Fantastisk bönehelg i Aneby

Haft förmånen att vara med på bönekonferensen i Aneby i helgen, där bland annat 35 förebedjare från Tanzania var med och bad för Sverige. Det är härligt när bön inte bara är lågmäld och tyst, vilket är den vanliga bönemodellen i Sverige. Afrikaner ber med intensiv intensitet, med hela kroppen och följer Bibelns uppmaning att ropa till Gud. Det smittade av sig på de närvarande svenskarna. Stort tack till Anders Gerdmar som initierade och ledde bönekonferensen. Underbart med docenter i teologi som även tar böneinitiativ.

Idag kom en ny ledare i Världen Idag om att vi ska be inför valet.

 • Johan

  Nu blir jag förvånad! Är ledaren verkligen en taktisk manöver för att flytta fokus från en het valfråga till en annan och därigenom rättfärdiga en mjukare hållning gentemot ett av de största riksdagspartierna som många inte ens vill ta i med tång?

  Så här står det i den länkade ledaren:

  ”Vi kan aldrig bli helt allierade med den politiska makt som råder här och nu, utan behöver utgöra ett profetiskt alternativ.

  … I en valrörelse som riskerar att fokusera på starka och viktiga väljargrupper, behöver vi påminna om de svaga och utsatta – vilket även inkluderar de ofödda.

  I vår förbönstjänst för överheten behöver vi helt enkelt lyfta fram de frågor och perspektiv som vi tror ligger på Guds hjärta.”

  Vad innebär det att utgöra ett profetiskt alternativ vad gäller det perspektiv på ofödda som vi tror ligger på Guds hjärta? Är det profetiskt och i linje med vad vi tror ligger på Guds hjärta att rösta på det enda riksdagsparti som vill se en sänkning av abortgränsen (även om dess partiledare inte tycker att det är en viktig fråga)?

 • stefanswrd

  Jag har inte ändrat inställning i den frågan, jag ser inte att SD i grunden skiljer ut sig i sin grundsyn i abortfrågan, ändringar i tidsgränser är symbolpolitik. Kräver ett mer utförligt ideologiskt resonemang om ofödda barnens rättsskydd.