Inför livets söndag

Idag publiceras de traditionella debattartiklarna inför Livets söndag, där jag finns med bland 18 andra kristna ledare och skriver en artikel om att ”Vi firar livets söndag”. Artikeln publiceras samtidigt i Dagen och i Världen Idag. Artikeln innehåller gamla självklara kristna uppfattningar om människovärdet från befruktningen till den naturliga döden, med tydliga markeringar mot bland annat dödshjälp, med försvar för samvetsfrihet för sjukvårdspersonalen. Vi lyfter fram ofödda barnets människovärde och behov av skydd, en ståndpunkt som varit självklar i den kristna kyrkan under 2000 år.

Det mest anmärkningsvärda med artikeln är att det är en ganska smal krets av undertecknare som vanligt. Biskop Anders Arborelius är naturligtvis med som undertecknare tillsammans med två andra katolska företrädare. Från Trosrörelsen är naturligtvis Joakim Lundqvist och David Ekerbring med plus en grupp pastorer inom trosrörelsen. Och självklart står vi med från Svenska Evangeliska Alliansen, jag och Olof Edsinger. Några pastorer från Alliansmissionen och några präster från Svenska Kyrkan. Men var är alla andra? Vilka som inte skriver under är nästan den mest intressanta frågan. Jag vet att förfrågan har gått ut brett under ett antal år om att vara med och skriva under denna artikel. Det finns inte någon samfundsledare som inte har haft chansen att stå med som undertecknare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Sverige

  Det är ynkligt om våra samfundsledare inte vill skriva under på människovärdet och stå upp för de ofödda.

 • Stanley Östman

  Säkert ett symptom av att en hel del har uppfattat konsekvenserna av ditt tidigare initiativ till pastorsuppropet.

  Pelle Poluha skrev sammanfattningsvis: ”
  Sveriges pastorer har fel igen
  120 pastorer med Stefan Swärd i spetsen skrev nyligen ett uppdaterat ”pastorsupprop” i Aftonbladet
  om behovet av en generös migrationspolitik. Detta var en uppföljning av
  det upprop som 380 pastorer undertecknade i slutet av 2014 i samma
  ämne.”

  Förtroende-Trenden av intresserade är bara ett naturligt utfall.

  Många har insett vikten av att vårda sin egen predikostol från politiska dagsländor & då får även vällovliga syften stryka på foten.
  Men du har påvisat lomhördhet inför detta – Senast med din artikel i Dagen ”Låt oss göra upp med Trumpismen en gång för alla”

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Det här förstår jag inte alls, Stanley. På vilket sätt skulle en annan syn ifråga om migrationspolitiken påverka ett undertecknande av denna debattartikel? Det handlar ju inte om att undertecknarna lovar ha samma syn i ALLA frågor, det handlar ju om att de står samman i DENNA fråga. (Annars bleve ju alla gemensamma riksdagsmotioner och debattartiklar OMÖJLIGA).

 • Stanley Östman

  att du inte förstår ?
  Jag tror knappast det är ett problem för andra som förstår konsekvensanalys.
  Om en person upprepat påvisa polariserande propåer som splittrar kristenheten, så är det en naturlig konsekvens att en hel del drar sig för att ansluta sig till ytterligare en propå.
  Det är väl ganska självklart, eller har du redan positionerat dig hos ett läger och tar ställning för detta utan att reflektera över vad som rör sig utanför lägret ?

 • AlmaM

  Håll ut, det är så bra att du håller en konsekvent linje och inte viker ner dig vare sig i flyktingfrågan eller frågan om livets helgd. Du inser att allt hör ihop, hoppas fler inser det.

 • https://juakali.net Kjell

  Tänk så otroligt mycket Trump har förstört, i spåret av Trosförkunnelsens förnekande av Guds Sanning.

  Gör bättring och vänd om medan tid gives!

  /Kjell

 • Mikael Nyman

  Lite sen på bollen, men finns det någon uppskattning av hur stor uppslutningen blev?
  Jag kan tänka mig att det finns två typer av kyrkor som inte deltog:
  1) Liberala kyrkor som försvarar en liberal syn, eller inte vill ta ställning.
  2) Konservativa kyrkor som menar att deras uppfattning är klar nog, och att de därför inte behöver införa någon ny helg i kyrkoåret.

 • Sverige

  Men det är väl inte Swärd som är initiativtagare, som skickat ut förfrågningar…