Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  ”kristna intellektuella” ? Humm… så värst intellektuella vet jag inte om de är? 😉

 • S-E Sköld

  Personligen anser jag det vore långt bättre, än att debattera med otroende om deras olika idéer/tankefoster, om prästerna i stället ägnade sig åt sin kallelse, att predika Guds Ord ”i tid och otid”; och då ”allt Guds rådslut”, som Paulus säger sig inte ha UNDANDRAGIT sig att förkunna.

  Det är kanske på grund av brist på Ordet som det ser ut som det gör i vår kära nation idag, med bl.a. ett stort antal Människor dagligen dödade i moderlivet: där Gud lagt Människan skyddad och försörjd till tiden för hennes födsel är inne.

  Det är Anden och Ordet som skapat Människan och det är också Anden och Ordet som skall upprätta henne, och bl.a. inte mänsklig debatt -och talekonst! intellektuell eller inte.

 • BW

  Ni ska få några ord av en flummig poet:

  Med tiden blev orden mättade,
  upphörde att gälla som sanning.

  Orden tappade sin flytförmåga
  och sjönk ner i själsdjupet.

  Ordet som uttalades av Gud
  var livet och ljuset på vägen.

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  S-E Sköld har onekligen en poäng i detta. För de som uttryckligen säger sig vara ateister är kanske inte det stora problemet för kristenheten idag, men däremot de som har ett sken av gudsfruktan men som sen i praktiken förnekar hans ord och inte vill veta av Guds Andes kraft.

  Mvh

  Berndt Isaksson
  metodistpastor

 • http://www.jesustro.se Kenneth

  Jag tycker att S-E Sköld och Berndt Isaksson tar miste när de ställer apologetik i ett motsatsförhållande till predikande. Om ingen vågar ta debatten med ateisterna och Jesusförnekarna anser kanske många svenskar att det inte heller är någon idé att lyssna till, i deras ögon o öron, fega förkunnare som smyger i instängda kyrkor. Poängen med debatten är väl inte i första hand att omvända ”humanisterna” utan att visa svenskar i allmänhet att det finns svar från kristet håll och att det finns anledning att lyssna till det kristna budskapet.

 • S-E Sköld

  Kenneth; Guds Ords kraft ligger inte i människomunnar/prat och argumentation. Guds Ords ÖVERBEVISANDE kraft ligger i, att vara ett Andens språkrör: ”från hans mun utgick ett skarpt, tveeggat svärd”. Det svärdet är Andens svärd, som är Guds Ord, och således ingen Människas.
  Det handlar alltså inte om döda bokstäver – hur sanna de än kan vara – utan om Guds Ord framburet i Andens kraft: det är detta som – enligt min mening – till stora delar saknas i vårt land. Varför?

  Därför att det är trångt för Anden även i våra kyrkor. Där formalismen tagit över det mesta. D.v.s. människoverk, som i Paulus språkbruk kallas ”trä, hö och strå” och som står i ett motsatsförhållande till Andens verk, som han kallar ”guld, silver och ädelstenar”.

  Det är det senare vi är kallade att ge till människorna och inte våra egna verk och tankar, eller talekonst. Det handlar därför, fortfarande enligt min mening, om att ”sopa framför egen dörr”: ”domen börjar på Guds hus”.

  S-E

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  S E Sköld
  Du har helt rätt i att Guds Ords kraft ligger inte i människomunar/prat och argumentation. Alltså tron kommer av predikan (evangelium). Så det har du helt rätt i.

  Men detta handlar inte om att predika evangelium, utan att gå till försvar och rättfärdigade den kristna världssynen gentemot humanisterna, alltså visa motståndarna och även andra att det finns goda grunder att vara kristen på, sen är det fritt fram att tala Guds Ord.
  Man ska inte överskatta det apologetiska eftersom det är sekundärt, men det behöver inte betyda att det är onödigt.

 • BW

  Apologetiken – försvaret för den kristna tron – innebär ju också en möjlighet för det kristna vittnesbördet att få synas och bli läst. Och vi ska ju ta alla tillfällen och möjligheter att presentera detta, att predika i tid och otid för tiden är ond och rinner snart ut.

  I pingstväckelsens barndom och ungdom blev pingstvänner och andra evangeliska karismatiskt troende kallade för både det ena och det andra på DN:s debatt- och ledarsidor. Nu är det ju inte något självändamål att vi kristna ska behöva löpa gatlopp inför världen. I Apostlagärningarna kan vi läsa att de kristna inte bara var förföljda utan också högt aktade och respekterade av folket – det var ju inga tomma ord dom levererade.

  Visst undrar man var Apostlagärningarnas kristendom har tagit vägen. Kanske är vi för mätta och upptagna för att vila gå ut till Jesus ”utanför lägret” och bära hans smälek, Hebr. 13:13.” Kanske har vi samlat för mycket pengar i våra skattkistor som möglar därför att dom inte arbetar för Guds rike och blir till välsignelse för behövande medmänniskor. Kanske har vi tystat ner profeternas röster, dom passar ju inte riktigt in i våra välorganiserade och kultiverade sammanhang.

 • BW

  Bland flammorna

  Här bland flammorna,

  talar jag,

  om eldens rasande kraft.

  Bland de okunniga,

  om det som flammorna kan göra

  med barnens ansikten.

  Jag talar,

  men inte om entalpin,

  eller termodynamikens huvudsats

 • S-E Sköld

  Guds rike är inte av denna världen, och försvaras inte heller på denna världens sätt; det försvarar sig självt bäst, med Andens stridsvapen: således inte med världens visdom, utan med en bevisning i Ande och kraft.

  Undertecknarnas ”titelsjuka” talar för att de räknar med att äga sin överbevisande kraft – inför folket – i någon mån grundad på sina duktiga människohjärnor; för varför annars titlarna?

  ”Guds rike består inte i ord,
  utan i kraft”

 • BW

  Jag uppfattar många kommenter som ett uttryck för ironi och humor. Om det inte framgår för alla är det bara att beklaga.

 • S-E Sköld

  I Kor.1:26-27, 29, 31 ”Tänk på,
  mina bröder, hur det var vid er
  kallelse: inte många som var visa
  efter köttet blev kallade, inte
  många mäktiga, inte många
  av förnäm släkt.

  Men det som i världen var dåraktigt
  det utvalde Gud, för att han skulle
  låta de visa komma på skam.

  Ty han ville inte att något kött
  skulle kunna berömma sig
  inför Gud..

  för att så skall ske, som det är skrivet:
  Den som vill berömma sig, han
  berömme sig av Herren”

 • S-E Sköld

  GUD ÄR UPPENBARELSENS GUD!

  Det finns mycket prat

  om JESUS

  men få

  genom vilka

  Han uppenbarar Sig.

  s-e

 • http://www.jesustro.se Kenneth

  S-Sköld påstår: ”Guds rike är inte av denna världen, och försvaras inte heller på denna världens sätt; det försvarar sig självt bäst, med Andens stridsvapen: således inte med världens visdom, utan med en bevisning i Ande och kraft.”

  Och jag undrar om inte dessa till synes fromma fraser är exempel på ord, ord, ord – utan verklighetsförankring? Bibelcitat ryckta ur sitt sammanhang?

  I Bibeln finns nämligen också en hel del exempel på hur förkunnaren anpassar sitt budskap utifrån förkunnelsesituationen – för att människor verkligen ska lyssna till Evangeliets budskap. Det räcker inte med Anden – det behövs även människor av kött och blod. Så har i alla fall jag uppfattat missionsbefallningen.

 • S-E Sköld

  I vår tid sitter – enligt min mening – mänsklig duktighet och duglighet på tronen, inom kristenheten; och det hindrar oss bl.a. från att – som Bibeln UPPMANAR oss – vara ”ivriga att söka de andliga nådegåvorna”, d.v.s. Andens utrustning och stridsvapen:

  men kalla också detta – om Du vill – ord utan verklighetsförankring, de är dock förankrade i Guds Ord.

  Anden använder Människor av kött och blod,
  var motsäger mina inlägg detta självklara faktum?

  S-E

 • http://aletheia.se/ Haggaj

  Jag försökte räkna till tio, men för att få ihop det antalet så måste man ju vara lite generös. :-)

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  S E Sköld
  Du har onekligen ett bra poäng, en av individualismens största negativa påverkan på samhället som kyrkan är just att människan identifierar sig utifrån ex arbete.

  Redan på 100-talet efter Kristus använde sig kristna av apologeter, som använde mycket av sin tid för att skriva försvarsskrifter för de kristna. Jag tycker det skulle vara högmodig att anse att vi är så andliga att vi inte behöver samma arbetsmetoder som den tidiga kyrkan.

  Men det du pekar på är viktigare än själva apologetiken, åtminstone i mina ögon. Jag ser dock inget behov av att det ena behöver utesluta det andra.

 • http://pendlatillnorrkoping.blogg.se roberth

  ang att använda titlar… Bibeln ’är inte på något sätt emot detta, paulus själv tog ofta situationen som den var och uttnytjade den. Tala med greker på grekers vis osv…

  Och eftersom humanisterna slår sig för bröstet för och med de namnkunniga personer som de använder sig av, behöver vi också visa på att kända människor, lärda människor och vanliga människor är kristna. Det är ingen motsättning att vara läkare eller professor och ha en kristen tro.

  Därför är det viktigt att visa att lärda män och vanliga tror på detta.

 • Jan

  Vad bra att det skrivs artiklar.
  Vad synd att den baseras på så mycket kd-personligheter och inte mer fritt från samhällets toppar.
  Vad trist att man fortsätter med abort och homosex frågan måste man alltid ta avstamp där.
  När tro, hopp och kärlek är så grundläggande för tron och så enormt välgörande/välsignande vid sjukbäddar, åldrande och olika olyckor(estonia,tsunami, titanic mm). Ändra gärna fokus mot nöden där finns trons avgörande mysterium. Där är det tunt och fattigt utan gud..
  Jan

 • Roger Enqvist, Eslöv

  Det är fantastiskt att Guds folk tar för sig på den allmänna arenan och försvarar vad som försvaras bör. Det är lika ”fantastiskt” att läsa alla negativt laddade kommentarer på denna blogg. Några reflektioner från Eslöv;

  • Det är DNs debattredaktör som skriver ”10 intellektuella”. Och visst är de intellektuella.
  • Det finns ingen motsättning mellan att predika Guds ord och att försvara Kristen Livsstil. Man ska tala till bönder på bönders vis.
  • Artikeln är riktad till alla som läser den, inte bara församlingen. DN debatt är fortfarande, vare sig man gillar det eller ej, politisk arena nr 1 i Sverige.
  • Även Guds folk ska kräva att behandlas med de spelregler som det sekulära samhället ger, i detta fall till offentligt försvar på samma arena som Humanisterna. När Palus och Silas skulle friges från fängelset ville myndigheterna göra det i smyg för man kom på att man hade pryglat och satt Romerska medborgare i fängelse. Icke sa’ nicke sa Palus. ”Å nej, de (myndigheterna) får själva komma och föra ut oss” Apg 16:37.

  Med vänlig hälsning
  Roger Enqvist
  Eslöv

 • Per Hallström

  Det förvånar mig att just dessa två personer, S-E Sköld och metodistpastor Berndt Isaksson, är kritiska till debatten som metod. Båda är ju med i debatten på denna blogg med liv och lust – eller varför inte: ”i tid och otid”.

  Och jag kan över huvud taget inte förstå vilken motsättning som kan finnas mellan våra kristna intellektuellas artikel på DN debatt och att de predikar Guds ord – ”i tid och otid.”

 • S-E Sköld

  Jan: ”När tro, hopp och kärlek är så grundläggande för tron och så enormt välgörande/välsignande vid sjukbäddar, åldrande och olika olyckor(estonia,tsunami, titanic mm).”

  Gäller detta även för de ofödda barnen/Människorna i moderlivet?

 • S-E Sköld

  Per Hallström, jag skrev att det är bättre att predika Guds Ord, än sin titel. Då Ordet har större verkan.

 • Jan

  S-E sköld
  Jag tror att många människor känner, nöd,sorg, oro och ångest inför en avbruten graviditet.
  Även männen ber till gud att det inte skall bli barn efter umgänget.
  Tror mänga även tackar gud att de inte blev med barn efter ett sådant tillfälle.

  Så nöd, oro, rädsla föder tron som jag ser det….
  Därför bör man ha detta som utgångspunkt när man diskuterar med humanisterna

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Låt mig förtydliga vad jag menar i det som uppfattats som kritik av Swärds m.fl. debattartikel i DN. Visst kan ett sånt svar vara berättigat, men jag ville dock påpeka att vad fanatiska ateister torgför kanske ändå inte är det stora problemet idag, utan detta att vi inom kyrkornas egen värld har så mycket av det som i praktiken är ett ständigt förnekande av Guds ord och av centrala sanningar i vår tro. Sång som predikas av mycket högt uppsatta kyrkliga ledare som biskopar och ärkebiskopar. Deras förnekelseteologi är vad som skadar den kristna saken mer än vad några militanta ateister kan göra. De militanta ateisterna vet ju alla vad de står för medan kyrkliga ledare fungerar som trojanska hästar när det predikar ett budskap som är exempelvis liberalteologiskt präglat.

  Men i ”enhetens namn” så har kritiken mot liberalteologerna idag tystnat och som en direkt följd kan allsköns villoläror nu etableras långt in i det som var bibeltroende sammanhang. Där behöver vi idag ta upp striden för den sunda läran och sunda tron.

  mvh

  Berndt Isaksson
  metodistpastor

 • BW

  I Gamla Testamentet omtalas hurusom en gång en profet blev tillrättavisad av en åsna -Gud använde åsnan för att tillrättavisa profeten i hans dårskap. Pastor CG Hjelm, som säkert en del i min femtiotalistgeneration hört talas om, fick en gång frågan om han trodde att en åsna kunde tala, varpå herr Hjelm, slagfärdig som han var svarade: ”Det finns så många människor som talar som åsnor så varför skulle inte en åsna kunna tala som en människa”.

  Herr Hjelm var för övrigt känd som en mycket välutrustad person vad gällde de förståndsmässiga gåvorna. Hans hjärna lär till och med ha blivit undersökt av läkare efter hans död för att utröna om hans hjärna var annorlunda än andra människors (efter vad som berättats för mig i den icke – akademiska miljö där jag växte upp som ett svart får på grund av mina anmärkningsvärda intellektuella färdigheter.

  Hursomhelst, vad jag egentligen vill säga är att om Gud kunde använda en åsna så kan han säkert också använda en intellektuell om han så vill.

  :)

 • BW

  Man kan bara hoppas att läsaren inser mina humoristiska intentioner i det jag skriver,därav den infogade smilysen, så att nu inte mitt rykte blir för evigt fläckat och jag ännu mer framstår som ett svart får även i den kristna familjen.

 • Robert

  Tydligen får jag inte skriva detta på dn.se i kommentarsfältet till er artikel, de raderar det, så jag skickar det till din blogg istället.

  Hejsan! Härlig artikel att läsa i sommarvärmen! Keep up the Good work Stefan + andra tjejer och killar…Skillnaden mellan er och Martin Luther King, Moder Teresa och Dennis Mukweg är inte stor. Tyvärr måste man vara idrottsstjärna eller popstjärna i detta land förr att bli ihågkommen för nåt… Hur många svenskar vet om allt som Lewi Pethrus gjorde för fattiga, utslagna och sjuka i Sverige?….det är kanske det humanisterna ser som bakåtsträvande dvs. att hjälpa andra som är det svårare än en själv….för då betraktas man som svag i deras ögon…men Gud och Jesus är annorlunda, Han älskar oss för den vi är och den vi bör vara enligt andra…För att läsa om vad Stefan Swärd gör läs här… . http://www.stefansward.se/2009/05/15/sen-fredag-kvall/ Ha en fortsatt go sommar alla DN-läsare.

 • Johan

  Jag skrattade gott när jag såg att DNs redaktion hade kallat de som undertecknade Humanisternas artikel för intellektuella. Så som jag använder det ordet så skulle jag aldrig kalla dem för intellektuella. Om man ska använda ordet på det sättet så ska jag också börja kalla mig intellektuell som allmänbildad akademiker. Men användandet av ordet intellektuell är ju inte det centrala i sammanhanget.

  Jag tror helt klart att man luras in i en återvändsgränd om man lägger upp artiklarna så som de kristna företrädarna gjorde i sin respons. Felet ligger i att man väljer en väg som fokuserar på historisk argumentation. Man åberopar att den kristna kyrkan och de kristna värderingarna genom historien har varit viktiga för utveckling av demokrati och vetande. Detta är otvivelaktigt riktigt men detta sätt att argumentera leder bara till ändlösa diskussioner om kristna varit goda eller onda under historiens lopp. Det ända goda som potentiellt kan komma ut ur en sådan diskussion är att de kristna har varit mer goda än onda. På vilket sätt är ens den bästa möjliga utgången av diskussionen ett bra svar på Humanisternas ideer om tro/vetande och personlig/offentlig tro?

  ”Humanistiska förbundet vill skapa bilden av en strid mellan tro och förnuft, mellan vidskepelse och upplysning. Vi vill betona kristendomens historiska roll för utveckling, vetenskap, kultur och mänsklig gemenskap.”

  Varför besvara anklagelsen/frågan angående tro och vetande med historia? Varför inte besvara denna fråga genom att besvara själva frågan? Frågan må vara svår men ack väl så väldigt välbesvarad av kristna teologer genom historien.

  För övrigt så uppskattar jag initiativet att besvara Humanisterna.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/06/dessa-fundamentalistiska-humanister.html Michaels Blogg Dessa fundamentalistiska humanister
 • Andreas

  Apologetiken behövs i Sverige idag mer än på länge. Förkunnelsen av evangeliet behövs i Sverige idag mer än på länge.

  Tack Stefan för att du gör bådadera!

  Keep up the good fight!

  Andreas Tofters

 • Micke

  Den dagen Gud åter låter sig höras genom en åsna torde det vara slutdiskuterat!!!!!

  Frågan är varför Han inte gör det igen??????
  Då skulle ingen 2000-talsmänniska behöva tvivla mer. Inte ens Sturemark!!!
  Men av någon konstig anledning hörs bara en massa idisslande människors disparata gnäggande.

  Men Gud är ju den samme igår, idag och i………

  Mvh MS

 • helen

  Micke!

  Varför frågar du inte Gud själv??????? Gud talar hela tiden till dem som vill ha en ärlig relation med honom och han behöver varken människor eller åsnor eller stenar för den delen. Han kan till och med tala direkt till Sturemark och har säkert gjort det också.

  Men om man inte vill ta emot honom eller hans ord i sitt liv så kan eller vill inte Gud tvinga sig på. Gud har givit människan ett fritt val och det är för att han vill ha en frivillig kärleksrelation till människorna ingen påtvingad sådan.

  Gud är så god så ibland uppenbarar han sig för människor på lite övertydliga sätt som te.x. åsnan som talade för att de ska haja till och förstå att han finns men det behöver inte alltid vara en åsna det kan te.x. vara en sång på en radio som handlar om att bli född på nytt när man funderar i de banorna.

  Gud uppenbarar sig på olika sätt för olika människor.