församling. De har i stort genomgående först upplevt mötet med församlingen som väldigt positivt för att därefter ganska snabbt upptäcka ytligheten och jargongerna. ”

 • http://lewanu.wordpress.com Lewanu

  ”Svåra frågor som kan orsaka splittring hänvisar man gärna till den enskilde församlingen att avgöra, men i praktiken är det ändå Samfundstoppens urvattnade åsikter som på sikt skall följas.

  Jag ställer mig mycket frågande till hela Samfundstanken så som den nu utvecklas, vi ser att ledarskapet börjar ledas mera av trender i tiden än vad Guds ord säger till församlingen”

  – Ja det kostar i andlighet när man ska platsa i ”coolhet” och populäritet

 • S-E Sköld

  Jag prövar kyrkan mot Guds Ord och tror mer på Guds Ord än på kyrkan. Det är inte Guds Ord som skall rätta sig efter kyrkan, påvar eller andra människor, utan kyrkan som skall rätta in sig efter Guds Ord. I Guds Ord står bl.a. ”den som är främst bland er, skall vara de andras dräng” och ”uppträd inte som herrar för era församlingar” ”en är er Mästare, och ni är alla bröder” ”ni skall inte låta någon bland er kallas för lärare, en är er lärare..”

 • http://lewanu.wordpress.com lewanu

  S-E Sköld, läs gärna http://lewanu.wordpress.com/2010/10/11/kan-huvud-och-kropp-vara-%e2%80%9dseparerade%e2%80%9d-men-anda-leva/ Där jag spinner lite på det temat du har i detta svar till Mikael

 • http://lewanu.wordpress.com lewanu

  S-E Sköld ”Jag hoppas på Pelle Hörnmark, att han vänder om och blir anförare av ”återtåget”, tillbaka till de andliga verkligheterna: ”Guld, silver och ädelstenar” och överger ”Trä, Hö och strå” vägen. Tillbaka till Ordet med andra ord. ”

  Hoppas kan man alltid men jag tror inte att det är troligt därför att jag tror inte att detta har ”fötts över en natt” utan det ligger säkert lång tid och mycken tankar bakom detta. Läran är inte heller densamma. Detta var också att vänta eftersom de senaste 10 åren har visat på en sådan riktning och nu känns det nästan som att det skenar iväg.

  Bara Gud kan göra under och öppna ögon.

  Det som också gör mig så beklämd är att när jag försöker prata med andra troende syskon så är intresset väldigt lågt, man orkar inte bry sig och sätta sig in i dessa saker. De flesta har fullt upp med sina arbeten och familjer och det finns ändå ingenstans som ”vanliga” medlemmar kan vända sig för att ställa sina frågor. Jag tycker att det är mycket märkligt att det inte finns samtalsforum i församlingarna där inte bara ”ledningen” bestämmer vem och vad som får sägas eller frågas.

 • http://lewanu.wordpress.com lewanu

  Per Andersson ” Min erfarenhet av bröder och systrar som vågar stå på Guds Ord även i moralfrågor är att de ofta är de som ställer upp för dem som drabbats av svårigheter.”

  – Amen, det är sant!!

 • http://lewanu.wordpress.com lewanu

  Monica O Kolkman ”Tror nog att ogenomtänkt församlingstukt stöter bort mer människor från Gud, eller gör dem ”privatreligiösa”, än drar dem tillbaka till Gud.”

  – att vara privatreligiös är inte samma sak som att inte bli tillbakadragen till Gud.
  Ibland är ett urträde ur en församling som är fel, det som gör att man KOMMER NÄRMARE Gud. Bibeln säger själv att vi ska dra oss ur ”skökokyrkan”. Att tiga bland falska profeter blir som att man är med och ”välsignar” sammahanget både med sin tid, engagemang och pengar.

 • Bo Westin

  Jag tror att det behövs mycket nåd från Gud för att kunna få medverka till att en medmänniska ödmjukar sig och ändrar sin inslagna väg och lämnar ideér och tankar som inte är från Gud. Jag tror att det sker mycket oftare i det levande livet i mötet med en medmänniska där man på ett helt annat sätt kan komma i kontakt med både ande och själ än det går att göra på ett sådant här diskussionsforum. Men ingen kan hindra oss att tillsammans med Gud ”arbeta” på vår egen frälsning och glädjas åt vad Gud gör i våra egna liv. ”Vem annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus är Herre?”

  God nytt år!

 • S-E Sköld

  När det gäller Pelle Hörnmarks möjlighet, att få bli ett Guds redskap för pingstsamfundets återtåg till pingstväckelsens gamla vägar, och till Bibelns urgamla, där Gud alltid finns och står redo att gripa in, hjälpa och vägleda,

  kan vi se – i Guds Ord – hur Gud tidigare handlat med Sina tjänare och ledare, t.ex. David och Petrus. Han är – och det är väl för oss alla – rik på kärlek, förlåtelse och barmhärtighet! Alla vi som tror på JESUS, är ju Guds barn och Han handlar med oss efter Sin egen vilja.

  Mig personligen skulle det storligen glädja, om Gud fick Sin vilja fram med Pelle och reste upp honom som det Guds redskap, som jag tror Gud avsett, att han skulle bli:

  i Ande, kraft och sanning! med en herdestav/anförarstav som pekar åt rätt håll!

 • Paulus7777

  En förmätenhet utan like att tala om ”Guds församling” etc. Varje s k
  pingstförsamling i Sveriges land är inget annat än en religiös förening med vissa gemensamma värdegrunder.

 • Nils

  Egentligen återger Hörnmark endast vad som myntats i de större pingtsförsamlingarna.
  Han är endast ett eko över vad som talas i ”ledarskaps-korridorerna”.

  Huvudproblematiken är inte medlemsfrågan utan istället:

  Hur blir vi i pingst av med dagens ledarskap – de som inte kan & vill spegla sin tjänst gentemot bibliska förebilder ?
  Det är kärmproblemet – det obibliska ledarskapet !

 • S-E Sköld

  Det sägs, att första generationen (LP och hans samtida) förvärvar, den andra generationen (Bo Hörnberg och hans samtida) förvaltar och den tredje (Jack-Tomma Ardenfors och hans samtida) förskingrar. Den generation Pelle tillhör, ärvde alltså efter förskingrarna: döm honom därför inte så hårt.

 • Anonym

  Väldigt klarsynt kommentar. Jag har upplevt samma sak, och håller med dig allt du beskriver. Tanken är väl nånstans god, och allt är inte av ondo. Jag välkomnar gärna en del av förnyelsen exempelvis i musiken och så. Men i grunden är det en förnyelse i ett mänskligt initiativ, och inte ett andligt skeende. Nu vill jag inte sätta de två emot varandra, men min uppfattning, och jag kan ha fel, är att denna process leder åt fel håll. Men den som lever får se.

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Jag Håller med dig så länge du håller till Kristi lära, men som du använder bibeln som stöd så funderar jag på vart du vill komma.

  Om du inte respekterar en församlings styrning utan hävdar att alla är bröder så rasar församlingen. Här är inte felet att vi alla är bröder utan när en församling delat ut andens gåvor, måste vi ödmjukt och med förkrossat hjärta stödja våra bröder till en bra församling.

  Det är bra att ifrågasätta kyrkans rättesnören, man återtar en större förståelse varför de finns och när vissa barn får vänta 1930 år för att få den behandling som Jesus ville att vi skall hålla, så får vi aldrig glömma att pröva frågor mot Kristi lära.

  Det lite besvärliga med detta är att vi nog är väldigt eniga om vad som behöver göras.

  Och det är därför jag så intresserat ser fram emot när Stefan fortsätter med fördjupning i denna fråga.

  /Mikael

 • Mikael

  Hej Kjell!
  Vi är inte så bekanta med varandra så jag förstår inte hur du så säker vet vad jag kan i frågan så snälla du visa mig den rätta sättet att förstå dessa viktiga ord från Jesus!

  Om inget annat är det värt för oss alla att fördjupa oss i detta bibelstället mellan Jesus och Nikodemos! än en gång.

  /Mikael

 • Dan

  Svar till läsare:

  Du är precis som dem jag inte kan med riktigt….avisa ditt barnbarn! Religös nitälskan är inte kärlek utan ett dike ( som jag varit i..) Men du vet väl bäst låter det som, jag väljer kärleken- tar emot mitt barnbarn med öppen famn och min dotter….
  Kram på dig läsare

 • http://sofialillyjonsson.wordpress.com/ SLJ

  Okej, då ska jag svara ordentligt. Jag menar alltså Stefan Swärd och män som han i liknande ställning; gifta, heterosexuella, framgångsrika män av medellängd med lyckade barn och inga allvarligare lik i garderoben – det är himla smidigt att just deras brister aldrig anses vara allvarliga nog att behöva tuktas av människor som står över de själva i församlingens hierarki. Sådana män står liksom direkt under Gud och de berättar gärna utförligt om sitt myckna bedjande (typ, i gathörnen). Men att bli inkallad till nåt äldsteråd för att de äter för mycket oxfilé eller nåt, det skulle de nog inte gilla. Ändå är det en allvarlig synd med många aspekter.

  Men egentligen räcker det Monica O Kolkman skriver ovan, jag skriver under på det.

 • http://sofialillyjonsson.wordpress.com/ SLJ

  De äter för mycket oxfilé.

  SS är för övrigt en initial med olyckliga associationer, ser jag nu.

 • http://sofialillyjonsson.wordpress.com/ SLJ

  Precis, man kan läsa PO Enquists memoarer för en skildring av hur komiskt det kunde bli, han som skulle bekänna sina synder och knappt visste vad en synd var för nåt. Läs den, alla!

 • http://sofialillyjonsson.wordpress.com/ SLJ

  Svenska kyrkans församlingars problem är i allmänhet av ett helt annat slag än av den typen du beskriver med partners och häftiga shower. SvK har förvisso stora problem men inte för att de är för showiga.

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallstrom

  Den här debatten är i grunden mycket märklig. Det heter ”Pingst – fria församlingar i samverkan” (Pingst FFS). Jag tillhör en pingstförsamling som för några år sedan gick med i denna gemenskap. När vi tog beslutet var det en självklarhet att vår församlng också i fortsättningen själv kunde välja väg i alla avgörande frågor. Nu diskuteras något så fundamental som hur medlemskap i en pingstförsamling ska definieras. Och detta presenteras av tidningen Dagen i första hand som pingstföreståndaren Pelle Hörnmarks fråga. Någonting måste ha hänt under under resans gång så att friheten för pingstförsamlingarna håller på att bli något formellt men att den faktiska styrningen i principiellt viktiga frågor håller på att flyttas till föreståndaren för Pingst FFS och centrala beslutsorgan.

  Nog är det märkligt!

  I detta resonemang utesluter jag möjligheten att alltihop beror på slarvig journalistik på tidningen Dagen.

 • Bo Westin

  Många hävisar till tiden med Lewi Pethrus som en guldålder inom Pingströrelsen men det kanske är att betraktat det förflutna genom nostalgins och idealiseringens skimrande glasögon. Allt var som sagt inte bra förr.

  Jag har faktiskt jobbat på förlaget Filadelfia på den tiden när det låg på lilla Essingen. På den tiden fanns en väldigt livaktig verksamhet i Pingsthuset med egen bank (Samspar), ett bokförlag som sålde mycket skivor och böcker och en avdelning som utvecklade material till församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet. Och ja, så hade dom också TV- inter och en särskild musikavdelning och ett tryckeri och även ett företag som arbetade med filmdistribution. De flesta av dessa avdelningar är nu nedlagda, kanske hade de inte riktigt koll på ekonomin (alla chefer hade egen tjänstebil medan vi som expedierade på förlaget hade avtalsenlig minimilön) eller var nedgången ett uttryck för en andliga stagnation inom pingströrelsen? Där pratade jag en gång med en kund som menade att Lewi Pethrus var helt galet ute när han startade tidningen Dagen och Kristen Demokratisk Samling, dåvarande KDS vilket han menade ledde till att Pingst förlorade något av sitt fokus på sin huvuduppgift, nämligen att vinna själar för Guds rike om jag minns honom rätt. Det får vara hur det vill med den saken men en sak jag reagerade negativt på var den ledarskapskulturen som så att säga satt i väggarna efter Lewi Pethrus tid, nämligen en tradition av att ha starka och dominerande ledare som kunde trumfa igenom sin vilja. Sverre Larsson var en sådan ledarfigur. Min avdelningschef berättade att det kunde bli så tufft på styrelsemötena att en känslig person kanske skulle börja gråta om han fick sitta med.
  Själv var och är jag så naiv att jag tycker att det är märkligt att det ska behöva gå till på detta sättet inom den kristna företagsvärlden. Jag minns att Sven Lidman anklagade Lewi Pethrus för att vara maktfullkomlig men jag minns också att Lewi Pethrus och Sven Lidman tillsammans i rörelsens tidningar bedrev en i mångas tycke aggressiv och smutsig kampanj mot en annan framträdande pingstvän, akademiker och teolog, vars namn jag nu inte kommer ihåg. För att inte tala om konflikten mellan församlingsföreståndaren Erik Heinerborg och Samuel Edestav vilket berörde mig mycket illa.

 • urban

  Per! Tror nog inte heller att det det är (enbart) tidningen Dagens ”fel”. Snarare vår misstro mot allt och alla. Vårt gillande av och vår svaghet för konspirationsteorier… Allt som inte är vitt – det är svart. Att spekulera i utgången av detta redan innan diskussionerna kommit igång är näst intill ”obegripligt”. Eller finns det ett facit nånstans på nätet som jag har missat? Klart att vi måste lita på DHA och på våra ledare och dom som finns runt dessa. Och på oss själva som finns runt dessa osv. Kanske kan S-E Skölds församling erbjuda sig att vara med och dra sitt strå till stacken så att vi kommer rätt? Jag är fö väldigt nyfiken på vilken församling det kan tänkas vara..

 • Per Hallstrom

  Jag ber dig observera att jag inte har yttrat mig i själva sakfrågan, d v s om medlemsbegreppet. Men jag är inte naiv utan begriper att en modell för medlemskap som pingstföreståndaren och hans närmaste omgivning har tagit fram kommer att bli normgivande för alla pingstförsamlingar som vill vara ”normala”. Den formen av styrning är sofistikerad men mycket effektiv. Och den kan göra att begreppet ”fria församlingarna” allt mer töms på sitt innehåll.

 • Juha

  Det var det bästa jag läst av dig på länge Stefan. Sorgligt hur pingst förfaller. Hörnmark är kapten på den sjunkande skutan men har ännu inte märkt att båten kapsejsar och riskerar att störta i bråddjupet. Och många försmamlingar sitter med i båten och sjunger glada sånger utan att märka ett dyft.

 • kjell

  Du påstod att vissa barn inte var välkomna till församlingen,men enligt den texten är alla ”barn” som är födda på nytt välkomna.

  (Vi som skriver här annonymt förväntar oss inte att någon skriver ut våra namn det är klumpigt det som du gör här nedanför.)
  Jag hoppas att Stefan uppmärksammar sådant.

 • urban

  Jodå, det har jag noterat.. Jag är med i ditt resonemang. Men det finns ju många andra kommentarer här som är av ”besserwissertyp”. Men vad skriver du? Har dom redan tagit fram en modell? Om den framtagna modellen inte passar så är det väl ”bara” för församlingen att använda sin frihet? Visst, det kan bli en tuff process. I så fall ska man nog också sluta att kalla sig för en ”pingstförsamling” el ”pingstkyrka”. För ”Pingst” handlar ju OCKSÅ om ett varumärke. Människor måste kunna förstå vad ”Pingstkyrka” står för.

 • Läsare

  Hej Dan

  Har väl aldrig pratat om att avisa mitt barbarn, för det första så har jag inga än och skulle aldrig komma på tanken att avisa mitt barn.
  Det pratar väl inte Swärd eller kommentatorerna här om heller.
  Men om man har ett bra kärleksförhållande till sina barn så är det väl inga problem att tillrättavisa, detsamma gäller väl livet i församlingen. Tycker synd om dig om du varit i diket ”religös nitälskan” för det handlar inte mitt inlägg om.
  Tror inte att jag vet bäst men ett vet jag, du har läst ut konstiga saker mellan raderna. Läs gärna om det jag skrev och ditt svar till mig

 • Per Hallstrom

  Enligt intervjun i Dagen säger Pelle Hörnmark så här: ”Men jag vill vara med och arbeta fram en annan ordning för dem som vill ha det”. Detta låter snällt och bra på alla sätt. Men du och jag tycks ha helt olika bedömningar av hur landets pingstförsamlingar kommer att ”använda sin frihet” när de ska reagera på centralt framtagna ordningar/modeller. En rimlig fråga måste vara hur det blir för församlingar och pastorer som väljer att ställa sig utanför ”systemet”.

 • kjell

  ”Du skriver om den framtagna modellen inte passar så är det bara för församlingen att använda sin frihet”
  Det finns för många jasägare i våra församlingar som ledningarna utnyttjar så det fungerar inte i verkligheten.

 • S-E Sköld

  Du skriver: ”Jag tillhör en pingstförsamling som för några år sedan gick med i denna gemenskap”,

  ta inte illa upp om jag lånar Din text och kallar Ditt uttryck ”gemenskap” vid dess, enligt mig, rätta namn: galenskap! Allvarligt avrått och varnat för av Pingströrelsens gamla, bl.a. av en apostel och profet vid namn Bo Hörnberg, tidigare medarbetare till Lewi Pethrus och församlingsföreståndare för Pingstförsamlingen i Jönköping