Kristenheten och corona

Senaste tre månaderna har coronan varit ett ämne jag berört ett antal gånger. Pandemin och dess lösningar kommenteras ofta på olika sätt, inte minst från kristet håll.

 1. Den viktigaste frågan för oss kristna och för den kristna kyrkan är att be för, uppmuntra och stödja sjukvårdspersonalen. Många av dem är med i kristna kyrkor, och vi har där en direktkontakt. Att be för och visa engagemang  för alla de som är svårt sjuka är är det andra viktiga kristna uppdraget. Även där når vi många genom våra församlingar och i våra församlingar. Medmänskligheten och inte apokalyptiska spekulationer är den sunda kristna reaktionen.’ En särskilt omtanke bör gå till alla som har drabbats av svåra långtidsföljdverkningar med anledning av covid19.
 2. Är coronan ett tidstecken? Bibeln talar om att det ska bli pest på den ena platsen efter den andra i samband med Jesu tillkommelse i Lukas 21. Jag tror att denna coronaepidemi är ett tecken på Jesu tillkommelse. Vi har levt i den yttersta tiden i 2000 år. Bibeln säger i 1 Joh. 2:18 att de kristna som levde då för 2000 år sedan levde i den yttersta tiden, eller den sista tiden som Svenska folkbibeln översätter ordet. Kära barn, den sista tiden är här. Johannes skriver också ”Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.” Det görs här en skillnad mellan många antikrister som har trätt fram och att en Antikrist ska komma. De antikrister de kämpade med i första kristna generationerna var de romerska kejsarna som förföljde den kristna kyrkan. Globala pandemier har inträffat regelbundet under den yttersta tiden, våra senaste 2000 år. Digerdöden på 1300-talet var allra värst. Koleraepideminerna på 1800-talet var fasansfulla, för att inte tala om Spanska sjukan 1918-20 som dödade fler än vad första världskriget gjorde. Allt detta är tidstecken som påminner oss vår utsatthet inför döden och våra totala beroende, allt pekar fram emot den Kristus som ska komma och rädda oss. Även coronan, som har varit lindrigare än tidigare epidemier, men som får tydligt globala konsekvenser. Jag tycker inte att det är fel att tala om ett tidstecken i allmän betydelse, det betyder dock inte att Jesus ska komma tillbaka inom några år. Det vet vi inte. Vi ska alltid vara redo att möta Jesus. Men coronan påminner oss om dödligheten i världen och vår utsatthet och att det bara är Jesus som kan rädda oss. Vi måste också bevara sans och besinning. Det var värre förr. Digerdöden dödade alla som blev smittade, och man räknar med att bortåt en tredjedel av hela världens befolkning dog i digerdöden på 1300-talet.
 3. Vi kristna står på helandets sida och livets sida. Kristus har kommit för att besegra döden. Därför praktiserar vi kristna alltid förbön för de sjuka. Det gäller också dem som drabbas av corona. Jag är väldigt tacksam för alla kristna som bad för mig när jag låg på sjukhus, drabbat av svår corona, och hade stora andningssvårigheter. Därför har också den kristna kyrkan alltid gått i spetsen för att bygga sjukhus och utveckla mediciner. Västerländska sjukvården har vuxit fram utifrån kyrkliga och kristna miljön. I missionsverksamhet i tredje världen ägnar vi oss kristna åt i stor utsträckning att bygga sjukhus och ge mediciner till de sjuka. Sjukvårdsforskning och läkemedelsforskning är i helandets tjänst och de ska vi kristna bejaka. Därför är det en god kristen etik att bejaka de mediciner och vaccinationer som tas fram för att bekämpa den dödliga sjukdomen covid19. Historiskt har det aldrig varit motsättningar mellan förbön för sjuka, att bygga upp och utveckla sjukvård och satsningar på läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling. Som kristna har vi normalt sett inte någon anledning att problematisera sjukvård och läkemedel, det är en del av den kamp mot döden som den kristna kyrkan alltid har varit delaktig av. Har svårt att begripa eskatologiska spekulationer kopplat till läkemedel och läkemedelsforskning. Att vi kristna har skepsis mot läkemedel som bygger på aborterade substanser är dock helt logiskt och i enlighet med våra värderingar. Vad jag begriper finns det dock inte påtagliga sådana kopplingar när det gäller coronavaccin.
 4. Bibeln talar om smittspårning och smittskydd och karantän i 3 Mos. 13 och 14. Så det är inte något vi som kristna behöver vara främmande inför. Det är svåra avvägningar som myndigheterna står inför i hur mycket lockdown man ska göra, och vilka åtgärder som är effektiva för att hindra smittspridningen. Coronan har dock varit extremt smittsam så det har varit väldigt svårt att begränsa smittspridningen framförallt i Europa och Amerika. Asien har hittills klarat detta mycket bättre. I Europa har Norge och Finland klarat detta bättre än alla andra europeiska länder. Det kan också bero på att det är glesbefolkade länder i europas utkanter som saknar storstadsregioner annat än Oslo och Helsingforsområdena. Vi kristna ska vara noga med att följa restriktioner på smittskyddsområdet, jag ser dock inte någon anledning till varför kristna sammankomster ska hanteras striktare än andra miljöer, som t.ex. shoppingcentra och restauranger. Vi har större möjlighet att praktisera social distansering i en kyrka än i butiker, shoppingcentra och gatuträngsel. På mitt stora gym i centrala Stockholm får samtidigt vistas 240 personer, i en kyrka 8 personer. Vari består skillnaden?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • teagustavsson

  Jag tror inte att myndigheterna har resonerat så här, men jag tror att det är betydligt större ”risk” att gudstjänstdeltagare har svårt att låta bli att komma för nära eller interagera för mycket i jämförelse med ett shoppingcenter där man inte känner varandra. En frikyrkogudstjänst är mer att likna vid en större familjetillställning + att det inte finns någon som är juridiskt ansvarig för att se till att reglerna hålls. Det finns det i affärer och på gym.

  Personligen tänker jag absolut inte delta i en gudstjänst i en kyrka förrän jag blivit vaccinerad och det stora flertalet i samhället har blivit det. Jag håller mig hellre på den säkra sidan, och jag tycker att det är fint om kyrkan kan hålla ut och värna om människan och använder sig av smittsäkra metoder för gudstjänst och omsorg istället. Att gå på köpcenter kan jag utan problem låta bli, men om min församling börjar mötas till gudstjänst kommer det vara betydligt svårare att stå emot. Då både längtan och pliktkänsla samverkar blir det en kraft som är svår att stå emot och jag tror att risken finns att även människor som verkligen inte borde gå frestas att göra det. Och för varje vecka som går kommer man att mentalt släppa lite, lite på rekommendationer och närma sig varandra, det är ju omöjligt att låta bli när man har så starka band, och så vips riskerar vi att gudstjänsten istället blir ett superspridarevent. Känns inte så kul…

 • stefanswrd

  jag håller med dig samtidigt som jag är ambivalent och vacklar lite i den frågan. Jag är inte helt nöjd med att mitt gym får ta in 240 och min kyrka 8. Men vi kan tänka i lite olika riktningar här.

 • https://dagarurmittliv.wordpress.com/blog Tony Malmqvist

  Intressant det du i den här kontexten nämner om vad som står att läsa i 3 Mosebok kap 13 och 14. Ser gärna att du utvecklar dina tankar kring de texterna. Läste själv igenom de kapitlen så sent som häromdagen.