Artiklar i både Dagen och Världen Idag idag

Idag kör jag hårt i kristna pressen. Har en artikel i Dagen med rubriken ”Att gnälla på Gardell kommer vi inte långt med”, en artikel som är min kommentar på den debatt som har varit här på bloggen efter Gardells TV-program.

Jag har samma dag också en schemalagd krönika i Världen Idag på ett liknande tema, där jag också skriver om att vi inte ska lägga krutet på att kritisera andra trosriktningar, utan istället ha förkunnelsen av Kristus och evangeliet som huvudfokus.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • S-E Sköld

  Martin, JESUS uppträdde som Ordet i mänsklig gestalt, däri ligger skillnaden. Han befanns därför ”i allt vara som en av oss..”

  Sanningen är nog tyvärr den, att respekten för Gud inte är särskilt stor bland oss kristna, förkunnelsen har ju – åtminstone inom frikyrkan – varit den, att Gud är snäll och Jesus är ännu snällare, vilket dels inte är sant och dels inneburit en garanterad frihet från förföljelse för Ordets skull, plus den totala frånvaron av det som i Bibeln kallas gudsfruktan, respekt för vår Skapare.

  Jag har varit med om, dels på det personliga planet och dels i mötessammanhang, när Guds helighet trätt fram, kommit nära, och kan därför förstå reaktionerna hos dem i Bibeln som inte uppträdde särskilt vidlyftigt i samband med sådana händelser; när Gud är Gud och Människan är Människa; ”allt kött är gräs”.

 • http://www.brefvet.com Gunnel

  Stefan Swärd
  Vill du svara på detta hur länge du anser, att vi skall lyssna på Jonas Gardells budskap? Boken ”Om Gud” kom ut år 2003 och de flesta präster och pastorer har varit som förlamade av ”Det goda samtalet” och vill inte ta itu med teologin från universiteten.

  Det handlar inte om vilken sexuell läggningen en människar har!
  Som jag ser det efter dessa 10 år ute i kristna debatter på nätet, så handlar allt om motståndet mot det profetiska ordet om frälsning genom ett felfritt blod – Lammets blod. Där kommer samtidigt kritiken in mot Israels Gud och Israel.

  Jag är tacksam för Jonas Gardells tydliga undervisning om det intellektuella egot som gud. Ketchup i stället för blod. ”Kom så går vi.”

  ”Inga andra gudar” av Eva Moberg i Ordfront nr 1 är mycket knivskarpare än Jonas Gardells analys av Gamla Testamentets Gud, tycker nog jag.
  Jesus är överallt i Gamla Testamentets texter. Det är nog dags för mer undervisning av Ps 119:160.

  Hälsningar
  från en gnällig frikyrkotant

 • BW

  Det sanna gudsriket behöver inga teveprogram för att utbreda sig. Det fortsätter att verka i de små sammanhangen, det vinner en och en för Gud och söker efter dem som ska tecknas med Guds sigill. På samma sätt som kristendomen en gång övervann hedendomen i vårt land inte på grund av tvångsomvändelser utan på grund av sin inneboende kraft till upprättelse av den enskilda människan. Denna tidsålders människor skickar sig klokare mot sina egna, är det då så konstigt att SVT inte vill upplåta tid för radikala frälsningsbudskap i televisionen? För det är ju det som behöver komma ut i etern, inte några estradörer eller talkshoware eller gycklare och häcklare a la Gardell. Även om några icketroende lyssnar på en TV-gudstjänst (eller kanal 10) gör det stora flertalet det inte. Men gudsriket klarar sig säkert bra utan TV-tid förutsatt att de kristna överlåter sig till efterföljelse och evangelisation. Hellre en lågmäld uthållig och seg kristendom som vinner sina segrar i det lilla än högljudda och välartikulerade proklamationer och visioner som ekar bort i tomheten och tappar luft som uppblåsta ballonger. Det viktiga är att det vi gör har sitt ursprung hos Gud om det ska överleva och bära frukt.
  Gardel är mångfasetterad, kallar sig sökare och kristen samtidigt som han är väldigt säker i sina utsagor om en blodtörstig Gud och hycklande troende. Därför kan han alltid likt en kameleont byta skepnad till någon av sina andra roller när han blir kritiserad och får ”vanliga” kristna att framstå som intolera, inskränkta eller rent av ondskefulla. Detta är också vad den onde, djävulen, är i verksamhet med idag; att få kristna att framstå som ondskans representanter. Gardells karikatyrer av kristna får mig osökt att tänka på Hitlertysklands judekarikatyrer.

 • tefan S

  Det är nog många som väntar på en respons från dig Stefan Svärd, på det som skrivits här i bloggen. Varjefall jag. Jag skrev: hur tror du Paulus skulle reagera och agera, med tanke på vad han skriver i Gal kapitel 1?

  Men varför lägga krut, energi och tanke på Gardell, när vi har ett uppdrag att utföra att berätta de goda nyheterna för människor i vår omgivning? Där har du en poäng Svärd!

  Bra skrivet BW. Gudsrike behöver ingen tv…

 • BW

  Ja, Gardell är verkligen en kameleont. Han säger att han ”nästan kan bevisa att Gud inte finns” men att han ändå tror på Gud. Här ikläder han sig alltså både rollen av troende och ”nästan gudsförnekare” på samma gång. Det är otvetydigt så att Gardells trosbygge inte är byggd på hälleberget men alldeles förträfflig för att ge honom tillträde till både kyrkor och svenska folkets vardagsrum.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Alla bloggkommentatorer,
  Tack för engagerad debatt och att du vill ta dig dit både för att läsa på denna blogg och skriva kommentarer. Jag har dock så intensiva dagar denna vecka, så jag har inte hunnit läsa igenom allt än. Återkommer så fort jag hinner.

  hälsn
  Stefan Swärd

 • jan sköld

  Debatten kring Gardells böcker o program är avslöjande hur illa ställt det är bland många kristna !!? .Det är inte apostlarnas o profeternas Kristus såsom korsfäst man tror på utan något annat vad det nu är !
  Det skulle vara intresant om Gardell eller nogon annan gjorde liknande program om Koranen och Muhammed som han gjort om Jesus . Ja tror inte de skulle bli samma reaktioner hos muslimmer som hos ljumma och så kallade kärleksfulla o förstående kristna

 • Rodica Dobondi

  Vi ska komma ihåg att det är fullbordat, det finns ingen mer offer och det behövs inte heller. Kristus dog på korset och det räckte för Gud.

  Omvändelse är ordet som många har svårt för .

 • wildwest

  Glädjande nog tycker jag debatten hittills knappast har handlat om gnällighet gentemot Gardell utan snarare sorg och förvåning över att så många namnkunniga kristna går i hans ledband, tycker att hans budskap är något att ta till sig. Det är det allvarliga. I alla tider har vi annars fått utstå spott och spe för det kristna sanningskravet och i alla tider har gycklare av olika slag fått med sej folk, till att börja med – skratta bäst som skrattar sist.

  Som jag skrev nånstans: är det inte märkligt att i en tid då det finns bibelskolor, seminarier och utbildningar inom kyrkor o teologi som aldrig förr så är kunskapsnivån om klassisk kristen tro lägre än nånsin…

  Mycket intressant det SE Sköld skrev ovan om Paulus som en nitälskande gudsmänniska även före sin omvändelse – men ändå behövde han omvändelsen… Tänkvärt!

 • Olof Lundgren

  Mig synes det som att en andefurste, hindrar svenska kristna att göra omvändelse.

  I Herren för Sverige

 • Marianne

  Tack Stefan för ditt nyanserade och kloka inlägg i Dagen. Jag tillhör dem som tycker att Jonas Gardell är modig som vågar dela sin tro och sina tvivel, vågar ifrågasätta och utmana. Kristen tro befriar från slaveri – ja det är sant och vi som sitter i TVsofforna får anledning att rannsaka vilket är vårt eget hjärtas fängelse, våra murar och begränsningar och vårt slaveri. Den som ingenting gör riskerar varken att göra fel eller bli kritiserad!
  Gud välsigne dej i alla dina uppgifter . Marianne

 • Andreas

  Vem är Gud och hur ser han ut? Vad är det som säger att S-E Skölds och Berndt Isakssons bibeltolkning är den enda rätta? Hur läser vi Bibeln? Förstår vi att andra läser Bibeln annorlunda än oss? Gud har ju gett Bibeln med frihet att tolka den… Eller har jag fel?

 • NN

  Andreas

  Om du verkligen läser Bibeln så kommer du att förstå men du kanske tillhör den stora massan som bara tar tummgrepp

 • S-E Sköld

  JESUS påminde oss om allvaret i att vara Människa, inte minst med tanke på evigheten; JESUS kom för att ingen skulle behöva gå förlorad, förlora sin själ. Också Jonas Gardell har en evig själ bakom sin gycklarmask och den kan gå förlorad, som varje annan människas själ.

  Om jag i evigheten möter någon som anklagar mig, att inte ha varnat, typ: ”vi satt vid samma bord, men du varnade mig aldrig för min väg, med tanke på evigheten”, så vore det ju mer än tragiskt.

  Också evigheten finns – är en verklighet – och lägger ofrånkomligt sina aspekter och sitt ansvar på våra liv redan här i tiden. Och frågan om Gud och JESUS, handlar allra främst om vår evighet: ”Vad du framförallt annat må bevara, skall du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet” ”Saliga är de rehjärtade, ty de skall se Gud”

  Det är Jesu blod på korsert som är vår enda räddning, och det är ett utryck för Guds kärlek till oss Människor, och frågan är, hur mycket man gycklar om det, innan man bör tillrättavisas, av sådana som vet vad det i själva verket handlar om; gycklarens eviga själ!

 • Läsare

  Att Gardell ges tid i tv-rutan är väl bara ett tidens tecken.

  Förmodar att alla som vill montera ner Gud och den kristna tron kommer att få ganska stort utrymme i framtiden

 • Nils

  Sköld m.fl.

  Är det så svårt att åtlyda uppmaningen från Stefan att nöja sig med 3 inlagor per textrubrik ?
  Det är en argumentationskonst att skriva kort & kärnfullt… då drivs spikarna in snyggt, istället för många hammarslag som missar spiken & skämmer den omgivande ytan alt. textingressen

  Nu skrev jag själv min tredje, vilket är onödigt mycket men acceptabelt enl. Stefan :-)

 • Patric

  Jag håller inte med Gardell i allt men jag tycker att han ofta lyckas hitta ett bra bildspråk. Historien om tomaterna är en alldeles lysande bild av en Gud som säger res dig upp och gå vidare, det är inte kört.
  Att likna Gud vid en tjock lesbisk svart kvinna som delar ut makaroner är också en talande bild. Det handlar om en Gud som ställer sig på de svagas sida, de som andra ser ner på, och som river ner våra fördomar. Han ”antar en tjänares gestalt” och ger åt alla och envar ur sin stora kastrull…
  Är det verkligen så att flertalet på den här bloggen menar att detta är att raljera och smäda??

 • Niklas

  Re: #66

  Håller med.

 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  ”Feghet ställer frågan: Är det tryggt? Bekvämlighet ställer frågan: Är det artigt? Fåfängan ställer frågan: Är det populärt? Men samvetet ställer frågan: Är det rätt? Och det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller populär; man intar den för att ens samvete säger att det är rätt.”– Martin Luther King Jr

 • kjell

  Nils

  Vad jag förstår på Stefan handlade det inte om en bokstavslag det är fel att avbryta en pågående dialog och S-E Sköld har verkligen tillfört bra och nyttig kunskap

 • Roberth

  Bra stefan! kör på!

 • Andreas

  NN, jag läser Bibeln dagligen, är uppvuxen i ett frikyrkligt sammanhang och har gått bibelskola. ÄNDÅ har jag upptäckt att det går att läsa Bibeln på mer än ett sätt. Det kan du väl knappast förneka? Jag tror det finns en fara i att låsa sig alltför hårt vid endast ett sätt att se på saker och ting. På det sättet tror jag vi missar fler delar av det Gud vill förmedla genom sitt ord.

 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  Andreas:

  Om du läser Bibeln utifrån ett annat perspektiv än att Bibeln är Guds Ord, gör du inte då Bibelns författare till lögnare- och inte minst Jesus själv? Har du t.ex studerat hur Jesus själv använde Skriften- och vad slags auktoritet han ansåg att den har?
  – Snarare är det så att vi alla ihopa tar för lätt på Skriften, och liter för mycket på oss själva- våra egna åsikter och känslor- något vi alla behöver omvända oss ifrån.

  ”God is not silent. It is the nature of God to speak. The second person of the Holy Trinity is called ”The Word.” A.W. Tozer

 • Andreas

  Michael G. Helders,

  Personligen läser jag Bibeln och utgår från att den är Guds Ord…förmedlad av människor. Människor som blandar in exempelvis kultur i texterna. Skillnaden mellan Bibeln och Koranen är ju att Bibeln skrivits av människor medan Koranen gavs av Allah och skrevs ordagrant efter hans föreskrifter.

  Men även om jag anser att Bibeln är Guds Ord så kommer jag fortfarande att läsa den på ett annat sätt än dig. Just därför att jag bär med mig ett annat bagage och tänker kanske i andra banor än du gör. Eftersom det finns så mycket i Bibeln som går att tolka på olika sätt så ser jag det som att Gud ger oss frihet att tolka hans ord och lyssna till hans Ande och låter honom leda oss.

  Se så många olika samfund som finns som tolkar Bibeln på olika sätt. Menar du att det bara är ett samfund som är det enda riktiga och rätta?

 • NN

  Andreas

  Jag är född på 30talet och har läst min Bibel rakt igenom några gånger särskilt många gånger har jag läst NT och för var gång så upplever jag att det öppnas dörrar Och för mig finns det inget oklart vad det gäller grunden för evangelisk tro så för mig finns det bara ett sätt Har du någon särskild fråga

 • Andreas

  Fantastiskt, du har säkert läst den fler gånger än mig. Vad är grunden för evangelisk tro anser du? Jag tror vi kan få lika många svar som det finns människor. Och vilket sätt ”för dig” är det enda sättet att läsa Bibeln?

 • S-E Sköld

  Nils, kristendom handlar i grunden om blodet, den enda räddningsgrund som är given till oss människor. Det handlar alltså inte om en välsmidd spik, utan om Guds dårskap som är visare än oss människor och kommer alltid att så förbli.

  Det är den dårskapen som skall predikas för alla människor, utan undantag, och ingenting annat; därför att ingenting annat kan rädda våra själar.

  Tack f.ö. för Din påminnelse, jag skall hörsamma den.

  Mvh

  S-E

 • NN

  Andreas

  Ställ gärna direkta frågor om det är något du undrar över och som du ser som oklart Och det finns bara ett sätt och det är att läsa utan några förutfattade meningar tag till dig ordet som det står

 • Anna-Karin

  Vissa inlägg andas självtillräcklighet tycker jag. Det tror jag alldeles säkert är en dold dödssynd….

  @ Andreas: kloka inlägg.

 • S-E Sköld

  Patric (ett litet undantag till, Nils, jag mäktar helt enkelt inte att underlåta denna kommentar..) JESUS kom inte för att identifiera sig med svaga och utstötta Människor, Han kom för att rena dem – och oss alla – från synd; med Sitt blods kraft: en kraft som blodet fått genom Jesu seger på Golgata.

  Han kom inte för att ”dela ut makaroner”, utan för att dela ut ”frälsningens klädnad”, som är ”de heligas rättfärdighet”, en rättfärdighet som har sin förklaring i, att ”de gjort sina kläder vita i Lammets blod”

  Många vill göra JESUS till en människovän och humanist, med en vis lära, men JESUS kom som ”Guds Lamm som borttar världens synd”.

  ”Utan att blod utgjutes
  ges ingen förlåtelse”

 • Andreas

  @Stefan Swärd: Stefan, jag skulle gärna läsa dina tankar och erfarenheter kring Bibelläsning och tolkning.

 • NN

  Andreas

  Du har inte ställt några frågor än här finns flera som kan svara bara frågan kommer

  Anna-Karin

  Jag har många synder men när blev det synd att svara på en rak fråga (72)

 • Andreas

  NN, på vilket sätt läser du Bibeln? Vad innebär det att läsa Bibeln som Guds Ord? Hur ska vi läsa när man kan tolka en text i Bibeln på flera olika sätt?

  Tacksam för svar!

 • NN

  Andreas

  Vilken text menar du visa på någon så skall jag försöka svara

 • jan sköld

  Detta är det sista jag skriver på denna blogg.Jag tackar dig Stefan fördenna blogg.Den har på ett brutalt sätt för mig avslöjat något som jag i min ivildaste fantasi inte kunnat drömma om.Nämligen den katastrofala belägenheten hos många som är uppvuxna i frikyrkohem.Förvirring ,ambivalens,vet inte vad de ska tropå .Dessa stackars människor behöver omvändelse,förkrosselse ivissa fall bli frälsta.Själv var jag ett mörkrets,helvetets barn, men genom frälsaren Jesus Kristus har jag blivet ett ljusets barn och är på väg till Himlen-
  Jag kan inte nog tacka dig min frälsare.All ära till dig Jesus Kristus !

 • Andreas

  @NN

  Uppenbarelseboken t.ex. I frågan om dopet kan vi tolka väldigt olika ex. Vissa texter läser vi bildligt och andra texter talar direkt till oss, för det har traditionen lärt oss.

  Jag tror listan kan göras lång. Men vad jag vill komma fram till är att alla, alltid kommer att läsa Bibeln och tolka dess texter olika just därför att vi som människor är unika. Vad gäller mina andra frågor NN, svara gärna. Jag vill veta din ståndpunkt.

 • Läsare

  Jan Sköld #85

  Visst är det precis som du skriver, ett förfall utan dess like både inom frikyrkan och Sv kyrkan. Mycket av det beror väl på att så många experttyckare men även ”vanliga” tyckare vill göra om kristendommen för att passa oss, istället för att vi får förvandlas/ändra oss att passa Gud.

  Detta ser vi för övrigt i hela samhället idag vi gör oss själv till gudar, vill förvärkliga drömmar mm. Som ett exempel från förskolevärlden kan jag bara säga att barnen inte sätts i första sätet, som exempel kan jag bara berätta att barn tillåts inte vara hemma när dom är sjuka för föräldrarna är oumbärliga i sina utövanden.
  Ja man gör sig själv till gudar.

  Jag skulle kunna nämna många exempel som verkligen får en att tänka vars är sammhället på väg men även vars är Kristendommen på väg.

  Men som sagt jag vidhåller att allt detta får vi hänvisa till tidens tecken så här blir det och förmodligen fortsätter det stora avfallet att eskalera i allt större takt.

  Det som skrämmer mest är när stora kristna ledare börjar att vekna och vika ner sig när man dessutom hör mindre och mindre från dom ja då är väl följden ganska naturligt att stora mängder av troende också tappar fokus på bibeln.
  Då börjar man likt Andreas hitta förklaringar på att man kan läsa och förstå bibeln på så många olika sätt.

 • NN

  Andreas

  Det behövs mycket utrymme om jag skall dra igenom NT hur jag läser men kärleksbudet ställer många mot vad Paulus skriver men jag ser ingen motsättning Vi måste se att Jesus överlät åt lärjungarna att bygga församlingar han sa att (allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt vad ni löser skall vara löst i himlen)När Jesus säger att vi skall älska först och främst Gud sedan din nästa Om jag älskar någon så vill jag handla på det sättet som den som jag älskar vill då har jag genom det en lag i hjärtat en lag som inte är bokstavlig Vad det gäller dopet så är det Baptistiska helt klart i NT det finns inget annat (gå in på http://www.klassiskbaptism.se )

 • wildwest

  Jan Sköld: Du måtte ha levt i ett kloster utan någon verklighetskontakt dom senaste 20 åren för att bli så förbluffad över situationen!

  Jag kommer ihåg från min barndoms söndagsmiddagar vilka relativa petitesser och småsaker som diskuterades då som stora problem mellan mina föräldrar, farföräldrar och andra medlemmar i vår dåvarande församling. Idag har vi kommit dithän dit man då aldrig trodde man skulle hamna: att själva grundsynen på vad som är kristendom är akut hotad i klassiska väckelserörelser. Jag är glad att mina farföräldrar och generationen innan slipper se och höra detta.

 • C

  I alla generationer dyker det upp de som hävdar att det var bättre förr. Tänk vad bra det måste ha varit på Mose tid.

 • BW

  Andreas: Historien visar att människor har tolkat bibeln på väldigt olika sätt. För att försöka förstå vad detta beror på så krävs säkert ett helt livs studier och arbete. Men så mycket vill jag påstå att Jesu undervisning i mina ögon är väldigt entydig och stringent och inte ger stort utrymme för missförstånd eller ett brett spektrum av olika tolkningar. Jesus sa att vägen till himlen är smal och porten är trång och att det är få som finner den. Det är ju ”hårda ord” på ett sätt men indikerar samtidigt att inte vägen till Guds rike tillåter att man tar ut svängarna för mycket när det gäller bibeltolkningen. Det gäller som sagt att hålla sig kvar på den smala vägen. För att börja vandra den vägen måste man blir född på nytt enligt Jesus vilket är ett exempel på ett påstående som vi måste förhålla oss till som antingen falskt eller sant. Det ges inte utrymme för några esoteriska tolkningar och det gäller det mesta av Jesu undervisning. Och utan den helige andes bistånd kommer vi inte att förstå den andliga innebörden i Guds ord. Här har vi åtminstone en förklaring till det stora mängden av bibeltolkningar eller fria fantasier om man så vill.

  Peace and love!

 • Olof Lundgren

  #91,
  Tack för inlägget.

  Fäster uppmärksamheten på den trånga porten resp vägen och att FÅ finner livets väg. Må Gud själv upplysa oss om våra hjärtans ”condition”. Hur allvarligt är icke läget!

 • Henke

  Gardells program har ju verkligen rönt stort intresse av alla vi som skriver och läser denna och liknande bloggar. Men jag har faktiskt inte märkst att det fått något genomslag bland de som inte tror. Finns det andra erfarenheter vore det intressant att ta del av.

 • Olof Lundgren

  #93,

  Herr Jonas Gardells bilder av Gud är snart passé. Det är ju Gud som har ett försteg – inte Gardell.
  Nej, legalisering av homosexualitet kan aldrig få sitt fäste i den svenska folksjälen.

  För Sverige, i Kristus/OL

 • Patric

  #94, du menar väl inte på fullaste allvar att du tycker att det inte skulle vara legaliserat, dvs. att det skulle vara olagligt att vara homosexuell? Inte för att jag förstår vad det har med det här ämnet att göra…

 • Olof Lundgren

  #95,
  Vad jag menar är: Svensken är inte dum.
  Man får pröva sig själv; är jag 100 % heterosexuell? Själv är jag det inte.
  Du, Patric, kanske är det.
  /OL

 • Henke

  Tycker vänsterhänta och rödhåriga också ska förbjudas, obehagliga människor det där. Mer tveksam om stammande och klastrofobiska.

 • Johan Claésson
 • Johan Claésson

  Jag tackar Gud för de ledare som orkar stå upp för det sanna evangeliet.
  Läs och begrunda!
  http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=2262

 • Anna-Karin

  Ang inlägg no 94 och kanske en hel del andra……Här är det nog på sin plats med en Swärdsk kommentar. Olof Lundgren behöver en lektion i ordförståelse bl. a. Tänk om vi alla visade lite mer ödmjukhet mot vår medmänniska? Lite mer ”Vad du gör mot denna, min minsta broder, det gör du mot mig”-tänk.

  Solen lyser i min del av Sverige, jag går ut i Guds härliga natur…… Härlig Söndag på er alla 😀