Kommentar på alla kommentarer angående Gardellsamtalet

Det har varit massor av kommentarer med anledning av samtalet mellan mig och Jonas Gardell förra tisdagen, kortfattat refererat i Dagen i fredags. Det har nog varit totalt ett 100-tal kommentarer här på bloggen, och även en hel del genom personer jag pratat med. Jag har inte ens kunnat läsa allt. Vill bara ge några korta kommentarer.

1. Jag skrev ett inlägg på min blogg om Gardells bok för någon månad sedan, där jag menade att han står för en hållning som inte ligger i linje med kristna kyrkans tro under 2000 år. Framförallt lyfte jag fram tron på jungfrufödelsen, Jesu syndfrihet och synen på Jesu verk på korset. Jag pekade också på problemen med Gardells Bibelsyn, tron på allas slutliga frälsning och synen på omvändelse. I vårt samtal förra tisdagen svepte vi över många frågor, och flera av dessa frågor fanns med i samtalet.

2. Jag gillar inte alls attityden som är för vanlig bland evangelikala ledare att vi bara håller oss för oss själva och har åsikter om allt möjligt utan att möta de människor vi har synpunkter på. Därför var det helt naturligt för mig att bjuda in Gardell för en lunch och inte bara kritiskt reflektera över hans bok.

3. Jonas Gardell blev mycket glad över inbjudan och vi kunde alltså mötas förra tisdagen, på mitt initiativ. Och han ville gärna träffa mig trots att jag hade kritiska synpunkter på boken.

4. Man bör komma ihåg att Dagens referat från samtalet var mycket kortfattat och täckte max 10-15 minuter av 2,5 timmas samtal.

5. Jag menar att vi förutsättningslöst och i kärlek ska möta alla människor, oavsett deras livsstil och trosåskådning. Den policyn tillämpar jag alltid. Har aldrig vägrat att prata med någon på grund av att jag inte sympatiserar med deras livsstil eller har en annan religiös inställning. Fanns det någon som Jesus vägrade att prata med seriöst? Eller Paulus? Tanken att man kompromissar sin tro bara för att man pratar med människor är ju helt orimlig. Hur ska man då kunna dela med sig av sin tro? Och ska man kunna dela med sig av sin tro i ett samtal, är det en förutsättning att man lyssnar, visar respekt för den man pratar med, och också kan identifiera sig med och försöka förstå vad den personen säger och tänker. Om någon menar att det inte är på det sättet, vore det intressant att få höra hur detta ska gå till.

6. Jag tycker inte heller att vi kristna ska fungera som ett ”ghetto”. Vi ska delta i det samtal som pågår i vårt samhälle, och Gardells bok är det mest uppmärksammade utspelet om Jesus senaste året. Att vi då inte samtalar med Gardell, och deltar i den diskussion som boken föranleder, är en ghetto-mentalitet, att vi springer och gömmer oss. Att vi kristna deltar i det offentliga rummet är ytterst angeläget, inte minst i frågor som gäller religion, kristen tro, etik, Jesus, Gud etc.

7. Jag betraktar Gardell som en sökare, och som är sympatiskt inställd till och anammar delar av den kristna tron, och det finns också viss grund till varför han har vissa negativa erfarenheter av frikyrkan. Kan jag finnas där som samtalspartner för att finnas med i sökandet, och visa en annan bild av hur evangelikala kristna är, är jag glad för det.

8. Att Gardell är kändis och att allt han gör väcker mycket uppmärksamhet och nyfikenhet, även i kristna led, kan jag inte göra särskilt mycket åt. Jag vill behandla honom som en medmänniska älskad av Gud, inte som en kändis.

9. Vi har bestämt att också ha en samtalskväll i en kyrka i Stockholm, och gjorde upp med Söderhöjdskyrkan ledning i går, om att ordna en ”Agenda Söderhöjd”-kväll i Söderhöjdskyrkan någon vecka in i juni. Vi har frågat Daniel Grahn om han kan vara moderator. Återkommer med detaljinformation om kvällen.

10. Vill inte lägga för mycket krut på denna diskussion, jag kommer inte att skriva något mer om detta, förrän i samband med Agenda Söderhöjd-kvällen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Till Mikael

  För mig är det inte en fråga om att döma. Det är Guds sak. Men däremot måste man ju kunna konstatera vissa saker, utan att det är fråga om att döma. Och jag konstaterar att Jonas Gardell förnekar att Bibeln är Guds ofelbara ord, att Jesus är jungfrufödd, att han förlåter synder, att han dog för våra synder, att han ska komma tillbaka som Domaren som ska döma levande och döda osv. Och då kan jag bara konstatera att Jonas Gardell förnekar det absolut mest centrala i den kristna tron, och jag konstaterar att man då rimligen inte kan anses vara kristen.

  Och beträffande att döma, så är det väl mera Jonas Gardells gebit. Tänk bara på vilka domar han genom åren fällt mot bibeltroende … oj, oj, oj.

  Mvh

  Berndt Isaksson

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Jag hänvisar gärna till Stefan Swärds utmärkta analys från slutet av mars på denna blogg: http://www.stefansward.se/2009/03/30/kristendom-a-la-jonas-gardell/

  Jag tror att det kan vara läge att läsa om det blogginlägget. (Även för Stefan inför den planerade offentliga samtalskvällen?).

 • Mikael

  Hej Berndt och Andreas!

  När ni hurrar och påvisar hatten för att ni hittat en grund för att lägga 2 Joh 7-11,
  som du Andreas påvisar i inlägg 42 och Berndt tillägger att Jonas inte har grund för att vara sökare när han har hedersdoktorhatten.
  Jag kunde inte vänta längre här har ni gått för långt!
  Har ni någon kärlek kvar finns det någon nåd för er.

  Ni diskuterar inte på vilken sida Jonas Gardell har så fel i sin tolkning i
  boken ”Om Jesus” eller att ifrågasätta ett uns av vad som är fel utan ni anstränger er för att utföra en häxprocess på Jonas Gardell.
  Att ni inte skäms!

  Mikael

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Angående 2 Joh. brev som diskuterats i en del inlägg bla. av Isaksson.
  Viktigt bibelord, det måste dock tillämpas i ljuset av allt annat som står i Bibeln. Och också i ljuset av uppmaningen i missionsbefallningen, att predika evangelium för alla människor. Gud vill att alla ska bli frälsta.
  Och hur ska en strikt tillämpning av bibelordet göras om man ägnar sig åt mission bland muslimer, det tål av fundera på.

  hälsar
  STefan Swärd

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Till Mikael

  Jag trodde först att du var seriös i ditt debatterande, men så verkar inte vara fallet. Du säger,

  ”Ni diskuterar inte på vilken sida Jonas Gardell har så fel i sin tolkning i
  boken “Om Jesus” eller att ifrågasätta ett uns av vad som är fel ” slut citat.

  Och det skriver du trots den långa uppräkning jag m.fl. har gjort på vad som är fel i det Jonas Gardell skriver i sin bok. Nämligen denna uppräkning: ”Jonas Gardell förnekar att Bibeln är Guds ofelbara ord, att Jesus är jungfrufödd, att han förlåter synder, att han dog för våra synder, att han ska komma tillbaka som Domaren som ska döma levande och döda osv.” Är inte det att diskutera vad som är fel i Gardells budskap ???

  Mvh

  Berndt Isaksson

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Till Stefan Swärd

  Men det säger sig väl självt att Johannes inte med det ordet i Joh, 2 skulle mena att vi inte ska kunna missionera? Hur skulle en Jesu Apostel kunna mena det? Och det säger sig väl självt att han syftar på just sådana som är är inne i kristenheten men som ”inte förblir i hans (Kristi) lära. Knappast tillämpbart på dem som befinner sig utanför kristenheten som muslimerna gör.

  Mvh

  Berndt Isaksson

 • O.K

  Det står att dom som är innanför skall vi döma men dom som är utanför skall Gud döma Var står Gardell han menar att han står innanför (dessutom släpps han in som lärare)

  Jesus gick ofta undan men människorna följde honom han gick inte till folksamlingarna utan dom kom till honom läs Luk. 8:4 det gäller också Johannes döparen människorna som sökte något gick dit

  Swärd går till en opålitlig folkskara Petrus var utrustad med svärd

 • Bo

  Det är precis som Berndt säger, nr 56. Min nuvarande slutsats utifrån alla presenterade argument är att jag själv inte skulle ha några problem att samtala med Jonas Gardell men jag skulle inte bjuda hem honom. Varför? Därför att vi uppmanas att inte göra det i 2 Johannes brev.

  Jag tycker inte heller att det är lämpligt att ett sådant samtal förs i församlingen, ens som ett debatt. Det skulle vara att ge för mycket cred åt Jonas. Jag tror faktiskt att vi i vissa situationer ska kunna säga ifrån på skarpen i den helige andes kraft och auktoritet precis som Jesus ofta gjorde. Den humanistiska ”snällismen” och ”mähäismem” som är så vanligt förekommande är inte alltid i enlighet med hur Gud vill att vi ska vara.

 • O.K

  Det står att vi inte skall gå till rätta med varandra inför dom som inte tror i så fall är Dagen fel forum och sådana här bloggar
  Jag skulle vilja blogga direkt till församlingen där bara medlemmar har inträde

 • Bo

  Tillägg: Dessutom var, efter vad jag förstått, församlingarna i NT så kallade husförsamlingar; man samlades i hemmen och firade Gudstjänst. Detta innebär att aposteln Johannes ord får implikationer även vad gäller frågan om vem som ska erbjudas en talarstol i kyrkan. Dessutom representerar hemmet och våra närmaste ett speciellt ansvar när det gäller att vara goda föredömen och delge sunda vanor och förhållningssätt.

 • Kamau Mweru

  Mikael – 49

  Jag tänker kommunicera på samma nivå som du har valt …..

  Gud Fadern är inte en snäll, överseende Morfar i Himmelen. Han är sträng och rättfärdig. Kärlek kompromissar aldrig.

  Jesus Kristus är inte en gullig kattunge. Han är Lejonet av Juda!

  Alla knän skall böja sig för Israels Konung. Men inte alla kommer att göra det för att de är glada. Frälsning bjudes nu, innan fakta blir omöjliga att förneka.

  Sanningen skall göra oss fria, från syndens slaveri. Inte snällheten och toleransen. Kärlek finns bara tillsammans med Sanning och Rättfärdighet.

  Jesus Kristus ÄR Vägen, Sanningen och Livet. Ingen varken känner Fadern, eller kommer till Fadern utan Honom.

  Alla andra alternativ, förkunnade som alternativa vägar till frälsning, är tekniskt och faktiskt talat, förbannade lögner.

  Och jag svär inte, Gud har förbannat dessa lögner. Lönen kommer inte att utebli!

 • Mikael

  Hej på alla som med kärleksfull tolerans kan tänka sig att diskutera Jonas Gardell`s bok ”Om Jesus”.

  Det finns flera platser som Gardell närmar sig det otänkbara han närmar sig Proffesorn, Joseph Cambell´s kritiska hållning av kristendomen
  en hållning så kritisk: Som gjorde att Joseph konsekvent lämnade kyrkan.

  Om mig själv kan jag väl säga att jag ställer mig bakom
  Svenska Evangeliska Alliansens Värdegrund.

  Detta gör att om man kritiskt granskar Gardells text, nöjer jag mig inte floskler en analys om varför han skriver vad han skriver ger oss konkreta svar och i debatten kan vi försvara vår hållning.

  Det jag önskar är ett konkret uttalande, en sidhänvisning och sedan kan vi analysera varför Jonas har den ställningen.

  Det ligger inte i någons intresse att utpeka någon och göra denne till ett offer!

  Och Kamau Mweru! Jag framstår kanske lite vimsig men du håller dig till anständigheten och går inte över den! Du visar än en gång att du är en god förkunnare!

  Mikael

 • digitalToo

  Jonas har inte dolt sin agenda i intervjuer. Kortfattat är hans budskap att det inte behövs någon frälsning, ingen rening från synd. Jesus dog inte för våra synder.
  Alla är accepterade utan förändring. Ingen har rätt att tala om för någon annan
  att denne behöver omvändelse eller rening från synd.

  Det är inte ett särskilt kontroversiellt budskap i Sverige idag. Det kontroversiella är att
  han är på turne´i Sveriges kyrkor där han predikar sitt budskap till folkets applåder.
  Har tillärats teologiedoktorshatt. Menar sig representera den sanna kristendomen.
  Ser sig som en pionär som de första babtisterna, och därför får utstå förföljelse.

  Jonas Gardell är naturligtvis fri att starta sin egen religion, men att presentrea det som kristendom gör honom till en hycklare.

  Hans agenda är att tysta munnen på dem som fortfarande har mage att predika
  omvändelse fr synd och frälsning. ( ”rycka Jesus ur handen på de högerkristna” som han själv uttryckte det)

  Mot den bakgrunden är det uppseendeväckande hur positivt hans budskap har mottagits på många håll i kristenheten. Och hur en del vill upphöja honom till ”profet”.
  Dels har det väl att göra med (fri)kyrkans desperata behov av att bli accepterad av ”världen” och inlemma ”kändisar i sin skara (som jag störts av sedan jag blev kristen)

  När detta är sagt, så kan jag tycka att John Nilsson har en poäng med ”Jonas offentliga brottningskamp” och att Stefan Swärd tar fasta på det element av sökande
  som isf finns är enbart hedervärt. Men att inte bemöta hans budskap ”att det inte behövs någon frälsning” som Ulf Ekman gjorde i Södermalmskyrkan, det vore enbart dumt och naivt. Det föredraget kan man lyssna på här ( ”Jonas eller Bibelns Jesus”)

  mms://stream.bahnhof.net/livetsord/Forelasning/FORELASNING_Gardell_0905.wmv

  Stefan Sandell

 • Kamau Mweru

  Mikael, var inte orolig. Gardells movement kommer att få majoritetens godkännande. Så enligt lagen om ”praxis” kommer han att bli godkänd.

  Att ”analysera varför Jonas har den ställningen” kan säkert vara intressant i personliga samtal med honom där hans omvändelse och frälsning är ämnet för samtalet.

  Om däremot samtalet handlar om giltigheten av hans uttalanden är det ju ganska oväsentligt hur han kommit på tanken att sätta sig upp mot Gud och hans Ord. Han är inte ensam. Vi har alla valt att endera fortsätta att vara rebeller mot Gud eller att acceptera den frälsning som bjudes oss.

  Vad det gäller resultatet av att presentera en falsk Jesus och att håna Guds Ord är alla fyra evangelisterna helt ense.

  Matt. 10:22: Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. —
  Mark. 13:13: Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
  Luk. 21:17: Och I skolen bliva hatade av alla för mitt namns skull.
  Joh. 15:21: Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig.

  Det ligger, så att säga, i tiden. Gud är varken Humanist eller Demokrat. Majoriteten kan bara vinna evigt liv genom att, var och en personligen, buga sig för Herren.

  Men det gäller att välja rätt Messias och inte en av de många antikrister som vi blivit varnade för.

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Tack till Stefan Sandell och Kamau Mweru för er tydlighet. Ni sätter verkligen fingret på det som är kärnan i kritiken mot Gardell. Det handlar inte om huruvida Jesus var 150 cm och tandlös, utan som ni säger att Gardell faktiskt förnekar det centrala i kristen tro, och som du Stefan så träffande uttrycker det:

  ”Hans agenda är att tysta munnen på dem som fortfarande har mage att predika
  omvändelse fr synd och frälsning.”

  Mvh

  Berndt Isaksson /metodistpastor

 • Mikael

  Hej Kamau Mweru!
  Du skrev till mig att det är fel och rycka en text från ett samanhang! Du rycker 4 uttryck kanske från källa Q, och med det har du påvisat hela sanningen, Grattis du har lärt mig tekniken!
  se på Matt 10:22 Alla kommer att hata erdärför att ni tillhör mig. Men de som håller ut till slutet skall bli frälsta sama fortsättning på Mark 13:13.
  Lukas 21:18 Men Gud skall inte överge er. Utan hans vilja skall inte ett hår från era huvuden gå förlorat. där källa Q

  Nu till Joh 15:21…för de känner inte gud som sänt mig. 15:22 De skulle inte vara skyldiga om jag inte kommit och talat till dem.

  På Johannes ser man en klar förtydling det går inte att tysta ordet men vi vill bara lyssna på det som passar våra ramar. Och då väljer vi de ord som passar oss bäst.

  Detta är synd detta är ord för dig och mig att begrunda.
  Och den bibeln jag läser ur finns mycket att prata om som gör att vi renläriga och Gudstrogna inte får missa i våra hjärtan. I hjärnan kan vi läsa in svaren men i hjärtat går inte samma svar in.

  Begrunda Matt 22:33-40 där ser du grunden för allt vi tror på om din vilja till rättrogenhet går över detta är det att missa målet.
  I berättelsen om den barmhärtige samarien visar Jesus vem som är din sanne nästa/medmänniska.

  Tänk också på vad Judarna ansåg om människor från norra riket. Deras inställining till samarierna kan väl sammanfattas med slutorden i Psalm 137.

  Detta hat skapar ett nytt Rowanda på jorden.

  Och Berndt: När Jonas gör sin bok så lägger han in åsikter från sin erfarenhet.

  När Jesus säger den som är utan synd kastar första stenen.
  Svarar den en del kristna med att fråga först var kan vi finna mer sten.

  Mikael

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Mikael skriver: ”När Jonas gör sin bok så lägger han in åsikter från sin erfarenhet.” slut citat

  Vad menar du med att Jonas Gardell har för ”erfarenheter” som gör att han har anledning att förneka allt det centrala i den kristna tron och läran om Jesu person och verk? Jonas Gardell har givetvis rätt att förneka vad han vill, men vi har ingen anledning att upplåta våra kyrkor för hans angrepp, och vi har ingen anledning att låta det han säger stå oemotsagt. Han har ju alla möjligheter att basunera ut sitt budskap – media står på kö inför honom – och då är det ju viktigt att vi som bibeltroende använder våra ”kanaler” för att försvara den kristna tron.

  Berndt Isaksson

 • inid

  Läste just David Wilkerssons dagliga betraktelse från Judas brev. Läs gärna både Judas brev och vad Wilkersson har att säga. Gå in på profetior och klicka sedan på länkar. Mvh inid

 • Mikael

  Hej Berndt!
  Det känns svårt för mig att diskutera på webben med dig. något konkret undersökande för att öka våran argumentation har du inget intresse av. Så allt vi kan göra för att få en bra dialog är att starta från början.

  Hej på dig hoppas du mår bra, och om du är intresserad av att få ett läge där Jonas bok inte skadar kristendomen mer än nödvändigt.

  Det finns sakrament som Jonas går emot i de fall brukar han ta på sig en egentolkning för att få frågorna komma från en annan vinkel.
  Detta är ett skickligt sätt att öppna upp frågeställningar.

  När ni går på som bulldozar vinner Jonas sympati och den kritiska granskningen minskar.

  Så om vi skall vinna tillbaka de punkterna där Jonas hittat en väg som följer professor Joseph Cambell:s inriktning måste vi se vad våra argument håller för.
  Sedan när vi kommit fram till den grund där det inte följer gängse trosriktning, skapa argument som får sakramenten tillbaka sin nivå.

  Sedan kan jag också tycka och hålla med Jonas att Jesus (Josua) ger mer kraft om vi började lyssna mer till vad han sa än vad folk efteråt har tolkat in i hans verk!

  Mikael