Bra tal av påven häromdagen

Påvens tal häromdagen skapade mediastorm i västvärlden. Och det han sade har tolkats godtyckligt, och som kritik mot homosexuella, trots att han inte nämnde om homosexuella i sitt tal.

Hans koppling mellan miljöfrågorna (framförallt berörde han frågan om att bevara regnskogarna) och värnandet om äktenskapet och kyrkans traditionella pro-life inställning håller jag helt och hållet med om. Hans kritik är ju framförallt riktad mot kyrkor och kristna ledare som talar om värnandet om miljöfrågor men inte lyfter fram värnandet om äktenskapet och den klassiska kristna sexualsynen.

Länkar in följande sammanfattning av talet (som jag hämtat hos Joel Halldorfs blogg):

At the same time, Benedict clearly distinguished the church’s approach from secular environmental movements – insisting that concern for tropical rain forests and the church’s traditional pro-life commitments, including sexual morality, are indissolubly linked.

’[The church] must defend not only the earth, water and air as gifts of creation that belong to all,’ he said. It must also defend the human person against its own destruction. What’s needed is something like a ”human ecology,” understood in the right sense. It’s not simply an outdated metaphysics if the church speaks of the nature of the human person as man and woman, and asks that this order of creation be respected.’

’Here it’s a question of faith in creation, in listening to the language of creation, disregard of which would mean self-destruction of the human person and hence destruction of the very work of God,’ the pope said. ’That which is often expressed and understood by the term ‘gender’ in the end amounts to the self-emancipation of the human person from creation and from the Creator. Human beings want to do everything by themselves, and to control exclusively everything that regards them. But in this way, the human person lives against the truth, against the Creator Spirit.’

’Yes, the tropical forests merit our protection, but the human being as a creature merits no less protection – a creature in which a message is written which does not imply a contradiction of our liberty, but the condition for it,’ the pope said.

On that basis, Benedict offered a defense of traditional marriage and Catholic sexual morality.

’Great Scholastic theologians defined marriage, meaning the lifetime bond between a man and a woman, as a sacrament of creation, which the Creator instituted and which Christ – without changing the message of creation – then welcomed into the story of his covenant with humanity,’ the pope said. ’This witness in favor of the Creator Spirit, present in the nature of this bond and in a special way in the nature of the human person, is also part of the proclamation which the church must offer. Starting from this perspective, it’s important to re-read the encyclical Humanae Vitae : the intention of Pope Paul VI was to defend love against treating sexuality as a kind of consumption, the future against the exclusive demands of the present, and the nature of the human being against manipulation.””


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Allan

  Christian skriver i inlägg nr 50:
  ”Offentligt tungotal är sådant som ska uttolkas, d v s profetiskt tal, vilket inte “privat” behöver göras.”

  Behöver profetiskt tal tolkas? Paulus skriver enbart att det profetiska talet ska prövas. Han antyder i 1 Kor 14:23-25 att det profetiska talet, till skillnad från tungotalet, kan förstås direkt.

  Vad gäller tungotalet skriver Paulus i 1 Kor 14:5 att tungotalet bygger upp individen. Om tungotalet inte tolkas är det inget begripligt tal och det bygger därför inte upp andra (1 Kor 14:5, 19). När vi samlas ska allt syfta till att bygga upp (1 Kor 14:26). Ett tungotal som inte tolkas saknar detta syfte. Vid tungotal ska därför någon tolka det som sägs (1 Kor 14:27). Finns det ingen som kan tolka ska den som talar i tungor vara tyst vid sammankomsten (1 Kor 14:28). Någon uppdelning mellan ”privat” och ”offentligt” tungotal görs inte av Paulus.

 • Christian

  Allan (#51)
  Offentligt tungotal är sådant som ska uttydas, är en bättre formulering. Detta tungotal är vanligtvis ett budskap på ett språk som är okänt för den som ger det, den som får det och den som uttyder det. Anden ger dock uttydningen till den person, som har denna gåva. Budskapet är profetiskt och ska enligt 1 Kor 14:3 ge ”uppbyggelse, uppmuntran och tröst.”

  Jo, enligt Paulus finns det olika slags tungomål vilket framgick av det ställe jag citerade ovan, 1Kor 12:10 ”En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.”

  Enligt 1Kor 14:28 så ska alltså inte offentligt tungotal tillåtas om det inte finns ngn uttydare ”Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud.” Men däremot tolkar jag andra delen av versen som att man får tala tungomål för sig själv och till Gud. Att han skulle vara tyst som du tolkar det får jag inte att gå ihop med att det står att han ska TALA för sig själv och till Gud.

 • Allan

  Christian, den enda hänvisning du gett är att Paulus talar om ”olika slags” tungotal. Var någonstans finner du den uppdelning du själv gör i offentligt och privat tungotal?

  Vad gäller 1 Kor 14:28 ser jag ingen motsättning. Det är uppenbart att Paulus anser att tungotalaren ska vara tyst vid sammankomsten om det inte finns någon som tolkar. Att tala till sig själv och till Gud kan då förstås som att personen ska tala i sitt inre eller som att personen ska tala när han/hon är ensam, dvs utanför sammankomsten.

  Något stöd för att flera ska tala i tungor samtidigt, oavsett tungotalets innehåll, finns inte i Bibeln vad jag kan se.

 • Christian

  Jag ser ingen större skillnad mellan att be med tungotal och med förståndet. Det framgår ju även av 1 Kor 14:15-19
  15. Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag
  skall ock bedja med förståndet; jag skall väl lovsjunga med
  anden, men jag skall ock lovsjunga med förståndet.
  16. Eljest, om du lovar Gud med anden, huru skola de som sitta på de
  olärdas plats då kunna säga sitt »amen» till din tacksägelse?
  De förstå ju icke vad du säger.
  17. Om än din tacksägelse är god, så bliva de andra dock icke
  uppbyggda därav. —
  18. Gud vare tack, jag talar tungomål mer än I alla;
  19. och dock vill jag hellre i församlingen tala fem ord med mitt
  förstånd, till undervisning jämväl för andra, än tio tusen ord i
  tungomål.
  Vad Paulus vänder sig emot som jag uppfattar det är okontrollerat tungomålstalande som stör sammankomsterna och inte om bön eller lovsång i Anden, d v s i tungor. Det senare slaget är han inte emot. Vill man tala i tungor offentligt ska det alltså uttydas.

  Tungomålet är ett tecekn för dem som inte tror. Hur skulle det vara det om det inte hördes? Gjorde lärjungarna fel på pingstdagen?
  23 Alltså äro »tungomålen» ett tecken, ej för dem som tro, utan för
  dem som icke tro;

 • Jonas

  Frikyrkliga samt ortodoxa lutheraner kritiserar jämt och ständigt katolska kyrkan (och även Svenska) för att olika dogmer inte har uttryckligt stöd i Bibeln. Här gör man ju sig själv skyldig till en extremt extensiv för att inte säga felaktig tolkning. Att det är en gåva att kunna tala i tungor och en annan att kunna uttolka det innebär inte att det finns ”privat” och ”offentligt” tungotal i den meningen att bägge hör hemma i gudtjänsten men bara det ”offentliga” om det är 2-3 stycken och det uttolkas.