Krönika i Dagen om abort

Idag publiceras min andra krönika i Dagen. Det är nog en låst text, tillgänglig för prenumeranter. Den handlar om abortfrågan. Redogör för den klassiskt kristna synen på aborter. Jämför svensk och amerikans abortpolitik. Och skriver att Pro Life gäller hela livet. Det sistnämnda handlar om att personer som profilerar sig genom att värna om de ofödda barnens rätt till liv, också måste ha en pro-life-helhetssyn. Som moder Teresa till exempel. Ingen kunde kritisera henne för att vara hycklare eller inte vara konsekvent pro-life-anhängare. Kyrkan har alltid varit pro life, det har innefattat engagemang för ofödda barnens rätt till liv men det har också inneburit att kristna kyrkan historiskt har gått i spetsen för att bygga upp sjukvården och främja läkemedel och läkemedelsforskning. Pro life förutsätter också en hög sexualmoral och ett värnande om det trogna livslånga äktenskapet, annars är det svårt att få ekvationen att gå ihop.

Här är en länk till artikeln. Den går att läsa, det kostar 10 kronor och då får man en femveckors digital prenumeration.

Jag pekar på att värderingarna i Sverige har förändrats dramatiskt i synen på aborter och ofödda barn. Den svenska synen är sammanfattningsvis, är man önskad, har man människovärde och rättsskydd. Är man inte önskad, har man inte människovärde och saknar rättsskydd. Det är en etisk relativisering av oerhörda mått. Det sorgliga är att dagens abortdebattörer tydligen inte har en aning om vilka värderingsförskjutningar som har inträffat. Mitt ständiga argument – så sent som 1964 var Socialdemokratiska kvinnoförbundet helt emot fri abort, man menade att det bara skulle bli en press på kvinnor att göra abort. Räkna upp alla invektiv och skällsord som idag används för personer som har en abortkritisk syn, och lägg dessa ord på Socialdemokratiska kvinnoförbundet årgång 1964.

USA har haft fri abort sedan 1973 och ingen republikansk president har ändrat på detta faktum. Under Trumps tid som president har flera amerikanska delstater infört världens mest liberala abortlagar, i praktiken fri abort fram till födseln.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Tack Stefan. Jag funderar på en sak. Borde inte abortfrågan lyftas i det s k ”kyrkovalet” i höst? Du sägs ju – liksom t ex Urban Widholm – ha engagerat dig i Svenska kyrkan. Och borde inte kyrkan kunna agera ”moraliskt” ungefär som nykterhetsrörelsen utan att själva lagstiftningen behöver diskuteras hela tiden (som i politiken). Nykterhetsrörelsen, inkl frikyrkorna, har ju – vad jag vet – släppt kravet på spritförbud, och arbetar helt enkelt både moraliserande och förebyggande (även om många väckelsekristna väl med tiden blivit ungefär lika otydliga i fråga om alkoholen som om aborterna).

  Så borde väl både Svenska kyrkan, Efs och frikyrkorna också kunna arbeta, om de bara vore lite mindre styrda (direkt eller indirekt) av de politiska partierna, inklusive av Kristdemokraterna (både de inom pingströrelsen och ”Kristdemokrater i Svenska kyrkan”, inte sällan pingstvänner de också :o) och deras behov av att framstå som ”mainstream” och av samhället godkända även i den här frågan. Men det kräver ju verkligen en boskillnad mellan civilsamhälle och stat från alla parters sida, mellan ideella organisationer och politiska partier – exakt som i nykterhetsfrågan: d v s man kan, även som partipolitiskt aktiv i stat, region och kommun, driva helnykterhet som ideal i t ex Blå bandet eller MHF utan att fördenskull driva alkoholförbud i politiken (men förvisso kanske en del begränsande åtgärder som t ex alkoholskatt o s v).

  Parallellen till att av pragmatiska skäl tillåta prostitution kanske upplevs för stötande och därmed retoriskt oanvändbar (männens skuld ska ju inte heller i det fallet ignoreras). Även om jag personligen tycker att det t o m är värre att ta sin Downs-diagnosticerade avkommas kropp av daga – pga manlig påtryckning och patriarkala strukturer – än att i namn av rätten till sin kropp sälja sin egen kropp – pga manlig påtryckning och patriarkala strukturer. Ingendera situationen är dock särskilt idealisk, och borde gå att med kraft arbeta mot både förebyggande och moraliserande (riktat även mot männen, naturligtvis) utan att fördenskull nödvändigtvis kräva lagändringar (vilket givetvis ändå måste ligga inom möjligheternas ram).

  Det skrämmande med de politiska partiernas dominans i Svenska kyrkans styrande organ är ju att den boskillnad som alla civiliserade stater, och i all synnerhet de som inte vill vara ”illiberala”, måste kunna uppvisa så effektivt omintetgörs genom detta system (eller vad säger statsvetaren?). Centerpartiet och Socialdemokraterna vill ju inte, hur kristna Wanja Lundby-Wedin eller Ulla Löfven än må vilja vara, gå ut med ett allkristet eller i varje fall evangelisk-lutherskt anti-abort-budskap – liknande helnykterismens som ju dock i det fallet är mer frikyrkans än Svenska kyrkans linje – pga risken att genom sin partiflagg förknippas med totala abortförbud typ Maltas (där foster i princip är lika fridlysta som de är fredlösa i Sverige). Och därmed förrycks hela abortdiskussionen – det blir lika omöjligt att problematisera – eller skarpt kritisera – svensk abortpraxis som att ifrågasätta själva abortlagstiftningen. Spänningen finns t o m i biskopsmötet: den nyss så omdiskuterade biskopen i Härnösand har uttalat sej som om vi har ungefär det antal aborter vi ska ha i Sverige, medan biskopen i Göteborg – som doktorerat på kyrkans förhållande till människor med handikapp – åtminstone har vågat karaktärisera utsorteringsaborterna av foster med Downs som ”en farlig utveckling”.

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Inför kyrkovalet, ja: https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-pa-motsatta-sidor-i-den-globala-abortstriden/repuau!Ox171uSG9CbnfnqOigmubA/ Står Svenska kyrkan på motsatt sida mot katolska kyrkan, då är det allvarligt. Inte bara när det gäller lagstiftning utan i synen på aborter över huvud taget? Det här måste upp både i kyrkoval och riksdagsval 20-21! För oavsett Världen idag-inspirerade formuleringar (provocerade aborter kan väl knappast vara en vanligare dödsorsak än ”vanliga” aborter?) var Björn Söders fråga alldeles relevant: vilken hållning har Sveriges biståndsorgan i abortfrågan, såväl SIDA som hjälporganisationer som PMU eller EFS – och vad säger Denis Mukwege som ALLA fjäskar för, även Dagen-journalisterna, och liksom förutsätter har samma syn som de själva (eller iaf undviker att kritisera).

 • Stanley Östman

  Jag vill bara att du observerar att Björn Söder (SD) inte är relevant för Stefan Swärd.
  Alt som andas SD propagerar han emot.
  Swärd har yttrat ”en kristen ska inte stå på samma läktare som Jimmi Åkesson”.
  – Så det gäller att förhålla sig till vilken läktare man står på…

 • Inge

  Bra att du är aktiv i abortdebatten, din röst behövs verkligen. (Skall erkänna att jag inte läst artikeln i Dagen)
  Att värna livet och Guds skapelse är en ytterst viktig del i det uppdrag Gud har gett oss som människa. Att vi till synes inte alltid helt lyckas är tråkigt, men är en konsekvens av den strid mellan gott och ont, Gud och Djävul, det kraftfält som vi ständigt lever mitt i. Vi vet dock vem som i slutändan vinner, men för den skull får vi inte ge upp i vår strävan att värna livet och det ofödda barnet, vi är kallade att kämpa trons goda kamp in till slutet.
  Något jag dock reagerar på är att du Stefan knappt aldrig kan skriva en artikel utan att ge en känga till Trump? Fanns det verkligen inget i det Trump försökte förändra under sina fyra år vid makten som var rätt enligt dej? Naturligtvis får man tycka vad man vill så länge man inte skadar någon annan, men för mej verkar det totalt ologiskt att som du nu gör, totalt blunda för vad Joe Bidens pågående arbete innebär? Detta trots att han nu förkastar och upphäver de beslut som ändå tagits i försök att minska aborterna?
  https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-pa-motsatta-sidor-i-den-globala-abortstriden/repuau!Ox171uSG9CbnfnqOigmubA/

 • https://niwega.net Kjell_P

  Tack och lov att någon och några törs stå upp mot ny-nassarna.

  /Kjell

 • Stanley Östman

  Kan du utveckla vilka eller vad du åsyftar med ”ny-nassarna” i kristna sammanhang ?

 • https://niwega.net Kjell_P

  Jag vet verkligen inte vad jag skall svara. Ordet ”kristen” är i stort sett förstört och vem som av nåd blir räddad är Guds sak.

  Men att SD’s budskap till stor del inte är kompatibelt med Bibelns budskap är väl tydligt. Samma gäller ju även för Marxister och Humanister.

  Just nu debatteras det om KD’s budskap i både ord och gärning. Finns mycket tveksamt där.

  Jag förstår inte varför det skulle vara fel att påtala att det finns både felaktig filosofi och felaktiga personer (ny-nassar) i SD.

  /Kjell_P