Om Kjell Sjöberg

Igår kom jag att tänka på Kjell Sjöberg. En profilerad kristen ledare och predikant, bror till Stanley Sjöberg. Kjell och Stanley var son till pingstprofilen och pingstpredikanten Tage Sjöberg. Deras yngre bror Bengt är fortfarande aktiv, Bengt Sjöberg. Kjell fick lämna detta jordeliv alldeles för tidigt, 1997, han var då 64 och hade drabbats av dödlig cancer.

Kjell var min pastor och andliga ledare under många år. Han började som pastor i Järfälla Pingstförsamling 1973, där jag gick med som tonåring 1973 efter studierna på Betel-Institutet i Orsa. Han var min pastor i Järfälla under åren 1973-81, men fungerade sedan som andlig ledare i mitt liv under alla år fram till sin bortgång. Kjells visioner kom att forma mitt liv. Han hade bland annat en vision om nya förortsförsamlingar i Stockholm. Det medförde att jag och min familj och några till familjer blev utsända från Järfälla Pingstförsamling som missions- och pionjärarbetare för att arbeta i södra Stockholm, närmare bestämt Vendelsömalm och Brandbergen. Kjell fungerade som en apostolisk input i vårt arbete under alla år fram till sin bortgång. Han predikade varje år i den församling som vi grundade i södra Stockholm, och jag hade en regelbunden kontakt med honom.

Kjells andliga tjänst blev mycket internationell efter att han lämnade föreståndarskapet i Aspnäskyrkan, Järfälla pingstförsamling. Åttiotalet kretsade mitt liv kring att vara småbarnsförälder och vårt lokala pionjärarbete i Brandbergen-Vendelsömalm, så jag hade begränsade möjligheter att vara engagerad i Kjells internationella arbete, men vissa inblickar fick jag. Vi drev ju bokförlaget Salt & Ljus från vårt arbete i södra Stockholm och publicerade Kjells böcker under alla år, så på så sätt var vi involverade i Kjells arbete.

Han var en gudsman och profet, med en föredömlig kristen karaktär.  Präglad av ödmjukhet, med den djupa respekten för äktenskapets helgd, en profetisk klarsyn och nyfikenhet, och en ledande kraft i den internationella förebedjarrörelsen. Kjells böcker är fortfarande tillgängliga, och jag tycker att det är angeläget att komma ihåg hans arbete, minnet av honom som person. Kjells hustru Lena bor fortfarande kvar i deras hus i Upplands Bro i nordvästra Stockholm.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • AlmaM

    Så fint du skriver om din mentor och vän. Bra att du plockade upp hans mantel och för det goda verket vidare.

  • Inge

    Jag minns Kjell när han på åttitalet ledde middagsbönen i Mahognysalen, i Citykyrkan, den förväntan, starka bön och profetisk ande som präglade dessa samlingar hade nog stor andlig betydelse för hela Stockholm och även för vårt land. När jag för några år sedan spontant skulle besöka middagsbönen i City kyrkan möttes jag av en stängd dörr? Eftersom bönesamlingen var annonserad så väntade jag i ca tio minuter i tron att någon mer skulle komma, vaktmästaren kom tillslut och öppnade, det var tydligen sällan någon kom på bön numera, men när två eller tre samlas då är Han mitt ibland oss. Vi två hade en härlig stund i bön tillsammans, jag saknar dock tiden då Kjell ledde bönesamlingarna i en fullsatt Mahognysal i City kyrkan. Må nya bönekrigare växa fram så kyrkorna på nytt kan fyllas av bedjande människor fyllda av Ande och Sanning, det behöver vårt land få uppleva på nytt.

  • heidihansdotter

    Stark profetiskt tjänst han hade och så intressanta predikningar.