Ny ledare om abortpolitiken

Jag skriver i många olika ämnen. Det område jag förmodligen kan allra bäst är abortfrågan och abortpolitiken. Det beror på att jag i januari 1984 lade fram en doktorsavhandling i ämnet. Jag gjorde då ett ingående studium av svensk abortdebatt och svensk abortpolitik under nästa 100 år, fram till dess att nya abortlagen beslutades 1974. Det finns knappast något område där man så väl kan studera samhällets avkristning och sekularisering, och hur kyrkan på liknande sätt har sekulariserats och distanserat sig från klassiska kristna ståndpunkter. Läs ledaren här.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Andreas Holmberg

    Kan ingen göra en doktorsavhandling om KD:s omsvängning och orsakerna till den? Jag har en känsla av att Alf Svensson – som strävade efter erkännande och riksdagsplatser – spelade en nyckelroll här. Jag hörde honom själv, till båda mina föräldrars oförställda häpnad och stönanden, slå fast (i TV-utfrågningen inför valet 1988) att man ”aldrig kan tvinga en kvinna att föda.” Jfr läkaren Anna Hammarström, som själv utfört många aborter, men ser det som en självklarhet att kvinnor, som ju ibland inte ens tagit in att de öht är gravida när förlossningsarbetet påbörjas, ibland måste ”tvingas” föda: https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/04/Lagstiftningen-for-abort-haller-inte/

    Om vi då inte, förstås, löser saken som åklagare Jennie Nordin säger att vi redan gjort, genom att frånta barnet allt människovärde ända fram till födelsen, d v s att ett 245 grams barn (minsta levande födda i världen) i kuvös räknas som rättssubjekt och möjligt brottsobjekt, medan ett 5000 grams barn i vecka 42 inte kan vara rättssubjekt och möjligt brottsobjekt. Varför åklagare Nordin inte ens kunde väcka åtal för vållande till annans död när ett barn i vecka 30 avlivats på Karolinska, av misstag visserligen, men med moderns goda minne. Hade modern klagat på Karolinskas hantering, vore det en annan sak – då hade det varit ett brott (fast mot modern, inte mot barnet). Men eftersom modern fortfarande önskade livet ur sitt barn (fast det var i vecka 30, inte i vecka 13) fanns det inga möjligheter att väcka åtal. ”Stötande”, sa Jennie Nordin i början av förra året, och KD:s Michael Anefur lovade att titta närmare på saken. Men varken media (inte ens Dagen) eller KD tycks ha följt upp det plågsamma ärendet och Jennie Nordins vädjan.

  • Swärd

    det är en intressant tanke, en avhandling om KD:s omsvängning i abortfrågan.