Bibeln är grunden för vår tro

Min första ledare i år i Världen Idag har nu kommit. Jag tar upp om det som bör vara den gemensamma grunden för alla kristna, om vad vi tror på och varför, och hur vi bör tro – nämligen Guds ord. Låt 2019 bli ett bibelläsningens och ett bibelstudiets år, och när du som kristen ska ta ställning i olika frågor, och när man som församlingen ska ta ställning, använd Bibeln som grund för vägledning och tänkande.