Rond 2 – i Benny Hinn debatten – nu bemöter jag mina kritiker

Det har varit en mycket omfattande kritik mot mitt inlägg om Benny Hinn häromdagen. Vill nu bemöta kritiken. Om jag är en åsna eller inte, har ett dåligt omdöme eller inte – det överlåter jag åt andra att avgöra. Det finns dock vissa punkter av kritiken som jag mer aktivt vill kommentera.

Ärligt talat har jag ganska svårt att förstå kritikens omfattning och tonläge. Jag har ju vid olika tillfällen här på denna blogg uttryckt mig ganska skeptiskt om amerikanska TV-predikanter och jag har fått massor av skäll för det, t.ex. när jag skrev skeptiskt om Todd Bentley för två år sedan. Skrev ett ganska kritiskt inlägg om Hinn i våras, synpunkter som jag upprepade för några veckor sedan när Hinn-debatten började. När tidningen Världen Idag speglade Benny Hinns besök på Livets ord, i en artikel förra veckan, så framställdes jag som den skeptiske, och Ulf Ekman som den positive. Och i bloggsfären har nu Ulf Ekman hyllats som den skeptiske och jag har kritiserats som den alltför positive till Benny Hinn. Jag uppfattade mitt inlägg om Benny Hinn häromdagen som ganska kritiskt. Jag ansträngde mig dock till det yttersta att inte bara vara kritisk i blogginlägget, utan även lyfta fram positiva sidor, inte minst i speglingen av gudstjänsten i Livets ord i lördags kväll. När jag har granskat frågan om ekonomi har jag kommit fram till slutsatsen att det är fel att bara kasta sten på Benny Hinn. Den som är utan synd när det gäller den västerländska materialistiska livsstilen får kasta första stenen, lite grand av det är min känsla när det gäller den massiva kritiken mot Benny Hinn på den punkten.

Det mesta av kritiken mot mitt blogginlägg handlade om mitt referat av Benny Hinns predikan på lördagskvällen. Trots alla brister tycker jag att Benny Hinn är en lysande predikant och folktalare. Och jag vill fortsätta att hävda att kärnan i hans verksamhet är att predika evangeliet om Jesus, föra människor till tro på Kristus och be för de sjuka. Och han gör det betydligt intensivare och framgångsrikare än många av oss medelmåttiga predikanter som inte särskilt många lyssnar på. Jag noterade dock i mitt blogginlägg att han visade en tydlig tendens till ganska spekulativa bibeltolkningar, och Ulf Ekman påpekade det ännu tydligare än vad jag gjorde. Tror att det är bäst för Hinn att ha fokus som evangelist än att vara lärare och teolog. Senaste dagarnas händelser har nog förstärkt den bilden. Sedan får världsberömda predikanter brottas med synden som alla vi andra. Rikedomens begärelser talar skriften om, och framgångsrika predikanter möter frestelser på detta område, en del klarar det bättre än andra.

Jag vill dock vara mycket försiktig med att utnämna personer som villolärare och falska profeter. Jag menar nog att man måste visa att en person ganska konsekvent predikar och skriver i en riktning som krockar med grundläggande kristna läror för att använda sådana beteckningar. Det räcker inte med inslag i predikningar och youtubeklipp. Skulle jag göra en mer omfattande värdering av Hinns teologi skulle jag behöva lyssna igenom ett antal predikningar och läsa vad han har skrivit, då skulle jag kunna komma med mer omfattande slutsatser. Har varken tid eller lust att göra en sådan analys.

Folk undrar om jag sov under lördagskvällens predikan. Det var ganska svårt att sova i den miljön, även om jag var ganska trött efter en lång dags engagemang. Jag försökte i min kortfattade beskrivning av gudstjänsten att ge en helhetsbild. Jag skrev mycket kortfattat om predikans innehåll och försökte fånga upp den positiva helhetsbilden. Jag var där som en vanlig gudstjänstbesökare, och uppfattade inte alla detaljer i predikan, tyckte att änglaläran var något märklig men jag hade svårt att kategoriskt och snabbt bedöma den som heterisk, den pre-adamitiska läran har jag hört förr – den kräver en ganska spekulativ bibeltolkning men att den klassas som heterisk var en nyhet för mig, att Hinn gjorde märkliga utspel om kristologin lyckades jag inte uppfatta detaljerna i (han talade snabbt och länge) – skulle nog göra det om jag lyssnade på predikan en gång till. Jag uppfattade att han talade om att vi är ande, bor i en själ och har en kropp, men detta har ju predikats inom trosrörelsen i alla år, och Hagin och Kenyon tror jag lyfte fram detta långt före åttiotalet, jag har aldrig ansett detta vara enligt skriften – men om det ska uppfattas som heteriskt tycker jag beror på sammanhanget och hur man utvecklar tänkandet vidare när det gäller antropologin. Den diskussionen är jag ganska trött på för vi vevade detta ett antal varv under åttiotalet. Ulf Ekman är dock en mycket mer beläst och kunnig teolog än vad jag är så anser han att lördagskvällens predikan innehöll allvarliga fel i läran, så accepterar jag helt Ulfs bedömning. Ulf kan dock knappast anse Benny Hinn vara en villolärare, för då hade han inte bjudit in honom, och framförallt inte fortsatt och låtit honom predika på söndagen. Predikanter kan göra dikeskörningar, det avgörande är väl om de kan ändra kursen.

Så visst, med facit i handen, kunde jag ha lyssnat mer kritiskt i lördags kväll, jag tycker inte att mina kritiker har helt fel på denna punkt. Ska lyssna betydligt mer noggrant och kritiskt när jag nästa gång lyssnar på en kontroversiell predikant som jag skriver om på min blogg. Min psykologiska utgångspunkt, eftersom jag har varit så pass mycket kritisk till amerikanska TV-predikanter, var att försöka vara så positiv jag bara kunde vid detta tillfälle, vilket präglade blogginlägget.

Det finns dock en punkt i kritiken mot mig som jag mer aktivt vill bemöta. Josef Bengtson kritiserar min syn på teologi på sin blogg och menar att detta är uttryck för att jag ser teologin som oväsentlig. Det verkar som om Eleonore Gustafsson menar att när Ekman talar om kristna som struntar i teologin och dess rötter, är jag ett exempel på detta. Tycker nog att det både är osakligt, inte korrekt och på gränsen till oförskämt. Min kritik har alltid bara gällt dålig teologi inte teologi som sådan. Jag anser att det är dålig teologi när utgångspunkten är sekulär och man betraktar Bibeln som enbart ett mänskligt dokument, inte Guds uppenbarade ord. Jag har varit pastor i mer än 20 år och hållit flera tusen predikningar under denna period, där jag alltid har vinnlagt mig om att förankra min förkunnelse i solid Bibelförståelse och bibeltolkning med respekt för den kristna traditionen. Att mena att jag inte tar ställning mot villoläror, visar nonchalans mot kyrkans lära – jag tycker att det är oförskämda kommentarer. Tycker nog att jag är mer aktiv än de flesta EFK-pastorer i debatten om att värna den kristna läran, och jag blir ständigt kritiserad när jag för fram kritik mot det jag menar inte stämmer med kyrkans lära, t.ex. Jonas Gardells bok, Brian McLarens tolkning av evangelikalism, eller påpekanden om amerikanska TV-evangelister som jag har gjort vid olika tillfällen. Hela denna kritik mot mig som teolog och svajighet i teologin är oförskämd och osaklig, och jag tror inte att ni kan hitta någon person som har haft eller har mig som pastor som kan ställa upp på denna kritik.

Det finns också en annan aspekt av denna debatt som jag vill belysa. Det är att det har uppkommit en ”drevs-situation”. Att kritisera Benny Hinn är inne, och många tävlar om att göra det mest högljutt. Jag tycker att man ska vara försiktig med att kritisera predikanter och gudstjänster. Benny Hinn predikar faktiskt ur Bibeln, även om man kan ha synpunkter på hans bibeltolkningar. Situationen i lördagskväll handlade om en gudstjänst, präglad av bön, lovsång, förbön, och predikan. Självklart ska man kunna ställa frågor, och göra kritiska bedömningar, men jag tycker att hela denna debatt har gått överstyr. Mitt samvete påbjuder mig att uttrycka mig med ett visst mått av respekt om gudstjänster och predikanter.

Benny Hinns ministry-stil tilltalar mig egentligen inte. Jag är mer av Vineyard-New Wine i min syn på helandetjänst och hur man lägger upp gudstjänster med fokus på förkunnelse och förbön. Men tycker att man ändå måste ha ett visst mått av respekt för andra stilar.

Min undran är kort och gott – alla som kritiserar Benny Hinn, vad gör de för att förkunna och sprida evangeliet, vad gör de för att be för de sjuka, vad gör de för att förverkliga Jesu missionsbefallning. Den kristendom vi har i Sverige är medioker, det är väldigt mycket av teologi men väldigt lite av Andens kraft. Hur vi kan be för de sjuka så att de blir friska, hur vi kan befria människor från onda andar, hur vi kan presentera och predika evangeliet så att människor kommer till tro – tycker jag är en mycket angelägnare fråga än att hudflänga en amerikansk predikant som är i Sverige i ett dygn och har ett par predikningar.

Den stora frågan för mig är inte Benny Hinns predikningar, utan varför händer så lite med alla de andra predikningarna vi har i Sverige, och varför väcker de så pass begränsat intresse.

Och vad är det för kristet med att visa cynism, på gränsen till hat mot en annan människa. Är inte en kristen attityd mot en felande broder, att möta detta med tårar och engagemang, vänlig förmaning med respekt för den berörda personen, och framförallt be till Gud för vår broder?

Nu bestämmer jag mig för att bli en förebedjare till Benny Hinn. Förlåt Gud att jag för ofta har en för dömande attityd.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Olof

  Ok, så det hela mynnar för dig ut i att be Gud om förlåtelse för att du har en dömande attityd gentemot predikanter som Benny Hinn? Då finns inte så mycket mer att tillägga. Lycka till med vad det nu är du håller på med.

 • Bo Westin

  #22, M G Helders: Jag hade uppskattat att få lyssna på den predikan därför att jag vill bilda mig en egen uppfattning och tar inte för givet att man kan lite på andras tolkningar och återgivning. Skulle LO ha tagit bort den av omsorg för att lyssnaren inte ska bli förvillad av hans lära ..? Det skulle jag gärna vilja veta.

  Till trots att det är så många som visar sådan uppriktig omsorg om den sunda läran tror jag ändå att Gud i dessa dagar är en pragmatisk Gud, om uttrycket tillåts. Det är Gud som kan frälsa och han är större än den rätta läran om honom och kan verka även i sammanhang där teologin är tveksam. Vårt problem i Sverige är inte i första hand en otillräcklig kunskap om Gud utan en frustrerande tystnad från Guds sida. Jag tror att vi behöver ”införskaffa olja till våra lampor” och ta tid med Gud för att blir rustade och helgade. Vi kan inte gå utan Gud. Snart är stormfloden här och då kommer Gud att bistå de av sitt sitt folk som vill följa honom även när det kostar på.

  Bibeln befinner sig också i gränslandet till en verklighet som inte alltid är så tydligt beskriven och som till och med EFK-teologer har svårt att beskriva och ge svar på. Ofta upplever jag församlingen i Sverige som en kyrka som inte har så mycket insikt om den andliga verklighet där den borde vara hemtam som fisken i vattnet. Vi väljer ofta det trygga och igenkänningsbara och ryggar för det okända och inför nya (eg. gamla) sätt att gestalta Guds rike på. Nej, Sverigens kristenhet är kanske dömd till att leva vidare i status quo till dess att omständigheterna tvingar oss att i ödmjukhet söka Gud och öppna oss för nya dimensioner och erfarenheter av andligt liv och verklighet.

  Bara några tankar som jag vill dela ..

 • Lars

  Stefan swärd lyckas rätt ofta hos mig framkalla tvivel på kristendomens framtid i detta landet. Mina tankar har varit täckta med bedrövelse idag och frågor…är guds hus här i sverige en lekstuga för makthungriga pastorer och predikanter som ska bli rika..är det som dom säger att religion är ett opium och kyrkan bara ännu en arena där makt hungriga människor kan bevisa att vi som är fattiga är idioter och blir lurade inte bara i samhället utan även i kyrkan av människor som vill växa sig stora.

  Dags att ta paus från tron ?…ja jag tror det och fundera på framtiden.

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Stefan. Du inser att du gör det lite svårt för vidare kommunikation när du kör ”Jag ska minsann be för medan ni kritiserar” kortet. Men ok, visst kan jag be en bön för Benny, men knappast utan att också inkludera dem längst ner i matkedjan som ger sina pengar och sitt hopp till honom. Jag hatar inte Benny Hinn, verkligen inte. Men jag är starkt kritisk till den kristendomstokning han representerar. Jag har sett effekterna av den i människors liv jag som pastor och ledare har ett ansvar för. Därför protesterar jag.

  Sen när mäter vi förresten framgång i fyllda arenor? Kändisar har den förmågan vare sig de är predikanter, rockstjärnor eller nått annat. Benny är en kristen kändis helt enkelt, men frågar jag min granne har han ingen aning vem Benny Hinn är, men han vet vem jag är och vad jag gör.

  Vi ”små pastorer” som inte är ute efter kändisskap, får vi inte kritisera och säga stopp när vi ser en undervisning som bedömer leder fel? Är det inte tvärt om vårt ansvar? Jag behöver inte upprepa det, men det var ganska grova saker Benny hade fått om bakfoten.

  Du skriver: Min undran är kort och gott – alla som kritiserar Benny Hinn, vad gör de för att förkunna och sprida evangeliet, vad gör de för att be för de sjuka, vad gör de för att förverkliga Jesu missionsbefallning.?

  Du kan få ett svar om du vill:
  Vi leder alpha-kurser, vi ber för människor på hembesök och sjukhem och gudstjänster. Det är visserligen inga stora livvakter där som knuffar och gruffar men vi tror att Gud verkar ändå. Ibland ser vi under stora och små men det kablas oftast inte ut. Vi har inte specialdesignade kostymer och vi är glada om vi kan bo en natt på hotell under semestern med familjen.

  Det händer så lite säger du. Jag håller med, men det hände inte så mycket för Paulus i Athen heller (apg 17) men några kom till tro och några kommer till tro, även i Sverige ja tro det eller ej, även i Borlänge.

  Där har du mig i allt det här!

  Allt Gott!
  Din broder
  Joachim Elsander

 • Pekka Mellergård

  Joachim Elsander. Heder åt dig, och alla andra ”små pastorer”. Bra inlägg här, och på din blogg. Det är ni ”små pastorer” som kommer att vinna i längden i det här landet!

 • http://metanoiablog.wordpress.com/ David Nyström

  Joachim: ”kristendomstokning”? En ”freudian slip”? :)

  Stefan: Tack för ditt inlägg. Jag är skarpt kritisk till Hinns predikan och menar att vi behöver vara mycket tydliga i att ta avstånd från den heretiska kristologi som presenterades där. Det finns även en hel del annat runt Hinns tjänst som kan kritiseras. Men samtalet har spårat ur mer än vanligt, och diskussioner av det slag som uppstått runt Hinn är av en art som jag personligen inte vill ha med att göra. Det är mycket obehagligt när kristna får blodlukt och börjar bete sig som en flock hyenor…

 • http://metanoiablog.wordpress.com/ David Nyström

  Joachim: Bra inlägg av dig också. Du sätter fingret på problematiken i att bara fokusera på stora ministrys…

 • Mattias Axelsson

  Tack för en utläggning Stefan. Väl skrivet.

  #3 Michael, du skriver i din kommentar att minimum för att anses som kristen är att bekänna sig till den nicenska bekännelsen. Då finns det alltså, menar du, tusentals människor världen över som inte är kristna trots att de har en levande tro, en personlig relation med Jesus men aldrig hört talas om den nicenska bekännelsen.
  Jag personligen tänker inte gradera min kristenhet baserat på en bekännselse skriven av människor. Jag är kristen för att jag har haft ett personligt möte med den levande Guden och möter Honom varje dag när jag läser ordet. Kristendomen är den mest levande religionen därför att den ger sig uttryck på så många olika sätt i olika människor. Jag vet att jag drar det till sin spets men jag blir lite irriterad på ditt resonemang. Jag har absolut inget emot Benny Hinn. Visst finns det säkert saker som jag inte håller med om eller som jag inte tror är rätt (det finns det hos alla predikanter mer eller mindre). Men samtidigt ser jag frukten av hans tjänst, hans passion för människor och hans gåva i att predika. Benny Hinn anses av många vara flummig och därför döms han ut. Om Paulus hade predikat i Globen imorrn så hade han förmodligen dömts ut för att vara svart-vit, fördömande och påträngande.
  I Sverige är vi inte så bra på att predika, på att utmana människor, på att uppmuntra människor, på att våga vittna för människor. När var man senast på en Söndags-Gudstjänst i Sverige med en frälsningsinbjudan? Däremot är vi grym på att vara bittra, avundsjuka och fördömande mot sådant som stör vår bekväma, trygga bild av Gud. Ja du Sverige, vad var det som gick snett…

  Mattias

 • Bo Westin

  Vi behöver alla ”små pastorer” men dom är inte ”allena saliggörande” för att vinna vårt land för Gud. Om ett oprecist uttryck tillåtes ..

 • wildwest

  Jag är så trött på pastorer och kyrkor just nu. Är det nån som har en stuga utan mobiltäckning och bredband i obygden? Framförallt ska där vara tyst så Gud kan tala.

  Först detta Benny Hinn-spektakel till ingen som helst nytta för människors frälsning, sen hårresande referat från den politiskt korrekta RFSL-kyrkan, därpå Pridesmörjan som ockuperat min huvudstad med alla dessa fjollor som är så vilsna att dom inte ens vet vilket kön dom tillhör. Det är Sodom och Gomorra i repris! Det känns som om jag stapplar i öknen utan vatten. Kristendomen är så på defensiven just nu som den inte har varit sen Blot-Svens hedniska reaktion på 1000-talet. Herre, förbarma Dej över detta land innan det går under!

 • Stefan A

  #50
  Märkte du inte att jag kritiserade honom…..? Jag tror du misstar du dig på vad jag vill säga. Varför måste jag försvara Hinn när jag kritiserar svenska ledare? Den logiken står inte jag för………

  Hinn är här en helg och blåser förbi. Vi andra står vecka ut och in och berättar för våra får om vad som är rätt och fel och hur man följer Jesus. Därför är det viktigare vad du och jag gör, än vad Hinn gör.

 • Tommy Wasserman

  Tack Joachim för ditt insiktsfulla inlägg!

 • Stefan A

  Vi är kallade att vara kristusbrev, inte vandrande systematiska teologier. När dogmerna stiger åt huvudet kommer förvirringen.

 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  Mattias #58

  Jag tror du förstod vad jag menade. Som kristen så tror man på inkarnationen, jungfrufödseln, det ställföreträdande försoningsoffret, treenigheten, att Jesus är sann Gud och sann människa osv- mitt poäng var att för att vara kristen så måste man minimum bekänna sig till kristendomens ”basics”, vilket inte Hinn gjorde i lördags. Det är ingen tung teologi i den nicenska trosbekännelsen- den är rak och ”simpel”.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • http://spatsiba.blogspot.com/ Josef

  @ Joachim Elsander #54: Spot on! Tack för mycket klokt inlägg!

 • Läsare

  Wildwest

  Amen, känner precis likadant, har just skrivit en lång kommentar till Niklasson i spalten ”laddar om för nästa rond”
  Man känner bedrövelsen knackandes på nacken, men någon gång måste det vända och kanske kan en liknande debatt vara startskottet för nåt nytt.

  Har hört flera som reagerat både på inbjudan män även på pastorn Benny Hinn inte då bara lördagsmötet utan hela paketet SHOW som han har med sig, så som sagt jag tror det kan komma något gott ur det här om nu inte UE skall in i vatikanen omgående.

  Benny Hinn lär iallafall inte UE bjuda in någon mer gång om nu inte BH börjar ta bibeln på allvar och leva efter den.

  Som tur är finns ingen pridefestival här där vi bor, men inställsamheten från alla håll och kanter kan ju få en att bara gapa och undra vad är det som händer.

  Hade jag haft någon stuga hade du fått låna den direkt, mäste säga att du inger ett väldigt stort förtroende och jag tycker så mycket om det du skriver..
  Detta är ingen kärleksförklaring på det männskliga planet om nu trodde det, jag är man och gillar inte pridefestivaler. Men däremot på det andliga planet känner jag stor glädje att läsa det du skriver

 • Mattias Axelsson

  Ok,

  Michael. Ville bara ha en förklaring.

  Tack

 • Läsare

  inlägg # 66
  Skulle stå om nu någon trodde det

 • Pingback: Tänkvärd kommentar « METANOIA()

 • Emanuel Karlsten

  Wow, Joachim! Grym kommentar! Ser gärna ett bemötande på den, Stefan.

 • Bo Westin

  #60 wildwest, du är något av en banerförare som ibland leder drevet. Ibland säger du bra saker men ibland går du lite för långt. T.ex. detta: ”Först detta Benny Hinn-spektakel till ingen som helst nytta för människors frälsning”. Vad vet du om vad Gud gör i människohjärtan? Och dessutom var reaktionerna på någon/några av Benny Hinns predikningar positiva av båda SS och Ulf Ekman. Att även skriva om hbt-personer: ”alla dessa fjollor som är så vilsna att dom inte ens vet vilket kön dom tillhör” är väl också att gå över gränsen. Det är säkert så du känner det men frågan om det är visligt att publicera det. Beträffande LO och hur människor farit illa hos dem under åren så gör vi även klokt att hålla i minnet de övertramp som skett och sker hos vanliga små församlingar i Sverige. Ödmjukhet anbefalles!

 • http://aletheia.se/guest/ Kamau Mweru

  Joachim, helt ense med dej i sträckningen av din kommentar.

  Dock några frågetecken vad beträffar alpha-kurserna

  http://bibelfokus.se/alphahttp://bibelfokus.se/alpha

  Är det kursmaterialet verkligen okay?

  /Kjell

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  Wildwest skrev: ”Jag är så trött på pastorer och kyrkor just nu. Är det nån som har en stuga utan mobiltäckning och bredband i obygden? Framförallt ska där vara tyst så Gud kan tala.”

  Wildwest du efterlyser en stuga utan mobiltackning och bredband i obygden.
  Kanske en hydda i Afrika skulle vara losningen…men det kan jag tyvarr inte erbjuda.
  Daremot skulle du garna fa fylla min lilla rodmalade stuga med vita knutar i morkaste Smaland med bon och lovsang under nagon veckas tid eftersom min man och jag inte amnar komma till Sverige i sommar. (Stefan S far garna vidarebefodra min e-mail adress)

  Tror daremot inte att ’tystnad’ ar det viktigaste kriteriet for att vi ska kunna hora Gud tala utan av storre vikt ar ’den ratta hjarteinstallningen’.
  Ett av de starkaste tilltalen i mitt eget liv fick jag nar jag bar pa tva matkassar pa vag hem fran snabbkopet.
  Bibeln ger flera exempel pa manniskor som fick ett Gudsmote/ horde Gud tala nar de var mitt i sin dagliga garning eller pa resande/gaende fot.

 • http://www.monicaolssonkolkman.blogspot.com/ Monica

  #54 Joachim.
  Mycket bra kommentar. Läs den allihop. Precis så känner jag också. (men jag är inte pastor). Har stor respekt för alla ”småpastorer”, som sliter hårt för Guds rike med små medel, men ingen för Benny Hinn (som pastor, alltså, som person ska han respekteras som alla andra människor).

 • wildwest

  Jag har tänkt en del på hur mycket chans Gud får att tala till oss idag när alla går omkring med Ipods i öronen från morgon till kväll. Frågar jag dom yngre medarbetarna på mitt kontor när dom inte lyssnar på musik så får dom något frågande i blicken: alltid! Vi har alltid brus runt oss, ipod, mobilsnattrande, sms:ande, surfande, tv-tittande. Förr gick bonden på åkern och plöjde och det var bara naturen som ”lät”. Gud hade en chans att komma till tals, idag ska han tränga igenom mediebruset för det första och våra förutfattade meningar om hur han bör tala för det andra. Inte undra på att vi aldrig hör honom!

  Bo Westin #71: Det man i historieskrivningen kommer komma ihåg av denna Europakonferens är Benny Hinns klavertramp, inte mycket annat, knappast nåt genombrott för kristen tro i Sverige. Att det finns människor som under konferens upplevt Gud stämmer säkert. Att någon blir frälst av att lyssna på falsk lära håller jag för uteslutet.

  Drevet var ett fult ord. Jag säger det jag tycker är fel och det jag tycker är bra och vill inte framställa mej som nånting annat. Vanlig gräsrot på ett för tillfället händelsefattigt jobb. Hade vi haft Bibelns profeter här idag hade dom suttit i fängelse, påhejat av präster och pastorer. Som jag redan sagt har jag i den här debatten förvånat mej över den utbredda naiviteten i andliga frågor, den har verkligen skakat om mej.

  Du har säkert inte träffat dom fjollor jag stöter på här i stan. Dom som man inte får kalla ”han” och inte ”hon”. Visst, det är politiskt inkorrekt att ha nån som helst synpunkt på denna översexualiserade festival, det vet jag. Hade nån tillåtit en heterosexuell festival med halv- och helnakna människor? Då hade man åkt dit för störande av allmän ordning. Vad kallar Du dessa människor som inte bara vet vad dom ska tro på, men är så vilsna rakt in i den mänskliga identiteten att man inte ens vet om man är man eller kvinna, man måste för säkerhets skull vara allting och lite till?

 • Tea Gustavsson

  Wildwest

  Nr 1: du väljer ju själv om du vill ta del av mediebruset eller inte. Du behöver inte ha datorn på bara för att du äger en.

  Nr 2: Vad är poängen med att uttala sig föraktfullt om människor som du ändå anser är vilsna och behöver hjälp? Ska man spotta på dem man anser vara vilsna?

  Sedan har jag en privat fundering som inte är en direkt fråga till Wildwest och dessutom helt OT. Vad är det som är så viktigt med att ha en specifik könsidentitet?

 • http://aletheia.se/guest/ Kamau Mweru

  Tea Gustavsson skrev: ”Vad är det som är så viktigt med att ha en specifik könsidentitet?”

  Enligt Bibeln, Guds Ord, är det så att:

  Till MAN och KVINNA skapade Han dem.

  Att sedan djävulen lyckats virra till begreppen är en annan sak!

  Det finns frälsning och förlossing och vishet att få.

  Jesus, Guds Sons blod, renar oss från all synd.

  Som bonus befriar han oss från lögnens makt.

  Friheten finns i sanningen!

 • wildwest

  Tea Gustavsson: Hej och hå, det går inte ens att besvara något så idiotiskt som att börja ifrågasätta vitsen med könsidentitet! Det är i alla fall en fråga som inte tas upp av någon världsreligion så vitt jag vet inkl asatron.

  Om jag inte får uttala mej om saker i detta samhälle som leder helt fel och som är totalt emot Guds ord så har jag ramlat rakt i den fälla som modern debatt vill ha mej i: att tron i bästa fall är en privatsak som inte har med samhälle och medmänniskor att göra. Tro vad du vill men påverka inget och försök inte påverka andra! Var det så Jesus menade när han gav missionsbefallningen att göra ALLA människor till hans lärjungar?

 • Tea Gustavsson

  Det går att ha åsikter och synpunkter utan att uttala sig förlöjligande. Det går också att utforska sina egna åsikter och förhållningssätt och fundera på varför man tycker och tänker en viss sak.

  Hur ska du förklara evangeliet för en transsexuell person om du tilltalar den som fjolla?

 • wildwest

  Jag lär inte tilltala en transsexuell person som fjolla om jag skulle få för mej att förklara evangeliet. Men jag skulle inte heller ens försöka att diskutera evangeliet med den arroganta variant som nu befolkar Stockholms gator – det är ett folkslag som åtminstone i dessa Pridedagar är helt bortom räddning, det skulle enbart bli konfrontation och jag skulle få springa för mitt liv, det finns visligare tillfällen.

  Kommer jag i samspråk med en transa på en krog, en företagsfest så kan jag inleda ett samtal med vederbörande på ett vardagligt sätt. Jag skulle t ex särskilt intressera mej för varför dom blivit transsexuella. Det är lustigt – de homosexuella jag hittills pratat med, det är kanske 5-6 stycken, har aldrig haft en normal barndom. Det har i varenda fall funnits skilsmässodramatik, svåra svek av föräldrar eller andra vuxna, övergrepp, mobbning eller nånting liknande. Kan inte tänka mej att det är skillnad på bögar och transar på den punkten, det är min hypotes så länge.

 • P

  Vill rikta ett tack till Joachim Elsander för ett bra inlägg i debatten, och även till Emanuel Karlsten som på sin egen blogg refererat hur Hinns manipulativa show går till (för det anser jag att det är). Det är så sorgligt att det finns människor som låter sig imponeras av skickliga manipulatörer.

  Wildwest, om man är trygg i sin egen identitet behöver man inte känna sig så hotad av att andra i vissa hänseenden är olik en själv. Trots allt är vi människor allihop, och är mer lika än vi är olika. Du behöver inte vara rädd!

 • Bo Westin

  Jag skulle vilja se starka evangelisttjänster, som liknar Billy Grahams eller varför inte Kathryn Kuhlmans, med ett enkelt och rakt budskap. För det är väl inte det faktum att någon samlar stora lyssnarskaror som är fel. Gud kan också vilja använda stora trålar, bildligt talat.

  wïldwest, jag tog i för mycket när jag skrev ”drevet”. Ber om ursäkt för det.

  Jag har tidigare skrivit kritiskt om företeelser som liknar massuggestion, om ”slutna självbekräftande teologiska system”, för att använda titeln på en insändare jag hade i tidningen Dagen, som tar upp företeelser jag känner igen hos Benny Hinn. Så det är inte det att jag inte kan se någon relevans i kritiken som framförts mot Benny Hinn. Men jag förordar försiktighet, kalla det gärna saktmod, mitt i all vår kritik så, att vi inte indirekt befinns strida mot Gud själv.

 • wildwest

  Tack Bo Westin. Accepterar ursäkten. Håller helt med Dej om att en motsvarande evangelist som Billy Graham i dessa dagar hade varit en skön fläkt i hettan.

  När det gäller ”små människor” (jag använde det uttrycket före CH Svanberg på BP) så är jag definitivt försiktig och omtänksam. Tycker att Jesus agerade så också. Men även Jesus tog i storsläggan mot sin tids stora predikanter när dom var ute på hal is. Jag kräver faktiskt lite av predikanter, både stora och små i inflytande. Bibeln har också högre krav på trovärdighet avseende dessa även om vi gräsrötter naturligtvis inte har nån rätt att bete oss på samma sätt.

 • Vanessa

  Klok rent inlägg. Tid att sluta peka och börja be för våra syskon som går vilse och börja vinna människor för Jesus. Tid för en ny kristen generation att resa sig i Sverige.

 • Viola Fredriksson

  Alla som lyder och vill lyda Guds Ord av kärlek till sanningen kan inse att Benny Hinn är en bedragare av stora mått och naturligtvis en som förleder människor och kanske aningslösa kristna och även en del av Guds sanna folk.Man behöver inte vara särskilt intelligent för detta och behöver ej heller ägna sig åt personangrepp på Benny Hinn eller Ulf Ekman som också är en bedragare och villolärare.Är dom/vi som har andlig bedömningsförmåga oförskämnda?Nej.det är ett felaktigt påstående.Att ha en kärlek till SANNINGEN som är Jesus och vad Jesus varanade för i sitt ord bl.a. är att verkligen tillhöra Guds sanna folk och vara beredd på den förföljelse och utanförskap som detta innebär.Vi behöver inte hata Benny Hinn eller Ulf E ,för det handlar ej om hat,eller okunskap,eller dyligt.De s.k ledarna,eller många av dem i Svensk Kristenhet idag har själva tagit sig detta´kall´,och har inte fått det av Gud.Varför?BLINDA LEDARE..LEDER…DE BLINDA..I GROPEN.Kan det inte sägas tydligare?Dessa maktlystna ulvar som Ulf Ekman,Stanley Sjöberg, Halldorf.m.m. skall leda sveriges kristna bakom ljuset in under Påvens överhuvud.Därför organiserar man sig i olika nätverk och dyligt.Men fortsätt varna ni alla!Ulf E har visat med all tydlighet att han inte lyder Ordet.Han har med sin heresi från W E Kenyons metafysiska tänkande lanserat en sorts ´falsk´kristendom,som bygger på ´tänkande´.framgångs-tänkande,dvs..HUR MN PÅVERKAR SIN OMGIVNING m.m MED SITT TÄM
  NKANDE..uppblandat med kristna sanningar blir detta én ´slagkraftig´kristendom i dessa falska ledares ögon.De är medvetna och de vet vad de gör.De kommer också en dag få stå till svars för sina lögner och att de lierat sig med lögnerna.Håll er borta från dessa vargar(Ulvar i fårakläder) som predikar étt annat evangelium`,Gå ut ur detta ´skökovälde`.,annars kan du bli straffad med dem som djävulen förfört och förvillat.Låt dig inte luras!Guds Ord talar tydligt om MAMMON,och om hur vi skall förhålla oss till någon som predikar én annan Jesus´…Bjud honom/henne inte ens in i era hem(Tv,m.m.)Uppmuntra den personen inte ens…Behöver vi säga mera?Följ inte dessa kristna ledare i Sverige!De är inga ledare!Följ Jesus och vad HAN säger i sitt Ord.