Sportjournalister och teologer

Journalistik är intressant. Den ska vara objektiv, förutsättningslös, inte tendentiös, journalisten ska ha en kritisk distans till det man rapporterar, skriver om. Inte känsla, fokus på fakta. Det skulle vara katastrof för en politisk journalist om någon kan lista ut om man sympatiserar med ett visst politiskt parti.

Sportjournalisterna är ett unikum i journalistkåren. Det sprutar av känslor i reportagen. Det märks långa vägar vad journalisten håller på. Glädje, sorg, entusiasm, besvikelse – allt poppar upp i reportagen. Ibland vulkanutbrott av känslor, inte minst norska sportjournalister har utmärkt sig där.

Är inte fackteolog, men har läst mycket teologi. Mycket teologi är bra, en del är bedrövligt dålig. Skulle efterlysa att teologer lär sig av sportjournalisterna. Inte förhålla sig till Bibeln med saklig distans, kritiskt granskande, objektiv, förutsättningslös. Mer av känslor, engagemang, visa var man står, mer barnslig entusiasm.