Varför svarade inte Hörnmark på Selanders fråga

Abortfrågan berör mig på djupet. Jag och min fru är totala abortmotståndare. Vi menar att det är en självklar kristen hållning. Sedan inser vi att det är komplicerat på samhällsnivån och som samhället ser ut kan denna kristna grundhållning inte transformeras om till samhällets lagstiftning hur som helst. Det är få människor som har samma inställning i denna fråga som vi har. En icke-abort livsstil kräver ju också en återhållsam livsstil när det gäller sex, som få moderna människor accepterar. Vi har vid flera tillfällen varit engagerade i att stötta vänner i abortsituationer och där de har valt att föda sitt barn. Jag har också valt att jobba med abortfrågan när jag skrev min doktorsavhandling under första halvan av åttiotalet. Jag har läst varenda rad som har skrivits i Sverige under 100 år om abortfrågan. Därför är jag mycket skeptisk till både samhällets och kyrkornas liberalisering i denna fråga.

Jag lyssnade sent igår kväll på en lokalradiodebatt mellan Pelle Hörnmark och Mats Selander. Det som dock gjorde mig förvånad var att Hörnmark inte svarade på frågan om det fanns personer i församlingsledningen, och som har varit engagerade som församlingens missionärer, som arbetar med att utföra aborter. Frågan kan ju bara besvaras på två sätt. Ja eller nej. Om svaret är nej är ju situationen ganska enkel för Hörnmark, Selander överdriver och har fel när det gäller fakta. Hörnmark vinner lätt debatten. Svaret borde ju vara ett självklart nej, jag förstår dock varför inte Pelle säger det. Men om svaret är ja på frågan, är det en viktig principfråga. Och då behövs en förklaring hur varför man tänker och resonerar och hur den typen av arbete kan vara förenligt med församlingens policy. Efter att ha hört denna radiointervju, måste jag i ärlighetens namn säga att jag ställer samma frågor som Selander. Och att svara ja eller nej borde inte vara så svårt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Magnus.Bremén

  Varför ställer ingen den självklara frågan: vad har MRO och Selander för rättigheter att kräva svar kring enskilda medlemmars liv i pingstförsamlingen Jönköping? Det är som att han och många andra också anser att de har rätt att utkräva svar på allting. Vilka har utsett dem till polis och domstol?

 • http://www.jatilllivet.se Johan Lundell

  Angående Stefans senaste inlägg kan jag tillägga att abortpiller inte säljs på apotek, däremot dagen-efter-piller, som idag oftare kallas akut-p-piller.

  Jag tipsar gärna om en mycket utförlig intervju med den katolska apotekschefen Gunilla Ronqvist som vägrade expediera dagen-efter-piller på apoteket där hon jobbar (jobbade?) i Jönköping, något som verkar ha respekterats, åtminstone när artikeln skrevs.

  Klicka på länken och sök på ”Jönköping” för att hitta artikeln i det långa dokumentet.

  http://www.vaticanradio.org/scandinavo/svedarchi/0112.htm

  Sedan kan jag också tipsa om en doktorsavhandling som lades fram i slutet av förra året i Umeå. Avhandlingen byggdes på enkätundersökningar riktade till sjukvårdspersonal och visade bland annat att en majoritet av alla tillfrågade gynekologer ansåg att det borde vara möjligt att av samvetsbetänkligheter slippa delta i abortverksamheten.

  Ett av Ja till Livets pressmeddelanden som handlade om detta finner ni här:

  http://www.newsdesk.se/pressroom/jatilllivet/pressrelease/view/ny-doktorsavhandling-majoritet-av-tillfraagade-gynekologer-foer-samvetsklausul-174340

  Johan Lundell
  Generalsekreterare Ja till Livet

  PS. Avslutningsvis dristar jag mig att påminna alla läsare av dessa inlägg om abort att Ja till Livet självklart är intresserat av att delta vid skolbesök, diskussionskvällar, föreläsningar och opinionsmöten där frågan om människans unika värde berörs. Kontaktinformation finns på http://www.jatilllivet.se DS

 • http://www.abortnej.se Mats Selander

  Magnus.Bremén,
  du undrar ”vad har MRO och Selander för rättigheter att kräva svar kring enskilda medlemmars liv i pingstförsamlingen Jönköping?”

  Låt mig då fråga dig Magnus: Med vilken rätt ställer du den frågan till mig?

  Fundera på det.

  Märker du att du just tog dig rätten att ställa en kritisk fråga till mig? Bra! Du har just använt dig av en allmänmänsklig rättighet, nämligen rätten att ställa frågor till dina medmänniskor.

  Kanske du säger: ”Ja men du är ju ledare för en organisation och du måste kunna ställas till svars för vad den organisationen gör”

  Just det! Precis som Pelle Hörnmark och ledarna i församlingen måste kunna ställas till svars för hur de agerar och resonerar. Vi har frågat om hur en ledare (barnmorskan) och en missionär (gynekologen) i församlingen förhåller sig till abort. Sedan har vi frågat äldste hur de ser på abort, och hur de ser på abortpersonal i ledarskapet och församlingen.

  Dessa frågor har vi precis lika stor rätt att ställa som du har rätten att ställa kritiska frågor till mig. Det är en demokratisk rättighet att få ställa ledare till svars och utkräva svar på relevanta frågor.

  Men jag har ytterligare skäl:
  För det första är jag medlem i pingströrelsen och Jönköpings Pingstkyrka påverkar hela den rörelse jag är en del av. För det andra är kyrkorna livsviktiga för ett starkt abortmotstånd. För det tredje har jag den moraliska övertygelsen att trossyskon som tar miste i en moraliskt avgörande fråga, faktiskt gynnas i långa loppet av att någon vågar säga ”stopp och belägg”,

  Jag har alltså flera goda skäl att ställa mina frågor. Men framför allt har jag rätten att fråga, och det är en rätt du själv använder dig av. Fortsätt gärna med det. Men ta dig inte själv rättigheter som du sedan förvägrar andra …

  vänligen

  Mats Selander
  ordf. MRO

 • ingrid

  Det är tragiskt att man är mer upprörd med den som visar bilder av sönderskurna barn än med den som utför denna grymma handling. Man är så bekymrad över de små barnen som ser bilderna men inte över de barnen som aldrig får möjligheten att få dra sitt första andetag.

 • S-E Sköld

  Tomas Ander, Du skrev att Pelle är utrustad med herdesinne; och det är helt sant, men det ger honom ingen rätt, att undanhålla Människorna Bibliska sanningar, för att de är obekväma. Ofta är det just sådana sanningarna vi människor bäst behöver.

  Jesu apostlar var säkert också de utrustade med herdesinne, för att inte nämna JESUS Själv; men de undanhöll för den skull inte sanningen för någon. Och trots att JESUS alltid talade sanning, allt Guds rådslut, så kom syndarna ändå till Honom. Johannes Döparen är ett annat exempel på en Guds Ords förkunnare som inte ”kliade” folk i öronen; och ändå kom skaror av människor ut till honom och det utan att han gjorde ett enda under!

  Personligen tror jag inte att sanningen – Guds Ord – tömmer kyrkorna på syndare, utan det gör den allmänna luddigheten.

  Mvh

  S-E

 • S-E Sköld

  Mats Selander, det är de ofödda, dödade barnen som ger Dig mandat att ställa de frågor Du gör till bl.a. församlingsledare. Det är ett mycket högt och hedersamt uppdrag, att vara deras talesman inför ”kungar, furstar, präster och allt det meniga folket”. Det är en sanning som angår alla; och ingen av oss har någon rätt att undandra sig ansvar. De dödade barnen är våra medmänniskor.

  Mvh
  S-E

 • http://www,missionsos.org Johannes Amritzer

  Stefan!

  Modigt! Bra! En vackelsekristen ar abortmotstandare! Fortsatt trycka på! Manga pastorer behover ”komma ut ur garderoberna” och tydligt stå for Bibelns moral och etik. Vi ska inte behova gissa oss till vad en pingstpastor står i en så viktig etisk fråga som for eller emot arbort. Nu tror jag fortsattningsvis att min van Pelle ar tydlig abortmotstandare tills motsatsen isåfall lyckats bevisas. Hjalp oss Pelle! Skingra dimman! Kom ut ur skumrasket? Jag tror jag vet var du står!

  Din van

  Johannes Amritzer

 • http://journowannabee.blogg.se/?tmp=13120639 S

  ”Andens frukter är… återhållsamhet…” Hur ofta hör man en predikan om återhållsamhet eller saktmod? Glädje – absolut! Kärlek – Givetvis! Frid – Självklart! Men återhållsamhet, knappast… Jag tänker på det ordet när jag läser hur abortdiskussionen går vidare exempelvis här, här och här. Bra att kristna ledare klargör var man står i frågan. Men i vissa av kommentarerna kan skymta ett förakt för i detta fall Hörnmark. Orden blir starkare, omdömena allt hårdare. Mediasnabbheten inbjuder knappast till en sansad och genomtänkt diskussion och risken är att man bara polariserar och distanserar sig från varandra. Jag är också tveksam till vissa av Hörnmarks kommentarer, men jag anser att det håller på att skapas någon slags hetsjakt på honom. Jag högaktar honom för att han likt en sann herde nu vill skydda sina får som Herren givit honom ansvar för. Sedan är det en annan sak att det krävs klarhet i sakfrågan, men ingen kan avkröva honom detta, annat än Gud. Så låt oss ta ett steg tillbaka, be för varandra, låt oss tillämpa återhållsamhet och låta Herren leda situationen. Jag är fullt införstådd med frågans allvar och vikt, men låt oss inte bryta vänskapsband och fälla dömanden ännu, Gud har hela bilden. Återhållsamhet.

 • Emil

  Vart är vi på väg? Jag menar verkligen det, vart är vi på väg? Jag hoppas inte att en så vag och luddig person tar över företsåndarskapet i den rörelse som jag själv är en del av. Vilket svammel!!! Djupt tragiskt.

 • S-E Sköld

  S, vi – som kristna – är inte våra vänners -och inte våra fienders tillhörighet; utan Guds. Det bästa vi kan göra för såväl vän som fiende, är att inte undanhålla dem Guds Ords sanningar. De är i så fall, att svika både Gud och människor: vänner såväl som fiender.

  Personligen anser jag det vara det värsta av bedrägerier, därför att det har med Människors evighet att göra; deras evigt bästa och då handlar det inte om kortsiktiga poänger, popularitet och liknande.

  Mvh

 • S-E Sköld

  Man kan gömma sig bakom “nåden” för att slippa se – och förkunna “sanningen” – med Guds evangelium, som är JESUS Själv, är fullt av “nåd och sanning”.

  Man kan inte säga, att man lever i -och förkunnar “nåden” om sanningen saknas; som ju är en del – en viktigt del, ja en helt avgörande del – av “nåden”. Tror man, att det finns “nåd” utan sanning, bedrar man sig själv eller är grundlurad av någon.

  Nådens Ande är sanningens Ande, i en och samma person.

 • S-E Sköld

  Johannes Amritzer, vi vet båda att Pelle vår vän är rätt i hjärna och hjärta, också i den här frågan, men det kommer varken ut genom hans mun -eller penna. Och hur skall ”världen få veta sanningen”, om Guds Ords förvaltare tiger?!

  Det är som jag ser det, att svika både Gud och Människor. I Ordet ligger nämligen våra bröllopskläder förvarade; de heligas rättfärdighet.

  Med br hälsningar!
  S-E

 • Kristoffer Lager

  Hej!

  Visar kanske ofullständig bibelkunskap, men, vilka bibelställen kan man hänvisa till i den här debatten? Väldigt många säger att man absolut måste vara emot abort, t.ex. kan man enligt Amritzer inte vara väckelsekristen (Är det bättre än att ”bara” vara kristen?) om man inte är abortmotståndare. Jag har faktiskt svårt att komma på tydliga bibelpassager som behandlar abortfrågan och speciellt de som är kopplade till ens trovärdighet som kristen.

  Mvh Koffe

 • Pingback: Mats Selander osynliggjord. - Bengts Blogg()

 • http://journowannabee.blogg.se/?tmp=13120639 S

  S-E Sköld: ”Endast för sanningen förmår vi något”. Jag instämmer helt. Jesus var full av nåd och full av sanning. Men då handlar det inte om att han ena stund är sann, andra nådefull; utan sann i nåden och nådefull i sanningen, titta bara i berättelsen om äktenskapsbryterskan som ”inte heller” Jesus dömer. ”Men gå och synda inte mer”. N¨åd i sanningen, sanning i nåden. Titta hur Hörnmarks namn nu behandlas, vad som sägs, vilka kraftiga uttryck det tar sig. Förkunna gärna sanningen klart och tydligt, men behåll återhållsamheten.

  Koffe: För mig är det främst psalm 139 som talar tylgt mot abort, läs den!

 • S-E Sköld

  Om Ordets förvaltare inte berättar för Människorna vad som står i Ordet, vad Gud säger i olika frågor, vad skall man då med förvaltare till? Då blir det ju tvärt om så, att de genom sin tystnad, styrker/bekräftar dem som är inne på en olycksväg, och inte på den eviga vägen. Människans mål är ju Gud, och i Uppenbarelseboken står det vilka som nådde målet och vilka som inte gjorde det.

  Upp. 3:4 ”Dock kan hos dig
  i Sardes nämnas några få,
  som inte har fläckat sina kläder;
  och de skall vandra med mig
  i vita kläder, ty de är värdiga till det”

  Upp. 21:27 ”Men inget orent skall
  någonsin komma ditin, och inget
  som gör vad styggeligt är och lögn,
  utan endast de som är skrivna i
  Lammets bok”

  Upp. 22:14-15 ”Salig är de som tvår
  sina kläder för att få rätt att äta av
  livets träd och att gå in i staden
  genom dess portar.

  Men de som är hundar och
  trollkarlar och otuktiga och
  dråpare och avgudadyrkare
  och alla som älskar att göra lögn,
  de måster stanna därutanför”.

  Att för människor tiga om de sanningar som står i Guds Ord, kan vara detsamma som att ta bort deras plats från de himmelska bröllopsbordet. Och att nu abortfrågan – utgjutandet av oskyldigt blod i vårt land – kommit upp på dagordningen, beror inte på förkunnelsen inne i kyrkorna, eller att den nått ut från kyrkorna till människorna ute i samhället,

  utan på aktiviteter som inte finns med på kyrkornas dagordning, eller på den förkunnelse som där förekommer.

 • http://www,missionsos.org Johannes Amritzer

  Pelle Hornamark ar en tydlig abortmotståndare. Jag vet var han står, han ar min van… Pelle har sina sjal att inte tala just nu, vi maste nog respektera det… Han med all sakerhet sin vag att gå med forsamlingen han leder innan han står på barrikaderna i sakfrågan igen… Vi måste vara radda om varandra (och om Pelle) mitt i striden for de som inte har någon rost, de ofodda… Det ar ett smutsigt krig och djavulen slåss aldrig rehårigt men vi får nog forsoka gora det iallafall… Kanske lite mer eftertanksam nu en i mitt forsta inlagg… Jag och Maria ber just nu for Tina och Peller och forsamligen i Jonkoping. Pelle ar en krigare och hans rost hors nog snart tydligt och starkt igen!

  Johannes Amritzer

 • S-E Sköld

  Kristenheten i landet är med och finansierar abortverksamheten som landstingen bedriver, och det utan att ens protestera: åtminstone över vad deras pengar används till; en del till att utsläcka människoliv och inte till att rädda dem.

  Men kristenheten går lydigt med i tåget efter honom som kommit för att ”stjäla, slakta och döda”, och bisträcker honom snällt med pengar till den verksamheten, utan att ens höja rösten till protest.

  Kommer någon och protesterar, som MRO t.ex., så får den inte bara ”världens barn” emot sig, utan även kristenheten; med deras ledare i täten.

  Kulturarbetare och andra brukar ibland göra sina röster hörda genom s.k. upprop i tidningar, med en samling namnunderskrifter som stöd för den uppfattning som förs fram.

  Tänk om Pingtförsamlingen i Jönköping skulle ha en helsida – t.ex. i Jönköpingsposten – med samtliga medlemmars namn (eller åtminstona 2.000 av dem) under en skrift där man tar avstånd från, att deras skattepengar används till att döda Människor (som dessutom är i strid mot Guds Ord).

  Och den metoden/aktivitet/proteströrelsen sedan spreds över landet bland alla kristna kyrkor och samfund; då behövdes antagligen inte MRO och deras plakat längre.

  Åtminstone inte vid ingången till Guds Hus.

 • S-E Sköld

  Johannes Amritzer, Pelle är också min vän, men därför undanhåller jag honom inte sanningen, som Guds Ande talar till mig:

  När jag sände nedanstående mail den 18 februari 2008 till Pelle och Peter, “föranade” jag, att det snart skulle vara slut med kurragömmaleken, och att Gud snart skulle dra fram i ljuset – inför alla – det som var fördolt i mörkret.

  Kan tillägga, att jag aldrig haft någon kommunikation med Mats Selander, som jag f.ö. inte känner. Kanske är han den “väckarklocka” som fick/tvingade Pelle ut på banan?

  Pelle och Peter – Bröder i Kristus, Jesu frid!

  Ni kan ju möjligen anse Er sitta “säkra i sadeln”, den sadel Gud gett Er; men det finns inga “säkra sadlar” i Guds rike; i den stund man börjar stå emot Guds Ord; vad Gud sagt.

  Och det vet jag att Ni gör; för Gud har sänt mig till bl.a. Er med Sitt Ord. Det är nämligen inte mig Ni står emot, utan det Ord Gud sänt mig med. Inte ens Mose satt säker i sin position – den Gud gett honom – i den stund han blev ohörsam mot Gud, mot Guds uttalade vilja; vad Gud hade talat till honom.

  När Ljuset möter Mörkret, är det aldrig Ljuset som får ge vika.

  Därför vill Mörkret helst inte möta Ljuset: d.v.s. Guds Ord. Men däremot vill Ljuset gärna möta Mörkret, och den som företräder Ordet – är Ordets tjänare och sändebud – om än en ensam gammal gubbe eller ett litet barn, är en oerhört “stark” person; för den människan har Gud Själv med sig: då Gud och Hans Ord är en -och densamma person. De två – Gud och Hans Ord – är med andra ord oskiljaktliga!

  Ni är nu tredje generationen här i Pingstkyrkan, Jönköping, som jag får bära fram Guds budskap -och varningar till: först gällde det Norris, sedan Anders och Nisse och nu till Er båda.

  Men jag tror att den tiden – den epoken – snart är slut. I Guds rike har allting sin särskilda, bestämda tid: och Guds långmodighets tid är som bekant lång, men inte hur lång som helst; det vittnar Bibeln själv om.

  Med mina varma broders -och fridshälsningar!

  Sven-Erik

 • S-E Sköld

  Det handlar inte om att försvara Pelle Hörnmark eller MRO, utan att försvara över en miljon dödade Människors människovärde och rätt till sina liv, samma rätt som vem som helst av oss. Och det handlar om vi som kristna skall höja vår röst offentligt för deras – och kommande abortoffers sak, eller som Pelle Hörnmark m.fl. kristna ledare låta bli.

 • S-E Sköld

  Ps

  Johannes A. För att tydliggöra brevet här ovan, till Pelle och Peter, så handlar det om utgjutande av oskyldigas blod och följderna för vårt land och folk p.g.a. detta, i enlighet med Guds Ord ”Utgjut inte oskyldigas blod” och ”Det människan sår, skall hon också skörda”.

  Ds

 • S-E Sköld

  Hur man kan se på när cirka 30.000 ofödda barn per år passerar den utsiktsplats man har, på väg mot sin avrättning, utan att ens höja sin röst till deras försvar och likväl säga sig vara “trygg” med det förhållningssättet,

  vilket ju Pelle Hörnmark gör, är näst intill fullständigt obegripligt.

  En förklaringen – som jag ser det – kan vara, att de egna barnens liv inte är hotade; om de vore så, kunde väl knappast någon säga sig vara trygg med att inte göra någonting?! Utan skulle förmodligen gör allt vad som stod i ens makt, för att avstyra det hotet!

  Lika mycket värda är andras barn.

 • Kalle Spetz

  Snälla S-E Sköld nu får du väl lugna dig lite.

 • S-E Sköld

  Kalle Spetz, de som är lugna är tillräckligt många ändå, och om det inte hade varit så många ”lugna” – lagoma – hade den andliga situationen i vårt land sett helt annorlunda ut. Vi valde mellan JESUS och Barabbas, och valde den senare och det har fått och kommer att få mycket svåra konsekvenser för oss som nation och folk. Det är hög tid att vakna.

  Mvh

 • S-E Sköld

  Brevmail till Pingstledare över hela landet, 080707, utan att få en enda reaktion:

  Syskon i tron -Jesu frid!

  Jer. 1:4-5 ”Och Herrens ord
  kom till mig; han sade:
  ”Förrän jag danade dig
  i moderlivet, utvalde jag dig,
  och förrän du utgick ur
  modersskötet,
  helgade jag dig; jag satte dig
  till en profet för folket”

  Ps 139:13, 16 ”Du sammanvävde
  mig i min moders liv. Dina ögon
  såg mig, när jag ännu knappast
  var formad; alla mina dagar blev
  uppskrivna i din bok,
  de var bestämda, förrän någon
  av dem hade kommit”

  En miljon Människobarn kan inte dödas i moderlivet, utan att någon bär ansvar för det. Det – att så skulle kunna ske – är en helt omöjlig tanke; ja en fullständig orimlighet, t.o.m. efter världens sätt att tänka. Det handlar om många tusentals Människor som inte ens fått ett eget namn, eller en grav; utan slutat i någon sopstations destruktionsugn.

  Skulle inte Gud ha någonting att säga om en sådan ofattbar ogärning bland oss människor; illdåd som inte ens rovdjur ägnar sig åt?! Och skulle JESUS, ”barnavännen” som vi brukar säga, inte ha någonting att säga i den frågan?

  Har Han inte det, då blir det tomt prat att säga, att Han ”älskar alla barnen, alla barnen på vår jord”. Eller är det i stället så, att Hans representanter – Ordets förvaltare, tjänare och förkunnare – gjort det enkelt för sig, och valt att tiga?

  Men minnet av dessa många, namnlösa människor och deras död går ALDRIG att utplåna: de står för alltid inskrivna i Sveriges historia, och där står också ”inristat” alla de bland oss som valde att blunda, tillstoppa öronen och tiga; och bland dem de flesta av Guds Ords tjänare.

  Men nu Gud har någonting att säga i frågan: och det sedan länge. Och Han kräver ansvar av de skyldiga, och det ansvaret finns hos många och är fördelat på flera, det ligger både hos enskilda och hos sådana som verkar genom institutioner; det har Guds Ande sagt mig.

  En mycket tung del av det ansvaret vilar på dem som fått/har sanningens Ord, sådana som är Ordets förvaltare, förkunnare och tjänare, och de bland dem som underlåtit att ge ut Guds Ords sanningar till vårt lands folk. Dessa Guds förvaltare som av Gud är satta, att undervisa folket; och då även sådana som lever utanför församlingarnas råmärken: då det finns vägar att nå även dem.

  De är alla Guds avbilder, som endast Guds Ord kan återupprätta och insätta i sin ursprungliga, höga ställning. Skulle Gud inte ha någonting att säga till dem i abortfrågan; dödandet av barn?

  Finns f.ö. ingen relation mellan Guds Ord och synden, mellan Gud och syndaren, i vårt land; som t.ex på Johannes Döparens och Jesu tid och sedan på Hans apostlars/sändebuds tid? Sedan Anden fått uppfylla de första kristna, gömde inte heller de sig längre, utan förkunnade frimodigt Guds Ord ute bland folket: och Ordet hade framgång!

  De levde alltid med sitt budskap i förhållande till omvärlden, samhället. Den relationen – i vårt Sverige i dag – går i så fall via Ordet och därmed också via Ordets förvaltare och förkunnare: dem Gud betrott med Sitt Ord. Hur skall annars människor kunna finna vägen till Gud – få andlig vägledning – om inte vägledare kommer och vägleder dem?

  Och Gud har sänt Sina vägledare, men de flesta av dem föredrar att vara tysta inför synden; som om Gud – deras Uppdragsgivare och Herre – inte har någonting alls att säga om den! Gud som ju hatar synden och betalat ett mycket högt pris för att tvätta bort den från Sin avbild, Människan!

  Ordets lykta är inte till för att gömmas undan i kyrkorna, ja i många fall inte ens där får upplysa människorna, om vad Gud säger t.ex. om de aborterade barnen/Människorna. Därför finns säker också många barn, även bland dem som tillhör den levande Gudens församling, som dödats i moderlivet, som en direkt följd av Ordets förvaltares/tjänares underlåtenhet att fullgöra sin tjänst, ja sin plikt/skyldighet: att förkunna ”allt Guds rådslut” för församlingens lemmar/medlemmar.

  Det är fara värt, att vi i stället för Guds Ords obekväma sanningar far efter att få höra ”örongodis” och att det därför blivit så, att rågångarna flyttats, så att man i Guds församlingar snarare intagits av världens sätt att tänka och handla, i stället för att det blivit tvärt om. D.v.s. att den kristna ”surdegen” fått möjlighet att genomsyra hela samhällskroppen.

  Och om det skall kunna hända i vårt land, måste Ordet ut i samhällslivet! Och då får inte Väktarna – Ordets förkunnare – tiga! Om de är tysta, händer inget som förvandlar människorna till det Gud vill och därmed inte heller det samhälle de lever i.

  Jag skulle tro, efter över 20 års erfarenhet, att inte ens på P-rörelsens stora sammankomster, som Nyhems -Lapplands -och Predikantveckan och de s.k. evangelistveckorna, på olika håll i vårt land, samtalas och förkunnas det ö.h.t. alls i den här frågan. Och ändå handlar det om den fråga som ligger allra överst i Guds hjärta: att man upphör att döda Hans barn, Hans avbilder: slutar att utgjuta oskyldigas blod i vårt land. Och är dessutom en fråga som i allra högsta grad har med vårt lands framtid att göra.

  Det är hög tid – och det sedan länge – att vi söker Gud med ”sönderrivna hjärtan”, med tanke på alla dessa, våra dödade barn/medmänniskor, där vi inte ens höjt vår röst – som kristna förkunnare – till försvar för deras liv, det liv som Gud gett dem, och även med tanke på vårt lands bästa; vårt lands framtid, som berör oss alla, även våra egna familjer, med barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

  Hur de skall få det – de som kommer efter oss – beror till stor del på oss som lever nu. Är vi fega, som vi varit hittills, så kommer det att drabba dem: om lagen om ”sådd och skörd” fortfarande fungerar; vilket den gör, då den är Gud Själv: Han som blev Ordet.
  Nineves befolkning vände om från sin synd, och bad och ropade till Gud, och Gud gav dem ytterligare en nådatid: allt som en direkt följd av Jona förkunnelse.

  Det bästa vi kan göra för dem som kommer efter oss, och för oss själva och alla andra, är att på knä inför Gud höra -för att sedan kunna göra Hans vilja. Vi är ju kallade att vandra i Jesu – Överherdens – efterföljd; som gav Sitt liv för fåren; för Guds Ords sanningar. Och det får även vi göra. Något annat har Han f.ö. inte erbjudit oss: ”Det må vara lärjungen nog, om det går med denne som med mästaren”, säger Han till oss, som i dag menar oss vara Hans lärjungar/efterföljare.

  Det får inte bli så, att medan vi sänder missionärer till andra länder och folk, sjunker vårt eget lands folk allt djupare i synden och vårt land blir åter ett s.k. hednaland: och hur kan det i så fall komma sig, att vi når andra länder och folk, men inte våra egna?!

  DET VÄRSTA SOM KAN DRABBA ETT LAND OCH ETT FOLK, ÄR ATT ORDETS FÖRVALTARE OCH FÖRKUNNARE SVIKER SITT AV GUD GIVNA UPPDRAG: ATT FÖRKUNNA ALLT GUDS ORD FÖR FOLKET.

  NÄR GUDS ORDS FÖRVALTARE BLIVIT SOM BÅGAR SOM SVIKER I BÅGSKYTTENS HAND! HUR SKALL DÅ BÅGSKYTTEN – I DET HÄR FALLET GUD SJÄLV – KUNNA VINNA STRIDEN OM LANDET OCH LANDETS FOLK ?! VEM SKALL HAN DÅ SÄNDA?!

  Apg. 20:26-27 ”Därför betygar jag
  för er nu idag, att jag inte bär skuld
  för någons blod. Ty jag har inte
  undandragit mig, att förkunna
  för er allt Guds rådslut”

  Med mina varma brodershälsningar!

  Sven-Erik Sköld

 • Tomas Ander

  Pelle Hörnmark i Dagen idag 2008 09 16:
  – Jag, och vi som församling, har en tydlig och konservativ syn kring detta: Livet uppstår i befruktningsögonblicket och vi har ett tydligt ställningstagande mot abort. Det här är jätteviktiga frågor, både kring abort och ledarskap, men de måste föras med hederlighet annars är inte jag intresserad. Nu använder MRO enskilda människor som slagträ, och det är dessutom människor som är helt oskyldiga till vad de anklagas för. Mer vill jag inte säga i frågan, för man samtalar inte utlämnade och detaljerat i offentligheten om medlemmar som MRO och andra vill försöka tvinga oss till.

 • S-E Sköld

  Tomas Ander, det är Pelles beskrivning av saken. Det finns andra.

  Mvh

 • S-E Sköld

  Från MRO:s intervjuer med äldstekåren:

  Äldste nr 7: ”För ca 10 år sedan så kände jag ungefär som du känner nu. Då jobbade jag med den här frågan… sedan dess har jag inte arbetat med frågan. Sedan dess har frågan inte heller varit uppe i äldstekåren. Visst är det tyst om det… så det är strongt av dig. Men att vara drivande har jag inte ork till.”

  Jag vet vem den här personen är, kommer ihåg hur han stred för den här frågan, och ville – om jag minns rätt – att församlingsledningen/församlingen skulle göra någo form av officiellt uttlande/skrift eller liknande, i den här frågan. Han var då ganska nyinsatt som äldste – hörde till de yngre – och återkom i den här saken på bönesamlingarna. Vet inte när han tystnade, men vet/märkte att han gjorde det.. Vet inte heller varför, men kan gissa det.

  Läs gärna vad de övriga intervjuade säger, till representanten för MRO.

  Det ger nog den sannaste bilden, hur det egentligen förhåller sig bakom den politiska korrekthetens olika fasader och skickliga undanglidningar. Är f.ö. tacksam över, att intervjuerna finns dokumenterade, just för att slippa luras av ”jidder”!

 • S-E Sköld

  Jer. 5:3 ”Herre, är det ej sanning
  dina ögon söker?”

 • Per Hallström

  Debatten kring Pelle Hörnmark har påmint oss om den gamla sanningen att en ledare främst av allt måste vara tydlig. Till detta kommer att synen på viktiga principfrågor aldrig kan vara en privat angelägenhet för de personer som ingår i en församlings ledning. Som föreståndare måste Pelle Hörnmark, när han får frågan, kunna redovisa tydligt om han i sin församlings ledning har en eller flera personer som deltar i arbetet med att utföra aborter. De personer som ingår i församlingens ledning blir i viss mening offentliga personer som offentligt måste stå för sina värderingar. Och Pelle Hörnmark borde av det inträffade ha lärt sig att ett slingrande förhållningssätt bara ökar aptiten hos den som vill ha information. Jag utgår givetvis från att misstankarna mot en äldste i Jönköpings Pingstförsamlng var ogrundade. Men antag att det hade funnits grund för MRO:s misstankar om praktiskt arbete med aborter. Det skulle ju vara omdömeslöst av en församling att till sin ledning rekrytera en person vars uppfattning går på tvärs mot vad församlingen står för. Och risken är stor att Pelle Hörnmark genom sin ovilja att ge tydliga svar om församlingsledningen en tid framöver mer får besvara frågor om aborter än att ge sin syn på den svenska kristenhetens framtid.

 • Pingback: basun » Blog Archive » Tomas Seidal om Pelle Hörnmarks tystnad()

 • torbjörn

  Kan en kristen arbeta på canal plus som ekonom trots att de kanalerna visar vuxenfilmer på nätterna?

 • S-E Sköld

  JESUS: ”Ni är världens ljus,
  inte kan väl en stad döljas
  som ligger på ett berg?”

  Den staden är Guds församling på jorden – som lyser i en dyster vildmark – och den lyser vida kring och blir ett vägmärke, som visar vilsna vandrare vägen: i det här fallet, vägen hem.

  Man skall inte behöva fråga vad den staden står för i olika, andliga och moraliskt etiska frågor, det vet man redan: det har inte undgått någon. Till det är den staden alltför synlig/uppenbar.

  Och från sådana städer/församlingar kommer landsväckelsen vi väntar på. De förkunnar Ordet, och Ordet har framgång, och bevisar/uppenbarar sin frälsande och läkande kraft; där det bäst behövs, ute bland folket: de som ”stapplar mot avrättningsplatsen” utan att se något ljus. De får se ett ”ett stort ljus skina klart”. Det ljus Gud sänt; Guds evangelium: fullt av Nåd och Sanning.

 • http://gun-britt.bloggagratis.se/ Gun-Britt

  Snart säger jag som Jesus sa; ”Hur länge måste jag stå ut med er?”

  Gud ser till hjärtat.

 • Joel

  Tack för en bra artikel Stefan!

  Vi far verkligen hoppas att Pelle Hörnmark bestammer sig för att ta tydlig stallning mot abort. Han ar ju trots allt föreslagen att bli ledare för Sveriges största frikyrkliga samfund. Pa posten som ordförande i Pingst FFS behöver vi inte en person som mumlar ı skagget utan en ledare med en klar och tydlig röst i etiska fragor.

 • S-E Sköld

  Joel,

  Pelle har det rätt ställt i abortfrågan; i huvud och hjärta, men ännu inte på tungan/läpparna, och det är först när det kommer ut där, som han blir den vägvisare för andra som han är avsedd att vara; som en Ordets tjänare/förvaltare och förkunnare.

  Mal. 2:7 ”Prästens läppar
  skall förvara kunskap, och
  undervisning skall man hämta
  ur hans mun;

  han är ju Herren Sebaots sändebud”

  Mvh

 • http://arvid.nordquist@sverige.nu Arvid Nordquist

  Kära Stefan.

  Jag är själv en engagerad pingstvän och en del av rörelsen och jag måste säga att denna debatt som ni för oroar mig djupt. Jag har fullt förtroende för både Pelle Hörnmark och de missionärer och äldste som i denna debatt utmålas och felaktigt anklagas. De personer som debatten förs kring är ledare som jag har mycket stor respekt för. Överlåtna människor som ger av sin tid och sitt liv för att nå ut till människor med evangelium och som tar ett socialt samhällsansvar både i Jönköping, Sverige & Världen.

  Jag hoppas att Gud förlåter er i dessa anklagelser och att ni får öppnade ögon inför vilka konsekvenser denna debatt kan få. Detta är ledare som med all sin tid och sitt engagemang lever för andra människors frälsning och för omsorg om andra (därav också stöttning av ensamanstaende mammor m.fl)

  Hur kan ni påstå att en pingstvän som väljer barnmorska, gynekolog eller undersköterska till yrket, inte skulle vara värdig att stå med i ett ledarskap. Vem är ni att döma? Fariseer pa vift är min fråga som jag önskar snarast få besvarad.

  Hur är med lärare som undervisar i sexualkunskap enligt Skolverkets liberala skolplan eller apotekare som skriver ut abortpiller. Duger ingen av dessa till ledare inom Pingströrelsen. Är detta 2000 talets nya syndakatalog som önskas verkställas av Mr. Svärd?

  Jag önskar att du som ledare skulle kunna ödmjuka dig i denna fråga, se dig omkring inom din egen rörelse, vilka känner du som arbetar inom landsting och skola? Troligen kommer du finna många fina och varma kristna som valt att befinna sig ute i det samhälle vi lever i och valt att underordna sig Svea Rikes Lag (som en sund och normal samhällsmedborgare)

  Med en förhoppning om att du Stefan med flera ska framföra en ursäkt till anklagade ledare inom Pingst Jönköping därav Pelle mfl. och att du förstår att denna debatt leder svensk kristenhet rakt utför.

  /Arvid Nordquist
  arvid.nordquist@sverige.nu

 • Eva

  Arvid Nordqvist!
  Jag måste få fråga: Säger du att de människor som har en ledande ställning i pingstkyrkan i Jönköping inte utför eller medverkar vid aborter?
  Eller säger du att det är ok för att svea rikes lag säger att det är ok?
  Och jag är en av dem som en gång gjorde abort men under många år levt med en oerhörd sorg och smärta. Hade kyrkan varit mera tydlig hade jag kanske vänt mej dit istället. Valet var absolut mitt, och jag försöker inte skylla på någon annan. Men ingen ska påstå att ett tydligt ställningstagande skrämmer oss som gjort abort. Tvärtom.

  Det finns massor med områden jag som kristen väljer att inte jobba med p.g.a. att det inte stämmer överrens med min kristna tro.
  Mvh Eva

 • Nils

  Arvid:
  Ursäkta att jag lägger mig i, men jag tror mig också ha djupa rötter i pingströrelsen.
  Däremot så uppskattar jag verkligen när klarsynta apologeter uppträder med sanningspatos.
  När detta sanningspatos råkar avslöja oegentligheter och bristande självinsikt hos de som granskas, så är det än mer tacksamt.

  Det djupt tragiska däremot, är att de som granskas utifrån biblisk etisk måttstock inte ser sin egen nakna belägenhet – det är det verkligt ömkansvärda.

  Jag har nagelfarit de uppgifter som framkommit & jag häpnar inför det partisinne som framträder i pingstled.

  Vad är det ni vill försvara ?

  Hörnmark har farit med falsk tillvitelse gentemot MRO:s ordförande !

  Han har spridit förklenande omdoöme & han har uppträtt med maktmänniskans alla karaktärsegenskaper. Detta är dokumenterat & omvittnat i Radio bl.a för den som vill höra.
  Det finns dessutom saklig skriftlig kronologisk redogörelse över MRO:s årslånga hantering av ärendet.
  Det slående är att Hörnmark använder samma typ av maktmedel som politiker gör för politisk agitation, dvs. han bemöter inte kärnfrågorna utan försöker misskreditera budbäraren i sig.

  Vi är inte betjänta i pingströrelsen att denna typ av ledarskap.

  Lewi Pethrus undervisning om äldsteskap & framförallt de bibliska mönsterbilderna är fjärmat ifrån vad som uppdagats i Jönköpings pingstförsamling.

  Det är visserligen församlingen som bemyndigar & godkänner sitt ledarskap, men vidhålls detta osunda partisinne så är det illa ställt i pingstledningen.

  Jag får snarare intryck att du Arvid inte tagit tid att objektivt lyssna av vad som föranleder flera andra kristna samfundsrepresentanter att ifrågasätta ledarskapet i Jönköpings pingstförsamlings hantering av de belysande frågor som initierades av MRO bl.a.

  Du skriver med patos att det är ett överlåtet ledarskap, med engagemang & förtroende.
  Tyvärr överskyler inte det faktum som bl.a. de frågeställningar som MRO på ett sklrämmande abvslöjande sätt uppdagat den teologiska nakenhet ledningen framhärdar i.

  Nej – enfaldigt partisympatiserande utan sanningspatos, skrämmer än mer som din inlaga ger vid handen !

 • Pingback: Partipiskan viner i Pingströrelsen. - Bengts Blogg()

 • http://arvid.nordquist@sverige.nu Arvid Nordquist

  Det gläder mig att mitt inlägg rör runt i den tyvärr ensidiga debatten på den här hemsidan.
  Jag vill börja med att besvara och tillviss mån bemöta något som Eva har tagit upp i sitt inlägg.
  Jag tvivlar inte på att de inblandade personerna kan ha medverkat vid aborter på sin arbetsplats. Jag har genomlevt 60 och 70-tal, med studentrevolter och vapenvägran såväl som de senare årens våldsamma demonstrationer och ingen av dessa upplevelser har fått mig att tro att civil olydnad är den rätta vägen att gå. Vill man uppnå förändring, vilket vi är många som skulle önska inom en rad områden, så är det inom den parlamentariska demokratin vi borde finna vårat forum.
  Eller vad säger du Eva?

  MVH
  //Arvid Nordquist
  arvid.nordquist@sverige.nu

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Arvid, jag hoppas att du har noterat att jag skrivit ett nytt inlägg med ett genmäle på det du skrev, det är publicerat igår 22 sep. Du går bara in på http://www.stefansward.se så ska det dyka upp som första inlägg.

  hälsar

  STefan Swärd

 • Eva

  Arvid!
  För mej är det en total omöjlighet att se att man som kristen kan arbeta med att utföra eller medverka vid aborter och samtidigt ha en ledande ställning inom en frikyrka.

  Jag fick efter många år av sorg och förtvivlan vända mej till Gud och be om förlåtelse för den abort jag gjort. Trots att den var tillåten enligt lag var det en synd som jag behövde förlåtelse för.
  Naturligtvis ska vi arbeta för att få till en lagförändring. Men att försvara det med att det är tillåtet enligt lag, den åsikten kan jag inte förstå…

  Mvh Eva

 • Pingback: basun » Blog Archive » Folklige Hörnmark()

 • http://vanligaradikaler.wordpress.com Gustav

  Ett stort problem är frikyrkans rangordning av synd. Varför är det mer olämpligt att folk inom Pingst Jönköpings ledning utför aborter än att någon i församlingen använder engångsmuggar? För att provocera lite så kan jag ju säga att Gud snarare anser att abort är ett bättre alternativ. Då blir det ett barn mindre att försörja. Det är ju ett större problem att många kristna har bil. Bor själva med sin familj i sin villa.

  Många av dessa livsstilsfrågor har kommit att bli ickefrågor. Jag minns att jag pratade med en företrädare av emergent church, och han hävdade att man idag i frikyrkan på många sätt är utanför om man inte har en villa och två bilar. Jag säger bara en sak. Dra upp skiten med rötterna före och kasta det i havet. Vi behöver inte en bekväm kyrka vars största problem är aborten. Vi behöver en kropp som lever för varandra och inte för att märka andras problem.

  Jag är övertygad om att frikyrkan, som den ser ut idag, kommer att vara utdöd om hundra år. Istället så kommer vi att se hängivna efterföljare, profeter som vågar stå upp för sanningen, för det är det enda som kan göra oss fria. Vi behöver vända oss till Kristus och be om förlåtelse för vårt beteende.

  Det står fler gånger i bibeln att man ska sälja allt man äger, än det står att man ska vara emot aborten. Varför är vi så selektiva i vår läsning? Sverige har bara haft en profet under den senaste tiden och även han har haft problem med Pingst Jönköping. Lars Larsen.

 • Pingback: Abortdiskussionen går vidare. | Ulf Ekman()