Fokus på bibeltro och Martin Luther King närmaste dagarna

Ser fram emot att två gånger under söndagen predika hos församlingen Icthus, den latinamerikanska församlingen jag tog initiativ till att grunda 2004, men som idag är en svensk-latinamerikansk församling, alltså en integrerad församling. Samlingar 11.00 och 16.00, hos Adventskyrkan på Olof Palmes gata i Stockholm. Jag kommer att tala om Bibelns auktoritet och trovärdighet, och ambitionen är att försöka uppmuntra vanliga kristna att dagligen läsa Bibeln, studera Bibeln och memorera Bibeln. Gud har talat till oss, Gud har uppenbarat sig för oss, vi kan få del av Guds tankar och tilltal till oss – allt finns i Bibeln. Tilltron till Bibeln är avgörande både för församlingens liv och den enskilde kristnes liv.

Måndag blir det Martin Luther King-dagen i norra Hälsingland, föredrag hos Svenska kyrkan 18.00, men arrangemanget är ekumeniskt. Baptistpastorn Martin Luther King är en fascinerande gestalt i modern kristen historia. Han fick dessutom Nobels fredspris 1964, jag kan inte på rak arm minnas någon baptist som fått ett sådant pris (rättelse: Lars Gunther har påpekat för mig och påmint mig om att baptisten Jimmy Carter fick fredspriset, och att även Al Gore är baptist). Ett föredöme för oss att ta den kristna tron på allvar, och utifrån Bibeln och kristna tron, kritiskt analysera samhället, och utifrån detta verka för förändringar. Martin Luther King var den ledande i att bekämpa den amerikanska rasdiskrimineringen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399