Församlingsgrundarkonferens i Stockholm 30 april – 1 maj

Tillsammans med John van Dinther och Kjell-Axel Johansson är vi Team Antiokia i Stockholm. Vi jobbar med målsättningen att grunda 50 församlingar i Stor-Stockholm under de närmaste 10 åren. Valborgsmässoafton och första maj ordnar vi en församlingsgrundarkonferens i Stockholm i Korskyrkan. Syftet är att sprida visionen om de nya församlingarna. Vi har bjudit in tre gäster som kommer att dela med sig av sina erfarenheter, Ric Thorpe från London, Magnus Persson från Malmö och Andreas Nielsen från Hillsong i Stockholm. Även om man inte specifikt vill arbeta med församlingsgrundande eller göra något i Stockholm är man välkommen med för att få inspiration och motivation. Vi vill främja en offensiv och relevant kristendom som når nya människor och se nya församlingar växa fram som når vår tids människor.

Välkommen med. Via denna länk hittar du mer information och där kan du också anmäla dig.

Ska försöka få tid endera dagen att kommentera all debatt här på bloggen med anledning av Dagenartikeln.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://stenberg.wordpress.com JS

  Jag besökte nyligen en levande församling i Indien som var nästan 2000 år gammal (grundad på 60-talet e.Kr. av aposteln Tomas). Många lika gamla och i högsta grad levande församlingar finns i södra Europa.

  I frikyrkosverige däremot når en genomsnittlig församling pensionsstrecket senast efter 100 år. Hur kommer det sig? Kan inte detta vara en sak att tänka på under en församlingsgrundarkonferens?

 • Per-Erik Johansson

  J.S. Har jag förstått tekniken rätt så har Stefan m.fl. gett upp det gamla och det som behöver rensas ur och fokuserar i stället framåt på nya friska bönehus. En entreprenörs inriktad strategi som i kombinationen med ”församlingens renhet” som grund för förvaltningsmodell säkert kommer att ge församlingar med liv in i evigheten.

 • Pingback: Detta är varför jag är protestant (Trafikplats frälsning Del 3): « Erevna – Blogg & Tankesmedja()

 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  Per Erik:

  Vi för be och hoppas att det inte har blivit så illa! Det skulle ju bli som att stå på domens dag och säga: ”Ja men Jesus vi gjorde allt i ditt namn, vi tyckte bara att vi hade mer att lära från näringslivets entreprenörer än vad vi hade av dig. Det står ju trotts allt inte så mycket om strategier, marknadsföring, försäljning och sådant i ditt Ord”

  Det som är så fint med den kristna tron, är att det är inte våran naturliga förmågor som spelar någon roll, speciellt inte när det kommer till mänsklig förnuft och förmåga att tänka logisk, hör apostelns ord:

  ”Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare?* Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken* och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten* och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. ”

  Kristen troslära, Guds rike- handlar inte om mänsklig filosofi eller vishet, utan om verkligheten själv- nämligen Jesus Kristus.

  Vi tycks ofta glömma att våran egen natur, allt som är av oss själva kan på inga sätt och vis göra Guds vilja, våran logiska förmågor, våran talanger, våran känsloliv- ja hela våran varelse strider emot Guds rike,

  Genuin väckelse behöver inte världslig strategi, entreprenörs anda, marknadsföring eller promotering. Utan Guds kraft…

 • Per-Erik Johansson

  MGH, jag tror minsann du är på rätt spår, precis som Stefan … öppnar vi oss/kapitulerar för Jesus och Den Helige Ande så torde det öka livslängden och trovärdigheten för församlingarna, i det att det onda inte trivs i sådana sammanhang. Risken för tillväxt, inte bara numerär, är stor.

 • Olof Lundgren

  Allt är möjligt. Men, med tanke på hur de kristna i Stor-Stockholm väljer församlingstillhörighet, så måste Team Antiokia, för självaktningens skull, tona ner förväntningarna. Jag hoppas jag får fel, men att bilda femtio nya församlingar…

  Mvh/