Mitt liv som Östermalmsmissionär

En växande del av mitt liv är arbetet med att vara missionär och pionjärarbetare på Östermalm – att i praktiken leva ut det som kallas för missionell kristendom. Min huvudpassion är att bygga församling genom att nå nya människor som man kan föra till tro på Kristus. Min erfarenhet från ett helt långt liv i svensk frikyrklighet är att det är alldeles för mycket introvert verksamhet som bara riktar sig till de redan frälsta. Jesus lämnade de 99 fåren för att söka efter det förlorade fåret. Det handlar om alla människor som ännu inte har lärt känna Jesus och lever i gemenskap med honom.

Att börja från noll i ett missionellt pionjärarbete det kräver uthållighet, tålamod, bön, vision, kallelsevisshet m.m. Jag har en gång tidigare i livet lämnat en stor och framgångsrik församling för att arbeta missionellt och börjat från noll med ett pionjär- och församlingsgrundande arbete. Det var 1981 då jag och hustrun tillsammans med några andra småbarnsfamiljer blev utsända från Järfälla pingstförsamling för att grunda ett nytt pionjärarbete i Vendelsömalm/Brandbergen i södra Stockholm. Vi genomgår nu exakt samma process när vi nu börjar missionera på Östermalm.

Det är viktigt att när man hör till generationen 60+ inte slå sig till tro, vi blir så lätt bekväma och undviker risker och äventyr. För mig är mission på Östermalm ett gigantiskt risk- och trossteg. Östermalm består av svensk medel- och överklass och det är inte en särskild lättmissionerad folkgrupp. Östermalm är en svenskkyrklig stadsdel 63 procent inom Oscars församling är medlemmar i Svenska kyrkan. Jag ser dock en mycket begränsad grupp som är aktiva kristna, som vittnar om Jesus, som aktivt läser Bibeln, som aktivt deltar i gudstjänstliv och kristen gemenskap varje vecka. Det finns Östermalmsbor som är medlemmar i kyrkor i andra delar av stan, men även det är en mycket begränsad grupp av befolkningen.

Första steget har varit ett mycket aktivt nätverkande, att bygga kontaktnät, en del av detta är aktivt engagemang i organisationer som finns på Östermalm. Jag och hustrun blev invalda i kyrkoråd och dess utskott vid kyrkovalet för ett år sedan, en mycket värdefull kontakt för oss.

Efter mer än ett års bön, nätverkande och funderande kom vi fram till att bästa sättet att nå Östermalmsborna är genom Alphakurser, en grundkurs i kristen tro som utvecklats i London, som passar för sekulariserade västlänningar.

Vi håller nu på att starta upp Alpha på Östermalm, andra tillfället blir i kväll. Första tillfället var för två veckor sedan och då kom 20 personer med vilket vi var mycket glada för. Vi har under en längre period arbetat med att bjuda in till Alpha, genom ett antal olika kanaler och metoder.