Svar till Humanisterna på Dagens Nyheters debattsida idag

Humanisterna via tolv kändisar och intellektuella kom ju med en rejäl bredsida mot religion inklusive kristna tron, genom en helsida på Sveriges främsta debattforum, Dagens Nyheters debattsida, på midsommarafton.

Jag har ju antytt här på bloggen att vi är en grupp kristna som har jobbat med ett svar på detta. Och idag publiceras vårt svar på DN debatt. I skrivande stund har det inte lagts ut ännu på DN:s hemsida under fliken opinion, men det kommer under dagen.

Vi är tio stycken som har skrivt tillsammans och Dagens Nyheter kallar oss för kristna intellektuella. (jag är väl medveten om att en del av mina bloggläsare skulle inte villa karaktärisera mig under den etiketten). Det är bara jag som representerar en kyrka eller samfund, de övriga är kristna läkare, professorer, politiker, journalister, advokater etc, nämligen Christina Doctare och Bengt Malmgren läkare, Yvonne Maria Werner och Maria Roginskaya, professor respektive docent, Rolf Åbjörnsson som är advokat, Siewert Öholm, journalist numera redaktör på Världen Idag, Annelie Enochson som är kristdemokratisk riksdagsledamot och ordförande för riksdagens kristna grupp, Tuve Skånberg, direktor för Claphaminstitutet, och Olof Djurfeldt, tidningen Dagens tidigare chefredaktör.

Jag tycker att vi har lyckats bra med artikeln. Det är ju komplicerat när tio personer skriver gemensamt men jag tycker att vi har lyckats få en bra nyans i texten som visar att Humanisterna rejält skjuter över målet i sin religionskritik.

Och jag tycker att det känns väldigt bra att vi kristna inte gömmer oss i det offentliga rummet, utan att vi aktivt deltar i den offentliga debatten. Det finns ingen plats där det är så svårt att få in artikel som DN debatt, och detta visar att man vill ha med de kristna rösterna i det offentliga samtalet.

Jag känner mig också extra glad över att fyra kvinnor finns med bland artikelförfattarna, kristna kyrkan kan många gånger få en för gubbig framtoning, som kan vara svårbegriplig inte minst för unga människor.

Och jag tycker också att det är positivt att så kallade ”kristna intellektuella” blir engagerade, det är ju en av de stora uppgifterna vi har som Claphaminstitut, det är ju det nätverket som har jobbat med denna artikel. Det är jättebra att Rolf Åbjörnsson finns med bland artikelförfattarna, han är ju en välkänd profil inom näringslivet, även om han har varit inne i politiken lite också. Åbjörnsson har ju bland annat senaste tiden varit styrelseordförande i Carnegie, och är en av Sveriges kanske främsta konkursadvokat.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Christian

  Lovvärt initiativ, Stefan. Det är bra att någon står upp till trons försvar. Förutsätter även att det innehållsmässigt är bra.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Riktig bra Stefan!
  Själv arbetar jag på artikel nr 2 för newsmill var jag kommer bemöta en del av den kritik som jag själv har fått, men även en del av den kritik som Claphaminstitutet har fått, räknar med att bli klar med artikeln under helgen och att den kan publicerar på antingen måndag eller tisdag.

  ”jag tycker att det känns väldigt bra att vi kristna inte gömmer oss i det offentliga rummet, utan att vi aktivt deltar i den offentliga debatten”
  Jag håller med, även om jag ställer mig tvekande att man måste vara så himla intellektuell för att deltaga.
  Den kristna som har läst vare sig vanlig uppbyggelse literatur, eller försökt studera Bibeln har ofta en djupare vishet, abstraktion , och har oftare en mer logisk och bredare tankemönster än va den vanliga sekulära människan har, så även brist på intellektuell skolning behöver inte vara något hinder för att deltaga i debatten. Det är åtminstone mitt perspektiv.
  Sen måste man också våga, det är ok att tappa ansikte, eller förlora lite heder en gång emellan- det har alla som har deltaget i olika debatter gjort, inte minst människor som Christer Sturmark.

  Gud välsigna eran arbete här Stefan!

 • BW

  Det var mycket bra skrivet och visst förtjänar ni epitetet ”intellektuella”.

  :)

 • Tomas Ander

  Mycket bra artikel!

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Tyckte också det var en mycket bra artikel- nu som jag har läst den! :)

 • BW

  Några latinska citat som passar dagens tema:

  ”An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur” – Vet du inte, min son, med
  hur litet förstånd världen styrs

  ”Semper humilis” – Alltid ödmjuk

  Timeo hominem unius libri” – Jag fruktar den människa som bara läst en enda bok

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Tycker det är fullständigt ointressant om du kallas intellektuell eller ej. Snarare är det negativt än positivt. Intellektuella är ju ofta broilers som är grillade bara på ena sidan. Och kristendom handlar väl ändå om tro och inte om fina titlar?

  Humanisterna hade aningen större social bredd på undertecknarna, och det tog de poäng på. Håller alltså på att bli en upprepning på Hedenius-debatten under 1950-talet, då Hedenius fick de lågutbildade på sin sida mot de intellektuella biskoparna.

  Och en fråga: Varför var inte Svk-medlemmarna representerade bland undertecknarna – ville de inte ställa upp eller var de inte ens tillfrågade? Och varför ingen artikel ihop med judar och muslimer? De var ju också angripna.

  Och slutligen: Vad har enkönade äktenskap med saken att göra? Frågan nämndes ju inte i Humanisternas ursprungliga artikel. Jag ser alltså deras artikel som angrepp på all slags religiositet, oavsett både religionstillhörighet och äktenskapsteologi.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Lars Flemström finns Sv K medlemmar som har bidraget genom andra artiklar, se exempel ”Ateistens dilemma svårare än PC Jersild inser” från Mars månad: http://newsmill.se/artikel/2009/03/19/ateistens-dilemma-svarare-pc-jersild-inser

 • http://www.daveblogg.blogspot.com/ David Nyström

  Bra svar på tramsig kritik. Det är inte lätt att bemöta dumhet, men ni gör en bra ansats…

 • http://kastasten.se Thommy Bergenwall

  Jag har inte läst Dn men ska göra ett besök och läsa artikeln,håller med Stefan vi måste ta plats och göra vår röst hörd.

  Snart vänder vinden och då får vi ta i mot många människor i våra församlingar och kanske blir det en och annan humanist som fångas i nätet.

  Stå på er ni gör ett bra jobb för Guds rike.

  V v v v Thommy Bergenwall.

 • http://deborah7.blogg.se Deborah

  Stefan….

  Glöm inte att vår själafiende är religiös!

  Att kallas för intellektuell håller jag med Lars Flemström, är snarare till nackdel!!!

  Du gör en gemensam sak med katolska företrädare (Christina Doctare och Bengt Malmgren) och därmed öppnar du för en religiös synkretism – allians – som går mot Ordet!

  Håll dig endast till Skriften!

  …………………

 • Roger Enqvist, Eslöv

  Det vore ingen överdrift att påstå att världens mest intellektuella människa omskrivs i bibeln, kung Salomo. Ingen före eller efter Salomo skulle kunna mäta sig med honom. Salomo fick sin omtalade förmåga av Gud själv. Därmed är det ingen nackdel att kallas intellektuell.

  Med vänlig hälsning
  Roger Enqvist
  Eslöv

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Frågan är ju inte vad vi tycker, utan om den vanliga sekulariserade DN-läsaren blir övertygad om att relgionenens inte är farlig – vilket ”Humanisterna har påstått – när två katolska psykläkare, en konkursadvokat, en matte-docent, o.s.v. skriver: ”Vi är heller inte anhängare av religiöst tvång. Religiös tro kan missbrukas. Detta gäller också kristendomen. I förbund med den politiska makten har majoritetskyrkor alltför ofta gjort sig skyldiga till svåra övergrepp inte bara emot icke troende utan också emot religiösa minoriteter, såväl kristna som icke kristna. Det gäller katoliker, ortodoxa, lutheraner och puritaner. Erfarenheten är att kristendomen oerhört lätt korrumperas när den går i armkrok med statsmakten.”

  Med undantag för Vatikanstaten förstås!? Och varför inget om religiöst förtryck i svenska frikyrkor, när man ändå är igång med denna i sammanhanget onödiga självspäkning? Varför skriver man över huvud taget om kristet förtryck av oliktänkande, om man syftar på det religiösa förtrycket i Iran?

  Man får nästan intrycket att katoliker och frireligiösa passar på att ge Svenska kyrkan ett tjuvnyp under täckamantel av gemenskamt försvar för den kristna tron – och det är väl förklaringen till att inga representater för Svk finns med bland undertecknarna – , varefter man smeker Svk-medlemmarna medhårs: ”Också i majoritetskyrkorna lever den kristna kärleken och omsorgen, och deras insats för att bygga sjukhus, sprida läskunnighet och bygga bildningsanstalter är historiskt sett epokbildande.”

  Eller var det menat som ännu mer katolskt självberöm? För hur många sjukhus har egentligen byggts i Svenska kyrkans regi? En grundtanke i Luthers reformation var ju att man inte kan bli frälst genom goda gärningar, och att därför sjuk- och fattigvård borde skiljas från kyrkan.

  Frälsning genom goda gärningar är däremot i grundpelare i islam. Eftersom ”humanisterna” – må vara mot bakgrund av protesterna mot det religiösa förtrycket i Iran – vände sig mot ”fenomenet religion”, och inte mot någon speciell religion, borde kristna, judar och muslimer (som samtliga var direkt utpekade) ha skrivit en gemensam svarsartikel. Islam är en farlig religion på så sätt att den lurar folk att tro att det finns andra vägar till frälsningen än Jesus – men inte på det sättet som ”humanisterna” menar. I så fall är de lika farliga själva. Det är inte sant att det tillverkas bomber i varenda moské, o.s.v.

  ”Humanisterna” spelar – precis som SD – på rädslan för det som känns främmande för de flesta av oss. Utan att gå in på frågan vilken religion som är den sanna religionen, kunde man ha tillbakavisat rena felaktigheter och fördomar – och avslöjat den underliggande främlingsfientligheten i ”humanisternas” kampanj mot kristna, judar och muslimer. Ett antal sjukhus har säkerligen byggts för pengar som har donerats av fromma muslimer i hopp om att de ska bli frälsta. Det kunde man ha skrivit. Nu kom det nästan bara att handla om den katolska nunnan Moder Teresas verksamhet för de fattiga.

  ”Humanisternas” ärende var ju att framställa gudstron (tron på ”något som kanske inte finns”) som farlig i sig. När då en intellktuell elit inom två riktningar inom en av alla religioner, får man intrycket att de vill distansera sig från uttrycken av den mer folkliga religiositeten. Den framstår alltså fortfarande som farlig – som ännu farligare – för den sekulariserade DN-läsaren. ”Vi är bildade och upplysta”, bröstar sig det kristna fintitelfolket.

  Detta sker mot bakgrund av Ingemar Hedenius-debatten i DN, när ateisten, liberalen och krigshetsaren Herbert Tingsten var chefredaktör. Hedenius sopade govet med de svenskkyrkliga biskopar som tog debatten den gången. Nutida svenska katoliker menar att det kunde Hedenius göra för att biskoparna inte var tillräckligt intellektuella. Jag påstår att det kunde han göra för att de var alltfår intellktuella i sin framtoning.

  Levi Pethrus försökte bjuda in sig till debatten, ”sopa golvet med mig också”, vädjade han. Men chefredaktör Tingsten vågade inte släppa in honom. Vi måste därför analysera på vilken sätt biskoparna inte var tillräckligt intellektuella, enligt nutida katoliker. Precis som sina katolska kollegor hade de studerat Aristoteles filosofi. Men det finns en viktig skillnad i inställningen till Aristoteles.

  För lutheraner är filosofin ett medel, som kan användas för att förklara det som har uppenbarats genom Bibeln för en huvudsakligen icke-kristen publik. För katoliker är filosofin ett redskap för det mänskliga förnuftet, som kompletterar det som har uppenbarats genom Bibeln. Frikyrkliga brukar föredra att inte alls använda sig av filosofin – och så borde debatten med Hedenius ha tagits.

  Hedenius var professor i filosofi, och satte ”betyg” på sina motdebattörer, som om de hade varit okunniga elever. Hedenius hade börjat läsa till präst, men som den medelmått han var insåg han att han inte skulle komma längt på prästbanan och satsade på filosofin i stället. Den vanliga, sekulariserade DN-läsaren, tycket att det var skitkul att Hedenius gycklade med biskoparna. Av Hedenius eget filosofiska dravel, begrepp de inte mycket. Levi Petrhus hade säkerligen stuckit hål på den filosofiska bluffen, som Hedenius själv stod för, men LP var för farlig för Tingstens avkristnings-syfte för att släppas fram.

 • Nils

  Äntligen !!

  Som svenska akademin brukar mötas av tillrop vid deklarering av nobelpristagare.

  Det är väl nått liknande vi kristna får uttrycka – ”Äntligen” !

  Äntligen i frontlinjen …

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Tack!!! LARS FLEMSTRÖM!!!

  Ditt inlägg är enastående!

  Du borde skicka detta till DN…och jag är helt övertygad om, att dina ’raka rör’ skulle säkert gå hem inte bara hos det sekulariserade (?) folket men också hos de troende läsarna.
  Att folket är ’sekulariserat’, det kan vi alla tacka religionen för, som den ’tänder eld’ åt Gud och på samma gång – åt ockulta makter.
  Människorna är inte så blåögda som religionen tror: de har bättre urskiljningsförmåga än många kristna…

  Därför får man hålla sig endast till Skriften, SOLA SCRIPTURA, så att man inte hamnar i filosofins fälla genom att tro, att förnuftet kan åstadkomma någonting i egen kraft…
  Och den intellektuelle kungen Salomo hamnade i samma fälla som vi också kan hamna i om vi inte ser upp: han slutade nämligen som en avgudadyrkare – och inte bara det utan hade även 1000 konkubiner ’i registret’….

  Och om jag får citera Martin Luther, så sa han: ”Förnuft är djävulens hora.” (OBS! Citat!)
  ………………

  Var välsignad, Lars!

  :::::::::::::::::::::::::::::: :-)

 • http://-- Rolf Ahlqvist

  Så himla svårt kan det väl inte vara att få debatten om ”Gud finns eller inte” som humanisteliten initierat till, att svänga över i hypoteser som ligger närmare sanningen, än oavslutat käbbel i media. Hypoteser som får sin evidens av att Gud och Jesus när som helst på alltmer tydligt sätt visar prov på sin nära återkomst. Vi människor är sedan utdrivandet ur paradiset en central, arbetstyngd kraft i det historiska skeendet i nödvändighetens rike, i kanske den sämsta av alla världar. Jesu avgörande, omvälvande insats är då, att han säger att de som tror på honom, ska räddas från lagens och straffets nödvändighet, till en återkomst i paradiset i Guds frihetliga rike. Och sanningen ska göra oss fria.

  I Sveriges moderna, sekulära styre gäller ofta istället för andlig sanning, detta med nyheter, demokrati, ”debatter i sig”, samt vetenskapen, som verklighetens högsta pragmatiska sanningar. Och sådant skulle bli än mer accentuerat om humanisternas sekulära värld förverkligades. Där dess antidemokrati mot ännu inte bevisade sanningar, i förväg skulle nedtrycka de senarenämnda, till att ses som vidskepelser och flum. Det innebär alltså en diskriminering av olika sorters troende med oanade mått. I mer religiöst och filosofiskt orienterade länder, är det ”dialogen i sig” och de sanningar som kan utvinnas ur den, sådant som blir kunskapsminnen i samhällets mentala överbyggnad och fortgång.

  Här i Sverige gäller istället fortsatt bortvändhet från Gud. Där eliten vinnlägger sig om, att vi nutidsmänniskor kan få sekulär frälsning med lite mer frihet, mitt i vardagslivets nödvändigheter. Detta genom stor öppenhet för köplusta, sexdrift, romantisk kärlek i vardagen, gärna ihop med kultur och allsköns underhållning. Och om det inte går till överdrift så att sådant inte närmar sig de sju kardinalsynderna, är detta något som ofta berikar oss människor. Men högmod, girighet, frosseri, avund, vällust, lättja, och vrede, är då de faror som kan förstöra för oss, om vi rycks med alltför mycket av nutidssynderna. Inte minst girighet har ju accelerande utbrett sig över världen, till förfång för de flesta av oss, men mest för de fattiga och undertryckta.

  Humanisterna måste även med sin akademiska favoritvetenskap evolutionen, betydligt bättre i sin nu så aktiva myndighetsframtoning, ana vart tiden i sin gång, är på väg mot. Tiden är uppenbarligen i en vändpunkt nu i sitt sekundsnabba nuflöde där i mitten av Guds rumstidsliga åtta (8). Och där finns ju i bibeln tydligt betonat att två skiljaktliga riken upprättas vid tidens slut. Det nya och omvälvande med Jesus, med hans offerdöd och uppståndelse, är ju att Gud kan rädda troende människor från denna tidens fortsättning. Den som som leder mot ett kärvare rikes hårda arbete, där Guds rättvisas kärva bevisning, om brott och straff, skuld och oskuld, nog gäller. I den världen fortsätter tydligen kampen för tillvaron, mellan Gud och hans universelle motståndare. Men Gud har där återtagit sin allsmäktighet, som av någon anledning varit åsidosatt, under den historiska tid som hans upproriske motståndaren drivit på, i den snart avslutade, fruktansvärda tidsepoken i vår värld.

  Inför en sådan kommande verklighet, kan möjligen humanisterna då i sin tro på en evolution där slumpen styr och inte har någon riktning, och där Gud saknas, vara långt ifrån att förstå, att en gudomlig revolution oväntat kan uppenbaras mitt i evolutionen, vid tidens slut. Som evolutionsförespråkare där de ”sett” årmiljoner bakåt i tiden, måste de då acceptera en högst gudomlig, paradigmskiftes postevolution. Där de möjligen efter döden, under lång framåt, även får forska och vetenskapa om naturens och arters, hela tidigare förekomst, men även om dessas framtida fortsatta utveckling.

  Sverige, Sweden är världens modernaste land, enligt Fredrik Lindström i hans TV-program. Och Sverige sågs i en italiensk filmares film som ingick där, som ”paradiso e´inferno”. Om det är sanning förklarar det en del om, varför svenska ”myndiga” evolutionsförespråkare befinner sig långt fram i modernitetens tankefront, så hos dem en ny sekulär, vardaglig värld, kan anas. Kanske t.o.m. bortom döden kan den tänkas. Men där har Gud återtagit sin allmakt, så där kan vardagen vara annorlunda. Dock i det avseendet tänker nog inte profanhumanisterna så långt i sin Gudsförgätna värld. Så ännu är det nog bara något som känns djupt oroande, långt inne i deras värsta, undermedvetna aningar.

 • Pingback: Reichenau berättar om Europas historia. - Bengts Blogg()