Nyårshälsning

Jag vill passa på att önska alla mina bloggläsare en god jul och ett gott nytt år.

Jag har haft en lugn julhelg med familjen, har tyvärr varit jätteförkyld, men är nu på bättringsvägen.

Vad kommer jag att ägna mig åt under 2019?

Vi fortsätter naturligtvis vårt missionsuppdrag på Östermalm, på kort sikt handlar det om att fortsätta med Alphakurser, och mobilisera för att skala upp detta senare nästa år.  Vi ser där ett begynnande Guds verk. Mitt nätverkande på Östermalm innefattar också engagemang i kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Oscars församling, som är en helt avgörande kontaktyta gentemot Östermalmsborna. De är fortfarande i stor utsträckning kulturkristna av traditionen. Första advent t.ex. var Oscars kyrka fullsatt tre gånger, och den rymmer 1200 personer. Frikyrkliga rykten om Svenska kyrkans förestående död är ganska överdrivet. Uppdraget i kyrkorådet medför att jag får vara med och välja kommande biskop i Stockholms stift, en totalt ny erfarenhet för mig. Nätverkandet på Östermalm innefattar också att jag nu väljs in i Stockholms stads stadsdelsnämnd för Östermalm, har blivit nominerad för det uppdraget av Kristdemokraterna. Det blir en viktig kontaktyta för min del, och jag möter då regelbundet de ledande Östermalmspolitikerna. Östermalmsmissionen innefattar även olika kommunikativa satsningar, har startat bloggen Östermalmspastorn, vi har startat en facebooksida Alpha Östermalm, och sonderar möjligheten att börja göra kristen TV från en Östermalmsrestaurang.

Jag ser också fram emot någon form av stöd från etablerad frikyrklighet för denna missionssatsning på Östermalm. Jag jobbar med det helt ideellt och det för med sig en hel del omkostnader. Enligt min mening är det den strategiskt viktigaste stadsdelen i Sverige att satsa missionellt på. Jag vill gärna inte tappa mina frikyrkliga kopplingar. Tyvärr fasades det församlingsgrundande nätverket Elim ut, för två år sedan, som jag satsade på, vilket har medfört en viss vakuumsituation för mig i förhållande till frikyrkligheten i Stockholm. De berörda församlingarna lever vidare med nya ledare, men jag hoppas på någon ny fortsättning av dessa församlingsgrundartankar, nu när Christer Roshamn tillträder i Folkungakyrkan och med Rickard Hultmar på plats i Korskyrkan.

Som tältmakarsyssla för att försörja mig, fortsätter jag med mitt konsultbolag, där jag jobbar med politiska analysuppdrag med fokus på energi- och klimatpolitik. Mina kunder är framförallt stora och internationellt verksamma företag.

I svenska kristenheten fortsätter jag uppdrag som ordförande för Svenska Evangeliska Alliansen, i styrelsen för New Wine-nätverket, jag sitter med i Sveriges kristna råds referensgrupp för religionsfrihet, är ledarskribent på Världen Idag och är med i styrelsen för Skandinaviska Teologiska högskolan i Uppsala som Anders Gerdmar driver. Jag har avvecklat en del av mina kristna styrelseuppdrag, bland annat att vara ordförande för Claphaminstitutet, där jag ersatts av den eminente rektorn emeritus för Lunds universitet, Per Eriksson, och som ordförande för Ja till Livet, som nu döpts om till Människovärde. Där har Monika Severin ersatt mig som ordförande. Jag har också klivit av styrelsen för Westminster Theological Center och dess hubb i Stockholm och i Sveriges kristna råds klimat- och miljögrupp.

Jag fortsätter att resa ut regelbundet i kristenheten och hålla predikningar och föredrag. Har bokat in vissa saker för kommande år. Under januari kommer jag att  besöka Svenska kyrkan i Hassela-Bergsjö och hålla föredraget vid den årliga Martin Luther King-dagen, som är att årligt kristet arrangemang i norra Hälsingland.

Min ambition är också att öka mitt bibelteologiska författarskap. Om Gud ger liv och hälsa räknar jag med att börja jobba med böcker om Stockholms väckelsehistoria, samt en fördjupad analys av sekulariseringen och akademiseringen av svensk teologi på bekostnad av bibeltro.

Eftersom jag och Eva nu har tre barnbarn ger jag mer prioritet åt ledighet och erbjuder högkvalitativa barnpassningstjänster.