Vem är Antikrist?

I min senaste ledare i Världen Idag för jag lite resonemang om det Bibeln kallar för antikrist. Det är två skäl till varför jag skriver om det just nu. Dels beror det på att Världen Idag nyligen uppmärksammat det på nyhetsplats, och bl.a. intervjuat mig om FN-systemet som en möjlig början på en antikristlig världsstatsdiktatur. En annan anledning att skriva om det är att jag just har kommit hem från att ha jobbat med en FN-konferens under en vecka. Jag har de senaste 16 åren jobbat med ett 15-tal FN-konferenser, så just FN tror jag att jag kan bättre än de flesta predikanter. Som akademisk statsvetare har jag även pysslat en del med internationell politik, så jag har under många år följt den mer akademiska världsstatsdebatten.

 1. För det första tror jag inte alls att FN är en början på ett världsstatsliknande antikristligt system. Visst är FN en global organisation med alla världens länder som medlemmar. Men FN är en mycket tandlös organisation. Därför att FN saknar både beskattningsrätt och militära resurser har man egentligen ingen maktbas. I väldigt stor utsträckning kan länderna och i synnerhet stormakterna strunta i vad FN beslutar. Den verkställande makten saknas, vilket jag har på nära håll följt på miljöområdet. FN är dock ett viktigt organ, därför att det är ett forum där alla de mindre länderna får göra sin röst hörda. De mäktiga organen på global nivå, där har de små och fattiga länderna oftast ingen talan men i FN får man i varje fall föra fram sina ståndpunkter och vara en del av beslutsfattandet. Det leder också till att FN kan fatta väldigt tokiga beslut, då många länder i världen är diktaturer. Stormaktsmötena är viktigare ur maktsynpunkt, G20, G8, G2 där finns den verkliga makten. Även NATO, Världsbanken och IMF har mer ekonomiska eller militära muskler i jämförelse med FN som saknar sådana muskler. Att FN:s generalsekreterare skulle kunna börja styra över stormakternas ledare är en helt utopisk tanke.
 2. Att det finns hemliga makthavare som bakom kulisserna styr över världen, tror jag inte alls på. Det är gamla antisemitiska spekulationer, som nazisterna och numera muslimerna har fört fram som någon sorts fakta. Det finns inte någon seriös statsvetenskaplig forskning i internationell politik som gett belägg för något sådant. Inte heller någon seriös grävande journalistik. Visst finns det massor av globala möten och sammanslutningar, och samarbete mellan politik och näringsliv. En del ganska öppet, en del mer slutna möten. Men att utifrån detta dra slutsatser att det finns någon hemlig sammansvärjning som kontrollerar världen är nys enligt min mening. Makthavarna i världen byts ständigt ut, både i näringslivet, och i toppolitiken, så det blir orimligt att det finns någon styrande organ som styr bakom kulisserna.
 3. Jag tror inte alls på spekulationen om att EU är ett begynnande antikristligt världsherravälde. Om man tror det lever man fortfarande i 1800-talets politik, för fram till första världskriget styrde Europa över världen. Europa tappade greppet efter första världskriget. Och definitivt efter andra världskriget. Därefter var USA och Sovjet de stora supermakterna, idag är det USA och Kina som håller världens öde i sina händer. EU är enligt min mening bra för att Europas länder ska kunna hävda sig på världsmarknaden, och för att kunna samordna sin utrikespolitik, för att inte bli helt ifrånsprungna av USA och Kina. Även Indien kan gå i en riktning mot att bli en verklig supermakt framöver. Jag tror dock inte på att EU ska gå i USAs riktning och bli ett förenta stater. Den idén är helt utdöd idag. Det enda som gäller är EU som ett samarbete mellan Europas länder, och på den nivån tror jag EU är ett bra projekt. Men nej till för mycket makt i Bryssel, och det håller de flesta med om idag. Även Carl Bildt.
 4. Bibeln säger att Jesus ska komma tillbaka. Bibeln säger att vi ständigt ska vara vaksamma och längta efter hans ankomst. Vi vet inte dagen eller stunden. De som tvärsäkert kan säga när Jesus ska komma tillbaka är falska profeter. Upp. 22:20 säger att ”Ja, jag kommer snart. Amen, kom herre Jesus.” Den längtan och detta rop ska prägla den kristna kyrkan. Den församling som inte längtar efter Jesu återkomst, utan har helt slagit sig till ro i denna världen, den har somnat. Fil. 3:20 säger: Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.” 1 Kor. 16:22 använder ordet Maranata, som betyder Vår Herre kom, kristna kyrkans bekännelse att man längtar efter mötet med Kristus. Jesus ska komma tillbaka på ett överraskande sätt: ”Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen”. Matt. 24:44. Många fler bibeltexter kan nämnas, detta är några exempel.
 5. Bibeln talar om tidstecken inför Jesu tillkommelse. Det är sant att vi inte vet när Jesus ska komma tillbaka, vi ska varje stund vänta på hans ankomst. Bibeln säger dock att det finns tidstecken som pekar på hans ankomst. Matt. 24:14 pekar på att evangeliet först ska predikas för alla folk, det har vi försökt genomföra i 2000 år, ännu inte fullbordat. Bibeln talar om en stor vedermöda som ska inträffa. Återigen vi vet inte exakta tidsperspektiven. Första och andra världskriget var det största massdödandet i mänsklighetens historia, är det ett första tecken på vedermöda? Kan ett tredje världskriget bli den verkliga vedermödan? Det vet vi inte, endast spekulationer men frågorna kan ställas. Dagens kärnvapen kan utplåna jordens befolkning. Falska profeter med tecken och under nämns i bibeltexterna. Tecken som syns på himlen. Ett annat tidstecken som nämns är antikrist. Upp. 13 talar om detta, liksom 1 Joh. 2:18, 2 Tess. 2:1-10. Israels frälsning nämns i Rom. 11, och jag skulle då vilja lägga till judarnas återsamlande i Israel, som en uppfyllelse av många GT-profetior.
 6. Bibeln slår fast att antikrist har funnits här i världen. 1 Joh. 2:18 säger att ”den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss.” 1 Joh. 4:3 säger att: ”och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.” Antikrist präglas av totalitära regimer, förföljelse mot kristna m.m. För de tidiga generationerna av kristna var Romerske kejsaren en verklig antikrist.  Bibeln antyder dock en kulminering av detta, och en slutlig konfrontation med antikristliga systemet när Kristus kommer tillbaka. 2 Tess. 2 talar om att avfallet måste komma, och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud….. Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen av sin ankomst.

Som jag nämner i min ledare har det spekulerats i 2000 år vem denne kan vara. Det 2 Tess 2 talar om har ännu inte inträffat. Upp. 13 talar om flera vilddjur som förleder jordens invånare.

Vi får vara försiktiga i spekulationer här. Många har utpekats som antikrist, och jag tror att dessa har varit antikrister styrda av antikrists ande. Bland annat Hitler, Stalin, Nero, och många andra i världshistorien. Dagens fundamentalistiska muslimska regimer uppfyller alla tecken på detta. Under min livsstid har det varit ett antal spekulationer om en möjlig antikrist. Vi vet inte Guds tidsperspektiv. Även om Bibeln talar om tidstecken vet vi inte Guds tidsperspektiv. Antydningarna i bibeltexterna om en gudsfientlig världsstat. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna är på plats för detta, första gången i mänsklighetens historia. Dock finns inte i dagsläget de politiska förutsättningarna. Men hur som helst är makten mycket koncentrerad i vår värld idag, och det behövs inte mycket för att koncentrera den ytterligare.

Det vi vet är att vi ska vänta på Jesus, vara bedjande och noga observera tidstecknen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • kjell

  Du skriver Matt. 24:14 pekar på att evangeliet först ska predikas för alla folk, det har vi försökt genomföra i 2000 år, ännu inte fullbordat, om vi resonerar så är det alltid någon mer som inte nåtts av evangeliet, bland oss svenskar också, det finns föräldrar som hindrar barn att få kunskap.

  Jag tror att alla ”folk” någon gång nåtts av evangelium, ett exempel är Bruce Olson, när han först mötte indianerna, då hade dom en muntlig berättelse om någon som skulle komma, när har dom fått den kunskapen första gång, det kan vara långt tillbaka, om vi hänger upp oss på den texten kommer många säga till Jesus, du får inte komma nu vi är inte klara än, det blir ”vi” aldrig.

 • Tord Ivarsson

  Det är allmänt känt att på olika sätt, globaliserings-rörelser under minst 100 år har uppstått och strävat i den riktningen. Inte minst inom Storbritannien, som var ”världs-pappan” fram till andra världskriget. Efter UK-s fall, passades pinnen till efterföljaren USA.
  En globalistisk utveckling är egentligen helt naturlig då kommunikation av alla slag har växt och därmed krympt världen.
  En viktig drivkraft till global styrning är – förutom ren makthunger – den finansiella fördelen av helt öppna marknader utan hämmande tullar mellan nationerna och den billigaste arbetskraften blir tillgänglig. EU-s tillkomst är ett viktigt exempel på detta. Inom EU hägrar mera överstatlighet. Inom t.ex. ’kommisionen’ som i sig är överstatlig, tvingas dess medlemmar avsäga sig lojaliteten mot sin egen nation, och flytta över den till EU.
  På Jesu tid levde Israel under romerskt välde. Detta var ett straff för nationens synd.
  Alla EU-lojala partier och krafter, talar alltid illa om nationen eller nationalismen. Vi får alltid känna dåligt samvete om vi gillar ”det blågula”. Globalisten vill sudda ut nationsgränserna och vill kalla det ’regioner’ istället. Nationalstaternas uppkomst i Europa sammanföll med den kristna reformationen. Vad som föll var påvestolens dominans, vilket kan ses som en förlängning eller efterspel till Romariket.
  Konspiratörer finns, och den egentlige heter Satan som arbetar genom människor med syfte att upprätta anti-krists välde. Han ligger bakom allt det arbete som sker bakom (och framför) kulisserna. Så det finns en konspiration.

 • wildwest63

  Det här är en intressant fråga. Jag tror som Stefan att många av de faktorer man just nu nämner som Antikrist inte är det. Det är inget som samlar alla världens länder. FN är en dyr lekstuga för överskottsdiplomater. EU är en krackelerande organisation som inte förmår fatta beslut, judiska konspirationer, Bilderberggrupper och andra hemliga sällskap skulle aldrig i längden kunna verka utan avhoppare, utan läckor, utan att info kommer ut. Dessutom är världen för komplex för att styra. Det är omöjligt för ett enstaka gäng beslutsfattare att kunna hantera alla faktorer som leder utvecklingen framåt.

  Däremot så går utvecklingen mot en möjlighet till mer och mer kontroll av den enskilda människan. Genom århundraden har det spekulerats i ”märket i pannan”. Ingen på 1800-talet kunde få ihop hur man skulle kunna kontrollera hela världens befolkning genom ett märke i pannan. Idag, däremot, är det en framkomlig väg, rentav en önskvärd väg. Det skulle göra livet så mycket lättare för alla som passerar dörrar i säkerhetsklassade byggnader, alla som har tusen och ett lösenord att hålla reda på, alla som fipplar med bankkort och koder vid inköp av en glass. Håll bara handen över läsaren, gå rakt fram emot en dörr. Kina är på väg att inrätta ett personigenkänningssystem som ska ge medborgare ratingpoäng beroende på hur de till vardags uppför sig, vem de träffar, vilka sajter de besöker på nätet. Det kan bestämma deras möjlighet att få krediter t ex. Även i våra länder pratar man om att vidareförmedla kördata så att våra bilförsäkringar återspeglar den trafikrisk vi utgör.

  Eftersom jag jobbar med det här har jag säkert berättat om när Mastercard och Visa blockerade företag man ansåg förmedlade barnporr. Inget problem att just den branschen stoppades. Men det visar att dominerande privata aktörer på betalningsmarknaden kan spärra handlare och en hel bransch från att kunna bedriva affärsverksamhet! Vem drabbar detta nästa gång? SD-anhängare? Präster som är motståndare till samkönade äktenskap? Vi har helt andra möjligheter idag att få kontroll över varje enskild medborgare än man någonsin haft i världshistorien.

  Klimatdebatten visar nu tendenser till att kräva diktatur, precis som många av oss sagt under flera år. Vi ser Torbjörn Tännsjös debattartikel, förre tv-meteorologen Per Holmgrens oro. Båda menar att istället för att ”gå under” så är det bättre med en diktatorisk världsregering. Annars sansade demokratiska västländer skulle utan vidare gå med på det. Många av de mindre demokratiska länderna i världen skulle gå med på det för att få chansen att manövrera sig till toppen i en världsregering (Ryssland, Kina). Katolska kyrkan skulle gå med på det, alla andra samfund också genom sina samarbetsorganisationer. Islam skulle gå med på det med baktanken att enkelt kunna ta över hela världen för sina kalifatsdrömmar istället för att manipulera varje land för sig. Här finns nu för första gången en fråga som inverkar på alla och som faktiskt skulle kunna utgöra den idémässiga grunden till en världsregering. Vi är inte där, det kommer inte ske med en gång, det krävs mycket manövrerande för att lägga under sig all makt. Men acceptansen för att just denna fråga kan leda till världsdiktatur är större än för alla andra frågor hittills i historien. Håll ögonen öppna. Och stoppa i tid. Det finns en point of no return.

 • Mikael Nyman

  Hur ser på den gamla protestantiska uppfattningen att påvedömet är Antikrist? Även om den åsikten inte har någon framträdande plats i förkunnelsen idag, finns den ju uttryckt i Svenska kyrkans bekännsleskrifter, och företräds, eller har företrätts, officiellt av en rad historiska protestantiska samfund.

 • kjell

  Rentav en önskvärd väg??

  Hoppas du inte menar det för eget bruk, det är stor risk att den som rånar i framtiden tar hela handen, eller så mycker den har bruk för, uppfinningsrikedomen, är stor.

 • stefanswrd

  Wildwest, intressanta reflektioner, i den här frågan ligger vi betydligt närmare varandra än i vissa andra frågor.

 • stefanswrd

  teorin som påven som antikrist uppkom i en specifik historisk situation. Jag är skeptisk till detta, inte minst på grund av det faktum att den katolska kyrkan har väldigt begränsad politisk makt, den finns endast i vissa länder, det var annorlunda på Luthers tid.

 • Inge

  Du påstår att FN är tandlös. Du påstår även att du kan FN bättre än de flesta predikanter. Du har säkert rätt.
  Men Världen har väl aldrig talat så mycket om behovet av ”fred och trygghet” som nu?
  En falsk trygghet som världen så desperat söker efter, en värld där Jesus, världens enda verkliga hopp är förpassad till en religiös bakgård där all världens religioner blandas i en interreligiös mix.
  Om man ser på omfattningen av FNs styrande agendor och dekret och dess inflytande, över nationerna, så är FN möjligen inte är så tandlös som du vill påskina?
  Att som du nu gör förneka eller i alla fall förminska FNs roll i världens strävan mot förverkligandet av en världsregering, världsreligion och ett ekonomiskt kontrollsamhälle, är det inte att blunda för det profetiska ordet och den andliga verkligheten?
  Du förnekar FNs roll, EUs roll, enskilda makhavares roll, Påvens roll, katolska kyrkans roll, ja i princip finns det enligt dej idag inget som har förutsättningar att utvecklas till en antikrist? Jag förstår ifall du inte vill skrämma upp någon i onödan, jag håller med om att det i dagsläget är osäkert att peka ut någon enskild, men sammantaget ser vi dock en samordning och ett rop efter en enande kraft som kan lösa världens alla problem, vi måste vara blinda om vi inte inser att detta i en förlängning bäddar för den verkliga antikrist att träda fram?
  Vi kristna vet att det skall ske men inte när? Mycket pekar dock på att det nära. Är det verkligen då vår uppgift att mörka, blunda och spela med i de krafter som verkar i den riktningen?

  Är de predikanter som har varnat och de som fortsatt nu varnar för denna utveckling helt fel ute? Skall de avfärdas som falska profeter enligt din tolkning?

  Vad är det som gör dej mer trovärdig än alla de predikanter som idag och även tidigare varnat för EU och FNs roll i en strävan mot ett totalitärt samhälle?

  Är det dina världsliga meriter som du så gärna lyfter fram, som skall övertyga oss som fortfarande tvivlar på dessa organisationers agenda?

  Har inte FN blivit en viktig del av alla dina bisysslor och bidragit till din försörning under de 16 år du deltagit i deras klimat möten? För någon har väl betalat dig för att delta?
  Det är naivt att tro att varje organisation, kyrka eller församling inte skulle påverkas av en antikristlig ande när de suksesivt anpassar sig efter världens tänkande, nu senast Agenda 2030 och Global compakt for safe. Mfl. Exemplen är många där man gjort sig beroende av de bidrag som världen ger, ett beroende som i förlängningen tvingar fram ett kompromissande med Guds Ord.

  I senaste numret av VID omnämns filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö, han inte bara tror utan ger en förutsägelse om att det bör vara FN:s säkerhetsråd som får uppgiften att inrätta en global politisk struktur. Med andra ord en världsregering.
  Möjligt att FN är jämförelsevis tandlös idag, men det finns inflytelserika krafter som arbetar hårt för att stärka dess makt, skall vi blunda för detta?

 • Inge

  https://www.svd.se/hur-ska-vi-valja-var-globala-regering

  I denna artikel i SvD. nämner filosofiprofessor Folke Tersman, verksam vid Auckland University i Nya Zeeland, både EU och FN som viktiga spelare i en kommande världsregering.
  Så även om inte antikrist trät fram ännu, så är förberedelserna i alla fall i full gång.
  Mitt råd är i motsats till vad Stefan säger,
  Var vaksamma på den fortsatta utvecklingen inom EU och FN!

 • Holger Nilsson

  När det gäller att världen skall nås av evangelium innan Jesu kan komma anser jag vara en missuppfattning som jag vill förklara. Det som ligger till grund för en sådan uppfattning är Jesu ord i Matt. 24:14: ”Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.”
  Vi skall se närmare på detta och se varifrån denna vers är hämtad. Vi finner den som en del av svaren som Jesus ger till sina lärjungar. Så här beskriver Matteus tillfället och frågorna: ”När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: ´Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?´” Matt. 24: 3.
  Vad många kanske inte tänker på, att det faktiskt är tre frågor om tid och därmed är det tre tider som svaren också handlar om.
  Den första frågan handlar om när templets skulle ödeläggas, det är uppenbart eftersom Jesus i versen innan hade förklarat att det skulle rivas ner. ”Men han sade till dem: ”Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.” Matt. 24.2.
  Den andrafrågan handlar om Jesu återkomst.
  Den tredje frågan handlar om tidsålderns slut.
  Den uppdelningen är viktig att förstå, den framgår också av texten, de tre frågorna åtskiljs med ordet ”och” och det visar att det talar om tre olika frågor. Detta har en del bibelläsare frånsett, särskilt skillnaden mellan den andra och tredje frågan, men många bibellärare har sett detta tydligt.
  Även Studie Bibeln ger vi handen att det förhåller sig så då man skriver: ”tre frågor: a/ När skall templet förstöras? b/ Vad blir tecknen på din förestående tillkommelse? c/ Vad blir tecknen som föregår tidens ände?”
  Tidens ände, är inte när Jesus kommer tillbaka i synlig gestalt och upprättar sitt fridsrike, det som vi också talar om som tusenårsriket. Först därefter kommer tidens ände eller som vi läste: ”Sedan skall slutet komma”. Matt. 24:14. Dessförinnan i samma vers, hade alltså Jesus sagt: ”Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk.”
  Det framgår alltså av Jesu ord att det är först efter tusenårsikt, då slutet kommer, som evangeliet förkunnats för hela världen. Då är frågan om Bibeln talar mer om att så är fallet? Ja, det finns flera bibelställen som visar på det och den tid då Jesus regerar på jorden. Då är också judafolket i sin helhet återförsamlat i sitt land. Judarna kommer då att vara i Jesu omedelbara närhet kring hans tron i Jerusalem. De kommer också att tjäna som ett missionerande folk och förkunna ”evangelium om riket.” Det handlar om det rike där Jesus är konung.
  Då kommer Jerusalem att vara ett centrum för att människor från hela världen som söker Herren och de beger sig dit: ”Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk ska strömma dit.” Jes. 2:2. Lägg märke till att det står ”alla hednafolk”, det är då när budskapet har nått alla.
  Jesaja beskriver också hur judarna då skall vara det stora missionsfolket: ”Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag skall samla alla hednafolk och tungomål, och de skall komma och se min härlighet. Jag skall sätta ett tecken ibland dem. Några av dem som blir räddade skall jag sända som budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttefolken, till Tubal Javan, till kustländerna i fjärran, som inte hört talas om mig eller sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland hednafolken.” Jes. 66:18-19.
  Sammanhanget ger vid handen att det är judafolket som det handlar om som är budbärare och här kan vi lägga märke till att det talas om ”kustländerna i fjärran som inte hört talas om mig eller sett min härlighet.” Här ser vi att det är avlägsna folk och sådana som inte hört budskap, det är de onådda folken med andra ord.
  Att det är judarna som då det stora missionsfolket det framgår av ett annat bibelställe: ”Så säger Herren Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: ´Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.´” Sak. 8:23.
  Detta sker alltså i framtiden, under fridsriket, då judarna insett att Jesus är den Messias som de har väntat på. Det finns många andra bibelställen i GT som talar om hur alla hednafolk skall lära känna Herren på den tiden.
  Vi skall avsluta med ett ord från NT som också visar på det som vi har behandlat här: ”Därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts.” Apg. 15:16-17.
  Vad vi ser här att Jesus då har kommit tillbaka och det är då en upprättelsetid för judarna, Davids fallna hydda. Då det har skett blir resultatet: ”att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar.” Då är missionsuppdraget helt fullbordat. Då har den kristna församlingen gjort sin del i detta uppdrag och överlämnat uppdraget till det judiska folket. Till dess verkar vi och är trogna i uppdraget som avslutas då vi får flytta hem till den himmelska härligheten.
  Men det är beklagligt och olyckligt när man använder Matt. 24:14 som en förevändning att inte Jesus skulle kunna komma när som helst. Det gör att man invaggar människor i en tro som bygger på en felaktig grund. Därför är det av största vikt att det rättas till och att det budskap som vi här har visat på blir förkunnat.

 • Pingback: This obsessions about Antichrist – I – The Advancing Kingdom()