Kommentarer med anledning av Benny Hinns skilsmässa

Det har kommit en hel del kommentarer med anledning av mitt korta inlägg om Benny Hinns skilsmässa. Jag har fått kritik för mitt sätt att  beskriva situationen. Det finns väldigt mycket att säga om detta. Skall jag ge ett svar som förklarar min reaktion måste jag utveckla tankarna något.

1. Som Jesusefterföljare är inte ens uppgift att följa denna världens standard, där skilsmässa är naturligt, och där äktenskap ses som ett tillfälligt kontrakt som kan upplösas av en rad olika skäl. Jag tycker att Jesus är mycket tydlig i sin undervisning, och den förstärks både av Gamla Testamentet och Pauli undervisning i NT, ”Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” säger Jesus i Matt 19 och det upprepas på flera andra ställen. Jesus säger att det finns en grund för att ta ut skilsmässa, och det är otrohet från ens partner, då har man rätt att skilja sig. Jesus säger att den tillåtelse till skilsmässa som finns i Gamla Testamentet gavs för hjärtanas hårdhets skull, någon liknande typ av öppen tillåtelse till skilsmässa finns inte i NT. Paulus tar upp om skilsmässa i 1 Kor. 7 och tar upp äktenskap när en troende är gift med en icke-troende, och där framgår det tydligt att den troende har ingen rätt att ta ut skilsmässa på grund av att partnern inte är troende. I Malaki 2 liknas skilsmässan och att förskjuta sin hustru vid en dödssynd, och det står att Gud hatar skilsmässa. Jag kan inte förstå Bibelns undervisning och kristna kyrkans praxis under 2000 år att principen är det livslånga äktenskapet. Katolska kyrkan har drivit detta till sin spets och för en katolik är en skilsmässa teologiskt sett omöjlig. Äktenskapet liknas enligt Bibeln vid ett förbund. Är man Jesusefterföljare, och har Bibeln som rättesnöre, kan man inte reagera på annat sätt än med sorg och bestörtning över att kristna ledare skiljer sig. Mina ordval i blogginlägget var uttryck för sorg, besvikelse och bestörtning, det var ingen diskussion om Benny Hinn ministries eller vad jag tycker om Benny Hinn som person. Och jag tycker alltid att det är olyckligt när karismatisk kristendom sammankopplas med lös standard på äktenskapsområdet och andra moraliska områden.

2. Det jag skriver under punkt 1 var en självklar standard i kristna kyrkan i varje fall fram till 60- och 70-talet, sedan har det blivit dramatiska värderingsförskjutningar, först i samhället, och det har påverkat kristna kyrkan, där skilsmässorna statistiskt sett är lika vanliga som i samhället i övrigt. Jag tycker att det är smärtsamt att vi inte är Jesu efterföljare i denna fråga. Jag tycker att hela utvecklingen på detta område är sorglig och smärtsam.

3. Det är mycket vanligt att ett äktenskap kan utsättas för många olika påfrestningar under ett långt liv. Min erfarenhet efter många år som pastor är att om man i en församling jobbar aktivt med äktenskapsundervisning, aktiv och förebyggande äktenskapssjälavård, och främjar öppenhet till att samtala om samlevnadsfrågor, och ger en tydlig normgivande undervisning, kan man trots samhällstryck och samhällsklimat minimera antalet skilsmässor ända nedåt 0, i synnerhet om det finns aktivt stöd och rådgivning innan folk ingår äktenskap. Jag tar för givet att kända kristna ledare, som rör sig inom den evangelikala, karismatiska, pentekostala delen av kristenheten följer sådana riktlinjer. Pastorer och predikanter har lika stora utmaningar med sina äktenskap som vem som helst, och har lika stort behov som alla andra av tydlig vägledning, rådgivning, själavård och förebyggande arbete för att stärka sitt äktenskap.

4. Det framkommer också av Nya Testamentet att för kristna ledare och predikanter gäller en högre standard. Bland annat sägs det om församlingsledare i 1 Timoteus 3 att de väl ska förestå sitt hus och ta hand om sin familj. Skilsmässor kan bero på många olika orsaker, men om en manlig kristen ledare uppfyller denna förpliktelse, så borde i varje fall benägenheten hos en hustru att ta ut skilsmässa minska.

5. Jag har granskat informationen om detta på hemsidan hos Benny Hinn ministries, det finns en kortfattad information där. Jag reagerar på tre specifika saker. Dels tycker jag att Benny Hinns fru hängs ut, texten är formulerad så att det är hennes fel. Tycker att en världsberömd predikant bör uttrycka sig mer ödmjukt inför det inträffade, och inte bara skuldbelägga den ena parten, i synnerhet inte offentligt.

6. Det andra jag reagerar på, och som jag nämnde i första blogginlägget, att skilsmässoansökan var en överraskning och orsakade en chock. Jag ställer då frågan, hur dålig kontakt med sin fru kan man ha, och samtidigt åka runt och ha mirakelkampanjer. Min enkla inställning är att man inte kan ha det, om man inte lever i fred, frid och försoning med sin hustru. Evangeliet handlar om frid med Gud, och med sina medmänniskor. Ska ens förkunnelse av evangeliet vara trovärdigt, är väl hustrun den allra viktigaste personen att leva i fred och frid med.

7. Det tredje jag reagerar på i pressmeddelandet att tjänsten för Benny Hinn fortsätter precis som tidigare. Det Benny Hinn då signalerar till alla predikanter och pastorer runt om i världen, där kanske många kämpar med sina äktenskap, är att fortsätt bara, blir det skilsmässa så gör det inte så mycket. Jag anser att värna om äktenskapet kommer före ens offentliga tjänst. 

8. Jag vet att hela denna fråga är jättekänslig och jag vet att många överlåtna kristna har av olika skäl drabbats av skilsmässor, och det finns mycket sår och känsligheter på detta område. Men jag menar att vi kan inte ändra i vad som är kristen standard och Jesu undervisning, på grund av en massa erfarenheter. Och det gäller i synnerhet när det gäller världsberömda predikanter.

9. Det är självklart att för en enskild kristen går det alltid att komma igen efter en skilsmässa. Inget misslyckande ska behöva ödelägga ens eget andliga liv. Förlåtelse och upprättelse finns alltid tillgängligt. Men skilsmässan måste bearbetas i grunden, och ens egen skuld till skilsmässan måste man alltid vara ärlig inför, även om det är partnern som har varit pådrivande. Jag tycker dock att det är helt fel av världsberömda predikanter att bara köra på, trots svåra äktenskapsproblem, de har också ett ansvar att vara föredöme i livsstil för de många miljoner som läser ens böcker, och tittar på ens TV-program.

 • Stefan A

  Mycket bra skrivet! Instämmer på varje punkt.

  Det jag kan reagera på i kristenheten i sverige är den hårda inställningen att man söker efter anledningar att avfärda människor som används av Gud både inom och utom sveriges gränser. Jag har själv stått i den kören och gläfsat mot allt som inte passat in i den extremt fina renlärighet jag stått i. Det har slutat med att Herren tog mig i örat och öppnade ögonen så jag såg någonting…

  Förr skulle jag aldrig ha accepterat mördarna, Mose eller David. För att inte tala om Horan Rahab som tom nämns i Jesu släktregister! Johannes döparen.. bo i öknen och käka gräshoppor… en gudsman? Knappast!

  Alla människor som Gud har använt har haft fel och brister. Trots detta har de fått bära Hans förtroende. MEN också fått konsekvenserna av sina synder. Gud är nådefull men orubblig.

  Så kära vänner: innan ni kastar ut barnet med badvattnet tänk på att det kunde ha varit DU!

 • Olof

  Amen!

 • Tomas Ander

  TACK Stefan. AMEN!

 • wildwest

  Håller helt med Stefan. Det handlar om trovärdighet. En kristen ledare av Hinns dignitet har miljoner ögon riktade på sej. När han handlar fel och inte inser det själv signalerar han till alla som uppfattar honom som ett mellanting mellan Gud och människa att det är okay att bete sej som han gör. Att bara fortsätta som inget hänt och säja att man inte hade nån aaaaaning att frun mådde dåligt, på det kan man inte fortsätta som själavårdande pastor. Detta förutan borde Hinns extravaganta livsstil för länge sen ha förpassat honom bort från rampljuset och nån att se upp till.

  Kan tänka mej att i det snällistiska antiauktoritära Sverige så kan man inte förstå att man i Bibeln ställer högre och hårdare krav på en kristen ledare. Dom får vara med om många Guds välsignelser och se från första parkett när Gud ingriper, men dom får också inse att dom är mera utsatta och då också få ta konsekvenserna av sina livsstilsbrott. Så tycker vi om politiker rent generellt och det gäller även kristna ledare. Det är dom som ska leda oss rätt och därmed har man enormt ansvar inför evighetens Gud.

 • Anders

  På Mr Hinn behöver vi väl inte spilla så mycket krut. Mer intressant är väl den verklighet vi lever i där, som Mr Swärd skriver, t ex att skilsmässor finns i lika stor utsträckning i våra församlingar som i samhället. Det är klart att vi som den katolska kyrkan kan ha många principer och trosföreställningar som många negligerar eller inte når upp till. Delar av detta finns i svensk frikyrklighet. Intresset borde istället riktas mot hur vi hanterar det. Hur ska vi nu ha det? Ska vi viga om de som skilt sig? Kan skilda bli ledare/föreståndare/äldste i församlingen? Kan skilda ha förtroendeposter i samfund och kyrka? Inom vilka livsstilsområden ska församlingen ha en åsikt? Har Bibeln ett evigt sanningsanspråk i dessa frågor eller finns det utrymme för en tolkning? Kan vi i så fall ha en generositet i dessa tolkningar?

 • http://www.betheligagnef.se Carl Lindahl

  http://www.bennyhinn.org/articles/articledesc.cfm?id=6982
  Här är texten Swärd refererar till. Mycket tragiskt att Hinn bara kör på som vanligt.

 • http://tony48.blogspot.com Tony Malmqvist

  En skilsmässa är alltid ett misslyckande, den saken kan vi helt fastslå.
  Jag vet, jag är proffisionellt sakkunnig i just det här, pga jag själv gått igenom denna så smärtsamma process.
  Idag har du helt en annan ton än vad du haft tidigare Stefan, det är bra, men att göra som viss kristna dvs slå bibeln i huvudet på folk hjälper oftast eller inte alls, speciell inte när den ena partnern redan har bestämt sig.

  Löftet om evig trohet och evig kärlek har har fått en fadd smak i mun. Jag kommer ihåg i början på 80-talet när Inga-May Hörnberg som då var ett stort föredöme, inte minst för många kvinnor ville skiljas, hur det slog ner som en bomb i den kristna världen, sen dess har det vart en störtflod av havererande äktenskap, till och med från dom som själva har stått i rampljuset, skrivit böcker i ämnet osv har det i värsta fall slutat med skilsmässa.
  Därför är det så oerhört viktigt at vi inte bara arbetar på vår frälsning utan att vi också hela tiden är vaksamma över hur vårt äktenskap mår. Den dagen slentrian har tagit över, eller när vi tar varann för givet utan att vi ens själva märker det, ja, då står katastrofen för dörren

 • wildwest

  Tony: Håller med Dej. Skilsmässor är alltid ett misslyckande. Frågan kanske skall ställas på ett annat sätt: varför sker idag så många skilsmässor i kyrkornas värld jämfört med förr? Vad beror det på? Är det samhällets påfrestningar? Har man öppnat en easy way out genom att det blivit alltmer accepterat? Klarar man inte av meningsskiljaktigheter och hetsiga diskussioner hemmavid längre, då hotar nån alltid med skilsmässa?

  I den andra vågskålen ligger att vi aldrig i världshistorien har haft det så bra som idag, det gäller särskilt för kvinnor som har alla rättigheter, som inte är födselmaskiner, inte dynastiskt kitt mellan stater. Det borde därmed finnas all anledning till att äktenskap enklare skulle hålla idag än förr. Så är det inte. Med råge.

 • E Niklasson

  Jag tycker ändå (även om du inte tyckte det själv)det blev två sorters områden ditt första inlägg genererade:

  1) en negativ syn på Benny Hinns tjänst liknande en såpa…… med antydning om tveksam moral etc. vilket jag/vi reagerade på. Det gick bara inte att vara tyst när du valde den bedömningen. Vidare är det viktigt att inte förkasta allt han gjort alla dessa år tills nu, vilket så lätt görs vid en sån här situation.

  2) skilsmässor hos ledare, där jag håller med om ditt resonemang, Jag tycker t ex också att Benny Hinn ska vänta med att fortsätta sin ministry just nu.

  Tycker att du för rättvisans skull, borde ha citerat hela texten på hans hemsida:

  ”although Pastor Hinn has faithfully endeavored to bring healing to their relationship, those efforts failed.”

  Benny Hinn försökte alltså att reparera sitt äktenskap…… det är väl ganska viktigt att det kommer fram, för det ger ju annan syn än det du skrev: ”Har han en så dålig kontakt med sin fru så att han inte ens vet om att hon har sådana tankar. Det är ju klart att om man ständigt reser runt och har mirakelkampanjer så hinner man inte prata med egna hustrun, så tycks det vara i detta fall”.

  Det är sannerligen ett ansvar som vi kristna har att be för våra pastorer och ledare, som ofta får betala ett enormt pris.

 • wildwest

  Visst ska vi be för våra pastorer, men för den skull kan man inte frånta det stora ansvar dom har just för att dom valt/känt kallelse att bli pastorer. ”Det värsta” med pastor Hinn verkar vara att han inte fundera på att lägga ner sin verksamhet för att reparera sina relationer. Då har man helt missuppfattat vad det handlar om när man är pastor/herde för sina får. Eftersom han är expert i helandebranschen så försöker han förstås bringa healing även i sitt äktenskap. Jag tror inte sånt funkar när man är part i målet. Det låter bara väldigt heligt och kristet.

  Det finns dessvärre alldeles för många historier om pastor Hinn och hans manipulerade möten för att man utan vidare ska applådera hans tjänst. Senast när han var i vår kyrka på 70talet och jag inte var så gammal men alltid satt långt fram med mina föräldrar så såg jag hur sur han blev när han puttade på nån som skulle ramla men inte gjorde det. Han hade ofta agenter i en församling som gensvarade på hans profetior om sjukdomar. Och hans extravaganta livsstil är kräkframkallande! Jag menar inte att pastorer ska ha dåligt betalt, men att flyga runt med en privatjet, köra Rolls-Royce och allt detta ska vara en predikan i sej, som jag tror han sagt – ursäkta…

  Det man istället kan fråga sej, det gäller även den här Floridapastorn med gudsinspirerade tatueringar, vad heter han, hur kan Gud verka genom dessa? Är det Gud? Är det masspsykos? Dvs håller upplevelserna i sej även ett halvår efteråt? Håller helandena i sej? Man kan verkligen undra, men jag har inga bra svar på det än.

 • Broder Roger

  Kanske är det bra att vidga diskussionen till att omfatta en kritisk granskning av samtliga superpredikanternas tjänst. Troligen är Benny Hinn inte den enda som i så fall skulle få kritik från olika nätröster på denna blogg och annorstädes. Personligen skulle jag välkomna en sådan granskning. Vilka kriterier som ska styra analysarbetet kan nog Stefan och många andra intelligenta personer på denna blogg rätt snabbt komma fram till. Sannolikt kan man finna fel på både andliga ledare och lekmän om man är kritiskt granskande.

 • Kenneth Lundqvist

  Varför får man inte ha en negativ syn på Hinn? Han är ju en falsk messias gestallt! Han skor sig på fattiga och lever lyxliv vad har det för likheter med bibelns Jesus? Hinn har sagt att han är Jesus och det räcker väl? Vilken Jesus tror han då på? Sig själv eller Jesus från nasatet? Sig själlv såklart, och för att ingen ska våga ifrågasätta han så uttalar han en förbannelse över såna som jag som vågar ifrågasätta. Det är mycket pengar som står på spel när man lägger förbannelser på de som efter bibelns uppmaning prövar han som falsk. Har alltid fått kräkkänslor när jag sett denna man och inte har det blivit bättre.
  Tänk va han ska skryta för Jesus en dag om allt han gjort i hans namn…
  http://bibelfokus.se/avfallet

 • Thomas Arvidsson

  Hej Stefan!
  Håller helt med dig, och även om du uttryckte dig lite krasst i ditt första inlägg så leder onekligen mängden av dylika händelser till att man blir lite cynisk.
  Den största anledningen till att sådana här ”tragedier” alltid kommer så plötsligt och oväntat för en del, är läran omkring ”rör inte Guds smorde” som fortfarande verkar leva bland karismatiker i vissa sammanhang.
  Fram för mer sanning och färre piedistaler.
  Tyckte förresten att du gjorde bra ifrån dig hos Ulf Ekman (även om det inte är helt lätt för en driven predikant som Ulf, som är van vid att alltid ha utrymme, att lyssna utan att lägga till rätta….)

  mvh, Thomas

 • wildwest

  Man kan hitta saker att kritisera hos dom flesta. Det handlar inte om det. Det handlar om att dessa superpredikanter med Kunskapens Gåva (säger dom själv), som lever väldigt nära Gud, som åstadkommer mirakler, inte borde springa rakt in i banala synder och knappt verka tycka att det är nåt att orda om. Då har dom också förverkat sin auktoritet att peka ut andras synd. Begår jag en synd (vilket faktiskt händer) så är det inte många som märker den, det beror på att jag inte syns i tv framför miljoner som bär mej på sina händer.

  Tycker det är mycket allvarligt när man simulerar Guds kraft, fejkar Den Helige Andes närvaro, manipulerar folk och kommer med egna andliga idéer/karismatiska överdrifter som bara förstör på sikt. Se på dom stora kristna felstegen i historien, t ex korstågen, vilka man än idag pratar om, 1000 år senare. Det är inte oviktigt hur man agerar som kristen ledare.

 • BW

  E Niklasson som har bevistat Benny Hinns möten i vuxen ålder säger att han fått ett positivt andligt intryck. Wildwest talar om simulering av Guds kraft, att fejka den helige andes kraft, manipulering av folk, lejda agenter i mötena som gensvarade på hans profetior om sjukdomar och en extravagant livsstil. Listan kan göras lång. Lite märkligt att det finns så totalt olika uppfattningar. Det gäller också att vara försiktig så man inte drar allt över samma kant. Visst finns det bedragare och falska profeter. Av frukten känner man trädet. Är en del mer naiva och lättmanipulerade medan andra genomskådar bluffen? Eller kan Guds ande bruka Benny Hinn trots hans allvarliga karaktärsfel. Vem ska man tro och lita på.? Djävulen är nog också intresserad av att misskreditera en stark andlig tjänst och kanske är en del av vad som tillvitats Benny osanning. Jag tror att det är viktigt med någon sorts geografisk närhet till det man ska yttra sig om, att man t.ex. bevistat Bennys möten och skaffat sig ett eget intryck och ännu hellre en personlig relation om man nu vill följa de direktiv som Jesus gav för att gå tillrätta med en broder som felat.

  Är inte detta en specifik amerikansk företeelse? Det räcker att se på amerikanska valkampanjer
  för att man ska se deras förkärlek för masshysteri och fanatism. Och i den anglosachsiska världen med dess stora befolkningsantal blir det stora massmediala genomslaget stort och pengainsamlingarna når snabbt stora belopp. Även en medioker författare kan tjäna mycket pengar i den anglosachsiska sfären. Och kanske har någon rik givare gett Benny Hinn pengar specifikt för att kunna köpa ett jetplan att använda i sin tjänst.

  Det goda med denna debatt är att Stefan och andra pekar på var ribban ska ligga, vilket är en viktig uppgift i vår relativistiska tidsålder, annars kanske somliga tänker att det är OK att leva lite hursomhelst och ändå kalla sig för kristen. Men man förlorar lite i trovärdighet om man låter känslorna löpa i väg så som Stefan gjorde i sitt första Benny Hinn-inlägg. Det ger ett hårt intryck som knappast frälser fler än de redan frälsta. Är det förresten möjligt att tänka sig att EFK skulle kunna bjuda in Benny Hinn för en mötesserie? :) :)

  Ad acta

 • Kjell Gustafsson

  Se bibelfokus.se ”Det stora avfallet”.

 • Broder Roger

  För att ingen ska missuppfatta mitt tidigare inlägg har jag varit skeptisk till Benny Hinn ända sedan han dök upp i Citykyrkan Stockholm på 1970-talet (eller det tidiga 1980-talet?). Nog är det mycket viktigt att prova både anden, budskapet och budbäraren. Jag ser helt klart allvarligt på olika mer eller mindre privata ”ministries”; oavsett om de är styrda av amerikaner, svenskar eller andra nationaliteter. Benny Hinn är väl ett av de mer avskräckande exemplen i ”den andliga branschen”.

  Att en andlig ledare inte klarar av ett äktenskap är nog inte endast en andlig fråga, men i det avseendet har säkert Stefan mer initierade kommentatorer än undertecknad. Relationer blir ju även drabbade av rent mänsklig problematik. Den typen av tillkortakommanden anser jag att vi inte ska frossa i på Stefans blogg. Vem som helst kan i princip hamna fel i relationer; alltså även i ett kristet äktenskap.

  Eftersom flera kommentatorer verkar hysa respekt för Bibelfokus undrar jag: Hur ska man kunna lita på att det som kommer ut på Bibelfokus, t.ex. Det stora avfallet, till varje bild och bokstav är sanning? Vem – gärna med en sund andlighet och djupgående teologiska kunskaper – granskar Bibelfokus? Jag säger inte att Bibelfokus har fel, men andlig bedömning bör gälla även där.

 • Lennarth Hambre

  Tack Sefan!
  för att du klargjort din personliga och för svensk kristenhet viktiga ställning. Ett av våra stora problem är att allt för få inser att bygga relationer kräver ett stort engagemang och tar tid. Det sista som behövs är kristna kända ledare som fokuserar mera på det de gör än de relationer de har. Här behövs en verklig omvändelse!

 • E Niklasson

  Menar ni verkligen på allvar att Benny Hinn är en total fejk??!! Att undren i hans möten bara är bluff??!!

  Ni som anser det …..för nyfikhetens skull undrar jag då bara hur många hela program ni sett och hur många möten ni varit i?

 • http://shalowill.bloggsida.se Willy Aspenes

  Jag blir ledsen när jag ser hur lätt kristna ledare här i Sverige går till attack på trossyskon som misslyckas. Särskilt amerikanska! Bara detta att använda epitetet ’Superpredikant’ om en medbroder är anmärkningsvärt. Hoppas att du min broder inte råkar ut för samma behandling.

 • kjell

  Det är märkligt att 100tals faller till golvet (till vilken nytta?)men bara ett par påstås bli helade det borde vara tvärtom Det finns vad jag vet inga som efteråt jublar över att dom blev helade Men känd är han jag kollade på altavista och fick 6220000 svar

  Vad det gäller skilsmässor så är nog de flesta män förvånade när hon efter att ha vänstrat med någon i kören fastnar i den ”djupa brunnen” och begär skilsmässa och varken han eller någon annan har anat något (inte ens Uria fattade något när Bat-Seba vänstrade med David)

 • Danne

  Preach it, Stefan!

 • Paff

  Niklasson

  Är Hinn en bluff, Ja jag skulle nog tro det.

  Sen tror jag att det sker under under vid dessa sammankomster för trots allt kommer tusentals människor med en grym förväntan på Gud samman. Tror dock inte Hinn har nåt med det att göra

  Men som sagt så tycker jag att du skall syna Hinn i sömmarna och då tror jag att du också upptäcker att dom sprickaer ganska fort

 • BW

  Den 16 juli 2008 hade jag en insändare publicerad i Dagen som känns relevant att ta upp med anledning av diskussionen kring Benny Hinn. Eftersom jag inte är prenumerant på Dagen har jag inte tillgång till deras arkiv och kan därför inte bifoga en länk och skriver därför ut den här i sin helhet. Jag hoppas att läsvärdet uppväger längden på texten.
  /
  Självbekräftande teologiska system behöver rannsaka sig själva

  Teologie doktor Erik Ewalds, känd för sina stora insatser inom själavården skriver i en av sina böcker om hur bristande medmänsklig kärlek och ödmjukhet kan ingå förbund med en väckelsens eld av något slag. Det blir en hänsynslös jagiskhet som döljer sig i andlighetens mantel – den ovanliga andlighetens gnistrande mantel.
  Ett uttryck för detta fenomen är självbekräftande teologiska system där kritiska frågor i praktiken inte är tillåtna. Innehållet i förkunnelsen kretsar i princip ständigt omkring samma tema. Man talar om framgång, helande, mirakler och om Guds kraft. Detta är inte i sig fel, men tillvaron rymmer så mycket annat som vi behöver tala om, inte minst helgelse och ödmjukhet.
  Predikanter ber om pengar till stora projekt, väckelsekampanjer i tredje världen och teveprogram via satellit. Kvantitet verkar ha blivit liktydigt med ”andlighet”. Insamlandet av pengar upptar en stor plats i förkunnelsen. Vi har fått ett överflöd av ord, men Guds rike består inte i ord utan i kraft.
  Mötena är starkt fokuserade på starka andliga manifestationer, på tecken och under. Vid förbönen faller människor till golvet, vilket omedvetet blir en bekräftelse inför åhörarna på förebedjarens ”andlighet”. Men ibland faller inte folk på grund av Guds kraft, utan på grund av en enkel fysikalisk lag: om du trycker pannan bakåt så att kroppen böjer sig bakåt förskjuts kroppens tyngdpunkt med resultatet att du tappar balansen och ramlar bakåt. Detta kan en förkunnare medvetet eller omedvetet använda sig av – vi tenderar nämligen att tro på det som bekräftar det vill tro på. Vi kan faktiskt vara både bedragare och bedragna på samma gång.
  Vi behöver påminna oss om Paulus ord i 2 Kor. 13:5: ”Rannsaka er själva, huruvida ni är i tron, ja pröva er själva.” /

 • Besökare

  Klokt och mycket bra inlägg av Stefan Swärd! Tack för det. Själv är jag ointresserad av och struntar fullständigt i Benny Hinns förehavanden. För min del gör det varken till eller från och inte heller är jag med i några s k karismatiska sammanhang. Går hellre på cirkus än intresserar mig för någon sorts underhållningskristendom. Det är möjligt att kyrkans och den kristna trons trängda läge (om det nu är så) har att göra med alla skandaler. I varje fall tror jag inte det beror på den allltid så utskällda liberalteologin. Jag tror inte andlighet ö h t har att göra med typ av teologi man tror på. Människor dras väl till sådant som kan förändra deras liv. Och då tror jag t ex såväl S Swärd som K G Hammar har något gott att bidra med.

 • wildwest

  E Niklasson: jag vet inte hur gammal Du är, men tyvärr är det så att ju längre man varit med i kristna sammanhang, desto mera galenskaper har man sett. Vad vet Du exakt om dessa under som Benny Hinn utför? Kan Du vara säker på att detta är under? Är det nåt Du ser på tv utan uppföljning? Jag är handikappad här eftersom jag inte sen 70talets möten i Citykyrkan (antagligen samma som Broder Roger) sett nåt av Benny Hinn. Han var ingen rolig bekantskap.

  En hel del av dessa helandepredikanter har agenter som finns med i mötena och räcker upp handen, som kommer fram för förbön och sen kan verifiera helbrägdagörelse. Nån kanske tycker att det är bra att dom finns med för att sporra andras tro. Men jag tror inte det är en bra metod. Jag tror definitivt på att Gud kan göra övernaturliga under, men för att ett under ska kunna accepteras av en större allmänhet måste det kunna verifieras. Återkom tre veckor senare och är undret fortfarande aktuellt så är det okay. Många kan i känslorus, extas, resa sej från sin rullstol och ändå inte vara helade. Har sett ett antal såna fall när jag varit mötesvärd. Jublande helade ena söndagen, nästa söndag i samma rullstol. Det är inget helande!

  Jag tänker på Wiliam Branham som under sin senare period hade änglar som sa till honom vad han skulle göra, änglar som satt så tungt på hans axel att han inte kunde stå upprätt ett helt möte. Ingen fick stå på hans högra sida när han bad för fok, där skulle denna ängel stå. Sen förföll han till ren ockultism. Jag är skeptisk till i vilken kraft dessa mirakler utfördes. Det fanns på nätet för några år sen en lång redogörelse av en av hans närmaste medarbetare som råkade i en allvarlig troskris efter att ha jobbat med Branham.

  Så allt är verkligen inte guld som glimmar! Långsiktig frukt, både av andligt uppvaknande och av helande, det är det enda som gäller. Känslor kan bedra, både den som ”utsätts” för bönen och den omgivning som ser på.

 • Patrik Olofsson

  Mkt bra skrivet!

 • E Niklasson

  Wildvest: Vad det gäller din första fråga, så har jag varit aktivt kristen i 36år och stått flera år i ledarsammanhang och varit missionär i ca 17år om det nu har någon betydelse……..
  Vad det gäller din andra fråga om min upplevelse av dessa under, så vill jag först nämna att i många av Benny Hinns program visas korta reportage av övernaturliga bestående helanden som skett på hans möten, uppföljda ibland under flera år med namn på den helade, filmande på den helade, verifierat av familj och många gånger läkare. Bestående helande alltså, efter en lång tid. Det är bara att börja att titta på programen, så kan du säkert se sådana exempel för egen del

  När jag var på mötena så var det en bl a en kvinna i vår bekantskapskrets som var blind, fick sin syn, ”blurrig” sådan först och efter en vecka kunde hon se helt klart. En pojke som var döv från födseln och vi såg stunden då han fick sin hörsel, från att varit stilla blev han alldeles nästan förskräckt då han kunde höra för första gången.

  Som jag nämnt tidigare, så har jag sett minst 700 program plus att jag varit ”live” på hans möten. Det säger jag inte för någon sorts skryt, utan det är för att jag tycker det är viktigt att man själv är med på mötena och har öppet hjärta eller ser åtskilliga hela program och inte bara läser information på nätet eller i media.

  Vad det gäller din upplevelse av Beny Hinn i City-kyrkan på 70-talet, så kan jag inte yttra mig, men förhoppningsvis har säkert Benny Hinn liksom vi själva mognat en del under de 40 åren……..

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Det händer mycket i dom karismatiska kristna leden inte minst i USA men också här i Sverige,allt från fylla/missbruk, otrohet, homosexualitet mm vilket är oerhört tragiskt och sätter sin prägel på många och påverkar lika många i en negativ riktning.

  Guds ord får vara vår kompass/riktmärke och den är väldigt klar med sin beskrivning av sådant och kallar det SYND och så länge den får härja fritt så är det omöjligt att göra något åt det och så länge man accepterar alla dessa ledare och blundar för problemen så får vi det ledarskap vi förtjänar.

  Till sist Stefan, stå på dig annars gör någon annan det på dig.v v v v T.B.

 • Roger

  Gud använder vilka verktyg han vill. Vilka är vi att uttala oss om det.

  Men yttre tecken och manifestationer är förmodligen inget kvitto på ett av Gud välbehagligt leverne. Av frukten känner vi trädet. Andens frukter handlar om karaktär.

  Historiens största fiaskon är Guds rikes största segrar;

  Jesu födelse
  Jesu död
  Jesu uppståndelse
  Guds val av medarbetare = vi syndiga människor
  m.fl.

  Vi har fyra ögon att se med, de fysiska och de andliga. Vi har en tendens att bara använda de två fysiska. Betyder det att man får leva som man vill? Definitivt inte. Men vi som inte hittas i andra kvinnors famnar än vår egen frus, vi som inte hittas aspackade efter gudstjänsten, vi som inte gödslar med pengar för vår eget kötts lustar, vi uttalar oss alltid. Våra egna misslyckanden ”är mindre” och ”syns inte”

  Gud hjälp mig, Gud hjälpe Stefan, Gud hjälpe Benny

 • http://www.singingdogblogg.se Håkan Nilsson

  Om du själv Stefan skulle ramla ner från prydnadshyllan blir det nog inte sama turbulens.Varför skrev du det här inlägget om Benny? På det sätt det är skrivet verkar det inte som Gud givit dig uppdraget att skriva det.

 • wildwest

  E Niklasson: Jag ger mej om det verkligen visar sej att undren är äkta. Jag tror som sagt fullt o fast på att Gud gör under. Det har hänt inom min egen släkt. Tyvärr gillar jag äkthet och går därmed inte på vad som helst, även om många springer på innepredikanters konferenser. Det är just en fråga jag har, eller kanske en förundran: att Gud verkligen gör under genom pastorer som ibland fejkar, förstör, beter sej totalt hänsynslöst, och ändå sker ett under? Varför händer det då inte vem som helst som beder? För det gör det inte.

  Kommer ihåg ett reportage om en evangelist som jag respekterar mycket högre än Benny Hinn. Hans namn är Reinhard Bonnke. Ett tv-team ville intervjua någon som blivit helad under Bonnkes möten. Vi som känner honom vet att det sker hundratals helanden. Inte en enda kunde Bonnkes medarbetare skaka fram! Här talar vi inte om försagda svenskar utan om spontana afrikaner. Föreställer mej även att om man har blivit övernaturligt helad så vill man gärna berätta om det. Det säger inte heller att ingen blir helad i Bonnkes möten, men nog är det ändå märkligt att man inte fick fram någon!

  Vi får i vår längtan efter övernaturlig kristendom inte bli så blåögda att vi glömmer bort att använda sunt förnuft. Finns tillräckligt många som vill vara stora på den kristna scenen, det är en mänsklig brist som syns överallt, varför inte också bland pastorer? Märkliga predikanter har funnits förr, inte heller nåt nytt.

 • kjell

  Det finns hur mycket som helst om benny hill när jag söker på namnet ett vanligt utlåtande är satans profet

  http://www.youtube.com/watch?v=FOPQ9Cxz5So

 • C

  Kjell: Haha, söker du på Benny Hill får du snarare en buskisgubbe än Satan. :)

 • Stefan A

  Det största bekymret är alla kristna ledare som undanhållit kristenheten i sverige ett naturligt umgänge med under och tecken. Det är pga bibelsyn, det är pga otro, det är pga rädsla som det har hållits tillbaka. Detta har skapat olika läger som å ena sidan starkt ogillar allt övernaturligt och å andra sidan människor som är utsvultna på det övernaturliga och alla däremellan.

  Ska vi följa Jesus är under och tecken helt normala. Jesus säger själv att vi ska göra större under än vad han gjorde. Det står ju att alla böcker i världen inte kunde rymma allt vad Han gjorde. Samtidigt vill han att vi ska vara fullkomliga! Vi har VÄLDIGT mycket att jobba på! OM vi inte står i det själva kan vi heller inte urskilja och det blir en massa tyckanden.

  Det är bara att konstatera att om vi ska vinna svensken måste han/hon få smaka Guds rike. Bara ord räcker inte. Som Psalmisten sa: Smaka och se att Herren är GOD! Det är ingen teologisk utsaga utan en utmaning till mig att uppleva Gud på riktigt. OM det inte går är det en konstig mening.

 • Läsare

  Besökare #23

  Fortsätt gärna gå på cirkus men ta med dig Hammar också, be att han även tar med alla clowner, gycklare mm som han släpat in i kyrkan tillsammans med sina gelikar.

  Lika lite som jag tror på Hinn, lika lite om inte mer så tror jag ej på Hammar

 • http://www.missionsos.org Johannes Amritzer

  Stefan!

  Tack! Din bibelforankarade tydlighet ar foredomlig!

  Johannes Amritzer

 • kjell

  C

  Den länken som jag visade till kanske var buskis men många omdömen var satans profet och det finns hur mycket som helst

 • Läsare

  Kjell

  Benny Hill är en känd komiker (britt tror jag)
  Benny Hinn är en annan typ av komiker

 • kjell

  Läsare

  Det blev bara fel bokstäver i hastigheten jag menar Benny Hinn du anväder också fel bokstäver ibland jag skriver med litet (k) (länken var väl inte felstavad)

 • Läsare

  Oja, jag skriver ofta fel kjell. Detta var ingen pik trodde du sökt på fel person, kollade själv aldrig länken.

  Som sagt ville bara hjälpa till

  Ha det bra.

 • BW

  Väl värt att tänka på är att den falske profeten som omtalas i Upp. 13:11- 18 kommer att få makt att göra stora tecken och förföra jordens invånare och även de ”utvalda” med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Den onde kan göra under, det kan man se många exempel på i till exempel Indien med dess otaliga avgudar, hur människor som vänder sig till dessa faktiskt får bönesvar. Vi behöver alltså förstå att stora under i sig själv inte är bevis på att undergöraren har kontakt med den levande Guden. På domedagen skall också många säga till Jesus att de har gjort tecken och under i Jesu namn och till och med drivit ut demoner i hans namn men få till svar: jag känner er inte.

  Med andra ord så tillhör man riskgruppen för att bli vilseförd i den sista tidens religionsmix, troligen en världskyrka, om man inte har en förståelse för detta. Det är den helige andes närvaro och renhet och alla andens frukter som är kriterier på att vi har med den sanne guden att föra. Men även att vi lever i den kraft och auktoritet och i de andliga nådegåvor som vi fått av Gud för att kasta ut demoner och driva Satan på flykten.

  Jag är djupt tacksam till Gud att jag själv blivit befriad från demoner, upplevt ett inre helande och seger över ondska och synd och även blivit mirakulöst helad när jag hade svåra ryggproblem och mitt ena ben växte ut när jag fick förbön. Men det dyrbaraste för mig är gemenskapen med Kristus och att jag har mitt namn skrivet i Livets bok i himmelen och nåden och förmånen att få tjäna Gud och växa i tro och få göra goda gärningar som Gud berett.

 • Niklas

  Paulus uppmanar de andliga ledarna att tillrättavisa och korrigera. Paulus själv talar skarpa ord mot smeden Alexander.

  Stefan Swärd är (såvitt jag vet) pastor, borde det då inte ingå i hans uppgift att tillämpa Paulus undervisning?

  När det gäller Benny Hinns omtalade skilsmässa har jag däremot ingen åsikt om, mer än att det är tragiskt.

 • Broder Roger

  Spännande med alla kommentarer från diverse andliga ledare och ”vanliga dödliga”. Tragiken i misslyckade äktenskap kan tyvärr drabba oss alla. Därför är det bra med en viss ödmjukhet i samtalet om relationsfrågor. För övrigt ligger jag nära resonemangen i bl.a. inläggen av wildwest.

  Jag var inte med vid Citykyrkans möten med Benny Hinn på 1970-talet, men jag har i varje fall läst i Dagen om de mötena och drygt tio år senare hörde jag den kände predikanten i Filadelfiakyrkan. Att Filadelfiaförsamlingen under det tidiga 1990-talet inbjöd predikanter som Benny Hinn och Rodney Howard Browne tillhör väl inte de mest lyckade initiativen i församlingens historia. Under 2000-talet var det Charles Ndifon; i forntiden William Branham. Inte ens Lewi Pethrus verkade kunna urskilja vad som var falskt respektive äkta i de amerikanska gästpredikanternas tjänst under 1950-talet. Tacka vet jag helandepredikanter som den framlidne Georg Gustafsson. Han bad för tusentals sjuka IRL och via bönedukar. Han hade sannolikt frid med både Gud och gumman.

 • Harriet Bouvin

  En enda gång i Bibeln uppvisar Jesus Kristus ilska och det var i Guds hus, när han drev ut månglarna ur templet men all iska är inte av heligt slag!

  Många ska de vara som en gång säger, ”Men Herre, har vi inte drivit ut onda andar i ditt namn…” men likväl ska han då uppmana dem, att gå bort från mig, ty jag känner er icke.

  För icke kommer var och en in i riket som säger ”Herre, Herre” utan den som gör min Faders vilja.

  Sannerligen, Guds Ord återvänder inte fåfängt.

 • http://erevna.nu/ Christian

  Att Rodney Howard-Browne var i Filadelifa, Stockholm, på 90-talet kommer jag ihåg. Däremot inte att Benny Hinn skulle ha varit där då. Han var som sagt i Citykyrkan typ varannan månad i slutet av 70- början av 80-talet men jag har som sagt inget minne av att han någonsin var i Filadelfia och i synnerhet inte på 90-talet. Stämmer verkligen detta som Br Roger hävdar?

 • Anna

  Broder Roger: Georg Gustafssons första fru dog. Han fick betala ett pris.

 • Anna

  Och Frank Mangs fru lämnade honom…
  Det finns en fiende som vill förstöra för dom som är predikanter. Be för dom.

 • Broder Roger

  Poängen med min tidigare kommentar var att lyfta fram att jag faktiskt bildat mig en självständig uppfattning om Benny Hinn utifrån att själv ha lyssnat tilll honom IRL. Att Benny Hinn har besökt Filadelfiakyrkan Stockholm är otvetydigt. Möjligen har jag fel på datering. Benny Hinn kan ha framträtt i samband med en väckelsekampanj, där även Roger Larsson medverkade. I så fall var året 1986 och inte det tidiga 1990-talet. Dateringen har ingen avgörande betydelse. Det viktiga är att jag faktiskt är ett ögonvittne och inte någon som enbart läst olika fakta om Benny Hinn på Internet. Nog om detta för min del på just denna bloggpost. TACK för ordet!

 • C

  Gör inte överandliga kopplingar till skilsmässor. Det handlar nog om att predikanter (liksom många andra människor) kan missköta sina äktenskap. De behöver varken vara falska profeter eller mkt mer ansatta än andra pga sin tjänst.