Vad menar Pelle Hörnmark?

Vi är många som ber, kämpar, ibland är förtvivlade, över tillståndet i svensk kristenhet. Vi sörjer över brister på helighet, en slapp inställning till synd. Vi sörjer över tillbakagång, andlig kraftlöshet, brist på bibelkunskap, brist på bön m.m. Vi sörjer över när församlingar blir bara ytlig verksamhet, och inte varma, välkomnande, kärleksfulla, bedjande gemenskaper med engagemang för människor som har det svårt. Det finns dock en rad församlingar i olika kristna sammanhang runt om i Sverige som är positiva motkrafter, och som visar på en annan väg. Det ger hopp.

Jag blev inte gladare när jag läste intervjun med Pelle Hörnmark i Dagen idag. Jag tror att jag ska skriva ett separat blogginlägg om begreppet församlingstukt, och gå igenom alla de referenser i Nya Testamentet, som hela denna klassiska lära bygger på, för kunskapen tycks vara obefintlig om detta, bland moderna kristna i Sverige.

Dagen skriver så här: ”Han (alltså Pelle Hörnmark) menar att det funnits en föreställning om att församlingen på jorden är kopia av den himmelska. Därför fanns det förr församlingstukt, alltså att man kunde bli utesluten om man inte följde reglerna. Men vi har övergett den synen och nu välkomnar vi människor. Vi måste se på medlemskapet utifrån ett mycket mer praktiskt, pragmatiskt sätt, utifrån hur människor har det idag. De behöver komma med, känna trygghet och uppleva gemenskapen. Omvändelsen kanske tar tid.”

Nu är detta en kortfattad tidningsintervju men jag måste som läsare tolka texten som att den anger färdriktning för beslutsprocessen i denna fråga inom Pingströrelsen. Jag återkommer till begreppet församlingstukt i ett senare blogginlägg, det kräver en ingående genomgång av en rad olika texter i Nya Testamentet.

Men bara några spontana frågor på grundval av ovanstående citat:

1. Jag tycker att det är en mycket slarvig definition av begreppet församlingstukt, som är mycket centralt i hela den pietistiska-baptistiska-metodistiska och väckelserörelsernas tradition. Församlingstukt är den kraftigaste formen av förmaning, med syftet att få den syndande församlingsmedlemmen att ångra sig och omvända sig från sin synd, för att rädda en människa från evig förtappelse – så har församlingstukten alltid uppfattats, att kalla det för uteslutning är en för snäv bild. ”Förr blev man utesluten för att man inte följde reglerna”. Följa reglerna låter som vilken förening som helst. Synd i Guds församling, som är kallad att vara helig, och leva inför en helig Gud, är något mycket mer än att inte bara följa regler. Så såg tidigare generationer av pingstvänner och baptister på församlingstukten.

2. Jag uppfattar Nya Testamentets lära om församlingstukt som en genuin Biblisk lära, vilket har uppfattats så av Bibelförankrade kristna rörelser runt om i världen. När avskaffades detta? Utifrån vilken teologisk analys?

3. ”Vi har övergett den synen och nu välkomnar vi människor”. Jag har senaste tiden läst mycket om svenska pingströrelsens historia, både Arthur Sundstedt och Lewi Pethrus. Menar Hörnmark att pingströrelsen av årgång 1925, 1930 eller 1950 inte var välkomnande? Under 30-talet var det jämnt fullsatt i Filadelfia i Stockholm. Och ändå höll man på strikta doktriner om församlingstukt. Och tittar man runt om i världen, de allra mest toleranta kyrkorna och samfunden, är det inte minst folk där? Och är det inte mest väckelse i sammanhang med tydlighet kring omvändelse, helighet, och församlingsliv som bygger på detta? Att överge synen på församlingstukt och nu välkomna människor istället, jag tycker att det är att uttrycka sig minst sagt försåtligt, och visar en nedlåtande syn på tidigare generationer av pingstvänner.

4. ”Utifrån hur människor har det idag” – omvändelsen tar tid. Visst kan omvändelsen ta tid, men det har väl alltid varit så. Vilka specifika faktorer i vårt samhälle idag gör att församlingssynen i grunden behöver omprövas? Är det inte bara det faktum att de moderna svenska frikyrkorna har blivit så sekulariserade – och det är så många som inte längre lever enligt Nya testamentets riktlinjer på en rad olika områden, – att det är detta man behöver anpassa sig till? Men det är väl inget nytt i historien? Det var väl därför att man började bilda friförsamlingar på 1850-talet utanför Svenska kyrkan, därför att folk i kyrkan, och i vissa fall prästerna, inte längre levde som kristna? Avfall, synd och tillbakagång har ju ofta präglat perioder innan väckelser. En annan modell är att höja ribban i våra församlingar, höja tröskeln istället för att sänka den, mer tydlig undervisning, mer fokus på aktiv andlig vägledning och lärjungaskap, mer fokus på efterföljelse och att hjälpa församlingsmedlemmarna att leva som kristna. Jag tror personligen att sådana församlingar är mer välkomnande och attraktiva. Utslätade populistförsamlingar lockar inte till efterföljelse.

5. Vad är nytt med idéerna? Jag tycker inte att det är något nytt alls. Missionsförbundet genomgick denna process redan på 60-talet, och skapade konceptet med välkomnande församlingar, låga trösklar, inte fokus på gränser, Kristus i centrum som det så fromt heter. Baptisterna genomgick samma process på 70-talet. Är det nu Pingströrelsens tur att göra samma resa, eller kanske bara bekräfta den resa man redan har gjort.

Det var några funderingar jag fick när jag läste tidningen Dagens intervju med Pelle Hörnmark idag. Är det vad man vill, ska EFK och Pingströrelsen gå i missionsförbundets (som numera heter Missionskyrkan)  fotspår kring församlingssynen?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • S-E Sköld

  När Fadern sände David till sina bröder, med förnödenheter i striden, så behövde inte David ha någon speciell gåva eller utrustning för att veta, hur han bröder betedde sig.

 • kjell

  Vi kan tillhöra en församling men våra barn kanske tillhör en annan,då är det väl inte så konstigt om några hälsar på i en annan församling.Eller menar du att jag skall strykas ur matrikeln om jag går och lyssnar på Stefan någon gång (jag har dessutom flera gånger lyssnat på Pelle i Jönköping,fast det inte är min församling.

 • S-E Sköld

  PINGSTVÄCKELSENS FRAMTIDA LEDNING:
  När Gud tog kungakronan från Sauls huvud, blev den inte hängande i luften, i ett vakum: Gud hade redan utsett efterträdaren, nämligen David; en man efter Guds hjärta, som i alla stycken skulle göra Guds vilja. Gud hade gått före och förberett ”ärendet”.

  Efter ”ohörsamhetens tid” skulle följa ”hörsamhetens tid”; med ett hörsamt ledarskap, som första, nödvändiga förutsättning.

  Ps 89:20-25 ”På den tiden talade
  du i en syn till dina fromma och
  sade ”Jag har lagt hjälp i en hjältes
  hand, jag har upphöjt en yngling
  ur folket.

  Jag har funnit min tjänare David
  och smort honom med min helig olja.
  Min hand skall stadigt vara med honom,
  och min arm skall styrka honom.

  Ingen fiende skall oförtänkt komma
  över honom, och ingen orättfärdig
  skall förtrycka honom; nej, jag skall
  krossa hans ovänner framför honom,
  och jag skall hemsöka dem som
  hata honom.

  Min trofasthet och min nåd skola
  vara med honom, och i mitt namn
  skall hans horn varda upphöjt”

  Detta ovanstående fick jag säga till min vän Pelle, när hans tid var inne, efter tidigare ohörsamma ledares tid; de som var Pelles närmaste företrädare, som föreståndare för Pingstförsamlingen i Jönköping.

  Men själv gick han själv samma väg som dessa; i ohörsamhet. Och nu är tiden inne för ett nytt ledarskap, också det utsett av Gud själv, på samma sätt som Gud också utsåg Saul och Pelle själv.

  Samuel sörjde Saul (som ju Samuel hade utpekat som kung över Israel) intill dess Gud sa till honom; och det på skarpen: att inte sörja när Gud skipar Sin viljas rätt.

  1 Sam. 16.

 • S-E Sköld

  PINGSTVÄCKELSENS FRAMTIDA LEDARSKAP:

  1Krön. 12:32, 38 ”av Isaskars barn
  kom män som väl förstod tidstecknen
  och insåg vad Israel borde göra, två
  hundra huvudmän, därtill alla deras
  stamfränder under deras befäl..

  Alla dess krigsmän, ordnade till
  strid, kom i sina hjärtans hängivenhet
  till Hebron, för att göra David till kung
  över hela Israel..”

  Det ledarna här gjorde, var att utse hörsamheten och lydnaden – för Guds Ord – till kung över hela landet, gudsfolket.

 • Försöker fortfarande förstå

  Bäste S-E Sköld,
  Har följt dina inlägg i denna fråga och då även noterat din upplevelse av ha en kallelse till Guds folk i Sverige. Det må vara hur det är med det (för mig är du dock helt okänd), men ditt högmod och den fördömande attityd det skapat kommer effektivt fortsätta stänga dörrarna för dig. Jag tycker du ska reflektera över ditt eget hjärta istället för Pelle Hörnberg och andra. En helt annan sak är att jag också ställer mig mycket undrande till vad Pelle Hörnberg menar, men jag avvaktar ett eventuellt förtydligande.
  Skrivet med massor av omtanke.

 • S-E Sköld

  Jag vet vad jag skriver, och på samma sätt får Du ta ansvar för det Du skriver. Det jag skrivit, alltifrån jag fick Guds uppdrag, skulle jag kunna skriva ännu en gång: inför Guds – min Uppdragsgivares – ansikte. Läs gärna Hes 33.

 • S-E Sköld

  Kunde ha tillagt: Guds Ande – Sanningens Ande – talar och skriver inte för att bli populär, utan för att rädda våra själar.

 • S-E Sköld

  F.ö. Pelle heter Hörnmark och vill nog fortsätta att kallas det.

 • Thomas Arvidsson

  S-E Sköld: Kanske dags att starta en egen blogg – och inte kapa andras. Till slut orkar i alla fall inte jag läsa mer, eftersom du säger ungefär samma sak hela tiden. Fortsätt gärna att höja din röst, men dra ner på antalet ord.

 • S-E Sköld

  Gud hade ritningar till Skapelsen
  Gud hade ritningar till Arken
  Gud hade ritningar till GT
  Gud hade ritningar till Templet
  Gud har ritningar till NT församlingen

  Med vishet lade Gud – genom Sin Ande – jordens grund och hela Skapelsen vittnar om Hans visdom: Hans ordningar:

  Noa följde ritningarna Gud gett honom
  Mose följde ritningarna Gud gett honom
  Salomo följde ritningarna Gud gett honom
  Apostlarna följde ritningarna Gud gett dem

  Vår tids församlingsbyggare följer sina egna tankar och väntar ändå gudomliga resultat; som om Gud vore slarvig, eller inte så nogräknad.

  Det är djupt förolämpande mot Gud, att inte följa Hans ritningar: Hans fullkomliga tankar -och vägar!

 • S-E Sköld

  Gud hade ritningar till GT församlingen, skall det stå.

 • S-E Sköld

  Pelle Hörnmark på sin blogg: ”Vi kommer att presentera arbetet i samband med Rådslaget i maj. Fram till dess kommer vi att försöka undvika en offentlig debatt i sakfrågorna. Detta för att skapa så goda och genomtänkta förutsättningar som möjligt”.

  ”Fram till dess kommer vi att försöka undvika en offentlig debatt i sakfrågorna”.

  Detta är ”hemlighetemakeri”, en
  styggelse inför Gud.

 • S-E Sköld

  Den som ”kör över” – negligerar – Gud den Allsmäktiges Ord, kan möjligen göra det till en tid, Guds långmodighets tid, men när den tiden är över, skipar Gud rätt I FÖRHÅLLANDE
  TILL SITT EGET ORD.

  Ords. 13:13 ”Den som
  föraktar ordet, drabbas
  av dess dom”

 • Peter T

  Nej, du skall snarare strykas ur matrikeln om du inte aktivt förnyat ditt medlemskap, gärna kombinerat med gudstjänstdeltagande, under de senaste åren.
  Församling = de som samlas är väl en bra och bibilsk grundprincip i sammanhanget. Var Apollos en del av församlingen före sitt dop?
  Apg 18:25 är intressant ur matrikelsynpunkt.

 • Anonym

  Är det bara ledarnas fel att detta sätt lämnats, eller är det församlingar som demokratiskt väljer styrelse o.s.v. som hellre väljer företagare än människor med en andlig styrka. Det är inte pastorerna som väljer styrelsen, och vad jag vet längtar många pastorer efter en styrelse som består av tjänstegåvor

 • S-E Sköld

  Skall överväga det.

 • Pingback: John Stott, medlemskap i församlingar, församlingstukt och annat()

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jag har skrivit en reaktion på detta inlägg, på min egen blogg: http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/

 • S-E Sköld

  För många år sedan, när jag på Guds uppdrag var på väg till Sorseleveckan – en s.k. evangelistvecka inom Pingströrelsen – uppenbarade Gud för mig, i samband med min övernattning i Pingstkyrkan i Orsa, hur det stod till i en av landets främsta pingstförsamlingar och då i dess allra yppersta ledningstopp – pastorstopp – vad gällde pågående otrohetsaffärer.

  Jag blev så knäckt/ledsen p.g.a. den ”informationen” – uppenbarelsen – att jag allvarligt övervägde att ge upp min ”tjänst”, vända om hem och ställa in min ”tjänsteresväska” i garderoben för alltid. För jag tänkte som så; om det ser ut så bland de allra främsta, vad är det då för mening att åka omkring som jag gör, med det uppdrag Gud gett mig? Jag såg det helt enkelt meningslöst.

  Men Gud styrkte mitt mod, och jag fortsatte som Han sagt mig, till Sorsele.

  Hes. 8:3, 6-8, 12 ”Och en andekraft
  lyfte mig upp mellan himmel
  och jord och förde mig, i en
  syn från Gud till Jerusalem,
  dit där man går in till den inre
  förgården genom den port som
  vetter mot norr, där varest
  avgudabilder, det som uppväckt
  Guds vrede, hade sin plats.

  Och han sade till mig: Du
  människobarn, ser du vad de
  gör här? Stora är de styggelser
  som Israels hus här bedriver, så
  att jag måste dra långt bort från
  min helgedom; men du skall få
  se ännu flera, och större styggelser.

  Sedan förde han mig till förgårdens
  ingång, och jag fick där se ett hål
  i väggen. Då bröt jag genom väggen
  och fick nu se en dörr. Och han sa:
  Gå in och se, vilka onda styggelser
  de här bedriver.

  Och han sade till mig: Du
  människobarn, ser du vad de äldste
  i Israels hus bedriver i mörket, var
  och en i sin avgudakammare? Ty
  de säger: ”Herren ser oss inte..”

  Den som vill kan läsa hela kapitel
  åtta i Jeremia bok.

  Det är mot denna bakgrund – som jag f.ö. inte berättat för någon, men däremot fått bekräftat i efterhand – som jag inte litar på sådana ledare som inte tillåter att deras verk öppet belyses inför Guds Ord och inför alla; utan vill hålla på i det fördolda, i sina ljusskygga kamrar: sådana ledare som är ljusskygga helt enkelt.

 • Mikaelhart

  Du är förmodligen den mest trångsynta person jag någonsin läst ett inlägg av….

 • Bysse

  Fattar inte ens hur ni orkar svara på S-E Sköld i den här diskussionen. Han talar ju rakt ut från Guds mun. Fattar ni inte att S-E Sköld är Gud som är ute på internet under täckmantel?? 😉

  Swärd borde stänga av S-E Sköld (Gud)…Starta egen succéblogg S-E!

  I övrigt: Helt onödig poralisering av Swärd och er andra som bara spär på detta.

 • S-E Sköld

  Bysse skriv gärna vad Du heter. Inget hemlighetsmakeri, tack. Gå, som Paulus, ”öppet till väga”. Som den gör, som inget har att dölja. Utan ställer sig inför allas ljus, även inför Ditt: Din granskning.

 • Pingback: Bra skrivet av Swärd « Hela Pingsten()

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Jag ger mitt svar till Bysse här nedan och fortsätter efter med en kommentar till dig senare.

  Hej Bysse!
  Skönt namn, tyckte verkligen om ditt inlägg! sådana som jag och S-E Sköld vi har fått ett direktord från Herren i en vision ser vi vad som krävs att få oss alla att må bra igen och med Holger Nilson stödjer vi förberedelserna för Jesu återkomst!

  Sjukt va!

  Så Bysse, Jag säger dig gå till källan studera Bergspredikan, försök att förstå Kristi lära!

  När du känner att: Nu förstår jag Kristi lära, läs vidare det du känner uppbygger ditt liv, och då rekommenderar jag allt S-E Sköld säger.

  S-E sköld, Det finns många med olika tilltal av Herren!
  Vi går sällan som Tomas DiLeva på gator och torg och sjunger ut kärlekens lov!

  Jag tror att det finns en sund anledning till det!

  Du och jag är inte skapta för att jobba som de enda hoppet!

  Det är ett jobb för hela Kristi Kyrka vårat jobb är att med den erfarenheten vi bär med oss hjälpa våra medmänniskor att se med nya ögon!

  Se vad vår Herre vill för oss, när vi lyckas kan vi gå hem och vila i att vårt uppdrag är utfört.

  Sedan om människor inte kommer rätt i sin insikt med sina nya ögon.

  Då Finns vi ju Här det är bara att återgå till våra enorma viset som Herren ville att vi skulle förmedla.

  Mission Kompleted

  /Mikael

 • Anonym
 • Pingback: Församlingstukt och exkommunicering. - Bengts Blogg()

 • Brian

  Tänk vad ni kan. Nog verkar det finnas tukt så det heter duga i de här leden. Personligen tuktar jag mig själv bort från församlingen och när jag läser detta så…nej tack, ni får tukta varandra ni. Jag lever hellre ett helt liv utan sånt här sekteristiskt dravel och söker Gud i min ensamhet. Om Gud sen tycker att jag ska brinna i evighet för att jag inte stod ut i det svenska frikyrkoträsket, well then so be it.

 • Krille

  Hur kan du säga något sånt? Och att 12 personer gillar detta skäms jag för!
  Visst kan man ha olika åsikter i sakfrågan, men att sätta sig till doms över en annan människa och påstå att denne inte lever för Herren är förkastligt och säger mer om dig än det gör om Pelle.

  Vänd om! Även om du skulle ha all profetisk vishet (som jag inte tror du har) men saknar kärlek så är du bara en skrällande symbal. Och det är vad jag ser och mår nästan illa av det.

 • Johan

  Et al är en latinsk för kortning som betyder ”med andra”

 • Johan

  Den är inte bitter. Hon försöker illustrera en poäng. Med ett stilgrepp som vanligen kallas ironi.

 • Johan

  Jag tror vi bevittnar en så kallad ”kulturkrock” här.

 • Mikael

  Hej Brian!
  I Hajen som visste för mycket som kom på 80-talet film av Claes Eriksson. I den sjunger en del Munkar en låt. Den heter ”Himmelen har skänt oss Alibi!” Lyssna reflektera och tänk efter.
  Du kan söka texten på Internet.

  Brian du behövs dina kommentarer är jätteviktiga. Vi får inte glömma den nivån som krävs för att inte stöta bort vänner!

  Och frågan är väldigt viktig!
  Så tack för att du fatta modet att få oss att se vem vi skall ha i fokus när vi arbetar

  /Mikael

 • Pingback: Församlingstukten och kyrkans Hakuna matata! | Samuel Varg Thunberg()

 • Pingback: Intervjuad i Världen idag()

 • Pingback: Några kommentarer i aktuella frågor()