Medverkar vid temadag om abort i Uppsala pingstkyrka under tisdagen

Ser fram emot temadagen om abort i morgon, tisdag 3 mars, då bland annat jag ska hålla ett föredrag om svenska abortlagstiftningen. Det är en del av verksamheten vid Skandinaviska TEologiska Högskolan. Jag bedrev ju forskning om abortpolitik under åren 1980-83 vilket resulterade i en doktorsavhandling. Den har några år på nacken men forskningen och slutsatserna är ytterst aktuella och relevanta.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • kjell

  Matt 11:14
  och om I viljen tro det: han är Elias, den som skulle komma.
  Om Gud kan återföda en, då kan han säkert återföda fostret som inte blev fullgånget.

  Ps 23:6
  Godhet allenast och nåd skola följa mig
  i alla mina livsdagar,
  och jag skall åter få bo i HERRENS hus,
  evinnerligen.
  ”Åter”

  Pred 6:3
  Om en man än finge hundra barn och finge leva i många år, ja, om hans livsdagar bleve än så många, men hans själ icke finge njuta sig mätt av hans goda, och om han så bleve utan begravning, då säger jag: lyckligare än han är ett ofullgånget foster.

  1 Kor 15:8
  Allra sist visade han sig också för mig, som är att likna vid ett ofullgånget foster.

  Min tanke är att om ett foster inte blir fullgånget, då vet Gud det i förväg.

 • Kerstin-Svanberg

  Fullgången blir man först vi 20 årsåldern. Så då är det inte så allvarligt enligt dig att döda barn eftersom de kan födas igen ? https://uploads.disquscdn.com/images/432191a688b23f6157cab2d1a8ec3531698fd3e2add810a5cd27231a116b82a3.jpg

 • Kjell

  https://www.dagen.se/debatt/manniskovarde-hur-mar-kvinnor-efter-abort-1.1670958

  Den som inte helhjärtat fördömer abort kan inte kalla sig ”kristen” i någon enda betydelse.

  /Kjell

 • kjell

  Jag kommenterade inte vad jag tycker om abort, och att använda det som preventiv metod, men vill Gud placera dig på jorden, då ser Han till att du blir fullgången
  Men jag känner som Paulus

 • Mikael Nyman

  Att Gud i förväg vet vad som skall hända innebär inte att det som händer är moraliskt riktigt. Självklart känner Gud av evighet till varje mord, varje våldtäkt etc som kommer att inträffa, han är ju allvetande. Och eftersom Gud också är den allsmäktige upprätthållaren av allt som kan man – åtminstone i en mening – säga att det onda som sker är en del av Guds plan, då Gud tillåter att det sker. Men det betyder inte att det onda inte är ont, eller att de som gör sig skyldiga till det onda inte är ansvariga för det.

 • kjell

  Jesus säger Matt 24:19
  Och ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden, den varningen borde gälla nu när fjärde sigillet är öppnat, men kvinnor kan idag tvingas genom våldtäkt bli havande, ivrigt påhejade av kristna som kämpar för ”flyende” 90% unga män.

 • Mikael Nyman

  Jag har svårt att se vad Matt 24:19 har med abort att göra. Att det under förföljelsetider kan vara en börda att ha barn eller att vara gravid är inte ett skäl för att döda barnet.

 • Mikael Nyman

  Fast om man har ett baptistist synsätt – att alla som dör innan ”the age of accountability” är garanterade en plats i himlen, då måste man ju medge att abortörerna är världens mest framgångsrika missionärer.

 • kjell

  Jag har inte skrivit att döda, men kan i den texten se ett försvar för att själv bestämma när jag vill ha barn, kan då inte tänka mig att Gud har planerat en våldtäkt, då tror jag inte att det är en del av Guds plan, utan snarare satans plan.

  Tidstecknen visar att det snart blir himmelsfärd, då är frågan kommer en havande troende kvinna föda i himlen, eller kommer hon vara havande i evighet🤔🤔

 • Mikael Nyman

  Jag har svårt att se att texten skulle säga något om huruvida man själv har rätt att bestämma när man vill ha barn. Texten säger att det kan vara en börda att ha barn eller vara gravid under förföljelsetider. Att försöka dra ut normativa konsekvenser är att ägna sig åt eisegetik, dvs. man läser in sådant i texten som inte står där.

  Sedan undrar jag om du inte har en förvirrad syn på Guds försyn. Det verkar som om du inte skiljer på Guds dolda och Guds uppenbarade vilja eller avsikter. Självklart är allt som sker ett led i Guds plan, om man ser till Guds dolda vilja. Annars skulle Gud inte vara allsmäktig, allvetande och moraliskt fullkomlig. Att säga att något inte är en del av Guds plan (sett till hans dolda avsikter) är alltså att antingen göra sig skyldig till en självmotsägelse, eller att förneka att Gud är Gud, dvs. att säga inte är allsmäktig, allvetande eller moraliskt perfekt. (S.k. ”öppna teister” förnekar ju t.ex. att Gud har kunskap om framtida händelser.)

  Om en person blir mördad eller våldtagen, är det självklart en del av Guds plan, betrakta i enlighet med hans dolda vilja. Gud hade fullständig kunskap om att denna händelse, och hans beslutade i enlighet med sin suveräna vilja att tillåta mordet eller våldtäkten att ske. Däremot är inte mordet eller våldtäkten i enlighet med Guds uppenbarade vilja. De är verk av människans synd, och gärningsmännen är ansvariga inför Gud. Och de är fortfarande Satans verk, eftersom Satan förledde de första människorna till synd och fortsätter att än i dag utöva ett enormt inflytande i världen genom sitt onda anhang.

  Bibeln säger vad jag vet ingenting om vad som händer med en havande troende kvinna vid Jesu återkomst. En sak Bibeln säger är att äktenskap och familjebildning är något som hör till denna tidsålder, och att vi i evighetstilltåndet är ”som änglarna”. Det som är säkert är att alla människor – oavsett om man är havande eller inte, eller om man är född eller inte – kommer att tillhöra en av två grupper. (1) De som tror, och som kommer att leva Gud i evighet, eller (2) de som inte tror, och kommer vara separerade från Gud i evighet.

 • Kerstin-Svanberg

  Men barn dör i alla åldrar, mitt ofödda barnbarn dog i leukemi, om det var Guds vilja att hon skulle få den sjukdomen, varför skapade han henne. ? Vill inte Gud att barn med olika sjukdomar ska vara friska och leva ? Johannes 10:10

 • Kerstin-Svanberg

  ”men vill Gud placera dig på jorden, då ser Han till att du blir fullgången”

  då tolkar jag dig så att Gud gav sjukdom och död till barn som han ångrat att han placerat på jorden ?

 • Kerstin-Svanberg

  Efter befruktningen/tillblivelsen är man redan placerad på jorden.

 • Kerstin-Svanberg

  Om du inte vill få dina tankar , din tro, uppfattning ifrågasatt så uttryck dem inte. Att känna sig kränkt sårad för att andra kan ha en annat perspektiv än du är ingen anledning att tysta meningsmotståndaren. Personangrepp är något annat , att debattera sakfrågor även med dem som tycker annorlunda än en själv borde man tåla.

 • kjell

  Jag är i högsta grad motståndare till abort, den dialog som jag förväntade mig kom aldrig, det enda som kom var angrepp då är det meningslöst att stå kvar, när alla missuppfattar, kanske för att alla ”vill” läsa in något annat än det står.

 • Kerstin-Svanberg

  Du kanske själv är otydlig och blir missförstådd därför ?

  Men kan man missförstå denna din mening :

  ”men vill Gud placera dig på jorden, då ser Han till att du blir fullgången”

  Jag menar att man från tillblivelsen/befruktningen är placerad på jorden, håller du inte med om det ?

 • kjell

  Jag har kvar alla mina inlägg + svaren, kan inte se annat än att ni tolkar in eran egen uppfattning när ni alla läser mina.
  Den ”meningen” med utgångsläget att Krukmakaren gör vad han vill med kärlet, men min tro är fast att Gud i förväg vet om ett foster blir fullgånget, till och med om människor lagt sig i Guds skapelse, vet Han det, hoppas du inte missförstår detta också.

  Jag vill inte skylla Gud för att något ”kärl” blir felaktigt men helt klart visar Bibeln på att det kan bli ofullgångna foster, kan det möjligen bero på att ”leran” har fått in ämnen som inte skall vara där?

 • Kerstin-Svanberg

  ”men vill Gud placera dig på jorden, då ser Han till att du blir fullgången”

  Du säger att GUD SER TILL att de fortsätter att utvecklas färdigt, men det gör han ju inte eftersom många av barnen han PLACERAT på jorden i moderlivet dör ?

 • kjell

  Du försöker vränga allt, ser du då inte det jag skriver, det kan väl inte skrivas klarare.
  Rom 9:19-21
  Nu torde du säga till mig: ”Vad har han då att förebrå oss? Kan väl någon stå emot hans vilja?” O människa, vem är då du, som vill träta med Gud? Icke skall verket säga till sin mästare: ”Varför gjorde du mig så?” Har icke krukmakaren den makten över leret, att han av samma lerklump kan göra ett kärl till hedersamt bruk, ett annat till mindre hedersamt?

 • Kerstin-Svanberg

  Min fundering står fortfarande obesvarad över meningen :.

  ”men vill Gud placera dig på jorden, då ser Han till att du blir fullgången”

  Menar du att de ofödda barnen som dör inte är placerade av Gud på jorden ?

 • Kjell

  Jag svarar dej fast du inte riktar dej till mej. Jag är Kjell med stor bokstav och foto. (Stor bokstav för att det hör till stavningsregler för personnamn, inte på grund av någon egen ära.)

  Min name ”kjell” med liten bokstav tar allt som personanfall. Hans egendomliga teologi om återfödelse hoppas jag inte är vanlig i Sverige. Fast jag bor söder om ekvatorn och vet inte vad gemene man (gemene ”kristen”) i Sverige fortfarande tror på (bekänner sig till) av Guds ord.

  Ärke-kalvinister tror ju att Gud ”skapar” (låter födas) människor som är avsedda för helvetets eviga eld. Sådana galna läror leder i våra dagar till att somliga andra hoppar i andra diket och tror att alla, inklusive världens värsta diktatorer och folkmördare, kommer att bli frälsta till slut efter tillräckligt lång tortyr och korrektion.

  Personligen till dej Kerstin vill jag säga: Herren välsigne och bevare dej!

  Det är min tro (delvis av ofullständig egen erfarenhet, efter mer än 7 decennia här på jorden) att Herren finns i slutet av tunneln, när dalen börjar luta uppåt igen, när modet är slut fastän man håller fast vid Guds ord. Tack vare att man håller fast vid Guds ord.

  Han gör allting nytt!

  Men återfödelse är satans substitut (lurendrejeri) för både frälsning och synd.

  Det finns bara en enda väg till frälsning! Vägen, Sanningen och Livet! Jesus Kristus!

  Min gissning är att vi alla, som väljer den vägen medan vi ännu lever, kommer att bli överraskade, en gång där hemma.

  /Kjell

 • gäst & främling

  Du hämndens Gud, o HERRE,
  du hämndens Gud, träd fram i glans.
  Res dig, du jordens domare,
  vedergäll de högmodiga vad de hava gjort.
  Huru länge skola de ogudaktiga, o HERRE,
  huru länge skola de ogudaktiga triumfera?
  Deras mun flödar över av fräckt tal;
  de förhäva sig, alla ogärningsmännen.
  Ditt folk, o HERRE, krossa de,
  och din arvedel förtrycka de.
  Änkor och främlingar dräpa de,
  och faderlösa mörda de.
  Och de säga: ”HERREN ser det icke,
  Jakobs Gud märker det icke.”
  Märken själva, I oförnuftiga bland folket;
  I dårar, när kommen I till förstånd?
  Den som har planterat örat,
  skulle han icke höra?
  Den som har danat ögat,
  skulle han icke se?
  Den som håller hedningarna i tukt,
  skulle han icke straffa,
  han som lär människorna förstånd?
  HERREN känner
  människornas tankar,
  han vet att de själva äro fåfänglighet.
  Säll är den man
  som du, HERRE, undervisar,
  och som du lär genom din lag,
  för att skaffa honom ro för olyckans dagar,
  till dess de ogudaktigas grav varder grävd.
  Ty HERREN förskjuter icke sitt folk,
  och sin arvedel övergiver han icke.
  Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten,
  och alla rättsinniga skola hålla sig därtill.
  Vem står upp till att försvara mig mot de onda,
  vem bistår mig mot ogärningsmännen?
  Om HERREN icke vore min hjälp,
  så bodde min själ snart i det tysta.
  När jag tänkte: ”Min fot vacklar”,
  då stödde mig din når, o HERRE:
  När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta,
  då gladde din tröst min själ.
  Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig,
  det säte där man över våld i lagens namn,
  där de tränga den rättfärdiges själ
  och fördöma oskyldigt blod?
  Men HERREN bliver för mig en borg,
  min Gud bliver min tillflykts klippa.
  Och han låter deras fördärv vända tillbaka över dem
  och förgör dem för deras ondskas skull.
  Ja, HERREN, vår Gud, förgör dem.

 • Kjell

  Jo, den som tror sig kunna komma undan med ”villkorligt straff” utan att bekänna sina synder, vilja omvändelse, och be om nåd, får det svårt när Herren kommer och samlar de sina.

  /Kjell

 • gäst & främling

  Använd Stålex, om någon bjälke lossar och ramlar på fötterna🤔