Kommentarer med anledning av Benny Hinns skilsmässa

Det har kommit en hel del kommentarer med anledning av mitt korta inlägg om Benny Hinns skilsmässa. Jag har fått kritik för mitt sätt att  beskriva situationen. Det finns väldigt mycket att säga om detta. Skall jag ge ett svar som förklarar min reaktion måste jag utveckla tankarna något.

1. Som Jesusefterföljare är inte ens uppgift att följa denna världens standard, där skilsmässa är naturligt, och där äktenskap ses som ett tillfälligt kontrakt som kan upplösas av en rad olika skäl. Jag tycker att Jesus är mycket tydlig i sin undervisning, och den förstärks både av Gamla Testamentet och Pauli undervisning i NT, ”Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” säger Jesus i Matt 19 och det upprepas på flera andra ställen. Jesus säger att det finns en grund för att ta ut skilsmässa, och det är otrohet från ens partner, då har man rätt att skilja sig. Jesus säger att den tillåtelse till skilsmässa som finns i Gamla Testamentet gavs för hjärtanas hårdhets skull, någon liknande typ av öppen tillåtelse till skilsmässa finns inte i NT. Paulus tar upp om skilsmässa i 1 Kor. 7 och tar upp äktenskap när en troende är gift med en icke-troende, och där framgår det tydligt att den troende har ingen rätt att ta ut skilsmässa på grund av att partnern inte är troende. I Malaki 2 liknas skilsmässan och att förskjuta sin hustru vid en dödssynd, och det står att Gud hatar skilsmässa. Jag kan inte förstå Bibelns undervisning och kristna kyrkans praxis under 2000 år att principen är det livslånga äktenskapet. Katolska kyrkan har drivit detta till sin spets och för en katolik är en skilsmässa teologiskt sett omöjlig. Äktenskapet liknas enligt Bibeln vid ett förbund. Är man Jesusefterföljare, och har Bibeln som rättesnöre, kan man inte reagera på annat sätt än med sorg och bestörtning över att kristna ledare skiljer sig. Mina ordval i blogginlägget var uttryck för sorg, besvikelse och bestörtning, det var ingen diskussion om Benny Hinn ministries eller vad jag tycker om Benny Hinn som person. Och jag tycker alltid att det är olyckligt när karismatisk kristendom sammankopplas med lös standard på äktenskapsområdet och andra moraliska områden.

2. Det jag skriver under punkt 1 var en självklar standard i kristna kyrkan i varje fall fram till 60- och 70-talet, sedan har det blivit dramatiska värderingsförskjutningar, först i samhället, och det har påverkat kristna kyrkan, där skilsmässorna statistiskt sett är lika vanliga som i samhället i övrigt. Jag tycker att det är smärtsamt att vi inte är Jesu efterföljare i denna fråga. Jag tycker att hela utvecklingen på detta område är sorglig och smärtsam.

3. Det är mycket vanligt att ett äktenskap kan utsättas för många olika påfrestningar under ett långt liv. Min erfarenhet efter många år som pastor är att om man i en församling jobbar aktivt med äktenskapsundervisning, aktiv och förebyggande äktenskapssjälavård, och främjar öppenhet till att samtala om samlevnadsfrågor, och ger en tydlig normgivande undervisning, kan man trots samhällstryck och samhällsklimat minimera antalet skilsmässor ända nedåt 0, i synnerhet om det finns aktivt stöd och rådgivning innan folk ingår äktenskap. Jag tar för givet att kända kristna ledare, som rör sig inom den evangelikala, karismatiska, pentekostala delen av kristenheten följer sådana riktlinjer. Pastorer och predikanter har lika stora utmaningar med sina äktenskap som vem som helst, och har lika stort behov som alla andra av tydlig vägledning, rådgivning, själavård och förebyggande arbete för att stärka sitt äktenskap.

4. Det framkommer också av Nya Testamentet att för kristna ledare och predikanter gäller en högre standard. Bland annat sägs det om församlingsledare i 1 Timoteus 3 att de väl ska förestå sitt hus och ta hand om sin familj. Skilsmässor kan bero på många olika orsaker, men om en manlig kristen ledare uppfyller denna förpliktelse, så borde i varje fall benägenheten hos en hustru att ta ut skilsmässa minska.

5. Jag har granskat informationen om detta på hemsidan hos Benny Hinn ministries, det finns en kortfattad information där. Jag reagerar på tre specifika saker. Dels tycker jag att Benny Hinns fru hängs ut, texten är formulerad så att det är hennes fel. Tycker att en världsberömd predikant bör uttrycka sig mer ödmjukt inför det inträffade, och inte bara skuldbelägga den ena parten, i synnerhet inte offentligt.

6. Det andra jag reagerar på, och som jag nämnde i första blogginlägget, att skilsmässoansökan var en överraskning och orsakade en chock. Jag ställer då frågan, hur dålig kontakt med sin fru kan man ha, och samtidigt åka runt och ha mirakelkampanjer. Min enkla inställning är att man inte kan ha det, om man inte lever i fred, frid och försoning med sin hustru. Evangeliet handlar om frid med Gud, och med sina medmänniskor. Ska ens förkunnelse av evangeliet vara trovärdigt, är väl hustrun den allra viktigaste personen att leva i fred och frid med.

7. Det tredje jag reagerar på i pressmeddelandet att tjänsten för Benny Hinn fortsätter precis som tidigare. Det Benny Hinn då signalerar till alla predikanter och pastorer runt om i världen, där kanske många kämpar med sina äktenskap, är att fortsätt bara, blir det skilsmässa så gör det inte så mycket. Jag anser att värna om äktenskapet kommer före ens offentliga tjänst. 

8. Jag vet att hela denna fråga är jättekänslig och jag vet att många överlåtna kristna har av olika skäl drabbats av skilsmässor, och det finns mycket sår och känsligheter på detta område. Men jag menar att vi kan inte ändra i vad som är kristen standard och Jesu undervisning, på grund av en massa erfarenheter. Och det gäller i synnerhet när det gäller världsberömda predikanter.

9. Det är självklart att för en enskild kristen går det alltid att komma igen efter en skilsmässa. Inget misslyckande ska behöva ödelägga ens eget andliga liv. Förlåtelse och upprättelse finns alltid tillgängligt. Men skilsmässan måste bearbetas i grunden, och ens egen skuld till skilsmässan måste man alltid vara ärlig inför, även om det är partnern som har varit pådrivande. Jag tycker dock att det är helt fel av världsberömda predikanter att bara köra på, trots svåra äktenskapsproblem, de har också ett ansvar att vara föredöme i livsstil för de många miljoner som läser ens böcker, och tittar på ens TV-program.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Esko

  Klockren analys Stefan! Tack!

 • Olof Lundgren

  Själv kan jag i ärlighetens namn känna skadeglädje över en framstående predikants misslyckande. Som Johnny Foglander sade, under min tid på LOBC 1983-84: ”Köttet gottar sig i negativa nyheter.”

  Här uppstår följdaktligen en inre strid ( i alla fall om man inte heter Kenneth Hagin). Denne man säger: ”I have never permitted the least bit of ill will or animosity, to get into me.”

  Ett uttalande av den magnituden är värt all beröm och all respekt.

  Finns det någon kur mot köttets påverkan på den pånyttfödde? Svaret är ja! En pånyttfödd har inga förpliktelser emot sitt kött.

  En bra metod att svälta skadeglädje, är att be emot denna typ av influenser.
  ”Bedjen på det att I icke mån komma i frestelse.”

  Vidare heter det: ”Bed för dem som förföljer er.”
  Det senare kanske även kan stavas: ”bed emot DET som förföljer er.”

  (Inom parentes sagt, så väntar mig ett antal kommentarer, vilka inte har förstått min avsikt).

  Mvh/OL

 • Läsare

  Precis, kan du förklara satt som ett frågetecken efter att ha läst din kommentar OL.

  ?

 • Olof Lundgren

  Förklaring ämnad åt ”Läsare”:

  Bön är ett kraftigt vapen i den andliga striden. Det är bönens vikt jag framhåller.
  Om Du, Läsare, inte är nöjd med förklaringen, så ber jag om ursäkt att jag gottat mig i Benny Hinns äktenskapsskillnad.

  /OL

 • Tom Kecklund

  Det allvarliga i det här är ju egentligen om det är så att Benny Hinn bara fortsätter med med sin tjänst även om hans fru begärt skilsmässa. Om det är så är det för mig ett tecken på att han inte förstått de prioriteringar som Bibeln gett oss. Han värderar sin tjänst över allt annat.
  Samma typ av resonemang verkar det som en del andra ”superpredikanter” också för.

 • Margareth Schumann

  Tack för en jätte bra analys av nyheten om Suzanne Hinns skilsmässa från Benny Hinn. Ingen förutom dessa två vet sanningen bakom dette även om fasaden utåt ser fantastisk ut. Det är en mycket sorglig nyhet som borde mana oss till att be för dem och deras familj. Jag tyckte precis samma sak som skrivs här att Benny Hinn försöker lägga skulden på sin fru som han säger att han älskar väldigt mycket och alltid vill göra, samtidigt som han inte verkar veta att hon mår mycket dålig. Men jag tycker inte hela sanningen kommer fram eftersom hon redan har flyttat till en egen lägenhet sedan januari. Jag tycker Benny Hinn skulle tagit en time-out från sin tjänst precis som pastor Ray Mc Cauley i Sydafrika som också går genom en skilsmässa nu från sin andra fru. Hur skall man kunna ha förtroende för predikanter och pastorer när de lever precis som de som inte tror, bytar fruar (gärna en yngre model), de är grådiga när det gäller pengar och materiella saker och lever i lyx. Är det det här Bibeln säger att de troende skall göra. Jag läser boken ”Kung Midas beröring” av Kenneth Hagin sr. just nu. Den ger en balanserad undervisning av hur troende och predikanter skall bete sig och behandla sina pengar. Den kan rekommenderas på det varmaste.

 • Matteus

  Jag undrar hur Mose, David, Jona och alla bibeln som har gjort bra mycket värre saker än Benny Hinn skulle klara svensk kristenhetsgranskning?

  Jag har hört att förr kallade dom svenska kyrkan för dom skriftlärda, men idag tror jag att svensk frikyrka har stulit den titeln….det är väl bra att man inte köper allt rakt upp och ner, men jag skulle nog varna mer för dömandet ..hur har ni det själva egentligen med era bjälkar?

 • Jatta

  Har ni stenat klart benny hinn …..
  be för han och hans familj i ställe för att prata illa om dem.

 • Viola Fredriksson

  Här gäller det ,som sagt att följa..(=vara en sann efterföljare..till?Jesus=Sanningen)…och ..LYDA vad Jesus säger till oss att göra,av kärlek till oss,men också som en varning.Gud skapade inte människan utan förstånd.Det var ju meningen att hon/han skulle använda detta förstånd.Med förståndet skall vi okså älska Gud.Vad innebär det då att älska Gud?..Av..HELA..vårt HJÄRTA och FÖRSTÅND!Lår dig inte luras av dem som ursäktar sexuella synder som brott mot äktenskapets löften.lösaktighet och hor…m.m.Som kristna är vi kallade att ARBETA på vår frälsning och helgelse..vilket innebär sann eferföljelse..annars är våran s.k kristendom ingenting värd.Gud ser allt..och kommer att döma en dag.Salt och ljus är vi kallade att vara i en mörk och fördärvad värld.Stå upp och var ett ljus..ETT SANT LJUS FÖR HERREN!

 • gäst

  Det verkar vara ok att kåta ner sig med extrakvinnor för pastorer numera. Så synd.

 • David Ström

  Benny Hin är ju inte precis en kristen idol. Jag kan inte föredra en kristen ledare som kastar runt anden, eller vad han gör som en piska. Finns det dåliga äktenskap? Finns det kristna som bara ser till sig själva och inte ger den andre vad den behöver av kärlek inom äktenskapet? Jo det finns det. Den maka eller make som inte släpper till under långa perioder och på så sätt driver sin man eller kvinna i från sig är också skyldig till att äktenskapet spricker och att ett kött blir delat mot Guds vilja. Om mannen älskar datorn eller TV:n mer än att tillbringa tid med sin hustru, så är det också han som bryter äktenskapet. Om ni inte längre älskar och vårdar den som ni ingått äktenskap med, varför ska då Gud älska er så mycket att han släpper er genom den trånga porten? Om ni inte längre kan älska er ungdoms hustru och låta hennes barm förnöja er så kanske ni inte passar för Guds rike. Men nu kan vi ju tack och lov ångra oss och få våra synder förlåtna. Men nu kommer ju den jobbiga frågan om en kristen har rätt att börja om med en ny hustru och få Guds välsignelse i ännu ett äktenskap, om han skilt sig från sin fru?

 • Janne Melkersson

  Angående att vi inte ska skilja det Gud sammanfogat. Läste nyss Esra 9-10 där Gud godkänner och upplöser äktenskapen mellan Israeliska män och de hedniska kvinnorna i landet. ”10Prästen Esra tog till orda och sade till dem: ”Ni har varit trolösa mot Gud genom att gifta er med främmande kvinnor, och på detta sätt har ni ökat Israels skuld. 11Men bekänn nu inför Herren, era fäders Gud, och handla efter hans vilja. Bryt med folken i landet och med de främmande kvinnorna!” Esra 10:10

  Vi ska inte skilja på det Gud sammanfogat men Gud kan uppenbarligen göra det! Frågan att ställa blir, är verkligen alla äktenskap sammanfogade av Herren? De ovan var det inte.